Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-08-31, 16:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! HSB Riksförbunds juridiska INKOMPETENS - Stämmoprotokoll

I HSB:s reklamtidning Hemma i HSB, under rubriken "Fråga experterna" kan vi läsa följande fråga från en HSB-medlem;

Citat:
Har jag rätt att få en kopia av stämmoprotokollet?
Jag ville få en kopia av protokollet från föreningsstämman men blev nekad med hänvisning till stadgarna som föreskriver att »protokollet ska hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna«. Vicevärden påstod att det var tillräckligt att vi medlemmar fick läsa det på plats. Är det verkligen så att jag inte har rätt till en kopia?
Så här svarar HSB Riksförbunds förbundsjurist Sofie Kjellin;

Citat:
Enligt de lagregler som finns har du inte rätt att få en kopia av protokollet. Enligt lag och HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar ska det justerade protokollet hållas tillgängligt för de medlemmar som önskar ta del av det senast tre veckor efter föreningsstämman. Skälet till att det finns en tidsram om tre veckor är att medlemmarna har rätt att klandra ett stämmobeslut inom tre månader från stämman. Det är bara föreningens medlemmar som har rätt att ta del av protokollet. Det är alltså inte offentligt. Lagen torde inte heller ge medlem rätt att ens skriva av protokollet eller att få en kopia utan det får läsas på plats. Lagen och stadgarna föreskriver i detta fall ett minikrav och självklart hindrar inte det föreningen från att låta samtliga medlemmar eller de som så önskar att få en kopia. Vissa föreningar lägger ut protokollen på sina hemsidor. Jag anser att det är av stor vikt att medlemmarna får så mycket information som möjligt från föreningen. Det är dock upp till varje förening att besluta hur informationen ska spridas.
Det är farligt när man ger sken av att vara expert, men ändå helt fritt lägger in personligt tyckande, baserat på ingenting, i de svar som sedan tyvärr många medlemmar läser och godtroget tror är sant.

Tvärtemot till vad Sofie Kjellin säger så finns det inget stöd i lagen för att kunna hindra någon att skriva av ett stämmoprotokoll.
Hade detta vara möjligt så kan jag garantera att HSB Malmö använt detta för att stoppa mig från att skriva av HSB Malmös stämmoprotokoll (som HSB Malmö i sin fejkade öppenhet inte vill lämna ut en kopia av).
Om man sitter på HSB och ger medlemmarna råd i juridiska frågor så tycker jag att dessa personer i alla fall måste besitta en grundläggande juridisk kompetens!

Sedan är det en helt annan fråga hur det kan komma sig (tacka HSB för detta) att det inte finns lag och stadgar som klart ut säger att styrelsen är skyldig att ge varje enskild medlem en kopia av stämmoprotokollet, om denne begär detta (som t.ex. i min mall för stadgar).

Jag har tidigare skrivit en del om de galenskaper som Sofie Kjellin (och hennes företrädare Blanka Kruljac) har framfört i HSB:s medlems- och reklamtidning (som jag rekommenderar alla att säga upp, precis som jag har gjort).

Se;
HSB bryter flagrant mot lagen (igen) för att försöka rädda sitt eget skinn !!!

Inlägg 1414 och Inlägg 2284 och Inlägg 2285

Hur HSB besvarar juridiska frågor (Vad får styrelsen besluta om?)

Stambyte och badrumsrenovering
- Vad gör vi när föreningen vägrar betala? (felaktigt svar från HSB Riksförbund)
- Vem bestämmer över golvbrunnen? (felaktigt svar från HSB Riksförbund)
- Vem ska betala rörmokaren? (felaktigt svar från HSB Riksförbund)

Sanningen om Hemma i HSB

OBS !
Notera att HSB Riksförbund - som ansvarar för normalstadgarna - inte ens skäms över att de inte lagt in i normalstadgarna att samtliga medlemmar har den självklara rätten att få en kopia av stämmoprotokollet. Detta är alltså det HSB som på ett så uppenbart falskt sätt försöker lura medlemmarna att HSB är en demokratisk organsation, och som nu dessutom påstår sig arbeta mot öppenhet. Att HSB vill göra det så svårt som HSB kan inom lagens ramar för att medlemmar ska kunna ta del av stämmobeslut visar hur denna extremt slutna organisation tänker och arbetar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-02-20 klockan 19:47. Anledning: Lagt till texten under "OBS"
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-09-04, 21:05
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! HSB Riksförbund feltolkar tolkningar

Jag har nu fått reda på vad det är som gör att Sofie Kjellin skrivit den allvarligt felaktiga slutsatsen att en medlem inte har rätt att skriva av styrelseprotokoll/röstlängd.

HSB Riksförbunds förbundsjurist Sofie Kjellin har feltolkat en tolkning av lagen.
Hon har läst Anders Mallméns bok. Hans bok används gärna som en bibel av många, men alldeles speciellt av HSB. Det är lite farligt eftersom han skriver vissa saker som är fel och andra saker formulerar han som att det gällde, trots att det bara är hans personliga tyckande utan belägg i något regelverk, tidigare domslut eller något annat överhuvudtaget.

På sidan 272 (7:10) i Anders Mallméns bok skriver han;

Citat:
Stämmoprotokoll skall i justerat skick hållas tillgängligt för medlemmarna och förlagsandelsinnehavarna hos föreningen, efter hänvändelse dit, se 3:6.05, senast tre veckor efter stämman. Andra än de nu nämnda har inte rätt att ta del av protokollet. Det är alltså inte offentligt. Rätt till avskrift för dem som har rätt att ta del av protokollet torde inte finnas ens mot avgift utan protokollet får läsas på platsen; jfr 3:6 st. 3. Detta hindrar givetvis inte föreningen från att stå till tjänst med avskrift (kopia), eventuellt mot viss avgift. Härvid skall likhetsprincipen tillämpas. Stämmoprotokoll är en bevishandling såvitt avser besluten på stämman. I en process kan, se 6: 8 : 04 och NJA 1990 s. 286, protokollets innehåll ifrågasättas och beslut enligt protokollet undanröjas eller ändras. Stämmoprotokoll skall förvaras på betryggande sätt, jfr 6:8. Någon straffbestämmelse för underlåtenhet att upprätta stämmoprotokoll har till skillnad mot 111 § 1 st. 4. FL 1951 inte intagits i lagen.
Anders Mallmén har definitivt inte skrivit att en medlem inte har rätt att skriva av ett stämmoprotokoll. Han är klokare än så! Som alla kan se ovan så skriver han i stället att en medlem inte har en klart uttalad lagstadgad rätt att få en skriftlig en kopia. Inget annat! Vad gäller rätten för en medlem att skriva av ett stämmoprotokoll och röstlängd så har Anders Mallmén inte ens en åsikt.

Jag har bett HSB Malmö att rätta upp denna allvarliga felaktighet eftersom de kopierat Sofie Kjellins vansinniga svar till HSB Malmös webbplats, och hoppas att de gör detta snabbt så att medlemmar inte luras att tro något som inte är sant.

HSB Malmö måste tydligt skriva att en medlem naturligtvis har full rätt att skriva av ett stämmoprotokoll eller röstlängd om medlemmen så önskar.

Vi får i detta sammanhang hoppas att HSB Malmö öppnar upp sig här och ger medlemmar som så önskar (till självkostnadspris) en kopia av det som medlemmen önskar som hör till stämmoprotokollen.

Svaren från HSB är ofta så undermåliga som vi ser exempel på här (och t.o.m. betydligt värre). HSB tycks bara haspla ur sig en massa saker samtidigt som de försöker låta som att de vet vad de talar om. Eftersom ingen ifrågasätter något som HSB säger (utöver en del av oss i detta forum) så blir det så förvirrat som det är idag. Det finns ingen kompetens i jurdiska bostadsrättsfrågor någonstans i Sverige dit medlemmar kan vända sig för att få de rätta svaren, och svar som är meningsfulla. Detta i kombination med lagar som är i det närmaste meningslösa och som inte är till för att skydda medlemmarna samt stadgar som är ett skämt för alla med en IQ över 1 skapar en svår situation för bostadsrättshavare.

Det som är kanske mest skrämmande här är att när en medlem upplyser om fel som görs eller sägs i HSB så handlar det inte om att be om ursäkt och rätta upp dessa fel. För HSB handlar det bara om att så gott det går dölja de fel som begåtts, och låta felen bestå.

Räkna därför inte med att HSB Riksförbund någonsin kommer att korrigera de felaktiga juridiska påståenden som de gjort eller öka kvaliteten på de svar som ges.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 15:41. Anledning: Kompletterat med texten i slutet av inlägget
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-09-05, 08:47
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard stämmoprotokoll

Om man tar kort på stämmoprotokollet, så blir man spionmisstänkt?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-09-05, 10:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Varför får man inte fotografera av öppna protokoll inom HSB?

Faktum är att för drygt ett år sedan, när HSB Malmös stämmoprotokoll fortfarande var något av det mest hemliga i organisationen, så frågade jag HSB Malmö om jag fick fotografera av stämmoprotokollet.

Det fick jag inte!

Idag lägger HSB Malmö ut stämmoprotokoll på HSB Malmös webbplats. De flesta andra HSB-regioner hemlighåller fortfarande sina öppna stämmoprotokoll, precis som den hemligaste av de hemliga; HSB Riksförbund. HSB Riksförbund verkar vara helt skräckslaget inför att lägga ut sina tidigare stämmoprotokoll, så alla kanske förstår att det finns en hel del där som HSB Riksförbund är rädd ska komma ut offentligt om hur illa det gått till tidigare på stämmorna.

HSB Malmös ombud och ersättare till HSB Riks (liksom HSB Malmös styrelse) har rätt att få se alla HSB Riksförbunds stämmoprotokoll, och kan därför avslöja vad som hänt inom HSB Riksförbund. Men tydligen håller alla varandra om ryggen, för ännu har inget ombud begärt detta.

När HSB Malmö nu, efter mina påtryckningar, tvingats lägga ut stämmoprotokollet så återstår bara röstlängden. HSB skyller här på PUL, att de inte kan lägga ut röstlängden och att Datainspektionen rekommenderat HSB Malmö att "ta det osäkra före det osäkra" och inte lägga ut röstlängden.

Alla som bl.a. läst här vad som hänt i HSB Malmö efter inlämnandet av mitt klander ser att HSB inte drar sig en sekund för att ljuga medlemmarna rakt upp i ansiktet. Vad HSB säger om skälen för att inte lägga ut röstlängden (som jag i stället lagt ut på nätet) är naturligtvis också bara en i raden av HSB:s hemska lögner.

HSB Malmös lögn i detta sammanhang är redan avslöjad och bevisad som en lögn, eftersom HSB Malmös styrelse också vägrar låta en medlem få en kopia av röstlängden. HSB Malmös styrelse vill/kan inte ens ge en förklaring till varför de inte vill tillåta detta. Det säger allt, eller hur?

Men jag har ett ess i rockärmen här. Om HSB Malmö fortsätter att hemlighålla de öppna röstlängderna så kommer jag att plocka fram mitt ess, och då blir det cirkus i stan, kan jag lova !


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 14:01. Anledning: Stavfel
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmös stämmoprotokoll Goran Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-06-15 16:57Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:32.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare