Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I
Hemsida

Till "Per (ledamot i Riksbyggen brf )"

i vårt avtal skall en representant av Riksbyggen vara med på 3 styrelsemöte per år, + årsstämma.
Det kanske står annorlunda i ditt avtal?


19/03 2006 (691) e


stephan
Hemsida

Våra medlemskompisar Bospararna, som liksom bostadsrättsmedlemmar bidrar till att hålla organisationen igång.

Även om jag tidigare har kritiserat HSB:s demokrati genom distriktsordningen, så finns i alla fall ett sätt för oss i brf att göra vår stämma hörd, lägga förslag och till och med rösta in någon "på vandringen uppåt i HSB:s hierarki.

Bospararna får inte vara med i distriktsdemokratin, varför?
I "mitt distrikt" ordnas en ordförandeträff och 2 fester, ordförande i distriktet är ordförande i sin förening och HSB-ombud, vilket gäller de flesta andra också i distriktsstyrelsen.

Jag var med under några möten innan jag "sade upp mig" som distriktsledamot.
Anledningen: halva första mötet diskuterades att ordföranden krävde att kallelsen till mötena skulle skickas genom e-post. Då 2 äldre damer inte hade dator, diskuterades detta i 1,5 timmar.

Slutresultat: De som inte hade dator, skulle få utskrivna kallelser genom annan distriktsledamot som bodde i närheten. Att det också var knepigt att sitta kvar som ledamot i distriktet var även att vi hade andra förvaltare.

19/03 2006 (690) e


stephan

Ja detta med "tvång" att en HSB-anställd ska sitta i styrelsen, kan vi nog tvista om. Stämman är suverän tror du inte stämman kan rösta och besluta att föreningen inte behöver någon HSB-ledamot? Styrelsen? Kanske måste ske med någon sorts majoritetsomröstning typ 66% eller liknande, men då tror jag det är möjligt. hittills har alla skrivit att det behövs 2 stämmor för utträde ur HSB eller skriva om stadgar, detta är inte alltid fallet.
"§21 Om ett beslut innebär att föreningen begär sitt utträde ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas på en stämma och två tredjedelar/67% av de röstberättigade har gått med på beslutet".
I föreningsavgiften till HSB, i "min" förening 62 000kr per år ingår detta med styrelseledamotsuppdrag, men jag har aldrig hört talas om att man inte kan avstå en tjänst, om föreningen fortfarande betalar full avgift?

19/03 2006 (689) e
    Kommentar av Admin
Klart att stämman kan besluta om att man inte ska ha någon HSB-ledamot. Detta lär dock aldrig ha inträffat tidigare och frågan är vad HSB skulle ta till för åtgärder om detta inträffade.

HSB vill ha insyn i och kontroll över styrelserna samt föreningarna och HSB skulle nog bli rätt stressad om någon inte ville ge dem denna maktposition.

HSB har då två alternativ.
1. Att utesluta föreningen för att visa andra föreningar att så här får man inte göra.
2. Att acceptera läget och försöka tysta ner händelsen i allra mesta mån så att informationen om vad som hänt inte sprids (så fort).

Sedan anser jag att om föreningen inte har en HSB-ledamot ska avgiften sänkas med motsvarande vad föreningen direkt eller indirekt betalar för denna "tjänst".

Ändring av stadgar
För ändringar av stadgarna krävs två stämmor (med undantag av om 100% av föreningens medlemmar är närvarande första gången), enligt följande;

För att beslut om förändrade stadgar ska bli giltigt krävs att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor. Vid första stämman ska enkel majoritet tillämpas (minst hälften av de röstande). Vid andra stämman krävs för giltighet att två tredjedelar av de röstande går med på det. Om beslutet avser förändring av grunden för beräkning av årsavgiften krävs för giltighet att tre fjärdedelar av de röstande går med på det.

Sedan är det också något om att HSB Riksförbund först ska godkänna stadgarna... om föreningen nu bryr sig om detta. HSB vill dock inte avslöja vad HSB har rätt att anmärka på. Jag skulle vilja säga att HSB endast har rätt att anmärka på det som bryter mot lagen, men HSB är säkert av en annan uppfattning här.

Har stadgeändring skett på annat sätt än ovan eller om registrering av stadgarna ej gjorts av styrelsen så är stadgarna ogiltiga.

Lagen (dvs det som gäller oavsett vad HSB/föreningen vill eller tycker) säger exakt följande;
14§
"Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt §15."


Vad §15 säger går jag inte in på här för det är tämligen ointressant.

För den som vill ha mer information, se Bostadsrättslagen (9 kap. 23-25 §§).

Så två stämmor är alltså i praktiken alltid nödvändigt (endast en väldigt liten förening har en rimlig chans att samla alla medlemmar).Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


Per (ledamot i Riksbyggen brf)
Hemsida

Ändring av stadgar

Senast våren 2005.
Anpassning av stadgarna till lagändringar i Brf-lagen från år 2003. Antagen på två årsstämmor.

Angående Inrefond
Avskaffad i vår förening sedan tio år tillbaka.
- Dessa pengar är bättre att den enskilde boende har hand om själv.

- Omständig administration.
Medlem ansöka om uttag. Risk för onödiga konflikter.

-Man får ju ingen ränta på dessa pengar. Det är i såfall föreningen som får denna ränta.

19/03 2006 (687) e


stephan

På tal om stadgar. Skulle i detta forum vara kul om Ni som skriver här tar reda på och informerar om senast föreningen gjorde om stadgarna. "Min" 1995. Då tog vi bort inre fonden, som nu jag motionerar om införande igen, och ordet SKALL vad det gäller att köpa alla tjänster av HSB. Det senare innebär nog att varje dag överträds det som står i stadgarna av flera föreningar. Men man följer lagen.

19/03 2006 (686) e
    Kommentar av Admin
Jag tror inte så många medlemmar har koll på detta.

Det finns ingen i min förening som har den minsta aning om när våra stadgar senast skrevs om. Stadgarna tycks ha förändrats under årens lopp, men det verkar inte ens som om man brytt sig om att hålla någon stämma (det ska ju enligt lag hållas två på varandra följande stämmor där beslut tas om ändring) när stadgarna ändrats.

Men vem bryr sig... vi vet ju att demokrati är något som är näst intill obefintlig i föreningar, och det är ju bara medlemmarna som drabbas.

PS.
För skojs skull kan ju medlemmarna ställa frågan till sin styrelse för att se om styrelsen vet (och kan verifiera detta) när stadgarna skrevs om senast, samt om stadgarna är registrerade hos Bolagsverket (f.d. PRV).

PS 2.
Varför införa den "inre fonden" igen? Det tycker jag inte låter som en bra idé.


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

stephan

Kul att höra att RB ett företag jag tjänat i 22 år är på väg åt rätt håll, låter så i alla fall. HSB:föreningar behöver inte heller ha någon ledamot från HSB med, även om det står i stadgarna. Det står så mycket i stadgarna som inte gäller på grund av att väldans få gör om stadgarna i den takt lagen egentligen så kräver. Vem bryr sig? Inte HSB och styrelseledamöter tycker bara det är bra att ha valmöjlighter. För vem i föreningen "pluggar" stadgar. Och om någon påtalar att något står i stadgarna så säger de "lagen säger annat" och vice versa.

19/03 2006 (685) e
    Kommentar av Admin
Stephan, jag tror du har fel där.
Jag vet inte hur det funkar i Riksbyggen, men ingen HSB-förening äger rätten att neka den av HSB utsedda HSB-ledamoten tillträde till föreningens styrelsemöten, eller att rösta i densamma.

Det finns inget i lagen (mig veterligen) som stödjer att föreningen skulle ha denna rätt.

Däremot står det i såväl gamla som nya stadgar (som föreningen förvisso är fri att skriva om, hur den vill) från HSB att det ska finnas en HSB-ledamot i styrelsen.

Men om HSB, å andra sidan, inte vill ha en ledamot i föreningen (t.ex. om någon sådan ej finns att tillgå) så är det upp till HSB om de vill förse föreningen med en HSB-ledamot. Föreningen tycks inte ha någon rättighet att begära detta, och kan inte heller begära någon form av kompensation för att HSB-ledamot saknas (trots att föreningen betalar för denna "tjänst").

Annars stämmer det att stadgarna enbart är ett maktmedel för HSB (gentemot styrelse och medlemmar) och styrelse (gentemot medlemmarna). Stadgarna är formulerade på ett sådant sätt att de i nästan alla lägen kan tolkas hur man vill (men speciellt till HSB:s fördel), och det verkar bara vara HSB som har tolkningsrätt.

Föreningarna (medlemmarna) har sorgligt nog inte förstått att stadgarna ska skrivas om helt så att stadgarna inte enbart ska vara ett verktyg för HSB-organisationen (och i vissa fall styrelsen), utan att dessa stadgar i stället ska vara ett stöd för såväl föreningen som enskilda medlemmar.

PS.
Klicka här för några ändringsförslag av stadgarna.


Per (ledamot i Riksbyggen brf )
Hemsida

Ang Riksbyggen föreningar

Lite fakta bland inläggen:

- Föreningen kan köpa andelar i Riksbyggen genom sin Intresseförening. De senaste åren har avkastningen varit 10%.

- Riksbyggen skall börja med återbäring på köpta förvaltningstjänster.

- Styrelsen är inte tvingad har ha med Riksbyggens representanter på styrelsemötena.

- Styrelsen är inte tvingad att ha med någon Riksbyggen representant på sina arbetsgruppsmöte (jmf Arbetsutskott)

- Gemensamma upphandlingar som Riksbyggen / Intresseförening gör kan man ta del av.
Exempel: Upphandling av Fastighetsförsäkring och Låneupphandling

19/03 2006 (684) e


myggan

Jag menar att det går in 1.5 mille från våran brf varje år och summan var 2003-4.5 mille och 2004 6.0 mille


18/03 2006 (681) e


stephan
Hemsida

Smiter ja, men skattemyndindigheter arbetar långsamt. Och vem skulle förta sig om man som skattemyndighet, på uppdrag av staten, har andra tidsregler i de flesta fall än övriga?

Vad jag menar är att skattemyndigheten behöver "bara" göra en drive innan preskriberingstiden går ut, så måste alla betala snällt och lydigt.

Om föreningen inte betalar in någon moms, bör det väl vara en "smitning"

Med andra ord man talar inte om att det hyrs ut till icke medlemmar.

18/03 2006 (680) e
    Kommentar av Admin
Jo, moms ska betalas in för p-platser som hyrs ut till icke-medlemmar. Betalar föreningen inte in momsen i dessa fall så smiter man helt klart från sina skyldigheter.

Det verkar inte ha varit särskilt känt bland föreningarna att detta var momsbelagt, men det var väl ett antal föreningar som åkte dit på detta för inte så länge sedan.

Att sedan dessa pengar inte är avdragsgilla är en annan sak.


Ledamot i brf

Myggan du måste utveckla det lite mer. Det tycks vara 6 milj som placerats 2004? Men att det stiger med 1,5 milj/år innebär ju en ränta på ca 25% vilket är föga troligt.
En penningplacering är oftast på en bestämd tid.

Stephan, vad jag vet så är inte en brf-förening momsredovisningsskyldig.
Jag menar att föreningen inte får dra av momsen. Där moms ingår tex p-platser måste föreningen betala momsen precis som en vanlig privatperson.

Så något skattebrott är det nog inte. Eller vad säger ni andra?

18/03 2006 (678) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.