Sida: << | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Håller med Admin men går ett steg längre byt ut hela Hemliga Slutna Bluffen .28/08 2007 (2840) e
    Kommentar av Admin

När det gäller HSB Malmö så tror jag att jag efter en del tips och en del efterforskningar nu har hittat roten till det onda.

Av allt jag hört, sett och upplevt när det gäller HSB så kan jag lugnt säga att denna historia med HSB Malmös valberedning slår allt. Med råge!

Jag skulle vilja uttrycka det som att dagens situation inom HSB Malmö baseras på HSB Malmös valberedning. Hade jag ingått i denna valberedning så hade jag sett till att ta mig ur den så fort det bara går nu!

Vid lämpligt tillfälle så kommer jag att avslöja allt (jag måste bara sammanställa alla fakta så att det går att hänga med).
Det är ingen vacker historia, tro mig!Admin

Byt ut hela HSB Malmös valberedning!


27/08 2007 (2839) e
    Kommentar av Admin

Hela HSB Malmös valberedning måste bytas ut!


Valberedningen ska enligt det dokument som deras arvode baseras på hålla en löpande kontakt med brf:arnas valberedningar (= t.ex. mig). Men jag har inte hört ett ljud från valberedningen sedan årsmötet (tvärtom så har ett inbokat möte avbokats via annan).

I valberedningspolicy står det dessutom;
"Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.".

Jag ingår i valberedningen men har inte sett röken av någon arbets- eller tidsplan!

Det är nu snart september månad (en månad efter deadline) och ingen av 260 brf-styrelser eller valberedningar i HSB Malmö har reagerat det minsta över att det är helt tyst från den valberedning som påstår sig bedriva sitt arbete under hela året!

Valberedningen lyckades lura fullmäktige att dubbla valberedningens arvode under förespeglingen att valberedningen skulle prestera mera. Men efter årsstämman och höjningen av sitt arvode tycks hela valberedningen ha gått under jorden.

Inga kontaktvägar finns till HSB Malmös valberedning!

Ingen bryr sig!

Utöver ovanstående har jag information om valberedningen som nog ingen skulle kunna ana i sin vildaste fantasi, men mer om det senare.

OBS! Om det är någon medlem i HSB Malmö som vill väljas till någon förtroendepost så går det bra att kontakta mig, så kan jag eventuellt föreslå dig eftersom jag tillhör de få som det är förunnat att tillåtas föreslå någon!


PS.
Återstår att se vilka förslag som finns från valberedningen när det blir dags att göra om årsmötet.


Off topic.

Besked från HSB Malmös styrelse.
HSB Malmös styrelse kommer att ta beslut den 4 oktober om jag ska tillåtas att få se de offentliga stämmoprotokollen!


Suck.
Vad ska man säga.


TIPS.

Orättvist behandlad av din bostadsorganisation?
Har dina fri- och rättigheter kränkts?

Då kanske du ska kontakta Centrum för rättvisa.

Utgångspunkten är att de driver fall där enskildas grundläggande fri- och rättigheter har kränkts såsom yttrandefrihet, rätt till likabehandling, äganderätt, föreningsfrihet, religionsfrihet, näringsfrihet, m.m.


Vad jag förstår så arbetar nu HSB Malmö för högtryck med att försöka hitta skäl till varför HSB Malmö ska kunna bryta mot lagar och stadgar avseende Brf. Mistelns klander mot HSB Malmö! Detta i stället för att följa HSB:s kod för föreningsstyrning, där det står att HSB ska erkänna fel och misstag när dessa görs!

Jag gissar att HSB Malmö kommer att, med alla möjliga och omöjliga metoder, satsa allt på att försöka få Brf Misteln att dra tillbaka klandret.Jag är nu uppe i 22 sidor rejält skrämmande läsning om valberedningen i HSB Malmö.
Fortfarande återstår en del finslipning.
Räkna med att det inte bara är i HSB Malmö som det fungerar så här illa.
En fungerande valberedning är grunden för att HSB-organisationen ska fungera, men om det ens är i närheten av så illa i andra regioner som i Malmö så är det ett underverk att HSB inte fallit i ruiner för länge sedan.
Den fullständigt inkompetenta valberedningen i HSB Malmö, som under sin tid inte presterat någonting av värde, har under falska premisser lyckats lura ledamöterna till att godkänna ett arvode på drygt 92.000 kr !!! För absolut ingenting, mer än att samla ihop ett antal namn på ett papper som sedan HSB Malmö skickar ut.

Detta t.o.m. trots att HSB Malmö själv offentligt rekommenderar ett arvode till valberedningen på runt 10.000 kr!

Men det är till och med mycket värre än så! Snart kommer jag att lägga ut sanningen om HSB Malmös valberedning!

I t ex HSB Stockholm ligger valberedningens arvode på 10.000 kr


Not. Valberedningen dubblade sitt arvode från 1 inkomstbasbelopp till 2 inkomstbasbelopp på ett bräde under årsstämman 2007!

INKOMSTBASBELOPP - HSB MALMÖ
Hur mycket är ett inkomstbasbelopp (används av HSB Malmö)?
För år 2007 motsvarar 1 inkomstbasbelopp 45 900 kr (44 500 kronor för inkomståret 2006).
Inom HSB Malmö finns inte delar av basbelopp, t.ex. 1,2 basbelopp (utöver ½:a), för att fastställa arvoden/ersättningar.
HSB Malmö vill i protokoll och på stämmor inte uppge hur mycket arvodena motsvarar i kronor.
Arvoden redovisas inte heller så att fullmäktige och medlemmar kan se hur mycket som betalats ut (precis som i min egen brf).

PRISBASBELOPP - HSB STOCKHOLM M.FL.
Hur mycket är ett prisbasbelopp (används av HSB Stockholm, och de flesta andra)?
För inkomståret 2007 motsvarar 1 prisbasbelopp 40 300 kr (39 700 kronor för inkomståret 2006).
Inom t.ex. HSB Stockholm finns ner till tusendelar av basbelopp för att fastställa arvoden och ersättningar (te.x. 0,005 av ett prisbasbelopp).
HSB Stockholm uppger i protokoll och på stämmor hur mycket arvodena motsvarar i kronor.


stephan

Tyvärr är det mest bara den rent ekonomiska biten som synas;
* Bostadsrättsföreningens ekonomi - viktigast!
* Behov av fastighetsrenoveringar
* Hur fastighetsunderhållet sköts
* Eventuella tvister
* Förändringar i närmiljön

Citerat från admins inlägg från 2836.

Det enda som den rekomenderade tjänsten skulle kunna bidra med är ett utlåtande från bokslutet av ovan?
Och det utlåtandet kan bli hur som helst? Det går ju för en bostadsrättsföreningen att "hitta på ett antal sätt att redovisa bokslutssiffror?

Pågående arbeten för att ta ett exempe, som väduren senaste åren "kört med" på varierande belopp 10 -25 miljoner. När någon ställer en fråga vad detta betyder blir svaret en uppraddning av 10 olika arbeten. Sen är det slut med informationen.
Om man sedan skriver en motion om att stämman skall föreslå besluta om klarare redovisningar. hänvisar styrelsen till "revisorerna kontrollerar alla siffror och de har inte påpekat något".
Att sedan sanningen går till att styrelsen bara är en målvakt, och att revisorn från Öhrlings måste stå i klar maskopi med Adex fastighetsförvaltning, och måste bli polisärende för att medlemmarna skall få veta sanningarna, kan inte den aktuella "tjänsten" räkna ut med det underlag som är möjligt?

26/08 2007 (2838) e
    Kommentar av Admin
Ja, ett stående argument om man ifrågasätter någon redovisning är att "revisorerna har kontrollerat redovisningen och inte funnit något att anmärka på".

Tur vi har dessa felfria och engagerade supermänniskor till revisorer som kan allt och kontrollerar precis allting in i minsta detalj.


Per (f d ordförande)

GI skrev bl a
"Det första kommer att berätta att våra hus ägs av föreningen och inte av Riksbyggen. Låter självklart, men jag har hört att många trodde att Riksbyggen ägde våra hus."

Detta är tyvärr väldigt vanligt att medlemmar har denna uppfattningen. Detta borde vara standard information från mäklare, styrelser och förvaltning till medlemmar. Detta måste upprepas med jämna mellanrum.

Det är lika viktigt att tala om att "vi" äger husen och att den enskilde bostadsrättahavaren INTE äger lägenheten utan endast nyttjanderätten.

Jag tror att om fler var medvetna om detta så skulle många onödiga "missförstånd" undvikas.

26/08 2007 (2837) e
    Kommentar av Admin
Instämmer.
Det är ett problem att många medlemmar är så okunniga om sitt boende och sin dyra investering.

Förmodligen är denna okunnighet också en förklaring till det bristande engagemanget bland medlemmarna.


JA
Hemsida

Vad sägs om detta? Någon har hittat en affärsidé, klicka på blå bollen.

25/08 2007 (2836) e
    Kommentar av Admin
Det har verkligen tillkommit många sajter den senaste tiden om bostadsrätter.
Det är bra.

275 kronor för att "syna" en förening låter överkomligt.
Detta borde ha tagits fram av t.ex. HSB till alla medlemmar (men det lär aldrig inträffa)!

Tyvärr är det mest bara den rent ekonomiska biten som synas;
* Bostadsrättsföreningens ekonomi - viktigast!
* Behov av fastighetsrenoveringar
* Hur fastighetsunderhållet sköts
* Eventuella tvister
* Förändringar i närmiljön

Men det är onekligen något som behövs så jag rekommenderar alla att utnyttja denna tjänst !!!


Fortfarande idag ligger följande kvar (från 2007-08-16) på HSB Malmös webbsajt;
"Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än fullmäktigeledamöterna.".

Trots flera anmärkningar från bl.a. mig i skrivelser till HSB Malmö/styrelsen om detta felaktiga påstående, så har HSB inte dementerat denna uppgift. Jag har inte ens fått någon respons!

Jag anar vad skälet är för Alfs lögn om att Brf Misteln begärt att stämman enbart ska vara öppen för fullmäktige (vilket faller på sin egen orimlighet, utan att man läst klandret, eftersom HSB Malmö inkl. styrelsen då inte heller har rätt att närvara).

Skälet är förmodligen att HSB Malmö inte bara vill smutskasta Brf Misteln utan HSB vill även (för att skydda sig själv) stänga årsstämman när den görs om, och säga;
"Eftersom Brf Misteln klandrat stämmen med att stämman inte ska vara öppen för andra än fullmäktige så tvingar tyvärr Brf Misteln oss att stänga denna stämma för andra än fullmäktige.".

På detta sätt stoppar HSB de som det är viktigt för HSB att stänga ute, nämligen media och mig, och det blir då fritt fram för HSB Malmö att säga vad de vill på stämman.

PS.
Notera hur HSB skriver "då de anser...". Inte en tillstymmelse till erkännande att HSB begått några som helst felaktigheter. Ska bli kul att läsa HSB:s svar på klandret. Men jag misstänker att det bara kommer att bli en massa oväsentligheter, eftersom det inte går att bemöta de fakta som Brf Misteln tagit fram på annat sätt än att antingen erkänna alla fel eller göra vansinniga tolkningar och ovidkommande påståenden.
HSB försöker hemlighålla precis allting. Det finns inget som HSB Malmö lämnat ut med mindre än att man kunnat vifta med stadgar och lagar (exempelvis årsstämmoprotokollet där jag m.fl. fick lägga ner en massa tid och energi på att försöka få ut detta protokoll, medan HSB Malmö i sin tur valde att lägga en mängd tid och energi på att försöka stoppa oss från att ta del av dessa handlingar).

T.o.m. SÄPO öppnar nu upp sig där den nye SÄPO-chefen vill ha ett insynsråd (med t.ex. journalister) som ska kunna se allt vad som händer inom SÄPO, och som kan begära ut fullständiga uppgifter i varje enskilt ärende som de vill undersöka närmare.

Varför ska HSB vara hemligare än SÄPO?Björn Eriksson, Ordf

MYGGAN; kan inte se länken du hänvisade till. Kan du lägga upp den igen tack.

25/08 2007 (2835) e
    Kommentar av Admin
Om man lägger med en länk i sitt meddelande så visas en blå boll uppe i högra hörnet av inlägget (och för man muspekaren över denna boll visas länken). Bara att klicka där.

Men du får den här också;
Länk.


G-I

Idén att bjuda medlemmarna är min, inte Riksbyggens idé. Vad tror ni? Det är inte i Riksbyggens intresse att medlemmarna ska kunna för mycket, de skulle kunna ifrågasätta.
Kursen har inte ägt rum än, och jag vet inte hur många kommer att komma (jag berättar sen).
Men jag fick dubbelkolla med kursledaren som ska hålla i kursen att budskapet från honom inte ska sabotera mitt arbete. Vad jag tänker på är detta fakta att vi har bestämt att visa våra styrelseprotokoll till medlemmarna, vi lägger de på Internet skyddat med ett lösenord (vi ta bort det som handlar om enskilda medlemmar). Så det hade inte varit kul att få hit en kursledare som berättar att man inte får visa protokollen (jo, man får, men många "experter", hur duktiga experter de än är, tror att man inte får). Hoppas ni förstår vad jag menar. jag arbetar för öppenhet, och vill inte bli motarbetat om detta av en kursledare jag själv bjuder in.

Har också tänkt mig lägga en liten paragraf i vårt infobrev (varje månad) till medlemmarna. Utöver den vanliga informationen ska jag lägga till en paragraf om brf:ar. Det första kommer att berätta att våra hus ägs av föreningen och inte av Riksbyggen. Låter självklart, men jag har hört att många trodde att Riksbyggen ägde våra hus.
Undrar hur många tror att HSB äger fastigheter i HSB-föreningar.

Allt detta gör jag för att det är skojigt, men framför allt för att få fler att bli intresserade i styrelsearbete och att vilja vara med.

Det vore också bra att hitta ett sätt för att alla som vill vara med, även om de blir fler än det finns styrelseplatser, på nåt sätt kan ändå vara med och arbeta med styrelsen.

24/08 2007 (2834) e
    Kommentar av Admin
Skulle vara intressant att höra resultatet.

Alltid svårt att vara först med något, men en av de svåraste bitarna är kanske att locka dit medlemmarna.

Men ni kan kanske göra som vi pratat om tidigare. Dvs kombinera informationsmötet med roliga bitar, utlottning, stand-up comedy, sång, musik, och allt vad man kan tänka sig (inte som i min förening där den årliga aktiviteten i princip bara riktar sig till de som är över 65 år, och mest bara tycks vara för att lura över medlemmarna på styrelsens sida).

Sant som du säger om styrelseprotokollen. Den "expert" som ens antyder att styrelseprotokoll inte ska/kan lämnas ut, visar bara på sin totala okunnighet inom området.

Jo, vi kan konstatera att kunskapen om sitt boende är skrämmande låg på sina håll. Det är säkert en hel del som lever i villfarelsen att "HSB-huset" man bor i ägs av HSB.

Det kommer att ta många år att ändra systemet så att alla som bor i bostadsrätt åtminstonde har grundläggande kunskaper i sitt boende. HSB Malmö har ännu inte visat det minsta tecken på att försöka göra medlemmarna mer upplysta.

Se inlägg 1285 och kringliggande inlägg.

Mitt förslag:

Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning;
1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
3. Demokrati, engagemang och information
4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
5. Internrevisor, valberedning
6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
7. Föreningens stadgar och normalstadgarna
8. Att läsa en årsredovisning
9. Underhållsansvaret
10. Ekonomin i föreningen
11. Lokala ordningsregler
12. Vad är på gång?

Något viktigt jag missat?

Utbildningen ligger på 8-16 timmar, uppdelat på flera dagar.


Marianne

Klandret mot HSB

Jag uppskattar verkligen allt det arbete som läggs ner här på denna sajt att försöka förändra denna HSB organisation.

Jag vet inte hur det är i andra föreningar, men i vår förening pratar vi en hel del om klandret mot HSB Malmös årsstämma och HSB Malmös sätt att inte ta sitt ansvar, utan att de i stället försöker skylla ifrån sig på något konstigt sätt.

Hoppas att ni blir nerringda och "nermailade" av såväl tacksamma medlemmar som tacksamma styrelseledamöter.

Ni borde kanske föra ett register över vilka styrelser som kontaktat er och tackat för ert arbete, och sedan ha en "Svarta listan" över de styrelser som inte hört av sig, eftersom det visar på brist på engagemang, men även kanske bristande kunskap!
Kan vara värdefullt för medlemmarna i varje enskild förening att få reda på om deras styrelse är engagerad eller ej (eftersom det är så svårt att upptäcka på annat sätt).

Men en eloge till HSB för att de i alla fall har ett basutbud med kurser som är gratis. Tycker att det som görs i GI:s förening med en gemensam kurs för styrelsen och medlemmarna är en utmärkt idé. Önskar bara att HSB Malmö också skulle kunna göra en så här bra sak!

24/08 2007 (2833) e
    Kommentar av Admin

Ja, det stämmer att HSB har några kurser som är fria för förtroendevalda.

Dessa är i huvudsak;
* Aktivt styrelsearbete - grundkurs för styrelser och styrelseledamöter (Alf Gustavsson)
* Att skriva protokoll (Bengt Skånhamre)
* Ekonomisk grundkurs för icke-ekonomer (två steg)
* Ekonomiska rutiner och rapporter
* Valberedningskurs (Börje Nilsson)

En komplett lista hittar du här; Gratis kurser i HSB Malmö.

Hoppas många anmäler sig till dessa !!!G-I

Jo, det är som du säger Torbjörn. I min förening ska vi ha en grundkurt i brf för styrelsen OCH för medlemmarna. Meningen är att väcka medlemmarnas intresse för vad styrelsen gör.
/G-I (ordförande)

24/08 2007 (2832) e
    Kommentar av Admin
Det är ju fantatiskt bra!
Är det Riksbyggen som arrangerar detta eller är det styrelsen?


Torbjörn

Mera makt !!!

På HSB Malmös webbsajt kan man läsa att kunskap är makt;
"Kunskap är makt!
Den nya kurskatalogen är här! Nyheterna är många och efterfrågan stor."

Men om man läser vad det står mer, vem är det då som HSB vill ge mer kunskap så att de får mer makt?
Jo, styrelserna!

Det finns inte en maktförstärkande kurs för vanliga medlemmar.

Tack för det HSB, inga gratiskurser för oss ovärdiga medlemmar, och ingen information som vi kan ha glädje av i egenskap av bostadsrättshavare.

Det visar hur HSB vill stärka styrelsernas makt över medlemmarna. HSB vill att styrelserna alltid ska ha ett försprång framför medlemmarna och makten att kunna trycka ner varje enskild medlem, så som det alltid fungerat i många föreningar.

Skrämmande läsning om hur HSB hanterat klandret mot årsstämman. Tack för att ni avslöjar hur det går till inom HSB. Jag hoppas verkligen att det leder till att HSB börjar värna mer om medlemmarna!

24/08 2007 (2831) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 14:57:26 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: