Sida: << | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

Reservationer

Det är upp till den som reserverar sig hur han/hon vill att det ska stå i protokoll.

Man behöver inte ange någon anledning alls, men oftast har man genom tidigare inlägg/förslag talat om vad man vill.

Men ingen kan styra en ledamot att inte låta sig reservera sig In Blanco så att säga.

6/11 2005 (224) e


Francois Herrault
Hemsida

Bra gjort.
Det som är oacceptabelt är att styrelsen inte ville ha extrastämman (du skriver att det var protester, tystnad, mm från styrelsens sida) trots att ni hade en lista med 10% av medlemarna.
Det är självklart att det INTE SKA VARA NÅGON DISKUSSION om extrastämman ska ske eller inte. Det ska bara ske. Alla styrelser måste lära sig att respektera både lagen och medlemmarna i detta avseende.
Men många styrelser har det svårt med händelser som inte tillhör det vanliga.

Jag, som styrelseledamot, ville ha en avvikande mening i ett styrelseprotokoll. Jag tyckte inte att det behövdes någon diskussion alls, det var bara att skriva min mening i protokollet, som lagen säger att man kan. Men det blev rabalder och protest mot själva det jag hade att säga. Till slut fick jag det.

Men nu har styrelsen lärt sig till nästa gång, hoppas jag.

6/11 2005 (223) e


stephan
Hemsida

Ja, enligt din beskrivning, så kan nog tyvärr detta bara sluta på ett sätt. Att styrelsen inte har rent mjöl i påsen. Tips är att Ni som har misstankar mot styrelsen kontaktar Länsstyrelsen, det är ju Ni medlemmar som kan Er förening. Utse någon kontaktman.

5/11 2005 (222) e


myggan
E-postHemsida

Begäran om granskning

Först gick vi och samlade ihop en lista med namn (10% av samtliga medlemmar).
Vi begärde en extrastämma med 1 punkt. Nämligen att tilsätta en granskningsman.

Vi fick till en extrastämma efter hårda protester, tystnad, mm från styrelsens sida.

Så kom då extrastämman, och det pratades och pratades från styrelsens sida om att "detta blir dyrt för medlemmarna" och att en granskning inte behövdes, "vi har ju 2 revisorer, "BOREVISION + en egen som kollar det löpande,
"tänk på hur ni röstar".

Målet från styrelsens sida var att det ALDRIG fick bli en granskning!
Vi vann och efter 14 dagar utsåg Länstyrelsen i västra Götaland en oberoende granskningsman från Göteborg.

5/11 2005 (221) e


stephan
Hemsida

Föregående inlägg innehåller ett fel.

Jag tror att lagen om ekonomiska föreningar har tänkt till. Om det under stämman, till exempel vid genomgång av årsredovisningen, uppstår tvivel, så ska en minoritet av stämmodeltagarna kunna lägga förslag om granskning utan att det finns med i kallelsen. Se lagens § EKF kap 8 § 2. Tydlig?

2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen påkallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna.

Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas.

5/11 2005 (220) e


Ledamot i BRF
Hemsida

På ordinarie och extra stämma får endast det som är med i kallelsen behandlas, (dagordningen). Så är det enligt stadgarna.

5/11 2005 (219) e


stephan sundling
Hemsida

Förtydligande av röster för att en minoritet skall kunna utse en granskare av styrelsens tidigarehavanden.

10% av alla röstberättigande, det vill säga lika många som för att få ihop en extra stämma.

Har man då begärt att ett ärende på denna stämma ska innehålla punkten granskning, ser jag att det bara ska vara så.

I annat fall, och på en ordinarie stämma behövs inte att ärendet ens finns med på dagordningen.
Men då krävs att någon lägger förslag om granskning av tidigare förehavanden av styrelsen (lämpligt under ordinarie stämmans § ansvarsfrihet för styrelsen)

Minoritetsbeslutet vinner laga kraft om då minst en tredjedel av de röstberättigade på stämman röstar för. EFL 8 Kap § 2 och 17.

4/11 2005 (218) e


stephan
Hemsida

Röstning och jäv

Kanske vi med tidigare inlägg kan få folk att inse att bostadsrättsföreningar inte ska vara några skyddade verkstäder, där illmariga ledamöter tror att de med sekretessen kan agera hur som helst.

Här är ett lysande exempel på hur det kan gå till.

Styrelsen fick en motion av en medlem där han föreslog att föreningen skulle lämna HSB som medlem.
Det var en kort motion av en som suttit i styrelsen 7 år och som under 2 år var anställd av föreningen som vicevärd (avgick ur styrelsen innan).

Motivering: under mina 10 år i föreningen har HSB inte gjort något för föreningen.

När styrelsen behandlade motionen föreslog vice ordf. att avslå motionen p.g.a. att motionären inte hade motiverat varför.

HSB:s ledamot "jag instämmer".

Jag som ordförande yrkade på att tillstå motionen. En till styrelseledamot föreslog att tillstå motionen.
Efter öppen acklamation begärdes rösträkning.
Resultat 7 ledamöter röstade 4-3 för att avslå motionen.

Jävröstning var deklarerat, men det sket HSB-ledamoten i. När det sedan gick till revisorer att det beslutats felaktigt p.g.a. jäv, ja vad tror Ni hände.

Tips: Revisorerna är BoRevision.

4/11 2005 (217) e


stephan
Hemsida

Gläds med dig att det går att få till stånd rivning av murarna som omsluter bostadsrättsföreningarna.

Några frågor, var det en ordinarie stämma, vilket betyder att de röstande måste vara mer än 34% för att faställa granskning? Om inte, d.v.s. om beslut togs på extra stämma ska ärendet finnas med i kallelsen. Hur gjorde Ni i det fallet?

4/11 2005 (216) e


myggan
E-postHemsida

Idag fick vi brevet:
"Forordnande av särskild granskning i HSB:s Brf Myggan Ett i Trollhättan"

Länstyrelsens beslut:
Länstyrelsen utser med stöd av 8 kap 17§ lagen om ekonomiska föreningar,Advokat xxx xxxx
Advokatfirman xxxxxx xxxxx
Göteborg
till särskild granskare.

Temat för granskningen skall vara:
UPPHANDLING AV REPARATIONER,INGLASNING AV BALKONGER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING 2002-2005

Vi begärde och fick en extra årsstämma den 16 Oktober 2005
Mötet blev välbesökt och efter mycket motstånd från styrelsen (ca 2 timmars motstånd) gick vi till omröstning.

Vi behövde 10% av samtliga medlemmars röster.
Vi behövde 28 röster och fick 43!

Vi vill med detta säga:
Har du problem med din styrelse och/eller misstänker att inte allt står rätt till?

Kontakta din Länstyrelse om råd.
Från HSB fick vi ingen hjälp!
Icke lokalt,icke regionalt eller centralt.

Framför allt: Ge aldrig upp!

4/11 2005 (215) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:14:58 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: