Sida: << | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

styrelsesvar

Hej Undran, som du kanske har inte jag fått ett enda svar av "min föreningsstyrelse" på mer än ett halvår. det du skall ta lärdom av är att jag från början skrev "enkla frågor" och då fick till svar att "vi har mottagit din skrivelse och kommer behandla den på styrelsemöte".

Så långt "so good", alltefter jag inte fick några mer svar från styrelse/FÖRVALTNING ökade jag tempot på skrivleser. Resultat envägsinformation, som du kanske märk på denna hemsida.

Störta möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööjliga tYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYNAD, gör sig bäst på cirkus är det jag erfarit av detta.

Men ge aldr4ig upp det kommer jag aldrig att göra även om sanningarna till slut blir pinsamma för ALLA.

12/01 2007 (1707) e


Fd. ledamot i brf

Till Undrar: Din styrelse kommer säkert att besvara dig efter att dom haft styrelsemöte. Så gjorde vi då jag satt med i min brf-styrelse. Sen svarar säkert någon från syrelsen (beror lite på hur dom hanterar posten) om du ringer någon i styrelsen. Ofta finns ju telnr till styrelsens medlemmar i anslagstavlorna i trappuppgångarna. Sen har HSB nog inte så mycket med en så enkel sak att göra.

En styrelse som verkar för medlemmar löser det utan att rådfråga HSB eller att det ska vara inskrivet i stagarna.

12/01 2007 (1704) e


undrar

Precis, att skriva ett bekräftelse går snabbt. Det borde väl finnas regler för sådant i stadgarna? Om man tillhör hsb så borde det finnas någon som har insyn i dessa frågor.

Jag känner inte till min styrelse och hur de är. Nu har ju det varit julhelger o så, men nu efter en del händelser kommer jag att bli mer aktiv och gå på årsmöten o se vad som händer i föreningen.

Jag har bott i bostadsrätt i snart tre år och ansett det vara mer tryggare än hyresrätt. Men det verkar finnas mer lagar som reglerar hyresrätter än bostadsrätter? Har jag fel? Har jag gjort fel i att investerat i en bostadsrätt?

12/01 2007 (1703) e
    Kommentar av Admin
Det finns tyvärr inga som helst regler varken i lag eller stadgar (eller ens rekommendationer från HSB) för hur styrelsen ska besvara medlemmarna eller informera medlemmarna. Detta är något som varje förening måste ta beslut om.

Detta problem är man mycket väl medveten om på HSB, men det är aldrig något som HSB (av olika anledningar) velat ta tag i på något sätt, för att uppnå förbättringar.

Du behöver alls inte ha gjort fel som investerat i en bostadsrätt, men en förening som styrs av en inkompetent styrlse och där medlemmarna inte engagerar sig gör tveklöst att en investering i en bostadsrätt i en dylik förning är förenad med risker.

Det är mycket man måste kolla upp innan man bestämmer sig för att köpa en bostadsrätt. Och det är ganska svårt för en "lekman" att kolla upp allt av vikt.


undrar

Då avvaktar jag. Upplever att saker och ting går trögt. Men styrelsen kanske inte haft sitt första möte ännu för i år. Frågan skall väl inte vara så komplicerad.

Men som du säger så bör ju mottaget brev bekräftas.12/01 2007 (1702) e
    Kommentar av Admin
Ja, det som JA skriver är hur det borde fungera i föreningar, men tyvärr är det inte alltid så.
Och styrelser tycks inte vara särskilt bra på att bekräfta skrivelser.
Ett tips är att motionera om rutiner för hur (snabbt) styrelser ska besvara skrivelser från medlemmar.

Att bekräfta att e-post tagits emot av styrelsen är ju inget som kräver någon insats, så detta är det minsta man borde begära.


JA

Det beror ju på om det är en enkel eller komplicerad fråga, är det något som inte kräver närmare utredning borde du får svar inom en vecka från närmast genomförda styrelsemöte. Är det en komplicerad fråga borde de iaf meddela att de tagit emot brevet och arbetar med det. Min åsikt som ledamot.

12/01 2007 (1701) e


Undrar

Jag har skrivit brev till styrelsen i slutdagarna av förra året och undrar vad är rimligt tid för att få svar.


Hur brukar det vara för er?
Brukar svaren skrivas efter styrelsemöten?12/01 2007 (1700) e


stephan

Ditt medlemskap i HSB ger dig många fördelar. Genom HSBs medlemsservice kan du utnyttja en rad förmånliga erbjudanden. Du kan bospara och få förtur till nya bostadsrätter. Inte minst viktigt är att du kan rösta och påverka ditt eget boende i det kooperativa HSB.

Hej vad jag varit med och beslutat att jag ska ha valfrihet att hemförsäkra mig i IF.

HSB= Hela Sveriges Bluffbolag

12/01 2007 (1699) e


stephan

Hemförsäkring
Vilka ben ska man stå på??

Ibland ska det vara eget försäkringsbolag i HSB, några dagar efter samarbete, dagen efter samarbete med annan.

HSB skriver avtal med If
HSB har tecknat ett nytt avtal med försäkringsbolaget If om ett mycket förmånligt erbjudande på
hemförsäkring. HSB har drygt 530 000 medlemmar.
Avtalet, som börjar gälla från 1 januari, 2007 avser en mycket förmånlig premie på hemförsäkring
och tilläggsförsäkringar.
– HSB kan nu erbjuda medlemmarna större medlemsnytta genom en bra hemförsäkring till ett
mycket lågt pris. Vi ser fram mot ett gott samarbete med If, säger HSB Försäkrings VD
Bo Nilsson.
– Vi är mycket glada över samarbetet med HSB. Det här avtalet har stor potential för If. HSB är
Sveriges största bostadskooperation och det känns bra att kunna erbjuda alla HSB-medlemmar
förmånliga och enkla avtal – utan att tumma på innehållet i hemförsäkringen, säger Frida Billing,
ansvarig för Alliansavtal på If.
Hemförsäkringen kommer att marknadsföras via HSB Försäkring samt HSBs regionala föreningar
men säljas, administreras och skaderegleras av If. Försäkringstagare och försäkrade är tecknande
HSB-medlemmar.
För mer information, kontakta:
Bo Nilsson, VD HSB Försäkring, 08-785 30 00
HSB Försäkring AB, Fleminggatan 41, Box 8310, 104 20 Stockholm, Tel: 08-785 30 00,
11/01 2007 (1698) e
    Kommentar av Admin

För att se vad priset blir för dig med HSB:s hemförsäkring Klicka här


Jag har aldrig sett något erbjudande från HSB som varit bättre än vad jag kunnat fixa på egen hand. Så tycks fallet ej heller vara denna gång.
Med HSB:s hemförsäkring skulle jag få betala 271 kr mer än vad jag betalar med mitt nuvarande försäkringsbolag, Trygg-Hansa.


Dessutom har jag bättre villkor med Trygg-Hansa jämfört med If/HSB:s hemförsäkring.

Varför är det dyrare försäkring i Malmö jämfört med Göteborg, kan man undra?

PS.
HSB Malmö har ännu inte uppmärksammat att detta avtal tecknats mellan If och HSB.


Admin - Det nya bredbandet
Hemsida

3 HSB BoLina drar igång nu, men en liten varning...

Den sammanställning som HSB gjort på de olika abonnemangen stämmer inte, och samtliga operatörer hemlighåller vissa uppgifter.

Jag ska se om jag kan tvinga fram korrekt information och mer information, och kommer då att informera här om vad som egentligen gäller.

11/01 2007 (1697) e
    Kommentar av Admin

OBS !!! OBS!!! OBS!!!


Beställ inte bredband från någon leverantör i BoLina-nätet innan TDC gått ut med sitt erbjudande !!!!
Håller på att så sakta fylla på med uppgifter angående leverantörerna i HSB BoLina-nätet.

Klicka här


Det tycks finnas något hemligt problem med fasta IP-adresser inom HSB BoLina.


stephan

Att vara medlem i en TYST förening.

Det är inte lätt kan jag konstatera, följande skrivelse är bara ren "så känner jag idag för styrelsen", och kanske lite svårt att hänga med i om man inte känner till på det sätt medlemmar behandlas i Väduren.
Men jag delger Er det ändå, något kanske kan förstås hur det går till i "mussel o smusselbutiken" 3

"Bredband, IP-telefoni.
Alla talar om det, utom styrelsen i Väduren.


Sedan Bredbandet skulle varit igångkört 1 maj 2005 (bidde inte, som skräddaren säger) har det inte stått ett ord information till medlemmarna. Det skulle ju bli så bra och billigare när fler anslöt sig. Hur många idag?

Men vad gör väl det, resonerar väl styrelsen. eller med "egna ord, vad vi gör mellan årsstämmorna har ni inte med att göra"?

Ni är en skam för all utveckling framåt i allt.

Det är bättre att lägga ut att "om det börjar brinna kan det vara farligt" i infobladet.

Hur mycket "tjänar" Adex på att skriva tidningen åt styrelsen.
Tips. Ni borde få lite rabatt, då samma texter finns i alla ADEX:s föreningar.
Men samarbete har aldrig varit denna styrelses starka sida. Utom i ett avseende, att ge fritidsledamoten, HSB:s Bo W. extra reklam för Midgårds.(soppa på torsdagar, på samma tid som Vädurens)

Bedrövligt att det skall kosta Vädurens medlemmar tryck och utdelningskostnader.

Möjligen då att Axel och Nils skall ha lite fritidssysselsättning.

Tänk Er den dagen då det kommer fram allt negativt Ni åstadskommit senaste åren, året för Er som är nya.

Tänk också på hur Ni bör bemötas den dag ni "åker ur styrelsen".

Som boskap. Skall verkligen bli intressant att se vems stadgar styrelsen nu har kopierat upp och skall gå till beslut med.
För jag tror inte för fem öre på att arbetsgruppen med Nils, Torben har kommit på en enda rad mer än sist det refererades. Då efter 2 års arbete, med uttaget arvode.

Men Torben kör väl fortfarande med att "jag kan inte ta ut arvode för jag är arbetslös, och då behöver jag väl inte göra nåt"?

Men att gå på möten och bräka "att det kan jag göra, för det kan jag" (Säger han som ordnade högertrafikens övergång så smärtfri) kommer den "ensamme eremiten aldrig att erkänna".

Medlem i en av Sveriges sämst styrda bostadsrättsförening"


Väduren
Sista gången jag hörde något svar på skrivelse till Vädurens styrelse mer än 1,5 år sedan.
Om Ni inte kommer ihåg (styrelsen) var det då Ni letade med ljus och lykta för att hitta något om mina 12 år i styrelsen, Hur gick det sen kan man fråga??.

"Ordf. Nils till HSB:s ledamot BO:
"Jag vill lämna lite information om vad som hänt under din semester.
När det gäller Stephan, så fortsätter han att "gräva i det gamla". Han vill ha ordning, reda och rättvisa. Vi träffade revisorn Jonny den 15/7 X, Y och jag. Han bekräftade att Stephan hade talat med honom om stämman, konstitueringen samt förlägningen av ADEX:s avtal.Jonny kunde inte se att det som hänt på stämman, konstitueringen, samt ADEX hade gått fel tillväga, den enda synpunkt han hade var att man kanske skulle röstat 4 gånger, istället för en gång, nör det gällde ordförande, vice ordförande, sekreterare, studieorganisatör. I övrigt rekomenderade han oss att via majoritetsbeslut, som skulle vara väldigt klara att fortsätta på den inslagna vägen."
Svar Bo till Nils:
"Jag tycker det är utmärkt att ni nu stämt av med revisorerna och fått de beskeden. Som du vet har jag under hand stämt av på olika sätt när jag lämnat besked i dessa frågor till dig, samt när jag varit med och beslutat, så att allt skall vara oantastbart. Det här känns oerhört viktigt även för mig att hjälpa till med.
Jag har också pratat med Torben under semestern angående hjälp av revisorerna för att granska Stephans förehavanden bakåt i tiden så vi i styrelsen är säkra på att inte riskera att bli ansvariga för något vi borde tagit reda på. Jag stödjer dig helt och hållet och tycker att man skall formulera uppdraget till revisorerna på så sätt att "hela styrelsens granskas"
Svaret då
Hej Stephan
Styrelsen bekräftar att man mottagit din skrivelse och lagt den till handlingarna.
På uppdrag av styrelsen i Brf Väduren
Förvaltningen Brf Väduren

Jag vet inte vad det kallas som HSB:s ledamot enkom "talar" med ordföranden om. Det jag vet är att det inte var första gången. Med alla "hemliga möten på HSB med berörda här kan jag bara konstatera att jag inte under mina år gjort något som liknar dessa "maffiametoder".
Ej heller något utav det som hänt under den tid som förflutit sedan sommaren 2005.

10/01 2007 (1694) e
    Kommentar av Admin
Åtgärdslista om styrelsen i föreningen ej svarar på medlemmarnas frågor

Vad kan man göra om styrelsen ignorerar frågor från medlemmarna?

Bara några snabba tips från mig (ej i prioritetsordning).

1. Skriv brev/e-post till styrelsens representant från bostadsorganisationen.

2. Skriv brev/e-post till den logala bostadsorganisationen och klaga (gärna till VD/styrelse).

3. Informera styrelsen om att du kommer att ställa dina frågor i öppna forum (med namn på förening såväl som med namn på ledamöterna i styrelsen).

4. Skriv motioner.

5. Ring ledamöterna i styrelsen i stället för att skriva till dem (det är lättare att ignorera e-post/brev än telefonsamtal).

6. Gå ihop med grannar och ställ frågor i grupp.

7. Samla ihop 10 % av medlemmarna och kräv en extrastämma i frågorna.

Fler tips?

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:46:32 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: