Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)



Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!



TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ordf. Brf Malmöhus XX

Vi valde bort Riksbyggen både som ekonomi- och fastighetsförvaltare för två år sedan av (då) ekonomiska skäl.

Ett år efter avslutat uppdrag gjordes en stickprovskontroll av ventilationen.
Egentligen skulle det varit en OVK men var utanför de ramar som måste följas mellan dessa kontroller.

Under föreningens levnadshistoria har sedan dess OVK gjorts av en Riksbyggen-anställd.
Jag vet att den som genomför OVK skriver under med sitt namn och är "personligt" ansvarig för dess äkthet.

Detta är ytterligare ett bevis på Riksbyggens sätt att arbeta.
Den som under alla år är anställd av Riksbyggen att genomföra underhåll, service av anläggningen ska vart 3:e år kontrollera sitt eget arbete.

Behöver jag säga att den "OVK" som gjordes av en annan kontrollant hittade massor av fel på anläggningen?

Det har i efterhand uppdagats en massa felaktigheter i samband med våra försök att få en fungerande anläggning.

Det har till exempel aldrig genomförts en slutbesiktning av fastigheten.
Riksbyggen har i princip överlämnat nycklarna till den första styrelsen och "garanterat" att det är så bra att några kontroller aldrig behövts göras.

I och med att slutbesiktningen aldrig genomfördes accepterade dåvarande styrelse fastighetens skick.

Över 1½ år har gått.
Riksbyggen har haft tillgång till både nycklar och lokaler (bostäderna efter överenskommelse med BRI) under nästan hela tiden.

Vi har fortfarande inte en giltig anledning.
Nuvarande styrelse (där jag sitter som ordförande) har nu beslutat att med icke så vänliga ord frånta Riksbyggen entrepenaden och låta någon annan ta över (vi stödjer oss på AB92 och ABT94) även om Riksbyggen hävdar att detta är ett garantiärende och därmed inte "regleras" av dessa skrifter.

Där står vi idag.

September 16 2005 (14) e

Kommentar av G-I

Senare under hösten planerar jag att starta två projekt:
- Granskning av Riksbyggens teknisk förvaltning.
- Granskning av Riksbyggens ekonomisk förvaltning.

Det vore bra om fler skrev om sina erfarenheter med Riksbyggen, om alla aspekter.

27/03 2006 (773) e


Per/Ordf

Angående revisor.

Så här står det så här i våra stadgar.
"För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant bör vara auktoriserad eller godkänd revisor."

Det är alltså stämman som ska utse revisor och det behöver inte vara en auktoriserad revisor.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. För sådan revisor utses ingen suppleant.

(inlagt September 14 2005)

27/03 2006 (772) e


Gunnar/sekreterare/kassör
E-post

Håller fullständigt med dig G-I vad det gäller representant från Riksbyggen i vår styrelse samt paragraf §45 som efter kontroll också fanns i våra stadgar.
------------
Varför säger Riksbyggen att föreningen måste anlita en auktoriserad revisor när lagen säger att det inte är nödvändigt, utan det räcker med en revisor eller en kunnig medlem i föreningen?

Oss har det kostat 6.000 kr/år i onödan i 12 år. Vi visste inte bättre utan gick på det som Riksbyggen sade på vår årsstämma.

Vi har nu sagt upp vårt ekonomiska förvaltningsavtal och skall med hjälp av ett oberoende ekonomiföretag sköta det mesta själva.

September 13 2005 (12)


Kommentar av G-I

Visst är det märkligt med hur mycket vi (i alla fall min förening och många andra) står ut med Riksbyggen och deras attityd och vanor. Ingen ledamot i min styrelse (utom jag) vågar säga emot Riksbyggen-representanten, fast en del känner att allt inte är rätt, tror jag.

Jag är inte så insatt i den ekonomiska förvaltningen (eller den tekniska förvaltningen), men ikväll fick jag en kopia på vårt kontrakt med den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

Det tänker jag granska i alla minsta detalj. Det kan bli artiklar här snart.

Skriv gärna om varför ni valde att säga upp det ekonomiska förvaltningsavtal med Riksbyggen.

Hur mycket billigare har det nu blivit?
Är det lika bra/sämre/bättre?

27/03 2006 (771) e


G-I
Hemsida

Jag känner också ett behov av att vi borde ha en hårdare granskning av våra räkningar. Om ett arbete utförs hos en medlem, ser medlemmen aldrig faktura, bara ordföranden gör det. Det vet Riksbyggen mycket väl, och jag tycker att det öppnar dörren till missbruk.

(inlagt September 5 2005)

27/03 2006 (770) e


stephan f.d.ordf./led.

Skandaler.

Ja nog finns det en hel del. Jag har arbetat i nästan 25 år i Riksbyggen stockholm.

80 talet = gott om pengar och föreningarna fick betala ganska många tilläggsbyggnader av "chefernas villor och lantställen. Vi fick whisky för bra utfört arbete.

Det finns speciellt en händelse från 80-talet som aldrig kommer att glömmas.
En av Riksbyggens föreningar hade beslutat att fälla en hel del träd på naturmark.

Ingen i styrelsen hade tydligen tänkt på värdet av träden/veden (mycket björk).

Den mest previligerade skötte motorsågen och "vi nya hantalangare" bar ris. När vi gjorde det kom vi på om vi inte kunde tjäna lite pengar till kaffekassan.
Det lät som en bra idé.

Alla träd, cirka 50-talet fullvuxna tallar och björk, sågades upp i kubbar á40 cm.

Det extra arbetet hade nog inte föreningen räknat med att betala, allt gick ju som vanligt på löpande räkning.

En dag kommer jag till arbetet och möter lastbilschaffören Riksbyggen hyrde in. Han vinkade och jag såg att hela lasten bestod av "våra kubbar" som vi skulle börja klyva till försäljningsbar ved (på vår lediga tid såklart).

När sedan motorsågsmannen försvann i 3 dagar och vi 2 hantlangare fick skotta snö för 3 började ryktet sprida sig.

Senare talade vår "arbetskamrat" om att han fått "låna" ett litet härbärje hos chefen och huggit ved i 3 dagar (föreningen betalade sannolikt på löpande räkning dessa timmar).
Sedan bjöd han på whisky.

Så kan det gå.
Tumba och golfbanan utanför Täby är en ännu värre historia. Men den kan jag nog inte berätta här.

27/03 2006 (769) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Bosse (medlem)
Hemsida


Analogin som du gjort med hur valprocessen gått till inom KDS är intressant.

Jag tycker också du slår huvudet på spiken när du skriver om brf:ar; "Ingen ideologi och inga värderingar binder samman medlemmarna".

Brf:er är ofta synnerligen odemokratiska och är mer att jämföra med hur det fungerade i öststatsländer för ett halvt sekel sedan. Beklämmande att det är på det viset, men just därför är det nu hög tid att riva Berlin-murarna inom HSB och Riksbyggen såväl som inom brf:ar. Dags för en "revolution". Nytt blod, nytt tänkande och mer engagemang och diskussioner är några av de ingredienser som behövs inför framtiden... det är i alla fall min mening.

(inlägg September 2 2005)

27/03 2006 (768) e


G-I
Hemsida

Hej alla flitiga forum-användare.
På denna sajt fanns förut ett annat forum med inriktning mot Riksbyggen. Detta Riksbyggen-forum har lagts ner. Jag kommer nu att kopiera hit de få inlägg som hade ändå skrivits i Riksbyggen-forumet.


27/03 2006 (767) e


stephan

Jag tror inte det är så enkelt. Lagen om ekonomiska föreningar talar om att om ny styrelse väljs ska ena hälften väljas på viss tid den andra på annan tid.?

26/03 2006 (763) e


myggan

Är det inte så att medlemmarna skall välja en "ny" styrelse helt enkelt?

26/03 2006 (761) e


stephan

Extra stämma har utlysts av styrelsen.
Fakta: förutom de 2 HSB:arna valdes för 10 månader sedan 7 ordinarie + 2 suppleanter, kvar nu 6 ordinarie +HSB:arna. 2 månader kvar till ordinarie stämma.
Någon som törs sig på en förklaring hur ärendet med nedan rubricering skall hanteras?


§x
Entledigande av styrelseledamöter och suppleanter Samt val av styrelseledamöter och suppleanter för tiden intill nästa ordinarie stämma.


25/03 2006 (759) e
    Kommentar av Admin
Ja, man har krånglat till den enklare formuleringen som normalt gäller.
Som Myggan säger så skulle det kunna skrivas "Val av ny styrelse och suppleanter".
Detta för en period av 2 månader.

Upp - Nästa sida




   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.