Sida: << | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I
Hemsida

Till "Per (ledamot i Riksbyggen brf )"

i vårt avtal skall en representant av Riksbyggen vara med på 3 styrelsemöte per år, + årsstämma.
Det kanske står annorlunda i ditt avtal?


19/03 2006 (691) e


stephan
Hemsida

Våra medlemskompisar Bospararna, som liksom bostadsrättsmedlemmar bidrar till att hålla organisationen igång.

Även om jag tidigare har kritiserat HSB:s demokrati genom distriktsordningen, så finns i alla fall ett sätt för oss i brf att göra vår stämma hörd, lägga förslag och till och med rösta in någon "på vandringen uppåt i HSB:s hierarki.

Bospararna får inte vara med i distriktsdemokratin, varför?
I "mitt distrikt" ordnas en ordförandeträff och 2 fester, ordförande i distriktet är ordförande i sin förening och HSB-ombud, vilket gäller de flesta andra också i distriktsstyrelsen.

Jag var med under några möten innan jag "sade upp mig" som distriktsledamot.
Anledningen: halva första mötet diskuterades att ordföranden krävde att kallelsen till mötena skulle skickas genom e-post. Då 2 äldre damer inte hade dator, diskuterades detta i 1,5 timmar.

Slutresultat: De som inte hade dator, skulle få utskrivna kallelser genom annan distriktsledamot som bodde i närheten. Att det också var knepigt att sitta kvar som ledamot i distriktet var även att vi hade andra förvaltare.

19/03 2006 (690) e


stephan

Ja detta med "tvång" att en HSB-anställd ska sitta i styrelsen, kan vi nog tvista om. Stämman är suverän tror du inte stämman kan rösta och besluta att föreningen inte behöver någon HSB-ledamot? Styrelsen? Kanske måste ske med någon sorts majoritetsomröstning typ 66% eller liknande, men då tror jag det är möjligt. hittills har alla skrivit att det behövs 2 stämmor för utträde ur HSB eller skriva om stadgar, detta är inte alltid fallet.
"§21 Om ett beslut innebär att föreningen begär sitt utträde ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas på en stämma och två tredjedelar/67% av de röstberättigade har gått med på beslutet".
I föreningsavgiften till HSB, i "min" förening 62 000kr per år ingår detta med styrelseledamotsuppdrag, men jag har aldrig hört talas om att man inte kan avstå en tjänst, om föreningen fortfarande betalar full avgift?

19/03 2006 (689) e
    Kommentar av Admin
Klart att stämman kan besluta om att man inte ska ha någon HSB-ledamot. Detta lär dock aldrig ha inträffat tidigare och frågan är vad HSB skulle ta till för åtgärder om detta inträffade.

HSB vill ha insyn i och kontroll över styrelserna samt föreningarna och HSB skulle nog bli rätt stressad om någon inte ville ge dem denna maktposition.

HSB har då två alternativ.
1. Att utesluta föreningen för att visa andra föreningar att så här får man inte göra.
2. Att acceptera läget och försöka tysta ner händelsen i allra mesta mån så att informationen om vad som hänt inte sprids (så fort).

Sedan anser jag att om föreningen inte har en HSB-ledamot ska avgiften sänkas med motsvarande vad föreningen direkt eller indirekt betalar för denna "tjänst".

Ändring av stadgar
För ändringar av stadgarna krävs två stämmor (med undantag av om 100% av föreningens medlemmar är närvarande första gången), enligt följande;

För att beslut om förändrade stadgar ska bli giltigt krävs att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor. Vid första stämman ska enkel majoritet tillämpas (minst hälften av de röstande). Vid andra stämman krävs för giltighet att två tredjedelar av de röstande går med på det. Om beslutet avser förändring av grunden för beräkning av årsavgiften krävs för giltighet att tre fjärdedelar av de röstande går med på det.

Sedan är det också något om att HSB Riksförbund först ska godkänna stadgarna... om föreningen nu bryr sig om detta. HSB vill dock inte avslöja vad HSB har rätt att anmärka på. Jag skulle vilja säga att HSB endast har rätt att anmärka på det som bryter mot lagen, men HSB är säkert av en annan uppfattning här.

Har stadgeändring skett på annat sätt än ovan eller om registrering av stadgarna ej gjorts av styrelsen så är stadgarna ogiltiga.

Lagen (dvs det som gäller oavsett vad HSB/föreningen vill eller tycker) säger exakt följande;
14§
"Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt §15."


Vad §15 säger går jag inte in på här för det är tämligen ointressant.

För den som vill ha mer information, se Bostadsrättslagen (9 kap. 23-25 §§).

Så två stämmor är alltså i praktiken alltid nödvändigt (endast en väldigt liten förening har en rimlig chans att samla alla medlemmar).Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


Per (ledamot i Riksbyggen brf)
Hemsida

Ändring av stadgar

Senast våren 2005.
Anpassning av stadgarna till lagändringar i Brf-lagen från år 2003. Antagen på två årsstämmor.

Angående Inrefond
Avskaffad i vår förening sedan tio år tillbaka.
- Dessa pengar är bättre att den enskilde boende har hand om själv.

- Omständig administration.
Medlem ansöka om uttag. Risk för onödiga konflikter.

-Man får ju ingen ränta på dessa pengar. Det är i såfall föreningen som får denna ränta.

19/03 2006 (687) e


stephan

På tal om stadgar. Skulle i detta forum vara kul om Ni som skriver här tar reda på och informerar om senast föreningen gjorde om stadgarna. "Min" 1995. Då tog vi bort inre fonden, som nu jag motionerar om införande igen, och ordet SKALL vad det gäller att köpa alla tjänster av HSB. Det senare innebär nog att varje dag överträds det som står i stadgarna av flera föreningar. Men man följer lagen.

19/03 2006 (686) e
    Kommentar av Admin
Jag tror inte så många medlemmar har koll på detta.

Det finns ingen i min förening som har den minsta aning om när våra stadgar senast skrevs om. Stadgarna tycks ha förändrats under årens lopp, men det verkar inte ens som om man brytt sig om att hålla någon stämma (det ska ju enligt lag hållas två på varandra följande stämmor där beslut tas om ändring) när stadgarna ändrats.

Men vem bryr sig... vi vet ju att demokrati är något som är näst intill obefintlig i föreningar, och det är ju bara medlemmarna som drabbas.

PS.
För skojs skull kan ju medlemmarna ställa frågan till sin styrelse för att se om styrelsen vet (och kan verifiera detta) när stadgarna skrevs om senast, samt om stadgarna är registrerade hos Bolagsverket (f.d. PRV).

PS 2.
Varför införa den "inre fonden" igen? Det tycker jag inte låter som en bra idé.


stephan

Kul att höra att RB ett företag jag tjänat i 22 år är på väg åt rätt håll, låter så i alla fall. HSB:föreningar behöver inte heller ha någon ledamot från HSB med, även om det står i stadgarna. Det står så mycket i stadgarna som inte gäller på grund av att väldans få gör om stadgarna i den takt lagen egentligen så kräver. Vem bryr sig? Inte HSB och styrelseledamöter tycker bara det är bra att ha valmöjlighter. För vem i föreningen "pluggar" stadgar. Och om någon påtalar att något står i stadgarna så säger de "lagen säger annat" och vice versa.

19/03 2006 (685) e
    Kommentar av Admin
Stephan, jag tror du har fel där.
Jag vet inte hur det funkar i Riksbyggen, men ingen HSB-förening äger rätten att neka den av HSB utsedda HSB-ledamoten tillträde till föreningens styrelsemöten, eller att rösta i densamma.

Det finns inget i lagen (mig veterligen) som stödjer att föreningen skulle ha denna rätt.

Däremot står det i såväl gamla som nya stadgar (som föreningen förvisso är fri att skriva om, hur den vill) från HSB att det ska finnas en HSB-ledamot i styrelsen.

Men om HSB, å andra sidan, inte vill ha en ledamot i föreningen (t.ex. om någon sådan ej finns att tillgå) så är det upp till HSB om de vill förse föreningen med en HSB-ledamot. Föreningen tycks inte ha någon rättighet att begära detta, och kan inte heller begära någon form av kompensation för att HSB-ledamot saknas (trots att föreningen betalar för denna "tjänst").

Annars stämmer det att stadgarna enbart är ett maktmedel för HSB (gentemot styrelse och medlemmar) och styrelse (gentemot medlemmarna). Stadgarna är formulerade på ett sådant sätt att de i nästan alla lägen kan tolkas hur man vill (men speciellt till HSB:s fördel), och det verkar bara vara HSB som har tolkningsrätt.

Föreningarna (medlemmarna) har sorgligt nog inte förstått att stadgarna ska skrivas om helt så att stadgarna inte enbart ska vara ett verktyg för HSB-organisationen (och i vissa fall styrelsen), utan att dessa stadgar i stället ska vara ett stöd för såväl föreningen som enskilda medlemmar.

PS.
Klicka här för några ändringsförslag av stadgarna.


Per (ledamot i Riksbyggen brf )
Hemsida

Ang Riksbyggen föreningar

Lite fakta bland inläggen:

- Föreningen kan köpa andelar i Riksbyggen genom sin Intresseförening. De senaste åren har avkastningen varit 10%.

- Riksbyggen skall börja med återbäring på köpta förvaltningstjänster.

- Styrelsen är inte tvingad har ha med Riksbyggens representanter på styrelsemötena.

- Styrelsen är inte tvingad att ha med någon Riksbyggen representant på sina arbetsgruppsmöte (jmf Arbetsutskott)

- Gemensamma upphandlingar som Riksbyggen / Intresseförening gör kan man ta del av.
Exempel: Upphandling av Fastighetsförsäkring och Låneupphandling

19/03 2006 (684) e


myggan

Jag menar att det går in 1.5 mille från våran brf varje år och summan var 2003-4.5 mille och 2004 6.0 mille


18/03 2006 (681) e


stephan
Hemsida

Smiter ja, men skattemyndindigheter arbetar långsamt. Och vem skulle förta sig om man som skattemyndighet, på uppdrag av staten, har andra tidsregler i de flesta fall än övriga?

Vad jag menar är att skattemyndigheten behöver "bara" göra en drive innan preskriberingstiden går ut, så måste alla betala snällt och lydigt.

Om föreningen inte betalar in någon moms, bör det väl vara en "smitning"0

Med andra ord man talar inte om att det hyrs ut till icke medlemmar.

18/03 2006 (680) e
    Kommentar av Admin
Jo, moms ska betalas in för p-platser som hyrs ut till icke-medlemmar. Betalar föreningen inte in momsen i dessa fall så smiter man helt klart från sina skyldigheter.

Det verkar inte ha varit särskilt känt bland föreningarna att detta var momsbelagt, men det var väl ett antal föreningar som åkte dit på detta för inte så länge sedan.

Att sedan dessa pengar inte är avdragsgilla är en annan sak.


Ledamot i brf

Myggan du måste utveckla det lite mer. Det tycks vara 6 milj som placerats 2004? Men att det stiger med 1,5 milj/år innebär ju en ränta på ca 25% vilket är föga troligt.
En penningplacering är oftast på en bestämd tid.

Stephan, vad jag vet så är inte en brf-förening momsredovisningsskyldig.
Jag menar att föreningen inte får dra av momsen. Där moms ingår tex p-platser måste föreningen betala momsen precis som en vanlig privatperson.

Så något skattebrott är det nog inte. Eller vad säger ni andra?

18/03 2006 (678) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 14/08-2022 08:13:22 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: