Sida: << | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


JA

Man bedömar varje enskilt fall för sig, men det finns praxis som tex innebär att man alltid kan säga upp någon som hotar styrelsen eller andra grannar, eller bedriver grov brottslig verksamhet i lägenheten.

3/08 2007 (2797) e


Rickard

Var går gränsen för vräkning?

Med tanke på det Sven tar upp i sitt inlägg här så undrar man var gränserna egentligen går. Det finns tydligen inga klara regler!

3/08 2007 (2796) e


Sven (ledamot)
Hemsida

Att utföra sina behov på golvet i sin lägenhet så att det stinker ut i trapphuset är tydligen inget skäl till att vräkas. Se länk i bollen!

2/08 2007 (2795) e


G-I

Till Per (f.d...)
Du har alldeles rätt att det finns troende valda som har ett viss ansvar, men det borde inte hindra uppdragsgivarna att lägga sig i och snoka lite när det känner för det. Detta är vanligt i andra sammanhang än brf:ar, men enligt dig är det inte acceptabelt i brf:ar.
Exempel på var detta förekommer:
- ett aktiebolag ägs av 1 ägare. Bolaget har en VD, och all personal som behövs för att ta hand om företaget (ekonomipersonal, mm). Ägaren vill ändå någon gång kolla mer i detalj på vad som händer med bokföringen. Helt naturligt? Visst. Han är uppdragsgivare till styrelsen (precis som medlemmarna i en brf är). Ingen hindrar honom att komma åt information.
- en kommun bidrar med pengar till kommunens skolor. Rektorerna ansvarar för att budgeten hålls. Någon gång vill kommunen kolla i bokföringen. Naturligt, kommunen är uppdragsgivare.
- du låter en firma bygga nåt för dig (ett hus?). Du vill snoka lite i deras arbete, för att få en känsla om de arbetar rätt. Du är ju uppdragsgivare.

Varför skulle just brf-medlemmar diskrimineras enligt dig?

Det stämmer att en medlem kan kanske påverka genom att titta i bokföringen och påpeka vissa saker. Men så kan vilken medlem som helst göra som har ett samtal med styrelsen på gården. De aktiva medlemmarna påverkar mer än de passiva. Helt normalt. Att påverka är en rättighet som alla har, och som ingen behöver avstå från baar för att andra inte tar denna rättighet i akt!!29/07 2007 (2794) e
    Kommentar av Admin

INGEN INSYN I SIN EGEN EKONOMI?

Absolut suveräna jämförelser!

Problemet är att detta förfarande, där uppdragsgivaren (medlemmarna i brf:en) inte har insyn i sin egen ekonomi, har pågått under så många år att det helt enkelt är svårt för många att förstå hur absurd situationen egentligen är.

Om en helt ny verksamhet startas idag med samma förutsättningar som i brf:ar idag så tror jag alla människor med det minsta lilla förnuft, skulle skratta sig redlösa om någon föreslog att det skulle fungera som det fungerar i en brf.

Den mänskliga hjärnan är inte alltid så omställbar, plus att många av oss är lättmanipulerade av det ena eller det andra skälet.

Men visst är det riktigt, riktigt skrämmande att medlemmarna accepterar som det fungerar idag. Det gör faktiskt att man börjar förstå lite bättre varför det fungerar så illa som det fungerar idag, och historiskt i världen. Det finns inte tillräckligt många självständigt tänkande personer.

De som driver världen framåt är de som vågar och klarar att tänka i nya tankebanor. Men eftersom majoriteten av oss inte innehar denna förmåga så går utvecklingen ofta otroligt trögt.stephan

Lekmannarevisorer.

Hur många potentiella lekmannarevisorer finns det i en förening?

Väduren hade fram till för 2 år sedan en lekmannarevisor arvodet till denne samt suppleant var 0.5 basbelopp cirka 16 000.
En som kan lite om revision kan få detta belopp påannat "extraarbete" utan problem?
Detta tyder på att det är svårt att "ragga2 bra lekmannarevisorer?
Om stämman väljer en ny internrevisor kan han/hon utbildas. Ja men då anser jag att första året lär den få svårt att hänga med?
En revisorsutbildning steg 1 hos tillexempel HSB, är väl bara lite "skum på ytan"

29/07 2007 (2793) e


Per (f d ordförande)

Angående titta i bokföringen

Årsstämman väljer styrelse och revisorer. När det gäller revisorer gäller det både yrkesrevisorer och s k lekmanna revisorer.
Det finns en formell ordning. Revisorerna är ett kontrollorgan som ska kontrollera styrelsen.
Det är viktigt att dessa lekmanna revisorer erbjuds utbildning så att de förstår sitt ansvar.
Om nu detta kontrollorgan inte åtnjuter förtroende från medlemmarna så ska man välja nya.

Om nu någon medlem misstänker några oegentligheter i bokföringen ska medlemmen vända sig till dessa revisorer.

Om problemet är att någon medlem inte litar på varken styrelsen eller revisorerna borde denne medlem anmäla sig att bli invald som ledamot eller revisor. Om medlemmen har välgrundad fakta för sina misstankar kan denne göra en formell polisanmälan.

Jag ser problem att enskilda medlemmar (som inte är förtroendevalda) ska in i varje detalj och titta. Medlemmen kan då påverka beslut som de andra medlemmarna inte kan göra. Det är formellt riktigare att då motionera eller att bli förtroendevald och då påverka på ett mer demokratiskt sätt så att alla medlemmar får möjlighet att få information i ärendet.

I vår förening redovisade vi alltid svar på frågor som rörde bokföringen. Detta hände även på årsstämman. I styrelsen var vi mycket noga att uppträda korrekt för att undvika favorisering.
Detta ledde ibland till att några medlemmar blev sura. De var inte intresserade att gå den formella vägen genom motioner. När de till slut gick den formella vägen och motionerade blev de med stor majoritet nedröstade. De försvarade eller argumenterade inte ens sina egna motioner.


29/07 2007 (2792) e
    Kommentar av Admin

Sant. Det finns en formell ordning för hur vissa bitar ska fungera.
Men det innebär varken att denna ordning nödvändigtvis är den bästa, eller att den täcker alla situationer.

Dessutom faller det hela på att det inte bara är att välja nya ledamöter, revisorer m.fl. om man är missnöjd med de som valts.
Det bristande engagemanget (och vad det beror på kan man skriva en bok om) gör att ofta kanske inte de bästa för uppgiften väljs, utan att de väljs som helt enkelt ställer upp... oavsett kompetens och erfarenhet.
Det kan vi se otaliga exempel på, där de som kan minst tycks vara mest villiga att ställa upp (och tolka inte detta som att jag säger att det alltid är så).

Den bristande informationen i många föreningar gör sedan att de flesta eller alla medlemmar är helt ovetandes om vad som försigår bakom kulisserna. Då är det "bara" att välja nya ledamöter som informerar bättre? Nej, tyvärr är det inte så enkelt.

I min förening har två medlemmar valt som interna revisorer, utan att de kan det minsta om revision. De har ingen utbildning, ingen kompetens och ingen erfarenhet av området. En av dem har i motioner med all önskvärd tydlighet påvisat sin inkompetens inom området. Inte har dessa personer valts för att de var mest lämpade.

Det är bra att ni i er förening svarar på frågor om redovisningen, men hur många styrelser gör det?
Jag tror knappast att min styrelse är unik i att inte vilja svara på några frågor (överhuvudtaget).

Att medlemmar i din förening inte försvarade eller argumenterade för sina motioner kan tolkas på flera sätt. T.ex. att de inte kände att det spelade någon roll vilka argument de kom med. Eller att de inte kunde få ut tillräckligt med underlag/information för att kunna formulera sina motioner. Eller att de helt enkelt inte visste hur man ska skriva motioner. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att motionerna inte var berättigade eller viktiga.


Det är viktigt att man förstår vad demokrati är för något. Demokrati är att de som vill påverka ska kunna påverka, inte att alla måste tvingas in i en mycket restriktiv rutin för att kunna påverka.Muggan

Sveriges största kriminella Org?
Påstår att det är HSB


29/07 2007 (2791) e


stephan
Hemsida

PEAB, Kungsfiskarna, NCC vilka fler av de större byggarna har HSB avtal med?

Det är väl bara Skanska som inte kan "köpas" i Sverige av HSB?

Renoveringar i föreningar är bara småpotatis för HSB?
De vill inte göra sig obekväma?
Då blir det problem vid nybyggnation. Det är vid nyproduktion de tjänar mest pengar.

28/07 2007 (2788) e


stephan

Verkligheten vid arbeten.

Troligen har HSB ett avtal med PEAB på orten och hamnar i problem?
HSB anser oftast är viktigare att samarbeta med byggföretagen, att medlemmar hamnar i situationer finns alltför många exempel på.


28/07 2007 (2787) e


G-I

Håller inte riktigt med dig, Per (f d ordförande).

Tänk att en medlem vill kontrollera en del utgifter, att de stämmer med vad styrelsen påstår. Visst kan de fråga revisoren, men om de inte litar på att revisoren är helt självständig från styrelsen, tycker jag att medlemen ska få själv titta i bokföringen.

Eller man kan formulera det så: vad finns det för nackdelar för att en medlem skulle titta i bokföringen? Ser du problem med det?

28/07 2007 (2786) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:42:13 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: