Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-01-04, 18:43
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Nya stadgar för bostadsrättsföreningar !

HSB har - i all hemlighet - i maj 2011 tagit fram och antagit nya normalstadgar. Varken HSB Riksförbund eller en enda HSB-region har någonstans informerat om detta. Gissningsvis är det t.o.m. bara någon procent eller promille av dem som jobbar på HSB som känner till att nya normalstadgar antagits.

Ingen HSB-styrelse eller annan representant från någon HSB-region som deltog på stämman för antagandet av nya normalstadgar tycks ha informerat någon om detta (varken medlemmarna i den egna brf:en eller andra).

Inte ett ord har ens i förväg gått ut (varken från HSB eller från de som utsetts som fullmäktige på HSB Riksförbunds stämmor) om planen att anta nya normalstadgar (i direkt strid med hur HSB Malmö hävdar att det ska gå till).

De nya normalstadgarna antogs rakt av utan en enda synpunkt från någon av alla dem som deltog på stämman.
På den första stämman saknades representanter för två HSB-regioner. 166 oredovisade fullmäktige deltog från 29 HSB-regioner.
På den andra stämman saknades representanter från 8 HSB-regioner. Endast 26 oredovisade fullmäktige deltog på denna stämma.

I oktober 2011 fastställdes de nya normalstadgarna, och bara ett halvår senare är det dags att göra om stadgarna igen, när det kommer en ny föreningslag och en ny bostadsrättslag.

Man kan konstatera att HSB i vanlig ordning i de nya stadgarna inte stärkt medlemmarnas inflytande eller ökat medlemmarnas möjlighet till insyn på något sätt. HSBs strategi är genomgående att försöka ge styrelserna så mycket makt som möjligt. HSB arbetar enbart för brf-styrelserna (om någon), och tar sällan tillvara medlemmarnas intressen.

Vad jag förstår har inte en enda brf ännu antagit de nya normalstadgarna, och HSB Riksförbund avråder själv från att brf:arna ska göra detta.

En jämförelse mellan HSBs normalstadgar från 2003 och HSBs normalstadgar från 2011 finns på följande webbsida;
HSBs normalstadgar 2011 (den första och enda officiella presentation som finns i Sverige av de nya stadgarna)

Ge här gärna synpunkter på de ändringar i stadgarna som genomförts.
Tyvärr har jag inte tillgång till det material som de fullmäktige på HSBs Riksförbunds stämma hade (HSB vill inte offentliggöra detta material, för att på detta sätt försvåra insyn). Jag har försökt markera ändringarna i fetstil.

Se även bl a;
Sveriges bästa stadgar för brf
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-13 klockan 20:23.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-01-04, 19:49
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 560
Standard Stadgar ändrade från att årsavgifterna fördelas i förhållande till andelstal

Noterar att man i de nya mönsterstadgarna har ändrat så att årsavgifterna fördelas i förhållande till andelstal efter att tidigare ha fördelats i förhållande till insatserna.
Med begreppet "andelstal" torde HSB avse sådana som endast används för årsavgiftsfördelning utan koppling till insatserna. Detta eftersom HSB hävdar att andelstal kan omfördelas med endast enkel majoritet om inte stadgarna anger högre majoritetskrav.

I de nya mönsterstadagrna har man infört krav på 2/3-majoritet för omfördelning av andelstalen. (SBC och Riksbyggens mönsterstadgar kräver 3/4-majoritet).

HSB:s BRF Fredhäll med 789 lägenheter omfördelade i våras sina andelstal med 26 röster för och 20 röster emot ändringen.
Det beslutet hade alltså inte gått igenom om de haft de nya mönsterstadgarna.

Senast redigerad av Admin: 2014-07-13 klockan 20:24.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-01-05, 00:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Nya normalstadgar för HSB brf:ar

Ja, det verkar som om HSB i alla fall lärt sig lite av sina misstag.
Se även;
Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning
Dubbla andelstal i brf
För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf

Det kan vara en av anledningarna till att HSB hastade fram dessa ändringar av normalstadgarna.

Men annars verkar HSB inte ha tagit åt sig särskilt mycket av erfarenheterna och kunskaperna i detta forum.
Ett av många exempel på HSBs dåliga stadgar är;
Citat:
§ 24 Protokoll vid styrelsesammanträde
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll.
Protokollet ska justeras av ordföranden för sammanträdet och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.
Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.
Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll.
Styrelsen förfogar över möjligheten att låta annan ta del av styrelsens protokoll.
Där var jag t.o.m. tvungen att lägga in en kommentar i jämförelsen mellan gamla och nya stadgar;
Notera att HSB inte förstått att stämman står över styrelsen. HSB försöker med formuleringen i de nya normalstadgarna också stoppa enskild medlem från att få utdrag från styrelseprotokoll i beslut som rör den enskilda medlemmen.

Inte ens en styrelsesuppleant ska ha rätt att ta del av styrelseprotokollen.

Det är skamligt av HSB att än idag på alla sätt tänkbara försöka begränsa insynen för medlemmarna istället för att verka för öppenhet.

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?- Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 15:24.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-01-05, 16:18
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! HSB vill inte att medlemmarna ska kunna erhålla kopia av stämmohandlingar

Även i följande stadgeparagraf har HSB i de nya stadgarna inte velat bidraga till att öppna upp föreningarna;
Citat:
Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas.
Det är naturligtvis helt oacceptabelt att det inte ställs konkreta krav att varje medlem som så önskar ska erhålla stämmohandlingar som årsredovisning och revisionsberättelse skriftligt.

Dessutom är den utsatta tiden på en vecka inte heller acceptabelt eftersom det innebär att föreningen fråntar medlemmarna deras möjlighet att sätta sig in i frågorna på stämman. Som för de mesta annat så har här HSB inte verkat i medlemmarnas intresse.

HSB gör i vanlig ordning allt som står i deras makt för att begränsa öppenheten i brf:arna. Men förmodligen kommer lagen ändras här så att möjligheten ökas för medlemmarna till insyn i deras egen ekonomi. Till HSBs stora förtret.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-01-05 klockan 18:49.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-01-05, 16:28
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard HSB vill komplicera valberedningens arbete

HSB har ändrat de gamla stadgarna från;
Citat:
En ledamot utses till sammankallande i valberedningen.
Till;
Citat:
En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.
Vad är HSBs skäl till att skapa en hierarki i valberedningen och enligt fria tolkningar lägga mer ansvar på en person än de övriga i valberedningen? Detta istället för att behålla den plana strukturen som tidigare, utan ordförande, och bara med en sammankallande... vilket är allt som behövs i en valberedning.

Dessutom vill HSB tilldela en person en titel utan att klargöra vad denna titel innebär. Med HSBs försämrande förslag framgår det inte att det finns någon sammankallande.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-01-05 klockan 18:49.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-01-05, 16:36
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Vad innebär besiktning "i lämplig omfattning"?

HSB har ändrat de gamla stadgarna från;
Citat:
Styrelsen skall varje år tillse att föreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med föreningens underhållsplan.
Till;
Citat:
Styrelsen ska se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan
Vad var det för fel, enligt HSB, på att ställa krav på årlig besiktning?
Varför ta bort något som är bra?
Det finns i och för sig inga krav, eller ens rekommendationer, på hur denna besiktning ska gå till, men man behöver väl för den sakens skulle inte ändra stadgarna till något som är så uppenbart sämre.

I vanlig ordning redovisar HSB inte hur de resonerat när de försämrat stadgarna.

I stället för att anstränga sig för att göra stadgar luddigare (vilket alltid tycks vara HSBs mål) så måste stadgar göras så tydliga som möjligt.

Självklart ska det stå i stadgarna;
Citat:
Styrelsen ska se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning, minst en gång om året och i övrigt i enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan
Eller?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-01-05 klockan 18:43.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-01-05, 16:43
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! HSB vill försvåra ansvarsfrågan för lägenhetens ytterdörr

HSB har ändrat de gamla stadgarna från;
Citat:
Till lägenheten hör bland annat:
• lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar mm;
bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida.
Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning
Till;
Citat:
Till lägenheten hör bland annat:
5. insida av ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och nycklar

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar
5. för ytterdörr samt i förekommande fall för brevlåda, postbox och staket.
Dvs, det har i alla år - med tidigare luddiga lagar & stadgar - varit en total förvirring om ansvarsfrågan för lägenhetens ytterdörr. Nu verkar det som om HSB vill försöka göra det om möjligt ännu mer komplicerat.

Med HSBs nya stadgar, vem ansvarar t ex för ytterdörrens lister, foder och karm?

Tycker HSB att det bara är att vända på ansvaret så där rakt av?
Dvs från att
  • bostadsrättshavaren ansvarar för ytterdör och brf ansvarar för målning av utsida av ytterdörr
till att;
  • föreningen ansvarar för ytterdörr och bostadsrättshavare ansvarar för målning av insida av ytterdörr.
Man kan inte bara sådär flytta över äganderätt på en persons personliga ägodelar till föreningen genom ett allmänt stadgebeslut i brf:en... och till fördel/nackdel för olika grupper på ett orättvist sätt som dessutom ej är förenligt med likabehandlingsprincipen.


Och varför ta bort kravet från stadgarna på att en ytterdörr måste hålla en viss klass, för alla medlemmars säkerhet och välbefinnande?
Dessutom med stor risk att bryta mot likhetsprincipen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-01-05 klockan 19:27.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-01-05, 17:10
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Vem ansvarar för elledningarna i lägenheten med HSBs nya stadgar?

HSB har ändrat de gamla stadgarna från;
Citat:
Till lägenheten hör bland annat:
gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer

Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.
Till;
Citat:
Till lägenheten hör bland annat:
14. säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar
Bostadsrättsföreningen svarar vidare för underhåll och reparationer av följande:
1. ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade stamledningar),
Om bostadsrättshavaren ansvarar för "samtliga" elledningar i lägenheten kan inte samtidigt brf:en ansvara för samma elledningar.
HSB går från oklarhet till oklarhet, och lyckas sällan ta fram annat än luddiga stadgetexter som är öppna för valfria tolkningar vilket inte bara drabbar medlemmarna utan även försvårar brf-styrelsernas arbete... helt i onödan.

HSB har i de nya stadgarna tagit bort föreningens ansvar för dolda elledningar i bostadsrättshavarens lägenhet (i och med att HSB tagit bort formuleringen "och därifrån utgående synliga" som visade att föreningen ansvarade för de dolda ledningarna, motsvarande ansvaret för vattenledningar).
Man kan fråga sig om det är rimligt att de dolda (av föreningen "inbyggda") elektriska ledningarna ska exkluderas från föreningens ansvar jämfört med annat som föreningen ansvarar för till alla medlemmars säkerhet?

Dessutom risk för att man här, om brf:en inför HSBs nya stadgar, bryter mot likabehandlingsprincipen.

Se;
Vem ansvarar för elledningar i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-01-05 klockan 18:38.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-01-05, 18:11
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 560
Standard Ädrat ansvar för elledningar, bostadsrättshavaren ansvarar för osynliga elledningar

Ja det verkar som HSB har tagit efter SBC så att bostadsrättshavaren svarar för alla lägenhetsinterna elledningar oavsett om dom är synliga eller ej.
Riksbyggen har visst fortfarande att BRH endast svarar för dom synliga, men det kan ju bli så att även Riksbyggen följer efter vid nästa mönsterstadgerevision.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2012-03-16, 13:34
Lennart_Solna Lennart_Solna är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 5
Standard Nya stadgar om alla säger ja?

I BRF-lagen 9 kap 23 § står att stadgeändring kan gå igenom vid en enda stämma, nämligen om "...samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det.".

Jag undrar om detta gäller samtliga vid stämmande närvarande röstberättigade eller alla medlemmar i föreningen oavsett om de är med på stämman eller inte?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Nya stadgar i brf Kaj Linnsén Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2011-01-18 18:55
Nya stadgar i brf ragneheim Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2010-11-15 15:57
Stadgar Loellan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 9 2009-12-22 08:39
Bolagsverket har föreningarnas stadgar? Vilka stadgar är obligatoriska? Suna Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2009-11-23 16:17
HSB stadgar - Vill byta stadgar i brf Mackis Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2008-12-10 20:51Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:33.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare