Sida: << | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

medlemmar/styrelser

Rubriken är ju samma människor? Det är självklart att "exempel finns i båda lägren, men vems är felet egentligen? Finns ju en stor bov i dramat, nämligen HSB, Riksbyggen SBC. De skall ju gynna medlemmar som i HSB:s fall först tar betalt en deposition för att man skall kunna "få bo" där man vill köpa en bostadsrätt, därefter en årlig medlemsavgift.
Vad får medlemmarna för den, inte är det någon kunskap och möjlighet att kuna ta "bostadsrättskörkort" inte.

Nej sanningen handlar om att du får inte ett för avgifterna.
Hur många medlemmar glömmer depositionen?
Vilket annat företag skulle kunna ta ut en deposition på en 5hundralapp??????

19/02 2007 (1954) e


JA

Du kan upplysa honom om att så inte är fallet,

Om det krävs två stämmor för att fatta ett visst beslut får inte den senare stämman utfärdas innan den första stämman hållits. Dessutom skall det i kallelsen till den senare stämman framgå vilket beslut som fattades på den första stämman.

19/02 2007 (1952) e
    Kommentar av Admin
Föreningslagen 7 kap 8 §

Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid. Om en stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt denna lag eller stadgarna krävs för att ett föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om ett ärende avser ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress.


G-I

Jag pratade med en ordförande ikväll. Han sa att det gick bra att kalla på 2 st. årsstämmor på samma dag (med 15 min mellanrum). På så sätt kan man få genom ändringar på stadgarna över en dag!!
Kan man göra så? Låter vettig. Eller måste det finns en viss tid mellan 2 extra stämmor? 1 minut? 1 dag? i vecka? i månad=?

19/02 2007 (1951) e
    Kommentar av Admin
Minst en vecka mellan 2 extrastämmor.


JA, Ledamot

Jag har massa exempel på "galna" medlemmar som agerar laglöst mer eller mindre. Ibland mot bättre vetande.

Ett förslag jag läste i en bostadsrättstidning var att man skulle föreningen annorlunda. Man skulle kalla alla "delägare" till "bolagsstämma" i bolaget "Huset AB". Intressant förslag, undrar om folk skulle känna större engagemang om man börjar tala om delägarskap rakt ut.

19/02 2007 (1950) e
    Kommentar av Admin
Allt är värt att pröva !!!!

Det måste finnas något som får medlemmarna att vakna till ur sin dvala.

Att tala i "delägartermer" kan vara ett sätt... ganska kul faktiskt!

Men det måste finnas fler metoder?

Vi har pratat lite om det tidigare i detta forum.

T.ex.;

Utlottning av fina vinster bland dem som kommer till stämman.Varje medlem som skriver en unik genomförbar motion får 100-300 kr.Förslagslåda där de tre bästa förslagen vinner pris.Arvodera medlemmar som arbetar för föreningen, och tydligt informera medlemmarna både före och efter dylika projekt (så att man håller sig inom lagens råmärken).Arrangera tävlingar mellan föreningar.Dra igång en medlemstidning/ett medlemsblad. Information är ofta det bästa (enda) sättet att skapa ett engagemang bland medlemmarna.Det som brukar funka bäst att locka med är ju materiella saker / pengar.

Men det måste finnas fler metoder för att engagera medlemmar.

Här har styrelsen en mycket viktig funktion, inte minst eftersom det är styrelsen som sitter med resurserna, men även enskilda medlemmar kan dra igång projekt.

I min förening kommer de flesta förslag att falla på att styrelsen inte vill att någon medlem ska lägga sig i vad styrelsen gör (dessutom har styrelsen inget som helst intresse av att medlemmarna engagerar sig, och styrelsen vill inte informera om mer än vad styrelsen absolut är tvungen till), men fullt så illa är det ju inte i alla föreningar. Föreningar med en vettig styrelse kan nog åstadkomma en hel del om man vill, även om det kan ta ett tag att uppnå resultat.


Nisse Nilsson, Ordf

Inte bara konstiga styrelser.

Man kan tro när man läser här att hela landet är fullt av konstiga styrelser. Hur vore det om man som medlem tog sitt eget ansvar och engagerade sig?

Inte heller finns det någonstans något om problem med struliga medlemar.
Jag har suttit i olika styrelser i över 20 år och i flera olika föreningar, och haft massor av problem med stökiga medlemar som inte alls har förstått vad en brf är för något.

Ett exemple hade en dam som sökte upp mig och sa att nu var det dags att tapetsera hos henne för det hade inte gjorts på flera år, visste hon vad det innebar att bo i brf?

En anna kom till mig och sa att eftersom grannen var så stökig så skulle styrelsen (?) betala hotellnatt för henne för hon kunde inte sova hemma (Då har vi alltså redan gett den stökiga grannen en skriftlig tillsägelse).

Så visst det finns säkert sopiga styrelser men det finns minst lika många som inte har en aning om vad en brf är....

19/02 2007 (1949) e
    Kommentar av Admin
Helt riktigt!

Jag kan inte nog understryka att medlemmarna borde skärpa till sig!
Engagemanget är riktigt, riktigt uruselt bland medlemmarna, och det är ingen underdrift att säga att medlemmarna verkligen borde skämmas för sin okunskap och för sitt dåliga engagemang.

Att t.ex. komma till en stämma utan att tillföra något är inget som gör föreningen bättre.
Hur många medlemmar har aldrig i hela sitt liv skrivit en motion? Jag skulle gissa att det gäller för en majoritet av medlemmarna.

Medlemmar ställer krav på styrelser men vill inte ställa upp med någon motprestation.

De medlemmar som har en bra styrelse ska skatta sig lyckliga för detta, och måste stötta denna styrelse, annars kommer någon annan att ta över som kanske inte bryr sig om medlemmarna lika mycket.

Det finns säkert många, många exempel på medlemmar som inte har en susning om vad det innebär att bo i bostadsrätt. De exempel du tar upp är skrämmande, men jag tror att om alla styrelser skulle berätta om vad de råkat ut för så skulle det bli sida upp och sida ner med nästintill oändligt många sådana exempel.

Utan att ha detta vetenskapligt bevisat så tror jag okunskapen är störst bland de äldre, men även bland de yngre kan jag tänka mig att det finns ett ganska stort ointresse för den stora investering man gjort i sitt boende. Att sitta i en styrelse är sällan ett tacksamt uppdrag.

Den stora frågan är hur man ska engagera medlemmar och få dem till att dra sitt strå till stacken?


stephan sundling

stämmor

förslag till nya stadgar framtagna av HSB.
§14
"Om ett beslut innebär att föreningen begär sitt utträde ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas på två påvarandra fäljande föreningsstämmor och på den senaste stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande"

Tänk vad svårt ledamöter skulle ha det om alla avtal var skrivna så, com hem tillexempel.
Nej detta liknar sekelskiftet, och då menar jag inte det senaste. Där Husbonde kunde göra i princip hur som helst med tjänstehjonen?
Nej snart dags för EU att pröva alla HSB:s egna komponerade tag att hålla föreningarna livegna???

19/02 2007 (1948) e


stephan

HSB ledamoten

På fråga någon gång fick jag svar av HSB att i avgiften som föreningen betalar till HSB, i Vädurens fall 62 000kr om året ingick en representant från HSB.

Jag undrar om någon förening någon gång 2surnat till" och frågat HSB om man kan slippa den avgiften?
Det vill säga "vi klarar oss bra utan HSB-ledamot?

Det jag med säkerhet vet är att HSB inte kan neka till att föreningen avsäger sig HSB-ledamoten, däremot måste det nog provas om HSB, då kan ta ut full medlemsavgift av föreningen?
Detta är en av anledningarna till att de ledamöter som lär sig snabbt, vad som är bäst för föreningen och medlemmarna blir HSB-fiende.
Också ett sätt att se det på för företaget HSB, som vill tjäna pengar på allt.

19/02 2007 (1947) e
    Kommentar av Admin
Jag tror tyvärr inte det är möjligt att avveckla HSB-representanten.

I § 26 i HSB:s normalstadgar står;
"Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB; övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman".

Detta lär inte gå att ändra på.
HSB:s jurist talade om för mig på årsstämman att mycket av det som jag förslagit av Ändringar av HSB:s normalstadgar inte accepterades av HSB, så då kan vi utgå från att HSB aldrig någonsin kommer att acceptera att avsäga sig rätten att ha en representant i varje styrelse.

Men det borde definitivt specificeras i årsredovisningen hur mycket som går till vad av föreningens avgifter till HSB, speciellt hur stor del som är för HSB-representanten.

En annan sak som advokatfirman och HSB hävdade var att det stod i lag att ändring av stadgar måste ske på två varandra följande stämmor varav en stämma måste vara ett ordinarie årsmöte.
Jag förklarade för stämman att detta inte var korrekt men jag hade inte lag och stadgar med mig på stämman så jag kunde inte bevisa att det var lögn. Mötesordförande Clas Schumacher sa "Det står här att en stämma måste vara en ordinarie årsstämma", medan han pekade på något häfte eller bok, och därmed omöjliggjorde han ett ifrågasättande av att en ordinarie årsstämma krävdes.
När jag nu kontrollerat vad som gäller så hittar jag inget om att en stämma måste vara en ordinarie årsstämma, utan det ser ut som att jag hade rätt. Dessutom kan jag se att alla de föreningar som jag hittat, och som ändrat sina stadgar sedan 2003, samtliga har gjort detta på två extrastämmor.

I Bostadsrättslagen 9 kap 23 § står det under rubriken "Ändring av stadgar";
"Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet".

Jag kan inte se att det finns något krav där om att en av stämmorna måste vara ordinarie årsstämma!

Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


stephan

Vart är Bostadsrätten på väg?

En medlemsorganisation som tydligen har en gräddfil "Bosse" känns overkligt.
Att stämmor när det "hettar till" anlitar dyra jurister när några kunniga medlemmar "tycker till" är avskyvärt.
Vart är detta på väg?.
Jag tror absolut inte att detta gynnar Johansson och pensionären Lundin? Om det var svårt tidigare att hänga med för dem på en stämma vill jag säga att de kommer att få det än värre med "nymodigheterna" där styrelsen anliutar "experter" för att föra den talan de av senaste stämma är valda att göra. det vill säga representera medlemmarna och hjälpa dem.
Är det arvode eller bara att "få vara med och bestämma" som gör en del människor "skogstokiga" så fort de får lite makt?.
Det är inte lätt att vara styrelseledamot, det vet jag. Det tar tid att lära sig det mesta, men det som är skrämmande är att när man vet lite mer än andra så blir man mycket obekväm, speciellt för HSB, eller om det är annan förvaltning. Varför?.
Jo HSB, annan förvaltning har bara ett i sinnet. "att tjäna pengar". Styrelseldamöternas uppgift är att spara pengar och som det så vackert heter i stadgarna "ta vara på medlemmarnas ekonomiska och övriga intressen". Går detta ihop???? 2

19/02 2007 (1946) e


stephan

styrelsen alltid ansvarig?

Styrelsen har frågan utbyggnad av altan istället för balkong på dagordningen. styrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att "kolla lagen".
Därefter kommer det upp 2 altanbyggnationer utan att styrelsen har diskuterat vidare eller beslutat något.

Vad gör man som styrelseledamot när detta upptäcks?

18/02 2007 (1945) e


stephan sundling

Röster

Ett annat tips är att Admin ber sydsvenskan stå för Tingrättskostnaden för "klander" mot ensamrätt för utslaget?

18/02 2007 (1944) e
    Kommentar av Admin

Nu spelar det ingen roll.
Jag var inte på stämman för att få igenom mina motioner. Att motioner inte ska gå igenom ser styrelsen till.

Vad som i så fall kanske är värre än att HSB har två röster är följande;
HSB:s jurist svarade för styrelsen på alla frågor.
Advokatfirman som skötte stämman talade om för HSB:s jurist (som alltså svarade åt styrelsen på alla frågor avseende motionerna, och många av frågorna på årsredovisningen) att HSB bara kunde avslå eller godkänna motioner i sin helhet.

Dvs HSB kunde, så som HSB gjort för vissa motioner, inte godkänna delar av motioner, enligt advokatfirman.

Till och med HSB:s jurist blev då förvånad. Han svarade;
"Ja, om du säger på det sättet... då avslår vi väl".

Självklart kan delar av en motion godkännas.
Jag kan lova att det inte finns något hinder i lag/stadgar för detta.
Advokatfirman skapade sina helt egna regler där och lurade alla.

Om stämman ska göras om så skulle det kanske främst vara för detta!

Jag funderar på om jag ska anmäla advokatfirman, styrelsen och HSB.
Man har tre månader på sig att lämna in en anmälan om "klander av stämma", och anmälan inlämnas till Tingsrätten.

Vad som också skulle vara intressant för landets alla bostadsrättsföreningar är faktiskt om jag skulle lämna in en anmälan mot att styrelsen bryter mot §20 i stadgarna.

Externa personer som styrelsen tagit med som stöd till stämman var;
- Revisor Lennart Öhrström från Ernst & Young AB.
- Lars Svensson, ekonom HSB (lämnat BoRevision).
- Stellan Håkansson, jurist från HSB Malmö, påstods ha "hjälpt till med årsredovisningen", men sanningen visade sig i stället vara att han skrivit svaren på alla till styrelsen inlämnade motioner (värt att notera är att vem som helst kan kalla sig jurist, även t.ex. jag).
- Daniel Roos, protokollförare, gissningsvis från advokatfirman Schumacher & Co.
- Clas Schumacher, mötesordförande, från advokatfirman Schumacher & Co i Helsingborg (vad jag kan uttolka, ett enmansföretag).

Enligt paragraf 20 i stadgarna (se Regler för vilka som får närvara på stämma) så fick följande närvara på stämman;
- HSB-representanten (behöver vad jag förstår ej fullmakt eftersom han ingår i styrelsen, men jag har inte lyckats hitta några klara regler för om HSB-representanten får närvara på stämma)
- HSB:s jurist med fullmakt från HSB Malmö.

Vad gäller HSB:s jurist är jag lite osäker med tanke på att fullmakt endast kan ges till annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn.
HSB:s jurist är faktiskt inget av detta.

Vad gäller om mötesordförande får vara extern så påstod Clas Schumacher att så var fallet och hänvisade till någon författare som heter "Malmén" (om jag uppfattade namnet korrekt, för mig okänd), 6 kap, 8 §.
Clas Schumacher kunde inte hänvisa till varken lag eller stadgar.
Eftersom jag inte vet vad det är för bok kan jag inte kontrollera vad som står i denna bok, och Clas Schumacher ville/kunde inte förklara vad som stod där.

Vad sedan gäller övriga (utan fullmakt) ;
- Revisor Lennart Öhrström från Ernst & Young
- Lars Svensson, ekonom HSB (lämnat BoRevision)
- Stellan Håkansson, jurist HSB Malmö samt "medlemsrådgivare" (och HSB-ledamot i Brf Lessö, Malmö - se Sydsvenskan 2006-12-14, där han och bostadsrättsföreningen förlorade ett mål)
så är ingen av dessa tre varken annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn.
Ingen av dessa hade ens fullmakt.

Alltså har regelverket ej följts, och klander mot stämma kan lämnas in.


Som var och en förstår så har en ensam medlem inte mycket att sätta upp emot 6 externa personer, styrelse och suppleanter på 6 personer, interna revisorer på 2 personer, aspiranter på förtroendeposter på ca. 5 personer, styrelsens närmast allierade på ett tiotal personer. Totalt ett 30tal personer (på en stämma med bara 54 röstberättigade, det förmodligen lägsta antalet på 20 år i vår förening). Speciellt med tanke på att alla någorlunda sunt tänkande medlemmar antingen flyttat från föreningen eller har gett upp helt och inte ens bryr sig att komma till stämmorna. Men jag kan nog redan nu utlova att på nästa stämma så kommer jag inte vara fullt lika beskedlig som tidigare. Från och med nu kommer jag inte att acceptera de regelbrott som sker på stämma efter stämma.

14 % av medlemmarna flydde fältet förra året (dvs flyttade), och varken styrelsen eller resterande medlemmar förstår tyvärr att styrelsens agerande gör att intelligensen och det sunda förnuftet kommer att urholkas i föreningen, och att denna förening riskerar att gå i graven om medlemmarna stillatigande accepterar att en styrelse beter sig så illa som styrelsen gör i min förening.

Medlemmarna (de som nu är kvar) förstår inte ens en så enkel sak som att vi alla betalar stora summor varje år pga styrelsens inkompetens, och stora höjningar av årsavgiften är att vänta, utöver de stora höjningar som vi redan haft varje år (minst en gång om året) de senaste 5 åren.

Styrelsen (ordföranden) försökte i förtäckta ordalag belasta mig med att vår årsstämma hade kostat 65.000 kr exkl. kostnaden för advokatfirman Schumacher & Co (som styrelsen inte ens visste vad de kostade, styrelsen hade bara anlitat dem till vilket pris som helst) mot normalt 5.000-10.000 kr för en stämma. Jag replikerade med "ja, demokrati kostar", men jag insåg direkt att vad jag sa var fel. Det är ju styrelsen som lagt ner stora summor på att försöka tysta/hantera mig, och det har inget med demokrati att göra. Skrämmande att styrelsen kastar bort runt 70.000 kr extra av medlemmarnas pengar bara på att försöka trycka ner mig, i stället för att välja att vara öppna och ärliga.

Naturligtvis biter sig styrelsen fast vid sina poster. Det finns inte en tanke på att ställa sin plats till förfogande hur mycket kritik styrelsen än utsätts för. Var och en kan ju fundera på varför.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:26:14 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: