Sida: << | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

6 månader kvar till jul

"Hej tomtegubbar slå i glasen."

Hej HSB_nissar slå i glasen
och låt oss medlemmarna lura
Hej HSB_nissar slå i glasen
och låt oss medlemmarna lura

vi beslutar här, vi beslutar där
och låter oss medlemmarna lura"18/05 2007 (2479) e
    Kommentar av Admin
He, he


stephan sundling

suppleanter

jag hade fel tidigare när jag skrev att suppleanter skall numreras.
I en styrelse kan man tillexempel låta suppleanterna rotera. så att de turas om att vara med på styrelsemöten.
Suppleanter kan också vara personliga, det vill säga att varje suppleant går in för en speciall ledamot.

Lagen säger att antalet suppleanter är valfritt. Observera att föreningen inte behöver ha några supplenater alls.
Istället kan man välja större antal ordinarie.
I stadgarna går det också att skriva in att styrelsens antal skall vara flexibelt (vilket kanske är det bästa?)
I detta fall måste man ha en stående punkt på stämman där man först utser/völjer hur många ledamöter-och supplenater som ska väljas år från år.

18/05 2007 (2477) e
    Kommentar av Admin
Men antalet ledamöter (och suppleanter) är med automatik flexibelt.

Dvs man kan välja hur många eller hur få ledamöter man vill varje år på stämman, så länge lagen uppfylls om minsta antalet ledamöter (utan att ha kollat upp detta så tror jag att det sedan 2003 är tre stycken ledamöter som minst måste väljas på stämman).

Det hade kanske varit bra om dagordningen skrivs om så att det läggs in en punkt före val av styrelseledamöter om hur många som ska ingå i styrelsen (och hur många suppleanter det ska vara). Problemet är bara att det då kan ske förändringar när man kommer till nästa punkt (vilka ledamöter som ska väljas). Så i praktiken fungerar tyvärr inte detta.

"Personliga" suppleanter låter som en bra idé, men jag tror tyvärr inte heller detta fungerar i praktiken (endast i en "perfekt" värld... och dit har vi rätt långt till).

Problemet med rotering av suppleanter är att de då inte får en hel bild eller lär sig tillräckligt mycket. De kan då kanske inte hänga med om de måste rycka in som ledamot.
Jag anser att alla supplanter alltid ska vara med på styrelsemötena, och de ska alltid kallas till samtliga styrelsemöten (så sker nog sällan, tyvärr... men det är något medlemmarna i princip aldrig får reda på hur det fungerar i styrelsen).


Någon som är nyfiken på hur regionföreningarnas stadgar ser ut, och vad som egentligen gäller för medlemmarna?

Klicka här!

Dessa stadgar går normalt inte att få tag på för medlemmarna och finns inte utlagda någon annanstans på Internet.
Varför HSB är så rädd att medlemmarna ska få kännedom om HSB:s stadgar kan man undra, men det får du själv fundera över.

Stadgarna skiljer sig delvis åt från regionförening till regionförening. Det verkar finnas ungefär noll samordning mellan regionerna. Vad som otroligt nog verkar skilja sig mest åt är HSB-föreningens ändamål/syfte. Är det något som borde se nästan likadant ut över hela Sverige så är det väl detta?
Jag tror HSB Malmö hör till de HSB-föreningar som preciserat minst vad deras ändamål/syfte egentligen är.
HSB Nordvästra Skånes stadgar är t.ex.avsevärt mer genomtänkta än HSB Malmös!

Jag kommer senare att redogöra för skillnaderna mellan de olika regionföreningarna.
Påminnelse: Missa inte den intressanta och roliga information som jag kommer att lägga ut här om ett par dagar!
Jag fick ett mail från en HSB-medlem med en liten snapsvisa för julen, men den fungerar även bra nu till midsommar .

Melodi: Midnatt råder….


Midnatt råder tyst i Turning Torso,Turning Torso.
Alla tiga dom vill inte svara,inte svara
Tipptapp, tipptapp ………….

Snälla folket ställde inga frågor,inga frågor
Till en liten klick i Torsons skara,Torsons skara
Tipp tapp,tipp tapp ………………

Sen när Misteln ville ställa frågor,ställa frågor

Men nå`t svar det blev ju inte givet,inte givet
Trots att det i Sydsvenskan blev skrivet,blev ju skrivet
Tipp tapp,Tipp tapp………………….

Torsoskaran trippar nätt på tårna,nätt på tårna
Svamlar mest om hemlig coca cola.coca cola
Trippar sedan in i tysta vråna,tysta vråna
Tipp tipp tapp.
Det hos vissa tände eld och lågor,eld och lågor
Tipp tapp, Tipp tapp………………………..

Turning Torso

HSB Malmös högkvarter

Byggt av medlemmarnas pengar

hotpot.se/forum


JA

Oj, jag läste väl igenom inlägget lite för snabbt.

På våra stämmor brukar vi göra så att vi - styrelsen - dels föreslår att stämman väljer nuvarande ordförande till mötesordförande men samtidigt frågar stämman om det förslag däremot.

Om det finns motförslag så är det bara att votera eller avgöra genom acklamation.

Men kan ju ha en skrivning i stadgarna om att alltid ska ha en ordförande utifrån.

18/05 2007 (2476) e


stephan

Till JA

Den som stämman väljer sitter ordförande. Ja JA, det stämmer. Men det var väl inte frågan.

Frågan handlar väl om vilken som styrelsen föreslår?
Hur många gånger tror du det hänt att någon annan än den som är föreslagen (av styrelsen) sitter som ordförande?
Jag var mycket nära att få igenom att en (vanlig) medlem skulle sitta som ordförande för 2 år sedan.
Men trots att jag visade på att ordföranden då var (som jag såg det) jävig, eftersom samme person biträtt styrelsen vid klander av tidigare stämma "förlorade jag" med 50 röster mot 48.

Lagens (ekonomiska FL) krav på styrelseledamöter
De måste vara 18 år
De får inte vara försatta i konkurs
Hälften av ledamöterna ska vara bosatta i EES-området
De får inte ha näringsförbud.
Dessa 4 kriterier är nog inte disponibla, det vill säga går inte att ändra genom att ändra i stadgarna.

18/05 2007 (2474) e


JA

Den som stämman väljer är ordförande, jag tycker inte det är mer komplicerat än så. Givetvis kan man ha ett ytterligare förslag.

Vi har också själva infört en § om att personer från samma bostadsrätt inte får sitta i styrelsen samtidigt.

18/05 2007 (2473) e


nike, medlem, fristående brf, SBC

Vem får vara stämmoordförande?

Citat från inlägg 2471: "Detta med att 2 i en familj inte kan vara ledmaöter stämmer väl inte???"

Enligt stadgarna i vår förening (se utdrag i mitt inlägg 2468) får inte båda vara förtroendevalda.

Denna punkt var jag initiativtagare till när vi för ett par år sedan reviderade våra stadgar. Vår brf skall inte vara något familjeföretag.

En sådan klausul förekommer däremot inte i de stora organisationernas stadgar. Läs HSB § 26, Riksbyggen § 15 och SBC mönsterstadgar § 18.

FORTSÄTT ATT TYCKA TILL OM DETTA VIKTIGA ÄMNE,TACK!
18/05 2007 (2472) e


stephan

en synpunkt till på stämma och styrelseledamöter

Detta med att 2 i en familj inte kan vara ledmaöter stämmer väl inte???

I så fall finns det många föreningar jag sett som felar mot detta. det finns tillochmed gifta/sambopar där den ena sitter i styrelsen och den andre i valberedningen, vilket måste vara ändå större fel?????

18/05 2007 (2471) e


stephan

stämmoordförande

Vem är då bäst lämpad för att sitta ordförande på brf-stämmor??
Det jag kommer på som kanske skulle funka bra är om någon i de övre skitet i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige skulle sitta ordförande.
Med det menar jag att det skulle vara lättare att ställa ordföranden till svars efteråt. (fast kan man lita på politiker?)
Viktigt i detta sammanhang är också att veta att det är ordföranden på stämman som är ansvarig för protokollet. i alla fall i prkatiken.
Är det inte så????

18/05 2007 (2470) e
    Kommentar av Admin

Det finns ingen reglering för vem som är mest ansvarig för stämmoprotokollet. Alla har lika stort (men inte samma) ansvar för protokollet som skriver under det, dvs;
- Stämmosekreterare/protokollförare
- Mötesordförande
- Justerare

OBS! Att ett protokoll är justerat (ej samma sak som korrigerat!) innebär inte att protokollet med automatik är rätt (även om det är korrigerat av justerarna).Utanför ämnet.
Man kan få HSB:s stadgar via Bolagsverket.
Tyvärr är Bolagsverket ingen samhällstjänst, utan de vill tjäna pengar på sina register.stephan

Stämmodeltagande m.m

Mycket intressant ämne, som diskuterats på några sidor här tidigare.
Skrämmande är att "när det kniper för styrelsen" (kan handla om det mesta) så tas ofta typ en HSB-höjdare in som ordförande. Föreningen betalar honom för uppdraget, men det är styrelsen som beställer uppdraget. hänger ni med HSB gör ju allt för pengar har det visat sig. Uppdragsgivare i detta fall blir ju mer styrelsen än föreningen?. För... om tillexempel stämmoordföranden går på några medlemmars sida mot styrelsen på en stämma kan väl HSB.höjdarn räkna ut att några fler liknande uppdrag är inte att tänka på?.
Ändå värre är det när styrelserna till in advokater o jurister "när de ligger ännu sämre till". Här är det ändå längre ifrån att stämmoordförande är opartiskt. Han skyddar ju uppdragsgivaren av gammmal juristvana????

18/05 2007 (2469) e


nike, medlem, fristående brf, SBC

Vem får vara stämmoordförande?

Det förefaller som att såväl SBC, HSB som Riksbyggen förordar att utomstående person, dvs icke-medlem, bör leda förhandlingarna under föreningsstämman, med motivering att stämmoordföranden då är neutral och professionell. Men kan en tjänsteman från en styrelsen närstående organisation betraktas som neutral? Och vad garanterar att personen ifråga är professionell? Jag har själv upplevt motsatserna.

En annan fråga är om maken till föreningens ordinarie ordförande får vara stämmoordförande?

Vi söker vägledning i vår förenings stadgar, men där nämns inget om vem som får vara eller icke vara stämmoordförande. Kanske kan följande utdrag ge oss vägledning?

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom
medlem väljas även make, registrerad partner eller
sambo till medlem samt närstående som varaktigt
sammanbor med medlemmen. Dock får inte båda inneha
förtroendeuppdrag samtidigt.
Valbar är endast myndig person som är boende i
föreningens fastighet.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast
annan medlem, make,registrerad partner, sambo
eller närstående som varaktigt sammanbor med
medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte före-
träda mer än en medlem.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett
biträde. Endast medlemmens make, registrerad
partner, sambo, föräldrar, syskon, barn eller annan
medlem får vara biträde.
Biträde skall anmälas före stämmans öppnande.

Det framgår klart
- att styrelsens ledamöter och suppleanter måste vara bosatta i föreningen
- att annan person i hushållet inte samtidigt kan inneha förtroendeuppdrag
- att medlems ombud måste vara bosatt i föreningen

Enligt min mening tillåter inte våra stadgar att en icke-medlem är stämmoordförande, och inte heller får ordförandens make vara det.

Vill gärna ta del av din uppfattning, så skriv några rader är du hygglig.

17/05 2007 (2468) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 13:57:11 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: