Sida: << | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Fd. ledamot i brf

Enkelt, styrelsen konstituerar sig själv. Dvs man utser ordf. sekr. osv inom styrelsen, så har vi gjort så länge jag bott här.

5/10 2006 (1281) e


stephan

Styrelseförtroende.
slutna omröstningar

I Väduren i Haninge 901 lgh har det under de tre sista åren varit 2 slutna omröstningar i styrelsen avseende s.k. konstituering. Det vill säga val av ordförande vice ordf. sekreterare och studieorganisatör. Där jag sagt tidigare att det senare s-organisatör kan ifrågasättas om det är så viktigt att utse i en styrelse. Själv tycker jag att tillexempel medlemsinformatör vore betydligt viktigare.

Då kunde medlemmarna ha en rak instans i styrelsen att vända sig till.
Sluten omröstning finns med i lagar som säger att om en så begär ska det ske. Men vad får det för följder om tillexempel 9 ledamöter röstar hemligt, någon skall ju räkna ihop (förvaltaren?) eller skall man kalla in notarius publicus?. Ponera att ordförandevalet slutar 4-4 och en lägger ner sin röst då ska den väljas som den som ordförande för mötet har röstat på. Om det är ordförande för mötet som lagt ner sin röst hamnar man i ett läge där lottning av ordförande skall utses.

Hur som haver hur skall en styrelse kunna fungera ihop med dessa förutsättningr??

Please f.d. kan du komma med en synpunkt på detta istället för det jag skriver,som nog är negativt denna skrivelse också.


Glömde att tala om att det nu gått cirka 100 dagar sedan stämman, och medlemmarnas enda upplysning om denna slutna omröstning utfall är den nya styrelsens sammansättning på en lapp i porten.

5/10 2006 (1279) e
    Kommentar av Admin
En intressant fråga, med flera aspekter.

Här anser jag att det under inga omständigheter ens får förekomma sluten omröstning i styrelser. Det skulle alltså vara lagstadgat och mycket tydligt utformat att ledamöter inte får rösta via slutna omröstningar inom styrelsen.


Admin

Offentliga styrelse- och stämmoprotokoll

För de av er som varit med här ett tag så har det diskuterats mycket om att medlemmarna ska;
1. Få kopior av stämmoprotokoll
2. Få kopior av styrelseprotokoll (med personlig info borttagen).

Jag fick igenom, på den senaste stämman, att så skulle ske, men sedan vägrade styrelsen att följa stämmobeslutet och vill inte ens förklara varför. Styrelsen respekterar alltså inte föreningens högsta beslutande organ.

Jag försökte idag få se de lagstadgat offentliga stämmoprotokollen, men vägrades detta.

Även om denna enda ledamot som var närvarande på styrelsens öppettid gissningsvis inte vet vad som gäller i bostadsrättsföreningar (om det nu kan räknas som försvar) så begicks några ytterst allvarliga fel.

Jag bifogar här nedan det mail som jag idag skickat till styrelsen, och hoppas att det i sig själv förklarar hur det gick till.

Det visar på ett problem som jag tror är vanligt förekommande i styrelser.

4/10 2006 (1278) e
    Kommentar av Admin
Mitt brev till styrelsen:

När jag var på fastighetskontoret idag på styrelsens månatliga 1-timmes-öppettid så fick jag inte läsa stämmoprotokollen.

Skälet som jag fick var att detta inte skulle vara tillåtet enligt lag (och att dessa protokoll inte fanns där).
Naturligtvis är det raka motsatsen som gäller, det är i stället ett solklart lagbrott att försöka stoppa mig från att ta del av dessa.
Och att stämmoprotokollen inte skulle finnas där vet vi att det inte är korrekt.

Det är en sak att inte veta hur det fungerar i en styrelse, men om man nu inte känner till detta så ska man kanske avhålla sig från att påstå saker som man inte vet något om, eller hur? Det är inte precis något som skapar tillit till styrelsen. Nu har jag lite kunskap i den juridiska biten för bostadsrättsföreningar, så därför vet jag hur det egentligen ligger till, men det finns säkert många medlemmar som inte vet vad som gäller, och de hade kunnat tro att vad de fick höra var sant. Jag tycker emellertid inte att det är rätt av en styrelse att dra nytta av medlemmars okunskap.

Jag vill läsa alla stämmoprotokoll fr.o.m. 2003 till och med det senaste stämmoprotokollet.

Ett tips här är att följa stämmobeslutet och ge mig kopior av dessa utan vidare fördröjning (kan läggas i min brevlåda).
Stämman är föreningens högsta beslutande organ, och att inte följa stämmobeslut kan få allvarliga konsekvenser.

Jag vill läsa dessa protokoll som allra senast i början av nästa vecka.

Sedan vill jag gärna ha svar på den fråga från mig som styrelsen av någon anledning inte besvarat;
Vad är styrelsens skäl till att inte följa stämmobeslutet om att dela ut styrelseprotokoll till de som så önskar, där personlig information tagits bort?Om styrelser vågar erkänna att de inte har kunskaper om hur det fungerar i en bostadsrätt, i stället för att fegt hitta på saker, så skulle det vara mycket enklare för alla parter, men framförallt tror jag föreningarna skulle kunna börja fungera lite bättre.


G-I
Hemsida

Jag tycker att Gleide Bergvall borde försöka få kontakt med de övriga styrelseledamöter, och upplysa dem. Om ingen framgång där, kan ni få en extra stämma genom att äga rum genom att övertala minst 10% av medlemmarna att en extra stämma behövs. På extrastämman kan ni rösta fram en ny styrelse.
Finns det inte andra medlemmar i föreningen som tycker att styrelsen agerar konstigt? Ni kanske kan leta efter sådan och gå ihop för att få saker och ting att hända.


4/10 2006 (1277) e
    Kommentar av Admin
Vad jag kunde uttolka så hade hon försökt få gehör av övriga ledamöter, men misslyckats med detta. Dessutom är det ju så att det är ett delat ansvar att sitta i en styrelse och ledamöter kan inte skylla på varandra (och i det här fallet tycks alla ledamöter vara delaktiga i lagbrott).

Om man som ledamot anser att styrelsen eller delar av styrelsen beter sig felaktig måste man reservera sig i enskilda beslut och avgå i de fall man kan råka illa ut rättsligt eller för att tydligt markera för medlemmarna att något är galet.

Håller med dig, det absolut mest primära måste vara att få till en extrastämma för val av ny styrelse.


Detta hör inte hit, men jag nämner det ändå.
Jag handlade av ett franskt nystartat internetföretag i Sverige. Jag angav i samband med köpet att jag inte ville få erbjudanden från dem via e-post. Detta fick jag i alla fall, men det gick tydligen att avboka (får se om det funkar).
Noterade vid min avbokning att det stod;
"I enlighet med den franska internetlagen av den 6 januari 1978 (art. 27) har du rätt att nå, rätta och ta bort dina personuppgifter och data".
Mig veterligen saknas denna lag i Sverige. Frankrike ligger ca. 30 år före oss.
Bara en reflektion.


Bostadsrättshavare


Jag och min man har flyttat till en bostadsrätt. Efter flytten upptäckte vi att det inte fanns någon ordförande, hon hade precis sålt sin lägenhet.

Den som svarade för föreningen var en styrelseledamot som agerar som om han äger hela huset, han undanhåller information om allt. Han anser att man inte behöver informera medlemmarna annat än på årsstämman. Han är oanträffbar per telefon, vi har t ex försökt nå honom när det var översvämning i källaren utan resultat.

Han vill inte låta oss delta i skötseln av gemensamma utrymmen, trots stämmobeslut, utan låser in maskiner, och sköter detta när det passar honom själv, eller låter det vara.

Han avvisar medlemmar på ett oerhört otrevligt sätt, hälsar inte om någon har klagat osv.

De följer inte stadgarna som säger att årsstämman skall vara före februari månad. Han vill utlysa en stämma någon gång nästa år.

De har haft styrelsemöte med tre ledamöter varav en suppleant, som satt med för första gången, och han bestämmer själv att han kommer att vara ordförande. Vi medlemmar har inte fått något meddelande om detta.

Han stänger dörren till alla våra gemensamma rum, det är bara han som har nycklar, och det finns förråd, som vi inte vet om han själv disponerar, eller om de är fördelade till någon annan, eftersom de inte är märkta med lgh-nummer.

Flera beslut från tidigare stämmor följs inte, eller genomförs inte.

Vi skickar brev till styrelsen, som vi inte får något svar på, bl a angående ohyra i lägenheten, som vi enligt stadgarna är skyldiga att anmäla till styrelsen.

Enligt föreningens ordningsregler skall hundar vara kopplade på innergården, men "ordföranden" släpper sin hund lös på gården, trots att det finns medlemmar som är rädda för hundar.

Vad rekommenderar ni oss att göra, vem skall vi vända oss till? Vi har skrivit till styrelsen, försökt att tala både med honom, andra styrelseledamöter och grannar, utan resultat, alla är rädda för honom.4/10 2006 (1276) e
    Kommentar av Admin
En ordförande kan enligt lag omöjligen bli ordförande utan att majoriteten i styrelsen i ett protokollfört dokument röstar för att så ska ske. Sedan måste denna styrelseförändring registreras (annars är hela styrelsen icke-legal). Alla förändringar av styrelsens sammansättning (inkl. rena avhopp) kräver en inregistrering till bolagsverket. Vem som helst kan kolla att detta gjorts.

Det finns lite olika metoder att hantera detta på.

Nu tror jag din brf inte är en HSB-förening, så ni kan inte be den lokala HSB-organisationen om hjälp med att tala styrelsen tillrätta.
Detta alternativ hade ändå inte gjort någon skillnad, eftersom HSB utan i princip några undantag är på styrelsens sida.

Utifrån vad du berättat så finns det följande alternativ.

Alternativ 1.
Gå ihop till nästa stämma där ni utkräver att en granskningsman tillsätts som får uppgiften att kontrollera allt som hänt inom styrelsen sedan brf:en bildades 2004 (enligt vad jag kan utläsa).

Alternativ 2.
Åtala styrelsen (inte bara den aktuella ledamoten, eftersom det inte är en person utan hela styrelsen som brutit mot lagarna).
Att lämna in en stämningsansökan kostar 450 kronor.

Men det allra viktigaste är att välja bort styrelsen till nästa stämma.

För att detta ska fungera så måste ni informera alla medlemmar i föreningen om det aktuella läget så att alla förstår allvaret, och så att rösterna faller rätt på stämman.

Det finns risk för att detta kan bli tufft eftersom styrelsen förmodligen kommer att motarbeta alla försök till informationsspridning.

Det är också viktigt att det finns färdiga förslag till ny styrelse inför stämman.

Personligen tycker jag att ju fortare styrelsen ryker desto bättre för alla... och desto mindre skada blir det. Utkräv därför en extrastämma (genom minst 10% av medlemmarna) så snart som möjligt.Alternativ 3.
Man kan också tänka sig att anlita bostadsrättsnämnden (bildad av SBC - Sveriges Bostadsrättscent­rum).

Bostadsrättsnämnden påstår sig kunna ge en opartisk, rättslig bedömning av hur tvistnade parter bör lösa en tvist som gäller bostadsrättslagen och, till viss del, lagen om ekonomiska föreningar. De har bl. a. yttrat sig i tvister om vem som är ekonomiskt ansvarig för underhåll av en bostadsrätt och nedsättning av årsavgift p.g.a. reparation. Skadeståndsrättsliga frågor tas inte upp.

OBS! Om styrelsen inte rättar sig efter bostadsrättsnämndens yttrande så är ni tillbaka på ruta 1.

Alla innehavare av bostadsrättsrätter och bostadsrättsföreningar kan skriva till bostadsrättsnämnden, som består av tre jurister med kunskap om bostadsrättslagstiftningen, och begära ett skriftligt utlåtande.

Om bostadsrättsnämnden tar upp en tvist får sökande part betala en avgift på 1 000 kr för bostadsrättshavare och 2 500 kr för bostadsrättsföreningar.

OBS! Bostadsrättsnämndens yttranden är alltså endast rådgivande. Ingen av parterna kan därför - till skillnad från beslut av hyresnämnd eller tingsrätt - kräva att den andra parten följer yttrandet. Det tar ett par månader för bostadsrättsnämnden att avge ett yttrande.

Men risken är att det kan bli en långdragen process att anlita bostadsrättsnämnden, som inte kommer att tillföra särskilt mycket (eftersom denna nämnd endast är rådgivande). Jag vet inte hur effektiv denna nämnd är eftersom jag aldrig hört någon utvärdering av deras prestationer.

Bostadsrättsnämnden, Box 1353, 111 83 Stockholm, tel 08-775 72 00.Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forumG-I

Apropå att äga sin lägenhet:

Det har hänt flera gånger att jag läst en bok (deckare eller så) översatt till svenska från engelska eller italienska. När en karakter i boken säger "I have an appartment in town", översättningen blir "Jag en bostadsrätt i stan", vilket är mycket fel. Det borde stå "Jag har en lägenhet i stan". Italienrare och amerikaner vet ju inte vad en bostadsrätt är.

De starkars svenska läsare kan tro att brf-systemt finns i andra länder också.


4/10 2006 (1275) e
    Kommentar av Admin
Nej, "apartment" kan knappast översättas med bostadsrätt, men faktum är att brf-systemet finns även i andra länder (t.ex. USA och Kina), och det korrekta engelska ordet för bostadsrätt är condo (= condomenium).

Vilka likheterna och skillnaderna är mellan det svenska brf-systemet och andra länders brf-system har jag ingen djupare insikt i.


stephan

Felanmälan

Service i en av landets största brf:ar. Detta är svaret man får då man mailar att lamporna har varit släckta under en vecka på en av gårdarna i Väduren.
"Vi vill ha samtliga felanmälningar till S-Center på 08-xxx xx xx, inte till denna mailadress. Föreningen har valt att ha en felanmälan per telefon. På denna mailadress besvarar vi frågor gällande boendet".

Man kan ju undra vad styrelsen har för uppfattning om boendefrågor.


4/10 2006 (1274) e
    Kommentar av Admin
Inte utan att man undrar över skälet till detta.

Varför lämnar man felanmälan via e-post, när alla andra (som inte varit förutseende att redan ha gjort detta) ser till att felanmälningar görs via e-post?

Men det är klart, om man gör det mer komplicerat att felanmäla så kanske man hoppas att det blir färre felanmälningar?


Sven (medlem)
Hemsida

Artikel om ägarlägenheter. Klicka på bollen!

4/10 2006 (1273) e
    Kommentar av Admin
Ja !

Vilken bra idé ! Så här har man gjort länge i andra länder. Varför ska man inte kunna göra likadant i Sverige? Vem är det som spärrat denna möjlighet genom att göra det juridiskt omöjligt att äga sin lägenhet just i Sverige... och av vilken anledning?

I stället för att "hyra" en bostadsrätt av HSB så äger man lägenheten i stället!


Fantastiskt bra uttänkt. Helt revolutionerande. Jag kommer att vara bland de första (av de säkert väldigt många) som lämnar förtryckarorganisationen HSB och köper mig en lägenhet i stället !!!

Vilka möjligheter som uppstår!
Ingen som kan trakassera en längre,
man behöver inte bli utsatt för personangrepp och andra kränkningar,
man drabbas inte av passiva medlemmar som inte "gitter" engagera sig och som är helt oinsatta i sin boendemiljö,
man blir inte heller beroende av en drös maktgalna och inkompetenta styrelsetomtar som inte vet vad de håller på med,
man behöver inte betala HSB-chefers feta löner, arvoden och förmåner,
man behöver inte stå för HSB-vd:ars rejält tilltagna avgångsvederlag,
man behöver inte kasta ut sina pengar på HSB:s penisförlängare, som t.ex. Turning Torso,
man behöver inte betala de av HSB ockuperade lyxlokalerna överst i Turning Torso,
man riskerar inte att ens pengar rinner ner i andras fickor via skumma transaktioner, så som har skett i stor omfattning inom HSB,
man blir inte drabbad av att andra medlemmar, såväl som styrelsen, missköter sig,
man behöver inte riskera att bli vräkt och utkastad på gatan bara för att man blivit gammal, och
ingen behöver längre riskera hot om att bli utkastad från sin bostad bara för att man har åsikter... helt plötsligt så har man samma yttrande- och åsiktsfrihet som alla andra utanför bostadsrättsföreningarna.


Om inte förr så kommer bostadsorganisationer som HSB då att självdö.

Och föreningar där medlemmarna låter inkompetenta styrelser ha oinskränkt makt är tveklöst de som kommer att försvinna först.
Om du bor i av dessa bostadsrättsföreningar så se till att börja kräva förändringar redan idag! Annars kan dina pengar vara borta i morgon.Turning Torso

HSB Malmös högkvarter

Byggt av medlemmarnas pengar

hotpot.se/forumG-I
Hemsida

Jag förstår inte varför styrslen vill inte att andra ska använda anslagstavlor. Hos oss går det bra. Jag själv hade en affisch om mig själv på alla 4 anslagstavlor (jag var med på en valsedel). Den ena försvann varje dag, det verkar som om en boende var irriterad. Så jag fick sätta upp en ny affisch varje dag. Han gav upp till slut.
Men jag tycker att café på Väduren verkar inte så tokigt. Det skulle kunna vara en bra samlingsplats för de boende. Stephan, du kanske kan medverka för att fler ska besöka den istället. Kan organisera en poesikväll, eller pilkastning eller vad vet jag. Eller se på fotball tillsammans...

2/10 2006 (1272) e
    Kommentar av Admin
Det varierar nog, men jag tror att det absolut vanligaste i föreningar är att medlemmarna inte ska ha en möjlighet att sätta upp någon information på anslagstavlor (som i ett led i styrelsers ansträngningar att medlemmar inte ska kunna göra sig hörda eftersom då kritik kan riktas mot styrelsen).

Efter mina många motioner har vi faktiskt till slut fått anslagstavlor specifikt för medlemmarna (diskret placerade i källarna), men skulle där finnas något som kritiserar styrelsen det minsta så sitter denna information inte uppe många timmar.

Dessutom så tycks det alltid finnas mindre intelligenta personer som klottrar en massa trams på det som sätts upp.

För att få lappar att sitta uppe och vara fri från barnsligt klotter försökte jag få anslagstavlor med lås, precis som de anslagstavlor styrelsen nyttjar sig av, men det blåvägrar styrelsen att ordna.

Det har t.o.m. förekommit att styrelsen utnyttjat anslagstavlorna för att sätta upp insändare med ros till styrelsen under förespegling att detta skrivits av medlemmar.

Men i detta överlägset största bostadsrättsforum i Sverige så sitter alla "lappar" kvar ocensurerat 1


stephan

åsiktsfrihet

I Sverige får man säga nästan vad man vill, jag finner att detta gä'ller nästan överallt, utom i "Myggan" och Väduren. Där plockas information ner från "styrelsens manslagstavlor". Detta hot mot demokratin kommer bli allvarligt, för får inte folket säga vad man vill kommer andra metoder att tas fram det har historien visat åtskilliga gånger. Att inte heller bostadsrättsstyrelser svarar på brev vilket nu har gällt i väduren i över 2 år, gör också att man till slut ledsnar att skriva. Och vad har man då för möjlighter att få ut sitt "vrede". Ja det kommer framtiden att utvisa. Samtidigt som man i Väduren plockar ner alla skrivelser från några boende har man infört att sätta upp "reklam" över ett kommun o ABFdrivet cafe, detta också i konkurrens med det cafe föreningen driver och där en bulle och en kopp kaffe kostar över 100kr som medlemmarna får betala. En gång på 5 år har det gjorts 2reklam" för föreningscafet, vilket medfört att idag är det 12 boende och 2 styrelseledamöter (som tar ut 1000kr i arvodet för 2 timmar i veckan då cafet är öppet). Lokalen kunde dessutom hyrts ut då den är upprustad för över en halv miljon kronor. (används bara tioll cafeet 2 timmar varje torsdag eftermiddag, därav kostnaden 100kr per utslaget kaffekopp med bulle. Fy f-n för detta maktmissbruk. Eller ska jag skriva att var och en får skylla sig själv som inte går och åtnjuter detta dyra kaffe f.d?Åsiktsfrihet, del 2.

Kronofogden
jagar Väduren

Vi ”varnade” för umgänget mellan Väduren och xxx (som vi nu kan varna för yyy och zzz)

xxx saltade räkningar och lämnade ogjorda jobb - en ”ombyggd” gård och ventiler 7ggr för dyra

I mars och juni försvarade styrelsen xxx

Vädurens revisor och HSB beklämmande svaga

Det är xxx som är skyldig oss över 5 milj.

Nu är det verkligen omvända världen,
xxx stämmer Väduren på 2,3 milj


Sent om sider tycks Väduren satt lås på kassakistan, fast till yyy betalas det.

Detta gick några boende ut med i portarna igår, idag nu på förmiddagen är de flesta lappar borta och styrelsen har samlats för "krismöte".

Gäller inte åsiktsfriheten i Väduren? Får styrelsen som den vill hade de väl med revisorernas goda minne gjort en förlilning och ingen hade fått veta något?

Ska bli kul att se styrelsens bortförklaring av att de inte informerat om detta eller något överhuvudtaget sedan stämman den 14:onde juni, mer än 4 månader sedan.


f.d.ledamot.

Innan du skriver att vi boende agerade fel som inte först gick till styrelsen istället för direkt till de boende, vill jag bara säga att detta har vi prövat tidigare och funkar inte i denna förening.

Detta skriver jag för att slippa höra din kommentar.

2/10 2006 (1271) e
    Kommentar av Admin
Vi har också en fritidslokal, och precis som i din förening så är den upprustad för ½ miljon kronor (trots att min förening bara är en bråkdel av din i storlek).

Pga av att styrelsen inte vill låta medlemmarna använda lokalen fritt, och att medlemmarna i föreningen är så rent ut sagt korkade att de accepterar detta, så används denna fritidslokal i princip aldrig.

I praktiken tror jag inte lokalen använts sedan 2003 då vi fortfarande hade någon form av fritidsaktiviteter i föreningen.


Lite svårt att hänga med i alla x och y här i del 2 om åsiktsfrihet, men styrelsens monopol på rätten att informera är förödande för många föreningar.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 06:03:12 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: