Sida: << | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Granskning

Är det inte troligt att en granskning ger ringar på vattnet? Vad jag förstår skulle de flesta föreningar "få problem" om saker och ting granskades. Och nu menar jag inte av BOREision för de är nog de som borde granskas värst av allihopa hur de har släppt igenom det mesta genom tiderna.
Eftersom det finns ytterst få prejudikat avseende Bostadsrättslagen, tror jag en granskare som här beskrivs inte vet vilka fötter han ska stå på. Ta med allt, ja varför inte det tickar ju ner timpenningar i hans ficka. Granskare gör ju ett uppdrag på Länsstyrelsens begäran. Vem skall Länsstyrelsen vara solidarisk emot, de som begärt granskningen, styrelsen? jag tror attdetta är den största granskningen som hittills hållits avseende en bostadsrättsförenings styrelse och det säger väl allt. Ska bli otroligt spännande om man fick se något resultat, vilket jag tyvärr inte kommer att komma till stånd. På grund av att det är så sällsynt och ingen törs ta ansvaret vad detta skulle innebära för framtidens bostadsrättslags tolkning.
Länge leve rättvisan. GOD JUL


22/12 2006 (1590) e


En annan mygga

128 000 kronor har granskningsmannen debiterat myggans förening hittills och han är ännu inte klar. Det ska bli intressant att se vart detta slutar och framför allt vad han kommer fram till.

Jul & nytt år

22/12 2006 (1589) e
    Kommentar av Admin
Grisen i säcken

Om granskningsmannen debiterat 128 000 kr så måste han ha presenterat någon form av resultat redan?

Jag vet inte riktigt hur det fungerar med granskningsman, men man kan väl inte betala i förskott, eller?

Har föreningen några garantier för att granskningsmannen utför sitt arbete, och att han gör detta på ett grundligt sätt?

Hur har uppdraget till granskningsmannen formulerats (och av vem)?

Har ingen i föreningen fått någon som helst information om hur det har gått så här långt, och när arbetet beräknas vara klart?
Det finns väl inget som hindrar att föreningen hålls löpande uppdaterad?
Stirra på punkten under 5-15 sekunder, och du ser omgivningen försvinna.


stephan

HSB söker ny chef i Södertälje

Personen ska ha detta
"Uppdraget är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet. Det innebär basvärderingar som engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

Vi söker en person med önskvärd bakgrund från liknande verksamhet, också en person som delar de grundvärderingar som finns inom kooperativ affärsrörelse och har ett stort nätverk"

Jag kan inte sluta fundera på hur den ska se ut som vill ha arbetet. Med det menar jag vad betyder de "fina" orden? Göran Persson?

22/12 2006 (1587) e
    Kommentar av Admin
Jag tror jag ska söka detta jobb på HSB.

Är det någon som tror jag får det?

Vi kanske alla ska söka till detta jobb?


stephan

HSB.Turning Torso-Time out.

Läs sydsvenskan.

Ingen vet något om något, som vanligt när det handlar om HSB.

När f-n ska HSB bli en öppen medlemsorganisation?

22/12 2006 (1586) e
    Kommentar av Admin

HSB-ledamot tar timeout från styrelsen


Vad är det för tomtar på HSB?

"– Jag har inte så mycket sakkunskap om det och jag vill inte ha så mycket sakkunskap om det. Med alltför mycket kunskaper så skulle jag kunna veckla in mig i förklaringar som jag inte har med att göra, säger Alf Gustavsson."


och

"Jag vill inte veta för mycket om den här affären, säger HSB Malmös styrelseordförande Alf Gustavsson."


Så HSB:s strategi nu är att veta så lite som möjligt så att man kan svara att man inte vet något när media ställer frågor?Tydligen har Alf Gustavsson i alla fall vetat tillräckligt mycket för att sparka en av medarbetarna på HSB. Jag misstänker att detta inte skett utan skäl, och då kan han väl i alla fall berätta varför detta skett?

I HSB Malmös styrelse ingick;
Ordförande: Alf Gustavsson
Vice ordförande: Olle Broberg
Ledamöter: Christer Andersson, Maria Bengtsson, Henric Lellky, Anders Lundberg, Mona Westford
Suppleanter: Olle Strand, Maj-Britt Thulinstephan

Föreningens inventarier?

Har någon sett Er förenings inventarielista, förs sådana?
Vi år nåra som ifrågasatt detta till styrelsen och revisorer. Några svar har vi däeremot inte fått, fast vi gjort förfrågan på årsstämma. Jag har också som vetande ifrågasatt till styrelsen var tillexempel snickeriverktyg för stora belopp har tagit vägen då det trots styrelsebeslut skulle öppnas en snickeriverkstad i föreningen. Datorer har bytts ut (3 st varje gång) vart tredje år sista 9 åren. Möbler och annat har köpts in för möblering av ett antal nyrenoverade lokaler, till vilken nytta? De hyrs inte ut. Ja så här skulle jag kunna skriva om tidigare inköp i föreningen tills beloppen hamnar över en miljon. Men något svar från styrelsen eller bättring med att föra in detta i årsredovisningen kommer nog inte att ske förrän det blir lag på detta.
Jag anser att det är av yttersta vikt för föreningars framtid att det noga förs inköpslistor, då föreningarna ofta byter ut ledamöter, och risken är uppenbar att det "skitsnackas" om vad som den eller den f.d. ledamöterna beslutade att köpa in.

21/12 2006 (1584) e
    Kommentar av Admin
Samma problem i min förening.

En bostadsrättsförening är skyldig enligt lag att föra inventariebok.
Vår förening har haft en dylik, men den har "försvunnit" för ett antal år sedan (väldigt praktiskt om man vill dölja försnillade inventarier). Ingen blev straffad för detta.

Eftersom det inte finns någon säkerhet i form av kopia av inventarieboken blir det svårt att hitta om något norpats.

Eftersom en inventariebok dessutom inte täcker alla "inventarier" (om inte föreningen/stämman bestämmer att så ska ske) så är det dessutom risk att mindre dyra inventarier försvinner.

Något svar på frågor om inventarieboken går inte att få från någon.
Föreningens revisor har dessutom ingen som helst kompetens inom området, varför det idag finns minimal kontroll av styrelsens arbete.


Fd. ledamot i brf

Till OSledamot

1 Anmodan om rättelse, skriftlig med mottagningsbevis
2 Varning, skriftlig med mottagningsbevis
3 Nyttjanderätten förbrukad = avflyytning (vräkning)

I 1 o 2 skall medlemmen upplysas om att fortsatta störningar kan leda till förverkande av nyttjanderätten.

20/12 2006 (1581) e


OS ledamot

Trivselregler och störning

Medlem1 har blivit störd av medlem2 och störningen i sig är inte tillåten enligt trivselreglerna. Medlem1 har påpekat detta för medlem2 utan bättring och då tagit kontakt med styrelsen som också talat med medlem2. Störningen har minskat men kvarstår till viss del. Varken medlem1 el styrelsen tycker att störningen är av sådan art att en framtida uppsägning är aktuell, men vill ändå betona alvaret och att "nu räcker det". Hur hanterar era föreningar liknande? Går det att skapa skriftliga tillsägelser utan att vara beredd att gå till uppsägning? Muntliga samtal/tillsägelser verkar inte hjälpa.
19/12 2006 (1579) e
    Kommentar av Admin
Detta är ett delikat problem som säkert många styrelser brottas med. Det är inget kul med konflikter mellan styrelse och medlemmar (ju mindre konkreta reglerna är desto större sannolikhet för att konflikter uppstår).

Tyvärr finns det inget riktigt bra svar på din undran.

I min förening så tog dåvarande ordförande på sig att bötfälla medlemmar som hon tyckte inte skötte sig. Detta gjorde hon otroligt nog med stöd av HSB även om en styrelse såväl som HSB naturligtvis saknar all möjlighet att bötfälla medlemmar som inte uppfyller stadgar eller lagar.

Det finns alltså egentligen ingen gyllene mellanväg, mellan att prata med medlemmen i kombination med en skriftlig tillsägelse och att hota med vräkning.

Man skulle önska att det fanns, men tyvärr.

Det finns en sista möjlighet, och det är om du ber din bostadsorganisation (om det är HSB, RB eller någon annan) att skicka medlemmen en skriftlig tillsägelse. Det kan ha större effekt än om en styrelse delar ut en tillsägelse.

Men det är sista utvägen före hot om vräkning.

Nästsista utvägen är att styrelsen skickar en skriftlig tillsägelse till medlemmen, utan hot om vräkning, men där styrelsen på ett vänligt sätt (dvs utan t.ex. orden "tillsägelse" och "varning") upplyser att störningen (som jag förutsätter handlar om en ljudmässig störning) upplevs som besvärlig för grannarna. Beroende på störningens art kan man lägga till att störningen i förlängningen - i värsta fall - kan leda till att medlemman avsägs sin rätt till bostaden.
Även en något mer diskret ljudmässig störning kan naturligtvis upplevas jobbig för grannar om den pågår under en längre tid, och detta måste klargöras för medlemmen.

Vad som är särskilt viktigt i en skriftlig tillsägelse är att det redogörs exakt för vad som är problemet och exakt på vilket sätt styrelsen önskar rättelse. Om det är att det efter klockan 10 på kvällen inte får ske några reperationsarbeten i lägenheten, eller vad det nu är. Är detta luddigt beskrivet så kan styrelsen inte räkna med att rättelse sker av medlemmen.

Ett annat litet trick är att styrelsen kan sammanföra den som står för störningen med en grannarna som upplever störningen som besvärlig, där en eller ev flera i styrelsen sitter som "medlare", för en diskussion i frågan.

Tänk på att man bara med vänlighet kan uppnå mycket!
Morot i stället för piska, är bäst.

Hoppas detta svar kunnat vara till någon ledning för dig.

Någon annan har kanske något mer tips i denna komplicerade fråga?


stephan

Revisorer.

Min erfarenhet säger att nu när "min" förening haft Öhrlings revisionsbyrå i tre år, med en kostnad av cirka 75 000kr per år så agerar Borevision lika med noll. de får av Ö bara ett papper när det drar ihop sig och sedan signerar att de deltagit i revisoionsarbetet. Att vi frångick det normala med att ha en internrevisor som bor i föreningen kom år 2003 då en ledamot lade ett förslag om annan internrevisor. Senare vid förfrågan från mig om denna ide sade hon att det var förvaltaren som hade föreslagit till henne att föreslå Ö som internrevisor. nu med facit i hand kan jag se att det verkar mycket slumt. Dels för kostnaden (tidigare internrevisor fick o.6 basbelopp cirka 20 000kr)dels för att jag nu vet att "vår2 förvaltares alla andra föreningar också har Ö som internrevisorer.
Jag är av den uppfattningen att någon räv finns bakom öronen? 6 föreningar x75 000kr gör nästan en halv miljon i intäkter för Ö. Lättare att se genom fingrarna då? Lättare att revisorer och förvaltare får andra värderingar? arbetssätt?. Det enda jag vet är att ingen av dem svarar på frågor avseende revision eller styrelsens agerande.

19/12 2006 (1578) e


stephan
Hemsida

HSB Riksförbund säljer revisionsverksamheten
För ytterligare information kontakta:

Gun-Britt Mårtensson, HSB Riksförbund, 08-785 3306
Niklas Widebeck, HSB Riksförbund, 08-785 3249
Christer Weglin, BoRevision, 08-737 90 40
Jörgen Götehed, BoRevision, 08-737 90 32


BoRevision

Jaha då var det dags för HSB att göra slag i saken att sälja Borevision.

Som vanligt när det gäller denna usla s.k. kooperativa organisation sker allt i hemlighet. Inga tips om hur föreningarna ska göra med sina stadgar, och se till att revisionen fungerar i en framtid. Under massvis av år har de flesta föreningar "brutit" mot stadgar avseende revisorer. Ända sedan HSB Riksförbund bytte organisation har någon annan än just de utsett revisorer till föreningarna trots att de i alla stadgar står att HSB:s Riksförbund utser (i samråd med föreningen) revisorer (den ena.

Nu låtsas man som det snöar igen och de flesta har inte fått någon information genom organisationen. Och de som skriver som det har inte mycket vetskap utan skriver bara om det för den ekonomiska företagsändring som sker.

Som vanligt, i soptunnan med HSB och deras medlemsinformation.


BoRevision får nya ägare

HSB Riksförbund har i enlighet med tidigare beslut på förbundsstämman avyttrat BoRevision i Sverige AB. Köpare är Christer Weglin och Jörgen Götehed som via bolaget Weglin & Götehed Konsulter AB förvärvat samtliga aktier i BoRevision i Sverige AB. Christer Weglin har varit chef för verksamheten sedan 1993 och VD i BoRevision 1994. Jörgen Götehed har sedan 1999 varit ställföreträdande VD i BoRevision. Både Weglin och Götehed har bland annat tidigare varit verksamma inom revisionsbyrån Deloitte.

Syftet med försäljningen är dels att revisionsverksamheten skall vara helt fristående från HSB och dels ge bolaget möjligheter att möta framtida ökande krav på kompetensförsörjning. Tillträdet sker den 2 januari 2007.

Ett flertal intressenter har erbjudits verksamheten och valet av köpare har uteslutande baserats på marknadsmässiga villkor.

BoRevision kommer även framledes att bibehålla den starka nischen bostadsrättsföreningar. Det skall vara den huvudsakliga inriktningen. BoRevision är Sveriges ledande revisionsbyrå inom bostadsrättsrevision. Det gäller både kunskapsmässigt och volymmässigt.

Köparna har för avsikt att bredda verksamheten för att öka serviceutbudet till bostadsrättsföreningar och företag. Breddningen kommer framför allt att innebära ett större och bredare utbud på konsultsidan för att möta en stark efterfrågan från bostadsrättsföreningar och företag. Flera av BoRevisions medarbetare har erfarenhet av och utför idag kvalificerade konsulttjänster.

HSB och andra förvaltare kommer efter försäljningen, på samma sätt som tidigare, att samarbeta med ett bolag som har en stabil personalsituation och mycket hög kunskap inom brf-sektorn.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Weglin, 08-737 90 40
Jörgen Götehed, 08-737 90 32


BoRevision

Ska bli kul att se hur stor kostnadsökningen blir för revisionen nu för en bostadsrättsförening, när inte medlemspengar ska användas för detta ändamål att "hålla koll på föreningarna".

Inte tror jag att det kommer att kosta cirka 15000 kr om året för en förening på 900 lgh. Nej snarare marknadspriset som till exempel Öhrlings tar som internrevisor för samma bostadsrättsförening cirka 75 000kr per år.


BoRevision

Vad betyder nedanstående skrivning från HSB avseende försäljningen av att HSB NU SÄLJER UT SITT "KONTOLLREDSKAP" AV FÖRENINGARNA INOM ORGANISATIONEN"
LITE SENT, ELLER ???????

"revision
Syftet med försäljningen är dels att revisionsverksamheten skall vara helt fristående från HSB och dels ge bolaget möjligheter att möta framtida ökande krav på kompetensförsörjning. Tillträdet sker den 2 januari 2007"


BOREVISION

NI SOM ÄR UPPMÄRKSAMMA SER ATT DE SOM TAR ÖVER BOREVISION nu är, ordförande samt vice ordförande för samma organisation sedan 10 år tillbaka.

Detta trots att man säger att "alla" fått vara med att ge anbud!

Kan det verkligen vara så???????
Nej självklart inte. Detta är en intern övertagelse som gynnar och låter huvudorganisationen HSB ha "full kontroll" över framtiden.

Inavel kan det kallas på annat sätt.

Anbudomsättningbeloppet ska räknas med 4000 föreningar x 50 000kr?, vilket gör en summa av 200 000 000 kr per år.
Har detta handlats upp i fri konkurrens???

Ingen kan få mig att tro detta.


BoRevision

"HSB Riksförbund har i enlighet med tidigare beslut på förbundsstämman avyttrat BoRevision i Sverige AB. Köpare är Christer Weglin och Jörgen Götehed som via bolaget Weglin & Götehed Konsulter AB förvärvat samtliga aktier i BoRevision i Sverige AB. Christer Weglin har varit chef för verksamheten sedan 1993 och VD i BoRevision 1994. Jörgen Götehed har sedan 1999 varit ställföreträdande VD i BoRevision. Både Weglin och Götehed har bland annat tidigare varit verksamma inom revisionsbyrån Deloitte."

Jag förundras om denna text. De 2 som köpt BoRevison har arbetat där tillsammans i 18 år. Här gör man en deklaration att de tidigare varit veksamma i Deloitte (på stenåldern?) eller är det för att de gick över till HSB för länge sedan Deloitte nu kan gå ut och säga att "vi är sveriges största revisorsföretag med 1000 anställda?
För 30 år sedan var jag bland de bästa i landet i biljard, kan jag söka på de kriterierna nu?

19/12 2006 (1575) e
    Kommentar av Admin
Så här har HSB Malmö valt att formulera sig i frågan


Rutiner vid val av annan revisor än Borevision

Lagtext mm.

” Lagtexten (BrL 8:1) utgår från den grundregeln att revisorerna väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs att en eller flera revisorer skall utses på annat sätt. Normalstadgarna för bostadsrättsförening gör ett sådant undantag. I Normalstadgarna framgår det att en eller två revisorer och en suppleant väljs av ordinarie stämma. Dock skall en revisor alltid utses av HSB Riksförbund. Syftet med en sammanhållen revision är att tillvarata kunskaper och erfarenheter som kan spridas inom HSB-rörelsen och därigenom underlätta för föreningarna att uppnå hög säkerhet i rutiner (intern kontroll), att upprätthålla god redovisningssed samt att förbättra effektiviteten.

Undantaget avser det normalfallet att HSB Riksförbund utser BoRevision. Tidigare förbundsstämma har beslutat att kravet skall kvarstå men att tillämpningen skall ske med beaktande av bostadsrättsföreningens önskemål när detta kan ske utan att äventyra kvaliteten. Önskar föreningen utse annan revisor än BoRevision skall beslutet fattas på föreningens ordinarie stämma. Beslutet förmedlas till den regionala HSB-föreningen vilka därefter har att granska den föreslagna revisorn och fatta ett beslut. HSB regionalt sänder sedan sitt beslut samt underlaget för beslutet till HSB Riksförbund som i sin tur fattar slutligt beslut i frågan. I praktiken är det lämpligt om bostadsrättsföreningen kontaktar den regionala föreningen för kontroll av föreslagen revisor för att se om denne kan godkännas av HSB-föreningen innan förslaget tas upp på föreningsstämman.

Anledningen till att beslutet i första skedet skall fattas av föreningsstämman är att det inte kan anses lämpligt att exempelvis styrelsen själv utser sin granskare. Det är stämman som ger uppdrag till revisorn att för stämmans räkning utföra granskning. Denna granskning redovisas sedan på nästkommande stämma tillsammans med ett förslag om ansvarsfrihet för avgående styrelsen.”

Rutiner för bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö
Följande rutin rekommenderas att bostadsrättsföreningen följer när man har för avsikt att föreslå stämman utse annan revisor än Borevision.

1. För att erhålla förhandsbesked om föreslagen revisor kan bli godkänd, före det att stämman hålls, tar bostadsrättsföreningens styrelse kontakt med HSB Malmös styrelse via e-post eller brev (ställda till Lena Hammarström). Ange vilket förslag till annan extern revisor än Borevision man har för avsikt att föreslå stämman.
2. Bostadsrättsföreningen erhåller förhandsbesked.
3. På ordinarie föreningsstämma föreslår styrelsen stämman besluta att utse den föreslagna revisorn – stämman tar beslut.
4. Efter stämman och protokollsjustering lämnar styrelsen in via brev eller e-post begäran att utsedd revisor skall godkännas.
5. HSB Malmö vidarebefordrar föreningens begäran till Riksförbundet
6. Föreningen erhåller besked via HSB Malmö om godkännande eller ej.

Dessa rutiner gäller tills vidare.

Börje Nilsson 2006-09-20


Men någon information om vem som tar över revisionen, hur det ska fungera, vilka kostnaderna blir att auktoriserade revisorer i stället sköter denna uppgift, och hur ändringen av stadgarna ska formuleras, verkar det inte finnas från HSB.


Jag skulle gissa att Weglin & Götehed Konsulter AB finns, även om det är ett nystartat bolag med som enda uppgift att ta över BoRevision.

Det borde vara intressant för media att ta upp, men då bör tips till media innehålla frågor som;

 • Vad innebär det för HSB-föreningarna att Weglin & Götehed Konsulter AB tar över BoRevision?

 • Varför har HSB inte informerat HSB-föreningarna om vilka konsekvenserna blir (t.ex. ökade kostnader?) av förändringen?

 • Vad menar HSB med "Säljaren åtar sig att under en period av tre år utse den revisor som BoRevision anvisar för revision av HSB:s bostadsrättsföreningar."?

 • Vilken frihet har HSB-föreningarna att välja annan revisor?

 • HSB skriver, "Syftet med försäljningen är dels att revisionsverksamheten skall vara helt fristående från HSB och dels ge bolaget möjligheter att möta framtida ökande krav på kompetensförsörjning.".
  På vilket sätt menar HSB att revisionsverksamheten är helt fristående från HSB när HSB är BoRevisions enda kund och BoRevision t.o.m. sitter i samma lokaler som HSB (som i Malmö)?

 • På vilket sätt kommer förbättringar att ske, när det fortfarande är ej auktoriserade revisorer som ska utföra revision av HSB-föreningar och förmodligen - precis som tidigare - även av HSB-organisationen?

 • På vilket sätt blir revisionen nu bättre/mer noggrann av;
  - HSB-föreningarna,
  - HSB-organisationen?

 • HSB skriver; "Ett flertal revisionsbyråer har erbjudits verksamheten".
  Borevision skriver; "Ett flertal intressenter har erbjudits verksamheten och valet av köpare har uteslutande baserats på marknadsmässiga villkor."
  På vilket sätt har HSB bjudit ut BoRevision till försäljning, och vilka intressenter har visat intresse (om någon)?
  Vilka är de marknadsmässiga villkor som gjort att "Weglin & Götehed Konsulter AB" tog över?

 • HSB skriver; "HSB kommer efter försäljningen, på samma sätt som tidigare, att samarbeta med ett bolag som har en stabil personalsituation och mycket hög kunskap inom brf-sektorn. Ett företag där de anställda är mycket väl förtrogna med HSBs verksamhet.".
  Vad menas med "stabil personalsituation"? Jag gissar att HSB i förtäckta ordalag här säger att BoRevision inte har någon personalomsättning. Är det något som är bra?
  Ett företag som är mycket väl förtrogen med HSBs verksamhet? Det enda revisorer behöver kunna är revision! De behöver inte kunna verksamheten (vilket i och för sig BoRevision inte heller kan, oavsett vad HSB vill göra gällande). Det är ingen fördel om det företag som ska utföra revisionen är väl förtrogen med HSB, de som arbetar på HSB och HSBs verksamhet! Är inte en objektiv inställning det vikitigaste, vad revision anbelangar?

 • HSB skriver "Köparna har för avsikt att bredda verksamheten för att öka serviceutbudet till HSB och bostadsrättsföreningar. Breddningen kommer framför allt att innebära ett större och bredare utbud på konsultsidan vilket efterfrågas från HSB-föreningarnas sida.".
  Vad innebär dessa två luddiga meningar? Exakt vilket serviceutbud kommer att öka, och exakt vad är det HSB-föreningarna efterfrågat? Jag vet inget som HSB-föreningarna efterfrågat mer än auktoriserade revisorer, och så blir det inte med BoRevision. Vad som verkligen behövs är mer/större kompetens! Revisorerna måste t.ex. vara kompetenta nog att kunna stoppa att pengar försnillas inom HSB (så som t.ex. skett inom HSB Malmö) såväl som inom föreningar.

 • Är "Weglin & Götehed Konsulter AB" ett bolag som startats upp (när?) med som enda avsikt att på papperet ge BoRevision nya ägare, medan HSB behåller kontrollen över såväl BoRevision som över HSB-föreningarna?


BoRevision har ju inte varit något annat än ett sätt för HSB att ge sken av att revision utförts av HSB-föreningar. Men vi som vet hur det fungerat vet att revisionen varit i det närmaste obefintlig. Alla styrelser har kunnat göra nästan precis hur de vill, och det kommer de nu att fortsätta kunna göra, i kombination med att säkerheten för medlemmarna är exakt lika låg som tidigare.

Den "skenmanöver" som HSB nu har gjort med BoRevision tycks således endast vara en metod för att försöka tysta kritiken inom såväl HSB-föreningarna som i media. I praktiken blir det ingen förändring, och definitivt ingen som helst förbättring.

Det är precis som i företag där varje ny vd ska göra en omorganisation bara för att det ska märkas att det kommit en ny vd, och inte för att något ska bli bättre.


Anders Granlund
E-postHemsida

Underhållsplaner i bestämd form?
Undertecknad har upprättat över 300 underhållsplaner åt HBSs Brf och hade tänkt fortsätta med det i en egen firma. HSB krävde dock att Underhållsplanen skulle vara i enlighet med REPAB istället för i Excel. Jag undrade varför formen var viktigare än innehållet och kompetensen hos besiktningsmannen. Någon bra förklaring fick jag aldrig - någon pratade om kvalité. I en öppen marknad är det kunden som avgör vad som är kvalité. /Anders G

19/12 2006 (1573) e
    Kommentar av Admin
Låter märkligt. Jag kan inte se varför excel-formatet skulle vara ett problem.
Det enda skäl jag kan tänka mig är att man på HSB är van vid REPAB:s system sedan lång tid tillbaka, och det är inte alltid så lätt att "tänka nytt".

Det är ju trist om HSB vill försvåra konkurrens inom detta område.

Men behöver du bry dig om vad HSB tycker?

Du verkar ju ha en imponerande erfarenhet av att upprätta underhållsplaner, så du kan väl vända dig direkt till de olika föreningarna, utan att behöva involvera HSB?
Din kompetens borde vara rejält efterfrågad, inte minst i alla de föreningar där lekmän i styrelsen hanterar besiktning och underhållsplaner mer eller mindre själva.

Även om HSB kanske vill försöka tvinga föreningarna (via stadgar, etc) till att anlita HSB (och dess underleverantörer) så är det inte förenligt med konkurrenslagarna att göra detta.

Eller det blir för tufft att få in en fot i föreningarna om HSB inte är på din sida?

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 3/02-2023 17:34:44 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: