Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


JA

Man bedömar varje enskilt fall för sig, men det finns praxis som tex innebär att man alltid kan säga upp någon som hotar styrelsen eller andra grannar, eller bedriver grov brottslig verksamhet i lägenheten.

3/08 2007 (2797) e


Rickard

Var går gränsen för vräkning?

Med tanke på det Sven tar upp i sitt inlägg här så undrar man var gränserna egentligen går. Det finns tydligen inga klara regler!

3/08 2007 (2796) e


Sven (ledamot)
Hemsida

Att utföra sina behov på golvet i sin lägenhet så att det stinker ut i trapphuset är tydligen inget skäl till att vräkas. Se länk i bollen!

2/08 2007 (2795) e


G-I

Till Per (f.d...)
Du har alldeles rätt att det finns troende valda som har ett viss ansvar, men det borde inte hindra uppdragsgivarna att lägga sig i och snoka lite när det känner för det. Detta är vanligt i andra sammanhang än brf:ar, men enligt dig är det inte acceptabelt i brf:ar.
Exempel på var detta förekommer:
- ett aktiebolag ägs av 1 ägare. Bolaget har en VD, och all personal som behövs för att ta hand om företaget (ekonomipersonal, mm). Ägaren vill ändå någon gång kolla mer i detalj på vad som händer med bokföringen. Helt naturligt? Visst. Han är uppdragsgivare till styrelsen (precis som medlemmarna i en brf är). Ingen hindrar honom att komma åt information.
- en kommun bidrar med pengar till kommunens skolor. Rektorerna ansvarar för att budgeten hålls. Någon gång vill kommunen kolla i bokföringen. Naturligt, kommunen är uppdragsgivare.
- du låter en firma bygga nåt för dig (ett hus?). Du vill snoka lite i deras arbete, för att få en känsla om de arbetar rätt. Du är ju uppdragsgivare.

Varför skulle just brf-medlemmar diskrimineras enligt dig?

Det stämmer att en medlem kan kanske påverka genom att titta i bokföringen och påpeka vissa saker. Men så kan vilken medlem som helst göra som har ett samtal med styrelsen på gården. De aktiva medlemmarna påverkar mer än de passiva. Helt normalt. Att påverka är en rättighet som alla har, och som ingen behöver avstå från baar för att andra inte tar denna rättighet i akt!!29/07 2007 (2794) e
    Kommentar av Admin

INGEN INSYN I SIN EGEN EKONOMI?

Absolut suveräna jämförelser!

Problemet är att detta förfarande, där uppdragsgivaren (medlemmarna i brf:en) inte har insyn i sin egen ekonomi, har pågått under så många år att det helt enkelt är svårt för många att förstå hur absurd situationen egentligen är.

Om en helt ny verksamhet startas idag med samma förutsättningar som i brf:ar idag så tror jag alla människor med det minsta lilla förnuft, skulle skratta sig redlösa om någon föreslog att det skulle fungera som det fungerar i en brf.

Den mänskliga hjärnan är inte alltid så omställbar, plus att många av oss är lättmanipulerade av det ena eller det andra skälet.

Men visst är det riktigt, riktigt skrämmande att medlemmarna accepterar som det fungerar idag. Det gör faktiskt att man börjar förstå lite bättre varför det fungerar så illa som det fungerar idag, och historiskt i världen. Det finns inte tillräckligt många självständigt tänkande personer.

De som driver världen framåt är de som vågar och klarar att tänka i nya tankebanor. Men eftersom majoriteten av oss inte innehar denna förmåga så går utvecklingen ofta otroligt trögt.stephan

Lekmannarevisorer.

Hur många potentiella lekmannarevisorer finns det i en förening?

Väduren hade fram till för 2 år sedan en lekmannarevisor arvodet till denne samt suppleant var 0.5 basbelopp cirka 16 000.
En som kan lite om revision kan få detta belopp påannat "extraarbete" utan problem?
Detta tyder på att det är svårt att "ragga2 bra lekmannarevisorer?
Om stämman väljer en ny internrevisor kan han/hon utbildas. Ja men då anser jag att första året lär den få svårt att hänga med?
En revisorsutbildning steg 1 hos tillexempel HSB, är väl bara lite "skum på ytan"

29/07 2007 (2793) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Per (f d ordförande)

Angående titta i bokföringen

Årsstämman väljer styrelse och revisorer. När det gäller revisorer gäller det både yrkesrevisorer och s k lekmanna revisorer.
Det finns en formell ordning. Revisorerna är ett kontrollorgan som ska kontrollera styrelsen.
Det är viktigt att dessa lekmanna revisorer erbjuds utbildning så att de förstår sitt ansvar.
Om nu detta kontrollorgan inte åtnjuter förtroende från medlemmarna så ska man välja nya.

Om nu någon medlem misstänker några oegentligheter i bokföringen ska medlemmen vända sig till dessa revisorer.

Om problemet är att någon medlem inte litar på varken styrelsen eller revisorerna borde denne medlem anmäla sig att bli invald som ledamot eller revisor. Om medlemmen har välgrundad fakta för sina misstankar kan denne göra en formell polisanmälan.

Jag ser problem att enskilda medlemmar (som inte är förtroendevalda) ska in i varje detalj och titta. Medlemmen kan då påverka beslut som de andra medlemmarna inte kan göra. Det är formellt riktigare att då motionera eller att bli förtroendevald och då påverka på ett mer demokratiskt sätt så att alla medlemmar får möjlighet att få information i ärendet.

I vår förening redovisade vi alltid svar på frågor som rörde bokföringen. Detta hände även på årsstämman. I styrelsen var vi mycket noga att uppträda korrekt för att undvika favorisering.
Detta ledde ibland till att några medlemmar blev sura. De var inte intresserade att gå den formella vägen genom motioner. När de till slut gick den formella vägen och motionerade blev de med stor majoritet nedröstade. De försvarade eller argumenterade inte ens sina egna motioner.


29/07 2007 (2792) e
    Kommentar av Admin

Sant. Det finns en formell ordning för hur vissa bitar ska fungera.
Men det innebär varken att denna ordning nödvändigtvis är den bästa, eller att den täcker alla situationer.

Dessutom faller det hela på att det inte bara är att välja nya ledamöter, revisorer m.fl. om man är missnöjd med de som valts.
Det bristande engagemanget (och vad det beror på kan man skriva en bok om) gör att ofta kanske inte de bästa för uppgiften väljs, utan att de väljs som helt enkelt ställer upp... oavsett kompetens och erfarenhet.
Det kan vi se otaliga exempel på, där de som kan minst tycks vara mest villiga att ställa upp (och tolka inte detta som att jag säger att det alltid är så).

Den bristande informationen i många föreningar gör sedan att de flesta eller alla medlemmar är helt ovetandes om vad som försigår bakom kulisserna. Då är det "bara" att välja nya ledamöter som informerar bättre? Nej, tyvärr är det inte så enkelt.

I min förening har två medlemmar valt som interna revisorer, utan att de kan det minsta om revision. De har ingen utbildning, ingen kompetens och ingen erfarenhet av området. En av dem har i motioner med all önskvärd tydlighet påvisat sin inkompetens inom området. Inte har dessa personer valts för att de var mest lämpade.

Det är bra att ni i er förening svarar på frågor om redovisningen, men hur många styrelser gör det?
Jag tror knappast att min styrelse är unik i att inte vilja svara på några frågor (överhuvudtaget).

Att medlemmar i din förening inte försvarade eller argumenterade för sina motioner kan tolkas på flera sätt. T.ex. att de inte kände att det spelade någon roll vilka argument de kom med. Eller att de inte kunde få ut tillräckligt med underlag/information för att kunna formulera sina motioner. Eller att de helt enkelt inte visste hur man ska skriva motioner. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att motionerna inte var berättigade eller viktiga.


Det är viktigt att man förstår vad demokrati är för något. Demokrati är att de som vill påverka ska kunna påverka, inte att alla måste tvingas in i en mycket restriktiv rutin för att kunna påverka.Muggan

Sveriges största kriminella Org?
Påstår att det är HSB


29/07 2007 (2791) e


stephan
Hemsida

PEAB, Kungsfiskarna, NCC vilka fler av de större byggarna har HSB avtal med?

Det är väl bara Skanska som inte kan "köpas" i Sverige av HSB?

Renoveringar i föreningar är bara småpotatis för HSB?
De vill inte göra sig obekväma?
Då blir det problem vid nybyggnation. Det är vid nyproduktion de tjänar mest pengar.

28/07 2007 (2788) e


stephan

Verkligheten vid arbeten.

Troligen har HSB ett avtal med PEAB på orten och hamnar i problem?
HSB anser oftast är viktigare att samarbeta med byggföretagen, att medlemmar hamnar i situationer finns alltför många exempel på.


28/07 2007 (2787) e


G-I

Håller inte riktigt med dig, Per (f d ordförande).

Tänk att en medlem vill kontrollera en del utgifter, att de stämmer med vad styrelsen påstår. Visst kan de fråga revisoren, men om de inte litar på att revisoren är helt självständig från styrelsen, tycker jag att medlemen ska få själv titta i bokföringen.

Eller man kan formulera det så: vad finns det för nackdelar för att en medlem skulle titta i bokföringen? Ser du problem med det?

28/07 2007 (2786) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.