Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-01-27, 21:07
Usling Usling är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2011
Inlägg: 3
Standard Tystnadsplikt och offentliga protokoll

Hej folk. Till min stora glädje hittade jag detta forum idag. Nu 2 frågor som det redan finns mycket trådar om, men jag vill inte ha en massa åsikter och tyckande utan bara raka svar.
1. Finns det någon lag som förbjuder att medlemmar får tillgång till styrelseprotokoll, dock med förbehåll för uppgifter som kan skada enskild medlem eller föreningen?
2. Att jag som styrelseledamot har tystnadsplikt om medlemmar
fattar jag, men får jag upplysa medlemmar om vad som pågår i styrelsen, dvs investeringar pågående ärenden och liknande.
Mvh Usling
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-01-28, 19:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Offentliga styrelseprotokoll och medlemsinformation

Hej Usling

1. Nej, det finns absolut ingen lag som förbjuder att medlemmar får tillgång till styrelseprotokoll. Varken direkt eller indirekt.
En mycket stor del i forumet handlar om just detta. Det finns ingen kunnig inom området i hela landet som ens antyder att det finns någon form av förbud mot att medlemmarna får tillgång till styrelseprotokoll. Men det finns en hel del (inte minst organisationerna HSB och SBC) som ändå är emot denna öppenhet.

2. En styrelseledamot har inte någon tystnadsplikt, och faktiskt inte heller om medlemmar, men där träder ett antal tolkningar in av valfria lagar lite här och där som gör att man kan råka illa ut om man sprider information som kan skada enskilda medlemmar, vilket du säkert förstår.

Din fråga är inte riktigt konkret, men du får absolut upplysa medlemmar om vad som pågår i styrelsen ("investeringar pågående ärenden och liknande").
Men vad jag gissar att du menar är om du kan göra detta till enskilda medlemmar när du t.ex. stöter på dem i trappan eller så.
Jo, visst kan du göra det. Finns inget som hindrar detta, men det kanske inte uppskattas alltid av övriga styrelseledamöter.
Ett bättre alternativ är kanske att alla medlemmar informeras samtidigt, via informationsblad, etc.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?- Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:21.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-01-29, 20:11
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Kontrollera din förenings stadgar också, det kan finnas undantag inskrivet där.

Bland annat så förslår min förenings styrelse att i de nya stadgarna skall stå att det endast är styrelsens ledamöter och suppleanter samt revisor som skall få tillgång/läsa protokollen.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-01-31, 11:55
granander granander är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2011
Inlägg: 9
Standard

Som gammal föreningsräv (förvisso i den ideella sektorn) sedan 19 år tillbaka finner jag det fullkomligt fascinerande hur slutna och snudd på efterblivna de flesta Brf verkar vara.

Vår är tyvärr inget undantag, men än så länge får man iallafall läsa protokollet. Dock vägrar styrelsen på något sätt föra på pränt vad dom sysslat med under året i verksamhetsberättelsen.

Öppenhet är, enligt mig, nyckeln till glada boende. Vilket är det enda jag bryr mig om. Vad HSB eller andra tycker om detta kunde jag inte bry mig mindre om.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-02-07, 21:23
Usling Usling är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2011
Inlägg: 3
Standard

Tack för svaren.
Då kan jag inte begripa att våran förvaltare kan säga till mig på telefon att styrelseprotokollen är hemliga. På nästa möte ska jag begära att jag får visa protokollen för de medlemmar som vill se protokollen. Det finns inget i våra stadgar som säger något om hemliga protokoll.
Usling
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-02-07, 21:32
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 288
Standard

Jag förespråkar ett öppet klimat i föreningen, där man som enskild ledamot ska kunna lämna ganska långt gående information med vad som är på gång och vad som tagits upp under styrelsemöten etc.

Men jag vill inte ha offentliga protokoll.

Därför att även om det vid ett givet tillfälle kan tyckas vara oskyldigt, så finns det tillfällen då detta kan komma att vändas mot styrelsen. Helt enkelt sabotera dess arbete.

Det finns inga styrelser i några bolag som är så klantiga att de ens utsätter sig för risken.

Ibland måste obekväma beslut fattas, och ibland är det en process över lång tid och många möten. Att i ett sådant läge backa, och försöka förklara att "nej, tyvärr, nu är protokollen hemliga en tid framöver..." skapar bara ryktesspridning och oro i föreningen.

Det finns massor med andra vägar att gå om man vill informera medlemmar eller intressenter.

Hemsida, infoblad, samtal med enskilda medlemmar, medlemsmöten, stämmor, städdagar, anslagstavlor, etc etc.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-02-07, 22:44
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Jag håller helt med Harald.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-02-08, 00:00
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Offentliga protokoll, ett angeläget ämne i BRF världen

Jag håller absolut inte med vare sig Harald eller Clabbe. Läs den utförliga tråden i ämnet där jag och många andra nog har sagt det mesta som finns att säga om saken.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-02-11, 20:07
Peter B Peter B är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 56
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Usling Visa inlägg
Då kan jag inte begripa att våran förvaltare kan säga till mig på telefon att styrelseprotokollen är hemliga.
Jo, det här är väl en rätt vanlig inställning hos maktpersoner som inte klarar av en vanlig granskning av det förtroende de fått och inte tål kritik av något slag.

När jag tog hjälp av en bekant att reda ut vad man gör åt en styrelse som inte klarar av att skriva protokoll så att det inte står tvärs emot vad som sades på stämman, och som byter ut protokollet UTAN att ändra på det röstetal som var omvänt, så blev jag hårt anklagad för att ha visat stämmoprotokollet (sic!) för utomstående.
När jag vänligt påtalade att de hade missförstått något och att jag som medlem har full frihet att visa stämmoprotokoll för vem jag vill, så sökte de stöd hos SBC för sina anklagelser. Av formuleringen "Endast medlemmar och revisor har rätt att ta del av föreningens protokoll", kom de fram till att det var förbjudet för medlemmar att visa stämmoprotokollen (sic!) för utomstående. Samtidigt hängde styrelsen upp STYRELSEprotokollen till allmän beskådan i trapphuset.

Man måste räkna med att dumheten är stor där ute, och förmågan att tolka skriven lagtext är högst begränsad, särskilt när det gäller att se vad som INTE står i lagtexten, och när det gäller att förstå sådant som är till nackdel för en inkompetent styrelse.

Protokollen är inte hemliga och varken styrelse eller revisor lyder under någon tystnadsplikt; det framgår av lagtexten. Det som styrelseledamöter och revisor lyder under är vårdplikt, och det är då förbjudet att föra interna uppgifter vidare enbart om det kan skada föreningen eller enskild medlem. Men då detta öppnar för tolkningar, så blir det lätt för en maktmissbrukare att slänga anklagelser om illojalitet mot den som väljer att i god vilja och utan uppsåt att skada, föra information vidare från styrelseprotokollen.

Även auktoriserade revisorer iakttar för säkerhets skull en självpåtagen tystnadsplikt gentemot föreningens medlemmar, fastän de mycket väl skulle kunna informera om sådant som styrelsen utan anledning undanhåller medlemmarna.

Om styrelseprotokollen ska tillhandahållas medlemmarna, är beroende på vilken typ av förening man har. I min lilla bör den öppenheten vara självklar bortsett från direkt personliga detaljer om lånegrad och liknande, medan man nog bör vara restriktiv om medlemstalet närmar sig hundra.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-02-11, 22:11
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Peter B Visa inlägg
Jo, det här är väl en rätt vanlig inställning hos maktpersoner som inte klarar av en vanlig granskning av det förtroende de fått och inte tål kritik av något slag.

Om styrelseprotokollen ska tillhandahållas medlemmarna, är beroende på vilken typ av förening man har. I min lilla bör den öppenheten vara självklar bortsett från direkt personliga detaljer om lånegrad och liknande, medan man nog bör vara restriktiv om medlemstalet närmar sig hundra.
Du tar upp en intressant aspekt som jag själv funderat på ibland.
Om vi har en liten förening så sitter alla med i styrelsen och inte många tar skada av detta, (tror jag :-).
Några medlemmar tillkommer, dvs alla sitter inte längre med i styrelsen. Men för att på naturligt och bra sätt skola in dessa och förbereda dem på ev inhopp senare, nog känns det väl rätt naturligt att låta även dessa vara med, få ta del av protokollen? Kanske kunna ställa en fråga eller rent av komma med ett förslag eller lite kritik.
Med andra ord.
När har en förening vuxit till den storlek att protokollsläsningen för alla inte längre är en naturlig, enkel och självklar metod att fånga upp medlemmar med intresse, håg och fallenhet för styrelseuppdrag, utan det hela övergår till att -av vissa och på fullt allvar-anses kunna vara till skada för föreningen?
Varför sätter du gränsen vid ca 100?
Av vilka skäl skulle ett enkelt och demokratiskt förfarande att sprida information (om än icke på långa vägar tillräcklig) övergå till att vara till skada för föreningen?

En kommentar utanför tråden, men ändå inte riktigt utanför.
Jag har suttit hela kvällen och följt på tv-kanalen Al Jazeera, egyptiernas enorma , obeskrivliga glädjeyttringar över att -äntligen- kanske få uppleva demokratins seger. Jag kommer aldrig att glömma de scener som utspelade sig inför mina ögon, -live! Fick torka glasögonen, och snyta mig tre gånger
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Tystnadsplikt för styrelseledamot? Granne Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 22 2011-12-24 13:19
Offentliga styrelseprotokoll Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2011-02-14 22:18
Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? Pensionär Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 46 2010-11-13 17:33
Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar Peter B Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2010-05-01 13:55
Allvarliga brister i protokoll - Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott Peter B Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2009-02-12 18:24Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:42.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare