Sida: << | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ledamot i brf

Stephen ang. mötet. Om det har varit 2 voteringar om det du lade in reservationer för, är det ju bara att "gilla läget". Det var ju 220 (minst) som var med och röstade. Och alla har en röst.

Är det inte då demokratiskt? Och hur vet du att 2 styrelseledamöter röstade på sig själv?
Adim vet du något om det är jäv i det fallet? Tänker på vad som sägs i stadgarna, sen vad man tycker är ju annat. Dom är ju oxå medlemmar i föreningen och har väl då rösträtt. Sen är det ju en annan sak med moral och etik.

30/03 2006 (813) e
    Kommentar av Admin
Vad skulle du tycka om Lasermannen, John Ausonius m.fl. fick vara med och rösta om de var skyldiga eller ej?

Ledamöterna i styrelsen ska självfallet ha en röst precis som alla andra i frågor som annars rör föreningen, men inte här. Det är väl knappast rimligt att styrelsen får vara med att rösta i en fråga att avsätta styrelsen för hur den hanterat föreningen?

I detta fall vill jag nog hävda att moral och etik överensstämmer med den juridiska sidan.

Det finns olika typer av jäv, men jäv innebär ju kortfattat att man inte får rösta i frågor som berör en själv, där man kan uppnå egen personlig vinning, alltså en form av intressejäv. Jäv måste gå före att varje medlem har en röst, annars så skulle liksom inte jäv kunna existera i föreningar, eller hur?

Och precis som att styrelsen inte får vara med och rösta i en fråga som denna så ska en styrelse ej heller vara med och rösta om styrelsen får ansvarsfrihet !!!


myggan

till "medlem"
Det var ord och inga viser du kommer med!
Ordet fachist har jag aldrig uttalat.
Har aldrig sagt att styrelsen borde sitta bakom lås och bom.
Att styrelsen blev omvald på förra årsstämman trots att dom inte fick ansvarsfrihet berodde bara på att styrelsen var bättre på att lobba än vad vi i minoritet var, samt att dagen före årsstämman skickade styrelsen ut lappar i brevlådan om att styrelsen skulle avsättas och att det var krisläge för styrelsen.
Om det var någon som betedde sig dåligt på stämman så var det styrelsen på årsstämman som inte kunde eller ville svara på en enda fråga,samt ordförande för mötet som inte ens avbryter medlemmar som ber oss att flytta osv
Det finns 276 medlemmar i våran förening-vi är 50 alltså en minoritet.
Du måste förstå att vi gör inte detta för att bli populära eller för eget nöjes skull utan vi har sett till att styrelsen inte fick ansvarsfrihet och fått till en granskningsman bara för att vi 20% i föreningen anser att det är totalt fel att aldrig göra upphandlingar, samt att jobb som inte är utförda står som utförda i årsredovisningen.
Bara för att vi är i minoritet så skall vi hålla tyst? Tror inte det du!
Vi har aldrig anklagat styrelsen för något brottsligt utan det blir en senare fråga om granskningsmannen hittar några oegentligheter.
Vem har förtalat styrelsen?
Om man lyssnar på inspelade samtal med styrelsen så undrar jag vem som är utsatt för förtal.
(du kan få en kopia om du vill)
Nämn exempel på förtal.
Nämn exempel på kränkning.
Nämn exempel på oriktiga uppgifter. Uttryck som fachist har jag inte hört varken från våran sida eller styrelsens sida på någon stämma!
I så fall borde det finnas i protokoll och det gör det inte.
(du kan få kopia på protokoll så får du läsa själv)
Jag är inte maktgalen och har inga ambitioner att sitta i en styrelse.
Jag har inte den kompetensen. Det inser jag och det tycker jag flera av dom som sitter i styrelsen idag ochså borde inse.

Avslutningsvis en fråga: Sitter du i styrelsen i våran förening?

30/03 2006 (811) e
    Kommentar av Admin
Jag tror alla som haft problem med någon styrelse känner igen metoderna. Man kan undra om alla styrelser bara råkar komma på exakt samma trick... eller kan det kanske vara så att det är HSB som "håller traditionerna vid liv"?

En styrelse i trångmål sätter in alla resurser den kan i egenskap av den position den har som styrelse.

1. I detta ligger att utnyttja sina kontakter med medlemmarna för att baktala de som framför kritik.

2. Styrelsen skickar ut lappar (om informationen aldrig fungerat förr så har den en tendens att börja fungera så fort en styrelse får lite problem), om hur bra styrelsen är och hur rätt styrelsens åsikter är, gärna med ett antal mer och/eller mindre allvarliga felaktigheter.

3. Styrelserna spelar särskilt mycket på medlemmarnas rädsla att det ska gå illa för föreningen... om styrelsen ryker, ja då faller hela föreningen ihop som ett korthus... eller gör den kanske inte det ändå när det väl kommer till kritan?

4. Man ser till att driva stämman så att de som framför kritik konstant trakasseras, mobbas och utsätts för personliga påhopp - om inte av styrelse och HSB, så av andra medlemmar som inte begriper sitt eget bästa.

Tillägg:
4b. Styrelsen spelar på att
"demokrati är jobbigt", och
"se nu vad ett antal medlemmar ställt till med, de har begärt en extrastämma så nu "måste" medlemmarna masa sig till en stämma för att ta ett beslut".
Styrelsen/HSB kan med andra ord lägga all energi på att försöka svartmåla den eller de som är kritiska men liten eller ingen energi på att lösa själva problemen som orsakar kritiken.

4c. Styrelsen utnyttjar medlemmarnas pengar (utan gräns) för att tala för sin sak, samtidigt som styrelsen gör allt för att medlemmarna inte ska kunna komma till tals eller ens få bemöta det som styrelsen skriver. Medlemmarna får inga som helst resurser för att kunna uttrycka sin åsikt.
Är det någon som tycker att detta låter som demokrati???


5. Etc., etc. Tricken är många, och någon borde skriva en bok om detta en dag. En del av dessa trick kan vi löpande samla här.

Jag tar just här inte ställning för eller emot kombatanterna "myggan" och "medlem", men jag vill gärna, så neutralt jag kan, säga en lite positiv sak om "medlem". Han (jag gissar att det är en han) är rätt hård i sina uttalanden, men han håller sig ändå relativt bra inom ramarna för vad som kan accepteras i sina "angrepp" mot dig myggan. Han inte enbart hackar på dig, utan ger även en del argument för sitt tyckande. Det är inte alltid så sker.

Nu har du ställt en del motfrågor till "medlem". Om "medlem" inte besvarar dina frågor så lär det inte finnas en enda läsare här som kommer att ta parti för "medlem". Myggan, dina frågor är tydliga och okomplicerade. Det borde inte vara något problem att besvara dessa frågor om nu "medlem" verkligen har fog för vad han säger.
Om t.ex. någon anklagts för att vara fascist så borde det vara enkelt att svara på när detta skett och exakt av vem.

Har någon börjat anklaga en annan så bör detta avslutas, men - både "medlem" och "myggan" - tänk på att det viktiga är inte (varken i detta forum, eller i er förening) enskilda personer. Det viktiga är er förening,att den drivs på bästa möjliga sätt, att det finns en öppenhet och en levande diskussion, och att alla strävar efter att arbeta mot ett och samma mål. Jag är själv inte den som är mest benägen att gräva ner stridsyxan, men ibland måste man välja var kraften ska läggas och rikta in resurserna på kanske färre områden, men på ett effektivare sätt.

Det som ger mest, och som är av störst värde, är att diskutera vad som man anser vara fel i föreningen, och hur det kan rättas till. Då kan forum som detta vara ett ypperligt stöd i proecessen att hitta lösningar. Några av av kärnproblemen tror jag personligen är information och lyhördhet. I de föreningar som fungerar väl så gissar jag att även informationen är bra till medlemmarna, och styrelsen lyssnar på och lär av medlemmarna.

PS.
Myggan, jag hör av mig till dig angående ljudfilerna, så fort jag får en liten stund över.

PS 2.
Tillägg:
Angående att någon skulle ha kallat styrelsens agerande för fascistiskt så vill jag med bestämdhet hävda att detta ligger inom alla ramar för vad som är tillåtet. Rent språkligt så innebär ju detta att demokrati saknas och en pytteliten grupp bestämmer odemokratiskt allt. En styrelse som inte understödjer demokrati måste väl då i rimlighetens namn kunna kallas för fascistisk ???
Det är ju bara en ren beskrivning av hur styrelsens agerande upplevs, och en styrelse får nog ta detta, alternativt föra en dialog med medlemmarna och bevisa att styrelsen inte agerar fascistiskt.


stephan

Jag lovade komma tillbaka avseende dagens extrastämma som hölls i "min" förening
Detta var ärendet som skulle behandlas enligt dagordningen.
§x
Entledigande av styrelseledamöter och suppleanter Samt val av styrelseledamöter och suppleanter för tiden intill nästa ordinarie stämma.

Resultat av stämman får Ni bedöma själva:
Innan man kom till punkten val av styrelse, föreslog jag att styrelsens förslag om ordförande för stämman att advokat från samma byrå de anlitat i ärendet mellan mig och förening/styrelse skulle ersättas med en som bor i föreningen och är kunnig bland annat genom att varit föreläsare på HSB-kurser.
Detta gick till votering, och styrelsens förslag vann med röstsiffror cirka 120-100. Välbesökt stämma!.
Min argumentation i ärendet var också att valberedningens sammankallande, och en till av de 3 valberedarna, hade som sammankallande berättat för mig att de dagen innan varit och besökt advokaten (stämmoordförande) och fått direktiv hur röstningen skulle gå till.

Efter 2 timmars oroligt oordnade diskussioner lades förslaget att entlediga eller låta de 6 som är kvar i styrelsen av 9 valda sedan den av mig "klandrade stämman" som hölls för 10 månader sedan, sitta kvar till ordinarie stämma om cirka 2 månader.

Votering begärdes och förslaget att sittande styrelse ska vara kvar "vann" med cirka siffrorna 100-70.
För egen del blev det 2 reservationer; 1 stämmans val av ordförande, och 2 att styrelseledamöterna röstade på att själva sitta kvar. Kan inte vara helt rätt i detta läge???
Fortsättning följer.

29/03 2006 (810) e
    Kommentar av Admin
Intressant, men utgången var väl väntad.

Att medlemmarna kan acceptera en jävig ordförande (precis som i min förening) är bara sanslöst. Man kan undra hur många hjärnceller som är i drift bland de medlemmar som accepterar detta.

Det är också intressant, såväl som väldigt märkligt, att man kan rösta i frågor som berör en själv, som nu i fallet med din förening där styrelsen kunde rösta på sig själv. Jäv är inte tillåtet på styrelsemöten, varför skulle det vara tillåtet på en stämma?

Det är liksom ingen rim och reson i detta!


medlem

Myggan!
Jag tycker du går händelserna i förväg. Styrelsen är inte dömd för något brottsligt vad jag känner till, men på dig låter det som om hela styrelsen borde sitta bakom lås och bom?!Granskaningsmannen har INTE presenterat sin granskning än. Styrelsen fick inte ansvarsfrihet för 2004, men OMVALDES (!) på samma stämma (!) TROTS att de inte fick ansvarsfrihet. Ingen annnan blev invald trots att FLERA ANDRA NAMN föreslogs. DET OM NÅGOT TALAR VÄL SITT TYDLIGA SPRÅK? Är du besviken att du själv inte blev invald? 50 medlemmar (är ni, säger du) av över 250..... det låter på dig som om ni har majoritet. Minoritet ligger väl närmast tillhands. Jag väntar själv med spänning på vad som skall komma fram, oavsett, och fram till dess tycker jag faktiskt inte att du eller någon annan ska SPEKULERAR varken här, i press och radio HUR DET KANSKE är. Skulle det nu vara något som inte är riktigt så får vi medlemmar reda på det och ta beslut om ev följder. Men det står ju också styrelsen fritt att bestämma hur de vill gå vidare om det skulle visa sig att allt står rätt till. Hade jag själv suttit i styrelsen skulle jag noga övervägt polisanmälan för förtal. I en av alla tidningsartiklar så var det en av er som uttryckte att styrelsen agerade faschistiskt.... vem som helst skulle ju känt sig kränkt av det uttalandet!
För alla här i forumet så vill jag bara tala om att jag tycker det är bra att vara engagerad och kritisk. Men att förtala, kränka och komma med oriktiga uppgifter i både forum, brevlådor, media och på stämmor hoppas jag inte leder till majoritet! Men det kanske stärker en minoritet att få synas och höras. Jag är varken för eller emot och jag vill veta sanningen av en opartisk innan jag dömer och det tycker jag fler ska göra. Jag kan förstå att styrelsen inte gör sin röst hörd - de vet säkert vad de gjort och inte gjort. Jag har varit med på flera stämmor och det är ingen trevlig stämning där. Uttryck som faschist och andra personliga påhopp brukar hagla(vilket INTE ska behövas - man kan diskutera på en saklig nivå). Jag är snarare förvånad över att de orkar sitta kvar! Det är beundransvärt...... Jag uppmanar alla i vår förening att komma till våran årstämma. Vi är många som trivs i området och vill ha lugn och ro. Att hålla på i 3 år kan ju låta som en kort tid - men för flera av oss är det en plåga..... det tar aldrig slut! . Du låter maktgalen. Den stora frågan är om du klarat uppgiften BÄTTRE!? Tack för ordet!

29/03 2006 (809) e


Ledamot i brf

Övriga frågor är en punkt för att medlemmar och styrelse skall kunna diskutera..frågor,förslag mm inga beslut tas under denna punkt oavsett om det är 10, 20 eller 50% som vill det. Det är därför man skall motionera till ett årsmöte.

29/03 2006 (808) e
    Kommentar av Admin
Så är det alls icke!

Som alltid bestämmer medlemmarna.
Kräver 10 % av medlemmarna (eller en revisor) att en fråga ska tas upp utanför dagordningen så får styrelsen snällt göra detta.

Styrelsen kan förvisso välja att förlägga frågorna till en separat stämma, men om kravet kommer inför en stämma så tror jag få styrelser väljer att hålla två stämmor.

Alternativ 2 är att styrelsen bestämmer att "övriga frågor" ska tas upp för beslut under punkten "Övriga frågor" och informerar om detta med specificering av dessa frågor.

Det finns således inte bara en situation där beslut kan tas under "Övriga frågor", utan t.o.m. två lägen, enligt ovan.

"Övriga frågor" måste då förläggas före punkten där stämman avslutas.

Personligen skulle jag dock rekommendera att frågor som ska tas upp för beslut läggs in i dagordningen som separata tilläggspunkter.

Som ett litet tillägg till den aktuella frågan om "Övriga frågor" kan jag nämna att medlemmarna t.o.m. under stämman kan begära att punkten "Övriga frågor" läggs in i dagordningen (om så ej redan skett). Naturligtvis kan dock i detta läge inga beslut tas.


Sven (medlem)

Jag har en fråga angående årsmöte. Det brukar ju vara en punkt på årsmötet som heter något i stil med övriga frågor. Jag antar att man då får ta upp frågor som man inte har skrivit motioner om. Men frågan som jag har är om stämman får ta beslut om någon spontan fråga som kommer upp på årsmötet?

PS.
Stephan: Ska du försöka komma med i styrelsen? Det vore väl bra med någon som törs ifrågasätta saker i styrelsen.

29/03 2006 (807) e
    Kommentar av Admin
Alla har inte "Övriga frågor". Det är ingen obligatorisk punkt i årsstämmans dagordning.

Det är upp till hur generös styrelsen är att låta medlemmarna komma till tals.

Praxis är att inga beslut får tas under punkten "Övriga frågor". Detta är för att medlemmarna måste veta vad som ska behandlas på stämman.

Det finns dock inget som hindrar att styrelsen specificerar i dagordningen under "Övriga frågor" vad styrelsen vill ta upp (det är styrelsen som bestämmer, medlemmarna har normalt inget att säga till om här, med mindre än att minst 10 % av medlemmarna krävt att en viss punkt ska tas upp under "Övriga frågor"). Då finns det inget hinder mot att ta beslut i de frågor som specificerats i förväg.

Det är i så fall en klar fördel om styrelsen också tydligt informerar i förväg om att beslut kan komma att tas i de frågor som specificerats.


stephan

Vem ska man lita på?

Norstedts förslag har givit ut boken Bostadsrättslagen med kommentarer upplaga 2.
I den står det följande
"Flera medlemmar som har en bostadsrätt skall komma överens om vem som ska ha rösträtten.Kan man inte komma överens, har ingen rösträtt.När röstlängden upprättas skall flera medlemmar som har bostadsrätt antecknas. Det ska också antecknas att de har en röst gemensamt. Vid omröstning måste emellertid kontrolleras vid stämman att endast en medlem röstar för varje bostadsrätt. Däremot ska inte efterforskas om den röstande bostadsrättshavaren har de andras medgivande att utöva sin rösträtt."

Björn Lundens bok Bostadsrätt förtäljer annorlunda nämligen:
" Om flera medlemmar har lägenhet tillsammans har de endast en röst.... etc samma som ovan tills.
"Om inte bostadsrättens samtliga delägare är närvarande på stämman, måste den eller de närvarande ha en skriftlig fullmakt från den eller de som är frånvarande. Stadgarna kan ha detaljer om detta"

"Min" förening har med det senare i kallelsen det vill säga, att jag måste ha fullmakt från maka, eftersom vi står för 50% var av lägenheten. Aldrig i föreningens 35-åriga historia har detta funnits tidigare. Denna gång måste också legitimation visas. Om detta beror på att idag ska extrastämma hållas på grund av mitt "klander" av stämma som hölls för 10 månader sedan vet jag inte, styrelsen är kanske rädd att göra fel igen? Kufiskt i det hela är att om cirka 6 timmar ska stämmans ordförande utses, förslag eller "utnämnd" är en advokatkollega till den av styrelsen anlitade advokaten som handhar ärendet åt styrelsen mot mitt klander som ska upp i Tingsrätten om 20 dagar. Just?

Stämmans enda § idag förutom formalia, kan Ni läsa om i tidigare inlägg från mig.

Inatt skriver jag hur det gick.

29/03 2006 (804) e


myggan

Billigast behöver inte vara bäst,men för att ta reda på vad som är mest prisvärd krävs det att man tar in anbud.


29/03 2006 (802) e


Ledamot i brf

Jag håller med dig Myggan i inägg 796. Det är ju en av styrelsens viktigaste uppgifter, att förvalta pengarna på bästa sätt.

MEN det är inte alltid det billigaste anbudet är bäst. Tex snöröjning, åkeri A är billigast och får jobbet. A sköter inte jobbet till 100% enl. kontraktet.Det blir klagomål från boende. Förra året hade du åkare B jobbet som skötte det till 100%. Nästa gång anbuden kommer in är A billigast igen, vem väljer man?
Jag tycker att man då ska välja B eftersom han skött sitt jobb. Det jag menar är billigast är inte alltid bäst.

29/03 2006 (801) e
    Kommentar av Admin
Det är helt korrekt.
Det är inte alltid enbart priset som avgör, men i de fall annat alternativ än det billigaste väljs så måste styrelsen kunna motivera varför så har skett, och denna motivering måste ovillkorligen föras in i styrelseprotokollet i samband med att beslut tas om vilket anbud som valts.

Alla föreningar borde ha som krav att alla anbud alltid ska presenteras (utan priser) för medlemmarna, t.ex. på en webbplats.

Det skulle medföra åtskilliga fördelar för föreningen, inte minst att det då inte råder några tvivel om att upphandlingar gått rätt till. Såväl styrelse som medlemmar tjänar på detta!

Jag har sett att det finns föreningar som redan gör detta, men det verkar tyvärr vara oerhört sällsynt.


myggan

Admin.
För 3 år sedan var vi 2 personer nu är vi mer än 50.
Så vi är på väg uppåt!
Styrelser gör ju allt för att vi inte skall bli fler.
På stämmor får vi rådet att flytta om vi inte trivs.
I insändare i lokaltidningen får vi samma råd.
Även när vi sänder lokalradio så får vi samma råd.
Pågår ren mobbing,men det styrelsen inte fattar är att vi tål detta och inte bara det vi blir ännu mer nitiska och sporrade av deras sätt.
Det var därför vi började med radio,samt spelade in alla samtal med samtliga styrelsemedlemmar och HSB representanter!
Då vi sände ut detta i lokalradion blev det kalabalik.
Alla i denna stad kunde ju höra hur dom betedde sig så den stående kommentaren var ju att"vad har ni för styrelse,den ska ju bort"
Alla dumma svar vi har fått genom tiderna är alltså nu dokumenterade.
Man tror inte sina öron när man hör vilka svar vi får.
Det sista nu är att alla frågor skall vara skriftliga-dom svarar inte på frågor via telefon.
Vi ville bara ha en dialog med våran styrelse och det ville inte dom.
Nu sitter vi å väntar på granskningsmannen,sen får vi se om han har hittat något.
Så vi lever i en spännande tid.
Ni som bor i trollhättan:Glöm inte att lyssna på "Myggbettet" alla onsdagar mellan 18.00-19.00 på FM 90,6


29/03 2006 (798) e
    Kommentar av Admin
Det var klart imponerande!
Jag tror det är ganska ovanligt att antalet kritiska personer ökar med så många på så relativt kort tid.

Standard respons från styrelser och de som inte begriper bättre är att flytta om man inte trivs.

Tänk om det fungerat så att man aldrig tagit strid för det man äger och/eller tror på.

Man behöver inte ha mycket mellan öronen för att förstå att de flesta inte kan hålla på att flytta runt som en nomad varje gång en styrelse inte fungerar (det är ju sällan/aldrig man får kännedom om detta i förväg).

Varför ska de som gör rätt flytta för att de som gör fel obehindrat ska kunna fortsätta med att göra fel?

Om man sitter i en styrelse så får man nog allt vara beredd på att ta kritik... annars får de väl flytta ;)

De som kommer med att man ska flytta är okunniga/korkade personer, och man får nog bara inse att dessa personer finns. Lyckligtvis är de i klar minoritet.

Jag är glad att höra att ni tål den mobbning ni utsätts för, och att ni reagerar precis likadant som jag, dvs ni lägger bara ner mer energi ju mer påhopp ni utsätts för.

Du kom med ett mycket bra tips där !!!

Jag rekommenderar alla medlemmar att spela in vad icke fungerande styrelser och organisationer som HSB säger.

Jag kommer själv att följa detta tips!

I framtiden kan jag kanske t.o.m. ha en avdelning på denna sajt med inspelningar från stämmor och dylikt. De som inte varit på en stämma kan säkert aldrig i sin vildaste fantasi ana hur det kan gå till på stämmor, och hur många regler/lagar som styrelse och HSB kan bryta mot på dessa stämmor. Att spela in dessa stämmor kan kanske påverka så att stämmorna genomförs på ett lite mindre regelvidrigt sätt.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 14/08-2022 07:42:40 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: