Sida: << | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Admin

HSB Malmös styrelse begår lagbrott. Igen!

Enligt stämmobeslut ska HSB Malmös medlemmar informeras senast den 1/1 2008 om att de har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma.

Detta stämmobeslut har ej följts!

3/01 2008 (3296) e
    Kommentar av Admin
Utdrag från det justerade stämmoprotokollet 2007-04-26;

34. Motion nr 2, från Brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet.
Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida att information skall ske genom dagspress och/eller i samband med avisering av månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal ett.


Motionen bifölls alltså om att medlemmarna skulle informeras senast en månad innan sista datum för inlämnandet av motioner (31/1 2007).

Avgiftsavierna för kvartal 1 har skickats ut, men ingen information om enskild medlems motionsrätt till HSB Malmös årsstämma fanns med där. Inte ett ord har nämnts om detta på HSB Malmös webbplats och inget har skrivits i media.

HSB Malmös styrelse begår ett lagbrott som inte följer stämmans beslut, men trots detta är det ingen som ens reagerar på lagbrott.

Är det så att det enda sättet att få HSB Malmös styrelse att följa lagar och regelverk är att dra styrelsen inför rätta i varje fråga? Styrelsen svarar ju inte ens på frågor!

Det finns inga ursäkter för detta nonchalanta beteende av HSB Malmös styrelse mot medlemmar och regelverket.

Revisorerna ska kontrollera att stämmobeslut följs. Varför har de inte reagerat?

Är man inte helt tappad bakom en vagn så begriper man att om det går att bryta mot något så fundamentalt som att stämmobeslut ska följas så faller hela systemet ihop som ett korthus. Bostadsorganisationen ska vara ett föredöme för bostadsrättsföreningarna genom att visa hur det ska fungera i en styrelse. Denna styrelse gör det motsatta. HSB Malmös styrelse visar gång på gång hur det defintivt inte får gå till i en styrelse. Är det då konstigt att det finns så många dåliga styrelser?

Att styrelsen inte ens gått ut med den minsta information om enskilda medlemmars motionsrätt på HSB Malmös webbplats visar tydligt att detta är något som HSB Malmö i det längsta vill undanhålla medlemmarna.

På 15 år har ungf. totalt 10 motioner skrivits

Det är ytterst sällsynt att det skrivs motioner till fullmäktigesammanträdena (uppskattningsvis 99 % har aldrig skrivit en motion). Fullmäktigeledamöterna engagerar sig inte i det uppdrag som medlemmarna gett dem, och medlemmarna är lyckligt ovetandes om att deras förtroendevalda inte presterar något.

HSB Malmös styrelse har inte ens gått ut med en påminnelse på HSB Malmös webbplats om att sista datum för inlämnande av motioner är den 31/1. Det skrivs inga motioner och så vill HSB Malmös styrelse att det ska fortsätta att vara.
Det ska helt enkelt inte förekomma demokrati inom HSB.

I min egen brf struntar styrelsen i att följa stämmobeslut. De ser att det inte får några konsekvenser och de lär sig av HSB Malmös styrelse.

Frågan är om det är rimligt att en styrelse får sitta kvar som missbrukar medlemmarnas förtroende på detta synnerligen allvarliga sätt?
Hade det funnits den minsta självinsikt/självkritik i denna styrelse så hade de avgått frivilligt. Men med det orimligt höga arvodet utan det minsta lilla prestationskrav så kommer garanterat dessa giriga personer att klamra sig fast så långt det går vid sina poster.

Även samtliga fullmäktigeledamöter missbrukar förtroendet bland de som valt dem när de inte reagerar på något av alla de fel, "misstag", brott och kränkningar som begås av HSB Malmös styrelse.

Det är beklämmande att alla fullmäktigeledamöter bara stillatigande låter HSB Malmös styrelse begå så allvarliga fel som begicks på årsstämman 2007. Ännu värre blir det när dessa fullmäktigeledamöter sedan låter en enda förening ensam sköta talan för 42.000 medlemmar när det i stället borde ha varit en hundraprocentig uppslutning bland fullmäktigeledamöterna för Brf Misteln när de klandrar den så uppenbart felaktigt genomförda stämman och det så genomgående felaktiga protokollet från årsstämman.

Fullmäktigeledamöterna slår nu nytt bottenrekord när de inte ställer sig upp och enhälligt kräver styrelsens avgång för att styrelsen ej följer stämmobeslut.

Dessutom;
En styrelse som väljer att gå i svaromål i domstol i stället för att rätta upp de fel som begåtts (och som styrelsen pga den överväldigande bevisningen t.o.m. i vissa delar tvingats erkänna vara felaktiga) torde ha förbrukat hela sitt förtroendekapital bara genom detta. Med råge!
Denna styrelse har visat vad den går för, och det är verkligen inget som imponerar.

Detta är sannerligen inte en styrelse som värnar om medlemmarna eller som ser till medlemmarnas bästa. De ser bara till sitt eget personliga bästa.

Det har nu dessutom bevisats att HSB Malmös styrelse vägrat (innan klander av stämma lämnats in) att föra en dialog om de fel som begåtts. Det fanns ingen annan möjlighet än att klandra stämman. HSB Malmös styrelse tvingade själva fram detta.

Efter att klandret lämnats in så hade HSB Malmös styrelse ingen lösning att erbjuda för att slippa gå igenom rättsprocessen (om HSB Malmö hävdar att de gjort någon ansträngning i detta avseende så kan jag utlova att det är en lögn, och dessutom en lögn som kan bevisas som en sådan).

Det hela blir inte precis bättre av att HSB Malmös styrelse och VD med rena maffiametoder försökt skrämma brf Misteln att dra tillbaka sitt klander av de fel begicks på årsstämman.
Med direkta eller indirekta hot som att "slå benen av dem längs med fotknölarna" och att HSB Malmö har resurser som alla medlemmarnas pengar att förbruka till styrelsens stöd.

Det är skrämmande att det bara är en förening av 250 som står på medlemmarnas och rättvisans sida


HSB Malmös information om medlems rätt att motionera


  1. Exakt hur kommer HSB Malmö att informera SAMTLIGA HSB-medlemmar (enl. löfte i svar på motion på HSB Malmös årsstämma) om att alla medlemmar i HSB Malmö har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma?

  2. Exakt när kommer detta att ske?

  3. Varför har HSB Malmö inte direkt efter årsstämman (och fortfarande inte än idag) lagt ut förberedande information om detta på HSB Malmös webbplats?

  4. När har HSB Malmö för avsikt att lägga ut denna viktiga information på HSB Malmös webbplats?

Anledningen till denna frågeställning är att att det måste annonseras såväl i media som komma i samband med utskick av avier för årsavgift samt skrivas tydligt på HSB Malmös webbplats, om informationen ska komma alla till del, och informationen ska vara tydlig nog.

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!Ovanstående frågor ställdes till HSB Malmös styrelse 2007-08-22.
Trots min påminnelse här så struntar styrelsen i att följa stämmobeslutet.
Den 31/1 är sista dagen för inlämnande av motioner men fortfarande i januari 2008 så har HSB Malmö inte gått ut med någon information enligt det stämmobeslut som togs på årsstämman 2007.


Crusader
Hemsida

Advokattips önskas !

Kan någon tipsa om en bra advokat i fastighetsrätt
i Göteborg.
Är medlem i HSB brf i Göteborgsområdet och behöver
hjälp av en bra advokat.
Verkar vara ett utbrett problem med inkompetenta
styrelser som styr med rena rama despotmetoderna.
Nepotism verkar tydligen inte helt ovanligt heller.
"Förtroendemannen" och ekonomiskt ansvarige har haft
sin son anställd som fastighetskötare i många år
i vår förening - då har vi ändå en lokalpolitiker (s)
i styrelsen som har godkänt detta !
Nu försöker man skrämmas med att hota gå med lista mot
mig som hämnd.
Sonen fick sluta - man fick uppenbarligen kalla fötter.
Sen är det ytterligare några saker som jag tänker återkomma till då jag har fått hjälp av en bra advokat.
Hoppas på något bra tips !


2/01 2008 (3295) e
    Kommentar av Admin
Det finns ingen advokat i Sverige som specialiserat sig på medlemmens rätt i boendefrågor.
Det finns de som specialserat sig på området, men alla har missat att det finns en halv miljon behövande medlemmar, så advokaternas kompetens är mera riktad på på andra håll.

Jag gjorde en lista med advokater i Sverige (inte många) som jag skulle kunna tänka mig att utnyttja efter att jag läst om deras kompetens.
För den som söker en advokat i Öresundsregionen för hjälp i boendefrågor så tror jag att den lista som som du kan klicka dig till i den blå bollen ovan är den bästa möjliga att utgå från.

Det är svårt att ge något tips på advokat. Det är nog bara att ta en i högen.

Annars kanske du kan få tips här i detta forum, om du beskriver ditt problem.


stephan

Fastighetsskötsel.

640 000kr på 120 medlemmar om året?
i så fall kan jag förstå varför man inte tar in anbud.
Familjen x lever gott.

1/01 2008 (3294) e
    Kommentar av Admin
Ja, det är uppenbart att denna styrelseledamot och hans son lyckats skinna medlemmarna i denna brf på en hel del pengar.

Svårt att först att detta inte stoppats långt tidigare.

Det är kanske en väldigt krävande brf att sköta, men kostnaden borde ändå aldrig kunna överstiga 200.000 kr per år. Till och med en lösning via HSB hade blivit billigare, och det säger inte lite.

Skulle vara intressant att veta vad brf:en får för denna stora summa pengar.

OBS!
HÖG TID ATT MOTIONERA TILL HSB MALMÖS ÅRSSTÄMMA !!!
DEADLINE FÖR MOTIONER ÄR 31/1 2008
Björn Andersson
E-post

ANG. JÄV.H
AR LÄST ALLA FÖRSLAG OCH TIPS SOM JAG HAR ERHÅLLIT,DET VERKAR GANSKA HOPPLÖST ATT FÅ NÅGON ORDNING PÅ DETTA PROBLEM. pÅ ÅRSMÖTENA NÄRVARAR BARA 36 MEDLEMMAR AV 120. OCH ÖVER HÄLFTEN TILLHÖR ORDFÖRANDEN OCH "KLICKEN" MED GAMLA MEDLEMMAR OCH FULLMAKTER FRÅN ÄLDRE MEDLEMMAR SOM HAR DÅLIG INSIKT I ÄMNET. EN SISTA UTVÄG KANSKE ÄR JURIDISK ÅTGÄRD.DET FINNES VÄL LAGAR SOM REGLERAR DETTA?

1/01 2008 (3293) e
    Kommentar av Admin
Först, ett riktigt gott nytt år tillönskas alla, och låt oss hoppas att bostadsrättsboendet förändras drastiskt under detta nya år så att det blir säkrare och bättre att bo i bostadsrätt.

Björn, tvyärr är systemet sådant att det nog nu är en period då inget kommer att gå att ställa till rätta i många föreningar utan rättsliga åtgärder. Först när engagemanget ökar i brf:arna kommer det att kunna flyta på. De som går i bräschen för förändringarna får vara beredda på att ta en del smällar, men några måste göra detta om det ska hända något.

Det är beklämmande att det bara kommer 1/3 av medlemmarna till stämmorna, men det är så det ser ut i brf:arna. Det finns inget engagemang, och medlemmarna är rent ut sagt korkade som inte begriper att de i många fall lämnat över sina pengar (oftast majoriteten av sin förmögenhet) till en liten klick lekmän som inte vet vad de håller på med. Är denna lilla grupp sedan mer intresserad av att tjäna pengar själva än att se till föreningens bästa så blir det onekligen så att varje medlem förlorar en stor del av sin förmögenhet.

Jag har sagt det många gånger förr, men det är så att många lägger ner energi och kraft på att spara 10-20 kronor om året när det gäller mobiltelefoni etc, men när det handlar om riktigt stora pengar (sitt boende) så lägger man inte två strån i kors trots att det kan röra sig om tiotusentals kronor man förlorar årligen pga att man inte engagerar sig.

Det är också vanligt att en rutten styrelse samlar de dummaste medlemmarna runt sig som en trogen skara för bibehålla sina positioner.

Det finns ännu en möjlighet. Du kan också direkt addressera din styrelse i detta forum med dina frågor. Även om man kanske ska vara restriktiv med denna metod så är det ju så att det inte är lika lätt och roligt att "fiffla" om man ställs till svars för sina handlingar offentligt.
Om styrelsen är som du beskrivit kommer ingen av dem att våga svara (dvs deras oärlighet bekräftas därmed), men övriga medlemmar i din brf kan läsa vad du skriver och kanske väckas ur sin dvala.


HSB ger aldrig raka svar, men du har ju en medlemsansvarig i HSB Malmö. Ställ frågan till honom (utöver till HSB-representanten... vet du vem som är HSB-representant i din brf?), även om du bara kommer att få standardsvaren att du måste prata med styrelsen, motionera och ta upp frågan på årsmötet.
HSB tar märkligt nog aldrig ansvar för de fel som begås i brf:arna, trots att de t.o.m. har en representant i brf:en.

Om det stämmer som du berättat så regleras detta självfallet i lagen som en jäv-fråga.
Men det kan ju faktiskt till och med vara så att det är en ren brottslig handling.
Så länge ingen gör en anmälan så klarar man sig alltid... utom i "Johnny Örbäck fallet" som var ganska unikt genom att ingen (läs "HSB") tog sitt ansvar och gjorde någon anmälan, men Johnny Örbäck åkte dit ändå. Men att bryta mot lagen kan kan få allvarliga konsekvenser, så denna styrelseledamot (precis som övriga ledamöter i denna styrelse) tar en stor risk. Jag gissar att han anser det vara värt denna risk eftersom det handlar om stora pengar.

Det är dock lite svårt att förstå hur övriga styrelseledamöter kan acceptera detta. De blir ju delaktiga i brottet, utan att (förmodligen) ens själva tjäna på detta.
Det gör onekligen att man anar att varje ledamot har lite "fuffens" för sig, och därför håller alla varandra om ryggen i styrelsen.


Myggan

Hade några frågor till våran internrevisor.
Sprang på honom 2 gånger i stadens centrum och han har alltid vilja tjöta.
Nu har han inte tid med den enklaste fråga.
"Har inte tid"heter det.
Hur ska jag få svar på alla mina frågor?
Har revisorn skyldigheter mot mig som medlem?
Eller kan han hänvisa till som styrelsen har gjort :"Vi behöver inte svara enskild medlem"
Alla beslut aom tas av stämman ska följas?
Och revisorn är "kontrollmyndighet"

Otroligt Vilket jobb du har lagt ner ADMIN!
Du ska ha det största stort TACK!


GODT NYTT ÅR!31/12 2007 (3291) e
    Kommentar av Admin
Tack för komplimangen, Myggan.

Det kommer att hända mycket nu fram till sommaren, så jag kan redan nu garantera att det kommer att bli mycket läsvärt på dessa sidor framöver.

Systemet är tyvärr sådant att revisorn inte har någon skyldighet att svara enskilda medlemmar på frågor vid annat tillfälle än på föreningsstämmorna. Detta är onekligen ett stort problem i brf:ar.

Det är därför viktigt att man alltid förbereder frågor till revisorerna på stämmorna.
Det är det absolut enda sättet att utröna om revisorerna utfört något arbete och vad de i så fall har gjort eller inte gjort.

Styrelsen däremot går inte fri från att svara enskilda medlemmar, även om alla sett till så att det inte ska stå något i lag eller stadgar om denna skyldighet av styrelsen. Skyldigheten får i stället indirekt härledas av olika lagar.


stephan

BORevision

Ej heller att förglömma avseende Borevision, de har sedan de började med revision själva varit JÄVIGA, då de reviderar den i f.d. samma bolag anställda HSB.ladamoten.
Så kan det bara gå till i den dunkla bostadsrättsföreningsbranschen?
Att inte ens Ernst&young, Öhrlings och andre renommerade revisorsföretag kan något om brf branchen har vi också HSB att tacka för, då de "dumpat" priserna för revision av föreningarna.
Iställer har de genom sin duktiga bokföring istället använt våra medlemspengar.
Jämförelse.
Brf Väduren i Haninge betalar 100 000kr årligen till internrevisron Öhrlings, medan BoRevision får cirka 15 000kr årligen.

Den som kan förklara detta förhållande är värd ekonomipriset???? 1 1 1
Ännu en jämförelse internrevisorn i brf väduren fick 0,5 basbelopp i arvode, innan vår stämma röstade för öhrlings som internrevisor.
Förslaget kom från förvaltningen, som lyckades övertala en styrelseledamot att detta var bättre.
Denna förvaltare Adex Fatighetsutveckling har inte bara samma företag som revisor i alla sina föreningar, utan också samma person Jonny Isaksson.
Som inte svarat på ett enda brev från medlemmar. 1 1 1


31/12 2007 (3290) e


stephan

EFL =Ekonomiska föreningslagen

6 kap. Föreningens ledning
10 § En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga frågor rörande avtal

mellan honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.
1 Glasklart fall. 1

31/12 2007 (3289) e


Björn Andersson
E-post

Ang.Jäv.Tack för alla svar och förslag.Revisor i Denna förening är som vanligt en medlem som inte har en aning om revision.På förra årsmötet föreslog vi en revisor utifrån.Men det röstades ner av en medlemsklick.Borevision i Malmö skall jag fråga hur detta kan få fortsätta. M W H

31/12 2007 (3288) e
    Kommentar av Admin

Räkna dock inte med några svar från BoRevision.
Detta av två anledningar.
1. BoRevision står inte på medlemmarnas sida. Än mindre idag, när HSB avknoppat BoRevision från HSB:s verksamhet och BoRevisions överlevnad helt och hållet hänger på HSB.
2. Skulle BoRevision erkänna att detta är fel (vilket det självklart är) så skulle BoRevision erkänna att BoRevision själv gjort fel som inte stoppat denna illegala aktivitet tidigare.

BoRevision är inte heller auktoriserad, vilket innebär att de brf:ar som har BoRevision som extern revisor lever ett mycket farligt liv. BoRevision kan därmed t.ex. inte anmälas till Revisionsnämnden.

Som kanske den enda brf i Malmö så har min förening Ernst & Young som extern revisor. De är tyvärr precis lika sopiga, okunniga och oengagerade som BoRevision (vilket kan vara bra att känna till för de som i sin villfarelse trodde att man med Ernst & Young får en grundlig revision), men fördelen är att Ernst & Young kan råka illa ut varje gång de begår lagbrott eller liknande.

Utgå från Francois plan över tillvägagångssätt i denna fråga.
Eftersom du bor i Malmö så kan ett av de sista alternativen vara att kontakta SDS, som ju är en av de få tidningar i Sverige som tar upp problemen inom brf:ar.

Ett ytterligare förslag är att motionera om att införa dessa stadgar (klicka här). Stadgarna här värnar om medlemmarna och ser till föreningens bästa, i motsats till dagens normalstadgar från HSB, och i dessa stadgar ligger bl.a. skydd mot missbruk av sina uppdrag så som nu sker i din brf.

Att ta in en revisor utifrån röstas som regel alltid ner eftersom styrelse och HSB lurar medlemmarna med att säga att det redan finns en extern revisor. I detta fall BoRevision. Men vad styrelse och HSB inte berättar är att BoRevision i princip inte kontrollerar något i föreningen (man får vad man betalar för).stephan

Det är tbara i en bostadsrättsförening som något liknande kan försigå.
Med tillägg HSB-förening.
Samtliga ledamöter som suttit i styrelsen de senaste 11 åren skulle ställas till ansvar. inklusive HSB-ledamöterna.
Eller som HSB själva säger: HSB ledamoten skall med sin kunskap verka för att lagar och etiska regler följs.
PYTTSAN, är rätta ordet.
Skriv till styrelsen och med en veckas fördröjning till tidningar, om inte styrelsen kan ge en mycket bra förklaring.

30/12 2007 (3286) e


Francois Herrault

Hej
Du borde prova olika saker för att få styrelsen ta anbud:
- skriva ett brev till styrelsen
- prata med andra styrelseledamöter för att höra vad de tycker om saken
Om inget hjälper kan du
- hota styrelsen att komma ut med informationen till alla medlemmar samt hota att verka för att styrelsen inte ska få ansvarsfrihet på nästa stämma
- skriva ett brev till alla medlemmar (eller på anslagstavlan om ni har en sådan)
- kalla på en extra-stämma som sista åtgärd (du måste få 10% av medlemmarna med dig för att få en extra-stämma)
Mvh

30/12 2007 (3285) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 15:21:56 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: