Sida: << | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ledamot i BRF
Hemsida

Tjatigt det här med hemliga protokoll. Var någon annanstans får ni läsa styrelseprotokoll? Knappast på jobbet (om det är ett privat företag), inte statliga företeg heller fast alla indirekt är "ägare" via skattsedeln, idrottsföreningen? Knappast där heller.

Nämn någon som lämnar ut ett styrelseprotokoll.
Jag tycker det är helt rätt att endast styrelsen har tillgång till protokollen. Och varför ska en medlem som har varit föremål för något ärende ha protokoll/utdrag? Han/hon får ju reda på BESLUTET vilket är det viktiga.

Fattar inte diskusionen om varför medlemmar ska ha tillgång till styrelseprotokoll. Patetiskt!

14/09 2005 (106) e
    Kommentar av Admin
Om det så inte finns ett enda ställe i hela världen som lämnar ut styrelseprotokoll så hur kan detta användas som skäl för att inte lämna ut styrelseprotokoll i bostadsrättsföreningar?

Vi kan konstatera ovärderliga fördelar med att styrelseprotokoll lämnas ut, det finns inga laghinder - eller stadgehinder - mot att göra detta, och det finns inga skäl som talar emot att protokoll lämnas ut.

Om inte detta är glasklart vid det här laget så är denna diskussion nog inte så tjatig ändå!

Du undrar sedan varför en medlem som varit föremål för ett ärende ska ha protokoll eller utdrag från protokoll.

Detta tycker jag är så självklart att det tar emot att ens behöva förklara detta!

1. För det första så tror jag det finns ett antal styrelser som inte ger något beslut överhuvudtaget i vissa ärenden (vilket jag själv har många konkreta exempel på).
Med offentliga protokoll så ökas säkerheten i föreningen och medlemmen är helt plötsligt inte maktlös.

2. Genom att styrelsen lämnar ut protokoll/utdrag kan medlemmen se om medlemmens ärende behandlats. Medlemmen kan även se när ärendet behandlades.

3. Om medlemmen skulle få ett beslut så vet medlemmen inte om han/hon fått hela beslutet.
Och medlemmen får kanske inte heller motiveringen bakom, dvs hur styrelsen resonerat.

4. Genom att medlemmen får protokoll eller utdrag från protokoll så vet medlemmen att den information som medlemmen får är samma som den ledmöterna i styrelsen fått.

5. Med offentliga protokoll så ställer detta krav på styrelsen att skriva meningsfulla protokoll, och framtiden säkras på ett enormt bättre sätt än tidigare. Nya styrelser vet helt plötsligt att de inte ger sig in i ett totalt mörker (som ofta är fallet pga att styrelser misskött skrivandet av protokollen).

6. Om det är något "fuffens" i styrelsen så kommer detta fram nästan omedelbart. I annat fall kan det ta flera år (om någonsin) innan "fuffens" upptäcks.

7. Vilket skäl kan du ange för att medlemmen inte skulle få protokoll/utdrag? Vad är det för information du vill hemlighålla för medlemmen?


stephan
Hemsida

Inget sagt på denna sida tidigare om bospararna. HSB Stockholms bosparare, cirka 95 000 st, har skickat ett brev till Fällman och c/o.

Skrämmande läsning.
Kooperativet HSBs svar på frågan varför räntan är så liten = Bankerna ger 0 procent ränta på cashkontot (löner).
Enkel matematik.
93 000 HSB-sparare
200 kr/månad (antagande i detta räkneexempel
12 månader
gör 223 200 000 kr om året. Bospararna får 0,3% ränta=669 600kr per år.
Resten tillsammans med avgälder medlemsavgifter och depositionspengar går till kapitalbildning? Måste vara en stor säck?


14/09 2005 (105) e


stephan
Hemsida

Hemliga protokoll

Varför, har ni tänkt på det?
Som sagts tidigare finns en förklaring, och det är de få gånger som styrelsen beslutar om enskilda medlemmar.

Fördelar, ja då räcker inte detta forum till. Men hur många styrelseskandaler hade inte kunnat avvärjas. Jag kan inte tänka mig att en styrelseledamot skulle kunna bli fälld för att diskutera med medlemmarna vilka beslut som har fattats i styrelsen.
Endast vid det tillfälle då, som det står i någon bok, "informationen kan leda till skada för föreningen".

Grubbla på om ni kommer på något sådant beslut. Nej fram för mer öppenhet i brf:erna det skulle gynna alla medlemmar.

HSB har i sin tidning "svarta listan" på mäklare. Jag har lämnat förslag på att de borde instifta en svart lista för usla entreprenörer. Idag kan jag med erfarenhet säga att om föreningarna talade sinsemellan om entreprenörer på gott och ont, skulle det vara en jätteinsats sina föreningar och för entreprenörsmarknaden på sikt. För vilka styrelseledamöter kan med gott samvete säga att sin förening inte blivit "blåst" av någon entreprenör.

14/09 2005 (104) e
    Kommentar av Admin
Jag hoppas att de som haft bra eller dåliga entreprenörer kan bidra med namn och motivering i detta forum.

Om tillräckligt många entreprenörer nämns här så kan jag göra en "svart lista" och en "vit lista" med dessa entreprenörer som sedan alla styrelser i landet kan använda sig av i sitt val av vilka entreprenörer de ska ta in anbud från, och vilka entreprenörer de kanske ska undvika.


G-I
E-postHemsida

Hej Sven/medlem

Jag tycker att du ska läsa det jag skrivit på:
http://hotpot.se/riksbyggen.htm

Kolla paragrafen som heter "Kan styrelsen visa sina protokoll för medlemmarna?". Läs också på andra ställen på samma sida om just detta ämne.

Sanningen är att det inte finns något i lagen som hindrar en styrelse att göra 1000 kopior av sina protokoll och att visa dem till alla.

Om din styrelse inte vill visa sina protokoll så är det ett EGET BESLUT den har tagit, men de får inte på något sätt hänvisa till någon lag som skulle kräva att de hemlighåller protokollen.

Om du vill se protokollen kan du fråga dem snällt, eller så kan du skriva en motion för att göra en ändring i stadgarna. I en sådan motion kan du kräva att protokollen alltid ska vara tillgängliga för medlemmarna.

Jag råder dig också att inte lita alldelas blint på "experter" (speciellt inte experter från HSB och Riksbyggen), och inte ens på böcker/författare, eftersom de gör en egen tolkning av lagen.

Hoppas du läser det jag skrivit om ämnet "styrelseprotokoll". Återkom gärna till mig med kommentarer och frågor.

13/09 2005 (103) e
    Kommentar av Admin
G-I:s länk ovan är;
hotpot.se/riksbyggen.htm


stephan
Hemsida

Svar till Sven.

Björn Lundén och Ulf Svensson är de 2 som skrivit mest om bostadsrättsfrågor. De anlitas ofta som utbildare i styrelse o föreningsfrågor. De skriver i boken Bostadsrätt; "Stadgarna eller föreningsstämman kan bestämma att protokollen ska vara offentliga. Det ger en mer öppen atmosfär i föreningen. Men en viss försiktighet måste vi ändå mana till. I vissa fall tar ju styrelsen en del känsliga beslut som rör enskilda medlemmar, t.ex. förverkande av bostadsrätt".

Själv har jag gått HSB-utbildningarna för styrelseledamöter, undrar varför ett sånt här ämne aldrig kommit upp??

13/09 2005 (102) e
    Kommentar av Admin
Ja, Björn Lundén skriver också;
"Styrelsen eller föreningsstämman kan besluta att alla styrelseprotokoll ska vara offentliga. Det kan också tas in bestämmelser om detta i stadgarna".

Det är alltså medlemmarna själva som bestämmer om protokollen ska visas för medlemmarna (genom att lägga protokollen på styrelsens webbsajt eller genom att lämna ut protokollen till de som begär detta, eller hur man nu vill lösa detta).

Och självklart ska medlemmarna få se styrelseprotokollen. Det ger inte bara en "öppen atmosfär". Det ger en avsvärt bättre säkerhet för föreningen på flera olika sätt! Inte minst gör detta att styrelsen blir mer noga med sina beslut när de vet att medlemmarna kommer att få se vad styrelsen egentligen beslutat.


Sven (medlem)
Hemsida

Stämmer det som du säger i en av dina motioner? "Det finns inget (varken i lag eller i stadgar) som säger någonstans att styrelsens protokoll ska vara hemliga." Vår HSB-representant sa något i stil med att det inte var tillåtet att offentliggöra protokollen enligt lagen...

13/09 2005 (101) e
    Kommentar av Admin
Ja, det jag skrivit på sidan om motioner stämmer!

Jag hade inte tänkt på detta själv förrän G-I tog upp denna fråga på sin sida om Riksbyggen.

Jag har också blivit itutad att styrelseprotokollen måste vara hemliga pga att lagen säger så.

Trots att jag är ganska kritisk av mig och trots att jag upptäckt många osanningar från såväl styrelse som HSB, så har jag inte ens funderat på om detta skulle vara en lögn förrän G-I tog upp frågan. Jag kan bara konstatera att G-I har rätt, och att medlemmarna lurats att tro att protokollen måste vara hemliga.


stephan
Hemsida

Det kan vara lätt att tjäna pengar.
Ponera att alla HSB-föreningar placerar 1 miljon på HSB:s inlåning. Föreningarna får 2,5% ränta. Lyckas nu HSB på dessa 4 miljarder få en halv procent mer i ränta ger det en nettovinst av 70 miljoner. 70 000 000kr. Kostar väl några mijoner i administrationskostnader, men en bra slant blir det.

13/09 2005 (100) e


stephan sundling
Hemsida

Hur många vet hur föreningen "tar över" föreningen?

Oftast sitter under de tio första åren tjänstemän och kanske någon kommunalgubbe/gumma i styrelsen. Sen väljs en medlemsstyrelse av medlemmarna. I "min" förening gick det "snyggt till". Tjänstemännen hade misslyckats och hade sista åren revisorsanmärkningar. Men det löste storebror galant med att låna föreningen 5 miljoner och med det täcka tidigare skulder och lägga till dessa 5 miljoner på byggkostnaderna 10 år tidigare. Man gjorde helt enkelt om den Ekonomiska planen. Om det är godkänt får man gissa sig till. Men jag tror att om man frågar Borevision tror jag inte man får täcka förluster med lån.

12/09 2005 (99) e


stephan
Hemsida

Kommer ni ihåg filmen från 60talet med Barbara Streisand?

Goddag Yxskaft använder vi numera som uttalanden som är tokiga, eller inte säger något om det man frågar.

Jag hoppas det kommer några yxskaft på de här sidorna avseende HSB/RB uttalande.

Jag ger exempel på 2 till att börja med.
Riksbyggens chef i radiointervju, på frågan från reporter: avseende öppenhet.
"Ni ersätter föreningen p.g.a. ert slarv med 11 miljoner, men under tystnadsplikt".
RB-Chef, ja det är vanligt att man gör så!!!!!!.

Till HSB-chef: Hade du fullmakt att vara på stämman?
Ja, jag lämnade den till avprickaren! Men flertalet i styrelsen hade ingen aning om det, vem skrev ut och under fullmakten?
Inget svar är erhållet efter detta.

11/09 2005 (98) e


G-I
E-postHemsida

Kim: Jag tror att avtal med HSB/Riksbyggen kan komma senare, efter att vi har visat har vi är en betydelsefull aktör.

I första hand kan vi ge riktlinjer på hur vi tycke att en brf-föreningen ska "styras".

Det verkar som om vi på den här sajten har ungefär samma värderingar: lagen ska följas, styrelserna ska vara öppna mot sina medlemmar, etc. Och vi kan skriva färdiga motioner, ge riktlinjer, etc.
Senare, när HSB och RB ser att vi har påverkat deras föreningar, kan de kanske göra att avtal med oss och lova följa vissa riktlinjer. Ungefär som med HSB-certifiering.

11/09 2005 (97) e
    Kommentar av Admin
Ja, som det är nu så skyr nog HSB/RB oss som pesten. De ser nog dessa sidor som att vi försöker ta makten från dem och flytta över makten till medlemmarna i stället. Och det tror jag inte uppskattas särskilt mycket.

Vi kan ju också notera att HSB/RB ännu inte gått in och velat göra några inlägg eller framföra sina synpunkter (med undantaget av HSB Stockholm som på sina egna webbsidor kommenterat vad jag skrivit om BoRevision).

Jag vet inte hur det fungerar i Riksbyggen, men jag kan tänka mig att strategin är liknande den i HSB, dvs de försöker låtsas som att det regnar och hoppas att diskussionen ska dö ut av sig själv efter ett tag. Där tror jag dock de tror fel. Vi är några här som jag tror inte kommer att ge upp i första taget, och vad tiden lider hoppas jag att fler engagerade personer (ledamöter såväl som medlemmar) gör sig hörda i detta forum.

När HSB/RB känner att "tysthetsstrategin" inte fungerar längre så kan man hoppas att de är intresserade av att engagera sig lite i de frågor vi tar upp här. Ju fler som skriver här, desto fortare kommer de att komma till denna insikt.Ju fler medlemmar som refererar till dessa webbsidor - inte minst i motioner - desto snabbare kommer förbättringar att kunna ske.En motion kan se ut som t.ex.;


Plan för bättre information & mer engagemang


Jag föreslår att styrelsen snarast tar fram en plan för;

a) bättre information till medlemmarna

b) hur medlemmarna ska ges bättre möjlighet att komma till tals

c) hur styrelsen ska engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö.Som vägledning för detta arbete kan såväl styrelse som medlemmar använda sig av webbsidan http://hotpot.se/hsb-boende.htm med tillhörande sidor.Resultatet av styrelsens arbete i denna fråga redovisas på en extrastämma inom tre månader, och under denna tid kommer medlemmarna med förslag här som läggs in i det förslag som styrelsen sedan redovisar på extrastämman, då beslut tas om hur planen ska vara utformad. Senast tre veckor före extrastämman delas resultatet av arbetet ut till samtliga medlemmar.
Berätta gärna i detta forum hur ovanstående motion mottogs av styrelse såväl som övriga medlemmar, och vad resultatet blev.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 15:11:20 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: