Sida: << | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

stämmor, stadgar, demokrati.

man kan börja undra hur smarta de 2 VD:na från Riksbyggen och HSB var 1970, när de tog fram sitt förslag till regeringen (som gick i socialdemokratins ledband med att "dela ut mark" för dessa företag att bygg lägenheter på. (sker än idag).
Kan de verkligen ha förutsatt att med deras förslag till bostadsrättslag, skulle styrelsena kunna göra i princip hur som helst på stämmor bara HSB, RB tyckte som styrelserna eller tvärtom.
Men det är väl lika mycket civil olydnad att ta med en "fördagensambo" om man vill ha med någon hjälp, som att skriva den man vill att posten ska gå till som avsändare och strunta i frimärket? Åter till avsändaren?

8/02 2007 (1857) e
    Kommentar av Admin

"För-dagen-sambo"Ett suveränt tips!
Ingen kan kontrollera vem som är sambo, så medlemmarna kan hävda att vem som helst är sambo "för dagen" (eller för längre period).

Kanske lite svårare för styrelsen att hävda att mötesordföranden från HSB eller annan extern part är sambo med någon i styrelsen.


G-I

Patrik, det är inte bara på årsstämman att demokrati och uttrycksfrihet. På styrelsemöte kan det vara så.

Det gäller då att försöka utbilda sina åhörare. Ett bra sätt är att angripa den angripande genom att peka med hela armen och stirrar på honom/henne: "Du, varför tycker du inte att jag ska få uttrycka mig här? Är du någon slags högre makt som bestämmer vem ska få prata och inte prata? mm". När man har verbalt angripit alla, en i taget, kan man sen kräva att få ordet för att äntligen säga det man har att säga.
Att höja rösten är också viktigt.

Det är så jag gör. Kan hända att jag kan uppfattas som en obekväm och jobbig person ibland, men det är bara av sådana som inte respekterar vad demokrati står för, så det gör inte så mycket.


8/02 2007 (1856) e
    Kommentar av Admin

Stadgar/lag måste ändras!


Det är riktigt att det även på styrelsemöten kan gå vilt till, och att demokrati och yttrandefrihet ofta inte ens råder där. Men tyvärr kommer det väldigt sällan till medlemmarnas kännedom.

Ett problem här är att lag/stadgar inte tvingar styrelsen att öppet och omedelbart informera medlemmarna om ifall någon ledamot reserverat sig mot något beslut (det fungerar så att de som inte reserverar sig mot ett beslut är lika delaktiga som alla andra i de beslut som tas).
Det måste till en lag- och stadgeändring om detta!

Ett mycket bra tips du kom med där, G-I. Om man tydligt och direkt ifrågasätter de som beter sig illa så kan man dämpa deras otrevliga attityd och kanske komma igång med en meningsfull diskussion i stället.


G-I
Hemsida

Anders, jag kan inte se att en styrelse skulle ha mer rätt än medlemmar att ta med sig folk utifrån till årsstämman. Stephan, Admin, är det inte som jag säger?8/02 2007 (1855) e
    Kommentar av Admin

Vem får deltaga på föreningsstämma?


INGA "EXTERNA" PERSONER PÅ STÄMMA!
Det är ingen skillnad i lagen för styrelsen jämfört med för medlemmarna avseende att "externa" personer inte får närvara på stämmor.

INGA "externa" personer överhuvudtaget får närvara på stämmor enligt stadgarna i föreningen (se HSB:s normalstadgar).

Då säger kanske någon att styrelsen kan fråga stämman om det är ok att styrelsen tar in en extern person.
1. Det hjälper inte. Det finns inget i stadgar eller lag som säger att man kan komma runt stadgarna på detta sätt.
2. Trots alla externa personer som via styrelsen närvarat på stämmorna i min förening så har aldrig en enda gång frågan kommit upp om stämman accepterar att styrelsen tar in externa personer. Styrelsen har bara tagit sig denna frihet i egenskap av "allsmäktig" styrelse.

