Sida: << | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I
Hemsida

Jag har en fundering om ROT-avdrag: gäller det inte bara arbete som föreningen har gjort, och inte alla enskilda medlemmar? Jag förstår inte punkten med att medlemmarna ska fylla i en blankett.

Annars tycker jag inte att brevet är ett hotbrev. Det är mycket sanning i detta brev, t.ex. "inte enbart gå till vad en valberedning har att föreslå." Mycket bra, tycker jag. Visst finns det lite pajkastning, det västa är kanske: "Är denna perfekta person själva i fogdens register?" Men detta brev har skrivits av en person som är arg på någon, men arg får man vara. Ärligt talat, ser jag inte mycket hot i detta "hotbrev".

7/03 2006 (602) e
    Kommentar av Admin
Ja, "hotbrev" kanske kan tyckas vara en något felaktig definition av utskicket, men om man läser mellan raderna så består "hotet" i att ingen ska kritisera eller ifrågasätta styrelsen eller styrelsens agerande. Detta alltså i stället för att styrelsen korrigerar sina tidigare informationsmissar genom att enbart hålla sig till fakta, bemöta kritik sakligt och ge medlemmarna den information som är relevant. Nu lägger styrelsen i stället mer än 50 % av utskicket på att baktala en enskild medlem... till vilken nytta då... och för vem (svar = jo, naturligtvis i egenintresse för styrelsen, inte för föreningen)?

Däremot förstår jag inte riktigt vad du menar med att det finns "mycket sant" i brevet?

Finns det en enda mer "sann" del i utskicket (exkl. 3:e stycket, som är den enda bit som är relevant för medlemmarna) än att man inte enbart ska gå efter vad valberedningen föreslår?
Dessutom är ju denna formulering uppenbart baserad på styrelsens rädsla för att den berörda medlemmen ska komma in i styrelsen. Det förtar lite av effekten med att nu informera om just denna specifika punkt.

Utskicket har inte skrivits av en person som är arg på någon. Det är skrivit av en arg (men även rädd och feg) styrelse som försöker kränka en medlem för att denne medlem utnyttjar sina demokratiska rättigheter i ett fritt demokratiskt västland.

Hoten kanske inte till fullo står fritt uttalade, men de finns där.

PS.
Jag vill återigen poängtera att styrelsen utnyttjar de medel styrelsen har tillgång till via medlemmarnas pengar (inkl. den drabbade) för att på olika sätt kränka en person. Detta utan att låta medlemmen få göra sig hörd. Styrelsen kan utnyttja alla sina informationsvägar (alltså inte bara via utskick) och resurser utan kostnad, medan den helt oskyddade medlemmen får bekosta allt själv. Var ligger rättvisan och demokratin i detta?


Admin
Hemsida

Av nedanstående bostadsrättsmedlem har jag fått ett antal dokument.

Det kommer att ta ett tag att sammanställa dessa, men jag vill börja med att lägga ut det "hotbrev" som samtliga medlemmar fått i medlemmens förening.

Jag tycker detta brev är kännetecknande för hur man resonerar och agerar inom HSB (med tillhörande föreningar). I stället för kommunikation, dialog och information (i förväg) så försöker man (i efterhand) angripa, anklaga och baktala den eller de personer som vill göra sin röst hörd (och som styrelser ofta försöker göra allt som står i styrelsens makt för att de inte ska få säga något).

Det finns mycket att säga om "hotbrevet", men det skulle vara intressant att höra vad läsarna av detta forum tycker om brevet ifråga.

Kom gärna med era synpunkter. Vad tycker ni är bra eller dåligt i det aktuella utskicket? Kunde styrelsen ha agerat på något annat/bättre sätt? Är det rätt av en styrelse att formulera sig så som man har gjort?

6/03 2006 (596) e
    Kommentar av Admin
Klicka här för att visa "hotbrevet"

Styrelsen utnyttjar sina (läs "föreningens"... eller rättare sagt "medlemmarnas") resurser för att köra med skrämselpropaganda och trycka ner vissa medlemmar i skorna och visa att om någon har avvikande åsikter gentemot styrelsen så kommer den/de att bli illa behandlade, utan att ens medlemmen/medlemmarna ges en möjlighet att yttra sig mot styrelsens påhopp. Rejält fegt !!!


Richard
E-postHemsida

Utvecklingen av 'Valberedningen får inte agera som boende'.

En av de stora stötepelarna har varit de inlägg och beskrivningar som hittats på hotpot. I en av dessa står beskrivet vilka regler och uppgifter som gäller för bl.a en Valberedning. Baserat på dessa uppgifter har vår valberedning agerat. De har vandrat runt, intervjuat diskuterat sammanställt information osv. Styrelsen har konsekvent motarbetat dem, hävdat sin rätt att bestämma över dem. Vid ett av våra Valberednngsmöten ( sammankomst med boende) presenterades olika typer av information avseende medlemar som avgått och vad som framtiden har i siit sköte osv. På ett av dessa möten framkom också en frågeställning rörande sk Rot-avdrag. Valberedningen klargjorde då väldigt tydligt att de i egenskap av 'just' valberedning inte hade mandat att diskutera denna fråga. Efter mötet ombads samma personer att sammankalla ett sk'Boendemöte' detta boendemöte skulle endast hantera Rot avdrag och den problematik som man upplever med styrelse, dess avhopp och vicevärdens hotfulla be uppladdningde.

Detta är uppkomsten till en sk 'misstroende' lista so i sin tur leder till extra årstämma. På samma stämma ska man också skapa en interimstyrelse eftersom man annars måste gå i förlikning. tomtei anser många eftersom ordinareie möte ska vara om ca 1 mån.

Så här har du uppkomsten.

För de som vill ha mer info och underlag får ni gärna kontakta mig. Skoj att kunna visa både hotbrev till medlemmar osv :-)

Richard

6/03 2006 (594) e
    Kommentar av Admin
Kul att det finns föreningar med en aktiv valberedning. Jag skulle gissa att er valberedning som sådan är i minoritet, tyvärr.

Styrelsen har ingen möjlighet att påverka valberedningen. De som ingår i valberedningen får ej heller låta sig påverkas av styrelsen, om styrelsen (som det tydligen fungerar i er förening) trots allt skulle våga sig på att försöka styra, störa eller på annat sätt påverka valberedningen i sina uppgifter.

Jag förstår inte valberedningens resonemang att valberedningen inte skulle kunna diskutera boendefrågor (som ROT-avdrag) bara för att de ingår i valberedningen.
Det finns ingen koppling där.

Valberedningens enda restriktioner gäller kontakterna med styrelsen och aldrig i något som rör boendefrågor. Valberedningen får diskutera vad som helst och har precis samma rätt att uttala sig som vilken annan medlem som helst.

Kan inom parantes nämna att allt som styrelsen berättar för valberedningen är information som är helt fri att föras vidare till övriga medlemmar.

Ett "boendemöte" kan mycket väl sammankallas till. Men det är ingen extrastämma, det behövs inga 10% och inga beslut kan tas på detta "möte".

Faktum är att boendemöten är bra och underlättar så att rätt beslut tas på en ev. framtida extrastämma (som kan bli resultatet av ett boendemöte).

När extrastämma begärs ska det tydligt framgå att det är en extrastämma (termen "extra årsstämma" finns alltså inte, utan det rör sig om "extrastämma"), dels för de som skriver under namnlistan och dels för styrelsen som sedan får en kopia av dessa underskrifter med begäran om extrastämma.

PS.
Om du vill så kan jag här ev. lägga ut material (t.ex. hotbrev) som du tycker fler bör få se.

PS 2.
I detta ovanligt starkt spamskyddade forum så finns det ett antal s.k. "stoppord". Normalt sett fungerar detta utan problem, men det kan finnas tillfällen då stopporden träder ikraft utan orsak och ersätts med ett annat ord. T.ex. om man råkar stava fel, eller om jag lagt in ett stoppord som även kan ingå i ord som är harmlösa.
I ovanstående inlägg gäller följande;
Sista ordet i andra stycket i Richards inlägg ovan ska vara "beteende".

Och när det står "tomtei" så är det ord författaren skrivit i stället "idioti". Jag ska ta bort detta stoppord senare.

PS 3.
Off-topic.
Detta har inget direkt med bostadsrätter att göra, men vill bara nämna att jag just nu tittar på TV om Ryan Air. Flygpersonalen där gör sina examensprov genom att få svaren på frågorna under proven.
När en ej fungerande uppblåsbar rutschbana upptäcktes så var det ingen som brydde sig. Personalen instrueras att inte följa reglerna (personalen ska inte kontrollera passen för det tar för lång tid). Personalen hoppar dessutom över att kontrollera om det finns flytvästar. De som flyger med Ryan Air får sitta i spyor pga att personalen inte hinner städa på de 15-25 minuter de har på sig. En flygkaptenen var igång 160 timmar i sträck. Han somnade sedan under flygningen, precis som en del av personalen. Ryanair:s enda svar på alla problem var i princip att man får vad man betalar för.
Någon som vågar flyga med RyanAir efter detta?
Detta påminner mig om när jag flög med Air France en gång. Hela personalen försvann. Det var som om de hoppat ut ur planet. Jag tände min lampa för att få uppmärksamhet, men det tog 4-5 timmar innan någon från personalen dök upp från någon hemlig plats. Jag fick själv gå och hämta vad jag ville ha från förrådet (whiskey & sånt ;) ).

Det finns en viss koppling till ämnet för detta forum, nämligen att det är väl bra för alla att oegentligheter och dylikt avslöjas. Det tjänar alla på i längden. Så jag hoppas många fler berättar här om hur det fungerar ute i Sveriges bostadsrättsföreningar. Endast om man känner till problemen så kan man finna lösningar till dessa.


Richard
E-postHemsida

Hej "Admin" och tack. Tror nog det blev lite missförstånd i det sista inlägget jag hade. frågan jag egentligen ställde var: Var kan jag finna information om den 10% regel som möjliggör att mankan sammankalla en årsstämma. Som jag förstår det så anger man i 9kap 5§ i BRL att detta ska angesi i de stadgar som BRF väljer att ha. Frågan inrymmer egentligen det som står i våra stadgar § 24 'Vid ordinareie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits' SÅå frgan är: Kan man verkligen åberopa att misstroende förklara en valberedning baserat på den 10% som behövs för att sammankalla en årstämma. Valberedningen är ju bara av 'beredande' slag? Ytterligare en fråga är: Eftersom vår förening nu endast har en ledamot och en suppleant samt en HSB representant, hur och vem skapar den interimstyrelse somHSB representanten anger måste finnas intill nästa årstämma dvs ca 1-2 mån från idag? Egentligen skulle ( vi) jag behöva ha lite goda råd 'sk off-line' då det finns en hel del att senare diskutera här på forumet.

Richard

6/03 2006 (592) e
    Kommentar av Admin
Styrelsen kallar till föreningsstämma, dvs i ditt fall antingen den sista kvarvarande ledamoten från föreningen eller HSB-ledamoten.

I annat fall kan antingen revisor eller vilken enskild medlem som helst begära att Länsstyrelsen kallar till stämma.

Precis som för styrelsen och alla andra förtroendevalda så kan medlemmarna när som helst visa sitt misstroende mot valberedningen genom att begära en extrastämma, där då ev. nya personer utses till valberedning. Eller där stämman beslutar att det är bra som det är. Men det är faktiskt så att vilken förtroendevald som helst kan avsättas när som helst av medlemmarna (ej av styrelsen).

Minst 10 % måste alltså begära en extrastämma. Hur många som sedan kommer till den begärda extrastämman är en annan sak. Det kan vara 1 %, 10 % eller (vilket förmodligen aldrig inträffat) 100 % av medlemmarna. Men oavsett hur många som kommer till stämman så är det de som kommer till stämman som bestämmer.

Interimstyrelsen skapas (om så behövs) på den stämma som föreningens styrelse eller Länsstyrelsen kallat till.

I Lagen om ekonomiska föreningar 7 kap, §5 (var det denna som du avsåg tidigare?) står det som jag berättade om i mitt föregående inlägg, dvs vad som gäller vid sammankallande till extrastämma.


Jonas
Hemsida

Lagen som ställer krav på högre redovisningskrav med 1000 basbelopp på blanansräkningen avser en balansomslutning eller en total tillgångssida med cirka 40 miljoner kronor. Sett till Brf världen är det mest stora och nyare föreningar som uppfyller detta högre redovisningskrav. Inom HSB är siffran rätt stor med föreningar som uppfyller detta krav. Att inte insända årsredovisningen till Bosagsverket är felaktigt av styrelsen men inte straffbart, men för Revisorna kan det vara det? Det har näligen aldrig testats i praktiken om det skulle vara straffbart. Enligt Revisorsnämnden det statliga organ som övervakar alla revisorer tror det att följande skulle bli utfallet. Det är straffbart för revisorn inte första gången utan andra gången. Revisorn har inget krav att inlämna årsredovisningen till bolagsverket utan skall bara informera om att så skall göras. Andra årets Revision så skall revisorn kontrollera att årsredovisningen har inlämnats. Om nu revisorn inte gör detta eller inte anmärker på detta förfarnade skrifligen, brister revisorn i sin kontrollplikt. Att göra detta blir då straffbart. Detta är dock bara ett teoretiskt resonemang. För att få sanningen behövs någon revisor anmälas för att en förening inte har inlämnat redovisningen till bolagsverket. Att kontrollera att inlämningen skett är enkelt ring bolagsverket de är skyldiga att svara på frågan om inlämnandet kostnadsfritt. Anmälan skulle ske till Revisorsnämnden.

Bara ett tips den som vill göra sig impopulär bland sveriges samlade Revisorskår. De gillar inte att bli rättade, även om det är de som felar

Hälsningar, Jonas

6/03 2006 (591) e
    Kommentar av Admin
... och ett bra sådant tips var det.

Revisorskåren är ju heller inte en grupp som de flesta är särskilt beroende av (i motsats till t.ex. läkare, polis, brandkår, sophämtarna, m.fl.), så därför är det "turligt nog" ganska riskfritt att göra sig impopulär hos denna grupp. ;)

Det är inte att undra på att bostadsrättsbranschen är rena "vilda västern", när det inte verkar finnas klara regler för någonting, utan allt måste prövas i rätten.

Hoppas att Sveriges brf-medlemmar så snabbt som möjligt börjar inse sitt eget bästa och ser till att stadgarna kraftigt förbättras för att kompensera brister bland lagar och regler.

PS.
Ett litet tillägg bara.
Förhoppningsvis är BoRevision utplånad från jordens yta inom en snar framtid, men så länge denna del av HSB finns kvar så kan ingen anmälan göras till Revisorsnämnden. Detta eftersom Revisorsnämden inte hanterar ej auktoriserade revisorer (vilket nog är ett stort skäl till att BoRevision fått finnas kvar ända fram till idag).

Det innebär också att den inom föreningen utsedda "revisorn" (att officiellt benämna en person som kanske inte har ett dyft kunskap om revisorsarbete för "revisor" vill jag definiera som ett lagbrott) ej heller kan anmälas till någon instans.

Istället är det en polisanmälan som gäller.


Richard
E-postHemsida

Hej I min förening har man samlat in 10% för att ifrågsasätta Valberedningen.

Det handlar om att amn anser att personerna i egenskap av Valberedning inte får agera som boende. Man hade kallat till ett boendemöte och var noga med att poängtera att detta var ett boende möte och inte ett Valberedningsmöte.

Nu hävdar am att man genom att insammala 10% och med stöd av en §5 "någontiing " kan göra så.

Jag tycker att detta låter som tomtei eftersom Valberedningen bara har en uppgift....införskaffa komepent personal till styrelsen och att informera medlemarna...

Dessutom...vår styrelse består idag av 1 ordinarie och en suppleant. Till detta kommer en HSB representant.

Är jag så fel på det och var hittar jag de paragrafer som medger ett sådant förafarande.

Richard

6/03 2006 (590) e
    Kommentar av Admin
Kolla vad det står i stadgarna om hur styrelsen ska vara utformad.

Där står det förmodligen att styrelsen måste bestå av minst tre ledamöter. Olyckligt nog räknas HSB-ledamoten som en av dessa.

Jag gissar sedan att suppleanten gått in som ledamot (ska framgå av styrelseprotokoll, den dag då suppleanten övergick till ledamot), även om detta är lagstridigt. En suppleant är vald som suppleant och inte som ledamot.
Men tyvärr struntar man ofta i lagar och regler, eftersom det ändå är så oerhört få som känner till dessa.

Jag är inte riktigt med på hur du menar med att valberedningen inte får agera som boende. Kan du utveckla detta lite mer?

Om 10 % av medlemmarna begär en extrastämma så måste styrelsen snabbt ordna en dylik. Men det är då en extrastämma och varken "boendemöte" eller "valberedningsmöte".

Av kallelsen till extrastämma ska också tydligt framgå vad extrastämman ska handla om och vilka beslut som ska tas.

Vad står det i §5 i era stadgar?
Om du inte har stadgarna är styrelsen skyldig att förse dig med dessa vid begäran.


stephan
Hemsida

Det är här skon klämmer för BoRevision. Jag tror inte de har så många examensgossar/kvinnor i sina led. Idag gäller detta bar för föreningar med mer än 1000bb, medan lagen ska sänka detta vilket gör att fler föreningar än de kanske 25 HSB-föreningar som "egentligen" ska har ex-folk. (vilket inte följs).

Förslaget skulle innebära kanske 500 föreningar. 500x 15 000kr...........det blir klirrrrrrr, eller rättare sagt avsaknaden av kl..........
§1

Minst en revisor skall vara
auktoriserad revisor eller godkänd
revisor som avlagt revisorsexamen,
om


5/03 2006 (589) e


myggan
Hemsida

Pratade med HSB Nordvästra götaland-

Fick mig upplyst att Borevision ska skrotas inte säljas samt att dom ska ut på marknaden för att köpa sig ett nytt revisionsbolag.

Luktar som ett namnbyte bara?

Och för dig som bor i trollhättan lyssna på ditt nya Radioprogram på FM 90,6.

Vi sänder alla onsdagar mellan 18.00-19.00 och har det fyndiga namnet "MYGGBETTET"

Många intressanta interjuver med folk i ansvarig ställning innom HSB.

4/03 2006 (588) e


stephan
Hemsida

Mer på inslagen linje.

Bo från BoRevision synar de som bo i bo-stadsrätt.

Du som heter Bo, kan ge dig på att Bo från BoRevision kollar hur du bo-r.

Bo från BoRevision råkar bo i en bo-stadsrätt.

Varför får inte Bo bo i bo-stadsrätt, När Bo från BoRevison kan bo i bo-stadsrätt.

4/03 2006 (587) e
    Kommentar av Admin
Skulle kanske kunna vara texten till en låt för melodifestivalen ? ;)


stephan
Hemsida

Någon som sett någon från BoRevision någon gång? Ja någon gång har jag sett någon med ganska konstig gång, måste vara någon från BoRevision som var här någon gång.

4/03 2006 (586) e
    Kommentar av Admin
He, he. Ja, bara för att detta är ett seriöst forum så innebär detta naturligtvis inte att vi behöver vara seriösa hela tiden ;)

Med anledning av din ordvits så kan jag nämna att BoRevision nog har varit ett ganska osynligt "släkte". Det finns förmodligen många styrelser/revisorer som aldrig sett någon från denna HSB-avdelning.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:50:03 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: