Sida: << | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Admin

"Makthavarnas maktfullkomlighet är skrämmande"

Läs Mikael Bergstrands krönika i Sydsvenskan i dag

Klicka i den blåa bollen ovan.13/05 2007 (2433) e
    Kommentar av Admin
Citat från Mikaels krönika om maktfullkomlighet och bristande demokratisyn;

"Det finns ett annat engelskt uttryck som också kan användas i det här sammanhanget: ”whistleblowers”, de som blåser i visselpipan när någonting är fel inom företaget, organisationen, föreningen eller vilken sammanslutning det nu rör sig om. Utmärkande för visselblåsarna är att de vågar höja rösten när andra tiger. De avfärdas ofta som nejsägare eller bakåtsträvare av ledningen som de kritiserar. Och om inte det räcker för att tysta dem så skramlar man med en arsenal av resurser i form av konsulter och advokater."


Alf Gustavsson, gör oss alla en tjänst och ställ din post till förfogande (du har ju ändå inte ens blivit vald!).
Och till alla ni övriga ledamöter i HSB Malmös styrelse som inte har förstånd att omedelbart ta avstånd från Alf Gustavssons hot om att utesluta Brf. Misteln enbart för att de ställer frågor till HSB vill jag ge ett råd i all vänlighet; ta ert pack och dra!

Sedan skulle jag vilja veta vad HSB Malmös vd Lars Danielsson har att säga om detta? Hur delaktig är du i dessa hot gentemot Brf. Misteln?

Till samtliga övriga medlemmar i HSB Malmö vill jag upplysa om att oavsett om du varit på den senaste årsstämman eller ej så är det du som gett ditt förtroende till de ledamöter som sedan valt den styrelse som HSB Malmö består av idag.

Du som vill se vilka som ingår i HSB Malmös styrelse kan klicka här.;

Ledamöter i styrelsen är:
Alf Gustavsson, Brf Abboten
Maria Bengtsson, Brf Ovalen
Anders Lundberg, Brf Gåsen
Maj-Britt Thulin, Brf Bollebygd
Olle Strand, Brf Lugnet
Henric Lellky, Brf Södermanland
Giovanna Brankovic, Brf Hilda

Suppleant:
Daniel Ljung, Brf Ellstorp

Till ordförande valdes:
Alf Gustavsson, Brf Abboten

Värt att notera här är att HSB felaktigt uppger att Alf Gustavsson valdes som ordförande i styrelsen. Jag var på stämman så jag vet att så ej skedde. Han valdes inte ens in i styrelsen!!!
Myggan

"Vidare föreslog granskningsmannen att styrelsen behöver en adjungerad ledamot i styrelsen för att värna om demokratin samt visa styrelsen rätt väg."

Granskningsmannen föreslog EN adjungterad inte flera!
Visar ju bara att min motion var helt rätt eller?
Granskningsmannen säger att styrelsen behöver hjälp av en utomstående .
Är det Demokratu eller Diktatur?
12/05 2007 (2432) e


Thomas

Diktatur??

Ska du snacka. Vad handlar en av dina motioner om. "En person som ska sitta med på styrelsemötena och ledsaga styrelsen till rätt beslut i alla frågor"

Vad är detta för person som då tydligen ska ska veta rätt svar på alla frågor. Du menar med andra ord att en enda person ska veta svaret på alla frågor, Att endast EN person sitter inne med rätt lösning. Att denna person vet bättre än övriga styrelse. Och du snackar diktatur. Skärp dig nu. Tänk efter vad det kallas när en enda person bestämmar över den stora massan.

Och vad gäller träden, så var det som jag sa. Enstaka träd kan tas ned. Inte att ett träd skulla ansas.

12/05 2007 (2431) e


Myggan

"Dessutom sade granskaren en bra sak. Om man inte lyckas att få flest röster för att bli invald i en styrelse finns två saker att välja på. Att acceptera majoritetens beslut (vilket de flesta gör i en demokrati) eller så kan man flytta. Bra sagt tycker jag."
Det tycker du är bra?
Passar det dina syften så vet jag vad du förespråkar nämligen Diktatur.
Och jag lovar dig att kämpa imot sånna fasoner!
Bara för att alla skall få läsa hela granskningsrapporten och bilda sig en egen uppfattning så delar jag ut rapporten till ALLA som vill ha den.
Bara att klicka i bollen och göra en förfrågan så kommer den bums.
Bra Thömas?


Gic inta att lägga adressen i e-postrutan
Kan du fixa till det Admin?

ETT FEL INTRÄFFADE !!!


E-post adressen innehåller ogiltiga tecken.


12/05 2007 (2429) e
    Kommentar av Admin

Precis min tanke.

Hur kan man tycka att detta resonemang är bra?

Det är, precis vad Sydsvenskan tryckt på flera gånger, ett sätt att resonera från de som inte vet vad demokrati är för något. En granskningsman som uttrycker sig på detta sätt inger inget förtroende. Det är en rent ut sagt sjuk inställning och det är definitivt inte hur en granskningsman ska yttra sig. En granskningsman som säger på detta sätt förlorar allt förtroende i mina ögon. Där gjorde han ett fatalt misstag!

Det är faktiskt så allvarligt att jag anser att granskningsmannen ska anmälas för detta uttalande! Sedan bryr jag mig inte om att han trots detta hittat många allvarliga saker i styrelsens agerande. Det förringar inte allvarligheten i granskningsmannens uttalande, som faktiskt ger klara indikationer på att granskningsmannen är partisk till styrelsens fördel. Det gör att hela hans rapport faller i värde, och gör att man kan klart misstänka att hela sanningen inte kommit fram.Myggan

Thomas:
Du har nog inte fattat budskapet!
Styrelsen har INTE ivaratagit medlemmarnas ekonomiska intressen.
Varför tror du att vi endast var 46 medlemmar på mötet?
Fråga din Ordf.
Det sitter 2-3 äldre damar och skriker och gapar så fort man ställer frågor!
Igår fick Ordf.stopp på dom efter lång stund och det va ju bra.
Imorron har vi årsmöte och då hoppas jag att du öppnar mun.
Eller kan du bara göra det anonymt i detta forum?
Er du en feg stackare som gapar och skriker här och på stämmorna yttrar du dig inte?
Har pratat med delar av styrelsen och dom har fattat budskapet.Det räcker för mig!
Om du inte fattar så får du läsa en gång till.
Thomas du svarade aldrig på vad jag citerade om träden!
Fråga till Admin:
Kan jag dela ut protokollet från granskningsman till vem jag vill?12/05 2007 (2428) e
    Kommentar av Admin
Naturligtvis kan du dela ut granskningsmannens protokoll. Detta är ingen hemlig handling på något sätt (och har vad jag förstår heller aldrig hävdats av någon). Så dela gärna ut detta protokoll till precis vem du vill... t.ex. media.


Thomas

Vore trevligt om du myggan berättar HELA sanningen någon gång.

Redogör för ALLT som sades på extrastämman så blir helhetsbilden mer rättvis. Det fanns mängder med punkter som minoriteten begärt att få granskat, och som granskningsmannen redogjorde för och där han INTE hade något att invända på i styrelsen agerande. Sen var det intressant att notera att från den minoritet (43st) som röstat för granskningen, var det bara fåtal där.

T ex ekonomisk förvaltning 2002 - 2005. Fanns inget att anmärka mot.

T ex Minoritetens påstående att styrelsen åkt på dyra kurser för 70 000 kr. Den uppgiften är helt och hållet påhittad. Den rätta summan är istället ca 3500 kr för utbildning.

T ex Minoritetens påstående att räntorna på förenings lån är för höga. Granskaren hade inget att anmärka mot detta då lånen är tagna vid olika tidpunkter samt att räntebilden förändrats med tiden.

T ex minoriteten påstår att föreningen har egna medel på 14 000 000 kronor vilket borde ha varit tillräckligt för att finansiera balkongerna. Detta är helt fel. Föreningen hade då 8 000 000 kr omsättningstillgångar.

Dessutom kan man ju undra vad rättelseanmaningar, fullmaktsrutiner, rutiner för att läsa årsstämmoprotokoll, bygglov för balkongerna osv., har med granskningsmannen att göra. Eftersom granskningstemat gällde ekonomisk redovisning 2002 - 2005 samt upphandling av balkonger. Man kan undra vad detta tillägg till granskningen har kostat föreningen.

Granskningsmannen delade ut "kängor" både till styrelsen men framför allt minoriteten. Det är också viktigt att tala om att den styrelse som startade upp balkongarbetet är nästan helt utbytt. Styrelsemedlemmar har kommit och gått.

Dessutom sade granskaren en bra sak. Om man inte lyckas att få flest röster för att bli invald i en styrelse finns två saker att välja på. Att acceptera majoritetens beslut (vilket de flesta gör i en demokrati) eller så kan man flytta. Bra sagt tycker jag.

Apropå protokollen så har du nu chansen att se till att det blir ordentligt gjort...


12/05 2007 (2427) e


G-I

I vår förening har vi en del skog. Föreningen äger tomten och skogen.

Har allmänheten automatiskt tillgång till vår skog, eller får vi begränsa/förbjuda att andra kommer in i området om vi skulle vilja?

Vad jag vet om allemansrätten är att den tillåter allmänheten att gå i naturen och även på privata område man inte på tomter.
Alltså kan man inte gå i någons tomt bara för att det råkar finnas skog på hans tomt.
Nu är det frågan om vårt område är en tomt, vilken jag tror att det är. Visst har vi skog, men vi äger inte någon skogsmark, vi bara ha skog på tomten, precis som en villaägare kan ha. Vi kan lägga gräsmatta på tomten.
Alltså har vi rätt att begränsa tillgång till vår tomt och allemansrätten gäller inte för oss.

Eller har jag fel?

12/05 2007 (2424) e


stephan

Granskning

Tycker det fattas något i myggans beskrivning?
Revisorn, har han aldrig tyckt att revirsorn agerat avseende förfrågningar av arbeten?

Anser jag vara hans uppgift. Att styrelsen gör det lätt för sig att "ta första bästa anbud" är inte ovanligt, det är ju inte "deras pengar".

Mer än den lilla delen som ofta försummats då man hellre tar den än kritik att man varit "lat" eller okunnig.

Men det är väl BoRevision som lättast gör som den alltid gjort. Det vill säga så lite som möjligt för sitt "låga" arvode.

12/05 2007 (2423) e


G-I

Apropå HSB och Myggan

I vår förening har vi slutat vända oss till Riksbyggen för att få ett arbete gjort. Vi tar anbud och gör ett eget val. Men det tar tid från oss i styrelsen. Jag arbetar väldigt många timmar med detta, nu har jag nästan 2 jobb.
En sak vi nu har märkt är att Riksbyggen ska egentligen göra detta, eftersom vi betalar för den tekniska förvaltningen, 75000 kr.
Nu gör inte Riksbyggen det, och är ofta (inte alltid) dyr.
Därför är det troligt att vi ska strunta att ha en teknisk förvaltning i framtiden. Vi får se, men just nu har jag inte klart för mig att vi får någonting av vårde för de 75000 kr vi betalar för teknisk förvaltning.
Jag återkommer om 53 timmar.


12/05 2007 (2422) e


stephan
Hemsida

Ombildning

Alla ni i Sverige som skall vara med om ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt.
HSB, Riksbyggen SBC och övriga fastighetsorganisationer, hjälper gärna till för dyra arvoden vid ombildningen.
Värt att tänka på är om de verkligen gör sitt bästa vid den hjälpen?.
Vad menar han nu? Tänker nog en del som läst denna sida förut. Jo Vad lever dessa förvaltningsbolag mest på? Kommande renoveringar är ett bra svar om någon sa det. Vilket kan betyda att ombildningshjälpen kan bli till ett skötselavtal, som senare blir till att hjälpa styrelserna till att underhålla husen.
Kommer verkligen det kommande underhållet med till fullo i besiktningar och ombildningshjälpen?
Tänker man lpgiskt och vet vilka metoder dessa bolag brukar använda säger jag att svaret är NEJ:

12/05 2007 (2421) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 15:12:26 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: