Sida: << | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Styrelseorganisation
Eller bättre rubrik hur det inte får gå till i en styrelse.

Jag undrar hur det någonsin skall kunna bli ett bra styrelsearbete i Väduren?
Att man under 2 år nu har haft slutna omröstningar när det gäller att välja de 4 mposterna ordförande, vice ordf, sekreterare och studieorganisatör, kan inte vara bra för en styrelse som efter en omröstning skall arbeta ihop ett år?

När det gjordes första gången valdes även alla posterna på samma lapp, vilket gjorde att man inte kunde välja ett namn 2 gånger. Detta är påtalat för revisorerna som "tyckte" att man " skulle valt varje post för sig".
Att sedan den som valdes i "kuppen" som ordförande tog "hjälp" av förvaltaren, gjorde att förvaltaren helt kunde ta över föreningens "affärer".
Jag har tidigare tagit upp några skrivelser mellan förvaltaren och den då nyvalda ordföranden och kommer att fortsätta med det, så att andra kanske ta lite lärdom att inte låta just ordförande och förvaltaren bilda en pakt. Det kan kosta allt som det just nu görs i väduren.
Eller vad tycks om följande uttal från ordförande till förvaltaren.

"Stephan har begärt att arvodesfrågan skall upp på morgondagens styrelsemöte, han vill ha rättvis och skriftlig dokumentering på uppdrag, medan vi i Vu har sagt att en arbetsgrupp bestående av ordföranden och en till ur VU skall lägga förslag på fördelning, med fasta arvoden.
Om Stephan nu får sin vilja igenom så kommer vi i en konstig situation. då skall varje uppdrag prissättas, innan uppdraget utförs. och om man då inte blir nöjd med sin prisbild, vem skall då utföra uppdraget.?

"Det hade varit så mycket enklare om vi inte hade en i styrelsen, som ifrågasätter/granskar allt som kommer från VU, och dess ledamöter"

Det bästa för föreningen hade varit om Stephan, Torben och Monica lämnat styrelsen, men nu har vi som vi har det, och får försöka att göra det bästa av situationen"
Innan den hemliga omröstningen var dessa 3 ordf, vice ordf, sekreterare.

VAD TYCKER NI FÖRVALTAREN SKULLE HA GJORT EFTER ATT HA FÅTT SÅDAN INFORMATION FRÅN EN NYVALD ORDFÖRANDE???

Även dessa skrivelse har revisorn fått svart på vitt på utan att ta upp det äckligt illojala sättet som styrelsen sköttes efter det olagliga valet. Att revisorn inte säger något kanske handlar om att han skulle komma i kläm då samma revisionsbolag Öhrlings (en av de största i landet) sköter alla 5 föreningar som "vår" förvaltare förvaltar. Tillfällighet?

25/01 2007 (1775) e


undrar

Till stephan.

Ngn måste väl kontrollera kvitton och se att det fanns kvitto på 3234 kr för julmiddag. de kanske itne behöver ha det med på årsredovisningen men när man vill gå o granska vilka socialsamkväm styrelsen haft så måste man väl kunna granska detaljerna. Har man inget insyn så känns det skrämmande

24/01 2007 (1774) e
    Kommentar av Admin
Det är revisorernas uppgift att kontrollera styrelsens redovisning.
Men;
  • Den externa revisorn (ännu så länge normalt BoRevision inom HSB-föreningar) släpper oftast igenom praktiskt taget allt... i bästa fall med med ett litet internt pm till styrelsen.

  • Den interna revisorn har kanske inte kompetens för sina uppgifter.

  • Den interna revisorn vill som regel inte gärna stöta sig med styrelsen (= dennes grannar).

  • Inte ens revisorerna hittar allt på den väldigt korta tid de som regel har på sig att granska redovisningen. Revisorerna ska egentligen granska styrelsens arbete löpande under verksamhetsåret, men det hör nog till ovanligheterna att så sker.

  • De fel/märkliga poster som ev. hittas av revisorerna kommer nästan aldrig fram till medlemmarna. Det kan saknas kvitton/verifikationer för utgifter, men det får då inte medlemmarna reda på.

  • Det finns så många dörrar öppna för de ledamöter som vill "fuska" (dvs lag/stadgar är inte tillräckliga).

Vår förening kommer att lämna BoRevision och anlita Ernst & Young i stället, men även denna revisor har fortfarande en relation till HSB/styrelsen som i alla fall jag inte anser vara riktigt lämplig.

För att sammanfatta;
Insyn finns för revisorerna, men inte för medlemmarna.


stephan

Här nedan är väl det närmaste någon förening berättar vad styrelsen har för ersättning i en årsredovisning?

Någon som någon gång hört någon styrelse säga att vi åt julmiddag för 3234 kr?

Eller på annat sätt deklarerat hur pengar har fördelats?

Styrelsen

Arvode förtroendevalda 117 900 117 900
Löner och andra ersättningar 14 000 31 000
Sociala kostnade 44 362 46 198
Pensionskostnader och förpliktelser 250 250
Övrigt 21 498 29 016

summa 198 010 224 364

Ovanstående visar senaste årets siffror för styrelsen samt året innan.

24/01 2007 (1772) e


Undrar

Tycker också att ersättningar skall redovisas för medlemmarna. Man kan unna styrelseledamöterna julmiddag och liknande. Men oftast är ju julmiddagrna och dylikt mest rätt för dem som jobbar ideellt i föreningar. Ser man att styrelsen har för mycket samkväm och samtidigt utför för lite arbete.så är det inte riktigt rätt. Men som sagt en bra styrelse redovisar allt. Om denne anser sig ha förtjänat en julmiddag så är det inget som hindrar denne att redovisa det.

Till admin.
Det kommer att komma motioner från mig till nästa årsstämma

24/01 2007 (1771) e
    Kommentar av Admin
Jag kan också tycka att en julmiddag är ok om detta bara först godkänns av och redovisas för medlemmarna.

Men om man som i min förening dels har ett rejält arvode som kompletteras med en julmiddag med alkohol för drygt 1.000 kr per person, plus mat till varje styrelsemöte för stora pengar, plus ersättning för förlorad arbetsinkomst, plus ersättning för resor till och från sommarstuga, plus andra transportersättningar, plus diverse oredovisade utgifter för kurser/seminarier, m.m., m.m. så blir det till slut helt orimligt. Inte minst om styrelsen då inte ens presterar något för föreningen.

Mycket bra att du kommer att skriva motioner till nästa stämma. Det behövs verkligen fler medlemmar som skriver motioner i landets alla föreningar.


G-I

För ett tag sedan fick jag genom att julmiddagen för styrelsen (med föreningens pengar) skulle redovisas i årsredovisning. Det var inte lätt att få genom detta, men det blev nog ingen dramatik, ingen boedne hade åsikter om detta. För mig var det klart viktigare att principiellt inte dölja något. Att bli avslöjad blir mycket mer generande och pinsamt, dessutom tappart man trovärdighet och tillit. Håller med admin, allt typ av arvode ska redovisas.

24/01 2007 (1770) e
    Kommentar av Admin
Bra att du fick igenom detta. En julmiddag är ju inte bara en kompensation utan ett rent (skattefritt) arvode så det ska definitivt redovisas för medlemmarna.

Att styrelser döljer delar av sina arvoden/utbetalningar anser jag är rent ohederligt oavsett om det är förenligt med lag eller ej, och även om det bara rör sig om en mindre summa som en julmiddag.

Årsredovisningarna är tyvärr utformade på ett sådant sätt att det är ganska lätt för de styrelser som så önskar att dölja "extra arvoden".

I min förening så har man under ett antal år dessutom tagit ut mer i arvode än vad stämman fastställt. Detta har man lyckats med endast pga att det varit så svårt att utifrån årsredovisningen kontrollera en så enkel del av redovisningen för medlemmarna, och pga att det varit HSB:s BoRevision som reviderat föreningen.


stephan

Arvode kontra förlorad arbetsinkomst

Om Ni läst mina senare inlägg har Ni förtått att i "min" förening har förvaltaren "tagit över". Det är stor risk att sånt sker då styrelseledmot skall man kunna vara såväl man är hemmefru med 3 barn eller direktör på ett företag.

Arvode har bi diskuterat lite, även om det finns mycket mer att säga vill jag ta upp ett annat sett för styrelseledamotsersättning. Förlorad arbetsinkomst.
I mitt exempel vilka som skall kunna sitta i en styrelse, blir det svårt att ha en gemensam peng för förlorad arbetsinkomst, nästan lika svårt är det att ha en relaterad ersättning för vad man tjänar.?
Att tänka på om föreningen ersätter enligt det senare är att tjänar man 100kr i timmen skall man få ersättning med cirka 112 kr per förlorad timme från "vanliga arbetet", nämligen semesterersättningen man går förlorad om man tar ledigt från arbetet.
Eller hur?

23/01 2007 (1769) e
    Kommentar av Admin

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter


Om ledamöter får ersättning för förlorad arbetsinkomst så är det risk att styrelsen är felkonfigurerad (dvs felaktig organisation i föreningen) eller att arbetsfördelningen är felaktig.

Det kan finnas undantagsfall då en ledamot förlorar arbetsinkomst pga sitt uppdrag i styrelsen, men då ska alla utbetalningar för förlorad arbetsinkomst - liksom ersättningar för resa/transport - redovisas i detalj för medlemmarna.

Det ska inte finnas några tvivel om att arvoden är rättmätiga, och om medlemmarna finner att någon ledamot blir för dyr i drift pga sina ersättningar för förlorad arbetsinkomst så ska medlemmarna utifrån styrelsens redovisning kunna välja bort denna ledamot.

Det är min bestämda åsikt att varje krona i utbetalning till ledamot ska redovisas för medlemmarna. Det är nog ganska sällsynt att så sker idag, men endast då kan medlemmarna vara (någorlunda) säkra på att allt går rätt till.

Framförallt måste ett dylikt förfarande (med kompensation/ersättningar) vara godkänt av medlemmarna. Om detta ej är godkänt på stämma så tror jag t.o.m. att lagbrott begås (jag minns nu inte på rak arm exakt vad lagtexten säger om detta).


undrar

Till stephan;

Självklart skall styrelsearbete löna sig. Men girigheten skall inte styra i styrelsen. De som vill sitta i styrelsen måste ha intresset och inte ta till sig uppdrag för pengar skull. svår balansgång det där.

23/01 2007 (1768) e
    Kommentar av Admin
Ja, just därför är det viktigt att alla utbetalningar till ledamöter redovisas för medlemmarna.

Idag får medlemmarna sällan eller aldrig reda på hur mycket varje ledamot har i arvode, och medlemmarna får heller inte veta hur mycket varje ledamot bidrar till till föreningen i form av arbete.

Något känns fel...

Det finns föreningar som informerar medlemmarna om vad styrelsen gör. Men majoriteten av föreningar gör inte detta. Man kan alltså sitta i en styrelse och lyfta ett arvode utan att prestera något.

Å andra sidan finns det föreningar där ledamöter jobbar häcken av sig, men knappt får något arvode överhuvudtaget.

Medlemmar kan bidra till föreningen genom att skriva motioner. Hur många medlemmar har någonsin skrivit en motion? De flesta medlemmar aldrig ens gjort detta. Det borde nästan vara krav på att skriva motioner om man är medlem i en förening. Man kanske borde införa en straffavgift på 500 kr/år för de medlemmar som inte skriver motioner? 2


stephan

Arvode.

Lika fel att ge ut för mycket i arvode måste det vara att "bara" få 2000kr om året. För det första så visar det väl sig att i dagens samhälle gör inte många mer än de behöver utan "morötter". 2. om arvodet är "lagom tror jag man kan sätta större krav som medlem att styrelsen "skall" göra det den är till för och får betalt för?.
Då säger en del att det skall vara iseelt arbete som skall styra, Jo nog är det så men inte till vilket pris som helst då tror jag inte att föreningen utvecklar kompetent i styrelsen.
Ett arvode som på ett bra sätt är prestationsbundet, som det mesta annat i samhället verkar fungera är nog det bästa. Däremot inga VD-löner eller företagschefsbonusar, då går det nog snart åt Hälsingland. ÖLikadant som sagt att inte ersätta de dugliga med annat än "gratis kaffe".

23/01 2007 (1766) e


JA

Arvode

Beror väl på föreningens storlek osv. I vår föreningen har inte styrelsearvodet justerats på säkert 5-10 år. Det är 10 000:- delat på 5 personer och år. Arvodet avser alltså styrelsearbetet enbart och styrelsen gör inte något annat arbete förutom lite småsaker, byta någon glödlampa eller fixa småsaker men det får "ingå" i de 10 000.

23/01 2007 (1765) e
    Kommentar av Admin
10.000 kr på 5 personer och per år låter aningens lite, men som du säger så beror det en hel del på föreningens storlek.

Sedan är det som "Undrar" tror, dvs arvodet är tänkt att vara mer symboliskt och är inte avsett att motsvara en avtalsenlig lön. Det finns de som tycks tro att arvodet är att jämföra med en lön.

I min förening så har styrelsen sett till att roffa åt sig avsevärt mycket mer än vad ni får i er styrelse, och det utan att det finns varken någon kunskap eller erfarenhet i styrelsen om brf:ar. Dessutom (utöver att styrelsen inte är på medlemmarnas sida) så tycks styrelsen inte prestera alls så mycket som jag ser att andra styrelser gör.


stephan

Arvode

Vädurens styrelse har 10 basbelopp att fördela inom styrelsen = cirka 400 000kr (och om några "hjälper till ". På tok för mycket för den organisation som finns idag.
Med 0 gårds/portombud och endast ett cafe för 10st av föreningens cirka 2000 boende. skulle jag slutat skriva här så skulle jag nog fått hört ganska snabbt Hur var det på din tid? Kanske det är du som föreslagit arvodet?
Ja det är det, men när jag kom med i styrelsen 1993 hade jag varit gårdsombud i 2 år innan, det senaste av dessa "ansvarig för de 17 gårdombuden". Om jag minns rätt fick jag 5000kr och övriga gårdombud cirka 2 500kr. (då var det 7 basbelopp)
Sista året jag var med i styrelsen 2005 var det år då det helt plötsligt utan styrelsebeslut togs bort att man skulle redovisa sina uppdrag och tjänster man gjort för föreningen. då var vi uppe i cirka 400kr för ett styrelsemöte samt 100kr för ett uppdrag. Definitionen för ett uppdrag var cirka en timmes arbete. Vid all konspiration som fanns då, gjordes väldigt lite av styrelseledamöterna mer än att "snacka skit" om varandra, detta gjorde att för att kunna fördela allt arvode var det några i styrelsen som föreslog att styrelsemötesarvodet skulle höjas till 1000kr per möte, samt uppdrag till cirka 300-500kr. Tillexempel tog 2 stycken ledamöter ut 1000kr per cafemöte. Detta gjorde att ALLT arvode gick åt. Stöld är vad jag sa på ett styrelsemöte men de andra röstade för förslaget att fördela arvodet på "sitt sätt".

22/01 2007 (1764) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 05:37:48 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: