Sida: << | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Bernt igen
Hemsida

Såhär lyder söktexten:

SFS nr: 1984:318

Departement/
myndighet: Näringsdepartementet

Rubrik: Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

23/09 2005 (157) e


Bernt medlem
Hemsida

Jag har läst på i Lagen om kontrollavgift (finns på http://rixlex.riksdagen.se) och undrar hur många styrelser som vet detta om de parkeringsbolag som brf:arna anlitar eller tecknar avtal med?

Undrar hur många kontrollavgifter som måste betalas tillbaks om dessa skyltningsregler följdes korrekt?

Sedan är det oklart hur handläggningsrutinerna följs vid överklagande.
Hur kan man få detta prövat rent allmänt, måste jag först skaffa mig en (vad heter det egentligen) felparkeringskontroll phu.. avgift.

Enormt mycket pengar som livnär ett stort antal bolag, men titta i lagen vem som ansvarar för utbildningen av dessa.

23/09 2005 (156) e


Fredrik B
E-postHemsida

Hittadee följande paragraf i bostadsrättslagen:

"15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464)."

Är den tilllämlig i detta fall?

22/09 2005 (155) e
    Kommentar av Admin
Visst skulle denna lagparagraf kunna vara tillämplig, men det finns inga klara gränser varför det innebär att du, eller någon annan, måste stämma styrelsen för att pröva om styrelsens agerande faller inom lagens råmärken.

Kan berätta att min egen styrelse har för avsikt att jämna föreningens vegetation med marken.

Styrelsen planerar (utan att fråga medlemmarna eller informera om sina planer) att såga ner alla träd. Vet inte hur många det rör sig om, men det är ett 20-tal träd som stått här i drygt 40 år.

Min styrelse har inget som helst intresse av vad medlemmarna tycker, men här kommer jag nog att dra styrelsen inför rätta om de genomför sitt beslut utan att involvera medlemmarna.

PS.
Fredrik, frågan du tar upp är ännu ett av de oändligt många exemplen på hur viktigt det är att de ofullständiga lagarna kompletteras med vettiga stadgar!


stephan
Hemsida

Någon laglig informationsplikt finns nog inte om det gäller ett träd.

Om styrelsen är kompetent vet den att träd är mycket känsligt ärende.

I en t.ex. fasadrenoveringsentreprenad sägs att ett fullvuxet träd som förstörs ska ersättas med 60 000kr.
Ser man till den summan kan man nog förutse att styrelsen ska informera.

Såga ner det (hugga ner tror jag man slutade med för rätt länge sedan) kostar kanske bara 5000kr med ihopsamling och tippavgifter etc.
Det beloppet lyder väl under styrelsens beslutanderätt utan info.

Sen kan man se på det ur närboendesynpunkt.
Då tycker jag att man som styrelse måste fråga/informera de som bor i närheten av trädet.

För att ge ett exempel från en RB-förening i Årsta. Där det stod ett gäng rönnar runt en parkeringsplats. Bilägarna var f....e för att rönnbär och fågelskit hamnade på bilarna. Träden sågades ner. Det blev folkstorm och tidningar skrev ganska mycket, och styrelsen skämdes.
Bara att träden sågades ner klockan 4 på morgonen talar sitt tydliga språk att det var ett känsligt ämne/fråga.

22/09 2005 (154) e


Fredrik B
E-postHemsida

Har en enkel fråga ang styrelser och dess informationsplikt.

Måste inte en styrelse informera medlemmarna i föreningen när man gör större ändringar i den yttre (och för all del inre) miljön?

Anledningen till min fråga är man tydligen beslutat att hugga ner en fin ek bara för en gren delvis plockerade en gång och cykelväg.

Informationen fick jag av firman som fått uppdraget att hugga ner trädet.

Till saken hör att man för ca 10 år sedan gjorde likadant med 5 träd, då av helt andra skäl som fortfarande inte har kommit fram. Enligt firman så var trädet i bra skick och det hade gott och väl räckt med en ansning.
Så har inte styrelsen skyldighet att informera om dessa ändringar i vår närmiljö?

Bor i en Riksbyggen förening.

22/09 2005 (153) e


stephan
Hemsida

DAGENS FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER I BRF.
Lägg fram ett förslag till styrelsen att: alla medlemmar som inkommer med skriftligt förslag, får chansen om de vill komma ner till styrelsen och diskutera förslaget. Jag tror att det i bästa fall skulle gå åt en halvtimme per styrelsemöte/månad. 10 minuter per förslag. Många har svårt att uttrycka sina ideer/förslag i ord, lättare att prata, för en del. De styrelser som ser svårigheter i detta istället för alla fördelar borde lämna sina platser till förfogande. Tar gärna en diskussion om detta.

20/09 2005 (152) e
    Kommentar av Admin
Eller så kan styrelsen (regelbundet) anordna möten för de som är intresserade i föreningen (vilket inte brukar vara särskilt många), där man gemensamt diskuterar olika förslag från medlemmarna.

Tyvärr vill nog en hel del styrelser inte ha några förslag från medlemmarna, så detta lär nog endast ske i föreningar med de mest kompetenta styrelserna.


stephan
Hemsida

Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis på att ni gör ett bra jobb. Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB har möjlighet att genomgå en certifieringsprocess och få ett certifikat. Sedan kan de kalla sig HSB Certifierade.

Då vet alla att föreningen håller en mycket hög standard och samtidigt uppfyller medlemmarnas krav på information. Certifieringen visar omvärlden att bostadsrättsföreningen är välskött och att styrelsen arbetar professionellt och långsiktigt.

VARFÖR ÄR INTE ALLA HSB-FÖRENINGAR CERTIFIERADE? ALLA VILL VÄL VARA PROFFS?

20/09 2005 (151) e
    Kommentar av Admin
Problemet här är att många styrelser nog är rädda för mer jobb, och HSB har ju inte precis riktat in sig på att medlemmarna ska få vara delaktiga i ett beslut om föreningarna ska certifiera sig.

Även om det är ganska elementära krav som ställs på styrelsen för en certifiering så kanske en del oerfarna styrelser är rädda för att de inte kommer att kunna uppnå den kompetens som krävs.

Problem nummer två är att HSB:s certifieringen är en aning ofullständig som den är utformad idag, och dessutom innehåller rätt mycket "självklara" saker, som föreningarna skulle kunna ordna utan någon speciell certifiering.

Problem nummer tre är kostnaderna.

Men en certifiering är naturligtvis långt bättre än ingenting, och för de föreningar som inte sköts särskilt bra blir en certifiering väldigt värdefull.

Trots allt är certifieringen ett konkurrensmedel, och kan ge medlemmarna ett bättre pris vid försäljning, men detta finns det ju ingen information om till medlemmarna.


stephan
Hemsida

Ämne: begåvade svar.
Skickat: den 6 maj 2005 08:44
Till: Sverige HSB Info
Ämne: stadgefråga m.m
Hej. I vår förenings stadgar står att HSB:S Riksförbund utser ledamöter och revisor. Jag har tidigare fått information om att HSB omorganiserat så att dessa uppgifter utförs numera inte av Riksförbundet.
Frågan blir då om föreningens stadgar bör göras om?
Vill också passa att fråga hur många av HSB:s bostadsrättsföreningar som till idag har certifierat sig respektive lämnat HSB:s medlemskap.
Tackar på förhand för svaren.
Medlem i HSB och ledamot i en HSB bostadsrättsförenings styrelse.

Från: Sverige Info [mailto:info@hsb.se]
Skickat: den 24 maj 2005 15:45
Hej Stephan.
Jag ber om ursäkt att svaret har dröjt.
Vad det gäller frågor av det här slaget, så tror jag att vår juristavdelning är bäst skickade att svara. De kan nås på telefon, vardagar mellan 11-13, och telefonnumret är 08-785 36 36.
Med vänlig hälsning
Stefan Eriksson
Informatör
HSB Riksförbund


19/09 2005 (149) e
    Kommentar av Admin
Jag tror att antalet bostadsrättsföreningar som certifierat sig är en känslig fråga för HSB, så de vill nog undvika svara på denna fråga.

Hur många föreningar som lämnat HSB är nog t.o.m. en ännu känsligare fråga.


stephan
Hemsida

Antal bostadsrätter.

För femton år sedan (1990) fanns det 682 583 bostadsrätter i vårt avlånga land.

Någon som vet siffran idag??
Då i förra årtusendet innebar det 17% av det totala lägenhetsbeståndet.

Siffror från 1996:
HSB 325 000lgh,
RB, 110 000 lgh:er samt
SBC, 120 000.
Totalt 550 000 lgh. 80% av marknaden?

Fram till den 1 juli 1992 användes i lagstiftningarna beteckningarna "folkrörelsekooperativ". Grunden till att HSB och RB särbehandlades i vissa hänseenden i förhållande till andra riksorganisationer synes snarare vara betingat av ideologiska skäl än av den organisationsstruktur som kännetecknar dessa båda organisationer. Efter 1992 utmönstras folkrörelsekooperativ ur lagstiftningen.
Källa: Bostadsrättslagen 2:a upplagan från Norstedts.

19/09 2005 (148) e
    Kommentar av Admin
Jag vet inte siffran på hur många bostadsrätter det finns idag, men inom HSB finns det drygt 535.000 medlemmar (i drygt 3.800 HSB-föreningar) - att jämföra med de 325.000 lägenheter som fanns 1996 (antalet medlemmar behöver inte vara samma som antalet lägenheter).

Så det finns nog en hel del fler bostadsrätter idag än de drygt 680.000 som fanns 1990.

PS.
Enligt Riksbyggens årsredovisning för 2004 så förvaltade Riksbyggen då nästan 2.100 föreningar med totalt nästan 150.000 lägenheter (att jämföra med de 110.000 lägenheterna under 1990).

PS 2.
Jag hittade att antalet bostadsrätter enligt SCB ökat från 645 000 hushåll 1997 till 812 000 hushåll 2001, en ökning med 26 procent. Men jag vet inte vad det ligger på idag.


stephan
Hemsida

Sannsaga från ett försök att kontakta BoRevision

Till BoRevision
Jag sitter som ledamot i en bostadsrättsförening. För mer än en vecka sedan ställde jag frågan ”om ni anser att ni är revisor för vår förening”.
Anledningen är att jag suttit i samma styrelse i 10 år, och på stämman har vi alltid valt Er som revisorer. Så gjordes inte på senaste stämma. Jag hade dessutom lagt en motion avseende revisorsval, som ej behandlades. På rätt ställe vill säga. När vi kom till min motion hade valet redan gjorts.
De stadgar vi använder är inte tydliga på detta område, varför jag ställde frågan ovan.

Jag har bett styrelsen svara på denna fråga, inklusive HSB:s representant som sitter i vår styrelse. Det har nu gått över 3 månader sedan frågan ställdes till styrelsen, och ännu har styrelsen inte tagit upp frågan på något styrelsemöte, (3st hållna sedan frågan).

Jag som ansvarig ledamot i vår förening kräver att ni hör av Er, för som jag ser det att vi inte har valt extern revisor måste ses som mycket allvarligt.

Svar BoRevision
Hej - vilken brf avser det?
Hälsningar
Leif Andersson HSB

(jag hade skrivit mitt namn + HSB:s ledamots namn)

Till HSB, ledamot och Borevision
Ni spar verkligen på bläcket i HSB.
Lika bra svar som HSB:s ledamot brukar avge på frågor i styrelsen ställda av mig.
Samma ledamot som ljög på senaste stämman avseende att han inte föreslog BoRevision som revisor på stämman år 2003 (finns glasklart i protokollet).
Ni har nu jagat mig sedan du HSB:s ledamot i styrelsen skickade falska uppgifter till revisorerna inför år 2003 års stämma. Falska uppgifter som av HSB-ledamot och Borevision (fakturerade extra för samtal med ledamöter) diskuterades med alla utom EN.

Här slutar vidare konversation i ärendet.

18/09 2005 (147) e
    Kommentar av Admin
Det fungerar tyvärr så inom såväl styrelse som HSB att när frågorna blir alltför känsliga så blir den enda reaktionen att inte svara på frågor, oavsett hur konkreta dessa är.

HSB har tyvärr ingen som helst respekt för medlemmarna utan de behandlas som regel mycket illa. Det finns oräkneliga exempel på detta.

I stället för att verka för medlemmarnas bästa så är medlemmarna för HSB bara något nödvändigt ont, som finns där lite vid sidan om. HSB resonerar som att vem behöver bry sig om medlemmarna... dessa kan man ju köra över när som helst, och hur lätt som helst.

Nä, det krävs nu krafttag från medlemmarna där alla mycket tydligt visar att de inte låter sig behandlas hur som helst.

Ett problem är att de som "bara bor" i sina bostadsrätter, och inte bryr sig om vad som händer i föreningen, heller inte har någon aning om hur illa det egentligen är i många avseenden.

Det är därför viktigt att de få medlemmar som ändå finns i varje förening som har lite koll på sitt boende, på olika sätt informerar övriga medlemmar. Det mest effektiva sättet att sprida information i föreningen är via motioner, men alla sätt är bra.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 05:05:06 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: