Sida: << | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ledamot i BRF
Hemsida

Föreningen ansöker ju om ROT-avdraget om den gjort större rep/reoveringar (det gjorde vi och utan problem). Fattar inte varför man ska krångla till det helt i onödan. Bara en massa extraarbete helt i onödan,iallafall när det gäller lägenheter, kanske är annat med småhus.

8/03 2006 (612) e
    Kommentar av Admin

Rotbidrag. Allt du behöver vetaBerit K. medlem
Hemsida

Vilket fantastiskt bra forum om bostadsrätter. Här finns verkligen mycket information. Kanske lite mycket att läsa ibland.

Jag bor i en HSB-förening och i HSBs forum tycks det inte vara tillåtet att framföra någon form av kritik. Då är det ju jättebra att ett sådant här forum finns där alla kan ställa frågor och lufta sina åsikter utan att man för den sakens skull behöver uppge vilken förening man bor i.
Jag är själv nyinflyttad i en bostadsrätt så jag har inte så mycket att säga själv, men det är intressant läsning. Om jag skulle klaga på något i min förening så är det väl kanske att de som bor i bostadsrätt tycks vandra runt som zoombier som inte bryr sig om sitt boende. Engagemanget är inte riktigt vad jag tycker det borde vara. I alla fall inte förrän det blir kris, och då kanske det är för sent att göra något åt de problem som uppstått i föreningen. Kanske detta forum blir en tankeväckare för dessa medlemmar?

8/03 2006 (611) e


Richard
E-postHemsida

En mer utförlig förklaring till Rotavdraget och kanske en förståelse till irritationen eller vad man nu kallar det:-)

Föreningen skriver:
"Den summa som du kommer att få tillbaka vi din skattesedel, skall komma föreningen till godo,
eftersom föreningen gjort diverse arbeten på fastigheterna.
Därför kommer föreningen under september - oktober 2006 återkräva dessa pengar via din hyresavi

Det intressanta med detta är utformningen och på vilket sätt föreningen önskar få tillbaks pengarna.
Man börjar omedelbart med en tvångs åtgärd. Tanken är god men påvisar obetänksamhet och därför måste detta ifrågasättas.

Kontakt har upprättats med xxx xxxxxx, jurist på HSB.

Hans förkortade svar återges i princip med 3 ord förutom att man inte har rätt att kräva in
några pengar alls och ur ett juridiskt perspektiv skulle vi vinna ett återbetalningskrav med 100% säkerhet.

Följande 3 kriterier.
* Man måste kunna motivera kostnaden, en hyreshöjning måste motiveras.
* Likabehandlingsprincipen gäller. dvs. får en ska alla ha, kortfattat.
* Ovanstående utrycker en form av tvång och faller därför eftersom detta inte är tillåtet.

Dessutom påtalades följande:
Rot avdraget är inte ett självändamål. Syftet är att förutom själva reparationen också öka användandet av företag med F-skattesedel och som ger ordentligt specificerade kvitto.

Konsensus ära att finns ingen anledning till oro. Man har ingen laglig grund för en eventuell indrivning ifall detta skulle bli nödvändigt
Därefter kontaktades skattemyndigheterna för besök. Efter att granskat papperna en liten stund ansåg man att det vore bäst att Rättsenheten på Skattemyndigheten tog sig en titt. Lena Abrahamsson kontaktades. Efter ytterligare granskning kontaktades Cecilia Andersson, enhetschef på ROT enheten i Vimmerby.

Följande gäller:
Det är alldeles riktigt att man som brf kan erhålla rotavdrag på "av föreningen belägna 'småhus'"

Häng med nu... Föreningen bestämmer sig att göra grundarbeten på våra fastigheter.
Om det gäller lägenheter kan bostadsrättsföreningen själva yrka på avdrag. När det gäller "småhusen" ska man ta antalet småhus minus kostnaden för lägenheterna och sedan dela på resterande småhus, dvs. man måste explicit ange kostnaden per småhus eftersom den måste vara dedikerad.men....föreningen måste vara medvetna om att avdraget går till bostadsrättsinnehavaren och inte till föreningen. Man kan tycka om detta som man vill men det finns ju en orsak till reglerna....

3 par, Stina och Olle , Jens och Siv samt peter och Lisa bor i vardera ett små-hus och får enligt
skattemyndigheterna en reduktion på 5250 kr vardera, dvs 10.500./par

* Stina och Olle har ekonomiska problem och har en månatlig utmätning på en total skuld, låt säga 50.000.

* Jens och Siv ska flytta den 1/7

* Peter och Lisa bor kvar men skriver inte på ansökan utan ansöker för egen räkning om Rot avdrag för en omfattande renovering av sitt kök samt badrum

Alla utom Peter och Lisa skriver på ansökan om ROT avdrag.

Nu beviljar skattemyndigheterna Rotavdragen.

Med vilken rätt kan föreningen kräva in pengarna från paren ovan.
Par ett kommer inte att ha ekonomiska resurser eftersom Kronofogden redan utmätt summan.

Ska föreningen kräva in Sept resp Okt hyra från någon som redan flyttat från området eller ska nyinflyttade få ta den smällen. Hur ska ni driva in den hyran?

Och till sist varför ska Peter och Lisa "solidariskt " vika undan för de omkostnaderna som köket och badrummet inneburit för deras del.

En sekundär fråga: Har Styrelsen uppfyllt sin informationskyldighet gentemot boende i lägenheterna (obs inte småhus) med att informera om deras rätt till rot avdrag för reperations omkostnader för t.ex renovering av badrummet.
I all ära att föreningen värnar om ekonomin men att facistiskt förändra de demokratiska principerna och kalla Rot-avdraget för Årsavgift är väl ändå att ta i.

En tredje fråga är.- Vad är det för underlag Ni skickar med Ansökan.
Delger ni alla "Småhus" detta underlag innan ni skickar in det?

Skulle detta vara ett felaktigt underlag kan ju enligt reglerna detta bli en kostsam historia för oss boende.
Ordet Solidaritet lär inte hålla vare sig i Hyresnämnden eller i annan rättslig instans.

Det troliga är väl att nu kommer styrelsen och anställda att skrika om hyreshöjningar och att
alla är oansvariga och osolidariska.

För alla nu som fortfarande har tvivel finns följande telefon till Rotenheten i Vimmerby:

0492 - 172 15 Cecilia Andersson
0492 - 172 01 Sandra Alexandersson

Att råda någon är fel, alla ska göra vad de anser är riktigt dock ska man vara medveten om att man påtager sig ett ansvar och eftersom föreningen inte idkar social verksamhet så varför skulle man ta hänsyn till eventuella påföljder

Observera att ansökan måste ha kommit in till Skatteverket senast den 1 mars 2006. Detta gäller även för dig som har brutet räkenskapsår och ska räkna av skattereduktionen på skattebeskedet för 2007.
Den som lämnar oriktiga uppgifter och får för hög skattereduktion är skyldig att betala tillbaka det han fått för mycket. Den som avsiktligt lämnat oriktiga uppgifter för att få högre skattereduktion riskerar dessutom skattetillägg

7/03 2006 (610) e
    Kommentar av Admin

För att läsa allt om rotavdrag 2008, se Rotavdrag i en brf

Hyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum


Richard
E-postHemsida

Svar till G-I:
ROT-Avdrag och endast svar avseende ROT avdrag.
ROT avdrag är bra. Det är ett sätt för föreningen att spara pengar.
Det är ingen som har sagt (även om det hänsyftas i brevet) att lapparna inte ska lämnas in.
Däremot framkommer det inte att underlaget kan komma att medföra probelm för de som lämnat
in eller som skattejuristen uttryckte sig...det är 50-50 att det går igenom.
Skulle det inte gå igenom så är inte föreningen villiga att understödja den boende.
Det är styrelsen skyldighet att se till att underlaget är korrekt utformat och har lagligt stöd.
Så har inte varit fallet här, det är bevisat.

Tyvärr kan man tycka att man som förening har rätt till avdraget men nu medger reglerna att den boende (oavsett om man bor i lägenhet eller
småhus) också har rätt till dessa avdrag. Se broshyren. Så nu kommer frågan, vem avgör vad som ska återbetalas till förenngen.
Har man skapat en situation helt basert på ROT avdrag då har man inte förstått dess syfte och är ekonomin i föreningen helt beroende av
ROT avdraget då har man problem


7/03 2006 (609) e
    Kommentar av Admin

Allt du behöver veta om rotbidraget! Svar på alla frågor!G-I
E-postHemsida

Apropå hotbrevet:

Vad jag kan se är inte ”hotbrevet” skriven av styrelsen, utan bara av en medlem som sitter i styrelsen. Det är en avgörande skillnad. Eller har styrelsen skrivit under? Det syns i alla fall inte här. Visst är detta ”hotbrev” lite smutsigt med pajkastning mm. Men vad vet vi om denna medlem som försöker motarbeta styrelsen? Jag har ingenting emot att man motarbetar styrelsen (det har jag gjort många gånger innan jag blev styrelsemedlem, och nu när jag är styrelsemedlem gör jag det ännu mer, är kritisk mot allt möjligt), men det finns bra och dåliga sätt att motarbeta en styrelses agerande: har den boende gått med öppen kritik till styrelsen? Håller den boendes argumentation i sak, eller håller han/hon också på med smutskastning? Vi vet ingenting om hur det gick till. Jag vill försvara (lite grand) den styrelsemedlem som skrivit detta hotbrev: jag tror mig kunna se ett rop på hjälp i brevet, lite desperation kan man säga:

Det sista som framkommit nu är att den nytillträdda ordföranden tvingats att lämna sitt uppdrag på grund av "personliga skäl" vilket är skrämmande och allvarligt för föreningen! Men tyvärr bästa bostadsrättsinnehavare förmodligen kommer det inte att sluta med detta utan även anställda kommer att sluta sina anställningar, eller behöva sjukskriva sig och troligtvis fler styrelseledamöter kommer att ställa sina platser till förfogande. Frågan ställer sig därför ganska klart, fortsätter detta kommer det förmodligen att ta ett slut med en stor förskräckelse.

Och så här kan man läsa att brevförfattaren faktiskt verkar bry sig mycket om föreningens ekonomi (att notera här att den boende som brevet är riktat till verkar har börjat med pajkastning) verkar:

Allt detta "helvete" har tillkommit genom att en enda person börjat med "pajkastning" uppmanat de boende att helt sonika strunta i att lämna in blanketten, BRA! Vad händer nu jo denna person undergräver och försöker helt klart förstöra för föreningens framtida ekonomi, vad gör ni om pengarna tar slut i kassan? Höjer avgiften? Hur många vill detta?

Varför ska man inte tro på brevets författare? Men jag håller med er att pajkastningen är förkastligt (Är denna perfekta person själva i fogdens register?).

Jag har fortfarande inte förstått varför det ska vara så bra att inte lämna in den här blanketten om ROT-avdrag. Jag tog själv initiativet att dela ut en enkät (för att undersöka trivsel, viljan att hjälpa, mm, se http://hotpot.se/riksbyggen.htm och sök på enkät) till alla i ”min” förening, och jag skulle blivit lika f...d om någon hade motarbetat oss. Fast i min förening håller vi en mycket ren och hygglig ton i officiella brev/nyhetsbrev. Men, som sagt, var detta hotbrev, vad jag kan se, inte från styrelsen utan från en medlem.

Angående rollen som valberedningen ska ha och inte ha, tycker jag att valberedningen ska i första hand hitta så många kandidater som möjligt och sätta krav på dem att presentera sig för alla medlemmar. Jag tycker inte att valberedningen ska ha en egen bedömning på kandidaterna, och valberedningen ska absolut inte filtrera bort kandidater. Självklart ska styrelsen arbeta oberoende, och ska inte rapportera till styrelsen.


7/03 2006 (608) e
    Kommentar av Admin
Bara en snabb kommentar om rotavdraget (jag lägger till mer sedan).

Jag förstod inte heller först vad problemet med blanketten var, men nu har jag fått mer info, och nu vet jag varför den aktuella styrelsens metoder inte fungerar.

Det är kanske bättre om Richard förklarar hur det ligger till, om han vill, eftersom han är betydligt mer insatt i detta än vad jag är.
Jag kan inte svara på om skrivelsen är
från styrelsen, eller
från en enskild styrelseledamot
(eftersom författaren inte verkar ha vågat underteckna utskicket).
Men i bägge fallen så är det från styrelsen. Allt som kommer från någon del av styrelsen är alltid från hela styrelsen. Detta med ett undantag; om resten av styrelseledamöterna gått ut med skriftlig info omedelbart efter utskicket att de inte är delaktiga i utskicket.

Det är fegt att inte underteckna en skrivelse, och personligen tycker jag att medlemmarna måste ställa krav på att styrelsen alltid såväl undertecknar med att det är från styrelsen, som anger vem som suttit "vid pennan", samt datum.
T.ex.
Styrelsen för Brf Holmenkollen
Jonas Jönsson, sekreterare
s-i-g-n-a-t-u-r
2006-03-08


Som utomstående känner jag naturligtvis inte till allt som förekommit i den aktuella föreningen, men jag har lite mer info om fallet än läsarna av detta forum.

Min ståndpunkt är klar även om det skulle ha varit så att medlemmen ifråga "motarbetat" styrelsen. Detta ska en styrelse kunna hantera under normala omständigheter, dvs i de fall styrelsen agerat korrekt. Har styrelsen inte agerat korrekt så är det inte rimligt att det råder allmänt förbud mot att påpeka detta. En styrelse måste tåla kritik, precis som alla vi andra "vanliga" människor får göra i vårt liv. Jag tycker inte att en styrelse ska ha en unik "immunitet" från att bli kritiserad.

Visst är det ett rop på hjälp. Ett solklart sådant. Och, som du säger, ett desperat sådant. Men det är inte formulerat på ett moget sätt. Det finns förmodligen i de flesta föreningar någon/några som "motarbetar" styrelsen (på gott och ont). Om man inte vet detta så har man gett sig in i ett uppdrag med förbundna ögon.

Hur definieras sedan att man "motarbetar styrelsen"? Är det att definera som "motarbeta" om man har en avvikande åsikt än styrelsen. Ja, det finns nog ett antal styrelser som känner sig motarbetade om en enda medlem har en enda avvikande åsikt i en enda fråga under ett helt år.

Att styrelsen upplever sig "motarbetad" berättigar dock på intet sätt att styrelsen smutskastar enskilda medlemmar på detta otäcka sätt.

Angående styrelsens skrivning om att alla anställda och styrelseledamöter måste sluta sina jobb eller sjukskriva sig för att en medlem har framfört sina åsikter så tycker jag inte synd om någon för detta. Är det 3-åringar vi talar om eller är det vuxna människor?

Jag ser inte att skrämselpropagandan här har något att göra med att styrelsen bryr sig mycket om föreningens ekonomi. I sitt större sammanhanget verkar det snarare som om att det är en ren skyddsmekanism från styrelsen som orsakat detta ordval.

Visst verkar det utifrån styrelsens utskick som om att det är den anklagade medlemmen som startat "pajkastningen" (större delen av utskicket går ju ut på att smutskasta medlemmen ifråga), men var hittar du något exempel på detta? Det finns inte! I stället framgår det att styrelsen känner sig pressad för att en medlem framfört sina åsikter på styrelsens agerande (där styrelsens ogenomtänkta agerande inte håller i praktiken).

Varför ska man inte tro på utskickets författare?
Bra fråga!
Svaret på detta är att ett utskick som till största delen går ut på att smutskasta en medlem (dessutom utan att kunna prestera ett endaste litet konkret exempel på något "dumt" som medlemmen gjort), med en tillhörande "passus" innehållande någon form av information (som jag dessutom vet inte besvarar det resonemang som har föregått detta utskick), inte gör någon trovärdig.

Vågar sedan styrelsen inte skriva under sitt utskick så blir man inte precis mer trovärdig för detta.

Ännu ett skäl till varför styrelsen har noll trovärdighet är att styrelsen inte vill ge den anklagade medlemmen en chans att försvara sig mot styrelsens angrepp. Styrelsen vill heller inte bjuda in till diskussion om det som uppenbarligen behöver diskuteras.

Det är en tråkig trend i bostadsrättsföreningar att den medlem som vill framföra sina synpunkter hindras från detta så långt det är möjligt, på olika sätt.

PS.
Jag kan tillägga att jag kommunicerat med den anklagade medlemmen, och jag är imponerad över det arbete han lägger ner för sin förening. Han är verkligen inte ute efter att "förstöra", utan han vill bara föreningens bästa... vilket kanske inte råkar sammanfalla med "styrelsens bästa".

Mitt intryck av styrelsen (speciellt efter den närmast hårresande information som jag fått som inte kommit ut i detta forum) är däremot att styrelsen mest bara vill "styrelsens bästa".

Detta är en viktig distinktion som många bör fundera över i sina föreningar.


Richard
E-postHemsida

Fråga tillforumet.
Jag har idag blivit informerad av HSB representanten i vår förening att styrelsen kan med stöd i lagen agera valberedning. Detta kommer sig av att man menar på att en extrastämma som uppkommit genom misstroende mot valberedning är grund till detta. Syftet skall vara att emn interimstyrelse ska , istället för en valberedning, presentera en styrelse.
Går inte detta stick i stäv mot den information som anges överallt om skillnaden mellan valberedning och styrelse. En valberedning ska ju ALDRIG informera styrelsen om valbara kanidater inför en årstämma. Finns det någon som med säkerhet kan tala om vad som egentligen gäller. Jag har inte själv sökt svar någon annanstans utan jag tar den lätta vägen., dvs på forumet :-)

Tackar på förhand Richard

7/03 2006 (607) e
    Kommentar av Admin
Det är sällan något är 100 % säkert, men jag vågar mig på att säga att följande som jag skriver här är 100 % säkert.

HSB har rätt till viss del. Vem som helst kan agera "valberedning", så även styrelsen.
Men HSB har fel i att detta är "med stöd av lagen". Det finns bara inget hinder i lagen för detta. Lagen skiter rent ut sagt i vilket ;).

Det kan finnas lika många "valberedningar" som det finns medlemmar... eller t.o.m. fler. Men som regel utses det bara en valberedning på stämman. Och den valberedning som utses på stämman är precis som alla andra medlemmar. Med samma skyldigheter och med samma rättigheter som alla andra.

Det finns lagmässigt inga regler överhuvudtaget specifikt för valberedningen. Det finns bara oskrivna regler. Därför är det viktigt att regler för valberedning förs in i stadgarna av medlemmarna.


Elin H. (medlem)
Hemsida

Det var en skrämmande läsning i inlägget med nummer 596, om hur styrelsen behandlar en stackars medlem. Trodde inte att det kunde gå till så här. Verkligen hemskt! Hade jag blivit kränkt på detta vis så vet jag inte vad jag hade gjort. Riktigt förb...ad hade jag i alla fall blivit.
Förhoppningsvis inser medlemmarna i föreningen detta så att den fula styrelsens tid är förbi för gott.

7/03 2006 (606) e


stephan
Hemsida

Det är det jag är rädd för, dvs att de (styrelsen, genom advokat som tydligen aldrig varit på en bostadsrättsföreningsstämma) genom att erkänna en del av alla fel som begicks "klarar sig lättare undan". Konsekvenserna av att styrelsen inte har suttit i 10 månader på ett ogiltigt mandat, kan bara stå i stjärnorna vad det innebär. Ta bara senaste styrelsebeslut att byta en tvättmaskinspark för 2,5 miljoner efter 5,5 års användning. Bara det kanske handlar om en miljon i felaktigt beslut av felaktig styrelse, vad vet jag. Kul att du "stavar om" ordet vidlåder, för jag reagerade kraftigt på advokattexten, och anser att om man ska svänga sig med ord och knepig Svenska bör man stava rätt.

7/03 2006 (605) e


stephan
Hemsida

Tänk om livet vore så enkelt som några tycks tro.

Resultatet/läget av mitt "klander", ogiltigförklaring av stämma, är just nu efter 10 månader;
av styrelsen anlitad advokat har jag erfarit att styrelsen ska gå till nyval av styrelse. Detta alltså 2 månader innan ordinarie årsstämma.
Med det anser de att resten av mitt klander inte är;
"förfarandet vid stämman vidlåder inte sådant formellt fel att stämman skall ogiltigförklaras".

För mig låter det som om jag rånar en bank och skickar in hälften av bytet, så får jag lägre straff om jag "åker dit"???

7/03 2006 (604) e
    Kommentar av Admin
Vem är det som anser att förfarandet vid stämman inte vidlåter att stämman ska ogiltigförklaras?

Om det är styrelsens advokat som tycker detta, så var väl inget annat att vänta.

Även om det kan tyckas vansinnigt att gå till nyval 2 månader innan årsstämman så är det i alla fall ett erkännande att fel har begåtts.

Då uppstår frågan, vilka konsekvenser får detta för dem som begått felet?
Kompenseras medlemmarna på något sätt, t.ex. ekonomiskt? Eller vad?

Det är ju viktigt att allvarliga fel får konsekvenser som avskräcker från att medvetna fel begås i framtiden. Annars blir ju effekten bara den motsatta, dvs man ser att det går bra att göra hursomhelst, för det får ändå inga konsekvenser om man bryter mot lagar och regler.


Richard
E-postHemsida

Information om ROT avdrag hittar du på http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyrer forsattssidor/322.4.39f16f103821c58f680007429.html. Denna broschyr innehåller detaljerade beskrivningar på olika typer av avdrag som du som småhusägare, botadsrättsägare och bostadsrättsföreningar är berättiagde till. Intressant är att nämna att både du som lägenhetsägare resp lägenhetsinnehavare ( småhus) har rätt att göra avdrag. för lägenhetsägare gäller ca 5.000 och för lägehetsägare (småhus) gäller ca 10.000. Dessutom har föreningen rätt att också göra avdrag. För sk lägenheter gäller att föreningen själva kan göra dessa avdrag. Även för de som räknas som småhus i en förening kan erhålla avdrag som föreningen gör men då går avdraget till ägaren av småhuset....fråga skatteverket varför reglerna är på detta sätt. Allt detta kan du läsa i broschyren.
oavsett hotbrev eller inte så bör inte en person som är anställd eller i en styrelseposition uttnytja de resurser som finns att tillgå för att ge sig på en boende. Detta tyder på ett dåligt omdöme och kan man ha dåligt omdöme på detta sätt så kan det finnas fler omdömeslösa be uppladdningde eller hur. Jag måste få rekomendera läsning på denna sajt som beskriver olika uppdragsformer. Jag rekomenderar läsning om : Vicevärden och hans arbetsuppgifter, Styrelsens ansvar och åtagande. Ansvarsfrihet är ett missförtsått begrepp, varför detta dokument är viktigt....men det dokument som jag tycker leder fram till en bra och aktiv förening återspegals i dokumentet: Valberedningen regler och arbetsuppgifter.
7/03 2006 (603) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:03:50 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: