Sida: << | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Medlem

Misstänkt vattenskada?

Vad gäller vid misstänkt vattenskada från grannen ovan?
I badrum eller kök? Hur ska utreda/ veta om takfärg som lossnar eller spricka i väggen är från grannens vattenproblem?Vems försäkring täcker dessa problem?

12/09 2007 (2881) e
    Kommentar av Admin
Det finns inga enkla svar på dina frågor. Vattenskador är mycket komplicerat.

Jag har satt ihop det som tycks vara Sveriges mest detaljerade beskrivning om vad som gäller avseende ansvarsfördelning för vattenskador i brf:ar på denna webbsida (25 A4-sidor).

Rent generellt gäller att det är den där vattenskadan kommer från som får ta det på sin försäkring. Dvs om det t.ex. är stammarna från tappvattenledningarna så är det föreningen som får stå för skadan. Det är också avhängigt vad det är för "typ av vatten" vem som får ta kostnaderna.

Det finns helt enkelt inga klara regler och bedömningarna är säkert olika från fall till fall, från försäkringsbolag till försäkringsbolag och från försäkringsutredare till försäkringsutredare.
Även rättsväsendet är inkonsekvent i sina bedömningar, tyvärr.

Ta upp frågan med styrelsen i din förening.


JA

Vore intressant med information om styrelsens utbildnings- samt arbetsbakgrund som är vedertaget i alla andra sammanhang.

12/09 2007 (2880) e
    Kommentar av Admin

Japp!
Jag anser att denna information om ledamöternas utbildnings- och arbetsbakgrund är det minsta man kan begära som underlag för de personer som ska väljas. Och inte som inom HSB Malmö; bara för- och efternamn och ibl. födelseår. När någon är född är t.ex. fullständigt ointressant, i alla fall för mig (det säger inget om kompetens/erfarenhet).

ÖVNINGSUPPGIFT
HSB säger aldrig om sig själv att vara demokratisk (av kanske förklarliga skäl), även om ordet demokrati används i ett fåtal skrifter av HSB, men då främst i hur HSB menar att en separat del av HSB fungerar, nämligen brf:en.

HSB säger i stället gång efter annan att HSB är en "parlamentarisk" organisation.
  1. Vad är det för skillnad på en demokratisk organisation och en parlamentarisk organisation?

  2. Är en parlamentarisk organisation alltid demokratisk?

  3. Är en demokratisk organisation alltid parlamentarisk?
Fundera lite på detta.
Använd gärna lexikon, men tänk då på att det kan behövas flera lexikon eftersom lexikon ger olika tolkningar.

Länk till info om valberedning finns på startsidan

Jag kommer snart att avslöja en del intressant, spännande och okänd information om HSB.
Det är något som jag inte nämnt med ett ord tidigare på dessa tusentals sidor.


SENASTE NYTT:
HSB Malmös styrelse har nu gått ut med korrigering om vad de tidigare sagt rörande brf Mistelns klander! Grejt!

Bostadsrättsföreningen Misteln är för öppenhet
Punkten ifråga handlade inte om att stämman skulle vara sluten utan i stället att motionärer ska ha yttranderätt på stämman (plus mismatch mellan vad styrelsen säger och vad som gäller enligt stadgarna plus att styrelsen lagt in en extrapunkt på stämman som ej ingick i kallelse/dagordning, i strid med lagen).Marianne

Styrelsens arvode i HSB Malmö

Jag läste att HSB Malmös styrelse har ca. 700.000 kronor i arvode. Dvs nästan 4 gånger så mycket som HSB Stockholms styrelse. Det var väl år 2005 som hela den gamla styrelsen i HSB Malmö avsattes och ersattes med en helt ny styrelse? Skulle vara intressant att veta hur man motiverat ett så högt arvode. Det känns på något sätt inte rimligt att kunna ta ut precis hur mycket som helst i arvode. Det måste vara en oerhört kompetent och erfaren styrelse i HSB Malmö, men jag kan inte hitta någonstans något om deras bakgrund, med kompetens och erfarenhet. De kan väl inte ha valts in utan att ledamöterna informerats om vad de har att erbjuda? Eller var det så att de var de enda som ställde upp, och därför kunde kräva vad de ville i arvode? Sitter ledamöterna i styrelsen för arvodet och inte pga att de är de mest lämpade för uppgiften?

12/09 2007 (2879) e
    Kommentar av Admin

Ändå är dagens arvode inget jämfört med för år 2006, då arvodet till styrelse och suppleanter översteg en miljon kronor!!!
Jag håller på att försöka göra en sammanställning om styrelsearvoden. Se denna webbsida.
År 2006 kostade styrelse och VD medlemmarna uppemot sex miljoner kronor bara i arvoden och lön!


Kan tillägga att styrelsen nu tagit emot mina 14 motioner till extrastämman nästa månad.
Se "Motioner till extrastämma 2007".
Jag har erbjudit styrelsen att diskutera motionerna med mig för att göra stämman effektivare och kortare. Normalt sett så diskuterar aldrig en styrelse motioner med motionären, men vi får se om HSB Malmös styrelse vill föregå med gott exempel och visa hur det egentligen ska gå till.

De 14 motioner jag skickat in till HSB Malmö är fler motioner än vad som skrivits sammanlagt sedan 1990. Det är i princip bara en brf i HSB Malmö (gissa vilken brf) av 260 brf:ar och drygt 41.000 presumtiva motionärer som skrivit motioner till HSB Malmö under de senaste 20 åren.

Med detta i åtanke, hur engagerad tror du fullmäktigeledamoten i din förening är?


Länk till info om valberedning finns på startsidan


Tommy J.

Förslag endast via valberedning?

Jag såg att HSB Malmö har lagt in i stadgarna att förslag på kandidater till förtroendeposter måste lämnas in till valberedningen inom föreskriven tid.
Andra förslag accepteras inte. T.ex. på stämman.
Varför har de gjort så? Är det ens tillåtet enligt svensk lag att begränsa möjligheterna på detta sätt?

Hoppas verkligen att valberedningen byts ut!

Sedan såg jag att du skrev att årsstämman för HSB Malmö 2007 spelades in av ledamöterna, och jag undrar om det är tillåtet att göra detta utan att alla på stämman känner till att de spelas in?

11/09 2007 (2878) e
    Kommentar av Admin
Visst, det är inga som helst problem att spela in.
Det är helt enligt lagar och regler. Ingen behöver informeras om detta.

Jag har förklarat detta närmare tidigare.
Se denna webbsida; Inspelning av samtal.

Varför HSB Malmö lagt in i stadgarna att val måste ske via valberedningen och att nya förslag inte kan tas upp på stämman vet jag inte säkert. Jag kan bara se från protokollen att det varit så sedan före 1996. Förmodligen är det för att göra arbetet lätt för valberedningen och för att styra nomineringarna så att de kan behandlas av valberedningen före stämman.

Men förutom att detta kräver en fungerande valberedning (vilket alltså inte funnits), och förutom att det inte är i demokratisk ordning, så kan det ställa till med en hel del komplikationer.

Säg t.ex. att valberedningen har 7 förslag till styrelsens 7 poster, och en eller fler hoppar av på stämman. Då kan inga nya förslag tas upp utan man måste bryta stämman och kalla till en ny stämma några månader senare. Inte särskilt genomtänkt.

Tvång kan kanske tyckas vara den enklaste metoden ibland, men det är inte samma sak som att det är den bästa.

Att HSB Malmös valberedning sedan dessutom skapar sidostadgar där demokratin begränsas ytterliggare genom att endast några få av medlemmarna i HSB Malmö tillåts att nominera kandidater är helt sanslöst. Det är inget som hör hemma i en demokrati.

Länk till info om valberedning finns på startsidan


nike, medlem i fristående brf som är SBC-medlem

Hur väcka en fråga på föreningsstämman?

I inlägg # 2869 den 9/09 2007 frågade jag om skillnaden mellan ärende och motion. Svaret jag fick av JA med instämmande av Admin var att det var samma sak.

Men hur gör man då om man vill att en viss fråga eller företeelse skall tas upp på föreningsstämman och diskuteras medlemmarna emellan? När det inte är möjligt att skriva en motion då ärendet inte avser ett förslag att rösta ja eller nej på.


Motser goda råd om hur man går tillväga?


10/09 2007 (2877) e
    Kommentar av Admin
Enkelt!

Det finns inget regelverk för hur en motion ska utformas.
Du kan skriva vad du vill i en motion, precis hur du vill (så länge det har med brf:en att göra).

Jag har själv skrivit några hundra motioner (se Motioner), och många av dem är mer eller mindre rena diskussionspunkter.

Dessutom så kan allt skrivas som en fråga att rösta på, om man så vill. Det är bara att formulera om din motion till en motion som det finns något lite att rösta om som hör till motionen.

Motioner (liksom en begäran från medlemmarna om extrastämma) är ju medlemmens enda möjlighet att få igång en diskussion om ett ämne på en stämma, där dagordningen bestäms av styrelsen, även om det naturligtvis finns ett antal alternativ utanför stämman för att diskutera.


Sven (ledamot)

Har admin kontaktat någon tidning angående HSB Malmös valberedning?

10/09 2007 (2875) e
    Kommentar av Admin
Jag vet att rätt många från media håller koll på dessa sidor, så de ska inte behöva kontaktas.

Jag har dock trots detta kontaktat en tidning, men om de skriver något vet jag inte.
HSB är ju kund i tidningar så det kan vara så att media är rädda för att stöta sig med HSB, och därför i mesta möjliga mån undviker att skriva om HSB.

Men här finns inte dessa restriktioner. Jag riskerar inte något inkomstbortfall ifall jag skriver sanningen om hur det går till. 0

Sedan vill media ofta ha mer enkla historier att skriva om. Det kan vara så att mitt material om valberedningen på 26 A4-sidor gör att media tycker det är för komplicerat att sätta sig in i hur det gått till.

Men du får gärna kontakta media och fråga om de kommer att ta upp detta.

Länk till info om valberedning finns på startsidan


Erik

Usch! 0

Det var i sanning ingen rolig läsning om valberedningen i HSB Malmö. Det är så man skäms för att bo här. Det är alltså så att valberedningen aldrig presenterar kandidaterna till stämmorna? Vad tusan är det då för mening med att ha en valberedning om allt man får för att värdera de olika kandidaterna är namn på dessa?

Hur kan det få gå till så här, och vad kommer HSB Malmö att göra åt detta nu när det kommit ut hur det har gått till? Kommer HSB Malmö att ta sitt ansvar?

10/09 2007 (2874) e
    Kommentar av Admin
Korrekt uppfattat!

Det sker i praktiken inget val på HSB Malmös stämmor.
Det bara presenteras ett antal namn och så ställs frågan;
- "Vill ni rösta på de av valberedningen föreslagna personerna?"

Vad ska ledamöterna svara?
Det finns inga alternativ och de får inte föreslå några andra än de valberedningen föreslår.

Det mest märkliga i denna historia är kanske att inte en enda av de 165 fullmäktige (som befann sig på årsstämman 2007) ens ifrågasätter att kandidater bara presenteras med sina namn.

Om HSB Malmö kommer att ta sitt ansvar vet jag inte. Men det lär vi upptäcka ganska snart!

Den 11/10 har HSB Malmö planerat en extrastämma. Jag har skrivit 14 motioner, och om HSB Malmö inte ställer in stämman pga mina motioner så kommer denna stämma att utvisa om HSB Malmö kommer att försöka svartmåla mig som HSB gjorde på årsstämman 2007 med Brf Misteln (för att styra ledamöterna i sin riktning) eller om HSB Malmö kommer att ta motionerna på allvar.

Flera deltagare på HSB Malmös årsstämma 2007 spelade in stämman, och dessa inspelningar är idag värdefulla för att förstå hur det går till på stämmor. De visar hur fel efter fel efter fel begås på stämman, och då inte minst ordförande Alf Gustavssons inledningstal där han kränker Brf Misteln.

En av mina 14 motioner går ut på en sänkning av styrelsens ofattbart höga arvode.
Jag gissar att den inte uppskattas fullt ut av HSB Malmös styrelse.

Styrelsens ordförande har ännu inte bekräftat mottagandet av mina motioner, trots att jag vet att han läst dem. Man kan undra varför...
TILLÄGG: Motionerna har idag, 11/9, bekräftats!

Länk till info om valberedning finns på startsidan


G-I

Också jag vill uppmuntra och gratulera Admin. Vilket jobb du gjort. Imponerande. Hoppas det blr ändringar i HSB-Malmö och på andra föreningar snart.

10/09 2007 (2873) e
    Kommentar av Admin
Tack G-I,
om inte den information jag tagit fram, om valberedningen och arvodena inom HSB Malmö, får fullmäktigeledamöterna att reagera och se till så att det blir rejäla förändringar till det bättre så kan jag nog säga att det finns absolut ingenting som får dessa förtroendevalda att prestera något för de medlemmar som valt dem.

Det värsta är att det är fel i alla led, även i det övergripande HSB Riksförbundet.
HSB Riksförbund bidrar till att ta fram en kod för föreningsstyrning inom HSB, men dels slinker det igenom några helt vansinniga förändringar, och dels följer HSB Riksförbund själv inte något av vad som står i denna kod.

Vilka signaler ger detta?

Om HSB Riksförbund fortsätter att sluta sig som en mussla, vem tror att det ska bli förändringar på alla nivåer under HSB Riksförbund?

HSB Riksförbund
- informerar inte om vad som tas upp på deras stämmor,
- informerar inte vad man kommit fram till,
- presenterar inte vilka motioner som lämnats in från vem,
- lägger inte ut stämmoprotokollen på sin webbplats,
- har en extremt torftig webbplats med ytterst lite information av intresse,
- etc., etc.
HSB Riksförbund kan inte ens presentera ett organisationsschema som stämmer (det är tre år gammalt och inaktuellt både i siffror och i struktur).

Dessutom vägrar flera av de anställda på HSB Riksförbund att svara på frågor från medlemmar (gäller ej förbundsordförande och administrativ assistent).
Mycket frustrerande! De tycks tro att de står över alla och kan bete sig precis hur de vill.

Ett tips är att kontakta HSB Riksförbund;
- Förbundsordförande Kent-Olof Stigh
- VD Eva Nordström
- Infomaster webb och intranät. Chefredaktör för HSB Uppdraget. Jenny Mattsson
- Chefredaktör, Hemma i HSB Helen Ala-Kojola
och kräva att de öppnar upp sig och informerar avsevärt bättre än idag!

För fler kontaktvägar se denna webbsida.

Länk till info om valberedning finns på startsidan


stephan

Jag är imponerad ADMIN.

Om det funnits lilla nobelpriset i bostadsrättsfrågor vore det vikt för Admin.

Jag har just läst en bok av författaren Grisham.
Handlar om en advokat som tjänar multum med pengar hos en av Washingtons största advokatbyråer. En händels gör att han slutar där och ägnar sig åt att hjälpa de 10 000 hemlösa i staden istället.

Det finns likheter mellan Admin och honom.
Som sagt stor eloge ska ni båda ha som bryr ER.

10/09 2007 (2872) e
    Kommentar av Admin
Tack Stephan.
I USA så finns det rätt många "pro bono" advokater, men mig veterligen finns de inte i Sverige, utom när en kändisadvokat tar sig an fall gratis i egensyfte för att försöka göra sig ännu mer känd.

Det jag gör är inget värt så länge inte medlemmarna tydligt visar sitt missnöje med hur det går till. Medlemmarna måste börjar kräva förändringar, de måste vara vakna, men framförallt så måste medlemmarna engagera sig.
Kooperationen bostadsrätter baseras på engagemang. Medlemmar måste välja engagerade styrelser och fullmäktigeledamöter.
I den hierarkiska maktstruktur som finns inom bostadsrättskopoperationen så är val av medlemsrepresentanter grundstenen för att allt ska fungera.
Annars blir det så här illa som jag visat med valberedningen i HSB Malmö.

En usel valberedning ger en usel regionstyrelse, och en usel regionstyrelse ger en usel miljö inom bostadsrätter, men framförallt mindre pengar i var och ens plånbok.

Länk till info om valberedning finns på startsidan


JA

Ärende och motion är samma sak här. Man använder motion i talspråk men skriver ärende i lag och stadgar.

9/09 2007 (2871) e
    Kommentar av Admin


TIPS!
Nu ligger informationen om valberedningen ute.
Du finner den överst bland länkarna på startsidan här
Kom gärna med kommentarer.


Ja till ett öppnare HSB

HSB Malmö har nu lagt ut HSB:s kod för föreningsstyrning som jag efterfrågat under några månader (jag har lagt ut den här tidigare, men jag har velat att även HSB skulle lägga ut den).

HSB Malmö skriver bl.a. följande (kopia av HSB Riksförbunds text) ;
"Bland annat slår riktlinjerna fast att en valberedning bara får föreslå opartiska ledamöter till en styrelse och att den aktivt måste söka efter personer som kan förnya arbetet. På det sättet ska det också bli lättare för medlemmar som vill engagera sig på en högre nivå i styrelsearbete, för att direkt kunna påverka de beslut som tas inom HSB.".
Bra!
Jag måste i och för sig ha missat att riktlinjerna slår fast att en valberedning bara får föreslå opartiska ledamöter, för det känner jag inte alls igen. Det står lite åt det hållet, men kanske inte just ordet "opartiska" (jag kan minnas fel). Men då lämnar detta öppet för väldigt fria tolkningar.

Dock nämner HSB Malmö inget om de andra nämast katastrofala förslag till stadgeändringar som tas upp i HSB:s kod för föreningsstyrning, och alla medlemmar i Sverige får verkligen hålla tummarna för att deras regionförening inte klubbar igenom dessa helgalna stadgeändringar.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:35:56 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: