Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-03-16, 14:19
Bettan Bettan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Mar 2011
Ort: Lund-området
Inlägg: 8
Fråga Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll?

Fråga har uppkommit i styrelsen huruvida valberedningen ska få ta del av styrelseprotokollen från den gångna mandatperioden? Räknas valberedningen likvärdig med styrelsemedlem?

Man kan ju tycka att det kan vara en god idé att valberedningen får titta på prtotokollen, då de bl.a. ska ta ställning till om vi kan rekommenderas att bli valda igen (för de som vill det), men regeln säger ju annars att "vanliga" medlemmar enbart kan se de delar av protokoll som berör dem själva. Samt att revisorer kan granska dokument, men då menar man väl mest det som rör ekonomiska frågor, för att se att styrelsen har förvaltat föreningens intressen väl.

I övrigt anser jag att det kan räcka med att valberedningen bjuds in till ett möte där vi kort berättar vad vi arbetat med, och hur vi då tänkt, samt om det uppstått något problem och hur vi då löst det, samt en kort redovisning om det ekonomiska.

Så hur ligger det till, FÅR vi ens lämna ut protokollen till valberedningen eller ej?


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Senast redigerad av Admin: 2012-06-02 klockan 12:36. Anledning: Lagt till länkar till information om valberedningen i en brf
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-03-16, 14:33
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Beror på vad era stadgar säger.

Det finns inget i lagen som reglerar exakt om protokollen får visas eller inte. Det står endast att protokollen ska förvaras på ett säkert sätt.

Sedan finns det ett antal andra delar ur lagen som påverkar detta. Bland annat att styrelsen inte får ta beslut som kan vara enskilda medlemmar till men... vilket det kanske kan tolkas som ifall det skrivits i protokollet att Anders Andersson inte betalt sin avgift och fått uppskov i väntan på socialen.

Stadgarna är den del av regelverket där ni i föreningen detaljstyr/finjusterar lagtexterna så att dessa passar er förening.
Tänk bara på att lagtexterna alltid gäller före stadgarna.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 14:22.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-03-16, 15:13
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Som MikHo anger så finns det inte angivet i lag, att det ska råda sekretess angående styrelsens dokumentation. När det väljs in nya ledamöter i styrelsen, då ska dessa ha fri tillgång till all dokumentation som styrelsen har arkiverat för överskådlig tid. Argumentet för att sekretessbelägga dokumentation faller i alla lägen, om det inte gäller sådant som kan skada föreningen ekonomiskt, t.ex. pågående entreprenads upphandling eller avtalsförhandlingar.

Att man har en valberedning som engagerar sig i föreningens förvaltning för att utröna om styrelsen har den kompetens och effektivitet som önskas/efterfråga, är bra. Om valberedningen i sitt arbete vill granska styrelsens sätt att dokumentera och genomföra sitt uppdrag, då anser jag att styrelsen ska bemöta valberedarnas vilja på ett positivt och transparent sätt.

Om styrelsen försvårar eller på något sätt motarbetar valberedningen i sitt uppdrag. Ja, då har ju valberedningen den exklusiva möjligheten att nominera andra som ledamöter i föreningens styrelse, med väl vald motivering.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 14:23.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-03-25, 13:36
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Bettan Visa inlägg
FÅR vi ens lämna ut protokollen till valberedningen eller ej?
Du har redan fått svar på frågan vad gäller lagens hantering av frågan. Nu måste du vandra vidare på egen hand.
Min rekommendation:
Läs vad som redan skrivits i saken på detta forum.
Ställ dig därefter några enkla frågor.
1 Vad är min egen erfarenhet av att upplysa, eller att dölja?
2 Vad händer i länder med politiska system där man tillämpar det ena eller det andra förhållningssättet?
Fundera t ex över vad det är just nu som händer i Nordafrika. Är upproren grundade på det faktum att regimerna är öppna eller slutna.
4 Varför tror jag att regeringar / (styrelser i bostadsrättsföreningar) väljer att vara slutna eller öppna?
5 Varför har vi en lag som kallas "offentlighetsprincipen?"
6 Är det lättare/tryggare eller svårare att fatta beslut (i föreningen) om du vet att medlemmarna kan följa vad som sker, och därför kan vara med, fundera över sakfrågorna och deras behandling, varna eller uppmuntra, råda eller kritisera ibland?
7 Blir det lättare eller svårare att rekrytera nya väl insatta och kompetenta styrelseledamöter i föreningen som är öppen och informativ i vad den gör, eller i den slutna hemlighetsfulla föreningen?
8 En sista fråga: Är inte detta forum, med dess fria diskussioner av ständigt nya och intressanta frågor, i sig en bekräftelse på att öppenhet är ett bra vägval även i bostadsrättsföreningar?


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:36. Anledning: Lagt in länkar
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-11-13, 19:05
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard kvalificerad valberedning

Årsredovisning Brf Korpralen 9, år 2010
Ja, förutsättningarna är nog olika i sveriges brf:er?

Alltifrån att läsa styrelseprotokoll till valberedningsutbildning?

Detta med ersättning för valberedare bör nog inte ställas till % av förlorad arbetsinkomst?

Att valberedningen kan föreslå styrelsearvode kan diskuteras?

Ibland kan det vara svårt att hålla ordning på nollorna?


Kommentar från Admin;
Okänt vad länken i detta inlägg syftar till i sammanhanget.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 14:31.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Begära ordet på stämma för att konfrontera styrelsen? Lego Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 21 2011-12-08 12:26
Offentliga styrelseprotokoll Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2011-02-14 22:18
Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? shato Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2010-11-02 10:59
Sekretess på styrelseprotokoll ? Krysia Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2010-04-18 23:28Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:25.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare