Sida: << | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

kordinator

Tack, att sedan 4 olika ordföranden nu har valts på 5 stämmor inom 4 år kan inte heller sända ut rätt signaler till medlemmarna?
Den enda i vädurens styrelse som nu har mer än 3 års erfarenhet är HSBledamoten Bo widerdal, som suttit med i 11 år. I de flesta av dessa har han en kanpp 50%närvaro.
Men det mest felaktiga är styrelsens uttalande på senaste stämman att varje styrelse har sin eget ansvar. att se bakåt, behöver man inte göra.
Och det har vi inte tid med om vi ska planera framtiden.
Detta har inneburit att föreningen bytt parkeringsbelysning med 5 års intrervall, tvättmaskiner med 6 års intrevall, trapphusarmaturer med 6 års intervall.
Det vill säga storslöseri med föreningens ekonomi.
Tyvärr är det svårt att få gehör av många medlemmar, som har vaggats in att föreningen har bra ekonomi. Det var innan man under drygt ett år nu lånat 35 miljoner utan några stora underhållsarbeten.

19/06 2007 (2645) e


koordinator

Inlägg 2639
Det är mindre bra. Att inleda ett samarbete/samverkan, i en ny styrelse. Med en sluten omröstning.

Det sänder ut fel signaler. Avseende den öppenhet,
som skall finnas i en ny styrelse. I styrelser överhuvudtaget.

Utan att veta. Hur många nya som kom in i styrelsen. Och deras bild av dom som hade mandattid kvar. Så kan det redan ha uppstått frågor/funderingar, avseende den slutna omröstningen.

Dessa frågor/funderingar. Bör man ta tag i så snart det är möjligt.

Öppenhet kan vara jobbig. Kräva att man talar om vad man står, och varför. Skapa osämja/osäkerhet.

Resultera i att man känner sig mindre bekväm med dom övriga i styrelsen.

Med öppenhet. Är alltid att föredra, framför slutenhet.

Om man inte kan arbete/verka för öppenhet. Så bör man kanske. Ompröva sin roll i styrelsen.

Att sedan nya ordföranden. Verkar tillhöra dom som enligt inlägget. Hade problem med ansvarsfriheten. Gör inte saken bättre/lättare.

19/06 2007 (2644) e


stephan

HSB borde synas.

Om några skulle syna HSB:S tvivelaktiga uttag av depositioner, avgifter hit o dit inklusive avgeld skulle det nog bli annorlunda?

Jag tror absolut att det rimmar illa med vad Sverige har skrivit på i EU_avtalet.

Så det är nog där det bör behandlas. Svenska rättvisan har för många nergrävda "uppgörelser" som skulle hamna i fokus. Kanske med början av "miljonprogrammet, där jag är hur säker som helst på att Svenska Regeringen såg mellan fingrarna antalet gånger när HSBoch Riksbyggen "delade" på tomterna för byggnationerna. var det 20% som gick först till dom för "goda samhällsinsatser???
Mycket av det lever kvar än idag i kommunerna.

19/06 2007 (2643) e


stephan

5 guldstjärnor till MistelnTänk om det funnits fler av er, så skulle demokratin inte hunsas med lika lätt från HSB-organisationen.
Fler skulle behöva tänka, och inte bara tro att "vi är bäst".
Att HSB fortsätter musselmetoden är totalt oförståligt, men inte konstigt med tanke på tidigare agerande.

All heder åt de som törs säga ifrån, tvärtom till alla "soffliggare" som tycker att det får andra sköta, jag bryr mig inte.
Tyvärr skapas väl ett "gäng" nya av den senare varianten på "Båten??????

19/06 2007 (2642) e


misteln
E-post

Klander av stämma.”Till dig som styrelseledamot i HSB Malmö.”


Vi har funnit att en del felaktigheter blivit begångna under HSB Malmös stämma den 26 april när det gäller att följa stadgarna och LEF.

Har styrelsen för avsikt att åtgärda dessa felaktigheter ?

Och i så fall på vilket sätt ?

Ovanstående har vi tillskrivit samtliga styrelseledamöter ( 16 maj 2007) i
HSB Malmös styrelse (dvs till var och en av de 7 ledamöterna).
Vi har inte fått något svar från en enda person i styrelsen.
Inte ens en bekräftelse på vår information !!!

På grund av styrelsens ovilja att föra en dialog med medlemmarna så har vi därför inte sett någon annan utväg än att klandra stämman till Malmö Tingsrätt . Vi har nu lämnat in dessa handlingar.

Vi anser att dessa felaktigheter som enligt vårt förmenande skett på stämman och i det efterföljande protokollet och röstlängden var för sig och
tillsammans är av så allvarlig karaktär att vi ser det som vår absoluta skyldighet som medlemmar i en kooperativ medlemsorganisation att påtala
detta och få till stånd en rättelse så att liknande felaktigheter inte upprepas i framtiden.
Detta är helt enkelt vår plikt som ansvarsmedvetna
medlemmar.


Bo Linde / Fredrik Löfvall19/06 2007 (2641) e
    Kommentar av Admin

Jag skulle gissa att det är första gången i historien som någon klandrat en HSB-stämma.
Men någon gång ska vara den första, och det är knappast rimligt att HSB inte behöver följa regelverket. Vad ska vi då ha stadgar och lagar till?

Som jag skrivit tidigare så kan det inte finnas ett regelverk där HSB kan göra precis hur HSB behagar medan medlemmarna måste rätta sig efter alla möjliga fria och diffusa tolkningar från HSB... som dessutom ofelbart alltid är till medlemmens nackdel.

Det är tråkigt att det ska fungera så här, men om en part bara stänger in sig och totalvägrar att föra en dialog så får man nog vackert ta konsekvenserna av detta.

Jag var på HSB Malmös årsstämma, och jag kan säga att det finns ingen annan möjlighet än att årsstämman måste göras om. Man kan bara hoppas att HSB då inte traditionsenligt börjar kritisera andra i försök att vinna poäng till sig själv och ta fokus från de felaktigheter HSB begått. HSB har inte genomfört stämman på ett korrekt sätt, protokollet har inte skrivits enligt vad som hände och beslutades på stämman, den påstådda röstlängden är inte utformad enligt lag, och justerarna har inte justerat protokollet med tillhörande röstlängd.

Det är helt ofattbart, men när man i nästan 100 år kan göra precis hur man vill utan att någon reagerar så är det ganska naturligt att man också fortsätter att göra precis hur man vill.

Det är tråkigt att det inte finns vakna medlemmar i någon annan region, men man får hoppas att andra HSB-regioner nu tar lärdom av detta.Myggan

"Alla regionala HSB-föreningar och HSB-bolag omfattas av riktlinjerna, men än så länge inte bostadsrättsföreningarna."

Så det finns ingen Demokrati innom HSB?
Utan det kommer att finnas nån gång...

INNFÖR DEMOKRATI NU!

Vi börjar bli så gamla att vi har inte tid att vänta. 0 0

18/06 2007 (2640) e
    Kommentar av Admin

"Ja till öppnare HSB"
Vid HSBs förbundsstämma den 28 maj togs beslut om gemensamma riktlinjer för hela HSBs verksamhet. Det innebär bland annat ökad insyn för medlemmarna.

Så står det i dagens "Hemma i HSB".

I detta "öppnare" HSB så spärrar HSB Malmö webb-dokument för utskrift.
Man vill inte att dokument ska kunna spridas till de medlemmar som inte har Internet-uppkoppling.
En ren och skär diskriminering och särbehandling av HSB Malmö!

I detta "öppnare" HSB får medlemmarna inte heller ens kopiera offentliga HSB-dokument.

I detta "öppnare" HSB vägrar HSB Malmös styrelse att ha den minsta kontakt med medlemmar och svarar inte på den enklaste fråga.

I detta "öppnare" HSB är det nu i princip bara Bengt Skånhamre kvar som svarar på frågor inom HSB Malmö... det är bra att det finns någon som svarar, men det börjar bli lite tröttsamt att hela tiden höra att frågorna "skickas vidare i organisationen".

I detta "öppnare" HSB så får valberedarna inte tillgång till styrelsenätet... dvs inget forum för valberedarna att utväxla erfarenheter och kunskaper i.

I detta "öppnare" HSB så vågar inte HSB Riksförbund säga till HSB Malmö att skärpa sig när HSB Malmö beter sig illa.

Etc., etc., etc.stephan

Konstituering Vädurens förening i Haninge

Något måste vara sjukt (och troligen ingen vanlig förskylning0

Vädurens styrelse har för tredje året i rad konstituerat sig med SLUTEN OMRÖSTNING
Reultat:
Nils Andersson som valdes till ordförande år 2005, blev 2006 ledamot, för att år 2007 åka ur styrelsen.
Föreslagen som suppleant vlket han tackade nej till.
Rolf Stockhaus, blev invald i styrelsen 2005, ordförande 2006, nu ledamot utan firmatecknaransvar.
Bitte Sandebert. Vald 2003, hoppade av styrelsen under mandattid. Nyinvald 2004, avsatt 2005, då hon blev valberedningsansvarig.
"valde in sig själv" 2006, för att 2007 bli ordförande.
Och detta trots att 40% av stämmodeltagarna röstade för ICKE ANSVARSFRIHET.

Hemskt dåligt för föreningen?


18/06 2007 (2639) e


Admin

0 "Det är roligt med utmaningar"

Ja, så inleds den artikel Bengt Skånhamre skrivit i tidningen "Hemma i HSB" om Giovanna Brankovic, nyvald styrelseledamot i HSB Malmö.

"Här krävs det att vara diplomatisk, Kommunikation är ordet..." står det i artikeln.

"En annan fråga som ligger henne varmt om hjärtat är kommunikationen mellan bostadsrättsföreningarna och HSB Malmös styrelse
- Jag får ofta höra att det är vi och dem och så ska det inte vara. Nu får jag en chans att vara med och påverka i den frågan, avslutar Giovanna Brankovic".

Det är bara så pinsamt !!!

Giovanna, hur vågar du uttala dig på detta sätt samtidigt som du inte svarar på EN ENDA fråga och INTE EN ENDA skrivelse från bostadsrättsföreningar och medlemmar ???

18/06 2007 (2638) e
    Kommentar av Admin

Bengt Skånhamre skriver också under rubriken "DEMOKRATI" om en brf där det tycks fungera med demokratin.

Brf Dalgården i Oxie är det som omnämns.

Bengt, jag vet inte om du skrivit enligt styrelsens direktiv, men jag vill tacka dig för två saker;

1.
För att du tar upp ett exempel på en brf där det verkar fungera bra (kan du göra det i varje nummer av tidningen?).

2.
För att du skriver;
"En bostadsrättsförening ägs av sina medlemmar. Styrelsen får sitt uppdrag från ägarna. Avgörande för medlemmarnas inflytande är saklig information och att valberedning tar sitt uppdrag på allvar. Frågan om demokrati är avgörande inom HSB".
Detta är bra för att du belyser problemen, inte för att det representerar hur verkligheten ser ut.

Bengt, vad du missar att nämna i din artikel är HSB Malmös extremt unika och likaledes helt absurda stadgeparagraf som förhindrar att andra medlemmar väljs än de som den egenmäktiga valberedningen föreslår.

Detta står i rak motsats till allt vad demokrati innebär.

Bengt, du sitter själv med i en av Sveriges mest odemokratiska styrelser. Vad har du gjort för att försöka påverka denna styrelse att lära sig lite om vad demokrati är?Sven (ledamot)

Ja till ett öppnare HSB.
Det står även om detta i senaste Hemma i HSB.

Jag förväntar mig att många här kommer säga att detta inte kommer att ge något. Men tror ni inte det åtminstone kan vara ett litet steg i rätt riktning?

Jag tror att ett problem med HSB är att de olika regionala föreningarna sköts så olika. Tex verkar HSB Malmö inte fungera speciellt bra, medan andra regioner verkar skötas betydligt bättre. Förhoppningsvis blir det nu i alla fall tydligare gemensamma riktlinjer.

Dom nämner också valberedningens arbete. Är det admins arbete med riktlinjer för valberedningen som dom har använt sig av?

18/06 2007 (2635) e
    Kommentar av Admin

Till dess att jag ser att dessa koder ger något resultat kommer jag nog vara skeptiskt inställd till att denna organisation skulle vända tvärt efter 100 år och plötsligt öppna upp sig.

Har kommenterat detta tidigare, bl.a. i extraforumet;
"HSB:s koder - Vad är detta?"

Jag tycker naturligtvis att det är fantastiskt bra att denna självklara sak nu äntligen sätts på pränt, men frågan är vilken effekt det kommer att få i praktiken... om inte ytterligare steg tas på central nivå.

Bara det faktum att HSB inte är öppen med de koder som uppger att HSB ska vara öppet säger ju en hel del.

Vi ser ju hur HSB Malmös styrelse än i denna dag tvärvägrar att svara på några som helst frågor från medlemmarna. HSB Malmös styrelse kanske är den sämsta styrelsen i landet, men man måste också vara medveten om att ingen HSB-region granskats så mycket i sömmarna som just HSB Malmö.

Om man skulle göra likadant i övriga regioner så kan man fråga sig om det inte fungerar exakt likadant där.

Vet inte hur stor roll dokumentet om valberedningen haft. Men på ett inte särskilt snyggt sätt i smyg så skapade HSB ett eget valberedningsdokument som man la ut som huvuddokument (där man dessutom drog tillbaka sitt ursprungsförslag om ersättningen till valberedarna).

Jag höll på i flera månader och bad om feedback och förslag på förändringar/förbättringar av valberedningsdokumentet, och det vandrade och vandrade och vandrade och vandrade runt i organisationen. Plötsligt en dag så får jag bara det korta beskedet från Bengt Skånhamre att de skulle lägga ut dokumenetet på HSB Malmös sajt (och inte - som det var sagt tidigare - läggas in i tidningen HSB Uppdraget). Här lägger man ner en massa tid till ingen nytta och helt gratis, men får varken ett tack för detta eller uppfyllda löften.

Dessutom skulle valberedarna få ett forum... det drog Bengt Skånhamre (läs; "HSB Malmös styrelse") tillbaka med dåliga ursäkter.Myggan

Till "Uttröttad"
Känner igen detta problem som du tar upp.
Det går bara ut på att du skall bli uttröttad och sluta att vara "besvärlig".
Du har all rätt att ställa hur många frågor du vill!

Stå på dig bara och gör som G-I föreslog.


17/06 2007 (2631) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:40:55 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: