Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-08-28, 15:24
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Styrelseprotokoll och deras offentlighet

Har ni sett det förr?
Påståendet att "styrelseprotokoll är inte offentliga"
Vad menar man då?
Att de inte är offentliga handlingar? I så fall helt korrekt. En BRF är ingen myndighet.
Att de inte är offentliga handlingar, eftersom de bara delges föreningens medlemmar?
Riktigt även så. En förening med sina medlemmar, är ett slutet sällskap. Man informerar om ärenden av betydelse och angelägenhet för den lilla kretsen.
Att det är förbjudet att offentliggöra protokollen?
Fullständigt galet.
Tyvärr säger lagen ingenting. Man lämnar saken att avgöras av föreningarna själva. Då måste man gå på vad det egna förnuftet bjuder.
Kort sagt, ställa sig frågan vad gagnar föreningen? Det går definitivt inte att lyssna på drakarnas jurister.
De är inga fria andar, med uppsåt att sprida sanning, snarare drakarnas advokater, i bestämt syfte.
Till huvudstadens centrala och attraktiva föreningar strömmar numera de välutbildade och begåvade. Det är knappast förvånande att för dessa föreningar är saken i allmänhet klar. Papperen på bordet! Andemening och finess med en lag som "offentlighetsprincipen", är känd och förstådd. Att system trimmas, och välstånd grundas på människors möjligheter till insyn och medverkan har trängt fram.
Men för boende i de perifera, mestadels av HSB, SBC och andra mer eller mindre parasitära organ styrda föreningarna, ter sig saken annorlunda. Här har deras jurister fått röra till begreppen rejält. Alla kan tydligen köpas för pengar. Advokatyr kallas det. Man talar för sin klient.

Lagstiftarna har förstått att revisorn inte kan avgöra huruvida styrelsen sköter föreningens ekonomi korrekt, utan tillgång till protokollen, med bif handlingar. Men att föreningars medlemmar ej heller kan granska sin styrelses förehavanden (huruvida man fattar kloka beslut, i viktiga frågor) utan att få se protokollen, tycks ha förbigått lagstiftarna.

Jurister brukar, som hastigast och liksom i förbigående, nämna att styrelsen kan fatta beslut om att publicera protokollen.
Eller om juristerna blir pressade kan de medge att medlemmarna kan besluta att så ska ske, genom att man skriver in det i stadgarna.

Vad man aldrig nämner är att den förening, som utan preludier lägger sina protokoll på en webb-sida, fritt och utan något krav på medlemsinloggning, knappast heller riskerar straff. Enligt vilken paragraf skulle föreningen dömas? Hur lyder åtalspunkten?

Fundera också över en fullt möjlig åtgärd: Stryk ordet protokoll, kalla dokumentet för "anteckningar från källarhålet", därefter full redovisning i trapphus och på hemsida.
Vi måste givetvis förutsätta att personkränkande uppgifter censurerats.
Annars kan man nämligen få fan för det hela, oavsett i vilken form eller media man publicerat sig. Därvidlag har styrelseprotokoll ingen särställning.

Skulle protokollet, dvs detta vanligtvis mycket magra, men förhoppningsvis någorlunda korrekta informationsflöde skada föreningen?
Tja, skulle informationen leda till styrelsebesök i domstolen, har de med all säkerhet förtjänat det. Faller dom över styrelsen, torde det för föreningen emellertid isåfall vara enbart hälsosamt.

En förening ska inte driva affärsverksamhet. Den ärligt strävande förening har inget att dölja. Allt den har av kunskaper om hur man sköter sin förening, kan enbart vara av godo för resten av mänskligheten att känna till.

Kampen för frigörelse och skapandet av demokratiska författningar pågår för fullt i nordafrika.

Det borde kanske vara möjligt att säkerställa en rimligt demokratisk ordning även i bostadsrättsföreningar i hela landet Sverige. Inte bara i Stockholms attraktivare områden.
För att val ska kunna kallas demokratiska, måste man bl a kunna få veta vad man röstar på.
Om inte, bör det betraktas och namnges för vad det är -ett lotteri-
Jag vill inte "spela" om och med min förmögenhet, min bostadsrätt. Inte heller vill jag sitta på stämman och spela dum när frågan om " beviljande av ansvarsfrihet" tas.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Att informera och/eller vilseleda - NY TRÅD! - Om styrelseprotokoll och publicering av styrelseprotokoll på nätet

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Styrelseprotokoll för att kränka medlemmar - NY TRÅD !!!

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?

Senast redigerad av Admin: 2012-05-16 klockan 19:06. Anledning: Lagt till länkar
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-08-29, 13:38
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 296
Standard

Ge dig nu Pensionär! Ämnet är redan avhandlat i tidigare trådar.

Antingen ställer du upp för val till styrelsen, och då kan du få läsa hur mycket protokoll som helst. Eller så sätter du dig ner och förkovrar dig lite i hur en förening sköts.

Styrelsen är förtroendevalda. De sitter alltså på medlemmarnas förtroende (slå gärna upp). Innehar man ett förtroende, ska man väl inte ständigt behöva redovisa varje mått och steg. Styrelsen behöver ju arbetsro och ledamöterna behöver känna att de kan tala fritt inom styrelsen, utan att allt hängs ut till resten av föreningens medlemmar.

Har du inte förtroende för styrelsen, så rösta bort dem. Lyckas inte detta, så innehar väl majoriteten i din förening förtroende för valda ledamöter. Rätta dig då efter det, eller flytta!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-08-29, 14:53
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 577
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Att det är förbjudet att offentliggöra protokollen?
Nej något förbud mot att offentliggöra styrelseprotokollen finns ju inte.
Styrelsen kan tydligen göra som den vill med ev offentliggörande.

En vanliga stadgebestämmelsen är ju att överlåtelse- och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
Den som ska betala avgiften har alltså inte rätt att få se protokoll på att styrelsen har beslutat att ta ut avgiften.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-08-29, 16:14
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard överlåtelseavgift enligt stadgar/styrelsebeslut

"Den som ska betala avgiften har alltså inte rätt att få se protokoll på att styrelsen har beslutat att ta ut avgiften."

Hur menar du här Gusten?

Jag förstår inte? Om det inte finns styrelsebeslut tagit är det väl inte så bra om de tar ut avgift?

I andra fall brukar man kunna få se underlag varför man skall betala.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-08-29, 17:01
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 577
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg

Jag förstår inte? Om det inte finns styrelsebeslut tagit är det väl inte så bra om de tar ut avgift?
Det kanske är så att man ha rätt att få se styrelseprotokoll på beslut om en avgift som man själv ska betala ?

Och som du säger så är det ju inte bra att ta ut en avgift som det inte finns styrelsebeslut på, om det enligt stadgarna måste finnas styrelsebeslut om avgiften.

Vill minnas att det var uppe på en annan tråd att en medlem ville se protokoll på att det fanns ett styrelsebeslut på att han skulle betala en pantsättningsavgift.
Det skulle dock enligt styrelsen ta tid att leta fram protokollet och för detta letande skulle medlemmen få betala 500kr/tim.

Senast redigerad av Gusten: 2011-08-29 klockan 21:57.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-08-29, 19:19
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Avhandlat men knappast färdigdiskuterat

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Ge dig nu Pensionär! Ämnet är redan avhandlat i tidigare trådar.
Jo visst har vi diskuterat frågan i många tråder redan. Men den är knappast färdigbehandlad. Jag uppfattar just protokollsfrågan som en kärnfråga. Det handlar om demokratins väsen och innehåll. Om det sedan gäller riket, kommunen eller föreningen må vara detsamma.

Citat:
Styrelsen är förtroendevalda. De sitter alltså på medlemmarnas förtroende
Nej , de snarare sätter sig på medlemmarna.
Ett förtroende vinner man (eller förlorar) genom sitt sätt att agera och agitera. Om man inte vill visa upp vad man gör, eller förklara varför, väcker det misstänksamhet. Det man inte kan kontrollera, kan man heller inte lita på. Det hemlighetsfulla betendet skapar helt enkelt inget förtroende.

Citat:
Innehar man ett förtroende, ska man väl inte ständigt behöva redovisa varje mått och steg. Styrelsen behöver ju arbetsro och ledamöterna behöver känna att de kan tala fritt inom styrelsen, utan att allt hängs ut till resten av föreningens medlemmar.
Harald jag har aldrig försökt hämma styrelsens lust att tala fritt. Tvärtom.
Men det är inte det saken gäller.
Protokollen måste skapas, och revisorn har garanterats den lagliga rätten att få studera dem.
Jag kräver alltså ingen extra ansträngning av styrelsen.
Men eftersom revisorerna ibland har visat sig ha nedsatt arbetsförmåga. En vakthund utan vare sig syn, hörsel eller luktsinne, och lagen ser ut som den gör, måste jag reagera. En hund kan man gå med till veterinären när den börjar fallera, men hur kontrollerar du revisorn?
När styrelsen väl har pratat färdigt och formulat sina tankar och beslut, bör medlemmarna rimligtvis få minst samma rätt att titta i papperen som revisorn. Men eftersom jag definitivt har större värden och intressen att bevaka än revisorn, är det väl inte otroligt att jag ibland ställer en kompletterande fråga.
Borde en styrelse inte kunna klara det?

Citat:
Har du inte förtroende för styrelsen, så rösta bort dem. Lyckas inte detta, så innehar väl majoriteten i din förening förtroende för valda ledamöter.
Jag menar ju att det skulle vara en enkel lösning, en stor och förtroendeskapande åtgärd om styrelserna själva behagade låta även medlemmarna ta del av protokollen.

Citat:
Rätta dig då efter det, eller flytta!
Med fredliga metoder kämpar jag envetet vidare för att vi ska få klarare regelverk och mer demokratiska arbetsformer i föreningarna.
Så har Sveriges politiker, tjänstemän och allmänhet arbetat länge nu i stat och kommuner. Vi har nått en bra bit på väg s a s
Ditt sätt att resonera är lysande! Säg till när du hör någon regeringsmedlem / riksdagsledamot använda ditt starka argument.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-08-29, 22:02
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 577
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Jo visst har vi diskuterat frågan i många tråder redan. Men den är knappast färdigbehandlad
Helt rätt. Absolut inget fel att ta upp ett tidigare diskuterat ämne igen.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-08-29, 22:31
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Helt rätt. Absolut inget fel att ta upp ett tidigare diskuterat ämne igen.
Tack Gusten!
Även om man om och om igen pratar om samma sak, kan nya infallsvinklar eller argument tillföras och vändas ut och in.
Tack även för ännu ett utmärkt exempel på inkonsekvensen /galenskapen i systemet
Citat:
Vill minnas att det var uppe på en annan tråd att en medlem ville se protokoll på att det fanns ett styrelsebeslut på att han skulle betala en pantsättningsavgift.
Det skulle dock enligt styrelsen ta tid att leta fram protokollet och för detta letande skulle medlemmen få betala 500kr/tim.
Protokoll och annan viktig information ska givetvis finnas på hemsidan. Jag begriper inte hur människor är funtade som inte kan inse så skäligen enkla ting?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-08-29, 23:59
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard gilla uttrycket

Bästa pensionär, jag vill bara gilla ditt uttryck.
"en hund kan man gå till veterinären med".

Tänk om man kunde skicka alla styrelser som inte arbetar demokratiskt för sina medlemmar till veterinären..
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-09-02, 08:25
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 577
Standard

Bland svaren i "Experterna svarar på dina frågor" i tidningen Bo Bättre finns ett svar om styrelseprotokollens offentlighet.

I svaret anges att medlemmar inte har rätt att kräva att få ta del av styrelseprotkollen såvida det inte står något annat i stadgarna.
Däremot om ett styrelsebeslut gäller eller påverkar en medlem har denne rätt att få ta del av beslutet.
Man ger då medlemmen en sammanfattning av vilket beslut styrelsen tagit i den aktuella frågan.

Detta tolkar jag så att om t ex pantsättningsavgifter ska tas ut så måste det finnas ett
protokollfört styrelsebeslut för varje enskild pantsättningsavgift och storleken på avgiften.
Saknas protokollfört beslut om avgiften kan den alltså inte tas ut.

Senast redigerad av Gusten: 2011-09-02 klockan 08:46.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Offentliga styrelseprotokoll Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2011-02-14 22:18
Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? shato Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2010-11-02 10:59
Sekretess på styrelseprotokoll ? Krysia Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2010-04-18 23:28
Styrelseprotokoll i brf - särskild mening tractors Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2008-11-05 16:55Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:36.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare