Sida: << | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Anders S. - Medlem

Vem får närvara på årsmötet?

Läste här om att HSB Malmös årsmöte bara är öppet för styrelseledamöter (om inte annat bestäms i samband med att stämman öppnas).

Undrar med anledning av detta om en medlem får ta med sig någon extern person till en föreningsstämma?

6/02 2007 (1845) e
    Kommentar av Admin

Vem får deltaga på föreningsstämma?


En intressant fråga.

I stadgarna står normalt att en medlems rätt på föreningsstämma utövas av;
- medlemmen personligen, eller
- av den som enligt lag är medlemmens ställföreträdare, eller
- genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt (som gäller 1 år från utfärdandet),
  ett ombud får företräda max en medlem.

I stadgarna står också att endast annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen kan vara ombud på föreningsstämman.

Men om man t.ex. får ta med sig en vän, som varken är medlem eller ens bor i föreningen och som ej fungerar som ombud, tror jag faktiskt inte det finns några regler för, utan att ha kollat upp detta. Denna person får naturligtvis inte rösta, men jag kan i skrivandes stund inte se några hinder för att en medlem tar med sig vem som helst som denna medlem vill ta med sig (exempelvis en advokat), om man t.ex. behöver stöd i någon fråga på stämman.

Styrelser tar ju emellanåt in olika personer till stämmor till stöd för styrelsens åsikter, och naturligtvis kan det inte finnas skillnader i regler här mellan styrelse och medlemmar.

Jag kontrollerade precis stadgarna.
I HSB:s normalstadgar från 2003, under rubriken "Ombud och biträde", § 20, står att en medlem får medföra högst ett biträde (så varje medlem får alltså bara ta med sig en person till stämman) och att samma regler gäller för biträde som för ombud. Dvs även biträdet begränsas tyvärr av HSB till de personer jag nämnt ovan (dvs annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn).

Med andra ord så kan styrelsen bryta mot denna regel, men medlemmen får inte göra detta!

Alla föreningar måste se till att ändra stadgarna avseende denna bit!

Se http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htmstephan

Eget datasystem

Är det några föreningar som har eget fastighetssystem?
Det är annars ett stort problem om man skall byta förvaltare, HSB, RB och Sbc har ju inte samma system, vilket gör att det tar tid och kostar vid byte av förvaltning. I dagens värld kan man ju undra om ett eget system där man lägger in sina handlingar inte skulle vara bra för framtiden?
Risken är annars att man blir kvar i det gamla?
Vad jag vet så presenteras en rad olika möjligheter på Bomässorna och liknande, kolla gärna, om detta inte är nåt för din förening.

6/02 2007 (1844) e
    Kommentar av Admin
Ett problem som nog inte så många tänker på!
Varje organisation har sitt eget system, och naturligtvis är de inte kompatibla med varandra.

Byter man förvaltare så får man ett nytt system, men kan man då få med sig de gamla uppgifterna?

Det är alltså viktigt att styrelsen kontrollerar om förvaltarens system har funktioner för att t.ex. snabbt och enkelt överföra alla uppgifter till standardformat som t.ex. Office/Excel (.xls).En sajtsom man skulle kunna diskutera en del;
HSB Malmös anslagstavla.
Där står;
HSB Malmö har beslutat att stänga Anslagstavlan i dess nuvarande form. Vi arbetar på att finna en lösning som bättre än idag kan ta tillvara på de olika sakliga diskussioner som vill föras. Diskussioner och inlägg som idag drunknar i påhopp av olika slag och försök till förvanskningar av riktig fakta.

Vi har ingen ambition att tysta den fria debatten, däremot anser vi att vår hemsida på Internet inte är rätt forum för åsikter som vi som organisation varken representerar eller står bakom.

HSB Malmö är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarnas intresse för det goda boendet. Vårt övergripande intresse är att skapa största möjliga nytta för medlemmarna i frågor som har betydelse för boendet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar. I den nuvarande formen bidrar inte Anslagstavlan till att uppnå det målet.

Malmö den 20 oktober 2005

Greg Dingizian
Verkställande direktör


Not. De "åsikter" som HSB inte gillade bestod av diverse kritik från ett antal olika medlemmar.
I stället för att bemöta det som HSB vill beteckna som "förvanskningar" av riktig fakta så gjorde HSB Malmö det lätt för sig och helt sonika stängde ner forumet (det enda forumet) för alla medlemmar inom HSB Malmö.

Jämför vad HSB säger här ovan med hur HSB behandlar Brf. Misteln.

Åren går, HSB:s vd:ar passerar revy, och fortfarande inget nytt forum!


JA
Hemsida

Har själv funderat på om denna förvaltare kan vara något: UBC, klicka på bollen.

6/02 2007 (1843) e


G-I

Hjälp!
Vi ska snart hålla på med 2 st. offertförfrågningar för den ekonmiska förvaltningen och för den tekninska förvaltningen.
Tyvärr har jag det svårt att hitta bolag som håller på med detta (utöver HSB coh Riksbyggen).
Känner ni till bolag verksamma i Södra Stockholms trakten?


6/02 2007 (1842) e


Sven (medlem)
Hemsida

Bo-lina raderade kundernas e-post. Länk i bollen!

6/02 2007 (1841) e
    Kommentar av Admin
Ja, det är svårt att tro att det finns någon idag som inte har en backup (i realtid).

Av egen erfarenhet vet jag att BoLinas system är osäkert i detta avseende.
Samtidigt så är BoLinas mailsystem så dåligt att det förvånar mig att det finns någon som använder det överhuvudtaget. Dessutom är det högst olämpligt att förlita sig till amatörer på HSB med något så viktigt som sin e-post.

Bra att PTS nu uppmärksammat detta problem.

Ett allmänt tips (har ej med BoLina att göra) :
Man ska inte ha e-post från sin bredbandsleverantör eftersom det begränsar ens möjlighet att byta leverantör.


Myggan

Stefhan:
Allt man köper rabatterat genom HSB är ALLTID dyrare!
År det alltid så i alla HSB föreningar?
Om man går på prisjakt.
Se. så kan man i regel på en sökning hitta priser på 50% under” HSB pris”.
Går man till Coop kostar en vitvara minst 20% mindre.
Inglasade balkonger 25% billigare.
Garage 70% billigare.
Man kan undra…
Men så har vi ju en Ordf. som jämför att ta in anbud är som att åka runt å leta billig mjölk


5/02 2007 (1840) e
    Kommentar av Admin
Ja, i princip allt som man kan köpa via HSB blir (betydligt) billigare om man handlar utan HSB:s rabatterade priser, med ett undantag. HSB Malmö bredband. Det är ett antal "suckers" som fått betala Telias överpriser under en period, men idag, när man kan välja bort Telia, så är det ett riktigt bra pris. Se HSB BoLina.

I övrigt ska man akta sig väldigt noga för att gå på produkter som säljs via HSB, eftersom det kan bli dyrt. En av de senaste "rabatterna" från HSB är Vattenfalls el-avtal. Ett inte bara dyrt avtal för de medlemmar som låtit lura sig, utan även dåligt.

Jag kommer ihåg vad du nämnde om din förenings ordförande. Det är trist för de föreningar som är så ofattbart inkompetenta att de inte ens förstår vikten av anbud. Bara denna "lilla" felprogrammering i hjärnan på en ordförande kan kosta varje medlem en hel del pengar. Tänk då hur kostsamt det kan bli om man räknar in alla andra misstag som en styrelse kan göra utan medlemmarnas vetskap!


G-I

Stephan, Riksbyggen tar ingen avgift från varje medlem i brf:arna. Jag vet inte vad Riksbyggen tar för varje brf.


5/02 2007 (1839) e


stephan

Medlemsavgifter

SBC tog för 3 år sedan 10 000kr i medlemsavgift för föreningen, enskilda medlemmar i föreningen 0kr.

HSB tar 60 000kr för föreningen + 125kr per enskild medlem.
Vad tar Riksbyggen?

Varför sån skillnad, HSB.s medlemmars % på målarfärh, kylskåp etc tror jag inte ett smack på, andra fördelar mer än man kan vara med och tro sig påverka, som di säger?

PS:
Utdrag ur dagens expressen;

Freivalds miljonklipp lockade många
FRIDHEMSPLAN. Intresset var stort när mäklaren i går visade förra utrikes- och justitieministern Laila Freivalds bostadsrätt som är till salu för nästan fem miljoner kronor.

5/02 2007 (1837) e


JA

Ja, om förlikningen är sk stadfäst i dom innebär detta att du har en sk exekutionstitel med vilken du kan gå till kronofogden och ansöka om verkställighet. Genom dem tvingas den andra parten att prestera enligt det stadfästa förlikningsavtalet.

Kronofogden kan upplysa om kostnaderna men i princip får den andra parten ta kostnaderna för sin egen försummelse. Ansökningsavgiften kan du kräva av motparten i samband med detta så du hålls skadelös.

Om inte förlikningsavtalet stadfästs så förligger (även innan egentligen) ett normalt civilrättsligt avtal. Det är svårt att säga något om det aktuella avtalet eftersom jag inte sett det. Men en möjlighet är då att stämma in parten vid domstol. (med anledning av att han inte presterar vad han påtagit sig)

5/02 2007 (1835) e
    Kommentar av Admin
Jag gjorde en förlikning med HSB en gång, men då blev det ingen exekutionstitel.
Domaren sa dock att om HSB inte uppfyllde vad HSB:s advokat lovat så kunde jag bara återkomma till honom. Det behövdes dock inte. HSB uppfyllde sina löften omedelbums.

Om Johans förlikning inte har någon exekutionstitel, precis som i mitt fall, så kanske han kan få problem om styrelsen inte gör vad styrelsen lovat?

Vi får alltså hoppas att Johan fått en exekutionstitel, för att han ska slippa riskera ännu en process med den otjänstvilliga styrelsen.


Johan
E-post

Jag undrar om någon kan ge ett entydig svar hur ansvarsförhållandet är i följande situtation:

För drygt 4 år sedan uppstod en läcka i en trycksatt värmeledning i bjälklaget mellan vår lägenhet och kontoret under. Vattenledningsröret blev spännt som en pilbåge i badrummet, men inget vatten läckte ut på badrumsgolvet. Läckaget uppstod i bjälklaget och rann ner från taket på våningen under. Tack vare att vi var hemma kunde vi begränsa skadorna då rörmokaren via mobil vägledde mig ner i källaren för att stänga av vattnet.
Senare på eftermiddagen kom rörmokaren och påbörjade reparationsarbetet. Eftersom läckan var i bjälklaget nödsakades rörmokaren att bryta upp golvet i badrummet för att komma åt att laga vattenledningsröret.
Nu blev det problem eftersom ytskiktet blev uppbrutet menade jag att föreningen skulle plocka ner befintligt kakel och applicera en ny fuktspärr och sedan sätta upp nytt kakel. I annat fall skulle inte min hemförsäkring vara giltig i och med att ytskiktet brutits upp.
Föreningen hävdade att man bara skulle fylla igen och laga hålet och att vi fick betala resten d v s riva och sätta upp nytt kakel med fuktspärr.
Vi gjorde en förlikning i tingsrätten men än har inte föreningen åtgärdat sian åtaganden...
VAD GÖRA?5/02 2007 (1834) e
    Kommentar av Admin

Förlikning vattenskada

Frågor av denna typ gör mig särskilt upprörd.

Finns det någon som kan komma på ett enda skäl till varför styrelsen inte ska se till att lösa detta så smärtfritt som möjligt för medlemmen? Det behövs inte ens lagar, bara lite sunt förnuft, för att förstå att hela återställningsarbetet efter reparationer av vattenskador av denna typ ska fixas av föreningen via styrelsen (även om HD enligt min mening avsevärt försvårat vad som ska gälla idag avseende vattenskador).

Fyra år har passerat och fortfarande har styrelsen inte uppfyllt sina åtaganden enligt förlikningen?

Det skulle vara intressant att veta varför detta gick på din hemförsäkring, och inte på föreningens (med mindre än att du gjort en deal i förväg med styrelsen om detta, eftersom självrisken är högre på fastighetsförsäkringen).

Förstår inte heller varför det överhuvudtaget gick till förlikning, men där verkar det som styrelsen har klarat sig undan sitt ansvar rätt bra.


I och med att det gått till förlikning så är ju saken klar. JA kan det här bättre än jag, men om den ena parten inte följer vad man kommit fram till i förlikningen så kan jag inte tolka det på annat sätt än att målet måste tas upp igen (denna gång med ett extra minus för styrelsen redan från start).

I övrigt ett intressant exempel. Har man en dålig styrelse så uppstår det problem som här. Har man en bra styrelse så är det inte ens någon diskussion om detta, utan styrelsen bara fixar allt.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:43:51 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: