Sida: << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I
Hemsida

Jag tycker inte att en person som är vald för 2 år kan "röstas bort" efter 1 år. Däremot kan man be honom/henne att ställa sin plats till förfogande.
Admin har skrivit en jätte bra sida om valberedning (klicka på bollen i hörnet på detta inlägg). Där kan du läsa allt.

24/02 2008 (3522) e
    Kommentar av Admin
Det bästa (för ordningens skull) är om en ledamot sitter tiden ut, men det finns inget som helst hinder för stämman att precis när som helst avsätta en ledamot.
Det är grunden i alla demokratiska system, och ännu så länge har detta inte tummats på när det gäller bostadsrätter.


ada

Stämmobeslut.

Vad är det för regler om nyval? Om en person suttit 2 år och vill sitta kvar kan han röstas bort då?

Får styrelsen veta det innan stämman. Berätta lite hur det går till.

24/02 2008 (3520) e
    Kommentar av Admin
En förtroendevald kan röstas bort på varje stämma där val av förtroendevalda sker (oavsett om man är vald på 1 eller 2 år).

Styrelsen får reda på vad man vill berätta för styrelsen.
Vad resultatet blir på stämman kan man oftast inte veta i förväg.
Vid punkten för val så föreslårman den man vill föreslå.
Finns ingen standardstrategi för detta.
Man gör som man vill och sedan röstar stämman på de förslag som finns.
Ju mer välplanerat desto säkrare att det blir som man vill.


stephan

Svåra frågor i framtiden för styrelser.

Någon gång på 70talet fick 2 boende bygga ut altaner.
I början på nittiotalet byggde ytterligare en en boende ut. nu med tak också. Detta blev tyvärr en rättshistoria, (för medlemmarnas pengar).
Utslaget blev att den senaste utbyggnaden fick riva taket. Efterföljderna blev också att avtal mellan de 3 som har utbyggnad tecknades. Avtal som säger att altaner tillhör lägenhet och är den boendes ansvar att stå för underhåll och återställandetav balkong vid rivning. År 2003 beslutade nuvarande förvaltare utan att informera styrelsen (samma förvaltare som ni kan läsa om överallt här som systematiskt "kört över styrelsen" och lurat Vädurens medlemmar på mångmiljoner). Dessa utbyggnader är idag ett fåtal som vet om. Jag skrev en motion om detta förra året, en knapp majoritet röstade för att ingenting skulle göras åt saken. Många som röstade hade inte en aning om vad sånt här kan ställa till med i framtiden, men röstar några i styrelsen för så kommer röstlapparna automatiskt fram från en del.
(Helst om motionen kommer från någon som Stephan)

24/02 2008 (3518) e


G-I

Arne, jag kan berätta hur vi gör i vår förening i fallet där boende har gjort en egen förändring på delar som är föreningens ansvar: vi lägger ansvaret till den boende.
Exempel: föreningen ansvarar för värme i våra lägenhet. En boende låter installera golvvärme i badrummet. Föreningen tar inte ansvar för golvvärmen i hans badrum, inte heller om en ny medlem flyttar in.
Det svåra kan bli att att koll på allt som medlemmar har ändrat. Med åren som går och styrelse/medlemmar som förnyas kan det bli ett problem. Hur man löser det är en annan fråga.

24/02 2008 (3517) e


Arne, orfd.

FÖRÄNDRING AV ANDELSTALEN - Det är naturligtvis jag som står för alla kostnader, och det var sådana exempel som G-I nämner som jag ville se, tack. Men jag har slagits av en ny fråga: När lägenheten i framtiden byter ägare ses det nog som naturligt att föreningen står för underhållet t.ex. målning, om inte annat för att behålla ett enhetligt utseende på fasaden. Kan en medlem "sälja" egenbetalda förändringar till föreningen för att slippa ansvaret för underhåll? En förändring av andelstalet är kanske inte taget helt ur luften. Tänk på stora förändringar, där någon köper och inreder en råvind! Där bör ju alla rör- och elstammar övergå i föreningens ansvar. Vet någon hur man gör i sådana fall?

24/02 2008 (3516) e


Myggan

Arne, ordf.
Du kan inte ha gluggar i fasaden?
Trodde att bygge av balkonger måste beslutas på en stämma?
Rörande ett franskt fönster UTAN uteplats så behöver man styrelsens godkännande BARE.
Franskt fönster MED uteplats kräver anselsändring?

23/02 2008 (3515) e


G-I

Arne, jag tänker på ditt ärende fortfarande. En fråga till och en kommentar:
- vem betalar för att bygga in fönstret? Du eller föreningen. I detta fall ska det vara du, tycker jag.

Det finns många exempel där medlemmar använder fasaden för sin fördel, med andelstalen ändras inte för det:
- paraboler på fasader (där det är tillåtet)
- markiser
- extra värmepump (sådana som står utanför, måste göra håll i fasaden för att några någon sladd/rör ska komma till pumpen.

23/02 2008 (3514) e


G-I

Arne, jag förstår din rädsla att bli anklagad för att försöka använda föreningen för egen fördel.

Men det det är ändå så att värdeökningne av din lägenhet har ingenting med lägenhetens andel i föreningen.
tror du att detta franska fönster medför ökade kostnaden för föreningen i form av ökade underhålls kostnader?
Om föreningen står för underhåll av alla fönster, är svaret ja, om inte du och föreningen kommer överens på att du ska stå för underhåll av ditt fönster.

Hur man nu vänder på det, handlar frågan här om eventuella ökade kostnader som skuööe drabba de andra medlemmarna. Om det inte finns ökade kostnader, ska inte andelstalen ändras.
Marnadsvärdets ändring har ingenting med det att göra.

Ok, nu har jag nog yttrat mig klart i denna fråga, Arne vill säkert höra vad andra tycker.
Admin? JA? Stephan?

23/02 2008 (3513) e
    Kommentar av Admin
Jag kan bara instämma i allt vad du säger, G-I.
Det är precis hur jag ser på saken!


Arne, ordf.

FÖRÄNDRING AV ANDELSTALEN
Jag förstår inte hur man enklast svarar på inlägg, men detta är som svar på inlägg 3508, som i sitt tur är svar på mitt inlägg 3506:
Det är inte helt taget ur luften anser jag. Med en nybyggnad av en fransk, eller annan balkong, ökar jag marknadsvärdet på min lägenhet genom att utnyttja föreningens gemensamma egendom, dvs fasaden.

Såsom ordförande måste jag eftersträva att inte stå ovanför lagen utan bör i stället föregå med gott exempel, om inte annat för att inte i onödan väcka ont blod i föreningen.

Vet någon hur man har praxis är i föreningar som har installerat nya balkonger, men där inte alla medlemmar har gjort det? (Vi har en sådan grannförening där fasaden ser ut som ett leende med en del gluggar i tänderna.)23/02 2008 (3512) e
    Kommentar av Admin
Det är därför jag starkt rekommenderar det andra forumet, där det blir oerhört mycket enklare att följa inlägg. Inläggen här kommer som de läggs in, viilket gör längre diskussioner komplicerat eftersom de då kan sträcka sig över kanske 10 olika sidor, och det enda man kan göra är att referera till sekvensnumret för inlägget, så som du gjort här.

Du får gärna registrera dig i det nya forumet och lägga in din fråga där igen, så får du kanske synpunkter från fler håll. Jag tror det blir mycket enklare!!!

Jag kan bara hålla med G-I i vad han säger.

Du kanske ökar värdet på din bostadsrätt, men det gör du även om du renoverarar ditt kök, så det är inte detta det hänger på.

Som jag förstått det så gör du denna renovering med dina egna pengar... även om du utnyttjar föreningens gemensamma egendom. Så länge du har tillstånd för detta så är det bara att tuta och köra.

Jag kan inte alls förstå hur någon kan hävda att detta skulle påverka andelstalet. G-I:s exempel illustrerar när man kan behöva förändra andelstalet.


G-I

Jag blev nedröstad på styrelsemöte, angående en fråga som var viktig för mig. Men det får blir som majoriteten vill ha det, självklart.
Frågan handlade om att jag förslog att en frivillig medlem skulle vara med på styrelsemöte. Vilken medlem solm helst, och bara en åt gången. Förutsättningarna var att denna medlem får gå ut när vi pratar om nåt som vi anser vi har tystnadsplikt på. Dessutom skulle denna medlem inte få arvode, eller ha rösträtt.
Fördelarna som jag såg:
- styrelsen visar öppenhet
- nyfikna medlemmar kan se hur vi arbetar ifall han/hon mistänker nåt
- medlemmar som vill vara med i styrelsen i framtiden kan se vad styrelsearbete handlar om
De andra i styrelse sa nej till mitt förslag. De såg (enligt mig) bara nackdelarna, vilket är enligt de att det inte blir fritt att rpata längre, och det blir jobbigt att få medlemmen att gå in och ut hela tiden.
Jag tycker inte att deras argumentation inte håller, jag tyckte att mina var tyngre.
Men vi är i alla fall överens att vi kan bjuda vissa medlemmar vid behov (t.ex. en målare när det står på dagordningen att måla om, osv).

Admin, jag ska registrera mig, jag lovar.


23/02 2008 (3511) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:14:26 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: