Sida: << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Siamak
E-post

Hej! Finns det någon som känner till duktiga jurister i Malmöområdet som kan hjälpa oss med tvist som uppstått med styrelsen? Detta har redan uppmärksammats i media (svt Plus och Sydnytt) dock utan positiva resultat. Tacksam för hjälp

18/01 2008 (3342) e
    Kommentar av Admin
Många undrar om tips på advokater, men det finns tyvärr inga advokater som specialiserat sig på att hjälpa boende.

Är det historien om vattenskadan?

Jag har en lista med advokater (som i alla fall arbetar inom området) på min webbplats.
Se inlägg 3295.


Myggan
Hemsida

Interna strider i styrelsen har lett till att ordföranden för HSB Malmö, Alf Gustafsson, nu lämnar sin post eftersom han inte längre har styrelsens förtroende.

Ordförandeskapet tas nu över av viceordföranden Maj-Britt Thulin.

Klicka i bollen.
Lyssna på Maj Britt om varför Alf avgick.

18/01 2008 (3341) e
    Kommentar av Admin

Och nu kom det äntligen ett litet livstecken från HSB Malmö.

"Pressmeddelande 18 januari

Alf Gustavsson har igår eftermiddag skriftligen meddelat att han med omedelbar verkan avgår som ordförande och ledamot i HSB Malmös styrelse.

Under 2007 har styrelseledamöterna haft synpunkter på ordförandens hantering av sitt uppdrag och har vid ett flertal tillfällen både enskilt och i grupp meddelat honom detta.

Den utlösande faktorn till det bristande förtroendet för ordföranden är att ordföranden och HSB Malmös verkställande ledning avseende VD:s anställningsvillkor ingått ett avtal, som styrelsen inte godkänt. Styrelsen har påbörjat omförhandling i positiv anda, och VD har styrelsens förtroende.

Vi vill med denna information vara öppna mot våra medlemmar. Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Maj-Britt Thulin, vice ordförande, 0730-48 08 73

Bengt Skånhamre 2008-01-18


Jaha, då vet vi.

Sveriges helt ojämförbart högst betalda HSB-VD, Lars Danielsson, har lurat medlemmarna på ännu mer pengar!

Avsätt Lars Danielsson genast !!!


SR skriver;

"Oenigheten gäller det avtal med nya förmåner som Alf Gustafsson tecknade med HSB Malmös vd i somras utan att de andra i styrelsen kände till det.

Avtalet hölls hemligt och när styrelsen fick kännedom om det i december krävde de att avtalet skulle rivas upp. Sedan Alf Gustafsson fråntagits sina befogenheter valde han på torsdagen att avgå.

- Det här är ett beslut han tagit själv. Han har själv valt att avsluta sina uppdrag, säger Maj-Britt Thulin, viceordförande."

Vad är detta för en mygelorganisation?
På webbsidan http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm har jag tidigare skrivit bl.a. följande;

Sveriges högst betalda VD


Vem är då Sveriges högst betalda VD inom HSB?
Jo, Lars Danielsson, HSB Malmö, leder överlägset med 1.871.000 kr i fast lön (totalt minst 3,4 mkr år 2006).

Av de förmåner som redovisats (utöver t.ex. 1,4 mkr i pensionskostnader för 2006) tillkommer sedan 89.000 kr (ingen information om vad detta avser).

Hur oväntat var detta?

Omedelbart efter sin anställning så höjde VD:n sin lön med 180.000 kr

"Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, med en årslön om 1.692.000 samt förmån av fri bil. HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet. VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande lönen inklusive förmåner. Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara (min kommentar: praktiskt om HSB Malmö går i konkurs) genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut. Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid anställningens upphörande. Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner."

Som alla kan se så har Lars Danielsson inte bara överlägset högst lön, utan även de mest fördelaktiga förmånerna. Tack för detta, styrelsen (som är uppbackad och skyddad av valberedningen). Spendera gärna fritt våra pengar precis hur ni vill!

Se Årsredovisning HSB Malmö, 2006.

Not.
Under 2003 så låg lön och ersättningar till styrelse och VD på 1.155.000 kr (sociala kostnader på 588.000 kr varav pensionskostnader på 178.000 kr).

Tre år senare har dessa 1,7 mkr höjts till 5,6 mkr enl. årsredovisningen.

Vad fick medlemmarna för dessa extra 3.900.000 kronorna?Har HSB Malmös alla revisorer sovit sig igenom sitt uppdrag?

Hur kan både styrelse och revisorer vara helt ovetandes om Alf Gustavssons och Lars Danielssons skumraskaffärer?

Varför arbetar inte styrelsen nu i medlemmarnas intresse och börjar söka efter en ny VD som är ärlig och kompetent för sitt uppdrag, och som inte bara är ute efter att plocka medlemmarna på så mycket pengar som möjligt?

Att styrelsen håller på att försöka "omförhandla" löser väl ingenting?
Det kan givetvis inte finnas en enda medlem inom HSB som efter detta har kvar det minsta förtroende för Lars Danielsson???

Sedan understryker Maj-Britt Thulin att Alf Gustavsson själv valt att avgå för det som hela styrelsen försökt hemlighålla för medlemmarna in i det längsta.

Det finns inte ens tillräckligt med stake i den kvarvarande delen av styrelsen att avsätta en ordförande som fuskar på detta allvarliga sätt som han gjort!

Styrelsen har också lurat medlemmarna rejält i en annan fråga.
HSB Malmö skriver här och var (bl.a. i årsredovisningen, om jag minns rätt) att det tagits fram rutiner efter Johnny Örbäcks skumraskaffärer så att det inte längre skulle vara möjligt att lura och bedra medlemmarna på deras pengar.

Tydligen går detta fortfarande alldeles utmärkt!

Varför tycks det inte vara en enda som ens överväger att åtala Alf Gustavsson och Lars Danielsson?

Lars Danielsson spelade helt oskyldig och ovetandes i inledningen av detta lilla drama.
Men nu vet alla vad detta egentligen är för en person!

Maj-Britt Thulin skriver;
"Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar."

Tycker styrelsen verkligen att de gjort det som är bäst för medlemmarna?
- Revisorerna har inte informerats.
- HSB Malmö blev av med sin inkompetenta ordförande först genom att han avgick själv, och inte genom att styrelsen hade stake att omedelbart själva avsätta honom.
- Styrelsen har väntat in i det längsta med att informera medlemmarna.
- Styrelsen förstår inte att Lars Danielsson inte kan få sitta kvar efter detta.
- Vid varje tillfälle så är det media som informerat medlemmarna i stället för att styrelsen först gått ut med information.
Media har mer eller mindre tvingat fram den lilla information som medlemmarna fått.
- Etc., etc.
Är detta vad som är bäst för medlemmarna, enligt styrelsen?Goran


"Övriga styrelsen hade för avsikt att bland annat ta ifrån mig min rätt att kommunicera utåt säger Alf Gustavsson till Sydsvenskan."

Kvarvarande styrelseledamöter Maj-Britt Thulin , Maria Bengtsson, Anders Lundberg, Olle Strand, Henric Lellky hade samtliga sina mobiler avstängda och hemma hos Giovanna Brankovic svarade en anhörig, som snabbt förklarade att hon inte vill prata med Sydsvenskan. Tystnaden breder ut sig i HSB Malmö !
När kommer anledningen till krisen i styrelsen och vem berättar ?18/01 2008 (3340) e
    Kommentar av Admin

Styrelsen har tydligen tagit sig sovmorgon idag.

Men det visar tydligt på hur handlingsförlamad denna styrelse är.

Utan sin maktfullkomliga styrelseordförande så tycks de (lite elakt) springa runt som förvirrade höns utan att veta vad de ska ta sig till.

Att de inte ens kan formulera ett pressmeddelande innan alla andra redan informerat om ordförandens avhopp är riktigt skrämmande.

Om de inte blixtsnabbt nu kommer ut med ett pressmeddelande och i detta pressmeddelande ger en fullständig redoogörelse för bakgrunden till styrelsekrisen så tror jag inte det kan finnas en enda medlem i HSB Malmö som kommer att ha förtroende för någon av dessa ledamöter.

Vad gör valberedningen?
Det är väldigt, väldigt tyst från dem?
Har de också hoppat av, allesammans?
Off Topic

Jag kan bara inte låta bli att nämna en reklam som jag hört nu på radion under ett år eller längre (102.6, 104.7 i Malmö).

Det är en mäklare, och det låter så här.
"Hos oss lovar vi aldrig mer än vad vi kan hålla, och därför kommer våra kunder nästan alltid tillbaka".

Är det positivt att kunderna nästan alltid kommer tillbaka. Varför kommer de tillbaka? Var de så missnöjda med sitt köp? Kommer de tillbaka för att klaga?


Myggan

NV Götaland håller på och bygger bostäder.
Vart vänder man sig för att få reda på totalpriset för detta bygget?
Medlemmar har rätt att få veta eller?

17/01 2008 (3339) e
    Kommentar av Admin

SENASTE NYTT !!!

Alf Gustavsson på HSB Malmö lämnar sin post med omedelbar verkan !!!

Maj-Britt Thulin blir tillförordnad styrelseordförande.

Jag informerar om detta innan HSB Malmö själv gör det (se HSB Malmös tomma webbplats)!

HSB-ordförande avgår efter maktkamp

"Övriga styrelsen hade för avsikt att ta ifrån mig min attesträtt, min rätt att teckna firma och min rätt att kommunicera utåt. Då är loppet kört, säger Alf Gustavsson till Sydsvenskan."

Jo, det får man väl ändå tacka resten av styrelsen för. Det låg naturligtvis i övriga delar av styrelsens eget intresse att göra detta. En ren överlevnadsfråga. Inte minst efter hur HSB Malmös styrelse hanterat klandret av årsstämman. Alf Gustavsson skulle naturligtvis ha stoppats för länge sedan. Han har skadat HSB Malmö minst lika mycket som Johnny Örbäck.

Men nu kommer chocken !!!

SDS skriver;
"Sydsvenskan sökte torsdag kväll alla de sex styrelseledamöter som har uttalat misstro mot Alf Gustavsson. Det handlar förutom Maj-Britt Thulin om Maria Bengtsson, Anders Lundberg, Olle Strand, Henric Lellky och Giovanna Brankovic.
Sydsvenskan lyckades inte få kontakt med någon av dem.

Hemma hos Giovanna Brankovic svarade en anhörig, som snabbt förklarade att hon inte vill prata med Sydsvenskan. Hela den övriga styrelsen hade mobilerna avstängda, eller svarade inte.
Vad den nya styrelsen vill med maktövertagandet förblir därför ovisst.
"

Är Turning Torso någon jäkla tomteverkstad, eller vad är detta?
Om inte detta är dödsstöten även för resten av HSB Malmös styrelse så vet jag inte vad det ska vara!

Om det är någon av de kvarvarande som till slut kommer att våga ta bladet ur mun, är det någon som då tror att de kommer att ha vett att göra det enda rätta och informera i detalj om orsaken till styrelsekrisen?

De lär ändå aldrig komma undan med detta. Varför dra ut på det?
Det torde vara HSB NV Götaland som är skyldig att svara på dina frågor om detta.

Även fullmäktigeledamöterna i din brf ska veta detta (men den information som de har går sällan vidare till medlemmarna).


Off Topic

HSB Malmös stadgegrupp har nu lagt ut sitt förslag.

Det tog mig mellan 4-6 sekunder att hitta den första punkten som fick mig att studsa till i min nya mysiga kontorsstol.

"Föreningen skall tillämpa den kod för föreningsstyrning som HSB Riksförbunds stämma beslutat om".

Kopierad rakt av från den mest odemokratiska delen av HSB; HSB Riksförbund.

Om man kan göra ett generalfel här så är det just att föra in denna text i stadgarna.
Är det något som kommer att skapa problem så är det just detta!
Jag kan inte se att det är möjligt att göra ett större misstag än detta, och jag vet därför inte om jag vågar läsa resten.

Har nu läst igenom allt.
Förutom den hemska punkten jag nämnde ovan så ser det väl inte så pjåkigt ut.
Där finns några justeringar som måste göras för att få bort den traditionella luddigheten i HSB-stadgar, men annars rätt ok. Någon enstaka märkligt stadgeändring finns. Glädjande är de ändringar som kommit till pga Brf Mistelns klander. Dock är det inte särskilt stora förändringar och det finns en hel del till att komplettera med, men det har ju alla HSB-malmö:iter nu en månad på sig att komplettera med. Det är mycket, mycket, mycket som saknas i stadgarna.

Och motioner kan man putta in fram till den siste januari.


Fredde

Ja, om styrelsestolarna är till salu så borde nog den första platsen som säljs vara ordförandens.

Arvodet till styrelsens ordförande är på nästan 200.000 kr om jag minns rätt från SDS. Wow!!! En nätt extrainkomst, så man kan kanske ha viss förståelse för att han biter sig fast och vägrar avgå trots att alla andra vill bli av med honom. Men det måste lätt vara värt 200.000 att få honom utbytt!

17/01 2008 (3338) e


Goran

Med anledning av artikel i SDS.

Är Turning Torso till salu?

Det är inte jag som avgör, det är en styrelsefråga, säger vd Lars Danielsson.

Med tanke på den turbulens som råder i styrelsen så bör nog stämman avgöra frågan om försäljning , eller hur ?


Allt är till salu men jag vet inte vid vilken prisnivå. I de styrelsemöten jag deltagit i har frågan inte varit aktuell. Turning Torso är till stor glädje både för HSB och regionen, säger HSB Malmös styrelseordförande Alf Gustavsson.

Det är möjligt att det är till glädje för regionen och styrelsen i HSB Malmö-men för medlemmarna
är det nog en aning tveksamt. Allt är till salu ?
Vad kan en styrelseplats kosta tro ?


17/01 2008 (3337) e


Myggan
Hemsida

Klicka i bollen

Sälj omedelbart innan marknaden backar mer än den redan har gjort.
Redan backat 8-9% i malmö.
Rädda hem en del av pengarna som MEDLEMMARNA har förlorat.

17/01 2008 (3336) e
    Kommentar av Admin
Lurigt formulerat av HSB Malmö.

Turning Torso överstiger produktionskostnaderna?

OK, det är väl bra, men ännu bättre hade det varit om produktionskostnaderna överstigit alla kostnader för Turning Torso.


stephan
Hemsida

Senaste nytt på Sesamsök på Borevision.

"Hemsida ifrågasätter maktfullkomliga styrelser"

Snart ett år sedan.

Ja tyst det är i husen om HSB och sina kompisar.


BoRevision

Ingen har skrivit i dessa spalter på länge om BoRevision. Som alla vet var det tidigare ett dotterbolag till HSB (någon skillnad nu? Det är ju samma människor som arbetar där)
För ett år sedan "köpte" VD:n och några till bolaget.
Dyrare, billigare, båttre, sämre? Ja fågetecknen är många som jag ser det.
Själv har jag skrivit cirka 50 brev och talat om förskingring, och andra "busfasoner från styrelsen i brf väduren, men inget är besvarat. En gång fick jag till svar från VD:n att "jag har skickat ditt ärende vidare". till papperskorgen kan man undra.
När jag skrivit har jag adresserat till hela bemanningen i Stockholm. men där lär det tydligen "regna hela tiden".

Snälla skriv om era erfarenheter om "det nya BoRevision"

16/01 2008 (3335) e


Misteln


Vi ställde den 11 januari nedanstående fråga till Kent-Olof Stigh , ordf. i HSB Riksförbund med anledning av motionsrätten för alla HSB medlemmar i hela Sverige.

Vår avslutande fråga gäller alltså om HSB Riksförbund tänker informera alla medlemmar om att lämna in motioner till den HSB region där man är medlem och om deras rättighet att via motioner vara med och påverka och förbättra ?

Det är med stor glädje vi noterar att Nordvästra Götaland på sin hemsida lämnar information om just detta. Det vore dock önskvärt om HSB riksförbund gick i täten med denna information till medlemmar i HSB i hela landet.

Varför agerar du inte Kent-Olof ?

Med vänlig hälsning
Bo Linde / Fredrik Löfvall
Brf Misteln

Vi kan bara konstatera att tystnaden är total och att någon information från riksförbundet inte synts till. Demokrati och öppenhet bland mycket annat står det talat om i HSB:s nya koder. Tomma ord ?


16/01 2008 (3334) e


stephan

HSB
Uttalandet från HSB:s ledamöter med Affe i spetsen.

"Den verkställande ledningen i HSB påpekar att trots den uppkomna situationen kommer verksamheten att pågå som vanligt."

Har ni tänkt på vad det uttalandet egentligen säger?
Jag tänker på att det kommer att gå på "kryckor", som det alltid har gjort? 1 1 1


14/01 2008 (3330) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 14:29:08 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: