Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-12-07, 23:26
Lasse Nyquist Lasse Nyquist är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Inlägg: 39
Standard Relationen valberedning/styrelse

Har läst en hel del på webben och finner delvis motstridig information.

Konkreta frågor:
1. Hur illa är det att en styrelse avsäger sig löpande kontakt med valberedningen?

2. Styrelsen har skrivit ihop "Handledning för valberedning" och lagt ut på föreningens hemsida. Är det praxis? Finner det märkligt.

3. Styrelsen föreslår sina egna arvoden. På vissa ställen läser jag att valberedningen brukar göra det. Reflektioner?

4. Vad konkret kan/bör valberedningen ta del av. Möten har jag förstått, men hur är det med insyn i de beslut som fattas?

5. Tystnadsplikt debatteras på många håll. Vad gäller för en valberedning?

6. Flera medlemmar hör av sig till valberedningen och är besvikna på styrelsen. I begäran om extrastämma, redovisar man de frågor man vill ta upp redan då, eller väntar det till mötet? Kan medlemmarna i första läget kräva extrastämma för att få information och begära omgående ändring av arbetssätt, och under pågående stämma övergå till ett misstroendevotum om styrelsen väljer att fortsätta på den inslagna vägen?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 16:06.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-12-08, 01:03
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard valberedning vs styrelse

Ofta handlar det om förtroende hur relationerna mellan valberedning och styrelsen fungerar. Här finns alla varianter skulle jag tro.
Jag försöker besvara fråga 3.
3. Styrelsen föreslår sina egna arvoden. På vissa ställen läser jag att valberedningen brukar göra det.

Idealet här bör väl vara att styrelsen och valberedning tillsammans lämnar ett förslag på arvode.
Tolka nu inte detta som att de tillsammans kommit överens om att ge varandra massa överbetalt för vad de gör.

Nej, några möten där styrelsen beskriver för valberedningen hur de arbetar och vad de gör, inklusive hur mycket tid som detta medför. Sedan en peng på förslaget till stämman.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 16:07.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-12-08, 08:36
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Hur en valberedning ska arbeta i föreningen

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
1. Hur illa är det att en styrelse avsäger sig löpande kontakt med valberedningen?
Det är naturligtvis illa, men tyvärr alltför vanligt vid egenmäktiga och insynsskyddade styrelser.
Det viktiga här är att valberedningen klargör detta för alla. I motion och/eller annan skriftlig handling som kommer alla medlemmar till del, inte bara till den lilla grupp som orkar masa sig till stämman.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
2. Styrelsen har skrivit ihop "Handledning för valberedning" och lagt ut på föreningens hemsida. Är det praxis? Finner det märkligt.
Hur ser handledningen för valberedningen ut, har du en kopia eller länk till denna handledning som vi kan se här?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
3. Styrelsen föreslår sina egna arvoden. På vissa ställen läser jag att valberedningen brukar göra det. Reflektioner?
Det är naturligtvis högst olämpligt att styrelsen föreslår sina egna arvoden, men tyvärr inte alltför ovanligt att medlemmarna inte förstår att det inte är så här det ska gå till.
Det är kanske ännu värre, som man verkar göra i en hel del brf:ar, att styrelsen anlitar någon av sina närmaste som på stämman föreslår arvode för styrelsen (i min egen brf är det revisorn som alltid föreslår höjning av det redan oförskämt höga arvodet för styrelsen). Alltså för att på detta sätt lura medlemmarna till att tro att styrelsen inte varit involverad i förslaget på styrelsearvodet.

I de fall valberedningen inte är del av styrelsen är det lämpligt att valberedningen föreslår arvodet till styrelsen.
Det rekommenderas kraftigt att stämman fastställer i protokollfört beslut att det är valberedningen som har denna uppgift på stämmorna. Förhoppningsvis förstår alla varför detta ska göras.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
4. Vad konkret kan/bör valberedningen ta del av. Möten har jag förstått, men hur är det med insyn i de beslut som fattas?
Valberedningen har bara rätt att ta del av det som stadgar och stämma fastställer. Därför viktigt att beslut om vilka rättigheter valberedningen har tas på stämma (via motion).

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
5. Tystnadsplikt debatteras på många håll. Vad gäller för en valberedning?
Tystnadsplikt existerar inte i en brf och har aldrig gjort så. Revisorn kan sägas ha en viss form av tystnadsplikt, men på stämmor gäller inte detta för revisorn (mer än i extrema undantagsfall, som i princip aldrig inträffar, eller har inträffat i svensk historia).

Valberedningen har således inte heller någon tystnadsplikt, snarare tvärtom.

Styrelse och revisorer har upplysningsplikt. Denna upplysningsplikt gäller inte för den oreglerade valberedningen (om inte stämmobeslut tagits - vilket starkt rekommenderas - att valberedningen ska ha upplysningsplikt), men för föreningens bästa bör valberedningen agera som om de har upplysningsplikt.

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?


Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?


- - - - - - - - - -

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
6. Flera medlemmar hör av sig till valberedningen och är besvikna på styrelsen.
I begäran om extrastämma, redovisar man de frågor man vill ta upp redan då, eller väntar det till mötet?
Det är upp till de som begär extrastämma att bedöma från fall till fall när och hur man vill redovisa de punkter valberedningen har, men om inte frågor för beslut tas upp i dagordningen för stämman är det risk för att någon hävdar att frågan inte ingått i kallelsen och därför kan beslut inte tas (vilket det kan om frågan hör ihop med annan fråga i dagordningen, men då kan tolkningar krångla till det).

Det går egentligen inte att svara på din fråga utan ett konrekt exempel från verkligheten.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
Kan medlemmarna i första läget kräva extrastämma för att få information och begära omgående ändring av arbetssätt, och under pågående stämma övergå till ett misstroendevotum om styrelsen väljer att fortsätta på den inslagna vägen?
Stämman är till för att fatta beslut. Men det finns ingen fråga som inte kan göras om till en beslutsfråga. Det gäller bara att de medlemmar som begär extrastämma begär punkter i dagordningen utformade på korrekt sätt.

Det kan vi här bara avgöra om det är rätt genom att se förslag på detta.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-20 klockan 15:36.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-12-08, 09:53
Lasse Nyquist Lasse Nyquist är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Inlägg: 39
Standard

Tack för snabb och tydlig återkoppling.
Länk till "Handledning för valberedning": http://www.skuggviolen.se/Bilder/pdf...eredningen.pdf
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-12-08, 10:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Vad ska en valberedningsinstruktion innehålla i en brf?

Tycker mig känna igen stora delar av denna valberedningsinstruktion. Tror jag sett den på andra ställen så det är kanske inte styrelsen i din brf som satt ihop denna?

Citat:
1. Valberedning i bostadsrättsföreningar
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar ska årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda de val som ska göras på nästkommande årsstämma.

Valberedningens arbete är viktigt eftersom det utgör en av grundförutsättningarna för att BRF xxx ska fungera bra, med en väl sammansatt styrelse som skapar förutsättningar för att kunna arbeta effektivt och genomföra verksamheten.

Hur införs valberedningar?
Det är bostadsrättsföreningens årsstämma som väljer vilka som ska ingå i valberedningen och dess storlek. Mandattiden sträcker sig från årsstämma till årsstämma.

Valberedningens storlek kan variera beroende på föreningens storlek. En av ledamöterna utses som sammankallande.
En ok introduktion till valberedningsinstruktionen... men skulle säkert kunna finslipas.

Citat:
De som väljs bör ha god kontakt med styrelsen och medlemmarna samt skaffa sig god kunskap om föreningens aktuella verksamhet. De bör också informera sig om styrelsens årsplan och vara förtrogna med föreningens stadgar (se vidare under avsnitt 3 och 5).
Det tycker jag verkar rimligt.

Citat:
Ledamöterna i valberedningen har som förtroendevalda tystnadsplikt angående uppgifter de får vetskap om i sin egenskap av valberedning.
Detta helt galet felaktiga påstående finner jag högst anmärkningsvärt. Tror faktiskt det är den första förening av minst ett tusental föreningar där jag sett någon som vågat påstå att valberedningen har tystnadsplikt.

Det är självfallet absolut inte på detta sätt.
Jag tycker medlemmarna i föreningen ska ställa styrelsen mot väggen och fråga styrelsen vad de menar med detta absurda påstående som inte har fäste i något regelverk överhuvudtaget, tvärtom.

Citat:
Ledamöterna ska alltid vara objektiva och hela tiden se till föreningens bästa.
Tycker jag låter bra.

Citat:
Valberedningens arbete över tid syftar till
- att ge ökad möjlighet till en jämnare köns- och intresserepresentation
- att ge förtroendevalda möjlighet att utan tidspress överväga sitt intresse
- att det inte ska uppstå vakuum och kandidatbrist då valen ska förrättas på årsstämman
Tycker jag är formidabelt uttryckt.


Citat:
Valberedningen förbereder
Det är viktigt att det framhålls till medlemmarna att det inte är valberedningen som väljer den nya styrelsen. Valberedningens uppgift består i att förbereda valet och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga val.

Valet sker av medlemmarna på stämman oavsett valberedningens förslag. Valberedningen presenterar ett förslag till årsstämman. När det är dags för val är medlemmarna fria att föreslå andra kandidater.
Precis så är det.

Citat:
Genomtänkta val på årsstämman
De av valberedningen föreslagna kandidaterna till olika förtroendeuppdrag bör få en grundlig information om uppdragets innebörd innan de väljs.
Det är mycket som låter bra i teorin, men när det som här säkert saknas en policy för hur detta ska gå till rent praktiskt så är och förblir det tyvärr bara ord utan värde.

Citat:
Medlemmarna bör veta att de som ställer upp har ett verkligt intresse för uppdraget och får en inblick i villkoren att företräda en större grupp.
Det kan man aldrig veta.

Synd att inget nämns om kunskap, erfarenhet och tidigare visat engagemang som däremot går att uttrycka i ord utan att det blir meningslöst.
Men det är tyvärr så det ofta fungerar.

Citat:
2. Vad en valberedning ska känna till

Vem är valbar till posten styrelseledamot?
Valbar till styrelsen är varje myndig person som är medlem i föreningen.
Till skillnad från andra ekonomiska föreningar behöver styrelseledamot i bostadsrättsförening inte vara svensk medborgare.
Intressant om så är fallet att man inte behöver vara svensk medborgare för att sitta i en brf-styrelse. Frågan har aldrig dykt upp, eller varit aktuell, så jag har inte funderat på om det verkligen är så att bostadsrättsföreningar skiljer sig på detta sätt gentemot andra ekonomiska föreningar.

Citat:
Valbar till styrelseledamot är dessutom den som är make, alternativt sambo som stadigvarande sammanbor med medlem i bostadsrättsföreningen.
Här kanske någon har synpunkter?

Citat:
Vem är valbar till posten revisor?
Samma regler gäller för revisor. Det får inte finnas några familje- eller släktförhållanden mellan revisorer och styrelseledamöter.
Avgående styrelseledamot kan inte väljas till revisor vid samma årsstämma. Inte heller vara anställd av föreningen.
Mjae, det finns nog mer att säga om den första delen här, men det kommer jag att ta upp mer i detalj senare.

Citat:
Vilka ska väljas?
Det framgår av protokollet från senaste årsstämman vilka som står i tur att avgå.
Ledamöterna och suppleanterna väljs för 1 eller 2 år och avgår växelvis.
En revisor och en revisorsuppleant ska också väljas, deras mandattid är ett år.
Här hade det varit lämpligt om man givit hela sanningen.
Obegripligt många känner inte till att en ledamot kan avsättas i vilken stund som helst, på precis samma sätt som att en ledamot kan välja att hoppa av i vilken stund som helst.

Citat:
3. Valberedningens nomineringsarbete inför årsstämman
Förslagsvis två till tre månader före stämman ska valberedningen träffas för att gemensamt besluta om arbetsordning fram till årsstämman.
Det tycker jag inte. En valberedning ska arbeta under hela året.
En arbetsordning för valberedningen ska redan finnas, och inte behöva tas fram varje år (av kanske nya valberedningar).
Annars blir valberedningsarbetet som regel mycket ineffektivt.

Citat:
Ledamöterna i valberedningen bör inför nomineringsarbetet inventera föreningens behov av nya ledamöter samt genom diskussioner med förtroendevalda skaffa en bild över hur föreningsarbetet fungerar. Under denna period kan det vara lämpligt att valberedningen också deltar vid styrelsemöte som styrelsen bjuder in till (se vidare under avsnitt 5, Månad 9).
Mycket bra... om det nu är så att styrelsen verkligen bjuder in till något styrelsemöte, och det inte bara är tomma ord.
Varför inte fastställa ett krav på att styrelsen ska bjuda in valberedningen under minst ett styrelsemöte varje redovisningsår?

Citat:
I arbetet ingår bl.a:
- kartlägga vilka förtroendevalda som är avgående
- ta reda på vilka som ej ställer upp på omval
- kontrollera hos styrelsen om de har förslag på nya arbetsgrupper o.dyl.
- informera medlemmarna om vilka som sitter i valberedningen och hur de kontaktas
- inventera hos medlemmarna om intresse finns att kandidera
- begära av medlemmarna att de föreslår kandidater
- kontrollera att föreslagna kandidater är tillfrågade och villiga att ställa upp samt att de är informerade om uppdragets innebörd
- bearbeta nomineringarna och arbeta fram ett förslag
Ypperligt bra att ovanstående sammanställning finns.
Är säkert försumbart många föreningar som har en dylik lista att utgå från för valberedningen.

Citat:
Det är lämpligt att valberedningens förslag distribueras till medlemmarna innan stämman.
Det är också min mycket bestämda uppfattning... men varför inte ha detta som krav?
Tyvärr brukar det fungera tvärtom. Valberedningen vill överumpla stämman för att på detta sätt undvika diskussion och engagemang, och för att på detta sätt säkra det förslag valberedningen tagit fram... vilket inte nödvändigtvis behöver vara det bästa.

Citat:
4. Valberedningens roll på årsstämman
Valberedningen redogör på stämman för vilka nomineringar som inkommit samt hur man kommit fram till de föreslagna kandidaterna. Det är lämpligt att valberedningen försäkrar sig om att de föreslagna kandidaterna är närvarande vid stämman så att de kan presentera sig själva.
Utmärkt, hur ofta ser vi att det fungerar tvärtom?

Citat:
De kandidater som inte kan närvara, men som önskar bli invalda som ledamot eller suppleant, ska lämna in en skriftlig fullmakt till valberedningen.
Valberedningens sammankallande föredrar förslaget på årsstämman.
Om ovanstående kan man kanske ha en del synpunkter.

Citat:
5. Förslag på tidplan och arbetssätt för valberedning
Månad 0-1 Årsstämma. Valberedning utses. Valberedningens ledamöter träffas för att planera sitt arbete.

Månad 1-9 Valberedningens ledamöter skaffar sig information om hur arbetet i styrelsen och arbetsgrupper fungerar genom närvaro på styrelsemöten som styrelsen bjuder in till. Valberedningen undersöker dessutom vilka medlemmar som finns att tillgå för framtida förtroendeuppdrag.

Månad 9 Valberedningen undersöker vilka förtroendeuppdrag som ska tillsättas. Vidare undersöker valberedningen om styrelsen har för avsikt att tillsätta någon eller några nya arbetsgrupper. Medlemmarna informeras om den förestående stämman samt ges möjlighet att föreslå kandidater.

Månad 9-12 Valberedningen arbetar internt med kandidatnomineringen och går senast ca en vecka före stämman ut och informerar medlemmarna om valberedningens förslag. Valberedningens förslag kan också delas ut på stämman.

Månad 12 Årsstämma. Valberedningen presenterar sitt förslag.
Fantastiskt bra att denna policy finns. Tänk om alla brf:ar hade haft detta, så mycket bättre det skulle fungerat.

Tråkigt bara att ovanstående inte fastställts på stämman. Därmed faller värdet betydligt av denna av styrelsen på föreningens webbplats utlagda valberedningsinstruktion ("Handledning för valberedning").


Vad har då missats i ovanstående valberedningsinstruktion?

Ja det kanske viktigaste är vilka resurser valberedningen har till sitt förfogande.

T.ex.
- utskrift av flygblad
- möjlighet till möten med medlemmar i föreningslokal
- etc.

Fler synpunkter, någon?

OBS! Ovanstående har kopierats till Faktabanken med tillägg enligt mina och andras förslag;
Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Riktlinjer för valberedning - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-06-02 klockan 12:46.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-12-08, 11:28
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Citat:
2. Vad en valberedning ska känna till

Vem är valbar till posten styrelseledamot?
Valbar till styrelsen är varje myndig person som är medlem i föreningen.
Till skillnad från andra ekonomiska föreningar behöver styrelseledamot i bostadsrättsförening inte vara svensk medborgare.

Intressant om så är fallet att man inte behöver vara svensk medborgare för att sitta i en brf-styrelse. Frågan har aldrig dykt upp, eller varit aktuell, så jag har inte funderat på om det verkligen är så att bostadsrättsföreningar skiljer sig på detta sätt gentemot andra ekonomiska föreningar.
Jag kan inte hitta i lagen om ekonomiska föreningar något krav på medborgarskap alls. Det enda som står som liknar detta är 6 kap 4 § att
Citat:
Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat.
Jag kan inte hitta något i bostadsrättslagen om att det skulle skilja sig i brf:er jämfört med andra ekonomiska föreningar.


Med andra ord (min tolkning) ska minst halva styrelsen bo inom EES-området, övriga kan bo var som helst. Och var och en kan vara medborgare i vilken stat som helst (eller kanske t o m statslös)
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-12-08, 16:34
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard Några frågetecken

Citat:
3. Valberedningens nomineringsarbete inför årsstämman
Förslagsvis två till tre månader före stämman ska valberedningen träffas för att gemensamt besluta om arbetsordning fram till årsstämman.
Det tycker jag inte. En valberedning ska arbeta under hela året.
En arbetsordning för valberedningen ska redan finnas, och inte behöva tas fram varje år (av kanske nya valberedningar).
Annars blir valberedningsarbetet som regel mycket ineffektivt."

Arvodesbeslutet för styrelse o valberedning har en del ?.
1. första gången jag ser att § arvode på en stämma är omedelbart justerad.
Det brukar man tillägga på styrelsemöte för att kunna sätta fart på t ex ett akut projekt.
Dessutom har jag aldrig sett ett så snabbt distribuerat stämmoprotokoll, 4 dagar, så varför omedelbart justerat arvode för styrelse?
Ok nu när jag skriver inser jag att det kanske handlar om att utbetalning av förra årets arvode kan betalas ut dagen efter stämman?

Nästa reflektion är att stämmobeslut ARVODE till valberedningen á 600 kr per möte känns konstigt.
Styrelsens idé är tydligen 1-2 möten per år?
Men hur blir det om valberedningen t ex beslutar att tala med alla boende, och som jag föreslog ha ett par möten med styrelsen?
Då kan vi ha valberedningarnas "all time high"?

Ordföranden för STÄMMAN?
Mäklare/ombildare, styrelsledamot i annan brf, revisor i tredje brf?
Är det det som kallas från ax till limpa?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 16:15.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-12-08, 23:08
Lasse Nyquist Lasse Nyquist är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Inlägg: 39
Standard

Tack igen. Jo, jag förstår att mycket är saxat, men också att man skruvat lite här och var för att få till det som man vill. Det där med tystnadsplikt är helt centralt, och ett tydligt symptom på det arbetssätt som råder. Till saken hör att styrelsen avsagt sig kontakten med valberedning, samt att de är mycket förtegna i allt de gör. Från valberedningen gick vi ut med ett mail till samtliga ledamöter, där vi uttryckte att en förtroende kris har uppstått, i och med att både medlemmar hör av sig till valberedningen då de inte tas på allvar av styrelsen, i kombination med den nekade kontakten med valberedningen.

"Handledning för valberedning" är framtagen helt utan dialog med valberedningen, efter de har fått vårt mail. Ingen återkoppling till valberedningen om att detta finns. Vi hittar info om detta i allmänt utskick. Det utpräglade sättet att vilja styra över valberedningens arbete, upplever jag inte ligger i linje med en sund relation mellan styrelse och valberedning.

Kommentaren om Omedelbart justerad förstod jag inte. Då det gäller arvoden har styrelsen fört ett mycket märkligt resonemang, som valberedningen kritiserat. Alla jag talat med om detta (andra brf ordföranden och vår ombildningskonsult) menar att ett arvode på ca 175,000 för en styrelse på med 70 brf-lägenheter och 20 hyreslägenheter är högt, med tanke på att den ekonomiska förvaltningen är utlagd på entreprenad. Styrelsens förslag på arvode tog också höjd för att valberedningen föreslog ytterligare en ledamot, och menade då att arvodet skulle vara högre än året innan. Sett att man inte alltid resonerar så, utan utgår ifrån mängden arbete som skall göras, med det underliggande resonemanget att är man fler, blir det mindre för var och en att göra. Hur som helst slutade en ledamot ganska snart efter årsstämman, och då är frågan dels hur valberedningen bör förhålla sig till vakansen som uppkommer under pågående verksamhetsår, och dels hur det påverkar arvodesfrågan.

Vidare vet vi inte riktigt hur vi skall hantera de signaler som kommer på att styrelsebeslut förbises av ordförande, som enl uppgift agerar på egen hand.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-12-09, 16:45
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Problem vid ombildning

Angående styrelsens arvode så kan man nog anse att 171.200 kr i en brf med 70 bostadsrätter och 20 hyreslägenheter är klart i överkant. Detta även om styrelsen består av ovanligt många ledamöter - 7 stycken - för en såpass liten brf; 25.000 kr per ledamot. Känns inte försvarbart med detta rekordhöga arvode till personer som jag gissar till största eller hela delen sitter där "för att lära sig".

Också märkligt att styrelsens arvode bestämts retroaktivt. Hur kan det vara?

Ännu märkligare blir det av att suppleanterna inte tilldelats någon form av arvode överhuvudtaget
.

Inte ens lekmannarevisorn, eller dennes suppleant, i föreningen erhåller en krona i arvode.

Jag har sagt det förut, men det tål att sägas igen. I samband med ombildningar är det mycket lätt hänt att de personer vars högsta prioritet är att sko sig på övriga i föreningen landar i styrelsen.

Vad gäller handledningen för valberedningen så tycker jag inte ni ska se det som att styrelsen försöker styra er i valberedningen. Om man tar bort tramset om tystnadsplikten och de felaktiga påståendena om medborgarskap så är det ju ingen dum handledning. Dessutom gör ni som ni vill ändå. Vad jag förstår har styrelsen inte uttryckligen krävt av er att följa det av styrelsen på er webbplats utlagda dokumentet.

Om styrelsens ordföranden inte bryr sig om styrelsebeslut utan agerar på egen hand är det först och främst den övriga delen av styrelsen som har en skyldighet att upplysa medlemmarna om detta. Om en i styrelsen missköter sig så får man räkna med att hela styrelsen får ta ansvaret för den enskilda ledamotens agerande. Se det som en rekommendation, även om styrelsen naturligtvis agerat synnerligen oprofessionellt i denna fråga.

Vad jag förstår har ni i valberedningen inte fått någon respons överhuvudtaget på den skrivelse valberedningen skickat till samtliga styrelseledamöter.

Medlemmarna kan alltid kalla till extra stämma.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-09 klockan 17:44.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-12-09, 19:52
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 310
Arg Man blir så trött...........

Hur ska en seriös valberedning kunna göra sitt arbete utan att ta del av styrelsens arbetsfördelning, kompetens och agerande???? Då handlar det bara om att försöka hitta några som "ställer upp". Och det är väl det som händer i dåliga och hemliga föreningar. Medlemmarna kan omöjligt känna sig engagerade i en verksamhet, de inte vet något om. Valberedningen måste kräva att få ta del av styrelsens arbete och se hur det fungerar/inte fungerar.

Sedan nämns ingenting om utbildning av styrelseledamöterna. Jag tycker att det är OERHÖRT VIKTIGT att en styrelse får lära sig vad som gäller. Speciellt med tanke på hur din förening fungerar. (tyvärr som många andra) Samtliga ledamöter måste få klart för sig att det innebär ett ansvar att sitta i en styrelse. Ett ansvar som kan leda till skadestånd om det vill sig illa. Det är alltså inte bara ordföranden, som åker dit. Kanske borde du berätta för styrelseledamöterna hur det fungerar, så de inte låter ordförandens agerande bero. Att se till att man har haft en avvikande mening förs in i protokollet kan vara en "överlevnadsfråga".

Valberedningen bör alltså få veta vilken typ av kompetens, som kommer att behövas. Sedan att valbara är villiga att gå nödvändiga kurser för att göra ett bra arbete. För arbete är väl vad det handlar om? Inte att sitta av tiden med kaffe och bulle.

Arvodet till styrelsen verkar jättehögt! Det kanske hade varit rimligt om de hade skött allt arbete själv. Inklusive städning, trädgård, ek förvaltning.

Jag tycker att ni verkar ta det på fullaste allvar och det hedrar er. Valberedningen är utomordentligt viktig och måste få arbeta på ett bra sätt.

Det där med extra stämma är nog inte helt fel.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse Akva Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2011-04-08 11:46
Valberedning tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2011-02-19 11:32
Ordförande och valberedning? Boa Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2010-04-05 16:57
Styrelse vill styra valberedning Loellan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2009-11-02 14:43
Andel och behörighet i ägarskap? Ingå i styrelse, valberedning, rösta, etc Krickan Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-09-17 18:28Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:06.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare