Sida: << | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

Förtroendekris i HSB Malmö

Sex ledamöter i HSB Malmös styrelse har till ordföranden Alf Gustavsson meddelat att de saknar förtroende för honom.

Den verkställande ledningen i HSB påpekar att trots den uppkomna situationen kommer verksamheten att pågå som vanligt.

Förtroendekrisen för Gustavsson är efterdyningarna av ett skadat varumärke då den tidigare vd:n för HSB Malmö, Johnny Örbäck, nyligen i tingsrätten dömdes till 1,5 års fängelse för att olovligen föra ut 38 Mkr av medlemmarnas pengar till utländska konton.

Som följd har, bland annat, brf Misteln stämt styrelsen med krav om att den senaste årsstämman i HSB Malmö ska göras om.

Kul att se att någon annan än Sydsvenskan skriver om HSB:s miserabla skötsel.


14/01 2008 (3329) e
    Kommentar av Admin
Ja, hade sedan bara HSB Riksförbund vågat gå ut med information om detta på HSB Riksförbunds webbplats så hade det visat att det finns i alla fall ett litet spår av öppenhet inom HSB.

Men HSB Riksförbund tiger som muren.

Detta tror jag skadar HSB:s rykte betydligt mer än vad HSB Riks tror att det skadar HSB:s rykte att informera medlemmarna om vad som händer inom HSB.

En positiv effekt med denna information hade varit att andra kan ta lärdom av de misstag som görs i andra regioner.

Men allt ska vara hemligt, helt traditionsenligt.

Ska det någonsin ske några förändringar?

HSB Riksförbund menar att allt som händer utanför Sthlm är lokalt, och därför inget som HSB Riksförbund ska informera om (mer än kanske om Uppdrag Granskning tar upp något om HSB).


Micke1

Kan hålla med att valberedningen i HSB Malmö har ett tufft jobb nu men tror att de kan lösa uppgiften så att en del slipper sitta kvar.Kan vara arvodespengarna som dra folk att sitta kvar som inte har förtroende.


13/01 2008 (3328) e
    Kommentar av Admin
Jo, men om valberedningen ska kunna lösa denna uppgift så vill det verkligen till att valberedningen lägger manken till denna gång.

Det kan faktiskt mycket väl vara så att hela styrelsen (utom Alf Gustavsson) avgår till stämman.
Även om valberedningen frågar styrelseledamöterna idag om de vill sitta kvar så kan det mycket väl förändras till stämman. Detta måste valberedningen vara beredd på! Och sedan är frågan vem stämman vill ha kvar. De kanske vill ha helt nytt färskt blod. Kan valberedningen förse stämman med detta blod?

Jag vet i alla fall någon i denna styrelse som definitivt inte platsar där, och ju fortare denna person kommer därifrån desto bättre för de 42.000 eller drygt 43.000 (vilket det nu är) medlemmarna !!!

Så om valberedningen inte har en fulltalig styrelse i beredskap till stämman, utöver sittande styrelse, kan rejäla problem uppstå.


Jag har nu lagt ut de motioner jag lämnat in till HSB Malmö.

Se Startsidan.
I SKD stod det den 12/1 2008 att revisorerna var helt omedvetna om krisen i HSB Malmös styrelse. De säger att det enda de vet är vad de läst i media. Är detta rimligt?

Internrevisorn svarar;
"– Detta är naturligtvis allvarligt, men som revisor kan jag utan mer vetskap inte säga mer än att jag är mycket förvånad. Vi har inte uppfattat signaler om ett misstroende".
En fråga som osökt dyker upp då är vad skälet är till att internrevisorerna inte uppfattat dessa signaler? Med tanke på att vad det än handlar om så tycks det ha pågått under en längre tid. Det måste helt enkelt finnas fel i systemet som det är av största vikt att snabbt rätta upp.

Internrevisorn svarar;
"Även ett ärende som för inte är av större vikt för en revisor kan orsaka ett kompakt misstroende i en styrelse."
Hur kan man resonera så här? Allt som kan skapa ett "kompakt misstroende" i styrelsen måste väl per automatik vara av stor vikt för revisorerna? Vad ska vi annars ha internrevisorer till?

Vad jag tar upp här är ingen direkt kritik mot revisorerna, utan mot systemet som sådant. Det måste ske förbättringar av rutiner och regelverk, med en större öppenhet!

Det måste ställas krav på revisorerna inom HSB Malmö att de löpande kontrollerar statusen inom styrelsen. De har faktiskt ett större ansvar för detta än valberedningen.

Ingen information går ut om vad det handlar om. Styrelseordförande Alf Gustavsson vägrar säga något. Ingen av de övriga sex ledamöterna vågar uttala sig. Valberedningen vill inte uttala sig. Revisorerna vet ingenting. Och de anställda säger sig vara helt oinformerade.

Det här visar med all önskvärd tydlighet att det inte håller att ingen vet vad dennes uppgifter är inom HSB.

När problem uppstår inom en styrelse, som i detta fall, så måste medlemmar informeras om detta. I annat fall tar hela HSB skada utan att någon kan vidtaga några åtgärder.

Styrelse, valberedning och revisorer får inte vara så rädda för att uttala sig i media. Naturligtvis finns det gränser för vad som behöver yttras, men i ett fall som detta så måste någon ta bladet ur mun. Annars skadas HSB:s anseende bara ännu mer, eftersom den enda naturliga slutsatsen som medlemmarna kan dra när ingen vågra träda fram är att alla fegt håller varandra om ryggen.

HSB Malmös resonemang att det är bättre att vara hemlighetsfull än öppen är inte heller i överensstämmelse med HSB:s kod för föreningsstyrning.


Myggan
Hemsida

Vad är det som händer i HSB Malmö?
Om dessa människor inta avgår omedelbart kommer detta att driva HSB Malmö i fördärvet!
Kommer HSB Sverige att skadas?
Givetvis!
Vi vill veta NU vad som pågår.
Här sitter det flera föreningar och är oroliga för HSBs framtid och Alf Gustavsson biter sig fast!
KRÄV EN EXTRASTÄMMA NU!

12/01 2008 (3327) e
    Kommentar av Admin

Hela styrelsen i HSB Malmö uppmanas avgå

Det är bara ett problem, och det är att valberedningen förmodligen inte har någon reservordförande i backfickan. Det är därför Alf Gustavsson vägrar att lämna sin post. Han hoppas att det inte ska dyka upp någon ersättare till honom, så att han får sitta kvar enbart av denna anledning.

HSB Malmös framtid hänger nu på att valberedningen visar att den kan prestera något.
Medlemmar måste också nominera ledamöter till styrelsen, annars väljs bara vem som helst som vill ställa upp (som vanligt är) i stället för de som är bäst lämpade.

SDS skriver;
"– Jag har förståelse för föreningarnas oro. Jag har ambitionen att vi så snart som möjligt ska komma in i en normal arbetsordning, säger HSB Malmös ordförande Alf Gustavsson."
Men herregud, vad är detta !!! ???
Normal arbetsordning?
Jag vet inte vad normal arbetsordning innebär för Alf Gustavsson, men om han tror att det ska bli en normal arbetsordning så länge han sitter kvar så simmar han i galen tunna..

SDS skriver;
"En eller flera ledamöter måste avgå. Det är enligt HSB:s förbundsordförande Kent-Olof Stigh lösningen på styrelsekrisen i HSB Malmö."
Glädjande att förbundsordföranden i alla fall klargör detta... även om det torde vara uppenbart för alla och envar.

SDS skriver;
"Också styrelseordföranden Alf Gustavsson är övertygad om att någon eller några ledamöter på sikt måste lämna styrelsen.
– Det är självklart, säger han.
"
Suck! Ja, bara synd att han inte tycker att det är lika självklart att han är en av dessa.

SDS skriver;
"Tidningen har pratat med de stämmovalda styrelseledamöterna Anders Lundberg, Giovanna Brankovic, Olle Strand, Henric Lellky och viceordföranden Maj-Britt Thulin. Ingen vill kommentera konflikten."
Vad tror de att de kan vinna på att inte informera medlemmarna om vad som händer?

Finns det verkligen inte en styrelseledamot som ser till medlemmarnas bästa och vågar ta bladet ur mun?

Men det är glädjande att det finns förtroendevalda ute i föreningarna som i alla fall vågar uttala sig.

Problemet är alla de förtroendevalda som försöker gömma sig bakom de andra, och sitter som tysta möss alltid.


stephan

Styrelsens rättigheter/skyldigheter
Brev till vädurens styrelse
"Mycket intressant fråga.

Vädurens styrelse som konstant vägrar svara medlemmar på olika spörsmål, har ingen kunskap om vad som gäller.
Att tiga är silver att tala är guld hoppas jag ni kommer att få se framöver.
För att inte tala om revisorn Jonny Isaksson. Jag tror inte att jag under mina 55 levnadsår har träffat någon sån imbecill människa.
En som skall vara ett led mellan medlemmar styrelse och myndighetskrav, som uppför sig som en mussla bör få det strängaste straff en revisor kan få.
För 2000 år sedan hade stenig varit lämpligt straff för nämda Isaksson, numera kan man bara hoppas på samveteskval samt anmälan till revisonsnämnden.

Pengar går före samvete har Jonny Isaksson redan bestämt sig för, den saken är helt klar.

Stackars boende i väduren som har med detta folk att göra."


11/01 2008 (3326) e
    Kommentar av Admin
Off Topic

Pressmeddelande från HSB Malmö

De sex övriga stämmovalda ledamöterna i HSB Malmös styrelse har till ordföranden Alf Gustavsson meddelat att de saknar förtroende för honom.

Trots att det finns meningsskiljaktigheter inom styrelsen har vi kunnat enas om hur vi ska lösa situationen fram till ordinarie stämma i april.

Samtliga styrelseledamöter vill här understryka att alla i styrelsen kommer att hantera den uppkomna situationen på ett ansvarstagande sätt med våra medlemmars, kunders och övriga intressenters bästa i åtanke.

Den verkställande ledningen påpekar att trots den uppkomna situationen pågår verksamheten
som vanligt.

/ Styrelsen i HSB Malmö

Bengt Skånhamre 2008-01-11

Vad menas med;
"...har vi kunnat enas om hur vi ska lösa situationen fram till ordinarie stämma i april."?

På vilket sätt är detta?

Att allt fortsätter som "vanligt"?

Vad menas med;
"Den verkställande ledningen påpekar att trots den uppkomna situationen pågår verksamheten
som vanligt.
"?

Så enligt HSB Malmös styrelse så säger Lars Danielsson att allt fortsätter som tidigare;
"som tidigare" = lika uselt som tidigare.

Vad är detta för trams från HSB Malmös styrelse?

Det begriper väl vem som helst att arbetet inom HSB Malmös styrelse nu helt omöjligt kan fortsätta som vanligt.

6 ledamöter där inte en av dessa har förtroende för sin ordförande.

Det är tråkigt att styrelsen försöker lura medlemmarna på detta sätt.

Jag förstår att detta uttalande enbart är för att försöka gjuta olja på vågorna. Men jag är övertygad om att bättre effekt uppnåtts genom att vara ärlig och uppriktig i stället, samt genom att redovisa rent konkret vad man kommit fram till.

Det hade varit betydligt bättre om styrelsen varit ärlig och i stället redogjort för dels vad problemen är och dels mer konkret om hur arbetet nu ska kunna fortsätta på bästa möjliga sätt.

Som det är nu kommer alltså frågor och motioner behandlas lika dåligt som tidigare?

Drygt tre långa månader kvar till årsstämman, och denna styrelse ska sitta och fungera tillsammans och besvara motioner och sy ihop en fungerande stämma. Hur ska detta gå?

Det är faktiskt så att det krävs minst tre stämmor fram till och med april (förklaring till detta kommer senare).
Styrelsen har två alternativ;
1. Strunta att fullgöra sina uppgifter och låta HSB Malmö falla ihop som ett korthus.
2. Följa lag och stadgar och under de tre närmaste månaderna genomföra tre stämmor.
Vilket kommer det att bli?

Om HSB Malmös styrelse till årsstämman kommer att ursäkta de dåliga svaren på motionerna med turbulensen inom styrelsen så vet jag inte vad jag kommer att göra... men gissningsvis kommer jag att bli mer förbannad än vad jag någonsin blivit tidigare!

Hela styrelsen har ansvar för detta oavsett vilket!


Som komplement till denna historia så kommer jag strax att på startsidan till dessa webbsidor lägga ut mina motioner till HSB Malmö. Dessa motioner är mycket tuffa. Mycket, mycket tuffa.

Mina motioner kommer också delvis att förklara den turbulens som finns inom styrelsen idag.

Besvarar inte styrelsen dessa motioner på ett seriöst sätt så kommer jag att gå i taket.

Jag skulle vilja uttrycka det som att svaren på mina motioner (och sedan stämmans beslut) är helt och hållet avgörande för hur HSB Malmös framtid kommer att bli.

Efter mina motioner så finns det inte en enda styrelseledamot eller fullmäktigeledamot inom HSB Malmö som kan säga att den varit omedveten om vad som hänt inom HSB Malmö.

Alla kommer att påläggas ett särskilt stort ansvar nu. Speciellt de fullmäktigeledamöter som inte pallrar sig till HSB Malmös kommande stämmor. Om dessa "smitare" inte redovisas någon annanstans så kommer jag att se till att namnen på alla dessa offentliggörs!!!

HSB Malmös årsstämma 2008 kommer att bli den tuffaste i hela HSB Malmös historia!
Stämman kommer inte att bli som någon årsstämma någonsin i någon HSB-region, och därför är det nu särskilt viktigt att fullmäktigeledamöterna visar att det finns ansvarsfulla ledamöter i denna samling.

Det bästa sättet att visa att man är en ansvarstagande medlem är att skriva motioner, och den ledamot som inte bemödat sig med att skriva i alla fall en liten motion till denna årsstämma bör självfallet lämna sitt uppdrag frivilligt.

Nu är det allvar!

Alla måste dra sitt strå till stacken och se till att det inte bara nomineras rätt personer inför årsstämman, utan även att rätt (!!!) beslut tas.stephan

Tystnadsplikt styrelse.
Här har HSB Riksbyggen verkligen lyckats i sitt uppsåt att styrelseledamöter skall hålla käften för att uttrycka sig lite hårt.
Det enda jag ser är att styrelsen skall hålla tyst när det gäller anbud och uttalanden om boende.
För övrigt skall de informera så mycket som möjligt.
Det är rena "hispan2 att styrelseledamöter skall vara "försiktiga" med information. ännu har ingen dömts för att sagt för mycket.
Istället borde 90%av styrelseledamöterna dömas för att säga för lite till sina medlemmar.
Öppenhet är godhet, och sammanför bostadsrättsinnehavare.
Ut ur musselskalen alla styrelseledamöter, ingen riskerar att tala sanningen.

11/01 2008 (3325) e


G-I

Detta med vem får prata om vad i en styrelse är en mycket intressant fråga.
De flesta ledamöterna är rädda att säga nåt överhuvudtaget, för att de inte vet riktigt vad gränsen går på vad som ingår i tystnadsplikt eller inte. Varför är det så?
Jag tror att det rä för att styrelserna tar sig inte tid att göra en lista på vad ingår i det man INTE får prata om.
Som styrelseledamot, om man har en klar bild på vad man inte får prata om, sen vet man att man får prata om allt annat.
I alla fall, oavsett hur man gör, det är viktigt för en styrelsen att tillåta alla ledamöterna att yttra sig (de måste ju ta varje möjlig tillfälle att prata med medlemmarna/uppdragsgivarna) genom att ta ett interna samtal på vad man får prata/inte prata om.
Jag tror att det rä för att styrelserna tar sig inte tid att göra en lista på vad ingår i det man INTE får prata om.
Som styrelseledamot, om man har en klar bild på vad man inte får prata om, sen vet man att man får prata om allt annat.
I alla fall, oavsätt hur man gör, det är viktigt för en styrelsen att tillåta alla ledamöterna att yttra sig (de måste ju ta varje möjlig tillfälle att rpaat med medlemmarna/uppdragsgivarna) genom att ta ett interna samtal på vad man får prata/inte prata om.

11/01 2008 (3324) e
    Kommentar av Admin
Ja, håller med. Om man skapar ett regelverk för vad man inte bör uttala sig om så slipper man oroa sig för att man gör fel. Det borde ju inte ingå särskilt mycket i denna kategori.

Men när det gäller valberedningen förstår jag inte riktigt hur man resonerar. Det kan inte få finnas bara en person som får uttala sig. Speciellt när det som i det här fallet inte ens finns något regelverk för detta. Det är ju bara att säga vad man vet, och ingen kan då anklaga denne för att ha gjort fel.

G-I, en helt annan fråga. Vet du om Riksbyggen informerar sina medlemmar om att alla Riksbyggen-medlemmar har motionsrätt till Riksbyggens stämmor? Eller det är lika hemligt där som inom HSB?


Goran

Alf Gustavsson och Ingela Persson är de enda två som har rätt att uttala sig i frågor ställda till styrelse repektive valberedningen.Har övriga förtroendevalda försetts med munkavle ? Är detta ett skämt, eller ?

11/01 2008 (3323) e
    Kommentar av Admin
Ja, det är väl snarare styrelsens och valberedningens (med eller utan sammankallande) förbannade skyldighet att redovisa allt för medlemmarna?

Gör de inte detta så får de ju också ta konsekvenserna av att det blir svårare att sy ihop en ny lösning. Och inte minst så gör det att medlemmarna börjar ifrågasätta alla andras ärlighet och uppriktighet.

Varför detta hemlighetsmakeri?
Det mesta om detta är ju redan ute ändå, så vad spelar det för roll?

Eller Alf Gustavsson håller alla i sådant järngrepp att det inte finns en valberedare eller styrelseledamot som vågar prata?

Det går ju alldeles utmärkt att göra detta anonymt i så fall (vilket verkligen inte borde behövas)!

Ingen information finns ens på HSB Malmös webbplats.

Hmmm. Jag undrar om det är denna historia som gjort att HSB inte vågar berätta hur det går till att lämna in motioner till HSB Malmös årsstämma? Jag vet inte riktigt hur, men det kan ju vara sammankopplat på något sätt.Viktig info från HSB Malmö ang. motioner
Man kan få reda på sitt medlemsnummer via HSB Malmös kundtjänst (040-357700) eller via e-post info@malmo.hsb.se.

Det behövs inget "undertecknande" av motion, medlemsnummer räcker gott.
Missar någon att uppge medlemsnummer så söker HSB Malmö kontakt med den personen (om möjligt). Så ingen motion kommer att sållas bort bara för att man glömt någon kontaktuppgift om man kan nå motionären på andra sätt.

Avslutningsvis, alla stämmohandlingar kommer att läggas ut på HSB Malmös webbplats samtidigt som de skickas ut till fullmäktigeledamöterna!stephan
Hemsida

Valberedningens sammankallande i thailand, jo ja tackar ja.


11/01 2008 (3322) e
    Kommentar av Admin

Ja, det måste ha kommit som en stor överraskning för Ingela Persson att valberedningen påbörjar sitt arbete nu. Kan i och för sig vara mysigt att lyfta sitt enorma arvode från Thailand.

Jag har verkligen medlidande för VD Lars Danielsson här, som naturligtvis hamnat i kläm. Så skulle det inte behövt vara om HSB Malmö hade haft en kompetent ordförande.

Men precis som med valberedningens ordföranden så förstår jag att Alf Gustavsson klamrar sig fast så länge det går med tanke på de 183.600 kr han kammar hem årligen utan att prestera ett dyft. Tvärtom så är risken stor att han sänker HSB Malmö, och han ger sannerligen inte HSB i stort ett gott rykte.

Om nu de 6 ledamöterna i styrelsen kräver Alf Gustavssons avgång så är det ju lätt löst. Det är ju faktiskt så att han aldrig valts in i styrelsen. Han har bara suttit där på lånad tid.

Jag tycker gott att Olle Strand och Anders Lundberg kan uttala sig. Jag vägrar tro att det finns ett skriftligt avtal om att det bara är Alf Gustavsson som äger rätten att uttala sig.

Samma sak gäller för valberedningen. Om de ser till medlemmarnas bästa så måste de se till att medlemmarna informeras. Det är i allra högsta grad medlemmarnas rättighet att få all information om detta!

En helt annan fråga uppstår osökt här. Jag vet att HSB Malmös register inte är korrekta, men HSB Malmö brukar som regel uppge att det finns 42.000 medlemmar (eller strax under). Nu skriver SDS att det är drygt 43.000 medlemmar. Är det verkligen ett så stort span mellan HSB Malmös gissningar på hur många medlemmar det finns?stephan
Hemsida

HSB=Hjälp Sådana beslutsfattare

HSB:s styrelse kräver ordförandens avgång

Det råder öppet krig i HSB Malmös styrelse. Ordföranden Alf Gustavsson klamrar sig fast vid makten. På nyårsaftonen blev han uppringd av den övriga styrelsen – med order att avgå.

11/01 2008 (3321) e
    Kommentar av Admin

Jag skulle vilja säga det som att Alf Gustavsson inte bara har hela styrelsen i övrigt emot sig, han har även en majoritet av medlemmarna emot sig, och borde därför frivilligt ha avgått för länge sedan.

Men, visst är det skönt att övriga delar av styrelsen äntligen reagerat och nu kräver hans avgång.

Detta visar att rutinerna måste förändras så att föreningen betydligt lättare kan bli av med inkompetenta förtroendevalda så att föreningen inte behöver drabbas så hårt bara för att de då vägrar avgå.

Det som gör mig lätt irriterad här är att Alf Gustavsson kallar hit HSB:s förbundsordförande på riksplanet, Kent-Olof Stigh, till sitt stöd. En förbundsordförande borde stå på föreningens sida och inte på en enskild ledamot sida, bara för att de är "bundisar".

Och det som irriterar mig ännu mer är följande kommentar från Alf Gustavsson;
"– Att Sydsvenskan ringer mig visar att det här kastar en skugga över hela verksamheten. Det handlar om HSB:s varumärke. Det här spiller på HSB som helhet, säger Alf Gustavsson.".

Jaha, och Alf Gustavssons agerande och maktfullkomlighet kastar inte en skugga över HSB?

Och det som irriterar mig mest är att Alf Gustavsson förklarat att han tänker sitta kvar till HSB Malmös ordinarie stämma i slutet av april. Han säger;
"– Mitt ställningstagande är att jag har ett uppdrag som är givet av fullmäktige vid den senaste stämman."
Men om Alf Gustavsson hade varit vaken på detta möte så hade han varit medveten om att - precis som det står i klandret av årsstämman - han ALDRIG VALDES IN I STYRELSEN !!!

En sunt tänkande människa hade avsagt sig sitt uppdrag utan tjafs, om samtliga övriga uttalat sitt missnöje mot honom. Detta var det slutgiltiga beviset (som om det inte fanns bevis tillräckligt för detta redan innan) att han bara sitter där i egenintresse, och inte för att tillvarata medlemmarnas intresse!

Sedan blir man bara så trött av följande kommentar;
"– Både jag och den övriga styrelsen har förklarat att vi har ett gemensamt mål: att vålla HSB Malmö så liten skada som möjligt."
En typisk kommentar från denna ordförande för att försöka lura läsarna att tro att han och övriga delar av styrelsen är överens om något.
Alf Gustavsson vill vålla HSB Malmö så lite skada som möjligt genom att vägra avgå.
Resten av styrelsen vill vålla HSB Malmö så lite skada som möjligt genom få bort Alf Gustavsson så fort det bara går.


Jag kan inte låta bli att kommentera följande kommentar från Alf Gustavsson;
"– Jo, men det handlar om en begränsad period. När det gäller handläggning av formella ärenden förväntar jag mig faktiskt samma professionalitet från de övriga som jag själv måste ha."
Min kommentar är att jag innerligt hoppas att övriga delar av styrelsen inte sjunker till samma låga "professionalitet" som Alf Gustavsson har. För den är lika med eller under noll!

OBS! Om inget annat sätt fungerar så går det alltid att kalla till extrastämma, och på detta sätt tvinga bort honom! Ett jobb för valberedningen. Ju fortare desto bättre.stephan

Ekonomisk förvaltning, snöröjning?

Små föreningar är svårt att jämföra håller jag med om. det måste nog upp till 300 lgh för att kunna jämföras avtalskostnader.
De tre stora avtalen 300-föreningarna i HSB har gäller ekonomisk, teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel. dessa bör vara lätrta att jämföra.
För bara 25 år sedan hade HSB distrikt där man tog in ett belopp för alla föreningar samt delade upp med en orättvis fördelning.
Det var på den tiden HSB hade i sina stadgar att alla HSB-föreningar var tvungna att ha allt i HSB.
Fast egentligen var det inte så men ingen tordes motsätta sig det. Tänk det 25 år. + att det finns fortfarande i vissa föreningarna tro och stadgar, skandal.

10/01 2008 (3320) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:29:50 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: