Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

Reservationer

Det är upp till den som reserverar sig hur han/hon vill att det ska stå i protokoll.

Man behöver inte ange någon anledning alls, men oftast har man genom tidigare inlägg/förslag talat om vad man vill.

Men ingen kan styra en ledamot att inte låta sig reservera sig In Blanco så att säga.

6/11 2005 (224) e


Francois Herrault
Hemsida

Bra gjort.
Det som är oacceptabelt är att styrelsen inte ville ha extrastämman (du skriver att det var protester, tystnad, mm från styrelsens sida) trots att ni hade en lista med 10% av medlemarna.
Det är självklart att det INTE SKA VARA NÅGON DISKUSSION om extrastämman ska ske eller inte. Det ska bara ske. Alla styrelser måste lära sig att respektera både lagen och medlemmarna i detta avseende.
Men många styrelser har det svårt med händelser som inte tillhör det vanliga.

Jag, som styrelseledamot, ville ha en avvikande mening i ett styrelseprotokoll. Jag tyckte inte att det behövdes någon diskussion alls, det var bara att skriva min mening i protokollet, som lagen säger att man kan. Men det blev rabalder och protest mot själva det jag hade att säga. Till slut fick jag det.

Men nu har styrelsen lärt sig till nästa gång, hoppas jag.

6/11 2005 (223) e


stephan
Hemsida

Ja, enligt din beskrivning, så kan nog tyvärr detta bara sluta på ett sätt. Att styrelsen inte har rent mjöl i påsen. Tips är att Ni som har misstankar mot styrelsen kontaktar Länsstyrelsen, det är ju Ni medlemmar som kan Er förening. Utse någon kontaktman.

5/11 2005 (222) e


myggan
E-postHemsida

Begäran om granskning

Först gick vi och samlade ihop en lista med namn (10% av samtliga medlemmar).
Vi begärde en extrastämma med 1 punkt. Nämligen att tilsätta en granskningsman.

Vi fick till en extrastämma efter hårda protester, tystnad, mm från styrelsens sida.

Så kom då extrastämman, och det pratades och pratades från styrelsens sida om att "detta blir dyrt för medlemmarna" och att en granskning inte behövdes, "vi har ju 2 revisorer, "BOREVISION + en egen som kollar det löpande,
"tänk på hur ni röstar".

Målet från styrelsens sida var att det ALDRIG fick bli en granskning!
Vi vann och efter 14 dagar utsåg Länstyrelsen i västra Götaland en oberoende granskningsman från Göteborg.

5/11 2005 (221) e


stephan
Hemsida

Föregående inlägg innehåller ett fel.

Jag tror att lagen om ekonomiska föreningar har tänkt till. Om det under stämman, till exempel vid genomgång av årsredovisningen, uppstår tvivel, så ska en minoritet av stämmodeltagarna kunna lägga förslag om granskning utan att det finns med i kallelsen. Se lagens § EKF kap 8 § 2. Tydlig?

2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen påkallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna.

Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas.

5/11 2005 (220) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Ledamot i BRF
Hemsida

På ordinarie och extra stämma får endast det som är med i kallelsen behandlas, (dagordningen). Så är det enligt stadgarna.

5/11 2005 (219) e


stephan sundling
Hemsida

Förtydligande av röster för att en minoritet skall kunna utse en granskare av styrelsens tidigarehavanden.

10% av alla röstberättigande, det vill säga lika många som för att få ihop en extra stämma.

Har man då begärt att ett ärende på denna stämma ska innehålla punkten granskning, ser jag att det bara ska vara så.

I annat fall, och på en ordinarie stämma behövs inte att ärendet ens finns med på dagordningen.
Men då krävs att någon lägger förslag om granskning av tidigare förehavanden av styrelsen (lämpligt under ordinarie stämmans § ansvarsfrihet för styrelsen)

Minoritetsbeslutet vinner laga kraft om då minst en tredjedel av de röstberättigade på stämman röstar för. EFL 8 Kap § 2 och 17.

4/11 2005 (218) e


stephan
Hemsida

Röstning och jäv

Kanske vi med tidigare inlägg kan få folk att inse att bostadsrättsföreningar inte ska vara några skyddade verkstäder, där illmariga ledamöter tror att de med sekretessen kan agera hur som helst.

Här är ett lysande exempel på hur det kan gå till.

Styrelsen fick en motion av en medlem där han föreslog att föreningen skulle lämna HSB som medlem.
Det var en kort motion av en som suttit i styrelsen 7 år och som under 2 år var anställd av föreningen som vicevärd (avgick ur styrelsen innan).

Motivering: under mina 10 år i föreningen har HSB inte gjort något för föreningen.

När styrelsen behandlade motionen föreslog vice ordf. att avslå motionen p.g.a. att motionären inte hade motiverat varför.

HSB:s ledamot "jag instämmer".

Jag som ordförande yrkade på att tillstå motionen. En till styrelseledamot föreslog att tillstå motionen.
Efter öppen acklamation begärdes rösträkning.
Resultat 7 ledamöter röstade 4-3 för att avslå motionen.

Jävröstning var deklarerat, men det sket HSB-ledamoten i. När det sedan gick till revisorer att det beslutats felaktigt p.g.a. jäv, ja vad tror Ni hände.

Tips: Revisorerna är BoRevision.

4/11 2005 (217) e


stephan
Hemsida

Gläds med dig att det går att få till stånd rivning av murarna som omsluter bostadsrättsföreningarna.

Några frågor, var det en ordinarie stämma, vilket betyder att de röstande måste vara mer än 34% för att faställa granskning? Om inte, d.v.s. om beslut togs på extra stämma ska ärendet finnas med i kallelsen. Hur gjorde Ni i det fallet?

4/11 2005 (216) e


myggan
E-postHemsida

Idag fick vi brevet:
"Forordnande av särskild granskning i HSB:s Brf Myggan Ett i Trollhättan"

Länstyrelsens beslut:
Länstyrelsen utser med stöd av 8 kap 17§ lagen om ekonomiska föreningar,Advokat xxx xxxx
Advokatfirman xxxxxx xxxxx
Göteborg
till särskild granskare.

Temat för granskningen skall vara:
UPPHANDLING AV REPARATIONER,INGLASNING AV BALKONGER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING 2002-2005

Vi begärde och fick en extra årsstämma den 16 Oktober 2005
Mötet blev välbesökt och efter mycket motstånd från styrelsen (ca 2 timmars motstånd) gick vi till omröstning.

Vi behövde 10% av samtliga medlemmars röster.
Vi behövde 28 röster och fick 43!

Vi vill med detta säga:
Har du problem med din styrelse och/eller misstänker att inte allt står rätt till?

Kontakta din Länstyrelse om råd.
Från HSB fick vi ingen hjälp!
Icke lokalt,icke regionalt eller centralt.

Framför allt: Ge aldrig upp!

4/11 2005 (215) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.