Sida: << | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I
Hemsida

Ja precis.
Jag håller på att granska vårt avtal med Riksbyggen, och där är det samma sak.

Riksbyggen vill göra allt, så att styrelsen inte kan upptäcka nya möjligheter (så att styrelsen slipper tänka överhuvudtaget), så att Riksbyggen behåller kontroll.

Ett exempel:
Då och då försöker Riksbyggen-representanten sälja kurser till oss. Alltid Riksbyggen-kurser. Inte de bästa på maknaden, eller de billigaste, bara Riksbyggen-kurser.

Den lata styrelsen köper.

Dessutom kan den lydige lära sig på kursen att Riksbyggen är bäst (oops, den sista var spekulation av mig, men kanske kan någon bekräfta detta?).

25/09 2005 (170) e
    Kommentar av Admin
Då verkar HSB lite smartare än Riksbyggen. För något år sedan gjorde HSB om några kurser till kostnadsfria sådana (precis som SBC har, i ännu större omfattning).

Dessa grundläggande kurser om vad en styrelse gör och hur de ska arbeta är det naturligtvis viktigt att alla nya ledamöter går på, inte minst för HSB (av olika anledningar).

Visst är det bra att "grundkurserna" nu är kostnadsfria, men dessa kurser är naturligtvis också effektiva för att påverka styrelser i den riktning som HSB vill.

De HSB-kurser jag har gått på har gått mycket ut på att informera om hur bra HSB är.


stephan
Hemsida

Miniavtalstest, för styrelseledamöter.
E= Entreprenören gör följande

E Tillhandahåller
E upprätthåller
E kontrollerar
E beräknar och ombesörjer
E ombesörjer
E iordningställer
E bevakar och fullgör
E lämnar på begäran
E Genomför
E sammanställer och lämnar
E för fortlöpande en förteckning
E bevakar lånemarknaden
E bistår B vid omförhandlingar
E tar emot och förvarar samtliga handlingar
E bereder i samråd med B

Dessa uttryck finns i ett avtal med HSB, lättytt? Vilka stycken ingår, respektive kan HSB ta extra betalt för?

25/09 2005 (169) e


Kim Medlem
Hemsida

Kan det vara så att HSB/RB "komersialiserats" alltså är så affärsdrivande att det inte passar in i den kooperativa föreningsmodellen. Stadgar, val, demokrati, mm blir en hämsko för den som bara är ute efter att tjäna pengar. Och är kanske detta vad vi medlemmar inte ännu fått klart för oss. Man skulle elakt kunna säga att RB-HSB infört att pengarna styr över reglerna i kooperationen idag, medlemmarna är en liten lätthanterlig bisak.

25/09 2005 (168) e
    Kommentar av Admin
Så är det nog.
Inte så lätt att kombinera ett kooperativt tänkande med att man måste dra in så mycket perngar som möjligt från föreningarna.

Varför skulle t.ex. HSB vara intresserade av att föreningarna har fungerande stadgar, när det är viktigt för HSB att kontrollen inte lämnas över från HSB till medlemmarna?

HSB vill naturligtvis inte heller ha demokrati i föreningarna. Det handlar om makt. HSB är livrädd för att tappa såväl mark som makt i föreningarna.

Alla kan vi ju se hur ointresserade HSB är av att tillvarata den enskilda medlemmens intressen.

Det ska vara en hierarkisk maktstruktur, där HSB står överst och styr och ställer över styrelserna. Sedan, efter styrelsenivån, är det slut. Medlemmarna ska bara foga sig, och de medlemmar som inte rättar in sig i ledet ska tryckas ner i skorna. Rejält!

Man kan nog resonera mycket och länge om anledningarna till detta.

Den stora frågan är;
hur vänder man denna tunga atlantångare så att kursen går på rätt håll?

HSB lär inte göra detta på egen hand och på eget initiativ.

PS.
Du tog upp en så viktig grundläggande punkt att jag nog ska lägga in detta på startsidan för dessa webbsidor.


H A Medlem
Hemsida

I vår förening hade vi under en tid en valberedning som ville göra ett bra jobb. De ville se över protokoll så att alla verkligen infann sig på mötena, arbetade aktivt samt intervjua de enskilda styrelsedeltagarna för att få en inblick i om styrelsen och dess arbete fungerade. Men ordförande sekretessbelade all information och intervjuer tilläts inte, återval av alla vakanser var anbefallt och vid årsmötet presenterade han en egen vallista, HSB representanten hade inga invändningar. Några månader efter detta dröp ordförande iväg ur föreningen, orsaken fortfarande höljd i djup dimma. Detta hände i en HSB-förening i Skellefteå för ca tre års sedan. Sedan detta uppdagades går jag aldrig till årsmötena, dom liknar demokratiska ritualmord.

25/09 2005 (167) e
    Kommentar av Admin
Det är ju lite trist när det nu verkligen finns en valberedning som vill göra ett bra arbete, men som stoppas av styrelsen.

Ännu tristare är att det är så många som skippar att gå till stämmorna pga att de känner sig så maktlösa i den odemokratiska miljön som tycks vara mer regel än undantag i brf:ar.

Jag har full förståelse för hur du känner det, men hoppas att du vill gå till stämmorna framöver. Försök samla ihop en liten grupp likasinnade i din förening. Är man några stycken så känns det lite lättare.


Stephan
Hemsida

Valberedningar.

Någon som har bra erfarenheter från duktiga valberedare? Jag har det inte.

Vår nuvarande ordförande som har hoppat in och ut ur styrelsen som den värsta harpalt. 6 gånger. 2 år har han suttit som valberedare, sammankallande.
Ena året blev alla 3 från valberedning invalda. Den andra gången han var i valberedning blev 2 av 3 invalda.

När §:en kommer upp på stämman är de flesta engagerade invalda som ledamöter eller revisor. Vilket i "min" förening ofta skriks massa namn, återtagande från de föreslagna, för att till slut ("så vi kommer hem") 3 namn anges.

En till 2 veckor innan stämman "vaknar de till"; hur gör vi nu?

Någon som provat på annat sätt avseende att finna "lämpliga till styrelsearbetet? Jag menar att i en styrelse som "vet med sig" att valberedningen oftast är ett par namn, som gör en mindre insats.

I vår förening kan jag inte minnas sedan alla tre valda återtod i gruppen till nästa stämma.
"Ring POOLIA", kanske kunde vara nåt?

24/09 2005 (166) e
    Kommentar av Admin
Det finns säkert väl fungerande valberedningar lite här och var, men på de ställen där man inte definierat uppgifterna för valberedningen (vilket kanske är i de flesta föreningar) så är det nog frekvent förekommande att valberednings-arbetet inte fungerar särskilt bra.

Det är ju praktiskt om valberedningen föreslår sig själva till styrelsen ;-)


G-I
Hemsida

På den här sidan;
http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm
finns det en paragraf som heter "Valberedningens kontakt med styrelse".
Där skriver du att valberedningen ska kontrollera hur styrelsen fungerar.
Jag är inte medveten om denna kontrolluppgift som valberedning skulle ha på styrelsen. Har du någon källa för detta, eller är det mer så att du tycker det borde fungera?

24/09 2005 (165) e
    Kommentar av Admin
Jag har ingen källa till vad jag skrivit på sidan om valberedningen, även om jag tror att Björn Lundén skrivit just det om kontrollfunktionen vid ngt tillfälle.

Det finns i praktiken ingen definition av vad en valberedning ska pyssla med, så vad jag skrivit på webbsidan om valberedning är mitt förslag utefter hur jag personligen skulle vilja att det fungerade.

Det står naturligtvis fritt för varje förening att modifiera arbetsbeskrivningen utefter hur de vill att det ska fungera.

Men det kan ju ibland vara bra att ha ngt att utgå från, och om man då vill ha detta kan man kika på mitt förslag.


Ledamot i BRF
Hemsida

Avgiftsuveckling är nog så viktigt att kolla, det tycker jag ger mycket goda signaler om styrelsen jobbar på rätt sätt. Då kanske man kan använda intäkterna på rätt sätt fast man kanske har kostat på med renoveringar av tex lekpark (och det är inte billigt att EU-anpassa).

Sopsortering i dessa dagar är också nåt att beakta, ska man slopa sina sorterade sopor runt stan eller kan du slänga allt (sorterat) i ditt eget soprum.
Tänk bara på alla som ej har bil, äldre och handikappade hur mycket det underlättar.

Om hyrorna höjs ofta utan synbara reparationer/upprustningar skall man nog titta på nåt annat, anser jag.

Hoppas du förstår bättre nu.

24/09 2005 (164) e
    Kommentar av Admin
OK, jag förstår.
Jo, naturligtvis är avgiftsutvecklingen något man måste titta på, men det tänkte jag ingick i när man tittar på årsredovisningarna (när man ser hur medlemmarnas pengar utnyttjats).

Här är det dock viktigt att alla känner till att avgiftsutvecklingen i sig är inget verktyg för att utvärdera föreningens ekonomi.

Sopsortering ska jag lägga till. Tack igen för tipset.


Ledamot i BRF
Hemsida

Det du glömde på sidan "Allt om bostadsrätt/Motionera mera" var att kontollera hur avgiftsutvecklingen har varit 5 år eler mer.

Det är väl ändå det viktigaste, vad du betalar för att bo?

Samt jämföra med andra föreningar på orten med hänsyn till ålder på byggnaderna, vad som finns för att öka trivseln; egna tvättsugor i samma hus, gym, solarium, bastu, lekparker för barnen.
Har man ett stort utbud av "utrustning"?
Fast alla kanske inte utnyttjar lekparken eller bastun så blir området attraktivt för många fler åldersgrupper=högre värde på bostadsrätten.

Och har det gjorts stambyten (beroende på ålder), den allmänna trivseln osv.

24/09 2005 (163) e
    Kommentar av Admin
Vad 17 har avgiftsutvecklingen med saken att göra?

Nu förstår jag inte alls!

Avgiftsutvecklingen är väl lika intressant som att titta på när tapetklister torkar.

Om du t.ex. inte investerar så blir det låg eller ingen avgiftshöjning.

Men annars har du extremt rätt, och jag ska se om jag kan lägga in en text om det övriga du tagit upp, för dessa bitar är synnerligen viktigt att titta på!

Tack för tipset 1


stephan
Hemsida

Vad krävs av en styrelse?

Om man sitter som ledamot i en styrelsen, vad anser Ni krävs?

§ 1. i stadgarna säger att du ska tillvarata medlemmarnas intressen.
Speciellt ekonomiska.

Läste om en HSB hemsida i Stockholms city. HSB:s ledamöter var 2 höjdare; Odelius och Carlsson, HSB jurist och ansvarig för medlemssektionen. Håller i de flesta kurser hos HSB Stockholm.

Vart går gränsen för styrelsearbete?

Ingen HSB-ledamot får arvode av föreningen?
Jag är rätt säker på att styrelserepresentation ingår i deras lön.
Tror någon att dessa 2 skulle lösa ett juridiskt ärende i "sin" förening?. Nej, de låter nog någon annan anställd på HSB göra arbetet, eller kanske att de gör arbetet och fakturerar föreningen.

Rätt eller fel?

24/09 2005 (161) e
    Kommentar av Admin
Ett bättre exempel på jäv får man nog leta länge efter!
Det är illa nog att HSB har folk i föreningarnas styrelser som representerar HSB. Det blir inte bättre av att dessa sedan arbetar på HSB. Och det blir inte heller bättre av att de sedan innehar topppositioner inom HSB och ingår i HSB:s ledningsgrupp.

Även om de (i ditt exempel) skulle låta någon annan på HSB utföra arbetet så finns jävsituationen där ändå.

Ingen HSB-representant får ett arvode direkt från någon förening/styrelse (kan man hoppas). Jag tror HSB-anställda får ett plus på lönen när de utför sitt styrelsearbete.
Med tanke på hur snabbt HSB-representanten i min förening ville att styrelsemötena ska gå så tror jag dock att de inte får arvode per nerlagd tid, utan per möte.


stephan sundling
Hemsida

Missbruk av position?

I "min" förening har vi sedan rensning av ventilationskanaler blev avreglerat.

D.v.s att rensningen kan utföras av vilken firma som helst, tidigare var det sotningsdistriktet som hade monopol på rensning.

Kvar nu är att sotningsdistriktet har kvar all besiktning i samband med rensning.

Med mer än hälften nya styrelseledamöter har nu ett beslut fattats och entreprenad påbörjats i kostnadsläget enligt ordförande 8-10 miljoner.

Ingen information till medlemmarna har gått ut. Man aviserar endast det trapphus där man ska göra åtgärder en vecka innan. I den aviseringen står att man måste låta flera olika entreprenörer ha tillgång till lgh i över en veckas tid.
Är du inte hemma mellan 8-16 varje dag ska du lämna nycklar. Inga undantag görs. Om entreprenören inte kan komma in i din lgh vid behov debiteras du väntekostnaden.

Arbete har nu pågått en månad. Jag har tillskrivit styrelsen intern och extern revisor. Meddelat att våra stadgar är tydliga avseende boendes skyldigheter vilket större delen av denna underliga entreprenad handlar om. Nämligen utbyte av ventilationsdon.

Stadgarna och lagen är också mycket tydlig att "föreningen kan utföra åtgärder i lgh som åligger bostadsrättshavaren, men måste då föranledas av en stämma".

Vad skulle du gjort om din föreningsstyrelse gjorde så här?

23/09 2005 (158) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:12:36 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: