Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Stephan Sundling
Hemsida

Håller inte med Norrländsk ledamot.

HSB-ledamoten kan visserligen vara duktig på en del. Men som du och alltför många antyder "lekmannastyrelse"? I en bostadsrättsförening förekommer allehanda ärenden, alltför många "litar" blint på HSB-ledamoten. Visst, de får hjälp centralt av HSB, men de kan inte allt.

Att Ni handlar upp förvaltning i konkurrens är bra, gör nog fler och fler.

En förvaltare förbereder vad jag förstår de flesta entreprenader som föreningen skall göra. Handlas de upp i konkurrens också? Kanske till och med de "konsulttjänster" som förvaltaren gör, oavsett om det ingår i förvaltningsuppdraget eller inte bör konkurrensutsättas.

I dagens samhälle anser jag de flesta som "giriga och vill tjäna pengar" Naturens gång. Jag uppmanar alla att gå igenom de avtal som tecknas, avtalen för de flesta som anlitar HSB, är framtagna av HSB, och med ovanstående om att alla vill tjäna pengar, så vet jag att HSB är inte dummare än andra, jag tror de har använt all strategi de kan för att skriva bra avtal. Och med det menar jag att inga föreningar får något gratis. dagens tips: när/om man byter förvaltning är det mycket viktigt att se till att alla register "hänger med".

"Min" förening har förlorat många miljoner på lokal och p-platsuthyrning när byte skett. En Teknisk förvaltare tror jag inte är så duktig på ekonomi, oavsett om det är en HSB, Riksbyggen eller annan förvaltare. En ekonomisk förvaltare som sitter i styrelsen är dito inte så bra på Tekniska frågor.

Det finns inga professorer vad det gäller styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, samarbete, delade kunskaper är 2 faktorer som gör en bra styrelse.

3/12 2005 (296) e


frågvis
Hemsida

Tack för snabbt svar myggan! Hoppas jag kan återkomma med fler frågor framöver - vill gärna få lite hjälp med en del saker.

Förresten - blir det en extra stämma eller tas granskningen upp på årsstämman?

3/12 2005 (295) e


Ledamot i BRF
Hemsida

Anledningen att HSB; RB har en i styrelsen är för att dom ska vara bla rådgivande för en lekmannastyrelse.

Dom är mer insatt i stadgar, budgetarbete och vad som gäller inom en brf-förening. Såklart vill dom ju sälja in tjänster men hos oss. Iallafall tar vi in anbud av flera andra när det gäller ex fastighetsförvaltning. Och HSB-representanten har alltid lämnat möten där HSB varit med pga jävsituation.

Jag tycker absolut inte att det är fel om dom har en repr. i styrelsen.

Men än en gång, det tycks bara vara problem söder om Dalälven med alla möjliga situationer. Är ni girigare än oss norrlänningar?

2/12 2005 (294) e


stephan
Hemsida

Helgens frågor/synpunkter.
Vad är lämpligt/olämpligt?
Att valberedare går in i styrelsen i samband med mandatperiod?

Att internrevisor blir styrelseledamot?
Att Bostadsföretagen Riksbyggen, HSB:s förvaltare också är styrelseledamöter?

2/12 2005 (293) e


stephan
Hemsida

Diktatur har vi inte i detta land, inte ens i bostadsrättsbranchen i alla fall inte officiellt.

Ordförandens enda ansvar framför andra styrelseledamöter är att se till att styrelsemöten kallas när så behövs. Situationer som detta och att HSB-ledamoten inte kan närvara, så ska man ändra tider är klart maktmissbruk. Finns bara ett tips till dessa AVGÅ

2/12 2005 (291) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

myggan
Hemsida

Svar till "frågvis":

Vad kostar det och vem får betala för en granskningsman?

Svar: Det får i slutändan Styrelsen göra (om granskningsmannen hittar begångna fel).

Hur går granskningen till?
Svar: En granskning går till så att Länstyrelsen (rättsenheten) utser en OBEROENDE granskningsman. Vare sig han hittar fel eller inte, kallar han till en extrastämma när granskningen är klar och lägger fram för oss medlemmar vad han har hittat, sen ligger bollen hos oss medlemmar.

Hur kan man lita på en granskningsman?
Han är tillsatt av länstyrelsen, så vi SKALL nog lita på att länstyrelsen är kompetent i den frågan.

Sen till ditt påstående: "Myggan har ju fått till en granskningsman i sin förening och är säkert insatt i hur arbetet går till". Det har du fått om bakfoten.
Vi var 43 medlemmar som ville ha en granskning.


2/12 2005 (290) e


Per Axbom, ledamot
Hemsida

Vår ordförande kan inte närvara vid utsatt datum för föreningens möte och har därför föreslagit ett nytt datum då färre ledamöter kan närvara. Argumentet är att det är obligatoriskt för ordförande att närvara vid alla styrelsemöten och inga beslut får fattas och inget protokoll får föras utan ordförandes närvaro.

Vad gäller?

2/12 2005 (288) e
    Kommentar av Admin
Det finns ingen regel som säger att det är obligatoriskt att ordföranden närvarar vid styrelsemötet (mer än om er förening specifikt lagt in en passus om detta i föreningens stadgar), även om det naturligtvis är att starkt rekommendera.

Har styrelsen en vice ordförande så träder denna person in i stället.

Majoriteten i styrelsen bestämmer om möte ska hållas även om ordföranden ej kan närvara.

Beslut kan tas i en styrelse utan att ordinarie ordförande är närvarande. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Om styrelsen inte är fulltalig måste mer än 1/3 av antalet ledamöter vara eniga för att beslut ska kunna tas (om föreningen inte bestämt något annat i sina stadgar).

Har ni ett förutbestämt möte där någon ledamot (inkl. ordförande) sedan ej visar sig kunna närvara så ställs möte aldrig in med automatik. Kan någon ledamot inte närvara ska en suppleant träda in som ledamot.

Självfallet måste alla i styrelsen arbeta för att alla eller så många som möjligt kommer till styrelsens möten.


Stephan Sundling
Hemsida

Dagens "lilla upptäckt"

En förening i Haninge, har en ordförande, som även sitter ordförande i Distriktsrådet, ombud till HSB-stämmor, och "avlönad" i arbetsgrupp av HSB. Såklart är det HSB:s BoRevision som står för den externa revisionen. Föreningen har alla avtal med HSB.

Nu undrar jag hur illa den styrelsen måste sköta sig innan de får "kalla fötter". Som internrevisor är en av cheferna i HSB Stockholm vald. Kan detta verkligen vara acceptabelt. Föreningen är ganska liten.

1/12 2005 (285) e


frågvis
Hemsida

Tack för snabbt svar! Hade hoppats på fler svar än bara utdrag ur lagtexten....den kan jag läsa...

Myggan har ju fått till en granskningsman i sin förening och är säkert insatt i hur arbetet går till - som jag frågade i förra inlägget:
vad kostar det och vem får betala för en granskningsman?
Hur går granskningen till?
Är det tillsammans med de medlemmar som röstat för en granskning eller är det ihop med styrelsen eller är det ihop med någon revisor?
Hur kan man lita på en granskningsman? Går han kanske styrelsens ärenden?
När får man veta vad han har hittat och hur gör man sen?

Anledningen till att jag frågar är att jag har förstått att det (konstigt nog) inte är så vanligt......med en granskningsman eller medrevisor eller vad det nu heter.

1/12 2005 (284) e


stephan sundling
Hemsida

Svar till frågvis. EFL-lagen säger som följer.

2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen på- kallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Medrevisorn skall tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår.


30/11 2005 (283) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.