Denna stadgeparagraf stoppar därmed bl.a. möjligheten att ta in en extern och neutral mötesordförande.

Det särskilt lustiga i detta (ingen som tänkte på det?) är att inte ens någon från HSB eller Riksbyggen får närvara på föreningens stämma (såtillvida inte denna person också uppfyller villkoren enligt nedan eller ingår i styrelsen) !!!

Allt enligt HSB:s normalstadgar !!!Med externa personer avses andra än medlem och medlemmens;
- make/registrerad partner,
- sambo,
- föräldrar,
- syskon eller
- barn

I stadgarna står normalt att en medlems rätt på föreningsstämma utövas av;
- medlemmen personligen, eller
- av den som enligt lag är medlemmens ställföreträdare, eller
- genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt (som gäller 1 år från utfärdandet),
  ett ombud får företräda max en medlem.

Se även;
Fullmakt, beskrivning

I stadgarna står också att endast annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen (detta har omformulerats i HSB:s normalstadgar) kan vara ombud på föreningsstämman.

I HSB:s normalstadgar från 2003, under rubriken "Ombud och biträde", § 20, står att;
en medlem får medföra högst ett biträde (så varje medlem - inbegripet styrelsen får alltså bara ta med sig en person till stämman), och att samma regler gäller för biträde som för ombud.
Dvs även biträdet begränsas tyvärr av HSB till de personer jag nämnt ovan (dvs annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn).

En medlem som vill ta med sig en extern person (exempelvis advokat/juridiskt ombud) för stöd i någon fråga på stämman får alltså inte göra detta.

Styrelser tar emellanåt in olika personer till stämmor till stöd för styrelsens åsikter, men det gör styrelsen bara för att styrelsen anser att olika regler ska gälla för medlemmarna som för styrelsen. Naturligtvis finns det inga skillnader i reglerna mellan styrelse och medlemmar.

Med andra ord så kan styrelsen bryta mot denna regel, men medlemmen får inte göra detta!

När representanter för bostadsorganisationerna tog fram förarbetena till lagarna, och sedermera föreningarnas normalstadgar, så var avsikten att begränsa medlemmarnas möjligheter att hävda sin rätt. Vad de inte tänkte på var att de med automatik ställde till med problem för sig själva.


Så här svarar Riksbyggen på en frågan om vad som gäller beträffande biträde ("Vem kan jag ta med mig till stämman som biträde och vad har den personen för befogenheter?") ;
Syftet med rätten till biträde är att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman, dock finns det begränsningar i stadgarna om vem som har rätt att vara biträde. Av Riksbyggens normalstadgar för bostadsrättsföreningar framgår att endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde.
En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Biträdet ska ge medlemmen information och råd hur medlemmen bäst kan tillvarata sina intressen. Det finns inga särskilda krav på biträdet. Föreningslagen som reglerar frågan om biträde anger inte om biträdet har yttranderätt eller inte på stämman. Eftersom biträdets yttranderätt inte uttryckligen är reglerat i lagen indikerar det att biträdet saknar yttranderätt på stämman.


Alla föreningar måste se till att ändra stadgarna avseende denna bit!

För mer info om vad som gäller avseende rösträtt, ombud och biträde på föreningsstämma, eller extrastämma, klicka härAnders S. - Medlem

Vem får närvara på årsmötet?

Tack för svaren.
Det känns inte rätt att en medlem inte får ta med sig en extern person till stämman som stöd. Speciellt märkligt eftersom styrelsen tar sig denna frihet. Jag ska skriva en motion (för det är väl enda sättet?) om att stadgarna ändras.

8/02 2007 (1854) e


myggan

Stigh föreslås bli ny HSB-ordförande

Kenth-Olof bedriver för närvarande egen advokatverksamhet i Göteborg.

Jo det är nog så att dom behöver en advokat i toppen på HSB! ;)


8/02 2007 (1853) e


myggan

Till Patrik medlem
Störningar på årsstämma
Känner igen det där med att ”styrelsens medlemmar” uppför sig illa!
Om man vill ha ordet så blir det ett väldans mummel,
samt att man får höra att ”trivs du inte så flytta då” med mera med mera.
” Som kompensation ger styrelsen dessa medlemmar extra förmåner.” är inget Jag kan bevisa så det vågar jag inte säga…
Sanningen är att medlemmarna vill gärna hålla på den ”hästen som är favorit”. Det är ju inte alltid den vinner och då blir det ett väldans liv!
Som när vi röstade igenom en granskning fick vi ”otrogna” höra: ”Det blir dyrt det här” ”är ni nöjda nu?” Sen efter det så kommer det löpande i ”myggnytt” ”granskningsmannen har skickat en faktura på 64 tusen” Granskningsmannen är nu uppe i 124tusen” bla bla bla
Att styrelsen har orsakat extrakostnader på flera millioner står det inget om!
Sen efter det får man en massa anonyma samtal på alla tider av dygnet!
Dom gapar och skriker en del och en del ställer relevanta frågor som man svarar på så gott det går.
(Dom säger aldrig vad dom heter)


8/02 2007 (1851) e


stephan

stämmor

Ja, många ställer sig på styrelsens sida för en kopp kaffe och liknande. Tisslet o tasslet spm , "nu skall han upp o prata igen", var det bättre på din tid", du var ju med skälv" kostar ju så lite2 etc etc är det värsta att inte den demokratiska andan skall få råda, är nog det värsta och helst från sådana som aldrig själv begär ordet, men tissla o tassla vill de på varje fråga.
Sånt här löste man redan på början av förra seklet med max antal inlägg i debatten, och tidsbegränsade inlägg etc.
Mötestekniken är svår, men sen kunskap som finns och kunde förklaras då och då av en duktig ordförande, har jag inte sett till på länge.
Ordföranden går ju styrelsens vägar i 99%?
Egentligen skall ha vara neutral, men tal gärna om var den ordföranden som suttit på en stämma funnits?

8/02 2007 (1849) e


Patrik medlem

Störningar på årsstämma

Läste i SDS om den förening där Riksbyggen gjorde en kupp.
Där stod
"På årsstämman försökte Connie Larsen ändå begära ordet. Men förgäves:
– Jag blev tillsagd att sitta ner och hålla tyst!"

I min förening så fungerar det likadant.
Om det är någon som inte tycker som styrelsen på årsstämman så är där alltid några personer (alltid samma) som börjar skrika okvädningsord och bete sig allmänt illa.
De verkar arbeta för styrelsen. Som kompensation ger styrelsen dessa medlemmar extra förmåner.
Är detta något som är vanligt förekommande i föreningar?

8/02 2007 (1848) e


stephan

HSBorganisation

Äpplen o päron?

HSB:s föreningar är uppdelade i distrikt, tillexempel här söder om stockholm i haninge, tyresö osv. Distrikten utser inom sig en styrelse. Distrikten skall behandla områdets frågor som kan vara till gagn för som i Haningedistriktet, 28 olika föreningars intressen.
HSB:s fullmäktigerepresentanter utses av varje förenings stämma, och baseras på alla föreningar har en plats sedan 1 plats för varje påbörjat 100tal medlemmar. Oftast brukar stämman uppdra åt styrelsen att vid det konstituerande mötet utse de som kan delta på fullmäktigemöte. Vilket mycket sällan utnyttjas, jag tror att högst några % av möjliga deltar på HSB:s fullmäktigemöten?

7/02 2007 (1847) e


Fd. ledamot i brf

Anders syftar på HSB Malmös fullmäktigemöte. Dit väljs ledamöter från alla brf:ar som ingår i HSB Malmö.
Distriksstämman har en valberedning som väljer vilka som ska företräda resp. förening. Man behöver inte vara styrelseledamot men medlem i förening man ska företräda.

Ju större förening desto fler repr. har man på distriksstämman, brukar vara 1 repr/75 medlemmar i brf.

Har själv varit på 5 st fullmäktigemöten.


6/02 2007 (1846) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 04:46:46 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: