Sida: << | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Björn Andersson
E-post

ang. jäv i styrelse.
i min hsb.förening sitter en styrelseledamot som har sin sons fastighetsbolag som fastighetskötare i föreningen.Bolaget har verkat i föreningen i 11 år tydligen utan anbud. Det är en ansenlig summa det handlar om 640000:-.Styrelseledamoten signerar fakturor från sin son.Hur kan få stopp på detta jäv?

30/12 2007 (3284) e


Myggan

"Jag påminner om att ni alltid är välkomna att kontakta mig telefonledes, vilket måhända ibland kan vara både snabbare och effektivare än skriftliga kontakter
Med vänliga hälsningar
Kent.-Olof Stigh"

Han formulerar sig inte som man skulle kunda kräva nämligen med raka och klara svar.
Han får/kan inte göra annat än att dra det i lite kringelkrokar.
Han vill hu helst ha det på relefon och inte gärna skriva ner saker på papper...
HSB gillar inte papper...

Ring upp Stig men spela alltid in samtalet för det gör troligen Stig.

Lycka till Misteln och TACK för att ni kämpar!
Det ni gör betyder öändligt mycket för samtliga medlemmar i hela Sverige.
GOD JUL MISTELN

23/12 2007 (3282) e


Misteln

Vårt öppna brev fick ett snabbt svar vilket vi här återger i sin helhet. Vi kommer att besvara detsamma och det är nu upp till var och en att tolka svaret på det sätt som ni finner lämpligt. Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År !!

Brf Misteln
Bo Linde / Fredrik Löfvall

----------------------------------------------------- -
Hej

Jag har mottagit ert brev av gårdagens datum och för besvara detsamma enligt följande.

Det mail ni åsyftar är det som sändes till mig den 23 oktober 2007. När jag måndagen den 29 oktober återkom till kontoret efter att ha varit utomlands tog jag bland all annan post del av ert mail. Dessvärre tolkade jag – som det nu visat sig felaktigt - de frågor ni ställde som retoriska frågor varför jag ej besvarade desamma.

Ni skriver vidare i gårdagens mail att jag fått en påminnelse och vid genomgång av min mailbox återfinner jag mycket riktigt ett mail från er den 8 november som till sin huvudsak innehåller tidigare utväxlade mail, dvs ert mail den 5 oktober; mitt svar den 11 oktober samt det nu aktuella mailet den 23 oktober, vilket ledde till att jag vid detta tillfälle bestämde mig för att, istället för att ånyo utväxla mail, vid tillfälle kontakta er telefonledes och efterhöra hur vi eventuellt skulle kunna hantera den förtroendeklyfta som uppstått mellan er och HSB i vid bemärkelse. Denna min avsikt har dessvärre inte hunnit förverkligas ännu, varför jag är glad att ni nu hör av er.

Jag borde dock redan den 8 november ha insett att ni förväntade er skriftliga svar på följande tre frågor. 1) Har du sett det mail som vi skickade till samtliga styrelsemedlemmar (avser HSB Malmös styrelse - mitt tillägg) redan den 16 maj? 2) Vad skulle vi göra istället för att vända oss till tingsrätten? 3) Var inte HSB Stockholms ”affärer” också en intern angelägenhet?

Här kommer svaren. 1) Ja. 2) Ett möjligt alternativt handlande kunde ha varit att kontakta några ytterligare deltagare vid stämman och efterhöra om de delar er syn på hur stämman genomfördes och i så fall tillsammans med dem krävt att stämman gjordes om alternativt kräva en extra föreningsstämma. Självfallet är den yttersta möjligheten, om man inte på annat sätt synes kunna få sina krav tillgodosedda i nu aktuellt hänseende, att vända sig till domstol vilket ni ju också gjort och där får saken ha sin gång. 3) Jag utgår ifrån att ni med Stockholms ”affärer” menar SVT:s uppmärksammande av att HSB Stockholm förvärvat ett hyreshusbestånd i Stockholm där tidigare ägare bl.a. kraftigt eftersatt underhållet av de aktuella fastigheterna samt därtill använt sig av märkliga avtalsvillkor i vissa hyresavtal. Den uppmärksamhet som programmet gav upphov till gjorde att den var angeläget att kommentera det hela på sätt som skedde.

Även vad som ibland kan uppfattas som retoriska frågor kan understundom kräva svar och jag beklagar att jag ej besvarat de nu aktuella frågorna tidigare.

Jag påminner om att ni alltid är välkomna att kontakta mig telefonledes, vilket måhända ibland kan vara både snabbare och effektivare än skriftliga kontakter. Avslutningsvis får jag tillönska er en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Med vänliga hälsningar
Kent.-Olof Stigh22/12 2007 (3280) e
    Kommentar av Admin
Jag förstår inte hur de ställda frågorna kunde uppfattas som retoriska.
Det var raka, klara, tydliga frågor.
Dessutom med påminnelse med önskan om svar.
Var denna påminnelse om uteblivna svar också retorisk?

HSB måste nog ta medlemmarna mer på allvar.
Man måste vara ärlig, uppriktig och svara rakt och konkret på ställda frågor.


Goran

Melodi: Midnatt råder….

Midnatt råder tyst i Turning Torso,Turning Torso.
Alla tiga dom vill inte svara,inte svara
Tipptapp,tipptapp ………….

Snälla folket ställde inga frågor,inga frågor
Till en liten klick i Torsons skara,Torsons skara
Tipp tapp,tipp tapp ………………

Sen när Misteln ville ställa frågor,ställa frågor
Det hos vissa tände eld och lågor,eld och lågor
Tipp tapp,Tipp tapp………………

Men nå`t svar det blev ju inte givet,inte givet
Trots att det i Sydsvenskan blev skrivet,blev ju skrivet
Tipp tapp,Tipp tapp………………….

Torsoskaran trippar nätt på tårna,nätt på tårna
Svamlar mest om hemlig coca cola.coca cola
Trippar sedan in i tysta vråna,tysta vråna
Tipp tipp tapp.

Denna julsång författad och sjungen julen 2006 är fortfarande i allra högsta grad aktuell.
Skål och God Jul !


21/12 2007 (3277) e
    Kommentar av AdminTurning Torso

HSB Malmös högkvarter

Byggt av medlemmarnas pengar

hotpot.se/forum


G-I

Eftgersom stämman är medlemmarnas möte, borde ni inte skriav brev till alla medlemmar för att begära att få en extra stämma? Visst kan också styrelsen kalla på en extra stämma, men de har ingen anledning att göra det om majoriteten av medlemmarna är nöjda.
I fall en stämma inte gick rätt till, borde i första hand medlemmarna kalla på en ny, inte styrelsen, tycker jag.
Eller?

21/12 2007 (3276) e


stephan

Nedanstående inlägg säger allt, hur det går till i HSB.

Kent-Olof Stigh. Maffiskungen sätter munkavel på sina undersåtar. Sveriges närmaste liknelse med maffiametoder stavas HSB. fy föe den ,,,,,,2


20/12 2007 (3275) e
    Kommentar av Admin

Off Topic

SVD

"Regeringens löfte om att avskaffa fastighetsskatten har inte hållits."

"Många upptäcker snart att boskatten har höjts när man räknar in effekterna av skatten på uppskoven."

"En av Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Årsta får nästa år sänkt fastighetsskatt med 111000 kr. För en trea blir effekten ca 28 kronor per månad. Det räcker till en 90 grams hamburgare.

Men om bostadsrättshavaren har ett uppskov på till exempel en miljon kr medför det ny skatt med 5000 kr per år, ett inte alls ovanligt exempel."

...skriver;
- Kent-Olof Stigh, ordförande, HSB Riksförbund
- Sten-Åke Karlsson, vd Riksbyggen
- Lars Wettergren, ordförande, PRO
- Mats Bergström, t f förbundsordförande, SPF
- En hemlig personMisteln

Öppet brev till HSB:s förbundsordförande Kent-Olof Stigh.

Vi har fortfarande efter 2 månader och påminnelse inte erhållit svar på nedanstående mail

Då du säger dig ha tagit del av vårt klander och” finner det mycket beklagligt att vi har sett oss föranlåtna att vända oss till domstol ” så vill vi ställa frågan om du sett det mail som vi skickade till samtliga styrelsemedlemmar redan den 16 maj. Bifogar detta nedan.
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------
Till dig som styrelseledamot i HSB Malmö.

Vi har funnit att en del felaktigheter blivit begångna under HSB Malmös stämma
den 26 april när det gäller att följa stadgarna och LEF.

Har styrelsen för avsikt att åtgärda dessa felaktigheter ?

Och i så fall på vilket sätt ?

Med vänlig hälsning
Fredrik Löfvall / Bo Linde
Brf Misteln

Vänligen bekräfta mottagandet av detta mail.
----------------------------------------------------

Ingen av HSB Malmös styrelseledamöter har ens bekräftat mottagandet !

Vad skulle vi göra istället för att vända oss till tingsrätten ?
Vid vårt möte på Turning Torso den 15 augusti så var alla parter d.v.s HSB Malmös styrelse, suppleant, fackliga representanter, två enskilda medlemmar i HSB Malmö samt representanter för brf Misteln och du själv som sammankallande helt överens om värdet av att besvara frågor ställda av medlemmar. Du sade bland annat att ” får vi frågor så kommer vi att lämna svar det är ju vad man kan förvänta sig ” Vi finner det därför förvånande att detta löfte med all önskvärd tydlighet redan "naggats i kanten".

Denna totala nonchalans från dig som HSB:s främsta företrädare såsom förtroendevald förbundsordförande gentemot medlemmar i en stor kooperativ medlemsorganisation innebär en vidgad förtroendeklyfta mellan ledningen och alla medlemmar inom organisationen.
Vad menar du Kent-Olof ??
Mvh
Bo Linde / Fredrik Löfvall
Brf Misteln


20/12 2007 (3274) e
    Kommentar av Admin

Jag kan här lägga till att även jag skickat ett antal mail med förfrågningar om den felaktigt genomförda årsstämman till såväl anställda på HSB Malmö som VD Lars Danielsson och samtliga styrelseledamöter i HSB Malmös styrelse, dvs;
- Alf Gustavsson, Brf Abboten
- Maj-Britt Thulin, Brf Bollebygd
- Giovanna Brankovic, Brf Hilda
- Anders Lundberg, Brf Gåsen
- Olle Strand, Brf Lugnet
- Henric Lellky, Brf Södermanland
- Maria Bengtsson, Brf Ovalen

Inte en enda av alla dessa personer reagerade på något av mina mail.
Jag fick inte ens bekräftelse på att de tagit emot mailen, trots att jag specifikt bad om detta.

Är det inte skrämmande?

När sedan HSB Malmös styrelse via Alf Gustavsson såväl som förbundsordförande Kent-Olof Stigh "beklagar" att Brf Misteln sett sig tvungen som goda medlemmar att vända sig till en rättslig instans för att få någon respons från HSB Malmö så kan man undra hur det står till inom HSB.

Turning Torso

HSB Malmös högkvarter

Byggt av medlemmarnas pengar

hotpot.se/forum


stephan

Boendestörningar
Jag träffade en boende idag som fått ett inbetalningskort på 1900kr med kort betalningstid.
Hon hade kommit hem sent en kväll satt på radion högt, 5 minuter senare kom störningsjouren.
De talade om för henne att någon ringt och klagat.
2 veckor senare kom inbetalningskortet.
Tycker ni att styrelser skall få "jaga" sina boende på detta sättet i en kooperativ medlemsförening?
Vad skrevs för avtal.? Den enda information vi har fått från styrelsen när beslutet hade tagits var att någon måste betala. anmälaren eller den anmälde.
Finns det inte för många "Kalle Blomqvistare" som endera störs för lätt, eller har annorlunda syn på vad som är störande än "normala Svensson"2
Jag anser att detta är för "tunt beslut, och för lite information" för att händelser liknande den beskrivna skall få uppstå?
På sikt anser jag att detta kommer att bli problem för föreningen.
Vem skall bevisa vad?.2222

20/12 2007 (3272) e
    Kommentar av Admin
Lycka till att kräva dessa pengar om inget regelverk finns.

Det är rättsligt omöjligt.

Det är bara att inte betala (i alla fall för den person som man skickat störningsjouren på).


stephan

Ledamot som "hoppar av".
För det första brukar det vara "god sed" att man meddelar medlemmarna att "x har slutat på egen begäran" för att inte skapa ? att det hänt nåt i styrelsen.
Så länge det finns suppleanter går ju de in på mötena med beslutanderätt. Endast om ordförande "hoppar av" skall väl ny stämma hållas? Om det inte är mycket närstående till ordinarie stämma.

20/12 2007 (3270) e


Myggan

Vad händer när en ledamot i styrelsen avgår/flyttar?
Tittade på listabn över styrelsem i trapphuset där det fattas en ledamot och det står "vakant".
Kommer den att tillsättas nu eller nästa årsmöte?
Eller får valberedningen uppgiften att vaska fram nån?


19/12 2007 (3268) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:20:26 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: