Sida: << | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


myggan

Klart det är svårt med att hälla ihop alltihop. men vad jag menar är att det finns en oherhörd kompetens bland ALLA medlennar.
Och det du säger att ni lyssnar men att medlemmarna har dålig koll?
Engarera medlemmarn då!
Visioner..
Vi i intresseföreningen har visioner men vi FÅR inte!
Allt vad vi medlemmar bemötas med:
"Ni har vat Eran styrelse ....Byt Styrelse!"
Du sa förut att medlemmaena behöver nån slags utbildning.
Fattar vad du menar.
Det är ju det som är problemet!
Medlemmarna "har inte tid"
"Mwdlemmarna tycker det är krångligt"
"medlemmar vill inte stöta sig"
Ska man sitta med medlemmar som blir ifrågasatt för deras tankar och åsikter?
För 3-4 år sen så trodde jag att HSB var en bra grej
Nu vet jag!
HSB stödjer MIN styrelse intill det inte går deras väg!Hur ska dom förvalta STYRELSEUPPDRAGET ?
Jag vet att flera i min förening är inne å skriver
under olika synonym...
Klart det inte är bra.
Skit i det -en DIALOG!
är det viktigaste
"det blir nög bra"
Granska vad som blir bra!
Styrelsemedlem-ta vara på din medlem!


23/11 2006 (1461) e


G-I

Hej Myggan, var inte orolig. Ingen Rb-människa kan någonsin hjärntvätat mig. Jag är nyordförande, men har suttit i styrelsen några år, så allt jag skrivit hör står jag för, som styrelseledamot lika väl som som ordförande.

Här är mina visioner (i oordning) :
1- Över 75% av medlemmar kommer till årsstämman
2- Vi har de bästa finansiella (både lån och placering) som finns att få tag på
3- Vi har de lägsta driftkostnader som möjligt
4- Vi har ett vackert Brf-området
5- Hela styrelsen är lojal mot föreningen
6- Medlemmarna engagerar sig i föreningen, många hjälper till och tycker att det är kul
7- Det känns roligt att arbeta för styrelsen och för medlemmarna
8- Området är barnsäkert
9- Barnen trivs i området
10- Medlemmarna känner tillit till styrelsen
11- Styrelsen är lyhörd mot medlemmarna

Den nummer 11 borde var den viktigaste, om man nu vill försöka rangordna dem. Men tyvärr tror jag att en del medlemmar är lite själva hjärntvättade av gammal dålig erfarenhet, så de behöver inspiration också, vilket är precis det jag försöker göra genom att skriva ner mina visioner.
Svårt att säga om listan är komplett nu. Kan varken säga ja eller nej. Förmodligen är det nej. Kan komma på nåt me säkert någon dag.

De här visionerna har inte presenterats till medlemmarna än. Så ni får exklusiv information i detta underbara forum

Nästa steg bli att bryta ner de här visionerna och försöka tänak HUR man når dem. Och så får de visionerna leva vidare, förbättras, nya kommer, ...

Och myggan, för att svara på din fråga: jag är väldigt väldigt nära att få beslutet att våra protokoll ska visas till medlemmarna. De gamla i styrelsen verkar vara med på det. Men det finns nya ledamöter som behöver utbildas lite, så det dröjer ett tag till. jag ska försöka få ett beslut genom för att begränsad tid i början.

22/11 2006 (1459) e
    Kommentar av Admin
Oj, punkt 1 är naturligtvis en bra vision.... kanske den bästa möjliga.
Men 75 %... finns det någon bostadsrättsförening i Sverige som kommer upp i denna nivå?

Det sägs i och för sig att man ska sikta mot stjärnorna så kanske man når trädtopparna, men 75 % medlemmar på en årsstämma känns som att sikta mot universums bortre gräns.

Jag har emellertid ett litet tips som kanske kan öka deltagarantalet med några procent.
Ett lotteri. 3-5 av de medlemmar som kommer till stämman vinner priser.

Eller att man kanske hyr in lite stand up comedy som inleder stämman ?

Någon som har andra tips?


myggan
Hemsida

Pingvin
Vet att brevet jag har fått bryter mot GRUNDLAGEN.
Klicka på länken om du har missat läsa brevet.


G-I
Se bara till så att inte RB hjärntvättar dig som både RB och HSB gör med sina styrelsemedlemmar!

Kan du tänka dig jobba för att medlemmarna får tillgång till protokoll nu då?

Visioner....
Tycker jag att samtliga styrelsemedlemmar ska kunna skriva ner på ett papper.

Tänk vidare på att MEDLEMMARNA har både kunskaper, erfarenhet och visioner som en styrelse måste/bör ta vara på!
Glöm aldrig att det är medlemmarna som du ska LYSSNA på.

22/11 2006 (1458) e


G-I
Hemsida

Visioner ...

Sen en vecka tillbaka är jag ordförande i min förening. Jag tänkte börja försöka skriva ner mina visioner, och fråga alla i styrelsen att göra det.

En vision är någonting som man tycker vore väldigt bra om man kunde uppnå det. När man skriver en vision, ska man inte bry sig att tänka hur man når denna vision, det kommer i nästa steg.

Senare kan det visa sig att en vision är orealistisk och omöjlig att nå, men att nå halva vägen kan vara redan väldigt bra.

Jag uppmanar alla att göra detta inom sina brf:ar, väldigt bra övning, och det kan få en dynamik inom styrelse för att enas runt gemensamma mål och arbeta mot samma riktning.

20/11 2006 (1456) e
    Kommentar av Admin
Ypperligt! Så ska en styrelse bedriva sitt arbete.

Alla ledamöter ska skriva ner och presentera sina visioner. Därigenom tvingas ledamöterna bl.a. att tänka över sin egen roll i styrelsen, och vad man ser att målet med styrelsearbetet ska vara.

Om styrelsen sedan sammanställer sina visioner och tar fram en gemensam enhetlig vision som presenteras för medlemmarna så är denna bit optimal !!! Kommer ni att göra det?

Så borde varje styrelse göra efter varje årsstämma! Borde t.o.m. vara lag på detta!

Jag tror inte ni är unika i detta avseende, men jag skulle gissa att det inte är särskilt ofta som det inträffar att en styrelse arbetar så här seriöst. Jag tror t.ex. inte min styrelse skulle göra detta med mindre än att det var under pistolhot.


Rättslöst samhälle?


Ett helt annat ämne, men ändå med vissa olika kopplingar till bostadsrätter.
Jag tror jag måste ha råkat upptäcka en rättsröta av sensationella mått inom bl.a. Tingsrätten och Hovrätten... och framtiden får utvisa om denna rättsröta finns även så högt upp som i Högsta Domstolen.

Man kan tycka att man är utsatt inför styrelser som använder sin position för att trycka ner medlemmar, som i Myggans förening. Men när staten, myndigheter och rättsväsendet håller varandra om ryggen (exemplen med domaren i Malmö som fick tillbaka sitt arbete på hovrätten trots att han begått brott i form av sexköp, liksom justitierådet vid HD, är inga unika exempel på detta) så kan man känna sig bra liten. Efter lite efterforskningar har jag lurat fram att det tycks finnas endast två vägar att gå om en dylik situation inträffar. Det är JO-anmälningar och Europadomstolen. Efter detta har man, vad jag förstår, uttömt alla möjligheter att få rättvisa skipad. Gissningsvis har man i praktiken egentligen bara en möjlighet, eftersom alla - Staten, Statlig myndighet, Tingsrätten, Hovrätten, HD och JO - är en och samma part, och det är att vända sig till Europadomstolen. Hur detta går till vet jag inte ännu, men det ska bli intressant att forska i detta (tur man är bra på engelska... om man nu måste dra allt på engelska).

Utan att gå in på för många detaljer i detta läge så har jag lite indirekt (som 3:e part) drabbats av en statlig myndighet som enligt min mening bl.a. begått en rent brottslig handling. Denna myndighet arbetar i sin tur för en fiktiv förening (att den ej existerar är utrett i en Tingsrättsdom) där jag klargjort att den som står bakom den fiktiva föreningen har begått en brottslig handling som kan ge upp till två års fängelse, nämligen urkundsförfalskning. Denna handling understödjs sedan av först Tingsrätten på ett konkret och direkt sätt, och sedan av Hovrätten ("partners in crime"). Varken Tingsrätten eller Hovrätten vill ens ge det minsta svar eller kommentar på mina synpunkter (notera här att rättsväsendet ser mellan fingrarna vad gäller urkundsförfalskningen).

Utöver att den statliga myndigheten i fråga arbetar för en fiktiv förening (vilket bara i sig är ofattbart) så har samma myndighet framfört påvisbara lögner, och har i andra delar av ärendet vägrat att följa lagen. Så vitt jag känner till är statliga myndigheter skyldiga att svara på frågor. Men denna specifika myndighet anser sig stå över lag och rätt, för de vägrar svara på alla frågor (precis som sina kollegor; Tingsrätten och Hovrätten)!

Det finns något som heter "prövningstillstånd", där ett av tre kriterier måste uppfyllas för att Hovrätten ska ta upp ett ärende. Inte ett utan samtliga tre kriterier uppfylldes i mitt specifika fall, men Hovrätten var tydligen så livrädd över att bemöta mina synpunkter att de utnyttjade prövningstillståndet för att försöka stoppa mig från att kunna komma vidare. Hovrätten visste att de inte kunde bemöta mina argument (någon som bl.a. här ser kopplingen till hur det kan fungera inom HSB?), och det enklaste sättet att slippa tvingas göra detta var helt enkelt att inte ge prövningsstillstånd. Detta gjorde Hovrätten utan den minsta förklaring eller motivering till sitt beslut. Det kan de tydligen göra (de har makten, de kan göra som de vill och ingen riskerar några efterverkningar av sina handlingar). Och hur lätt är det att bemöta inga argument?

Mina synpunkter finns svart på vitt och har t.o.m. i vissa delar skriftligt bekräftats av Tingsrätten själv. Trots det mest tydliga stöd som går att få i lagen och trots en solklar dom i Tingsrätten som svart på vitt bekräftar att vad jag säger är till 100 procent rätt, så vägrar rättsväsendet nu att ta någon som helst notis om detta när de bl.a. försöker skydda en statlig myndighet.

Hovrättsfiskal Malin Kjell på hovrätten i Malmö har förklarat för mig att tingsrätten/hovrätten inte behöver göra någon utredning i de ärenden de behandlar. Med andra ord, om en statlig myndighet säger att jorden är platt, ja då är planeten platt, för tingsrätten/hovrätten behöver inte kontrollera eller verifiera detta med någon annan (och en statlig myndighets ord väger tydligen alltid tyngre än en vanlig medborgares ord... oavsett vilka bevis som finns att tillgå... eller vilka lagar som gäller).

Malin Kjell informerar vidare att man har inte rätt att närvara när rätten tar beslut och man har ingen rätt att få reda på eller bemöta tingsrättens åsikter i något läge, eller att få reda på vilka punkter som är av vikt för rätten i sitt beslutstagande (förrän i bästa fall efter att beslut tagits och ingen återvändo finns). Beslut ska alltid tas över huvudet på den drabbade, utan att denne ska få den minsta chans att påverka eller bemöta/svara på ev. förekommande frågor.

Jag får sedan veta att man kan inte ens ställa frågor om vilken typ av material eller bevis som rätten önskar. Det får aldrig finnas en dialog mellan den rättsliga instansen som ska ta beslut och den drabbade. Det innebär att om man exempelvis tror att något eller några papper/kvitton kan vara av intresse så får man inte reda på om rätten är intresserad av att ta del av dessa. Man får inte ens reda på om några krav ställs (och i så fall vilka) på dessa papper/kvitton (t.ex. om originalintyg krävs, eller vad det nu kan vara).

Rätten behöver inte ens svara på en enda fråga som man ställer i sitt material för att man anser att det är av vikt.

Man har inte ens rätt i en så grundläggande och elementär sak som att få ett mottagningsbevis om att rätten tagit emot inlämnat material. Något mottagningsbesvis får man alltså inte. Och man får ingen som helst information om ärendets gång och när beslut ska tas.

Sist men inte minst så kan jag nu alltså konstatera att rätten inte behöver motivera sina beslut. Rätten kan säga "Nej" men behöver inte förklara varför rätten säger "nej", vilket alltså fullständigt och totalt tillintetgör alla möjligheter att överklaga och gå vidare.

Vari ligger rättssäkerheten för medborgare här?
Låter det otroligt vad jag skrivit här? Jo, det låter helt osannolikt, men det är faktiskt inget annat än rena fakta hämtade från verkligheten i Sverige! Alla är fria att själva kontrollera mina uppgifter här, men jag kan gå ed på att det är exakt så här det fungerar (med ledning av vad som inträffat). Till råga på allt så har historien sitt ursprung i att en enda tjänsteman hade en dålig dag och beslöt sig för att ta hämnd för något helt betydelselöst genom att visa sin oinskränkta makt.

Om du som läser detta inte redan noterat de skrämmande likheterna mellan de på Guantanamo-basen och att vara en av statlig myndighet utsatt medborgare i Sverige, så vill jag understryka detta. Det är i praktiken ingen större skillnad mellan att sitta på Cuba inlåst i detta fångläger och att kämpa mot staten i Sverige. Du är exakt lika rättslös!!!Ja, det finns så mycket att säga om detta att det mer än väl är material nog redan nu för en hel bok. Om man sedan forskar i detta så kan det gissningsvis bli en hel serie av böcker. Det var bara en liten parantes i detta bostadsrättsforum, men det kommer nog att bli lite mer än en parantes på andra ställen. I lägen som detta är det lite kul att kunna dra nytta av att man är expert på sökmotoroptimering. Gissa vilken webbsida som kommer att komma upp bland de första i sökmotorerna framöver .

Om det är någon som vet hur man hittar en bra advokat, som är kompetent för sina uppgifter, så är jag tacksam för tips.

Myggan, angående ditt tips om att ställa frågor till de juridikstuderande i Göteborg så kan jag bara nämna att jag inte ens fick ett svar om att de mottagit min förfrågan om styrelseprotokollen. Jag tror de ville ha lite "lättare" frågor att leka med.


G-I
Hemsida

Jag har testat lite olika märke på lågenergilampor, men nu köper jag bara Ikea-lågenergilampor. De är billiga och ingen har gått sönder än. Däremot litar jag inte på deras tabell som visar vilken kraft på lågenergilampa man ska ha för att ersätta en glöglampa. Jag tar alltid en startkare lågenergilampa än vad som står i tabellen. Numera har de börjat med 20 watt lampor som fungerar bra.
Många säger att lågenergilampor går sönder om man släcker och tänder ofta. I mitt hem släcker vi och tänder hela tiden (jag tycker inte om att slösa på energi), men ingen lampa gått sönder än, däremot går glödlamporna sönder ofta, möjligtviss för att dörrarna slås och hela huset vibrerar (vi bor i en kartongs-hus byggt av Riksbyggen, om någon stänger en dörr lite hårt, hoppas alla tavlor).

20/11 2006 (1455) e


JA

Min erfarenhet av lågenergilampor är att ljuset är något kallare och lite svagare, vi testade det i några av armaturerna i trapphuset men problemet är att de inte hinner bli tillräckligt ljusa innan timern stänger av lamporna igen. Dvs det är för mörkt när man väl behöver ljuset i trapphuset, därför har vi vanliga glödlampor i trapphusen.

Någon som vet om det finns bättre lågenergilampor? Läste att det kommer komma LED-baserade lampor som drar lite energi men som har okej ljus.

20/11 2006 (1454) e


Pingvin

Myggan:

Om jag vore dig skulle jag kontakta polisen och prata med dem om att du blivit hotad med vräkning för att du utövar din åsiktsfrihet vilket alla medborgare har i Sverige.

Har du skrivit på något avtal där det sägs att du förbinder dig med tystnadsplikt? Finns det något alls i stadgarna eller regler i BRF:en vilket förbjuder dig att yttra dig (iofs det är olagligt att stadga om sådant eftersom det strider mot Sveriges grundlag)?

Jag är inte säker, men om någon hotar dig på något sätt, för att tysta dina åsikter och således åsiktsfrihet, är det belagt med allt ifrån böter och/eller fängelse i 2 år. Det är ett rätt allvarligt brott. I det hela kan även finnas olaga hot också.

Prata med polisen på din ort om det och berätta för dem vem som hotat dig med vräkning, samt vad du ska gjort eller sagt som de anser vara så känsligt att de gått så långt att hota dig med vräkning.


20/11 2006 (1452) e
    Kommentar av Admin
Jag håller med.
Detta är en polissak.
Myggan har utsatts för trakasserier (olaga hot och mobbning), och dessutom av några i maktposition... dvs av personer som utnyttjat sin maktposition för att trakassera en annan person. Trakasserier i kombination med maktmissbruk är extra allvarligt. Utöver att Myggan blivit kränkt och trakasserad så blir det inte bättre av att det är en yttrandefrihetsfråga. Och det blir verkligen inte bättre av att styrelsen vägrar motivera sitt agerande och struntar i myggans fråga till styrelsen. Alla och envar i styrelsen fick frågan från Myggan, men ingen av alla ledamöterna ville besvara frågan, så det råder alltså ingen tvekan om att hela styrelsen är skyldig till detta brott, dvs en hel grupp av förtroendevalda personer har gaddat ihop sig mot en enskild och försvarslös person.

Det är inget att tveka på. Jag hade definitivt gjort en polisanmälan. Det kostar ingenting.

Tyvärr vet jag av erfarenhet att polisen numera struntar i att utreda de flesta fall av tidsbrist (och för att de vet att de kommer undan med att inte utföra sina polisiära skyldigheter, polisen behöver inte ens motivera varför de inte utreder brott), men om inte för något annat så är det viktigt att en anmälan kommer in så att det diarieförs.

Rent generellt, om det inte är ett våldsbrott eller ekonomiskt brott tror jag polisen normalt bara gör en utredning om ärendet tas upp i media, så jag tycker nog Myggan även ska kontakta media här.


myggan

Skrev en motion om att vi alla skulle ha lågenergilampor ( i och med att vi har ström som ingår i avgiften)
276 lägenheter ggr antal lampor.
Motionen bifölls inte.
Utan att motivera!
Om man vet vad 2+2 är så ska lågenergilampor innföras i hela landet?
NU!?
9 millioner hushåll gånger 10 lampor
Hur mycket är det ?
1 kärnkraftverk?
Alla lampor drar 5 gånger mindre - vad gör det?
Förmodligen gör det att strömpriset går ner...
Vattefall består av 1 (EN) aktie och det är staten
Staten vill inte sänka förbrukningen?
Varför? Det är ju medborgarna som ÄR staten?
Det kunde varit roligt att tänka hela kedjan ut?
Gött en kan skratte åtet.


20/11 2006 (1450) e
    Kommentar av Admin
Det är märkligt om man inte begriper att lågenergilampor ska användas.

Det är illa om styrelsen inte begriper detta.

Det är värre att styrelsen inte ens motiverar varför styrelsen inte tycker att lågenergilampor ska användas (men det fungerar nog normalt så att styrelserna inte motiverar sina personliga åsikter till motionerna).

Det är ännu värre om majoriteten av medlemmarna ovanpå detta inte har intelligens nog att förstå att styrelsen har fel.

Staten instiftar lagar om allt annat. Det ena konstigare än det andra. T.ex. de ogenomtänkta ventilationskraven, men som leder till ett enormt resursslöseri, kanske ett av historiens största. Varför inte lagstifta om lågenergilampor?

Man vill hoppas att skälet till att staten inte ser till att lågenergilampor utnyttjas mer, ej beror på statens intresse i att vi ska förbruka så mycket energi som möjligt... eftersom staten då tjänar mer pengar. Men i energifrågan är ju staten i rådande situation jävig.


stephan
Hemsida

EL 2

Elens olika taxor

Elfakturor/kostnader delas in i 2 huvudgruppstaxor, näravgift och förbrukningsavgifter.

Nätavgifter som skall vara lika för alla i samma område är indelat i (olika benämningar kan förekomma)
1. Abbonemangsavgift. I Stockholm cirka 300 kr per hushåll och år.
2. Överföring. Här cirka 15 öre per KWH.
3. Abbonemang. Cirka 50 kr per mätare/år (avgift som skall gå till katastrofer (gudrun, krigsberedskap m.m)
4. Moms tillkommer på alltihop, 25%.
Myndigheten som "kollar" att Vattenfall tar ut rätt avgifter heter STEM Statens Energimyndighet och har sitt säte i Eskilstuna. Ska svara på frågor från allmänheten.

Förbrukningsavgifter

1. Förbrukningsavgift öre per/KWH, snittet i år ligger just nu på 43 öre/KWH "se Spotmarknaden"
2. Energiskatt. Här cirka 24 öre/KWH
3. Certifieringsavgift. Olika från företagen som distrubierar el cirka 2-6 öre, en avgift som kommer att höjas successivt.
4. Moms tillkommer på allt ovan.

Några jämförelsetal.

1996 när elmarknaden avreglerades kostade summan av alla ovan avgifter cirka 50 öre per KWH.
1998 var den billigaste tiden då man kunde handla upp el för cirka 40öre/KWH, Därefter har taxorna bara ökat fram till januari år 2002 då förbrukningskostnaderna steg till cirka 60 öre på löpande förbrukning. Efter en dal är nu kostnaden i den pariteten igen.
Vilket totalt gör att en KWH el kostar 1,20-1,50kr cirka.
Ställ gärna frågor så kommer jag försöka besvara dem.


El del 3

På nätsidan konsterade jag att under en 10 årsperiod hade kostnaderna per abbonemag/lgh varierat mellan 250kr/år till 450 dito. Då anlitade föreningen en advokat som med mitt underlag skrev om detta till Vattenfall och första "förhandlingen" kom till stånd.
Här i Stockholm och i övriga landet skiljer V-fall på förbrukningssidan och nätsidan med att säga att det är olika avdelningar som sköter respektive debiteringar. Och under ett år skyllde de på varandra. Här ger man oftast upp om det som i detta fall inte rörde rörde sig om stora pengar. Trögheten är mycket stor och Vattenfalls chefer har ju bra med juridikhjälp bakom sig. Men skam den som ger sig!.
Det jobbiga i detta ärende var att man är ganska ensam i "sin styrelse" då det är svårt att förklara för övriga ledamöter som inte är insatta i alla olika debiteringar, taxor, moms på allt etc etc.
Men än en gång skam den som ger sig.
Fortsättning följer.


El

Jag kanske har glömt att säga att föreningen har gemensam el.
Och att första spåret jag fick upp var att jag gjorde en 10årsjämförelse mellan 10 olika kostnadsställen (el, vatten, värme, sophantering etc de 10 dyrate posterna i en föreningen).
Vid sidan lade jag kostnadsökningen per år, och konstaterade att elen stigit med cirka 80% under dessa 10 år medan snittet för övriga kostnadsökningar var 40%.

19/11 2006 (1449) e
    Kommentar av Admin

1,20 - 1,50 kr per kwh kostar det kanske om man nyttjar sig av ett av Sveriges tre elbolag (för fler än så har vi faktiskt i praktiken inte) ; Vattenfall, Fortum eller E-on. Om man räknar in de fasta, opåverkbara, avgifterna så stiger naturligtvis elpriset ännu mer.

Men om man gör som jag och tecknar avtal (och just nu känns det som att man ska undvika att binda upp sig) med någon av elbolagens "underleverantörer" - t.ex. Surahammar Energi - så kan man komma ner under en krona per kwh. I det avtal jag kommer att teckna nästa vecka blir elpriset totalt 95 öre/kwh, bundet 1 år... dvs i princip samma pris som med HSB:s förhandlade pris med Vattenfall, där man måste binda upp sig på 3 år.

2 "Smart" av HSB att binda upp sig i elpriserna just nu, efter elbolagens chockhöjningar av priser. Det kommer enligt min mening att drabba medlemmarna hårt, och göra elbolagens redan stinna plånböcker ännu stinnare.

Jag förstår inte varför folk tecknar avtal med de elbolag som skörtar upp oss. Det är precis som med Telia. Telia är inte bättre än någon annan vad gäller telefoni eller bredband (snarare sämre), men ändå så är folk villiga att betala extra för ingenting. Samma sak med elen. Vattenfall, Fortum och E-on borde inte ha en enda kund (i alla fall inte privatkunder, jag vet inte om priserna är fullt lika oförmånliga för företag, men det är väl högst sannolikt med tanke på den diskussion som pågår i media)!Bojkotta Vattenfall, Fortum & EON!!!


Kräv att elmonopolet avvecklas !!!


Räkna inte med att regeringen kommer att arbeta alltför hårt för att avveckla dagens monopol på el. Staten (Vattenfall) är ju en av dem som skörtar upp oss, och elen är en av statens bästa inkomstkällor (precis som alkohol och spel). Vattenfall presenterar stolt rekordresultat år efter år, men det är knappast någon prestation att skryta med. Det är bara staten som snor våra pengar på ett mycket fult sätt, och har inte det minsta att göra med att någon presterat ett bra arbete.

Varför inte t.ex. ta bort de fasta el-avgifterna? Jag tror det är ett av flera nödvändiga steg att ta om det någonsin ska bli någon form av "konkurrens" på elpriserna.

Oligopol! Idag fungerar det så att de tre elbolagen delar upp marknaden sinsemellan för att inte konkurrera med varandra. Att göra så är tydligen bara tillåtet för de företag där staten ingår. Undrar om det fungerar likadant i andra västländer?

Det är staten (Vattenfall) som håller uppe de höga elpriserna, eftersom staten tror att detta ligger i statens intresse. Staten kan dra in oerhörda summor pengar inte bara på diverse elskatter för all elförbrukning (elskatten har höjts med en sisådär trehundra procent de senaste tio åren, dvs sedan den s.k. "avregleringen") utan även direkt via sitt eget (läs "vårt") elbolag. Men staten biter sig i svansen när det får till följd att nya företag inte kan startas upp och att andra försätts i konkurs eller flyttar utomlands pga de höga elpriserna. Med andra ord så arbetar staten (oavsett vem som sitter vid makten) för att det ska gå sämre för Sverige.

OBS !!!
Efter att ha forskat lite i elpriserna så kan jag nu konstatera att det avtal som HSB "förhandlat" till sig med Vattenfall är DYRARE än med andra leverantörer !!! Alltså även om man nu vill göra "misstaget" att låsa upp sig på 3 år. Är det någon som är förvånad? Tja, erfarenheten visar att HSB inte besitter kompetensen att förhandla om priser, så det är bara i linje med hur det fungerat i alla tider.

Det finns alltså tre skäl för att inte teckna HSB/VATTENFALL-avtalet.
1. Billigare alternativ finns.
2. För att elpriserna ska sänkas måste de 3 elbolagen bojkottas. Sänd en signal till regeringen om att nu får det vara nog!
3. Vattenfall erbjuder bara 3årsavtal och det känns inte riktigt läge just nu att binda upp sig för så lång tid.


PS. Statens Energimyndighet, som Stephan nämner här ovan, hittar du på www.stem.se. De är skyldiga att svara på frågor.


SVERIGES DAG

Elräkningar
Jag undrar om det finns någon som fått ersättning tillbaka av belopp 1000 000kr från vattenfall?
Jag kan avslöja hur jag fixade detta

EL/Vattenfall

Jag började med att kopiera elfakturor 15 år bakåt. Vattenfall som detta gäller har 2 sorts debiteringar avstämningsfakturor och beräknad förbrukning. Ganska snart när jag la in alla fakturor i excel såg jag tt överdebitering framåt i tiden var systemlagt. På avstämningsfakturor drog man av förtidsdebitering, men sen fortsatte man att fördebitera för mycket. Med detta vill jag säga att det händer aldrig att vattenfall skriver ner men är mycket snabba när det gäller andra hållet att någon mätare visar mer förbrukning än tidigare. Då åker man upp till det nya direkt. Exempelvis vid någon elkrävande entreprenad ska Ni kolla och begära att det ska återgå till gammal förbrukning.

Vi hyrde ut en del av ett garage till verkstad, när sedan den lades ner visade det sig att vi fick betala den förhöjda elförbrukningen några år framåt. Det är ungefär som att låna ut räntepengar till stora starka Vattenfall. dessa pengar görs sig bättre i föreningskassan. Lektion 1 av cirka 10 som jag här kommer skriva här. El är en djungel och de stora har bara klampat på och "lurat" alla på framförallt småpengar här och där, men det vet ju de flesta att många bäckar små, blir till en ... 2

18/11 2006 (1448) e
    Kommentar av Admin
Ja, om styrelsen bryr sig det minsta om föreningen så har den lagt ner kraft på att sänka föreningens elkostnader, i stället för att bara låta sig luras av Vattenfall, m.fl.

När elbolagen lyckats lura tillräckligt många att teckna långa och dyra avtal och det inte finns tillräckligt många kvar som är beredda att teckna långa avtal måste elbolagen sänka priserna.

Gissa varför Vattenfall i det aktuella erbjudandet bara gav medlemmarna upp till 10 dagar att ta beslut.
Det var för att medlemmarna inte skulle hinna tänka igenom och hinna förstå hur Vattenfall/staten med stöd av HSB lurar medlemmarna i föreningarna.Varje tänd lampa är ett sätt att ge direktörerna för elbolagen högre bonusar!!!


15 saker som du lätt göra för att själv vara med och hejda växthuseffekten


Se dessutom;
- Elpris med Vattenfall/HSB - jämför elpris med HSB-rabatt

- Elavtal genom HSB

- Vattenfall elpris (inlägg # 1439, 1440)

- Fördelar med HSB?

- Ännu fler föreningar har fått nog av HSB

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:05:36 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: