Sida: << | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

HSB och Riksbyggen bygger för unga?

"Vi märker att unga familjer vill satsa på sitt boende, säger Hans Lundin. Ett sådant här projekt verkar inte bara attrahera de som är över 50.
Insatser från 1,3 upp till 2,6 miljoner och med månadsavgifter på mellan 4 000 till 8 000 kronor."16/05 2007 (2457) e


stephan
Hemsida

Billig bostadsrätt

läs artikel.

16/05 2007 (2456) e
    Kommentar av Admin
Utanför ämnet:

Här är en HSB regionförening som verkar ha läst dessa sidor.

HSB Norra Stor-Stockholm skriver så här:

"Att driva en bostadsrättsförening

Att driva en bostadsrättsförening är som att driva ett företag.

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvaret för att föreningen fungerar - ekonomiskt och på alla plan. Den har också ansvaret för att föreningen lever upp till de lagar och bestämmelser som finns bl.a. när det gäller redovisning, miljö, lägenhetsöverlåtelser och skatter.

Även om det är en liten förening så måste man ha ett begrepp om vad som har kostat vad och hur väl avgifter och andra inkomster täcker utgifterna.
Dessutom ska man veta vilka kostnader som man kan förvänta sig.

I en stor förening blir det naturligtvis ännu mer att hålla reda på.

Det finns naturligtvis styrelser som inom sig har all den kompetens och tid, som behövs för att driva såväl företag som bostadsrättsföreningar. Men de är långt ifrån alla. För det mesta är ju dessutom styrelsearbetet något som man har vid sidan av. Kanske något som man mer eller mindre har övertalats till.
Om man inte hinner eller kan Själv måste man naturligtvis söka hjälp utifrån. Styrelsen är inte något självspelande piano.
Frågan är vart man ska vända sig. Och vad man bör kunna förvänta sig av en leverantör."stephan

frågor o svar
Fråga 1. Svar ja. de 3 suppleanterna blir ordinarie vid styrelsemötet. Tillägg om det är minsta antal ledamöter som i detta fall krävs enhälliga beslut. det vill säga att alla närvarande måste rösta för förslaget.

16/05 2007 (2455) e


Sven (ledamot)

Jag har några frågor angående styrelsens arbete som jag undrar över. Vi är elva i styrelsen, åtta ledamöter och tre suppleanter. Det normala är att även suppleanterna kommer på alla möten även om ingen ledamot har fått förhinder.

1. Följande finns att läsa i föreningslagen:
"Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande"

Om styrelsen består av åtta ledamöter och tre suppleanter krävs det då att mer än hälften av åtta (dvs fem) är närvarande? Är då styrelsen beslutsför om det tex är två ledamöter och tre suppleanter närvarande?

2. Från föreningslagen:
"Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder."

Innebär det här att om alla ledamöter är närvarande att även närvarande suppleanter får rösta?

3. Från föreningslagen
"Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i stadgarna."

Blir detta alltså i vårt fall om vi på ett möte är sju eller färre närvarande (ledamöter och suppleanter) så måste minst tre (8/3 avrundat uppåt)rösta för ett förslag för att det ska vara giltigt. Den här lagtexten kanske inte är så relevant för oss eftersom nedanstående står i våra stadgar.

4. I våra stadgar står det:
"När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut."
Återigen är minsta antalet att fem personer (ledamöter och suppleanter) är närvarande på ett möte?

Tacksam för svar på frågorna!

16/05 2007 (2454) e
    Kommentar av Admin
Hinner bara svara kort här.

Du kan hoppa över att blanda in suppleanter i dina frågeställningar (blir kanske enklare att förstå och svara på då).

En suppleant som träder in för en ledamot blir en fullvärdig ledamot med samma rösträtt som den ledamot de ersätter.

En suppleant har annars ingen rösträtt.


stephan

Fascism eller demokrati.

Jag och en boende i väduren satte idag upp information till medlemmarna om att företaget som förvaltaren Adex och styrelsen anlitat för 20 miljonersarbeten på 2 år hade gått i konkurs.
För ett halvår sedan stämde detta företag föreningen på nästan 4 miljoner.
Ett par timmar senare är mer än hälften av våra informationslappar på anslagstavlorna nerrivna och bortplockade. Dags att hämta hagelbössan?

15/05 2007 (2452) e


Fd. ledamot i brf

Styrelsens sammansättning anmäls till PRV (Patent o registeringsverket). Därifrån har då vi fått papper varje år.

15/05 2007 (2451) e
    Kommentar av Admin
Det är sedan några år tillbaka Bolagsverket i stället som handhar föreningarnas registreringar.


G-I

RB var ungefär 40% dyrare än det vi har valt.
Återkommer senare...

15/05 2007 (2450) e


Myggan

Sven (ledamot, tidigare medlem)
Har du blivit ledamot?
Ta vara på dina medlemmar då Sven.

15/05 2007 (2449) e


stephan

Dagens brev till styrelse, förvaltning o revisor i brf Väduren
Monster, nu stjäl ni mina pengar igen. Speciellt Tony kan ni andra fråga om att han har fått informatiuon om att garantitiden snart går ut på tätskiktet på garagetaket. Det som ni nu beslutat att göra något åt nu.
Förresten smart att först göra några mindre arbeten för några 10 000tals kronor för att mindre än ett är senare inse att det bara var kosmetika.

Att stjäla medlemmarnas pengar börjar gå så långt nu att man undrar om ni har några celler kvar.

Tony för sin del är väl nöjd bara han får bidra med en avisering i 3 portar à 50 kr i ett arbete som troligen går på minst en miljon?

150kronor i tonys ficka, mot att medlemmarna blir bedragna på varsin tusenlapp?

Skampålen borde ni sitta vid en hel del av er. Bo Widerdal HSB, som också skiter i att ha koll på tidigare beslut han varit med om att besluta.

15/05 2007 (2448) e


Sven (ledamot, tidigare medlem)

G-I: Hur är det med priset för er nya ekonomiska förvaltning. Dyrare eller billigare än tidigare?

15/05 2007 (2447) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 05:08:01 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: