Sida: << | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I
Hemsida

Beslut ska man ta på styrelsemöte ändå, inte i sängen!
Men det vore nog att föredra att inte personer i samma familj var både kassör och ordförande, tycker jag

14/05 2006 (935) e


j.a

Vad tycker ni om detta, rent allmänt:

I min styrelse (som jag tydligen snart kommer deltaga i) är ordföranden och kassör sambo/gifta. Har ni erfarenhet av detta, är det vanligt förekommande?

Kan tänka mig att man gärna samtycker med varandra i beslut om man har en sådan relation.

14/05 2006 (934) e
    Kommentar av Admin
Jag har erfarenhet av detta, men om det är vanligt förekommande vet jag inte.... hoppas inte.

Det är naturligtvis högst olämpligt, men det är tyvärr inte lagstridigt eller mot stadgarna i sin originalform. I alla fall inte om medlemmarna informerats om detta innan ledamöterna valts in.

Man brukar säga att ifall revisor och någon styrelseledamot har ett förhållande så är detta att betrakta som en jävsituation.

Men vad är i praktiken skillnaden om en ordförande och en kassör har en relation? Egentligen ingen, enligt min mening. Det är lika illa.

Ordförande/kassör borde ha förstånd själva att inte sitta i samma styrelse, med tanke på vad detta kan leda till.

Problemet är väl att medlemmarna normalt sett inte förstår vilka komplikationer som kan uppstå om parförhållande finns inom styrelsen. Det bör tveklöst undvikas!!!

Ett av problemen är naturligtvis att två olika röster blir en röst med dubbel effekt. Det kan få klar negativ inverkan inte bara på besluten som tas utan även på styrelsens effektivitet och sammanhållning.

Ett annat problem är att det inte utan anledning kommer att uppstå misstänksamhet bland en del medlemmar om vad som försigår i styrelsen. Varför sätta sig i en sådan situation?


G-I
Hemsida

Man ska inte blanda ihop protokoll och kopior av protokoll. Hur "Ledamot i Brf" gör att ha protokoll (det får bli den original exemplar) är inlåst i ett skåp på ett kontor. Kopior på protokoll kan man däremot ha lite mer tillgängliga på ett annat sätt: i en pärm på kontoret, kanske?

14/05 2006 (933) e
    Kommentar av Admin
I de fall kopior på protokoll finns (vilket förhoppningsvis är i de flesta fall, men det vet vi ingenting om när nu "Ledamot i Brf" indikerar att inte alla föreningars protokoll förvaras av HSB/förvaltaren) så hoppas jag att de inte förvaras i samma lokal, eller ens i samma hus som originalen.

Det är samma problematik som företag har när de ska förvara sin backup på datainformation.

Och i denna veva kan man fråga sig hur många styrelser som har backup på innehållet i föreningens datorer.
Jag skulle gissa att de är i klar minoritet.
Och ännu färre blir det nog om man räknar de som förvarar sin backup på tillfredsställande säkert sätt.

Påpekas bör är att ett säkerhetsskåp normalt inte är särskilt högt brandklassat... om ens alls !!!

Det bör särskilt understrykas att för medlemmarnas säkerhet är det sedan mycket viktigt att kopior (eller orginalen) av protokollen förvaras av andra än styrelsen. Detta för att minimera risken att protokoll manipuleras, men även för att kanske öka kvaliteten på protokollen (som nog i en hel del fall är undermålig... och förmodligen inte enbart förbättras genom detta).

PS.
Som en lite kul grej kan jag nämna att jag på den förra årsstämman i min förening kritiserades av tidigare ledamöter för att jag under min tid i styrelsen skrev innehållsrika och användbara protokoll, i motsats till hur de sett ut under alla andra år.
Om man inte hittar något att kritisera så måste tydligen vissa - i brist på annat - kritisera det som omöjligen kan vara annat än bra!


Ledamot i brf

Jag tror personligen att gamla ledamöter som suttit länge har ett fortsatt intresse av att det går bra.
Det kommer jag att ha samtidigt som den nya styrelsen har möjligheten att fråga mig om saker som jag kanske vet.

Jag kan säga att jag med fullt lugn kan kliva av då jag vet att denna styrelse kommer att fungera bra.

14/05 2006 (932) e
    Kommentar av Admin
OK, så du litar till 100 % på de kollegor du suttit med under 11 år.

Men om 1 år kanske inte en enda av dessa finns kvar i styrelsen. Många styrelser har - på gott och ont - bytts ut över en natt, och det finns absolut inget som säger att detta inte skulle kunna hända i din förening.

Så passa på att påverka medan du kan. Så fort du övergått till "vanlig dödlig medlem" så har du kanske förlorat din chans att påverka i föreningen.

Kan passa på att nämna en sak.
En del tror att en förening där samma styrelse suttit i många år är en säker och trygg förening. Ack, vad de bedrar sig! Det ska alltid finnas rotation i styrelser (av olika anledningar) och en styrelse där det inte med jämna mellanrum kommer in färskt blod (där dessa medlemmar har full insyn), är en styrelse och en förening som det finns all anledning att se upp med.

Alltså;
En styrelse som regelbundet förändras i sin konstitution är ett sundhetstecken, inget annat!


stephan

lojalitet, illojalitet
Jag tänkte publicera några sanningsskrivelser mellan olika ledamöter i en bostadsrättsstyrelse. Kanke några kan känna igen mönstret i sin verklighet och syftet är att stoppa intriger som leder till mycket uselt styrelsearbete.

Följande skrivelse är från en nyutnämnd ordförande A till en lika nyutnämnd studieorganisatör B. C och D är styrelseledamöter som även är firmatecknare tillsammans med A och B.

Hej.
"Ämne: VU.Mandat

"Efter drygt 2 veckor`s arbete med att ta fram rubricering, meddelar C att han inte fått fram något.Tycker att vi redan har bra VU-rutiner, d.v.s.att alla ärenden skall förberedas/genomgås i VU, samt att VU har mandat att fatta beslut om ärenden av mindre vikt/art. Endast ärenden av viktig art/betydelse, skall gå till styrelsen för beslut.

Detta hade nog kunnat få acceptans på i styrelsen, men som det nu är, så finns det inget dokumenterat om VU:s mandat. Jag anser att det bör finnas ett antal punkter som fastlägger VU:s mandat, samt att VU får en budget mellan varje styrelsesammanträde att använda sig av vid "behov".
Det hade varit så mycket enklare om vi inte hade en i styrelsen, som ifrågasätter/granskar allt, som kommer från VU, och dess ledamöter. (här menas mig = S, egen not)

Visserligen kan man vid varje punkt gå till röstning, om det uppkommer sådana situationer, men det är inget som man skall eftersträva eller arbeta för. I nuläget så har vi en i VU, som kan säga en sak i VU, och sedan ändra sig vid styrelsesammanträdet. Enligt dom spelregler som finns inom demokratin, så är det ok. Sådana ageranden tar tid och kraft, från dom övrigai VU, samt att det tär på förtroendekapitalet som man har för den personen.

Det bästa för föreningen, hade nog varit att S, C, samt B, lämnat styrelsen, men nu har vi som vi har det, och får försöka att göra det bästa av situationen.
Har du några förslag till punkter som skulle kunna "legitimera VU:s existens? Revisorn, kan säkert bistå med ett antal förslag, och du och jag försöker också få fram något. Om vi hade haft S med oss på banan, så hade han säkert bidragit också..

ordförande A

Om jag skriver ett sådant här om dagen räcker mitt lager fram till jul ungefär. En del mycket värre en detta.


14/05 2006 (931) e
    Kommentar av Admin
I en styrelse som inte arbetar för medlemmarnas bästa är kritiskt granskande (av verksamhet såväl som av styrelsefrågor) ledamöter inte populära.

Om medlemmarna bara visste hur det går till i många styrelser, där beslut fattas utan något egentligt beslutsmaterial.

Medlemmarna förstår heller inte hur viktigt det är att det finns kritiska personer i styrelsen. I min styrelse - såväl som i förmodligen de flesta andra styrelser - så håller alla varandra om ryggen. Ingen säger emot, utan alla bara snällt jamar med... så länge de slipper anstränga sig för att göra ett bra arbete och för att medlemmarna ska involveras och hållas underrättade om vad som händer i föreningen.

Medlemmarna i din förening borde vara oerhört tacksamma för att du arbetat för din förening, och inte bara accepterat allt rakt av !!!

Lojaliteten för styrelseledamöter ska vara mot medlemmarna, aldrig mot övriga i styrelsen. Tyvärr är det nog oerhört, oerhört sällsynt i styrelser att lojaliteten är riktad åt rätt håll!

Detat gäller speciellt i styrelser med bristande kompetens. Ju lägre kunskap om vad man gör desto mer håller man varandra om ryggen.


Ledamot i brf

"Har kontroll över" Om övriga styrelsen behöver läsa protokoll så har dom ju tillgång till dom naturligtvis.

Och visar det sig att det finns oärliga m m styrelsemedlemmar så lär väl öviga i styrelsen upptäcka det eller hur?

Och varför det bara är 2 som har nyckel?, ja därför att det följde med bara med 2 st.


Hos oss har vi inte dom problemen med att någon skulle manipulera med protokoll.

Och nu har jag tackat nej till att bli omvald efter 11 år för att jag har ett nytt jobb som känns viktigare just nu.

14/05 2006 (930) e
    Kommentar av Admin
Jo, jag förstår att övriga i styrelsen naturligtvis får läsa protokollen om de önskar, men då måste de be de två personer med nyckel om öppning/stängning av detta skåp, och det är ofta en fullt tillräcklig spärr för att man inte läser/kontrollerar dessa protokoll mer än om det är absolut, absolut nödvändigt.

Om det finns oärliga ledamöter så är det inte troligt att dessa öppet visar att de är oärliga. Det kan vara mycket svårt att upptäcka... speciellt i förväg!

Er styrelse kanske inte har problem med att någon manipulerar protokollen, men;
1. Det är inte lätt att veta.
2. Det finns inget som säger att ingen någonsin i framtiden - av nya såväl som gamla ledamöter - skulle överväga denna möjlighet (speciellt inte när det är så lätt).

Grattis till det nya jobbet, men om du nu lägger av som ledamot så är det väl extra viktigt för dig personligen att se till så att det finns öppenhet och säkerhet i styrelsens arbete (när du hädanefter inte kommer att ha någon mer koll än övriga medlemmar på vad som händer i styrelsen) innan du avgår ?


Ledamot i brf

Vi har dom inlåsta i dok.skåp på kontoret o till det skåpet har bara ordf. o vicevärden nyckel.
O varför skulle man manipulera med protokoll? Sjukligt att vara så misstänksam.

14/05 2006 (929) e
    Kommentar av Admin
Jaha, ett ex. av protokollen i dokumentskåp!
Endast två personer som har kontroll över dessa dokument!
Enkelt att dokument förstörs, försvinner och de bästa förutsättningarna för manipulering av protokoll!


Känner medlemmarna i din förening till att ni har så extremt låg säkerhet på något så viktigt som styrelseprotokollen?

Varför man ska manipulera med protokoll?
Ja, vad tror du?

"Sjukligt att vara så misstänksam"?
Jag förstår att i din värld så är alla styrelser perfekta, hederliga och 100 % ärliga i allt. Men vi andra, som inte har dina skyglappar på oss, vet att så ej är fallet. Om du inte förstått detta förr så har du haft rätt många månader på dig i detta forum att lära dig lite om hur verkligheten ser ut.


stephan

HSB-Arkiv

För ett par år sedan fick "min" förening ett erbjudande av Samhall, att föreningen kunde av dem köpa ritningarna på fastigheterna för ett mycket bra pris. "Vi" bjöd in Samhall för en diskussion om vad erbjudandet som HSB/Samhall hade provat i Gävleborgs län under en tid gällde. Det visade sig att HSB tills för några år sedan hade arkiverat de flesta föreningars ritningar i något bergsutrymme i Kalmar, men Microfilmerna som HSB gjort av ritningarna nu skulle ha flyttats till Sundsvall. Om du tillexempel köper en villa av någon skall alltid alla ritningar övergå till nya ägaren. Det borde gälla bostadsrättsföreningar också? Men HSB har kommit på idén att tjäna pengar på föreningarna ytterligare en gång, med att sälja ritningarna en gång till, till föreningarna. Nu i avancerad digitalform.

Styrelsen i "min" förening tog ett beslut att med advokathjälp skriva ett brev till HSB/Samhall hur det kunde vara möjligt att HSB/Samhall kunde erbjuda en sådan tjänst. Styrelsen bad också Samhall om ett pris och en demoCD, för att se om det kunde vara något för föreningen att köpa.

Demon kom efter 1,5 månader, men innehöll på långt när det som Samhall hade beskrivit vid sitt besök hos föreningen. Någon offert eller vidare kontakt togs ej heller av Samhall/ HSB till föreningen. Kom de på att de tänkte tjäna nya slantar på något olagligt? Eller handlade det om att HSB inte tänkt till, i sin iver att flå föreningarna på slantar????

Vem vet, troligtvis några "höjdare på HSB?


14/05 2006 (926) e


Per Oskarsson IP: 213.114.90.149

Kul forum här. Jag trodde ett forum bestod av männsiskor som diskuterade saker med varandra. Inte att en person (admin) lägger sig i allt och alla inlägg. Låt dina besökare prata mellan varandra ostört, utan att få dina kommentarer överallt. Just då, kan du kalla denna sida för ett forum. Men det är klart att detta inlägg censureras bort. Eller som värst hotar du mig med att du vet mitt ip-nummer. Eller så kommenterar du mitt inlägg som du gör med alla andras

13/05 2006 (925) e
    Kommentar av Admin
Varför skulle jag censurera bort ditt inlägg? Här har skrivits betydligt värre saker än vad du framfört utan att jag tagit bort inläggen.

Du har inte brutit mot några regler, varken nu eller tidigare, och de enda inlägg som ryker är de som bryter mot reglerna.

Varför skulle jag hota dig med att jag vet ditt IP-nummer och varför skulle det vara värst?
Självklart vet jag vem du är, men det är inget jag behöver "hota" med att jag vet.

"Eller så kommenterar du mitt inlägg som du gör med alla andras".
Hmm, ja, det är därför detta kallas för forum. Skriver man något här så får man vara beredd på att det bemöts av mig och/eller andra.
När du dessutom riktar kritik direkt mot mig, så tro inte annat än att du får "svar på tal".


Inlägg i ämnet har flyttats hit:

Stephan - 928

tyck till

hej p Oscarsson. Alltid kul med nya i "gänget". men att gå in med ett första inlägg i den klass som ditt inlägg består av är inte särskilt klipskt. Alla vi som skriver, läser har insett att "admin har rätt klart för sig". Liksom de flesta mig inbegripet som skriver här har avseende HSB:s sätt att behandla föreningar och medlemmar.
Jag säger som Cornelius sjöng, och i kombination vad din psedo heter, " allt du ber om det ska du få men jag vill ha dig naken då".

Tänk efter före!!!!


Admin

Stephan, låt dig inte luras.

Pseudonymen "Per Oskarsson" är bara en i Myggans förening som förmodligen upplever det lite jobbigt med de avslöjanden som Myggan gjort här, och att Myggan ovanpå detta även får mitt stöd.

Hans kommentar blir bara skojig när han anser att jag inte skulle ha någon rätt att skriva i mitt eget forum.


G-I
Hemsida

Men var lagrar ni era protokoll då? Vi har de hos Riksbyggen. Har ni de i ett skåp hos en styrelsemedlem?

13/05 2006 (924) e
    Kommentar av Admin
Bra fråga!

Och vilka garantier har då medlemmarna i "Ledamot i brf":s förening att det inte manipuleras med protokollen?

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:36:36 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: