Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

HSB och Riksbyggen bygger för unga?

"Vi märker att unga familjer vill satsa på sitt boende, säger Hans Lundin. Ett sådant här projekt verkar inte bara attrahera de som är över 50.
Insatser från 1,3 upp till 2,6 miljoner och med månadsavgifter på mellan 4 000 till 8 000 kronor."16/05 2007 (2457) e


stephan
Hemsida

Billig bostadsrätt

läs artikel.

16/05 2007 (2456) e
    Kommentar av Admin
Utanför ämnet:

Här är en HSB regionförening som verkar ha läst dessa sidor.

HSB Norra Stor-Stockholm skriver så här:

"Att driva en bostadsrättsförening

Att driva en bostadsrättsförening är som att driva ett företag.

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvaret för att föreningen fungerar - ekonomiskt och på alla plan. Den har också ansvaret för att föreningen lever upp till de lagar och bestämmelser som finns bl.a. när det gäller redovisning, miljö, lägenhetsöverlåtelser och skatter.

Även om det är en liten förening så måste man ha ett begrepp om vad som har kostat vad och hur väl avgifter och andra inkomster täcker utgifterna.
Dessutom ska man veta vilka kostnader som man kan förvänta sig.

I en stor förening blir det naturligtvis ännu mer att hålla reda på.

Det finns naturligtvis styrelser som inom sig har all den kompetens och tid, som behövs för att driva såväl företag som bostadsrättsföreningar. Men de är långt ifrån alla. För det mesta är ju dessutom styrelsearbetet något som man har vid sidan av. Kanske något som man mer eller mindre har övertalats till.
Om man inte hinner eller kan Själv måste man naturligtvis söka hjälp utifrån. Styrelsen är inte något självspelande piano.
Frågan är vart man ska vända sig. Och vad man bör kunna förvänta sig av en leverantör."stephan

frågor o svar
Fråga 1. Svar ja. de 3 suppleanterna blir ordinarie vid styrelsemötet. Tillägg om det är minsta antal ledamöter som i detta fall krävs enhälliga beslut. det vill säga att alla närvarande måste rösta för förslaget.

16/05 2007 (2455) e


Sven (ledamot)

Jag har några frågor angående styrelsens arbete som jag undrar över. Vi är elva i styrelsen, åtta ledamöter och tre suppleanter. Det normala är att även suppleanterna kommer på alla möten även om ingen ledamot har fått förhinder.

1. Följande finns att läsa i föreningslagen:
"Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande"

Om styrelsen består av åtta ledamöter och tre suppleanter krävs det då att mer än hälften av åtta (dvs fem) är närvarande? Är då styrelsen beslutsför om det tex är två ledamöter och tre suppleanter närvarande?

2. Från föreningslagen:
"Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder."

Innebär det här att om alla ledamöter är närvarande att även närvarande suppleanter får rösta?

3. Från föreningslagen
"Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i stadgarna."

Blir detta alltså i vårt fall om vi på ett möte är sju eller färre närvarande (ledamöter och suppleanter) så måste minst tre (8/3 avrundat uppåt)rösta för ett förslag för att det ska vara giltigt. Den här lagtexten kanske inte är så relevant för oss eftersom nedanstående står i våra stadgar.

4. I våra stadgar står det:
"När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut."
Återigen är minsta antalet att fem personer (ledamöter och suppleanter) är närvarande på ett möte?

Tacksam för svar på frågorna!

16/05 2007 (2454) e
    Kommentar av Admin
Hinner bara svara kort här.

Du kan hoppa över att blanda in suppleanter i dina frågeställningar (blir kanske enklare att förstå och svara på då).

En suppleant som träder in för en ledamot blir en fullvärdig ledamot med samma rösträtt som den ledamot de ersätter.

En suppleant har annars ingen rösträtt.


stephan

Fascism eller demokrati.

Jag och en boende i väduren satte idag upp information till medlemmarna om att företaget som förvaltaren Adex och styrelsen anlitat för 20 miljonersarbeten på 2 år hade gått i konkurs.
För ett halvår sedan stämde detta företag föreningen på nästan 4 miljoner.
Ett par timmar senare är mer än hälften av våra informationslappar på anslagstavlorna nerrivna och bortplockade. Dags att hämta hagelbössan?

15/05 2007 (2452) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Fd. ledamot i brf

Styrelsens sammansättning anmäls till PRV (Patent o registeringsverket). Därifrån har då vi fått papper varje år.

15/05 2007 (2451) e
    Kommentar av Admin
Det är sedan några år tillbaka Bolagsverket i stället som handhar föreningarnas registreringar.


G-I

RB var ungefär 40% dyrare än det vi har valt.
Återkommer senare...

15/05 2007 (2450) e


Myggan

Sven (ledamot, tidigare medlem)
Har du blivit ledamot?
Ta vara på dina medlemmar då Sven.

15/05 2007 (2449) e


stephan

Dagens brev till styrelse, förvaltning o revisor i brf Väduren
Monster, nu stjäl ni mina pengar igen. Speciellt Tony kan ni andra fråga om att han har fått informatiuon om att garantitiden snart går ut på tätskiktet på garagetaket. Det som ni nu beslutat att göra något åt nu.
Förresten smart att först göra några mindre arbeten för några 10 000tals kronor för att mindre än ett är senare inse att det bara var kosmetika.

Att stjäla medlemmarnas pengar börjar gå så långt nu att man undrar om ni har några celler kvar.

Tony för sin del är väl nöjd bara han får bidra med en avisering i 3 portar ā 50 kr i ett arbete som troligen går på minst en miljon?

150kronor i tonys ficka, mot att medlemmarna blir bedragna på varsin tusenlapp?

Skampålen borde ni sitta vid en hel del av er. Bo Widerdal HSB, som också skiter i att ha koll på tidigare beslut han varit med om att besluta.

15/05 2007 (2448) e


Sven (ledamot, tidigare medlem)

G-I: Hur är det med priset för er nya ekonomiska förvaltning. Dyrare eller billigare än tidigare?

15/05 2007 (2447) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.