Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

stämmor, stadgar, demokrati.

man kan börja undra hur smarta de 2 VD:na från Riksbyggen och HSB var 1970, när de tog fram sitt förslag till regeringen (som gick i socialdemokratins ledband med att "dela ut mark" för dessa företag att bygg lägenheter på. (sker än idag).
Kan de verkligen ha förutsatt att med deras förslag till bostadsrättslag, skulle styrelsena kunna göra i princip hur som helst på stämmor bara HSB, RB tyckte som styrelserna eller tvärtom.
Men det är väl lika mycket civil olydnad att ta med en "fördagensambo" om man vill ha med någon hjälp, som att skriva den man vill att posten ska gå till som avsändare och strunta i frimärket? Åter till avsändaren?

8/02 2007 (1857) e
    Kommentar av Admin

"För-dagen-sambo"Ett suveränt tips!
Ingen kan kontrollera vem som är sambo, så medlemmarna kan hävda att vem som helst är sambo "för dagen" (eller för längre period).

Kanske lite svårare för styrelsen att hävda att mötesordföranden från HSB eller annan extern part är sambo med någon i styrelsen.


G-I

Patrik, det är inte bara på årsstämman att demokrati och uttrycksfrihet. På styrelsemöte kan det vara så.

Det gäller då att försöka utbilda sina åhörare. Ett bra sätt är att angripa den angripande genom att peka med hela armen och stirrar på honom/henne: "Du, varför tycker du inte att jag ska få uttrycka mig här? Är du någon slags högre makt som bestämmer vem ska få prata och inte prata? mm". När man har verbalt angripit alla, en i taget, kan man sen kräva att få ordet för att äntligen säga det man har att säga.
Att höja rösten är också viktigt.

Det är så jag gör. Kan hända att jag kan uppfattas som en obekväm och jobbig person ibland, men det är bara av sådana som inte respekterar vad demokrati står för, så det gör inte så mycket.


8/02 2007 (1856) e
    Kommentar av Admin

Stadgar/lag måste ändras!


Det är riktigt att det även på styrelsemöten kan gå vilt till, och att demokrati och yttrandefrihet ofta inte ens råder där. Men tyvärr kommer det väldigt sällan till medlemmarnas kännedom.

Ett problem här är att lag/stadgar inte tvingar styrelsen att öppet och omedelbart informera medlemmarna om ifall någon ledamot reserverat sig mot något beslut (det fungerar så att de som inte reserverar sig mot ett beslut är lika delaktiga som alla andra i de beslut som tas).
Det måste till en lag- och stadgeändring om detta!

Ett mycket bra tips du kom med där, G-I. Om man tydligt och direkt ifrågasätter de som beter sig illa så kan man dämpa deras otrevliga attityd och kanske komma igång med en meningsfull diskussion i stället.


G-I
Hemsida

Anders, jag kan inte se att en styrelse skulle ha mer rätt än medlemmar att ta med sig folk utifrån till årsstämman. Stephan, Admin, är det inte som jag säger?8/02 2007 (1855) e
    Kommentar av Admin

Vem får deltaga på föreningsstämma?


INGA "EXTERNA" PERSONER PÅ STÄMMA!
Det är ingen skillnad i lagen för styrelsen jämfört med för medlemmarna avseende att "externa" personer inte får närvara på stämmor.

INGA "externa" personer överhuvudtaget får närvara på stämmor enligt stadgarna i föreningen (se HSB:s normalstadgar).

Då säger kanske någon att styrelsen kan fråga stämman om det är ok att styrelsen tar in en extern person.
1. Det hjälper inte. Det finns inget i stadgar eller lag som säger att man kan komma runt stadgarna på detta sätt.
2. Trots alla externa personer som via styrelsen närvarat på stämmorna i min förening så har aldrig en enda gång frågan kommit upp om stämman accepterar att styrelsen tar in externa personer. Styrelsen har bara tagit sig denna frihet i egenskap av "allsmäktig" styrelse.

Denna stadgeparagraf stoppar därmed bl.a. möjligheten att ta in en extern och neutral mötesordförande.

Det särskilt lustiga i detta (ingen som tänkte på det?) är att inte ens någon från HSB eller Riksbyggen får närvara på föreningens stämma (såtillvida inte denna person också uppfyller villkoren enligt nedan eller ingår i styrelsen) !!!

Allt enligt HSB:s normalstadgar !!!Med externa personer avses andra än medlem och medlemmens;
- make/registrerad partner,
- sambo,
- föräldrar,
- syskon eller
- barn

I stadgarna står normalt att en medlems rätt på föreningsstämma utövas av;
- medlemmen personligen, eller
- av den som enligt lag är medlemmens ställföreträdare, eller
- genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt (som gäller 1 år från utfärdandet),
  ett ombud får företräda max en medlem.

Se även;
Fullmakt, beskrivning

I stadgarna står också att endast annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen (detta har omformulerats i HSB:s normalstadgar) kan vara ombud på föreningsstämman.

I HSB:s normalstadgar från 2003, under rubriken "Ombud och biträde", § 20, står att;
en medlem får medföra högst ett biträde (så varje medlem - inbegripet styrelsen får alltså bara ta med sig en person till stämman), och att samma regler gäller för biträde som för ombud.
Dvs även biträdet begränsas tyvärr av HSB till de personer jag nämnt ovan (dvs annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn).

En medlem som vill ta med sig en extern person (exempelvis advokat/juridiskt ombud) för stöd i någon fråga på stämman får alltså inte göra detta.

Styrelser tar emellanåt in olika personer till stämmor till stöd för styrelsens åsikter, men det gör styrelsen bara för att styrelsen anser att olika regler ska gälla för medlemmarna som för styrelsen. Naturligtvis finns det inga skillnader i reglerna mellan styrelse och medlemmar.

Med andra ord så kan styrelsen bryta mot denna regel, men medlemmen får inte göra detta!

När representanter för bostadsorganisationerna tog fram förarbetena till lagarna, och sedermera föreningarnas normalstadgar, så var avsikten att begränsa medlemmarnas möjligheter att hävda sin rätt. Vad de inte tänkte på var att de med automatik ställde till med problem för sig själva.


Så här svarar Riksbyggen på en frågan om vad som gäller beträffande biträde ("Vem kan jag ta med mig till stämman som biträde och vad har den personen för befogenheter?") ;
Syftet med rätten till biträde är att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman, dock finns det begränsningar i stadgarna om vem som har rätt att vara biträde. Av Riksbyggens normalstadgar för bostadsrättsföreningar framgår att endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde.
En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Biträdet ska ge medlemmen information och råd hur medlemmen bäst kan tillvarata sina intressen. Det finns inga särskilda krav på biträdet. Föreningslagen som reglerar frågan om biträde anger inte om biträdet har yttranderätt eller inte på stämman. Eftersom biträdets yttranderätt inte uttryckligen är reglerat i lagen indikerar det att biträdet saknar yttranderätt på stämman.


Alla föreningar måste se till att ändra stadgarna avseende denna bit!

För mer info om vad som gäller avseende rösträtt, ombud och biträde på föreningsstämma, eller extrastämma, klicka härAnders S. - Medlem

Vem får närvara på årsmötet?

Tack för svaren.
Det känns inte rätt att en medlem inte får ta med sig en extern person till stämman som stöd. Speciellt märkligt eftersom styrelsen tar sig denna frihet. Jag ska skriva en motion (för det är väl enda sättet?) om att stadgarna ändras.

8/02 2007 (1854) e


myggan

Stigh föreslås bli ny HSB-ordförande

Kenth-Olof bedriver för närvarande egen advokatverksamhet i Göteborg.

Jo det är nog så att dom behöver en advokat i toppen på HSB! ;)


8/02 2007 (1853) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

myggan

Till Patrik medlem
Störningar på årsstämma
Känner igen det där med att ”styrelsens medlemmar” uppför sig illa!
Om man vill ha ordet så blir det ett väldans mummel,
samt att man får höra att ”trivs du inte så flytta då” med mera med mera.
” Som kompensation ger styrelsen dessa medlemmar extra förmåner.” är inget Jag kan bevisa så det vågar jag inte säga…
Sanningen är att medlemmarna vill gärna hålla på den ”hästen som är favorit”. Det är ju inte alltid den vinner och då blir det ett väldans liv!
Som när vi röstade igenom en granskning fick vi ”otrogna” höra: ”Det blir dyrt det här” ”är ni nöjda nu?” Sen efter det så kommer det löpande i ”myggnytt” ”granskningsmannen har skickat en faktura på 64 tusen” Granskningsmannen är nu uppe i 124tusen” bla bla bla
Att styrelsen har orsakat extrakostnader på flera millioner står det inget om!
Sen efter det får man en massa anonyma samtal på alla tider av dygnet!
Dom gapar och skriker en del och en del ställer relevanta frågor som man svarar på så gott det går.
(Dom säger aldrig vad dom heter)


8/02 2007 (1851) e


stephan

stämmor

Ja, många ställer sig på styrelsens sida för en kopp kaffe och liknande. Tisslet o tasslet spm , "nu skall han upp o prata igen", var det bättre på din tid", du var ju med skälv" kostar ju så lite2 etc etc är det värsta att inte den demokratiska andan skall få råda, är nog det värsta och helst från sådana som aldrig själv begär ordet, men tissla o tassla vill de på varje fråga.
Sånt här löste man redan på början av förra seklet med max antal inlägg i debatten, och tidsbegränsade inlägg etc.
Mötestekniken är svår, men sen kunskap som finns och kunde förklaras då och då av en duktig ordförande, har jag inte sett till på länge.
Ordföranden går ju styrelsens vägar i 99%?
Egentligen skall ha vara neutral, men tal gärna om var den ordföranden som suttit på en stämma funnits?

8/02 2007 (1849) e


Patrik medlem

Störningar på årsstämma

Läste i SDS om den förening där Riksbyggen gjorde en kupp.
Där stod
"På årsstämman försökte Connie Larsen ändå begära ordet. Men förgäves:
– Jag blev tillsagd att sitta ner och hålla tyst!"

I min förening så fungerar det likadant.
Om det är någon som inte tycker som styrelsen på årsstämman så är där alltid några personer (alltid samma) som börjar skrika okvädningsord och bete sig allmänt illa.
De verkar arbeta för styrelsen. Som kompensation ger styrelsen dessa medlemmar extra förmåner.
Är detta något som är vanligt förekommande i föreningar?

8/02 2007 (1848) e


stephan

HSBorganisation

Äpplen o päron?

HSB:s föreningar är uppdelade i distrikt, tillexempel här söder om stockholm i haninge, tyresö osv. Distrikten utser inom sig en styrelse. Distrikten skall behandla områdets frågor som kan vara till gagn för som i Haningedistriktet, 28 olika föreningars intressen.
HSB:s fullmäktigerepresentanter utses av varje förenings stämma, och baseras på alla föreningar har en plats sedan 1 plats för varje påbörjat 100tal medlemmar. Oftast brukar stämman uppdra åt styrelsen att vid det konstituerande mötet utse de som kan delta på fullmäktigemöte. Vilket mycket sällan utnyttjas, jag tror att högst några % av möjliga deltar på HSB:s fullmäktigemöten?

7/02 2007 (1847) e


Fd. ledamot i brf

Anders syftar på HSB Malmös fullmäktigemöte. Dit väljs ledamöter från alla brf:ar som ingår i HSB Malmö.
Distriksstämman har en valberedning som väljer vilka som ska företräda resp. förening. Man behöver inte vara styrelseledamot men medlem i förening man ska företräda.

Ju större förening desto fler repr. har man på distriksstämman, brukar vara 1 repr/75 medlemmar i brf.

Har själv varit på 5 st fullmäktigemöten.


6/02 2007 (1846) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.