Sida: << | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

2000 talets floskel?

HSB Certifiering är ett system för att kvalitetssäkra bostadsrättsföreningar och garantera att styrelsen är kunnig och arbetar seriöst för att förvalta fastigheten på bästa sätt.

21/10 2007 (3071) e


Bertil Persson

Rädda?

Jag undrar vad det är för skumma filurer som ingår i HSB Malmös arbetsgrupp för att ta fam nya stadgar?
Man anar lite ugglor i vassen när de inte ens vågar framstå med namn! Vad är de rädda för?

21/10 2007 (3070) e


stephan

HSB öppen och lättläst organisation, med uttalanden som Admin beskriver att ledningen uttalar sig?

Jag tycker HSB: Lars Danielsson/Alf Gustavsson ska ringa Poolia.


"Men ingen har rätt att utifrån egna marginella uppfattningar uppträda så att organisationens handlingskraft bakbinds och att kraft och resurser dräneras."
"HSB Malmö skall vara en öppen och transparent organisation."


Vad är Alf Gustavsson för människa?
Skulle passa bättre i Burma eller något liknande?, med tolkning av stadgar på det sätt han gör.
HSB är allsmäktig, går ej att stämma eftersom vi har stadgepunkt 33?
Denna skrivning går väl också under denna § 33, om han får tolka?

"HSB Malmös ordförande, Alf Gustafsson har å sin sida övervägt att utesluta föreningen ur HSB, eftersom han menar att de bryter mot paragraf 33 i HSB Malmös stadgar. En paragraf som bland annat handlar om att en förening inte får handla på ett sätt som skadar HSB: s intressen".
§ 33
Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar
handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning.

20/10 2007 (3069) e
    Kommentar av Admin
Ja, man kan inte låta bli att undra om det kooperativa HSB anser att HSB är till för medlemmarna eller om det egentligen är så att medlemmarna är till för HSB.


Mer från infomötet.

Så här sa Lars Danielsson/Alf Gustavsson på det informationsmöte som ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö (11/10 2007) ;

"Om vi inte blir uppskattad av alla blir vi nervösa och tror att en enskild kritisk röst är ett uttryck för vad alla medlemmar tycker. Så är det naturligtvis inte."Admin

Brf-mässan i Malmö

Jag har precis kommit tillbaka från HSB Malmös Brf-mässa. Generellt sett en mycket lyckad tillställning, enligt min mening. Kanske inte så mycket nytt under solen för min egen personliga del, men även jag fick en och annan tankeställare.

Det fanns ett något anonymt seminarium som hette "tillgänglighet" som jag tror många missade. Här togs t.ex. en sak upp som nog inte så många tänker på. Nämligen att man skulle inte enbart tänka på majoriteten i brf:en, utan man skulle även tänka vad man kan göra för minoriteten, t.o.m. för enskild medlem. I praktiken blir det svårt att lösa detta, men just bara att tankegångarna ska finnas i bakhuvudet bland styrelseledamöterna att man även ska arbeta för var och ens enskilda behov i föreningen är viktigt.

Hoppas innerligt att HSB Malmö fortsätter med dessa Brf-mässor och att de fortsätter att bli välbesökta!

20/10 2007 (3068) e
    Kommentar av Admin
Så här sa Lars Danielsson/Alf Gustavsson på det informationsmöte som ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö (11/10 2007) ;

"HSB Malmö skall vara en öppen och transparent organisation."


Säkert är det inte många (om någon) som förstått vad det innebär med en "transparent" organisation, men en av föredragshållarna, Göran Sjöholm (som höll i seminariet om "aktivt styrelsearbete"), hade en teori. Han trodde att vad som avsågs med detta är att alla i organisationen ska veta bakgrunden till alla beslut som tas (och för brf:ar att alla medlemmar i brf:en i alla fall har fått en möjlighet att förstå bakgrunden till varje beslut som styrelsen tar).

Om HSB Malmö har samma tolkning som Göran Sjöholm så är det en ypperlig grundläggande förutsättning, om organisationen också arbetar utefter dessa premisser.

PS.
Till HSB Malmö:
Jag missade tyvärr en sak i min utvärdering av mässan, så jag kompletterar denna här med en mycket viktig punkt (och det ska inte ses som någon negativ kritik!).
Det skulle vara jättebra om mer tidsutrymme lämnades för diskussioner i slutet av varje seminarium. När så många nu ändå är samlade på detta sätt så kan man gärna dra nytta av detta genom att det diskuteras utifrån de problem och frågeställningar som finns inom varje brf.


HSB Malmö har nu lagt ut information om att HSB Malmö (med anledning av mina motioner i denna fråga) tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta fram förslag till nya stadgar för HSB Malmö.

Vilka som ingår i denna arbetsgrupp framgår tyvärr inte (varför hemligt?).
Det står bara;
"Arbetsgruppen består av personer med olika erfarenheter och kompetens. Den har rekryterats huvudsakligen bland förtroendevalda i medlemsföreningarnas styrelser och bospargruppen.".
Men två namn förekommer; Börje Nilsson och Maria Bengtsson.

Oavsett vilken regionförening du tillhör så hoppas jag du lämnar in förslag till HSB Malmö (så kanske dessa sprids till andra regionföreningar sedan).

Förslaget skall vara klart till mitten av januari 2008.
Ingen deadline uppges för när förslagen senast ska vara inlämnade för att med säkerhet komma med.

Jag har till Börje och Maria skrivit följande;
Synpunkt 1.
Om ni lägger ut på HSB Malmös webbplats de förslag som kommer in så törs jag garantera att slutresultatet blir bättre.

Synpunkt 2.
En del av mina synpunkter på stadgeändringar hittar ni bland de 14 motioner jag lämnade in, och jag hoppas ni tar med dessa.

Synpunkt 3.
Jag tror det skulle vara bra om ni klargör vad det är för stadgeförslag som avses här.
Med tanke på att ni lagt ut HSB Riksförbunds stadgar så tolkar jag det som att ni vill ha förslag inte bara på HSB Malmös stadgar, utan även på HSB Riksförbunds stadgar?

Synpunkt 4.
Jag har enormt många förslag på förbättringar av stadgarna (inte bara på HSB Malmös stadgar, utan även på normalstadgarna för brf:arna, men jag gissar att det är inte vad som avses här).
Inom vissa områden för stadgarna tror jag jag är mer insatt än de flesta, och om ni är intresserade av att ta del av dessa så kan vi gärna gå igenom dem vid ett möte?


HSB Malmö vill inte heller avslöja hur den aktuella arbetsgruppen ska arbeta. Kommer de att bearbeta de förslag de får in? Eller kommer de bara att samla ihop förslag och presentera en sammanställning av förslagen per förslagsställare med/utan arbetsgruppens personliga kommentarer? Eller vad?


I det andra forumet kan du (med tanke på bl.a. justeringen av HSB Malmös stämmoprotokoll) läsa om hur illa det kan gå till i föreningar och hur en styrelse på ett flertal sätt kan bryta mot lagen på ett flagrant sätt (man undrar vad bostadsorganisationens representant i föreningen har att säga om detta). Är man som styrelseledamot inte rädd för att tvingas skaka galler när man kan begå brottsliga handlingar som dessa?


stephan

Kors i taket.
"HSB erkänner att de är en koloss på lerfötter"

"HSB har enligt Ann Panzar länge haft ett stort behov av att göra om sajten men arbetet har gått långsamt. Mycket på grund av svårigheterna med att få hela den stora bostadskooperationen att enas under en och samma webb. De har heller inte tidigare inte haft någon fast designbyrå. Nu har valet fallit på nystartade Oktavilla."

19/10 2007 (3066) e
    Kommentar av Admin
Den nystartade designbyrån Oktavilla har fått uppdraget att göra om HSB.se.
Tre miljoner kronor av medlemmarnas pengar går till detta, så det skulle vara bra om det inte bara görs en meningslös designförändring, utan att funktionaliteten avsevärt förbättras.


stephan
Hemsida

HSB nekar till felaktigheter vid årets stämma

Tvisten mellan bostadsrättsföreningen Misteln och HSB rullar vidare vid Malmö tingsrätt. Misteln håller fast vid att HSB bröt mot stadgarna vid årsstämman. Men i ett svar till tingsrätten nekar nu HSB Malmö till att ha gjort fel.

Det var den 26 april som årsstämman hölls. Och enligt Misteln var det mycket som blev fel. Bostadsrättsföreningen anser att HSB på 14 av de 40 punkter som togs upp vid mötet bröt mot sina egna stadgar.
Men HSB Malmö bestrider på alla punkter att något formellt fel skulle ha begåtts på stämman eller när protokollet skrevs efteråt.
Kravet från Misteln om att ett antal beslut på stämman ska upphävas tillbakavisas helt.
HSB vägrar också att gå med på begäran om att årsstämman ska göras om antingen i sin helhet eller delar av den.
Misteln hävdar i sin stämningsansökan att protokollet från stämman i april är felaktigt.
Men via sitt juridiska ombud, Blanka Kruljac, tonar HSB Malmö ner frågan just kring protokollet och hänvisar istället till själva stämman.
– I det fall innehållet i protokollet inte skulle stämma överens med de beslut som fattades på årsstämman gäller de beslut som i verkligheten togs vid stämman. Det är med andra ord stämmans beslut som är föremål för tingsrättens prövning.
Misteln anser att HSB tagit upp saker som inte stod på dagordningen och att omröstningar inte genomfördes trots att de begärdes.
Men HSB nekar på alla punkter och tänker dessutom begära ersättning för rättegångskostnader. Samtidigt beklagar man att frågan tagit den här vändningen.
– Vi har i omgångar, via träffar och möten med bostadsrättsföreningen Misteln sökt en lösning på tvisten, säger HSB Malmös vd Lars Danielsson.
Nu är det tingsrätten som ska granska frågan rent juridiskt och ta ställning till om HSB Malmö följt stadgarna eller inte.


19/10 2007 (3064) e
    Kommentar av Admin
Punkt 0 !!! (viktigaste punkten tillsammans med P3, P16, P17, P18, P35, P14)
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det fattats i strid med stadgarna.
HSB Malmö bestrider vidare att stämman skall tas om.
Punkten 0 i protokollet är inte en extra punkt till dagordningen1 utan skall betraktas som en ordningsfråga2. Av 7 kap 10 § Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) som är tillämplig på bostadsrättsföreningar, följer att stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett. I HSB Malmö är det brukligt att föreningens styrelseordförande öppnar stämman och håller i de åtgärder som behöver vidtas innan den egentliga stämman tar sin början genom valet av stämmans ordförande6.
På en föreningsstämma har enligt huvudregeln9 endast medlemmarna, eller om man som i förevarande fall tillämpar fullmäktigesystem, endast fullmäktige närvarorätt9. Därutöver har styrelseledamöter och VD närvarorätt11. Stämman kan dock genom beslut10 ge vem som helst närvarorätt, om det inte finns begränsning i stadgarna10, se Mallmén, Kommentar till lagen om ekonomiska föreningar, tredje uppl. sid 24410. Någon sådan begränsning föreligger inte enligt HSB Malmös stadgar12. Beslutet om stämman skall vara öppen är en ordningsfråga som inte behöver tas upp i kallelsen4.
Det kan noteras att det kanske vore lämpligare att benämna denna del av protokollet för exempelvis "inledning" eller liknande, i stället för punkt 0.
Det är dock ytterst vanligt förekommande att de åtgärder som vidtas innan den egentliga stämman tar sin början, på något sätt redovisas i protokollet7.
Numreringen innebär dock inte att det föreligger grund för att bifalla klandertalan8.
"
 1. HSB skriver; "Punkt 0 i protokollet är inte en extra punkt till dagordningen...". Men punkt 0 är bevisligen en extra punkt till dagordningen! Den står ju i protokollet som punkt 0! Punkt noll fanns inte i kallelsen/dagordningen. Alltså är det en extra punkt!

 2. "... skall betraktas som en ordningsfråga". Inget sades på stämman om att något var en ordningsfråga så som det annars alltid görs om det rör sig om ordningsfrågor.
  Det står inget ens i protokollet om att det är en ordningsfråga (i övrigt är det inte en, utan 3 frågor - öppenhet, närvarorätt, yttranderätt - för vilka beslut togs).
  Dessutom är besluten för punkt 0 upptagna i protokollet just som beslut, precis som HSB här själv kallar det!
  Hur menar HSB att det framgår att det skulle vara "en ordningsfråga" ?

 3. Sedan när började man föra in ordningsfrågor i protokoll, som HSB hävdar så kraftfullt att det är att kallas "beslutsprotokoll", där bara yrkanden och beslut förs in?

 4. I Alf Gustavssons inledningsanförande ber han stämman ta beslut enligt följande;
  "Jag föreslår att vi håller stämman öppen för de närvarande. Kan detta vara ert beslut?"
  I protokollet för punkt 0 står det; "Stämman beslutar att vara öppen för medlemmar, tjänstemän och press förutom valda ombud".
  Dvs, 2 fel, man tar ännu ett beslut som ej ingår i dagordning/kallelse, och det är diskrepans mellan stämma och protokoll avseende för vilka som stämman beslutade att den skulle vara öppen.
  I övrigt är det lite väl vagt uttryckt med "medlemmar" (fullmäktigeledamöter, medlemmar i HSB Malmö, medlemmar i HSB, medlemmar i vad som helst/något annat?) samt "tjänstemän" (vilka tjänstemän, tjänstemän inom vad?).
  Fel: I stadgarna (§ 19) nämns inget om "press", och ej heller om "medlemmar".
  Fel: Stämman kan inte rimligtvis vara öppen för "tjänstemän" (som ej heller omnämns i stadgarna) rent generellt. Så t.o.m. här frångår man regelverket.
  Men även uttryckligen hade uppgivits att det var tjänstemän inom HSB Malmö eller inom HSB (vilket alltså aldrig sades) så kan man fråga sig med vilken rätt stämman specifikt ska vara öppen för dessa!
  Man kan inte säga en sak på stämman och sedan ha en annan version i protokollet, som här. Protokollet säger t.o.m. emot sig själv i punkt 0 och 3.
  HSB skriver i sitt svar; "Beslutet om stämman skall vara öppen är en ordningsfråga som inte behöver tas upp i kallelsen". HSB kan inte förklara varför just detta beslut (som de själva kallar det) "skall betraktas som ordningsfråga", till skillnad från andra beslut.
  HSB:s definition av vad som är ordningsfrågor måste vara helt unik.
  Andra definierar ordningsfråga som när t.ex. en medlem ber ordförande att styra upp en stämma som är stökig, om en medlem vill ha en paus, eller om en medlem påpekar för mötesordföranden att en punkt i dagordningen hoppats över.
  Då blir man prioriterad och kommer överst i talarlistan (för att begära ordningsfråga säger man "Ordförande, ordningsfråga").
  En ordningsfråga är något som dyker upp oplanerat på en stämma. Men här talar vi om något som var inplanerat och väl förberett av HSB Malmö inför årsstämman 2007, men trots detta inte ingick i kallelse/dagordning, i strid med lagen.

 5. Hur vill HSB definiera vad en ordningsfråga är?
  Det skulle vara intressant att höra vad HSB räknar in som ordningsfrågor!
  Och vad är det för skillnad på beslut om öppenhet, närvarorätt och yttranderätt jämfört med beslut om t.ex. val av ordförande, val av protokollförare, godkännande av röstlängd, enligt HSB?
  Naturligtvis är dessa beslut om t.ex. närvarorätt inte beslut som hör hemma på en stämma. Man ska inte som medlem (eller motionär) behöva komma till en stämma utan att i förväg veta om man har rätt att närvara eller ej. Man kanske åker över hela Sverige för att vara med på en stämma, och när man sedan sitter på stämman så tar stämman beslut om att man inte får vara med. Vem som har närvarorätt måste stå i stadgarna, och medlemmar i en bostadsrättsförening måste alltid veta att de har rätt att närvara på regionföreningens stämmor, precis som motionärer. Det måste dessutom vara självklart att motionärer har yttranderätt, och det ska inte vara beslut som tas på stämmor.
  HSB Malmö ställde in sin senaste stämma pga att de fick in motioner om stadgeändringar för just detta.

 6. HSB skriver; "Av 7 kap 10 § Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) som är tillämplig på bostadsrättsföreningar, följer att stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett. I HSB Malmö är det brukligt att föreningens styrelseordförande öppnar stämman och håller i de åtgärder som behöver vidtas innan den egentliga stämman tar sin början genom valet av stämmans ordförande".
  Den exakta lydelsen i lagen till det som HSB Malmö refererar till här är;
  "Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid föreningsstämma utses av stämman. I stadgarna kan dock bestämmas vem som skall öppna föreningsstämman och vara ordförande vid stämman".
  Men på vilket sätt menar HSB att detta är relevant för klandret av denna punkt?
  Det har inte klandrats att föreningens styrelseordförande öppnat stämman. Det har här bl.a. klandrats att det tagits beslut som inte ingick i kallelsen/dagordningen, bevisligen helt i strid med lagar/stadgar. Det står ingenstans varken i den lagtext HSB refererar till eller i någon annan lag eller stadgar om att öppnande av stämman innefattar beslut som ska tas av stämman utanför dagordningen. Här har tre beslut tagits som inte ingår i kallelse/dagordning, vilket fullt ut bekräftas av protokollet. Punkt 0 i protokollet bevisar att besluten som togs på stämman ingick i "den egentliga stämman".
  Sedan vill HSB hävda här att det är "brukligt", men vi kan se i protokoll från tidigare stämmor att det inte förekommit innan.

 7. HSB skriver; "Det är dock ytterst vanligt förekommande att de åtgärder som vidtas innan den egentliga stämman tar sin början, på något sätt redovisas i protokollet.".
  Tydligen är det i alla fall inte något som är vanligt förekommande inom HSB Malmö. Men att man dokumenterar sina fel gör inte att det blir mer rätt.
  HSB vacklar fram och tillbaka i sitt försvar. Annars försvarar HSB sig gång på gång med att det bara är ett beslutsprotokoll, där bara yrkanden och beslut tas upp. Men just för denna punkt (av HSB kategoriserad "ordningsfråga") så vill HSB plötsligt göra gällande att raka motsatsen gäller.

 8. HSB skriver; "Numreringen innebär dock inte att det föreligger grund för att bifalla klandertalan". HSB försöker med sitt märkliga uttalande här förlöjliga klandret men Blanka Kruljac och HSB Malmös styrelse gör bara sig själva löjliga med dylika kommentarer som inte har någon relevans för klandret.

 9. HSB Malmö skriver; "På en föreningsstämma har enligt huvudregeln endast medlemmarna, eller om man som i förevarande fall tillämpar fullmäktigesystem, endast fullmäktige närvarorätt".
  Vad är detta för huvudregel? Är det något internt inom HSB?
  Är det inte bättre att hålla sig till vad stadgar och lagar säger än att referera till något diffust regelverk?
  Denna huvudregel är ej relevant genom begränsningen av närvarorätten i § 19, i HSB Malmös stadgar.

 10. HSB skriver; "se Mallmén, Kommentar till lagen om ekonomiska föreningar, tredje uppl. sid 244" (dvs allmänt om ek. föreningar och ej specifikt om bostadsrättsföreningar).
  Detta utan att citera vad som står där.
  Det är en mycket vanlig teknik av HSB att i stället för att referera till lagar och stadgar referera till vad olika författare tyckt i olika lägen. Eftersom alla ofta har olika tolkningar så brukar det också ofta gå att bland dessa författare hitta något "eget tyckande" som man kan utnyttja till sin egen fördel för varje situation. Vi har också i alla år sett att HSB i princip alltid gör egna tolkningar utifrån andras tolkningar och spekulationer, i stället för att gå direkt till stadgar, lagtexter och ev. förarbeten.
  Precis som i detta fall undlåter HSB också alltid att citera exakt vad man refererar till (för att därigenom kunna få ett övertag).
  Denna strategi fungerar säkert alltid utmärkt mot enskilda, mer eller mindre försvarslösa, medlemmar, men det hör inte hemma i ett fall som ska avgöras juridiskt, och baserat på vad regelverket säger (i st.f. vad enskilda författare har för personlig åsikt i varje fråga).
  I HSB Malmös stadgar finns det en begränsning för vilka som har närvaro- och yttranderätt. I § 19 står det; "Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd och revisorer samt representant för HSBs Riksförbund närvara". Stadgarna måste gälla, och alltså får stämman inte (inte ens om punkten för detta hade ingått i kallelsen, vilket redan det är ett brott mot lagen att ta beslut i frågor som inte ingår i kallelsen) ta beslut om att t.ex. "av styrelsen utvalda tjänstemän" får närvara och yttra sig, så som skedde på årsstämman 2007 (vilket bekräftas av protokollet)!
  Att stämman specifikt ska ge "av styrelsen utvalda tjänstemän" närvaro- och yttranderätt är inte bara en kraftig avvikelse från stadgarna och i högsta grad odemokratiskt, utan det är dessutom helt orimligt när inte ens motionärer ges detta.
  Tre frågor dyker osökt upp med anledning av vad HSB hävdar här;
  1. Var i lagen och/eller stadgarna står det att stämman, så som HSB påstår, "genom beslut" kan "ge vem som helst närvarorätt, om det inte finns någon begränsning i stadgarna" där dessa beslut dessutom inte behöver ingå i kallelse/dagordning? Detta finns inte, varken i lag eller stadgar! Dessutom så finns denna begränsning i stadgarna (§19) enligt vad som beskrivits ovan!
   Man får enligt lag/stadgar (se även svar till punkt 3!) inte ge närvarorätt till t.ex. "av styrelsen särskilt utsedda tjänstemän" så som styrelseordförande Alf Gustavsson lät ta beslut om, före den första punkten i dagordningen på årsstämman 2007.
   Dessa av styrelsen utsedda tjänstemän omnämns ej i stadgarna, där närvarorätten begränsas.
   Not. HSB Malmös stadgar innehåller inget regelverk för biträde eller ombud. Alltså gäller för ombud vad som anges i LEF (7 kap, 2:e, 3:e, 10:e, 12:e §§).
   I lagen nämns inget om biträde vilket tolkas som att biträden ej får finnas på fullmäktigemöten, vilket är märkligt, och högst odemokratiskt, med tanke på att HSB tar sig friheten att ta med sig precis vilka de vill för sitt stöd.

  2. Menar HSB att man på enskild stämma kan besluta om stadgarna ska gälla eller ej?
   En stämma får aldrig ta beslut i vem som får närvara på en stämma, eftersom detta regleras i lag och stadgar (i så fall skulle man på varje stämma kunna ta beslut i alla frågor vilka stadgar som ska gälla eller ej på den aktuella stämman).

  3. Om det skulle ha varit så att ovanstående (a) gäller, så säger ju HSB här att det tagits ett beslut i punkt 0, tvärtemot vad HSB annars hävdar. HSB säger emot sig själv!

 11. HSB skriver; "Därutöver har styrelseledamöter och VD närvarorätt" om vilka som har närvarorätt utöver fullmäktigeledamöterna. Fel. I HSB Malmös stadgar (§19) står det uttryckligen vilka som har närvarorätt. Nämligen styrelseledamot, VD, förtroenderåd, revisorer samt en representant från HSB Riksförbund. Fler är det alltså inte som får närvara (inte ens motionärer, märkligt nog).
  I stadgarna står det att följande får närvara och att de är de enda med yttranderätt;
  - Styrelseledamot (ej definierat vilken styrelse)
  - VD
  - Förtroenderåd (ej definierat)
  - Revisorer (ej definierat vilka revisorer)
  - Representant för HSBs Riksförbund (endast 1)
  Styrelseledamot stämmer överens med punkt 0 (beslut om "styrelsen"), men inte med punkt 3 (röstlängd). På stämman = "styrelse".
  VD stämmer överens med punkt 0 (beslut om "verkställande direktörn"), men inte med punkt 3 (röstlängd). På stämman = "VD".
  Förtroenderåd nämns ej i protokoll (varken i punkt 0 eller 3). Inget beslut togs på stämman för denna kategori.
  Revisorer stämmer överens med punkt 0 (beslut om "revisorer"), men inte med punkt 3 (röstlängd). På stämman = "revisorer".
  Representant för HSBs Riksförbund nämns ej i punkt 0 och stämmer inte med punkt 3 där det står i pluralis ("representanter").
  Omnämns ej på stämman.
  I Alf Gustavssons inledningstal ger han yttranderätt till "av styrelsens utsedda tjänstemän". Men i protokollet begränsas sedan yttranderätten för denna kategori till "av styrelsen utsedda tjänstemän som är föredragande i ärenden". Men enligt stadgarna får inte "av styrelsen utsedda tjänstemän" närvara vare sig de är föredragande i ärenden eller ej (och enligt punkt 3 är denna kategori inte ens inbjuden till stämman).
  Stadgarna ger heller inte yttranderätt till "av styrelsen särskilt utvalda tjänstemän".
  Viktigt är också att stämman aldrig tog ett beslut om just denna kategori av styrelsen utsedda tjänstemän. Det var bara något som Alf Gustavsson tog sig friheten att lägga till efter beslutet om för vilka stämman skulle vara öppen.
  Detta kan också ses som ett brott mot likhetsprincipen, när styrelsen begränsar yttrandefriheten (genom att särskilt ge yttranderätt till av styrelsen utvalda tjänstemän) till fördel för HSB Malmös styrelse. Detta samtidigt som motionärer inte ges yttranderätt. Därmed kan utgången av i princip varje beslut som tas på stämman förändras av styrelsen.
  Man kan inte göra en kompletterande begränsning i yttranderätten eftersom stadgarna inte uttryckligen ger denna möjlighet (och det är en rimlig begränsning).
  Denna begränsning av yttranderätten ingick ej dagordning/kallelse, och således får ej heller beslut tas i denna fråga.
  Allt detta gör att total förvirring tycks råda om vilka som egentligen har närvarorätt och yttranderätt (samt vem stämman ska vara öppen för).
  HSB har t.o.m. ännu en variant i sitt svar här, där HSB skriver att det bara är styrelseledamöter och VD som har närvarorätt utöver fullmäktigeledamöterna.

 12. När HSB skriver; "Någon sådan begränsning föreligger inte enligt HSB Malmös stadgar" om vilka som har närvarorätt, så stämmer således bevisligen inte detta eftersom begränsningen uttryckligen finns i § 19 i stadgarna, även om detta är en begränsning i HSB Malmös stadgar som måste korrigeras!

 13. Varken i stadgar eller i punkt 0 nämns det att motionärer har yttranderätt. Denna begränsning av yttranderätten är helt orimlig eftersom den innebär att medlemmar som utnyttjar sin rätt att skriva motioner sedan saknar rätt att argumentera för dem i demokratisk ordning.
  Detta är ett brott mot likhetsprincipen (beslut får inte tas som kan medföra otillbörlig fördel för någon medlem eller någon annan, och är till nackdel för någon medlem eller föreningen). HSB har inte bemött detta i sitt svar.

 14. På HSB Malmös webbplats skriver HSB Malmös jurist, Stellan Håkansson;
  "Du kan klandra ett stämmobeslut om det inte tillkommit i behörig ordning. Ärenden som behandlas vid stämman skall framgå av kallelsen. Är inte ärendet uppsatt i kallelsen, kan inte stämman fatta något beslut".
  Denna information är daterad 2007-07-27. Anser HSB Malmö att HSB Malmö inte själv behöver följa de direktiv de själva ger? Tycker HSB att HSB:s stämmor ska undantas från vilka stämmor som kan och ska klandras?
  I § 16 i HSB Malmös stadgar står det; "Kallelse till fullmäktigesammanträde skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på sammanträdet", men punkt 0, och de ärenden med öppenhet, närvarorätt och yttranderätt som ingick i denna punkt, var bevisligen inte med i kallelsen.
  HSB Riksförbund skriver så här på sin webbplats; "Kan jag ta upp en fråga på stämman? Svar: Stämman kan bara besluta i frågor som har angivits i kallelsen".
  Alla verkar rörande överens, inklusive HSB Malmö (i alla fall före årsstämman 2007).
  Man får inte lägga till punkter i protokollet som inte ingår i dagordning/kallelse, och man får ej heller ta beslut på en stämma i frågor som inte ingår i dagordning/kallelse.

 15. HSB ägnade, via Alf Gustavsson, en stor del av den 20 minuter långa inledningen av stämman åt att behandla vissa av motionerna (punkt 32-37 i dagordningen). Detta bryter enligt vår mening mot likhetsprincipen när styrelsens ordförande använder sitt inledningstal åt att försöka styra ledamöterna i styrelsens riktning så att beslutet för vissa utvalda motioner blir så som styrelsen vill att det ska bli. Samtidigt med detta så riktade Alf Gustavsson skarp kritik och allvarliga anklagelser mot vissa av motionärerna (vilket upplevdes som en ren uppvigling) som också naturligtvis bidrog till att stämman redan efter Alf Gustavssons inledningstal tagit ställning mot dessa motionärers motioner.
  Dessutom så följs inte §14 i HSB Malmös stadgar, där det står att föreningsstämmans befogenheter skall utövas helt av fullmäktige. Här tar sig ju styrelsen befogenheter som ingen fullmäktigeledamot har.
  HSB Malmö har inte velat bemöta dessa delar av klandret.

 16. HSB Malmö har inte bemött vad klandret av denna punkt egentligen handlar om, bl.a.;
  1. En extra, ej anmäld, punkt har lagts till på stämman, "punkt 0", i strid med stadgar och lagar.
   Beslut tas i "punkt 0" trots att denna punkt ej var med i dagordning/kallelse. Beslut får enligt lag/stadgar ej tas på en stämma i frågor som ej ingår i dagordning/kallelse.
   Förutom beslut om närvarorätt har i punkt 0 tagits beslut i fråga om vilka som ska ha yttranderätt, trots att denna punkt om begränsning av yttranderätten ej ingår i dagordningen.

  2. Det beslut som tas i "punkt 0" överensstämmer ej med vad som gäller enligt stadgarna.
   "Punkt 0" överensstämmer ej med §14 i HSB:s stadgar, där det står att föreningsstämmans befogenheter ska utövas helt av fullmäktige.
   OBS! Man kan inte på en enskild stämma bestämma om stadgarna ska gälla eller ej.

  3. Samtidigt begränsar HSB i "punkt 0" yttranderätten så att de medlemmar som skrivit motioner inte får lov att försvara eller tala för sina motioner.
   Begränsningen av yttranderätten påverkar besluten för resterande del av stämman.

  4. HSB bryter mot likhetsprincipen i "punkt 0".

  5. Det som står i det av HSB skrivna stämmoprotokollet överensstämmer ej med vad som sades på stämman.För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


Sussie

HSB = Gud?

Till Hasse. Ja det pratas även i min förening om att lämna HSB, så missnöjet med HSB tycks sprida sig. Den här affären med klandret av årsstämman visar ju tydligt hur HSB förtrycker enskilda medlemmar som vågar sätta sig upp mot HSB.

Vad gäller den lilla medlemmen mot HSB i klandret av HSBs årsstämma så kännas det som Davids kamp mot Goliat. Hur ska man någonsin kunna få rätt mot HSB som sitter på alla resurserna och även har kontakterna med media? Jag tror inte det låter sig göras, men jag hoppas innerligt att Tingsrätten tar ett beslut som visar att HSB kanske inte är så allsmäktiga som de tycks tro.

19/10 2007 (3063) e
    Kommentar av Admin
Det torde vara en teknisk omöjlighet för HSB att vinna detta fall. Det som möjligen skulle kunna vara till HSB:s fördel för en punkt är nämligen i så fall till nackdel för HSB i en annan punkt.

Eftersom man inte kan vända på tolkningar av lagar/stadgar enbart till HSB:s fördel hela tiden så är det ovillkorligt så att HSB kommer att falla på ett antal av punkterna (enligt min mening samtliga punkter, men Tingsrätten är förmodligen av avvikande mening, tyvärr).


Hasse

Är det lika illa över hela Sverige?
Till Frank
Under TT skandalen och under den tid jag tog min förening ur HSB rinde det folk från praktiskt taget hela Sverige och bad om råd om hur man skulle ta sig ur detta helvete som man upplevde att man satt i. Jag har sett att flera av de föreningar som kontaktade mig inte kängre är medlemmar i HSB.


18/10 2007 (3062) e
    Kommentar av Admin
Så länge HSB inte vill ta kritik på allvar så säger det sig själv att medlemmarna inte kommer att bli precis mer positivt inställda till HSB. HSB gräver på något sätt sin egen grav känns det som.


Rickard

Omotiverad granskning och kritik av HSB?

När HSB säger att de inte tänker låta sig påverkas av "omotiverad" ganskning eller kritik så känns det lite som att all granskning och kritik av HSB är omotiverad i HSBs ögon.

Det är ju tråkigt att HSB inte tar oss medlemmar på allvar, men å andra sidan så är det ju just medlemmarna som gett HSB friheten att resonera på detta skrämmande sätt. Det hade ju varit önskvärt att HSB i stället tog åt sig av kritiken och försökte uppnå förbättringar.

Jag undrar om det är lika illa ställt i HSB över hela Sverige, eller om det är just inom HSB Malmö som man haft sådan otur att det genomgående landat fel personer på fel poster? Man blir ju faktiskt riktigt rädd när man läser hur det går till inom HSB.

18/10 2007 (3060) e
    Kommentar av Admin
Hänger ihop med;

Så här sa Lars Danielsson/Alf Gustavsson på det informationsmöte som ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö (11/10 2007) ;

"Det är var och ens rättighet att ha en uppfattning, och var och ens rättighet att föra fram den.
Vi uppskattar engagemang men har inte mycket till övers för omotiverad kritik."


Fundera gärna lite även på detta (kan HSB Malmö ge ett enda exempel på någon omotiverad kritik som HSB utsats för?).
HSB kan inte bemöta kritik på annat sätt än att angripa den som "omotiverad".
Hade kritiken varit omotiverad så begriper naturligtvis vem som helst att HSB kunnat bemöta den på ett sakligt sätt. Detta kan bevisligen inte HSB. HSB har inte ens kurage nog att erkänna sina fel och brister, än mindre vill HSB söka finna lösningar på problemen inom HSB.
Enda möjligheten till att få HSB att agera är att du agerar mot HSB!


Erik S.

HSB Maffian

Jag blir upprörd när jag läser vad de håller på med där uppe i tomteverkstan på Turning Torso. Vem som helst kan se att det begåtts allvarliga fel på stämman. HSB erkänner ju själv detta. Varför vill de då inte ta smällen för de fel de begått? HSB stinker!

Är HSB den svenska maffian? De verkar i alla fall vara fullt jämförbara med den sicilianska Cosa Nostra i Italien eller den japanska Yakuza!

17/10 2007 (3059) e
    Kommentar av Admin
Om HSB Malmös svar på klandret av årsstämman 2007:

Punkt 3 !!! - Upprättande och godkännande av röstlängd
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att röstlängden strider mot stadgar och lagregler. HSB Malmö bestrider vidare att stämman skall tas om.
I 7 kap 10 § 2 st föreningslagen regleras vad som skall gälla för röstlängd vid föreningsstämma2. Upprättande av röstlängd är inte obligatoriskt, men sker regelmässigt vid HSB Malmös föreningsstämmor1. Protokollet från föreningsstämman är i och för sig knapphändigt utformat vad gäller upprättande och justering av röstlängden11. I protokollet återges det slutliga antalet fullmäktige som närvarande vid stämman. Protokollet borde dock rätteligen ha återgivit det faktiska skeendet då röstlängden justerades under stämman11. Dock kan det konstateras att rätt antal personer blivit upptagna i röstlängden och att samtliga röstberättigade fick sina röstkort inför den slutna omröstningen, det vill säga innan stämman kommit till val av styrelsen, den punkt på stämman då rösterna räknades. Den bristfälliga lydelsen i protokollet har inte lett till något felaktigt beslut.
Några tvingande lagregler, som reglerar hur en röstlängd ska utformas, finns inte2. Av HSB Malmös stadgar framgår att röstlängden skall tas in eller biläggas protokollet1. Därmed finns inget krav på att röstlängden måste visas upp i original, innehålla numrering eller på annat sätt vara underkastad särskilda formkrav.
Någon skyldighet att, utöver röstlängden, föra en förteckning över övriga närvarande på stämman föreligger inte, varken enligt lag eller stadgar.2"

 1. HSB skriver; "Upprättande av röstlängd är inte obligatoriskt, men sker regelmässigt vid HSB Malmös föreningsstämmor.". Men om HSB läst §22 i HSB Malmös stadgar så hade HSB kunnat konstatera att röstlängd inte bara upprättas enligt praxis, utan upprättande av röstlängd är obligatoriskt! Precis som i alla brf:ar!
  I §22 i HSB Malmös stadgar står nämligen; "I fråga om protokollets innehåll gäller 1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas", precis som HSB själv erkänner här i 2:a stycket. Något undantag från denna regel finns inte!

 2. Om HSB hade läst den del av föreningslagen som HSB själv refererar till (7 kap. 10 §) så hade HSB Malmö kunnat konstatera vad som redan nämnts i klandret, dvs att det visst finns lagregler som reglerar hur en röstlängd ska utformas. Som påpekats i klandret står det här i föreningslagen inte att en röstlängd ska vara en förteckning över röstberättigade utan det står att den ska innehålla åtminstonde närvarande medlemmar, ombud (till vilka "ställföreträdare" måste räknas) och biträden (övriga får ej närvara på en stämma - här med undantag av "styrelseledamot", "VD", "förtroenderåd", "revisorer" och en "representant från HSBs Riksförbund" - enligt lag/stadgar, och därför blir röstlängden i princip med automatik en komplett förteckning över alla närvarande).
  Dvs som HSB Malmö (med alla tillhörande brf:ar) fört sin röstlängd under tidigare år.
  Hade det bara varit röstberättigade som skulle ingå i röstlängden så hade det naturligtvis stått detta i lagtexten!
  När HSB skriver "Någon skyldighet att, utöver röstlängden, föra en förteckning över övriga närvarande på stämman föreligger inte, varken enligt lag eller stadgar" så är detta alltså bevisligen felaktigt. Ingen har sagt något om att "utöver" röstlängden föra en förteckning över närvarande, utan att de närvarande enligt lag ska ingå i röstlängden (så som det normalt alltid annars görs i alla föreningar, även tidigare HSB Malmö).
  Först så skriver HSB; "I 7 kap 10 § 2 st föreningslagen regleras vad som skall gälla för röstlängd.".
  Strax därefter skriver HSB; "Några tvingande lagregler, som reglerar hur en röstlängd ska utformas, finns inte.". HSB säger emot sig själv! Vad menas?

 3. HSB Malmö tycks inte förstå skälet till varför alla närvarande måste nedtecknas i röstlängden, men det är inte minst pga att man ska kunna se om det funnits personer på stämman utan behörighet enligt lag/stadgar att vara där. Vem som får närvara på stämmor är nämligen hårt reglerat i en kombination av lagar och stadgar (det vet alla som försökt ta med sig ett juridiskt ombud eller annat stöd för sin sak på en stämma). Utan röstlängd blir detta omöjligt att kontrollera.
  Genom att närvarorätten är reglerad i lag och stadgar är det ovillkorligen så att verktyg måste finnas för att kunna se om lag/stadgar upprätthålls. Det främsta verktyget för detta är röstlängden, innehållande alla närvarande.

 4. Om nu någon misstänker att stämman inte genomförts på ett korrekt sätt pga att personer utan behörighet att närvara på stämman trots detta befunnit sig på stämman så kan vi inte kontrollera detta förrän vi från HSB fått en korrekt utformad röstlängd i enlighet med regelverket samt i enlighet med hur HSB Malmö utformat röstlängden under tidigare år.
  Tingsrätten måste därför begära in röstlängd från HSB, såväl dagens röstlängd som en ny korrekt röstlängd, jämte komplett lista över alla fullmäktigeledamöter samt ev. fullmakter.

 5. Bara det faktum att HSB Malmö vägrar lämna ut en kopia av röstlängden för årsstämman 2007, när det bevisligen gått bra för HSB Malmö att göra detta till medlemmar för tidigare årsstämmor, gör att man förstår att HSB själv inser att röstlängden för 2007 inte är utformad i enlighet med regelverket.

 6. Vad är HSB:s skäl till att år 2007 decimera röstlängden jämfört med hur den sett ut tidigare under alla år (såväl inom HSB Malmö som i HSB:s bostadsrättsföreningar), samt undanhålla röstlängden från justering (även detta i motsats till hur det annars fungerat) samt vägra lämna ut kopia av röstlängd (även detta i motsats till tidigare)?

 7. Är det så att HSB Malmö vet att det förekommit personer på årsstämman som ej hade närvarorätt, och HSB därför förändrade röstlängden jämfört med tidigare år, just för att detta inte skulle kunna upptäckas?

 8. Vet inte HSB att röstlängden är en del av stämmoprotokollet och således också måste justeras?
  I LEF 7 kap 10 § står det; "I fråga om protokollets innehåll gäller att 1. röstlängden skall tas in i eller fogas som bilaga till protokollet".
  HSB har själv delat ut justerade kopior av röstlängder tillsammans med stämmoprotokoll för tidigare år. Varför vill HSB att just röstlängd för 2007 ej ska justeras?

 9. Tycker HSB sig ha rätt att undanhålla röstlängden från justering? Varför?

 10. Det går inte från protokollet utläsa att extra fullmäktige tillkommit och, efter beslut av stämman, godkänts. Inte ett av dessa beslut har förts in i varken protokoll eller röstlängd (t.ex. en fullmäktige som efter beslut godkändes av stämman under punkt 5, och två fullmäktige som efter beslut godkändes av stämman under punkt 9, där stämmoordförande högt noterade till protokollet; "Två röstberättigade ledamöter tillkom och tillfördes röstlängd"). Inget av dessa beslut fördes sedan in i protokollet.

 11. HSB erkänner dessutom själv här att protokoll/röstlängd är felaktigt;
  -protokoll är "knapphändigt utformat" avseende upprättande & justering av röstlängd,
  -det är en "bristfällig" lydelse i protokollet,
  -protokollet borde ha återgett det faktiska skeendet då röstlängden justerades.

 12. Notera att följande fyra kategorier i punkten för röstlängd;
  - "representanter från HSB:s Riksförbund"
  - "förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige"
  - "HSB ledamöter"
  - "anställda i HSB Malmös koncern"
  skiljer sig åt jämfört med vad som specificerats i den av HSB tillagda extrapunkten, #0.

 13. I protokollet står det att HSB till stämman bjudit in "representanter från HSB Riksförbund", alltså mer än en representant, men enligt stadgarna står det att bara en representant från HSB Riksförbund har närvarorätt.
  Se § 19 i HSB Malmös stadgar där det står att "representant" (alltså i singularis) för HSBs Riksförbund får närvara vid fullmäktigesammanträdet. Men här har HSB alltså bjudit in fler än vad som är tillåtet enligt stadgar.
  Vad skulle det vara för mening med att i stadgar begränsa vilka som har närvarorätt (dessutom utan att säga något om att närvarorätten kan förändras på stämman) om man ändå kan göra som man vill på stämman?
  I punkt 0 nämns inget om denna kategori, varken på stämman eller i stämmans protokoll. Det är alltså bara stadgarna som gäller i denna fråga, dvs en representant från HSB:s Riksförbund.
  Hur många representanter från HSB Riksförbund som sedan deltog kan vi inte se eftersom röstlängden inte upplyser om detta. Därmed måste detta fel i röstlängden vara allvarligt.

 14. I protokollet står det att HSB till stämman bjudit in "förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige". Dvs andra förtroendevalda än fullmäktige. Vilka förtroendevalda är dessa, och varför har just de särskilt bjudits in?
  Denna kategori ingår inte i de som omnämns ha närvarorätt på stämman (enligt § 19 i HSB Malmös stadgar).
  Här har HSB alltså bjudit in fler än vad som är tillåtet enligt stadgar.
  Vad skulle det vara för mening med att stadga vilka som har närvarorätt (dessutom utan att säga något om att närvarorätten kan förändras på stämman) om man ändå kan göra som man vill på stämman?
  I punkt 0 nämns inget om denna kategori, varken på stämman eller i stämmans protokoll. Det är alltså bara stadgarna som gäller i denna fråga och enligt stadgarna får denna kategori inte närvara.
  Vilka dessa förtroendevalda är (och hur många) som sedan deltog kan man inte se eftersom röstlängden inte upplyser om detta. Därmed måste detta fel i röstlängden vara allvarligt.

 15. I protokollet står det att HSB till stämman bjudit in "HSB ledamöter". Varför har just dessa bjudits in? Denna kategori ingår inte i de som omnämns ha närvarorätt på stämman (enligt § 19 i HSB Malmös stadgar).
  Här har HSB alltså bjudit in fler än vad som är tillåtet enligt stadgar.
  Vad skulle det vara för mening med att stadga vilka som har närvarorätt (dessutom utan att säga något om att närvarorätten kan förändras på stämman) om man ändå kan göra som man vill på stämman?
  I punkt 0 nämns inget om denna kategori, varken på stämman eller i stämmans protokoll. Det är alltså bara stadgarna som gäller i denna fråga (som alltså ej ger denna kategori närvarorätt).
  Vilka dessa HSB ledamöter är (och hur många) som sedan deltog kan man inte se eftersom röstlängden inte upplyser om detta. Därmed måste detta fel i röstlängden vara allvarligt.

 16. I protokollet står det att HSB till stämman bjudit in "anställda i HSB Malmös koncern". Varför har just dessa bjudits in? Denna allmänna kategori ingår inte i de som omnämns ha närvarorätt på stämman (enligt § 19 i HSB Malmös stadgar), med undantag av de som konkret specificerats, t.ex. VD.
  Här har HSB alltså bjudit in fler än vad som är tillåtet enligt stadgar.
  Vad skulle det vara för mening med att stadga vilka som har närvarorätt (dessutom utan att säga något om att närvarorätten kan förändras på stämman) om man ändå kan göra som man vill på stämman?
  I punkt 0 nämns inget om denna kategori, varken på stämman eller i stämmans protokoll. Det är alltså bara stadgarna som gäller i denna fråga. Vilka dessa anställda i HSB Malmös koncern är (och hur många) som sedan deltog kan man inte se eftersom röstlängden inte upplyser om detta. Därmed måste detta fel vara mycket allvarligt.

 17. I LEF 7 kap, 10 § står det; "Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna."
  HSB skriver; "finns inget krav på att röstlängden måste visas upp i original". Men som påpekats så står det i lagen att röstlängden ska hållas tillgänglig för medlemmarna. Däremot står det inget om att en kopia kan ersätta originalet. Detta måste understrykas eftersom HSB här påstår att det inte är reglerat om det är ett original eller kopia som måste hållas tillgängligt för medlemmarna.

 18. Protokollet (huvuddokumentet) var ej tillgängligt för medlemmarna i enlighet med vad lagen stadgar, dvs 3 veckor efter årsstämman (LEF 7 kap 10 §).
  En del av protokollet (röstlängden) tillfördes dessutom ännu senare, tillgängligt först den 8/6 2007 kl. 15.00. Begäran att få se röstlängden ställdes första gången den 1/6 2007 i samband med att en medlem fick läsa protokollet som då saknade röstlängd.
  Dessutom är röstlängden än idag inte justerad, så inte ens idag är det justerade protokollet tillgängligt för medlemmarna, i enlighet med vad lagen säger.
  Enligt lag ska det justerade protokollet i sin helhet, med röstlängd som justerats, finnas tillgängligt senast 3 veckor efter årsstämman.

 19. På vilken grund menar HSB att det kan konstateras att rätt antal personer blivit upptagna i röstlängden och att samtliga röstberättigade fick ut sina röstkort, att alla röstberättigade fått möjlighet att rösta och att antalet röstberättigade är rätt angivet?
  Anser inte HSB att någon ska ha rätt att kunna kontrollera att röstning gått rätt till?

 20. HSB har inte bara svarat felaktigt på denna punkt om röstlängden, HSB har inte heller bemött klandret på denna punkt fullt ut.För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:42:06 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: