Sida: << | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I ledamot
E-postHemsida

Jag tror inte att det stämmer att en ledamot inte får sitta mer än 4 år i en styrelsen. Förmodligen tänker du på detta avsnitt i §6 kapitel 3 av lagen om ekonomiska föreningar:
"Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår ...".

Själv tolkar jag det att en ledamot inte kan bli vald för mer än 4 år i taget (2 år är vanligast, eller?). Men det betyder inte att man inte kan bli omvald när uppdraget tar slut. Så är min tolkning. Någon kan kolla upp det?

Lagen om ekonomiska föreningar finns på: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870667.HTM


6/09 2005 (76) e
    Kommentar av Admin
Not!
Alla länkar i inlägg "scramblas" av säkerhetsskäl i detta forum. Men om du kopierar länken i inlägget och tar bort blankslag (alternativt "%20") så fungerar länken utmärkt!


stephan
Hemsida

Mitt bidrag till denna debatt, jag fick senare svar att ärendet lades ner av KKV:
§ 5 i stadgarna: "Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen".
nämligen § 4 " Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB".

Vilket i klartext betyder att alla som flyttar in i "HSB-föreningar" måste gå via HSB, lägga en deposition av idag 750kr, för att sedan styrelsen ska kunna ta beslutet att godkänna medlemskap.

I princip alla som köper bostadsrätt i "HSB-föreningar" får inget "bevis" på medlemskap i föreningen, däremot får de medlemskap i HSB och en andelsrätt i föreningen genom en överlåtelsehandling.

Jag skulle kunna komma med massvis av anledningar till att jag anser som artikelskrivaren att konkurrensverket bör granska både HSB:s och Riksbyggens bostadsrättsstadgar.
Nämner här några påståenden som bör tänkas över.

Lagen säger att en styrelseledamot bara kan väljas för en period av 4 år. Enligt HSB:s jurist gäller att ändring av HSB:s ledamot i styrelsen görs bara vid förändring. Vilket betyder att samma HSB-ledamot sitter som styrelserepresentant i decennier som i vår förening utan val.

I de flesta HSB-föreningar sitter förvaltaren som ledamot, vilket jag ser vara en jävig situation då förvaltaren oftast informerar om gjorda åtgärder, och är med och beslutar om entreprenader som sedan HSB utför.

Och som lök på laxen så är det HSB:s BoRevision som står för revideringen.

Sist här, men inte minst så är HSB unikt i sitt slag avseende medlemsavgiften.
Förutom avgälder och medlemsavgifter som föreningarna betalar (ex. vår föreningen har betalat 2 000 000kr i avgäld under 20 år + i genomsnitt 150 000kr i årsavgift de senaste 20 åren. Efter en (tvångs?)ändring från HSB för några år sedan betalar föreningen 62 000kr om året och medlemmarna ska betala 125kr/år. Nu hör jag att många inte betalar denna avgift som för många "uppkommit på senare tid" då som beskrivs ovan tidigare ingick i föreningens årliga kostnader.

Vart leder detta? Jo I och med att en HSB:s representant förklarat för mig att HSB inte kan "driva in" medlemsavgifter med anledning av depositionen (som innebär att HSB är skyldig alla medlemmar pengar) kommer snart 50% vara 50%:iga medlemmar eller hur ser den ekvationen ut?

6/09 2005 (75) e


stephan
Hemsida

Tack Rune. Även om det kanske inte var speciellt uppmuntrande. Men skam den som ger sig.
Lägger härmed in 2 nya inlägg så kanske några till får upp ögonen att allt inte är guld o gröna gräsmattor i brf.

"Konkurrensverket har fått en begäran om att granska HSB:s stadgar för bostadsrättsföreningar. Anmälaren menar att stadgarna begränsar föreningens självständighet.
Anmälaren, som önskar att vara anonym på grund av "risken för trakasserier", har begärt att HSB:s normalstadgar för bostadsrättsföreningar ska granskas ur konkurrenssynpunkt. Anmälaren menar att stadgarnas krav på medlemskap i HSB, och att föreningen bland annat enligt stadgarna bör teckna förvaltningsavtal med HSB, innebär en kränkning av föreningens självständighet. HSB:s Riksförbund har enligt stadgarna dessutom rätt att utse en revisor för föreningen, vilket anmälaren tolkar som ett sätt för förbundet att kontrollera föreningen.

HSB:s förbundsjurist Blanka Kruljac anser inte att stadgarna bryter mot några lagar.

Medlemskapet i HSB är ju frivilligt, vi har ingen tvångsanslutning. Men för en medlem i en organisation är sådana här stadgekrav inget fel, det finns utrymme för det i föreningslagen. Jag ser inget konkurrensbegränsande i det, säger hon.

Konkurrensverket kommer inom ett par veckor att fatta beslut om saken ska granskas eller inte".


Ovan är ett utdrag ur senaste tidningen av Vår bostad.

6/09 2005 (74) e
    Kommentar av Admin
Detta ärende är avslutat och konkurrensverket lämnade det tyvärr utan åtgärd, enligt Vår Bostad som 050603 skrev följande;

Konkurrensverket tänker inte granska HSB:s stadgar. Inget tyder på att de hindrar en effektiv konkurrens, menar verket.

HSB:s stadgar för bostadsrättsföreningar har, som Vår bostad tidigare berättat, blivit anmälda till Konkurrensverket. Anmälaren, en privatperson, menade att de bröt mot konkurrenslagstiftningen.

Konkurrensverket har nu beslutat att inte inleda någon granskning. Verket menar att det skulle krävas något "som i hög grad hindrar en effektiv konkurrens" för att titta närmare på saken. Enligt verket finns det i HSB:s fall "inte tillräckliga skäl" för att motivera en granskning.


Det har klagats på stadgarna tidigare, ur konkurrenshämmande synvinkel. Utan effekt. Att dessa klagomål inte ledde till något lär knappast bero på att det finns konkurrens, utan det beror snarare på att klagomålen var felaktigt utformade/ej kompletta.

Exempel 1:
991112: Styrelserepresentation i HSB:s bostadsrättsföreningar
Konkurrensbegränsande samarbete
http://www.kkv.se/beslut/99-0830.htm

Exempel 2:
000315: HSB:s föreningsstadgar
KL:s tillämpning
http://www.kkv.se/beslut/00-0308.htmExempel 3:
990118: Riksbyggens normalstadgar http://www.konkurrensverket.se/beslut/98-0918.htm

Här svarar kkv att de inte vidtager några åtgärder pga följande;
"Av de ändrade stadgarna framgår bl.a. att formuleringen "Föreningen skall....uppdra år Riksbyggen" ändrats till att "Föreningen bör...uppdra åt Riksbyggen". Riksbyggen har vidare uppgivit att äldre normalstadgar fortfarande kan vara i bruk och att det i så fall är den enskilda föreningen som skall anta de nya ändrade normalstadgarna".
Dvs Riksbyggen hade ändrat normalstadgarna precis som Stephans lokala förening har gjort.

HSB:s nya normalstadgar säger emellertid "Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB" (annan formulering än i de gamla stadgarna, men med samma betydelse; "Föreningen skall för i 1 § avsett ändamål bedriva sin verksamhet i nära och fortlöpande samverkan med HSB"). Väldigt vagt uttryckt, vilket - som vanligt - lämnar stort utrymme för fria tolkningar, men eftersom det står "skall" i stället för "bör", så tolkar jag det (med ledning av vad kkv säger) som att HSB bryter mot konkurrenslagarna i detta fall (och kanske även i fler fall).


Rune medlem
Hemsida

Fint forum, kan nog bli en föregångare!
Stephan, jag ser att du skriver om bostadsrättslagar, stadgar mm. Vad hjälper dom när det inom HSB anförs att alla krav, även de med lagstöd, ska avvisas och medlemmen råds från föreningsstyrelsen att stämma föreningen i domstol för att pröva lagar, stadgar, mm ytterligare. För det första ekonomiskt, försäkringarnas rättsskydd tar inte vid förrän efter ett halvt basbelopp ca 18000 kr och jag tror du måste stå för allt under den + självrisk.
För det andra, vilken vinst gör du egentligen, orkar du med HSB,s beryktade häxjakt (där utgår tydligen gratis rådgivning från HSB till styrelserna), du ska ju bo kvar.
Man kan vinna rättstriden men vara förlorare ändå.
Hur tryggt är egentligen ett boende i en Bostadsrättsförening?

6/09 2005 (73) e
    Kommentar av Admin
Den som förlorar en tvist får som regel betala alla rättegångskostnader (rättegångskostnader = motpartens direkta och specificerade utgifter för rättegången).

Vid småmål (under ½ basbelopp) är det i princip inga kostnader förenat med detta (en regel är dock att den som förlorar tvisten kan tvingas betala 1 timmes kostnader för motpartens advokat, om sådan funnits).

Det kan också bli så att rätten säger att parterna får dela ev. kostnader.

En polisanmälan är - i motsats till en stämning (det kostar 450 kr att lämna in en stämning till Tingsrätten) - helt kostnadsfri.

Bostadsrättsnämnden tar hand om tvister mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningar (box 1353, 111 83 Stockholm, tel 08-775 72 00).

Du kan även vända dig till Advokatjouren (advokatsamfundet.se) som är en kostnadsfri mottagning där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du skall vända dig för eventuell fortsatt hjälp. Du kan vara anonym. Du får tala med en advokat i cirka 15 minuter.

I konkurrensärenden anmäler man till konkurrensverket. Naturligtvis helt kostnadsfritt.

ARN prövar tyvärr inte tvister som avser köp av bostadsrätter, hyrestvister eller tvister med bostadsrättsföreningar.

Men visst tar det emot om man vill stämma en styrelse, när man vet att styrelsen är under HSB:s vingar, medan de enskilda medlemmarna (liksom de interna revisorerna) inte får något stöd.

Jag håller med dig. Brf:ar är helt enkelt inte utformade för att tillvarata den enskilda medlemmens intresse, även om HSB, Riksbyggen, m.fl. försöker ge sken av detta.

OBS! Ju tydligare stadgar, desto större säkerhet för den enskilda medlemmen. Dagens normalstadgar är väldigt luddiga och enormt ofullständiga. Det ligger i HSB:s (etc) intresse att stadgarna ska fortsätta vara usla så att HSB kan fortsätta göra sina personliga tolkningar av allt. Därför gäller det för medlemmarna att ställa krav på tydliga och omfattande stadgar. Stadgarna är, med dagens system, medlemmens bästa möjlighet att kunna hävda sin rätt. Bryter styrelsen mot stadgarna så vet man från början om man kommer att vinna en ev. rättstvist eller ej (vinna tvist = inga kostnader!).

PS.
Jag kan inte försäkringar, men jag tror att man kan teckna tilläggsförsäkringar avseende rättshjälp... men som sagt, jag vet inget om detta.
Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forumstephan f.d.ordf./led.
Hemsida

Vår förenings stadgar säger.
"HSB:s ledamöter, och revisorer väljs av HSB:s Riksförbund".

Jag tror det var länge sedan det fungerade så att de (delar av Riksförbundet nedan) på möte tog upp om HSB:s 4000 föreningar vem som skulle sitta i vilka styrelser.
Delegera, kan man delegera sånt här?

Lösningen borde vara att när det sker lagändringar och som i detta fall omorganisationer som sätter stadgar ur spel, borde det på något sätt gå att föreningens stämmor ändrar eller lägger till/tar bort i stadgarna.

Annars blir det kalabalik vilket jag sett och hört tidigare om att "stadgar ska följas". Sist vår förening gjorde om stadgarna arbetade först en arbetsgrupp i 6 månader, därefter tog det 1 år innan HSB godkände densamma. Vi ändrade då hantering av inre fonden och bytte "ska" mot "bör" avseende HSB-samarbetet.

Delar av HSB:s Riksförbund efter omorganisationen
Gun-Britt Mårtensson
Förbundsordförande
Ann-Marie Bengtsson
Assistent på Riksförbundets juridiska avdelning
Lennart Berndtsson
Energichef
Information, rådgivning, intressebevakning, utredningar och teknikutveckling inom energiområdet
Pernilla Bonde
Föreningsansvarig samt projektledare
Konferens- och utbildningsfrågor, parlamentariska utredningen, valberedningen
Ingrid Buskas
Förbundsjurist
Rådgivning, utbildning och processföring inom bl.a. bostadsrätt, föreningsrätt och hyresrätt.

6/09 2005 (72) e
    Kommentar av Admin
Det finns tydligen många varianter på stadgar, men förmodligen beror detta som regel på att HSB:s normalstadgar ändrats vid olika tillfällen under årens lopp (och kanske inte så mycket på att enskilda föreningar förändrat HSB:s normalstadgar).

Dock har inte föreningarna sedan ändrat sina stadgar utefter HSB:s justeringar av normalstadgarna utan föreningarna har bara fått det set av stadgar som gällde vid det tillfälle föreningen bildades.

Det skulle vara intressant att veta hur många gånger normalstadgarna ändrats under årens lopp... och hur dessa stadgar då sett ut vid varje tillfälle (dvs vilka ändringar som gjorts).

I vår förenings stadgar så är det bara en revisor som ska utses av HSB:s riksförbund. Men oavsett om det är revisor eller HSB-representant som utses så tror jag bara det är en intern maktgrej att det står att det är "HSB:s Riksförbund" som ska utse HSB-representanten. Jag tror säkert att detta alltid sker på lokal nivå. Ändringarna i normalstadgarna från 2003 indikerar att detta är en kontrollgrej från HSB Riksförbund. Nu så är det styrelsen för HSB som ska välja HSB-representant, men det är fortfarande HSB:s Riksförbund som ska välja revisor (men det är en av de första saker som det måste ändras på!).

Att stadgar ska följas tycks bara gälla om det rör medlemmarna. Jag kan konstatera att HSB (via HSB-representanten) såväl som styrelse gång på gång bryter mot stadgarna.

Att det tar 1 år för HSB att godkänna ändringar av stadgar är inget annat än en ren förolämpning och ett tecken på HSB:s maktmissbruk där HSB tycks tro att de kan behandla föreningarna precis hur illa de vill. Det ska ske inom en månad, men maximalt efter tre månader, enligt min mening.

Intressant att ni fick igenom ändringen "ska" till "bör" avseende samarbetet med HSB, men det är ju utmärkt. Det innebär att alla föreningar kan göra detta utan diskussion och utan att behöva vänta på godkännande.


Bernt Medlem
Hemsida

Lagen om offentlig upphandling gäller även Brf:er men vem behöver följa den och nu vet jag varför, tillsynsmyndighet saknas.

5/09 2005 (71) e
    Kommentar av Admin
Ämnet upphandling inom brf:ar är mycket intressant (eftersom det nog som regel finns mycket stora brister här), men jag tror inte lagen om offentlig upphandling gäller bostadsrättsföreningar.

I § 6 i denna lag står det som definition vilka föreningar som lagen avser;

Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär och

1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet, eller

2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en tillsyn av en annan upphandlande enhet, eller

3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet. Lag (1999:309).


Men det borde definitivt finnas klara och tydliga regler för brf:ar (eftersom det ofta är här det fuskas och myglas), och dessa regler - baserade på lagen om ekonomiska föreningar (och bostadsrättslagen) - måste framgå för alla medlemmar via föreningens stadgar.

En viktig fråga här är i hur många föreningar kompetensen finns för att göra en upphandling. Jag tror inte att detta är så många.Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


G-I ledamot
Hemsida

Man skulle kunna skriva en motion för att ta bort en del av §14 i stadgarna MEN...

I $25 på samma stadgar, står det att HSB vill godkänna alla ändringar i stadgarna. Jag misstänker att HSB kommer att inte godkänna en sådan motion (även om alla i föreningen gör det).
Detta skulle innebära att man måste gå ut ur HSB först.

FAST, om man spekulerar att HSB inte skulle godkänna en motion för att ta bort den delen av §14 som handlar om HSB-representant, är det en bra idee att undersöka vilken grund de skulle ha för att göra det. Egentligen borde väl HSB ha stöd i egna stadgar i alla beslut de tar för eller emot en motion som en förening vill bifalla.

Varje HSB-förening är medlem hos HSB, så det borde gå att fråga HSB att skicka sina egna stadgar.

5/09 2005 (70) e


G-I ledamot
E-postHemsida

jag kollade stadgarna på en HSB-förening, och där står det i §14 att "Av dessa utses en ledamot av styrelsen för HSB...".
Får en HSB-förening ta bort denan regel och ändå vara kvar i HSB?


5/09 2005 (69) e
    Kommentar av Admin
I min förening är det så lustigt att vi nog aldrig antagit några stadgar, men i de stadgar som styrelsen lämnar ut (alltså ej antagna/godkända av medlemmarna) så hittar jag nu också (inbakat i en massa annan text) den text du också funnit för den aktuella föreningen;

§17
"Under tiden från och med den ordinarie föreningsstämma som infaller närmast efter slutfinansieringen av föreningens hus genomförts väljs en ledamot och en suppleant för denne av styrelsen för HSB; övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämma och - i förekommande fall - av vederbörande kommun".

I de nya normalstadgarna från 2003 har detta kortats ner till;
"Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB; övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman".

Någon suppleant för vår HSB-representant tror jag aldrig i historien har utsetts, men om man ska följa stadgarna (vilket man i och för sig inte verkar behöva göra) så kommer man tydligen inte ifrån den där HSB-representanten.

Eller?


Stephan
Hemsida

Kanon.

Vilken härlig debatt om HSB/RB/SBC-ledamöter i styrelserna.
Klarläggande 1.
Fram till för mindre än 15 år sedan fanns bara 2 alternativ, enligt stadgar HSB/RB eller "självförvaltning, d.v.s. egna anställda. Stadgarna sa då att föreningen ska bedriva samarbete, och i alla fall HSB ska ha hand om föreningens resurser. Tider förändras Sverige gick med i EU, vilket gör att ingen får driva monopol, vilket ovan betraktas som. Då byts skall ut mot bör, och så är den saken ordnad. Men, kolla ska ni få se.

INGEN STYRELSE BEHÖVER HA EN HSB/RB LEDAMOT. Det är "bara" för styrelsen att besluta om inte och sparka ut ledamoten, allt enligt HSB:s avdelningschef för medlemssektionen. Det går även bra att "byta" till annan. Vilket borde vara ett "måste" så att inte ledamoten är både förvaltare och ledamot.

Till du som undrade, och tyckte att föreningen inte skall ha anställda. Håller jag med om att i små föreningar kan det vara svårt att få det "gå ihop", och styrelsen bör innan man anställer personal verkligen ta reda på vad som gäller och lägga upp en mycket genomtänkt strategi på lång sikt. Vem ska man annars anlita? Som jag skrev i ett tidigare inlägg så drev jag i mitten av 90-talet fram att "vår" förening skulle ställa alla avtal under konkurrens. Cirka 150 offerter damp ner, som vi dessutom "tog 500kr stycket för" så det lovar jag att i detta land finns många som skulle skulle göra ett minst lika bra arbete som kolosserna HSB/RB. speciellt i dessa tider då det inte behövs enorma kostnader för att lägga upp register, blanketter m.m. d.v.s. sånt som HSB/RB på gott har investerat i.

Köp tjänster av HSB/RB på det de kan, karusellen och gungorna ni vet. Det kommer leda till att HSB/RB måste hänga med i utvecklingen och bli bättre företag.

Nästa diskussion kan bli medlemsavgiften. HSB = den största förening i världen som det är svårt att bli utsländg från om man inte betalar avgiften?

5/09 2005 (68) e
    Kommentar av Admin
Om detta stämmer så är det en revolutionerande nyhet!

Faktum är att jag inte kan hitta någonstans att det måste finnas en HSB-representant i styrelsen. Det står t.ex. inget om detta i stadgarna?

Så jag kan inte se det på annat sätt att du har helt rätt i detta, Stephan!

Däremot är det nog svårare med att byta till en annan HSB-representant, om man inte skulle vara nöjd med den man har och om man ändå vil ha en HSB-representant i styrelsen. I alla fall i min lilla "by" så finns det inte HSB-representanter så det räcker. Vi får alltså ta vad HSB har att erbjuda (vilket i vårt fall då alltså är en från HSB:s ledningsgrupp).


G-I ledamot
E-postHemsida

Svar till "Ledamot i BRF". Du blandar ihop förvaltningen av ekonomi (och teknisk förvaltning av byggnarder) med, vad ska jag kalla det, den juridiska bindningen föreningen med HSB/RB.
Varje förening borde göra offertförfrågningar om vem som ska sköta ekonomin/byggnarderna. Det är inte säkert att det blir HSB/RB (borde inte blir, tycker jag, för att undvika intressekonflikt).
Men även om en förening har andra leverantörer än HSB/RB för förvaltningen, kommer en representant att sitta med i styrelsen. Alltså har de två sakerna ingenting att göra med varandra.

Och andra sidan håller jag med dig att representanten är också ansvarig som alla andra ledamöter (det hade jag inte tänkt på faktiskt). Men där vill jag tillägga att en styrelse med en duktig HSB/RB kan ha en tendens att inte bli självständig. Min styrelse har en tendens att inte vilja lära sig någonting, och att låta representanten styra det mesta (han har erfarenhet och pondus). Jag har träffat grannföreningen (utan HSB/RB i ryggen), och jag var imponerad av hur duktiga de var, för att de hade fått leta efter svaren själva. De är duktigare än oss i nästan allt. Med detta var bara ett exempel. Jag vill gärna tro att en styrelse utan "förkläde" bli duktigare med tiden.


5/09 2005 (67) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:33:14 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: