Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

tystnadsplikt.

Ett mycket felaktigt uttryck, som HSB och andra lär ut med felaktig information. Jag vet de ledamöter som har mer än 10 års styrelseerfarenhet som fortfarande har inställningen att allt som sägs på styrelsemöten sker med tystnadsplikt. Inte ens till sin sambo,make, maka får man säga något.
Detta är totalt fel självklart, det handlar ju inte om KGB, CIA eller SÄPO-uppgifter som diskuteras på styrelsemötena. Jag anser att 95% av det som diskuteras och skrivs in i styrelsemötesprotokoll kan man diskutera/tala om för vem som helst.

Lagen är tydlig och säger att bara sådant som kan skada föreningen får inte yppas.
Nämn fgärna fler saker än mina förslag som innebär tystnadsplikt.

Anderssson har inte betalt hyran på 3 månader.
Svensson har mycket störande barn.
Det verkar som persson hyr ut olovligt.
Företag x i anbudsgivningen har skatteskulder.

det sista är tveksamt och skulle innebära fördelar för föreningar som samarbetar genom att diskutera olika företag, med kritik såväl ris som ros. trevlig helg.

April 8 2006 (848) e
    Kommentar av Admin
Jag gissar att det smög in sig ett litet fel i hastigheten, du menade (så som du anger i dina exempel) att det som kan skada enskilda personer inte ska yppas av styrelsen.

Det sista exemplet (som du är tveksam över) är helt ok att informera om. Det finns mig veterligen inga som helst hinder i lag (eller stadgar), eller ens moraliskt, om att offentliggöra denna information.

Jag skulle t.o.m. säga att det är av stor vikt att detta informeras om så att medlemmarna förstår skälet till varför en viss anbudsgivare valts bort.

De övriga exemplen är av mer privat natur och bör som du säger alltså inte spridas vidare.

Kan tillägga att personligt tyckande, som i exempel två, inte hör hemma i protokoll. Det skulle däremot kunna stå t.ex. "Medlem Nisse Hulth upplever familjen Svenssons barn som störande".

Se även;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar

- Valberedning, tystnadsplikt

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.