Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I

jag tycker att kranar ska vara den boendes ansvar.
Men alla rör för vatten (avlopp och under tryck) samt alla elledningar ska vara föreningnes ansvar om föreningen har lagt dessa ledningar en gång i tiden.
I lagen står det bara rör som "tjänar fler än en lägenhet", men detta brukar man stryka i stadgarna.
Man kan sammafatta det att alla rör under golvet och i väggarna är föreningens ansvar om föreningen har lagt dem där. Men som det står i förslaget är inte emot lagen heller.
G-I (ordförande)

24/09 2007 (2924) e


H. R. Ordf
E-post

I min brf (oäkta brf) har man genom åren ej avsatt tillräckliga medel för större underhåll som ledningsbyten. Jag fick styrelsens förslag till nya stadgar häromdagen. Dessa innebär att stora underhållsåtgärder förs över på bostadsrättshavaren. Är BRL så dispositiv att den nya lydelsen kan gåm igenom? Tacksam för kommentarer!

HITTILLSVARANDE LYDELSE:
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

28 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick.
Till lägenhetens intre räknas såväl rummens väggar, golv och tak som inredning i kök, bad-rum och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerdörrar. Bostadsrättshavaren svarar dock ej för målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar och ej heller för underhåll av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för av-lopp och för lägenhetens förseende med värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten.
Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som där gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller nu dock endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
Tredje stycket första punkten äger motsvarande tillämpning om ohyra förekommer i lägenheten.FÖRESLAGEN, NY LYDELSE:
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

37 § Bostadsrättshavaren ansvarar för hemförsäkring av bostadsrätten och skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av bland annat:
- Ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar mer än en lägenhet.
- Till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar samt målning av ytterdörrens insida.
- Icke bärande väggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fack-mannamässigt sätt.
- Lister, foder, innerdörrar, säkerhetsgrindar, el-radiatorer och brandvarnare. För vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning.
- Elektrisk golvvärme som bostadsrättshavaren försett lägenheten med.
- Ventiler till ventilationskanaler
- Säkringsskåp och därifrån utgående ledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer.
- Insidan av fönster och dörrglas till fönster och dörr samt tillhörande beslag och handtag samt invändig målning. Motsvarande gäller för balkongdörr.
I badrum eller annat våtrum samt i wc svarar bostadsrättshavaren för:
- Till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
- Inredning, belysningsarmatur, vitvaror, sanitetsporslin, golvbrunn inklusiva klämring.
- Rensning av golvbrunn.
- Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning, kranar och avstängningsventiler, ventilationsfläkt och elektrisk handdukstork.
I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning som bland annat:
- Vitvaror, köksfläkt, diskmaskin, ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning, kranar och avstängningsventiler.

38 § Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

39 § För reparationer på grund av brand eller vattenskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen. Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som där gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller nu dock endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.


24/09 2007 (2923) e
    Kommentar av Admin
Det är vad jag kan se vid en snabb överblick en kopia av HSB:s normalstadgar.

Som diskuterats en miljon, eller så, ggr tidigare så är problemen främst.
- Underhållet av lägenhetsdörren (stadgarna funkar helt enkelt inte som de ser ut idag!!!)
- Underhåll av kranar (som bör ligga kvar på föreningen)


stephan
Hemsida

Det är synd om Stockholmarna?

Borättsägare riskerar förlora stort på budgeten

Bostadsrättshavarna framstår som de stora förlorarna efter den senaste omläggningen av bostadsbeskattningen. Särskilt gäller detta de som bor i bostadsrätt och som har med sig stora uppskov från ett tidigare boende. Och det är enligt samstämmiga bedömare en långt större grupp på Stockholms bostadsmarknad än vad regeringen vill medge.23/09 2007 (2922) e
    Kommentar av Admin
Regeringen avskaffar fastighetsskatten från och med nästa år. För landets bostadsrättsföreningar införs istället en avgift på 1200 kr per lägenhet och år. Samtidigt införs en ränta för den som fått uppskov på tidigare vinster på 0,5 procent.

När HSB Stockholm räknar på detta blir resultatet att kostnaderna för den enskilde bostadsrättshavaren ökar såväl innanför som utanför tullarna. Ränteutgiften för uppskjutna vinster – som inte är avdragsgill eftersom det egentligen inte rör sig om en ränta utan en skatt – blir större än de skattelättnader som föreningarna får med regeringens nya förslag.

–Våra beräkningar visar att Stockholms bostadsrättshavare blir förlorare med regeringens nya budget, säger Charlotte Axelsson, vd på HSB Stockholm.

HSB Stockholm har räknat ut den totala boendekostnaden för ett antal bostadsrättsföreningar i Stockholm. I beräkningen har man gjort antagandet att borättshavaren har en viss uppskjuten vinst, 1000000 innanför tullarna och 500000 i förorten


Markus+icke medlem
E-post

Hej!

Jag är redo att flytta, jag vet att alla företag som förmedlar eller säljer bostadsrättter har sina egna hemsidor.

Finns det en sida som har flera företag samlade på ett ställe?

Tänkte då missar man inget.

MVH en privatperson.

23/09 2007 (2921) e


stephan

BoRevision
Det har tydligen inte hänt mycket sedan HSB sålde företaget till Christer.Weglin och c/o?

Någon styrelseledamot ute i landet som har förhandlat priser eller avtal?

Någon som överhuvudtaget kollat vad som gäller, eller fått information?

Kollar man hemsidan syns ingen som heslt skillnad mot tidigare företagskonstruktion. Måste vara den första och enda i landet där inte någon förändring har skett vid "nya ägare"

HSB styr fortfarande, i samma hjulspår kan man undra?23/09 2007 (2920) e
    Kommentar av Admin
Inte särskilt mycket att förhandla om priset när det gäller BoRevision.

Däremot när det gäller kvalitet på revisionen så finns det en hel del att önska sig bättre.
Och det gäller oavsett vilken revisionsfirma det är som går via HSB.
Det visade sig nämligen att Ernst & Young är precis lika inkompetenta som BoRevision!
Man får vad man betalar för.

Däremot, ett hett tips.

Till alla ni som inte förhandlat ert avtal när det gäller förvaltning.
Jag kan garantera er att ni betalar för mycket för förvaltningen!!!
Alla som förhandlar om priset för förvaltning får lägre kostnader omedelbart!

Tänk bara på att kasta ut HSB-representanten från styrelserummet innan styrelsen nämner ett ord om förvaltningen.


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Myggan

Att skanska grisar ner sig genom att göra "affärer"
på detta sätt.

Måste innebära att HSB inte vill ha med SKANSKA att göra?

22/09 2007 (2919) e
    Kommentar av Admin
HSB säger ju sig vara noga med vem de väljer som samarbetspartners med tanke på bl.a. miljö etc, så då bör Skanska inte vara en samarbetspartner som HSB kan välja framöver.


Tips till dig som är förtroendevald i brf i Malmö-regionen
Enligt besked jag fått så är brf-mässan den 19-20 oktober öppen inte bara för styrelseledamöter, utan även för alla som är förtroendevalda inom HSB (tydligen även för dem inom Riksbyggen, SBC, etc).

Där finns en del matnyttigt, t.ex.;
Styrelsens ansvar som fastighetsägare
Aktivt styrelsearbete

Plats: Hotell Hilton, MalmöG-I

Att Skanska arbetar i Sydameriak för oljeindustri var en nyhet för mig. Men det är olja som är orsaken till problemet. Kör mindre och bara bensinsnålla fordon, köp lokala varor, mm. Det blir mindre pengar till oljeindustri.

22/09 2007 (2918) e


Myggan
Hemsida

Klicka i bollen

HSB använder detta företag.
Låt aldrig skanska vara med att lägga anbud.
Gör en markering där HSB!22/09 2007 (2917) e


Myggan
Hemsida

Öppenhet.dialog och demokrati kommar att införas virituellt?
Det var det man skulle ha "HSB koden" till?
Sluta leka HSB lyssna på medlemmarna!
Klättra ner från tornet och sätt fötterna på jorden.

Klicka i bollen

22/09 2007 (2916) e


stephan
Hemsida

Jämför Hemma i HSB nedan, med artikeln om hushållstjänster i sydsvenskan.
NÅGON HAR FEL?????

2) # 2884, stephan, 2007-09-13
HSN räknar??? Citat från senaste tidningen Hemma i HSB, sid 48. Vilka tjänster vill medlemmarna ha? "HSB har frågat sina medlemmar vad de köper för hushållstjänster och vad de skulle vilja köpa framöver. Fler än hälften av HSB medlemmarna skulle kunna tänka sig att betala för såväl städning (52%) som fönsterputsning (62%). Störst andel skulle vara beredda att betala mellan 100 och 200 kronor i timmen. De tre vanligaste tjänsterna man köper idag är reparations- och servicetjänster (26%), fönsterputsning (11%) och städning 85%). De är främst äldre personer och höginkomsttagare som köper tjänsterna. Fler än hälften är intresserade av bl.a. trädgårdsskötsel, flyttstädning, flytthjälp och snöskottning. Däremot är bara drygt var tionde intresserad av barnpassning. Det är också ett måttligt intresse för tvätt och strykning (15%), men nästan dubbelt så stort intresse för städning (29%) och ännu större intresse för fönsterputsning (44%)."

------------------------------------------------------ --------------------------
Kommentar från Admin till inlägg # 2884
"De är främst äldre personer och höginkomsttagare som köper tjänsterna." HSB hade sluppit göra denna undersökning om de frågat mig!


22/09 2007 (2915) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.