Sida: << | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


myggan
Hemsida

Det brukar vara uppsägningstid på garage (i vårat fall 6 månader)
Titta i kontraktet och be din styrelse att säga upp alla kontrakt-sen får styrelsen skriva om kontrakten så att endast boende får hyra dessa

3/01 2006 (385) e


Pelle / medlem
Hemsida

Min Brf har tidigare hyrt ut garage till utomstående som alltså inte är/har varit medlemmar i föreningen.
Problemet i dagsläget är att medlemmar nu står i kö till garage och styrelsen hävdar att föreningen ensidigt ej kan häva hyreskontrakten utan ev. följder om nuvarande "hyrsgäster" börjar bråka.
Vad gäller egentligen ?

3/01 2006 (384) e


Stephan
Hemsida

Medlemskap i föreningen

HSB/stadgar säger att det är styrelsen i en förening som beslutar om att godkänna medlemmar.
Samtidigt säger stadgarna att "för att bli medlem måste man först bli medlem i HSB (betala deposition 750kr? + årligt medlemskap á 125kr/år + att föreningen betalar cirka 100kr/medlem/år).

Vem är det då som bestämmer om medlemskap i föreningen?

Hur många får något "bevis" mer än köpebrev att man blir medlem i föreningen?

Så är det med den beslutanderätten av styrelsen i en HSB-bostadsrättsförening.

När man väl är medlem i HSB (och föreningen) och begär utträde ur HSB, (men vill bo kvar) då säger HSB att det är föreningen som som ställt villkor så att du inte kan gå ur HSB. Liknar moment 22?

Något HSB freak säger väl i detta läge att om det inte passar så är det ju bara att flytta, så kan man gå ur HSB och få tillbaka sin deposition och slippa betala medlemsavgiften till HSB framöver.

Så tycker inte jag.
I "min" förening har vi cirka 90 nya inflyttningar per år.

Här är jag inte riktigt säker men någon har sagt att om man flyttar in i föreningen innan den 1 juli får den nya medlemmen betala halva medlemsavgiften till HSB d.v.s. 62,50kr. Någon som vet hur det är med den saken?

2/01 2006 (383) e


G-I
Hemsida

Angående parkering: jag tycker inte som administratören i den här frågan. Styrelsen kan mycket väl skapa egna regler. Själklart borde styrelsen höra från medlemmarna vad deras önskemål är.

I min förening vill gärna medlemmarna att det ska vara ordning och reda i parkeringsfrågor. Vi får nog använda rimliga metoder för att skapa ordning, men jag tycker att vi har valfrihet på hur vi vill göra.
Jag skulle inte uppskatta att en medlem hyr ut i andra hand en parkeringsplats. Jag vet inte om så är fallet, men jag tycker att en styrelse har rätt att godkänna eller avslå en andrahands uthyrning av en parkeringsplats. Om det handlar att låna platsen tilfälligt till besökare, borde det väl inte vara någon problem.

Gott nytt år!

1/01 2006 (382) e
    Kommentar av Admin
Hej G-I, jag kanske inte uttryckte mig tillräckligt tydligt här. Om jag ska säga vad min personliga åsikt är så är det att jag verkligen tycker att föreningen ska skapa egna regler i stället för att hålla sig till t.ex. HSB:s standardavtal. Men med t.ex. vetskapen om kompetensen i styrelsen i den förening jag bor så är det risk för att det skulle bli katastrof om denna styrelse egenhändigt skulle utforma ett avtal (och att utforma avtal ingår för övrigt inte i "ordinarie underhåll" utan är mer att jämföra med att ta fram nya stadgar). Precis som i de flesta andra frågor ska självklart medlemmarna involveras så att den samlade kompetensen dras nytta av och så att man får med allt som är av vikt för föreningens medlemmar.

Reglerna måste bara vara anpassade för den lokala föreningens förhållanden och ej i strid med lagar. Och de måste vara väldigt klara och tydliga.

Att hyra ut en parkeringsplats i andra hand är nog något jag inte skulle tycka var särskilt bra, och borde vara uttryckligen förbjudet i avtalet, enligt min mening. Men jag tror att i det aktuella fallet så handlar det om att temporärt låna ut sin parkeringsplats (t.ex. över natten), och detta måste vara helt ok.

I min förening så har vicevärden (som också ingår i styrelsen) två bilar (minst), och i egenskap av ansvarig för parkeringsplatserna så har han information som han utnyttjar för att placera sina bilar på andras parkeringsplatser. Han ställer sig då antingen på platser där den som hyr platsen är borta under en längre tid eller på platser där den som hyr platsen inte ens har en bil (styrelsen accepterar att de som inte har bil får ha parkeringsplats trots en kö på 20 personer till parkeringsplatserna och trots att det inte är tillåtet att ha parkeringsplats utan bil).

Inte särskilt snyggt. Speciellt inte eftersom det fullständigt bryter mot det avtal vi alla undertecknat (som råkar vara HSB:s usla standardavtal... som de i sin tur norpat från annat håll)... utöver det faktum att han utnyttjar "inside information" som ingen annan har möjlighet till (ett solklart lagbrott).

TILLÄGG
Rent rättsligt undrar jag om ett avtal för p-platser som enbart tagits fram av styrelsen (utan att medlemmarna involverats på något sätt) är att betrakta som giltigt avtal i händelse av tvist. Jag vet inte, men det är i alla fall inget som är givet att styrelsen har denna behörighet (med tanke på jämförelsen mellan p-avtal och stadgar, samt vad styrelsens uttalade uppgifter är).


Roger Medlem
Hemsida

Tack för svaren. När vi flyttade till HSB-lägenhet tänkte vi bara bo och ha lugn och ro (kanske en ouppnåelig dröm), alla tillönskas därför lugn och ro i det goda nya året!

31/12 2005 (380) e


Ledamot i BRF
Hemsida

Roger, läs om det står någonting i kontraktet, gör det inte det måste styrelsen på något sätt styrka sin "linje" att bara du får använda p-platsen.

31/12 2005 (379) e


Roger Medlem
Hemsida

Min oro är att det ska bötas hit och dit och mina besökande ska sitta emellan och att styrelens regeltolkning går ut på humöret för dagen. Då kan det vara bra att veta var man vänder sig, hur man gör!

31/12 2005 (378) e
    Kommentar av Admin

GOTT NYTT


ÖNSKAS ALLA


Roger Medlem
Hemsida

Jag har avtalat om en p-plats som jag ibland låter besökande till mig använda, med motorvärmaruttag mm.

Nu har styrelsen aviserat att dom tänker försöka stoppa detta hos en del.

Men det kan dom ju komma förbi genom att ha olika utformade avtal, ett för styrelsen och deras kära och ett annat för de "andra".

En del av er som svarat nämner styrelsens "kontroll" över p-platser o garage men det är väl min sak vad jag använder dom till om avgiften betalats eller?

31/12 2005 (377) e
    Kommentar av Admin
Det hela är egentligen mycket enkelt.

Det enda som gäller är
1) det avtal för parkeringsplatsen som du skrivit under (inga andra "sidoavtal"), eller
2) föreningens stadgar, eller
3) lag (bostadsrättslagen, föreningslagen, etc).

I ditt fall är det bara det avtal du undertecknat (om inget sägs i föreningens stadgar) som gäller.
Och detta avtal finns enbart i en version som gäller för samtliga boende. Annars skulle avtalet direkt strida mot lagen.

Alltför många lever i villfarelsen att styrelsen kan skapa egna regler. Det kan de aldrig!!! Det är alltid medlemmarna (inkl. styrelsen) som bestämmer vilka lokala regler som ska gälla, och då ska dessa sättas på pränt och styrelsen är "uppgiftsskyldig".

HSB har under så många decennier styrt föreningarna med en järnhand (i stället för att föreningarna skulle fungera som "autonoma öar") att det lämnats väldigt lite utrymme för självständigt tänkande bland såväl medlemmar som styrelse. Men det är hög tid att medlemmarna nu börjar förstå att det är medlemmarna som styr, inte styrelsen.

Styrelsens uppgift är endast att upprätthålla de regler som medlemmarna bestämt.

Det har i min förening förekommit att styrelsen med stöd av HSB illegalt drivit in pengar från okunniga medlemmar. Medlemmarna tror inte att HSB kan ägna sig åt dylika saker, men så fungerar det nog tyvärr alltför ofta.

Vad gäller kontroll av parkeringsplats, som jag nämnde tidigare, avsåg jag alltså att styrelsens uppgift är att se till så att de av medlemmarna bestämda reglerna för parkeringsplatsen upprätthålls, och för detta måste styrelsen ha en viss kontroll över parkering/garage. Du får sedan använda parkeringsplatsen till vad du vill så länge det inte bryter mot ditt parkeringsavtal, föreningens stadgar eller lagar.Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


Stephan
Hemsida

HSB betyder inte "han som bestämmer". Även om många har fått det planterat hos sig.

Däremot har HSB skrivit stadgarna, liksom de flesta avtal man tecknar med föreningarna, ekonomisk, förvaltning och driftavtal.

Jag hör och ser lite att några styrelser tar till sig, eller ska man säga att det har gått upp ett ljus för några.

Sunt förnuft säger att avtal skall skrivas för båda parterna. Finns det någon som tror att HSB skriver för dem ofördelaktiga avtalstexter? Ja då är det nog inte mycket att diskutera, utan bara betala för tjänster man får.

Blir det någon tvist så löser HSB det på "bästa sätt" (för HSB).
Det är inte HSB som är experter på föreningens ärenden, det "ska" vara styrelsen som bor där, och har i uppdrag att värna om sina medlemmar.

På 1600-talet hade 80% av befolkningen inget att säga till om, så är det inte idag.
Om styrelserna lärde sig stå på egna ben skulle det gynna medlemmarna framförallt ekonomiskt.

Detta gäller framförallt storstäderna, för ingen på denna jord kan övertyga mig att till exempel en HSB-förvaltare som sitter med i en 6-8 bostadsrättsföreningars styrelser kan tillföra föreningen mer än en normalbegåvad av föreningen vald ledamot.

31/12 2005 (376) e


G-I
Hemsida

Enligt Riksbyggen står bostadsrättslagen över stadgarna för en brf-förening.

31/12 2005 (375) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 14/08-2022 07:39:34 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: