Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Stephan
Hemsida

Nej så är det nog inte.
+50% majoritet gäller nog, men även här skulle nog HSB försöka hitta på nåt.

År 2005 års uttalande från HSB-"toppar"
1:a Men Gun Britt Mårtensson, förbundsordförande i HSB:s riksförbund, har fortfarande fullt förtroende för Borevision.
–Gör man den här typen av svindlerier så gör man det säkert så att ingen revisionsfirma ska hitta det, säger hon.

Men Skatteverket hittade det ju?
– Skatteverket måste ha nystat i någon annan ända. Om allt hade varit synligt när man reviderade så utgår jag ifrån att Borevision hade hittat det.
Källa SydSvenskan

2:a Buskas eller vad ny chefsjuristen som skriver i Vår Bostad skrev "styrelsens beslut går inte att överklaga".

De håller ihop med superlim!!

9/01 2006 (407) e


myggan
Hemsida

Om 10 % av föreningens medlemmar önskar att ta bort borevision, så ska dom bort.

Annars tar länstyrelsen bort dom?

Rätt uppfattat?

PS.
http://www.far.se/faq.asp
Om man tittar på ekonomiska föreningar.


9/01 2006 (406) e


Stephan
Hemsida

Svar till Myggan.

Stadgebrott, är jag till 95% säker på, om ni har liknande våra stadgar.
Eller får någon annan till annan tolkning av nedan citat ur stdgarna???

...den andra revisorn utses av HSB:s Riksförbund. Av HSB:s Riksförbund utsedd revisor skall vara BoRevision AB, eller auktoriserad revisor utsedd i samråd mellan Riksförbundet och föreningen.

1.HSB:s Riksförbund sysslar inte med dessa frågor.
2. Samråd, måste väl vara för att föreningen måste ha en chans att förhandla om priset för revisionen.
3. Fråga gärna ordföranden om samråd skett, inte troligt.
4. Hade det inte varit lättare om man skrev bör, som HSB-föreningarna ska/bör skriva in i stadgarna vad det gäller "uppdra de flesta tjänster åt HSB".
"Vi lever inte i ett fritt land avseende bostadsrättsfrågor"


9/01 2006 (405) e


myggan
Hemsida

I västra götaland består borevision av 2 personer dessa 2 delegerar till "riktiga" revisorer så jag behöver inte vara orolig att det inte går rätt till...
Det var svaret jag fick av våran ordförande idag.
Vill gärna ha en kommentar.


9/01 2006 (404) e


Stephan
Hemsida

Admins senaste fundering är verkligen nåt att fundera på. Jag har som en del vet lämnat in klander mot en stämma där det gjordes en radda med fel;
ej medlem lade förslag till ny styrelse, beslutades enligt hans förslag, som medförde att icke medlem blev inröstad.
Har numera avgått, enligt styrelsen av personliga själ, jag tror annat. Hur som helst var han med i styrelsen under 3 månader där stora beslut fattades, bl.a. en 10 miljoners entreprenad avseende ventilation. När jag rådgjorde med advokat, skrev vi till Tinget och frågade just om detta, det vill säga "får" styrelsen anlita jurist/advokat i detta läge. Något klart svar lämnades som ni förstår inte, men om de förlorar är risken att de får stå för dessa kostnader själva. Blir ju ändå inte rättvist då de kollektivt får dela på kostnaderna.

En annan synpunkt på detta är hur försäkringar påverkas? Föreningens fastighetsförsäkring innehåller juristskydd, liksom min hemförsäkring. Det är bara att beklaga att bostadsrättsfrågor legat i vaccum, så att det inte finns några prejudikat. Men de kommer. Till exempel att HSB inte har rätt att ta ut avgäld av föreningar som "lämnar" HSB. Här anser jag att många många styrelser "lurar" sina medlemmar att inte ens undersöka vad det skulle få för konsekvenser att lämna HSB. 2,5% på byggkostnaderna är stora pengar, retroaktivt????

Kan någon också förklara vad medlemsavgiften för föreningen går till? Jämfört med SBC där styrelseledamöter också får en tidning/blad 1 gång i månaden var skillnaden i kostnader cirka 50 000kr om året.
????

9/01 2006 (403) e
    Kommentar av Admin
OBS! Se Föreningsavgäld i HSB - en ej giltig avgift!


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Anton
Hemsida

Med vilken rätt de tar ut böter/kontrollavgift för en hyrbil?

Jo, de har beståmt nya regler och vaktbolaget verkställer detta så dom pekar på varandra.

Intressant är om det nu är styrelsens sak att föra medlemmarnas talan emot kravet från uppdragstagaren.

Styrelsen har bestämt reglerna!

9/01 2006 (401) e
    Kommentar av Admin
Styrelsen för aldrig medlemmens talan i något ärende... som jag kan komma på nu i alla fall... och definitivt aldrig i något ärende som går emot vad styrelsen tycker.
Detta är ett problem som vi diskuterat här tidigare, dvs att den enskilde medlemmen aldrig har någon som för dennes talan, eller som backar upp medlemmen på något sätt, vilket bl.a. komplicerar en tvist med styrelsen, som har hela HSB etc. bakom sig... utöver att styrelsen sitter i en maktposition där styrelsen inte bara kan lura dig om vad som verkligen gäller utan i värsta fall även utöva olika former av trakasserier mot dig i framtiden.

Vad jag menade med min undran var;
I de regler (avtalet) som styrelsen tagit fram (tydligen utan medlemmarnas medverkan), vad står det där att den aktuella kontrollavgiften ska baseras på?

Dvs står det uttryckligen i dessa regler att du måste vara "ägare" till den bil som du placerar på den p-plats som hyrs?

Och är det sedan definierat exakt i vilken form man måste vara ägare... dvs står det uttryckligen att hyrbil/leasingbil/lånebil hyrd/leasad/lånad av dig inte får placeras på den aktuella platsen?
Om detta inte står uttryckligen, så får styrelsen/vaktbolaget snällt bita i gräset.
Och om det skulle vara formulerat på detta sätt är det möjligt (troligt) att styrelsen överskridit sina befogenheter/begått ett lagbrott (vilket styrelsen kanske ändå gjort oavsett formulering i avtalet).

... vidare;
om det är ett krav i avtalet (som undertecknats av den som hyr platsen) att ett i bilen placerat "parkeringstillstånd" ska finnas, och detta inte funnits, så har styrelsen/vaktbolaget rätt att ta ut den bestämda kontrollavgiften.

PS.
Jmfr HSB:s standardavtal (från Hyresgästernas Riksförbund) för P-platser;
P-platser


Något helt annat... men ändå lite kopplat till detta ämne om styrelsens hantering av p-platser.

I en konflikt mellan medlem och styrelse (exempelvis), kan då styrelsen nyttja medlemmarnas pengar för att driva sin sak?
Vad tror du?
Jag tror INTE! Men detta är nog tyvärr just vad som sker lite från och till.

Med andra ord så betalar du då som medlem för att styrelsen ska kunna agera mot dig.

Fundera på den!


Anton
Hemsida

Kontrollavgiften, heter den visst (om man ska vara korrekt)skrivs ut av ett vaktbolag och handläggning av kontrollavgiftsöverklaganden (påstår styrelsen) att dom överlåtit till vaktbolaget då är det nog bara att betala.

8/01 2006 (400) e
    Kommentar av Admin
Vem som handhar överklaganden är av liten/ingen betydelse. Det är ändå på styrelsens uppdrag, så ytterst vilar ansvaret ändå på styrelsen (och det är styrelsens/föreningens direktiv som gäller, inte vaktbolagets)... även om styrelsen kanske försöker skjuta ifrån sig här.

Det är som när folk tror att man måste betala bara för att man får ett krav från kronofogden. Men kronofogden är bara någons "hejduk" ... och inte en rättsinstans.

Jag skulle vilja veta vad vaktbolaget/styrelsen svarar på frågan med vilken rätt de tar ut böter/kontrollavgift för en hyrbil.

Jag hade inte betalat något.


G-I
Hemsida

Alla som har leasingbilar (företagsbilar) äger inte bilen heller. Undrar om någon i Antons styrelse har en leasingbil ...?

8/01 2006 (399) e


Anton
Hemsida

Vi andra i föreningen vet inte heller vad som gäller, vem som har tolkningsföreträde osv. så det känns inte bra att någon använder kunskap och makt så här, helt enkelt det hela har skapat otrivsel i föreningen!

8/01 2006 (398) e
    Kommentar av Admin
Jo Anton, HSB:s rekommendation är att den som misstycker får pröva sin sak rättsligt.

Men här gäller det att inte betala in det utställda bötesbeloppet. Då blir det styrelsen som får driva fallet... om de tror att de skulle lyckas vinna i rätten (vilket styrelsen inte skulle kunna i det aktuella fallet).

Jag håller med om att det är tråkigt när styrelser utövar maktmissbruk mot medlemmar i stället för att se till så att allting flyter på så bra som möjligt.


Stephan
Hemsida

Ett fall avseende konkurrenslagen för några år sedan. Samma gäller HSB som, fram till ett tag efter att Sverige gick med i EU, hade texten "skall anlita HSB". Många många föreningar har kvar dessa stadgar. Men även de som bytt till "BÖR" gör väl tjänstefel???, om man tar in annan??? Även om, som i min förening, HSB "klumpat bort" åtskilliga miljoner".

Avslutar efter citatet från konkurrensverket här nedan med ett tips. Jämför infot hos fastighetsägarna med HSB:s hemsida. medlemskap hos F-ägarna kostar cirka 20% gentemot HSB:s medlemskap kostar.

Konkurrensverket har vid kontakt med Riksbyggen erfarit att de normalstadgar Ni bifogat Er skrivelse är ändrade. Av de ändrade stadgarna framgår bl.a. att formuleringen "Föreningen skall....uppdra åt Riksbyggen" ändrats till att "Föreningen bör...uppdra åt Riksbyggen". Riksbyggen har vidare uppgivit att äldre normalstadgar fortfarande kan vara i bruk och att det i så fall är den enskilda föreningen som skall anta de nya ändrade normalstadgarna.

http://www.fastighetsagarna.se/

7/01 2006 (397) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.