Sida: << | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I

Jag vill inte ha ett eget datasystem. Helst ska det vara ett standardsystem som är känt på marknaden av alla förvaltare.

Och jag ska försöka ta bort risken för illojalitet genom att få juridisk hjälp från en annan aktör än förvaltaren själv.

Men SBC: det är inte för att de är stora att de är dåliga. Min fråga kvarstår: han någon erfarenhet av SBC?


21/02 2007 (1966) e
    Kommentar av Admin
Fördelen med eget datasystem är att man inte låser upp sig till någon specifik leverantör av tjänster.

Har man inget eget datasystem kan det vara bra att kontrollera att det som finns i leverantörens datasystem enkelt kan konverteras till andra format.


stephan

Förvaltning

Mitt tips till förvaltning av alla de slag är att en del av uppdragen bör föreningen ha i egen regi.
De avtal man köper in kan vara av mindre företag i branchen som man tillsamman förbättrar avtalen hela tiden. Det tjänar båda partner på.
Eget datasystem som styrelsen och förvaltningar tillsammans utvecklar.
Som det nu är handlar det ofta om motpoler efter ett tag mellan styrelsen och förvaltning, medan det bästa är överenskommelser i god anda.
Hellre betala mer och få det man vill ha än att bråka om att förvaltningar inte gjort så eller si som det står i de ganska svåra avtal som tecknas mellan parterna.
Det finns slldeles för många tolkningsmöjlighter och just tolkningar är HSB:S Riksbyggens och SBC:s starka sidor.

21/02 2007 (1965) e
    Kommentar av Admin
Jag tycker inte att tolkningar är en stark sida hos HSB:s och Riksbyggen. Att HSB och "Riskbyggen" alltid utnyttjar det vaga regelverket till att tolka till sin egen fördel innebär inte att de är bra på att tolka. HSB och Riksbyggen vill ha kvar det luddiga regelverket just för att alltid kunna utnyttja det till deras fördel... till priset av att medlemmarna inte vet vad som gäller.

HSB och Riksbyggen (och SBC) har inte vidtagit några åtgärder det senaste tre kvarts seklet för att få ett tydligare regelverk.

Framtiden får utvisa om jag har fel, men jag är övertygad om att varken HSB eller Riksbyggen (eller SBC) kommer att göra något i framtiden för att skapa tydligare stadgar och lagar.


stephan

SBC

Samma skrot o korn som HSB och Riksbyggen.

Väduren hade SBC som förvaltare i 5 år. Det började mycket bra förutom övertagandet från HSB, där SBC fick jaga listor både ekonomiska och adresslistor m.m.
De 2 första åren flöt på bra, även om de var problem med att de inte "hittade" någon förvaltare som ville vara stationerad på väduren som vi begärde. (milpengar och andra intäkter för förvaltaren?).
När vi år 200 tecknade nytt 3 årsavtal kom smolket. succesivt gjorde de mindre och mindre. Bytte förvaltare, och fick börja om från början, då det i en stor förening tar tid att lära sig området och rutiner. kraschen kom när det var ett halvår kvar och de gjorde ett sista försök att "hålla sig kvar" med att betala väduren 100 000kr för utebliven sköltsel enligt avtal.
Väduren ställde in fakturorna från och med november, då använde SBC sig av sin fullmakt och tog ut de "innestående" fakturabeloppet. Än idag håller styrelsen (utåt sett i varje fall) att bråka med SBC.
Rekomendation -1

21/02 2007 (1964) e


G-I
Hemsida

Riksbyggen vet jag vad det är.
HSB har ni förklarat.

Och SBC då? Är de bättre?

I framtiden vill jag gärna slippa ha en representant i styrelsen, som samtidigt är en säljare till sitt förvaltarbolag.

Jag har hört att vi kan bli medlemmar i SBC och få juridisk hjälp därifrån (som en komplettering till detta forum!) samtidigt som man kan tro att de är rättvisa om vi inte köper förvaltning från de.

Så, hur är SBC?


21/02 2007 (1963) e


stephan

svarta listor

Ni som läst f.d. HSB:s tidningar numera Hemma, har sett att HSB alltid haft en sida med "svart lista" för mäklare.
Om någon tror något annat än att det är reklam för HSB-Mäklarna har ni fel. För inte så många år sedan "anklagades" HSB för att de uppmanade styrelserna i brf att köra med "hårda tag" vad det gäller så kallade vräkningar. Anledning? jo självklart för att HSB skulle tjäna storkovan
HSB tar betalt för att hjälpa föreningarna att vräka folk, och sedan att sälja lägenhet. Ju fler desto bättre?
Varför inte svart liostor där det skulle gynna medlemmarna och styrelser?. Tillexempel på dåliga entreprenörer, och numera usla förvaltare.
Jag startar härmed en lista.
Usla förvaltare, Adex har varit med och lurat Vädurenmedlemmarna på slantar långt mer än jag kan räkna.

20/02 2007 (1962) e


G-I

Hej Padde

Denna fråga har vi pratat om tusen gånger i detta forum. Så ligger det till:
- det finns ingenting som heter "sekretess" inom brf:ar
- tystnadplikt om medlemmarna finns inte enligt lagen
- protokoll får absolut visas, det bryter inte mot nån lag.

Om styrelsen inte vill visa sina protokoll till dig, är det för att:
- De har själva bestämt att agera så (men de ska inte hänvisa till någon lag, för det finns inga). Det har de rätt till, men det kan du ändra på med en motion.
- De har bestämt att tystnadsplikt om medlemmarna ska gälla, och då tycker de att protokollen innehåller information som rör enskilda medlemmar och till följd av det vill de inte visa protokollen
- om de har andra anledningar än de jag skrev här, är det förmodligen en felaktig anledning

Du får kanske skicka en länk till detta forum till dem.

20/02 2007 (1961) e
    Kommentar av Admin
Ja, och när det gäller föreningens revisorer så har de alltid full insyn i styrelsens arbete, protokoll och alla övriga dokument, utan restriktioner.


Padde

Varför är styrelsens möte sekretes belagd?? I andra föreningar har alla rätt att se vad som händer i styrelsen el beslut, men ej Riksbygget pgr att de säger en revisor som de har anlitat har koppierat vidare till andra föreningar är det skäligt att stoppa det??
Vad betyder Ytrandefrihet som är sekretess när lagen säger att alla har rätt till information i föreningens syrelsens beslut, samt att denna får svårare att yttra sig i denna fråga som gäller den persson eller annat pgr sekretess samt att styrelsen är fega att inte stå för vad de har beslutat!! pgr av sekretess som de säger men man vet ju villka som sitter där och ytrandefrihet som svensson finns ej för han/hon får ej läsas av alla medlemar!! Lagbrott där?? Svar tack

20/02 2007 (1960) e


stephan

Stadgar
Vattenskador

Bör man införa något om föreningens policy avseende vattenskador.

Tillexempel att en boende som totalt utan egen förskyllan blir drabbad av en vattenskada skall hållas helt skadelös?
vad kan man mer införa?

20/02 2007 (1959) e


stephan

stadgar

Ja det som är lite "läbbigt" (gammal slang i Stockholm) är att styrelsen tar till §:er i stadgar och lagar, och ofta tillsamman med att köpa en tjänst för medlemmarnas pengar när en medlem gör något fel.
Oftast händer det då att medlemmen "blir rädd" riktigt utan att veta vad den skall vara rädd för.
Ungefär som HSB:s slipsnissar så fort de kommer till en stämma, presenterar sig HSB-chef (alla är ju nästan chef på någon nivå?)så får många för stort förtroende på dessa?

Skall det finnas koppling till föreningens ordningsregler genom stadgarna?

20/02 2007 (1957) e


stephan

stadgar

Vet gemena man hur man gör när styrelsen gör ett stadgebrott? Vänder man sig med det skriftligt till styrelsen?. Det är ju oftast de som står för stadgebrottet. Revbisorn del i det hela? Ska man vända sig till honom.
Skall man gå direkt till länsttyrelsen, som handhar en del bostadsrätts"brott"
Går man till polisen?


Ja det är inte självklart hur man går till väga?

Borde det inte stå i stadgarna hur man förfar?

20/02 2007 (1955) e
    Kommentar av Admin
Håller med om att det borde stå i stadgarna.

Ett hett tips är att oavsett hur gången är så börjar man enligt följande;

Steg 1: Informera de interna revisorerna och be dem vidtaga konkreta åtgärder samt återkomma med svar.

Steg 2: Kontakta den externa revisorn med samma frågeställning. Be den externa revisorn att utreda problemet ifråga samt besvara de frågor medlemmarna har.

Steg 3: Kontakta styrelsen, alldeles speciellt HSB-representanten, och be styrelsen besvara dina frågor. Många styrelser lär ignorera detta, men det visar om inte annat att medlemmarna håller koll på styrelsen, och det kan vara nog så viktigt!

Därmed kan revisorerna sedan inte hävda att de inget kände till. Om revisorerna är rädda om sitt eget skinn och har det minsta förnuft så måste de utreda det som medlemmarna har synpunkter på annars blir revisorerna särskilt delaktiga i ev. oegentligheter som begåtts.

Men som sagt, en detaljerad beskrivning vad medlemmarna ska göra i händelse av stadgebrott, felaktigt genomförda stämmor och oegentligheter borde definitivt finnas med i såväl stadgar som lag.

Jag har sett de svar som HSB ger medlemmarna om detta. HSB säger meningslösa saker som att man ska prata med styrelsen, etc. Att det inte finns någon information om hur man ska gå tillväga är för att det inte ligger i HSB:s eller styrelsens intresse att medlemmarna ska veta hur man ska komma till rätta med problem.

Det är som när jag en gång för länge sedan jobbade som säljare på Electrolux. Då fick man lära sig att det sista man skulle göra vid en försäljning var att riva bort blanketten som köparen behövde fylla i för att returnera produkten.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 13/11-2019 11:40:04 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: