Sida: << | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Stephan Sundling
Hemsida

Håller inte med Norrländsk ledamot.

HSB-ledamoten kan visserligen vara duktig på en del. Men som du och alltför många antyder "lekmannastyrelse"? I en bostadsrättsförening förekommer allehanda ärenden, alltför många "litar" blint på HSB-ledamoten. Visst, de får hjälp centralt av HSB, men de kan inte allt.

Att Ni handlar upp förvaltning i konkurrens är bra, gör nog fler och fler.

En förvaltare förbereder vad jag förstår de flesta entreprenader som föreningen skall göra. Handlas de upp i konkurrens också? Kanske till och med de "konsulttjänster" som förvaltaren gör, oavsett om det ingår i förvaltningsuppdraget eller inte bör konkurrensutsättas.

I dagens samhälle anser jag de flesta som "giriga och vill tjäna pengar" Naturens gång. Jag uppmanar alla att gå igenom de avtal som tecknas, avtalen för de flesta som anlitar HSB, är framtagna av HSB, och med ovanstående om att alla vill tjäna pengar, så vet jag att HSB är inte dummare än andra, jag tror de har använt all strategi de kan för att skriva bra avtal. Och med det menar jag att inga föreningar får något gratis. dagens tips: när/om man byter förvaltning är det mycket viktigt att se till att alla register "hänger med".

"Min" förening har förlorat många miljoner på lokal och p-platsuthyrning när byte skett. En Teknisk förvaltare tror jag inte är så duktig på ekonomi, oavsett om det är en HSB, Riksbyggen eller annan förvaltare. En ekonomisk förvaltare som sitter i styrelsen är dito inte så bra på Tekniska frågor.

Det finns inga professorer vad det gäller styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, samarbete, delade kunskaper är 2 faktorer som gör en bra styrelse.

3/12 2005 (296) e


frågvis
Hemsida

Tack för snabbt svar myggan! Hoppas jag kan återkomma med fler frågor framöver - vill gärna få lite hjälp med en del saker.

Förresten - blir det en extra stämma eller tas granskningen upp på årsstämman?

3/12 2005 (295) e


Ledamot i BRF
Hemsida

Anledningen att HSB; RB har en i styrelsen är för att dom ska vara bla rådgivande för en lekmannastyrelse.

Dom är mer insatt i stadgar, budgetarbete och vad som gäller inom en brf-förening. Såklart vill dom ju sälja in tjänster men hos oss. Iallafall tar vi in anbud av flera andra när det gäller ex fastighetsförvaltning. Och HSB-representanten har alltid lämnat möten där HSB varit med pga jävsituation.

Jag tycker absolut inte att det är fel om dom har en repr. i styrelsen.

Men än en gång, det tycks bara vara problem söder om Dalälven med alla möjliga situationer. Är ni girigare än oss norrlänningar?

2/12 2005 (294) e


stephan
Hemsida

Helgens frågor/synpunkter.
Vad är lämpligt/olämpligt?
Att valberedare går in i styrelsen i samband med mandatperiod?

Att internrevisor blir styrelseledamot?
Att Bostadsföretagen Riksbyggen, HSB:s förvaltare också är styrelseledamöter?

2/12 2005 (293) e


stephan
Hemsida

Diktatur har vi inte i detta land, inte ens i bostadsrättsbranchen i alla fall inte officiellt.

Ordförandens enda ansvar framför andra styrelseledamöter är att se till att styrelsemöten kallas när så behövs. Situationer som detta och att HSB-ledamoten inte kan närvara, så ska man ändra tider är klart maktmissbruk. Finns bara ett tips till dessa AVGÅ

2/12 2005 (291) e


myggan
Hemsida

Svar till "frågvis":

Vad kostar det och vem får betala för en granskningsman?

Svar: Det får i slutändan Styrelsen göra (om granskningsmannen hittar begångna fel).

Hur går granskningen till?
Svar: En granskning går till så att Länstyrelsen (rättsenheten) utser en OBEROENDE granskningsman. Vare sig han hittar fel eller inte, kallar han till en extrastämma när granskningen är klar och lägger fram för oss medlemmar vad han har hittat, sen ligger bollen hos oss medlemmar.

Hur kan man lita på en granskningsman?
Han är tillsatt av länstyrelsen, så vi SKALL nog lita på att länstyrelsen är kompetent i den frågan.

Sen till ditt påstående: "Myggan har ju fått till en granskningsman i sin förening och är säkert insatt i hur arbetet går till". Det har du fått om bakfoten.
Vi var 43 medlemmar som ville ha en granskning.


2/12 2005 (290) e


Per Axbom, ledamot
Hemsida

Vår ordförande kan inte närvara vid utsatt datum för föreningens möte och har därför föreslagit ett nytt datum då färre ledamöter kan närvara. Argumentet är att det är obligatoriskt för ordförande att närvara vid alla styrelsemöten och inga beslut får fattas och inget protokoll får föras utan ordförandes närvaro.

Vad gäller?

2/12 2005 (288) e
    Kommentar av Admin
Det finns ingen regel som säger att det är obligatoriskt att ordföranden närvarar vid styrelsemötet (mer än om er förening specifikt lagt in en passus om detta i föreningens stadgar), även om det naturligtvis är att starkt rekommendera.

Har styrelsen en vice ordförande så träder denna person in i stället.

Majoriteten i styrelsen bestämmer om möte ska hållas även om ordföranden ej kan närvara.

Beslut kan tas i en styrelse utan att ordinarie ordförande är närvarande. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Om styrelsen inte är fulltalig måste mer än 1/3 av antalet ledamöter vara eniga för att beslut ska kunna tas (om föreningen inte bestämt något annat i sina stadgar).

Har ni ett förutbestämt möte där någon ledamot (inkl. ordförande) sedan ej visar sig kunna närvara så ställs möte aldrig in med automatik. Kan någon ledamot inte närvara ska en suppleant träda in som ledamot.

Självfallet måste alla i styrelsen arbeta för att alla eller så många som möjligt kommer till styrelsens möten.


Stephan Sundling
Hemsida

Dagens "lilla upptäckt"

En förening i Haninge, har en ordförande, som även sitter ordförande i Distriktsrådet, ombud till HSB-stämmor, och "avlönad" i arbetsgrupp av HSB. Såklart är det HSB:s BoRevision som står för den externa revisionen. Föreningen har alla avtal med HSB.

Nu undrar jag hur illa den styrelsen måste sköta sig innan de får "kalla fötter". Som internrevisor är en av cheferna i HSB Stockholm vald. Kan detta verkligen vara acceptabelt. Föreningen är ganska liten.

1/12 2005 (285) e


frågvis
Hemsida

Tack för snabbt svar! Hade hoppats på fler svar än bara utdrag ur lagtexten....den kan jag läsa...

Myggan har ju fått till en granskningsman i sin förening och är säkert insatt i hur arbetet går till - som jag frågade i förra inlägget:
vad kostar det och vem får betala för en granskningsman?
Hur går granskningen till?
Är det tillsammans med de medlemmar som röstat för en granskning eller är det ihop med styrelsen eller är det ihop med någon revisor?
Hur kan man lita på en granskningsman? Går han kanske styrelsens ärenden?
När får man veta vad han har hittat och hur gör man sen?

Anledningen till att jag frågar är att jag har förstått att det (konstigt nog) inte är så vanligt......med en granskningsman eller medrevisor eller vad det nu heter.

1/12 2005 (284) e


stephan sundling
Hemsida

Svar till frågvis. EFL-lagen säger som följer.

2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen på- kallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Medrevisorn skall tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår.


30/11 2005 (283) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:24:55 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: