Sida: << | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


myggan

Så var det då dags för höja avgifterna igen då!
Uppvärmning+5.5%
Vatten och avlopp+4,5%
Renhållning 19,7%
El+50%
TV-avgifter+8%
Minskat räntebidrag med drygt 200 tkr
Samt kostnader för granskningsman.
Detta sammentaget gör att vi den 1/1-07 får en höjning med 5%


28/11 2006 (1477) e
    Kommentar av Admin

Kanske läge för att skriva en motion i stil med DENNA?
Inlägg i ämnet har flyttats hit:

En annan mygga (IP: 212.3.30.130) - 1491

Jag vill minnas att månadsavgiften inte höjts sedan 2003 pga av föreningens ökade kostnader. De senaste höjningarna gjordes enbart för att finansiera balkongrenoveringen och inglasningen och har inget att med detta att göra. Det beslutet togs dessutom av medlemmarna på en extra stämma.


Myggan - 1492

"Jag vill minnas att månadsavgiften inte höjts sedan 2003 pga av föreningens ÖKANDE kostnader"
Vad menar du?
Fattar inte vad du menar.
Kan du förklara?
Siffrerna jag nämner kommer från "Myggnytt" som vi alla har fått i brevlådan.
Höjning fick vi januari-03 med 5%
sen en höjning juli-06 pga balkongerna och nu i jan.07 blir det en höjning med 5%


Admin

TIPS OM PLUS

Efter dagens program av SVT:s granskande magasin Plus så startar SVT en chat.

Där kan du önska vad du vill att Plus ska ta upp framöver.

Kanske t.ex. om förekommande problem i brf:er?

27/11 2006 (1476) e
    Kommentar av Admin
Chat-möjligheten är nu borta.
Det förekom någon form av "screening" av moderator, vilket märkligt nog gjorde att i princip inga förslag om vad programmet skulle ta upp framöver förekom (vilket annonserades som anledningen till chatten). Det handlade mest bara om Sverker personligen.
Men man kan ju kontakta Plus på andra sätt.


stephan

Utdrag ur bostadsrättslagen

kapitlet §15

Särskilda villkor för vissa beslut15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464).


Bäste Länsstyrelsen. 20061127

Bostadsrättsföreningens styrelse i Brf Väduren har under de senaste åren frångått lagar och stadgar ett flertal gånger. Bland annat har man gjort en till och ombyggnad av ventilationssystemet för cirka 10 000 000kr utan att hämta in beslut från en föreningsstämma, vilket framgår av ovan utdrag att så ska ske.

I den entreprenaden byttes ocks Ballofixer vilket även det ska beslutas av stämma då det tillhör den boendes förplikterser enligt lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Föreningens stadgar säger ej heller annat. (de boende som installerat egna ballofixer har härmed ej fått någon ersättning för sin investering, vilket man på en stämma ska ha möjlighet att begära.

Just har det påbörjats en större tillbyggnad på föreningens mark utan varelse stämma eller information till de boende.

Jag åberopar att Länsstyrelsen genast stoppar detta ärende och ber styrelsen för Brf Väduren följa bostadsrättslagen enligt ovan utdrag.

Då jag inte vet vad som byggs kan jag inte redovisa mer utförligt här.

Fastighetsbeteckningen som bebyggs heter Söderby 2:9.

Brf Väduren

org nr.712400-2192

Vädurens gata 226

136 63 Haninge.

Anmälare:

Stephan Sundling

xxxxxx-xxxx

Vädurens gata 234

136 63 Haninge

Medlem i föreningen med lägenhet 533.

JAG ÄR NU SÅ URBOTA TRÖTT PÅ DENNA STYRELSE ATT JAG KOMMER ANMÄLA ALLT. JAG HAR ÄVEN UPPTÄCKT ATT DETTA SETT ÄR ETT AV DE FÅ MÖJLIGHETER JAG HAR DÅ STYRELSEN NU INTE SVARAT PÅ ETT ENDA BREV FRÅN MIG DET SENASTE ÅRET. jAG FÅR LITE REPONS FRÅN EN OCH ANNAN BOENDE SOM TYCKER ATT STYRELSEN BÖR "HÄNGAS UT" DÅ DE UPPFÖR SIG SÅ LÅNGT IFRÅN ALLMÄNNA REGLER SOM EN STYRELSE VALD AV MEDLEMMARNA SKA GÖRA.


Länsstyrelsens svar:
"Hej Stephan,

Efter meddelande från Susanne Mellberg på Länsstyrelsens bostadsenhet, vill jag nedan förmedla följande information.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen. I de fall en föreningsmedlem är missnöjd med styrelsens arbete är medlemmen – såvitt inte föreningens stadgar anger något annat - hänvisad till att vid årsstämma yrka att styrelsen inte skall beviljas ansvarsfrihet, samt att vid fastighetsdomstol föra talan om skadestånd till föreningen mot styrelsen alternativt enskilda medlemmar av styrelsen. Fastighetsdomstolen för hela Stockholms län finns vid Stockholms tingsrätt.

De övriga medel föreningsmedlemmar kan använda sig av är att begära att Länsstyrelsen skall förordna en särskild granskare och/eller minoritetsrevisor att granska vissa angivna förhållanden.

Förslag om utseende av särskild granskare och/eller minoritetsrevisor skall framställas på en bolagsstämma där revisorsval skall ske (om yrkandet avser minoritetsrevisor) eller förslaget enligt kallelsen till bolagsstämman skall behandlas. I de fall ett förslag om utseende av särskild granskare skall behandlas, skall på stämman även framställas och behandlas de speciella förhållanden, förvaltningsåtgärder och/eller räkenskaper som granskaren skall granska (det s.k. granskningstemat).

Om förslaget på stämman biträds av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att en särskild granskare/minoritetsrevisor skall utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra en sådan framställning till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig, innan den utser särskild granskare och/eller revisor.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning
Elisabeth


Vart man vänder sig har man ändan bak?


KAN MAN VARA LÄNGRE FRÅN VERKLIGHETEN?.
Jag är i alla fall glad att få ett svar

Mitt svar:

Kan jag tolka dig annat än att styrelsen kan göra många mindre överträdanden mot lagen utan att någon kan protestera på annat sätt än det du beskriver?
Detta med om och tillbyggnad tar HSB upp på alla kurser att styrelsen får inte besluta om tillbyggnad utan stämmobeslut. Vart går gränserna. Kan styrelsen bygga ett nytt hus och utöka verksamheten, för att senare om någaon klagar säga att det tänkte vi ta upp på nästa stämma??

SVAR
Hej Stephan,
Jag har angett de möjligheter som lagen ger medlemmarna. Om det förhåller sig så att en styrelse inte följer lagen, kan medlemmar plädera för och torde även kunna ha framgång med ett yrkande om att styrelsen inte skall beviljas ansvarsfrihet. Är det vidare så att det finns ett särskilt förhållande eller någon särskild åtgärd som eventuellt strider mot lag eller stadgar eller på annat sätt är klandervärd kan en särskild granskare förordnas för att granska detta förhållande. Resultatet av en sådan granskning kan eventuellt, och om föreningen så beslutar, leda till en skadeståndstalan mot styrelsen eller enskilda medlemmar av styrelsen.
Är det vidare så att föreningen är medlem i HSB och styrelsen enligt din uppfattning agerar i strid med HSB:s gemensamma regelverk, kan det kanske vara en idé att kontakta HSB för att diskutera saken.
Med vänlig hälsning
Elisabeth
Länsstyrelsen

27/11 2006 (1475) e
    Kommentar av Admin
Stephan, jag tog mig friheten att redigera ditt inlägg genom att ta bort ditt personnummer.
Även om det var ditt eget personnummer som du själv la ut så är jag av åsikten att personnummer aldrig ska läggas ut på nätet (trots att det nu tillkommit ett antal sajter som lämnar ut inte bara hela personnumret för alla svenska medborgare, utan även andra personliga uppgifter som kan uppfattas som känsliga).

Hoppas det var ok.


Din förenings styrelse har anammat HSB:s strategi i att inte besvara skrivelser, och det är en lätt utväg för en styrelse som inte klarar av att bemöta åsikter eller kritik.

Men konsekvensen blir ju gärna, som i ditt fall, att man då går andra vägar i stället.
Det är trist att kommunikation saknas i vissa föreningar eftersom allt hade blivit så mycket lättare och bättre om man kommunicerar med varandra.

Men för styrelser som inte vet vad de håller på med så är det naturligtvis enklast att stoppa huvudet i sanden. Tyvärr finns det inte så mycket (även om det finns en del) stöd i lagar/stadgar som ger medlemmarna rätt att få svar på frågor. Det måste nog till en förändring här.

Att "hänga ut" en styrelse offentligt som beter sig illa bör vara den i princip sista utvägen man väljer. Dvs om alla andra möjligheter är uttömda. Tyvärr är det nästintill omöjligt att engagera medlemmar i en förening. Med nuvarande system (där HSB m.fl inte står på medlemmarnas sida, utan i stället är till 100 % på styrelsens sida, oavsett omständigheterna) lyckas man som regel med detta endast i lägen då det ändå är försent att rätta upp begångna fel. Men annars bör man försöka få övriga medlemmar i föreningen att förstå allvaret och att det kan kosta varje medlem stora pengar när styrelsen begår felaktigheter/misstag.

PS.
Själv har jag löst problemet med att styrelsen inte svarar på frågor genom att lägga ut allt i form av motioner i stället. Med andra ord så bevaras styrelsens bristfälliga agerande och tabbar näst intill för evigt i arkiven (för framtidens forskare). Att styrelsens (med namngivna ledamöter) tabbar dokumenteras på detta sätt borde få den mest odemokratiska styrelse att tänka till lite.


Det är bara att konstatera att man som enskild medlem är tämligen maktlös mot de felaktigheter som begås i en styrelse. Man måste i princip vara 10 % av medlemmarna för att ha en chans att göra sin röst hörd.

Det är det av HSB (mf.l.) uppbyggda tröga systemet som gör att det är så svårt att komma till rätta med styrelser som missköter sitt uppdrag, medan det å andra sidan är så lätt att få en förening till att gå i graven.


myggan

stephan:

Vi utgår helt ifrån att styrelsen nyttjar all juridisk hjälp dom kan få.
Klart detta kostar pengar, men det är jy något dom får betala själva om granskningsmannen hittar något begånget fel.
For OM granskningen visar att det har begåtts fel så följer ju en stämningsansökan med automatik och där kommer ju styrelsen att krävas på skadestånd och då tar man ju med alla orsakade kostnader.
Men vi får då innerligt hoppas att granskningsmannen kommer fram till att: "Inget att anmärka".

Det var du som var bra på klander eller?
Skulle uppskatta om du kunde maila mig. Har en del frågor som vi behöver hjälp med.


24/11 2006 (1471) e


JA

Likabehandlingsprincipen innebär inte alltid att alla medlemmar skall behandlas exakt lika. Det är snarare så att lika ska behandlas lika, dessutom ska åtgärden också vara ägnad att bereda medlem eller annan otillbörlig fördel, till nackdel för föreningen eller medlemmarna.

Det går ju som sagt inte att jämföra det faktum att barn får en lekplats med att vuxna inte får det, så länge det inte är otillbörligt. Däremot bör t ex alla barn, alla pensionärer få samma möjligheter.

Ett annat exempel är att man ljudisolerar lägenheter på bottenplanet mot bilvägen men inte gör det med vindslägenheter, de senare är ju inte jämförbara (om de inte också är störda) med de tidigare. Det kan dock tänkas bli otillbörligt om det skulle röra sig om en onormalt "lyxig" isolering eller om man passar på att åtgärda annat i lägenheterna som inte föranleds av ljudstörningen.

Men, denna regel ger stora möjligheter till olika slut genom olika argument och det går inte att dra upp några generella och absoluta regler utan vad som gäller är att man bedömer saken i det enskilda fallet.

Mig veterligen har HD endast prövat likhetsprincipen vid tillämpning i bostadsrättsföreningar två gånger, 1989 och 1998.

24/11 2006 (1469) e
    Kommentar av Admin
De två fall du tänker på där HD prövade likhetsprincipen i bostadsrättsföreningar, känner du till vad utslagen blev?

Det enda fall jag känner till är den f.d. HSB-föreningen S:t Erik, men det var ett lite speciellt och annorlunda fall (avseende HSB:s avgäld) i hovrätten.

denna länk står det bl.a. följande;
S:t Erik gick vidare till hovrätten, som bland annat konstaterade att betalning av avgälden inte var något brott mot likhetsprincipen. Enligt denna får en förenings organ (stämma och styrelse) inte behandla medlemmar olika, såvida det inte är sakligt motiverat. Man får alltså inte gynna eller missgynna vissa medlemmar på ett illojalt sätt. Likhetsprincipen hindrar dock inte en förening från att anta stadgar som gynnar vissa medlemmar på andras bekostnad.

Jag finner hovrättens uttalande något märkligt (och luddigt), men det är viktigt för alla att känna till att domstolar mycket väl kan uttala sig om saker de inte känner till... eller att domstolar ofta gör personliga bedömningar/tolkningar av lagar (det är så rättssystemet är uppbyggt).

Men om du menar att det är ok att medlemmarnas pengar utnyttjas till en av styrelsen utvald grupp, som i det här fallet enbart pensionärer, så kan styrelsen alltså även bestämma att medlemmarnas pengar (utan ens övre gräns) ska läggas på party för t.ex.
- enbart manliga medlemmar,
- enbart 20-åriga medlemmar, eller
- enbart de som röstat på styrelsen på årsstämman
?

En lekplats eller isolering är ju en värdehöjande investering för hela föreningen, men är en fest för en av styrelsen utvald grupp att betrakta som en sådan (där definitionen, precis som Stephan säger, av "pensionär" dessutom kan variera och bli omöjlig att kontrollera, med mindre än att man bara lägger in en viss åldersgräns i definitionen)?

Precis som du säger så lämnar likhetsprincipen öppet för många olika slut, varför varje ärende tyvärr måste prövas var för sig (jag har därför en viss förståelse för att domstolar anstränger sig för att i mesta möjliga mån avvisa ärenden med stöd av "prövningstillståndet"... även om jag tycker att det är beklämmande, eftersom det oundvikligen leder till en viss rättsröta).


stephan

fråga till Myggan

Har du fått några indikationer om styrelser använder/kommer att använda föreningens resurser till advokatkostnader för att "skydda styrelsen". Jag vet att styrelsen lagt ner mer än 50 000kr på advokater för att de skulle hjälpa styrelsen med olika skrivelser till länsstyrelsen avseende granskning av styrelsens verksamhet under 3 senaste åren.

Men det är ju detta med Bostadsrättsalgaen och hemligheten med styrelseprotokoll, de kan använda föreningens medel ända till någon i styrelsen eller kommande styrelser inser att så ska det inte gå till.

Granskning sker ju för att ifrågasätta styrelsens användande av förenings medel. Vilket gör att om de har gjort ett eller annat fel måste man ju be om ny granskning för att de försökt skydda sig med medlemmarnas pengar. Börjar bli bökigt det här?

Ta Maj tillexempel, här kan det hänt att styrelsen bett HSB, eller advokat/jurist mot betalning undersöka möjligheterna att "bli av med henne".

Nu när hon fick rätt bör ju då dessa kostnader betalas av de skyldiga och inte av henne själv som nu troligen är fallet?

Vem kom först hönan eller ägget?

24/11 2006 (1468) e


Therese Wallin

Vi har fått vårt brevinkast intryckt av brevbäraren så att det går inte går att stänga det ordentligt. vi har varit i kontakt med posten och de sa att det ligger på föreningen och vi undrar nu om det ligger på vårt ansvar eller föreningen att fixa brevinkastet. Så en sak till utvändig skötsel som tex rengörning av stuprännor vem ska göra det vi själva eller fastighetsskötaren?

24/11 2006 (1467) e
    Kommentar av Admin
Jag tror det är så här. Det bör vara postverket som ska ha i uppgift att rätta till detta, såtillvida problemet inte går att hänföra till normalt slitage (brevlådor har ju en begränsad livslängd).
Kan dock vara svårt att bevisa att brevbäraren brukat så mycket våld att denne orsakat att brevlådan (som måste kunna tåla rätt mycket) gått sönder, så jag tror det blir närmast omöjligt att få rätt där, varför jag inte skulle rekommendera att ens försöka ställa krav på postverket.

Annars är dörren i gränslandet för vem som ska ta ansvar, och det finns inga klara regler. Dörrens utsida är föreningens ansvar, men det lämnas fritt för fria tolkningar av vad detta innebär i praktiken. Och det blir inte lättare av att brevlådan går från utsida till insida.

Om inte er förening har skrivit in något tillägg om detta i stadgarna (vilket jag gissar att få eller inga föreningar gjort, tyvärr) så finns det alltså inget regelverk för detta varken i stadgar eller i lag.

Angående din andra fråga.
Jag förutsätter att ni bor i bostadsrätt i någon form och då ligger rengöring av stuprännor på föreningens ansvar (om det inte reglerats på avvikande sätt i era specifika stadgar), dvs det är styrelsens uppgift att se till så att detta sköts. Rent praktiskt ska er fastighetsskötare fixa denna uppgift, men styrelsen är fastighetsskötarens chef.

Huvudregeln är; utvändig skötsel = föreningens (styrelsens) ansvar.


G-I

Lagbrott?
Jo, du tänker på att styrelsen ska behandla medlemmarna på likvärdigt sätt? Men ofta får barnen lite extra (lekplatser, mm). Är det lagbrott om ALLA pensionärer är inbjudna?

23/11 2006 (1466) e
    Kommentar av Admin
En intressant fråga. Var ska gränserna dras egentligen för likhetsprincipen? Någonstans måste det ju finnas en gräns... kanske jag hade fel i vad jag sa att likhetsprincipen var en ganska unikt tydlig lag?

Jag är ingen jurist, men en fest där alla medlemmars pengar används för en utvald grupp i föreningen borde vara långt över gränsen för likabehandling. Inte minst eftersom det handlar om en uppenbart stor summa pengar (om det inte är knytkalas?).

Lekplatser för barnen är ju trots allt något som gagnar hela föreningen på olika sätt. På samma sätt som t.ex. motionsrum, trots att alla kanske inte motionerar (ej heller till stämmor, tyvärr), etc.

Om det är en fest enkom för pensionärer så kan man ju ha en fest för enbart män...eller en fest för enbart de födda 1976... eller en fest enbart för de som röstat in styrelseledamöterna?

Någon som har en idé över var gränsen går för "likabehandling"?

PS.
Med anledning av efterföljande inlägg så kan jag nämna att de idiotiska reglerna för dörrarna kan generera vad jag skulle vilja beskriva som ett tydligt brott mot likabehandlingsprincipen.
Om styrelsen låter "måla" om dörrarna till dem som inte bytt ut sina dörrar, varför ska övriga medlemmar, som kanske lagt ner stora summor pengar på nya säkerhetsdörrar, betala för underhåll av de andras skruttiga dörrar?

Behövs det stadgeändring, eller?


stephan

lika för alla?

Jag har tidigare skrivit om vädurens enda fritidaktivitet, pensionärscafe öppet 1 dag 2 timmar i veckan och där en kaffe med bulle är beräknad till en kostnadssumma av mer än 60 kr.

Bara att de 2 från styrelsen som kokar kaffet tar ut varsin tusenlapp i arvode för dessa 2 timmar är magstarkt, lägg därtill en nyrenoverad lokal för någon halvmiljon som inte används mycket mer än dessa 2 timmar i vecka så förstår Ni kaffe/bullpriset.

Nu har information gått ut till pensionärer om att det ska hållas julbord den 15 och 17:onde december.

Om jag är avundsjuk att jag inte nått pensionsålder? Nejdå men vad är en pensionär? Och vore det inte bra om man "tänkt efter före".
Jag tror mig kunna gissa mig till att de 12 "elitpensionärerna" kommer men det blir banne mig inte ens lika många från den övriga pensionärsgruppen som är kallade som kommer. Några har ju en gång blivit utfrysta från cafet. Pensionärer kan vara som barn "ganska elaka mot varandra" Om jag har något emot pensionärer? Inte det minsta, men gillar rättvisa.

23/11 2006 (1465) e
    Kommentar av Admin
Vet inte om jag fattat dig rätt, Stephan, men om styrelsen gått ut med ett separat erbjudande om julbord endast för pensionärerna i föreningen så är detta ett lagbrott så det ryker om det.

Det finns inte mycket som styr styrelsens arbete, men om det är något som är ovillkorligt och dessutom ovanligt tydligt för att vara lag, så är det likabehandlingsprincipen.

PS.
Stephan, vi väntar med spänning på resterande delar av el-historien !


Pingvin

Admin:

Angående 75% närvaro diskussionen:

Det hela är rätt enkelt. Det är bara att påminna medlemmarna att om det skiter sig så kan det bli dyrare avgifter som följd. Och när det gäller dyrare avgifter då är de fasens väldigt intresserade att vara med och påverka så att det blir så bra som möjligt för deras del och således allas del.

Man vet ju själv hur man resonerar när man märker att det finns risk att prylar man är beroende av går upp i pris (hänvisar till en viss höjning av snuset efter nyåret... 3 )23/11 2006 (1462) e
    Kommentar av Admin
Inget dumt tips... men frågan är om det räcker?

Om vi tar som exempel Myggan 2 i Trollhättan (som Myggan tipsade om) så måste medlemmarna känt till att det var en 25% höjning av avgiften på gång, men inte ens det drog särskilt många till stämman.

Alltför många medlemmar tror att det löser sig ändå, och alla frågor kommer säkert de (den minoritet) som går på stämman att fixa så att det blir bra.

Ska mitt pris gå upp i pris efter nyår???
Har missat detta. Grr... jag vill inte att min enda last blir dyrare.... men om motsvarande höjning sker på cigaretter så kan jag väl acceptera det 3

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 15:24:54 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: