Sida: << | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ledamot i BRF
Hemsida

Men däremot göra som Stephan beskriver är helt oacceptabelt.

Sen om det gäller 1 kr eller 1 000 kr, någonstans måste det ju vara en en gräns och då är väl 0 kr bra , lika för alla.

27/09 2005 (180) e


Ledamot i BRF
Hemsida

Jag tycker denna stadgeparagraf är rätt, ska man ha rättigheter måste man också acceptera sina skyldigheter, bla att betala hyran i tid.

Vi sa officiellt att dom som inte fullgjort sina plikter bla hyresinbetalning äger ej rätt att rösta om någon begär votering. Det var ingen som hade några invändningar.27/09 2005 (179) e


stephan sundling
Hemsida

Någon som vet hur en fullständig votering ska se ut?
Följande exempel är ju fullständigt, men kan det räcka med mindre:
Förslaget A vann med resultatet 35 för 25 emot av totalt 75 röster, 5st avstod från att rösta.

Det jag undrar i hel klartext är räcker det med att säga/skriva att förslag A vann med 35 mot 25?

27/09 2005 (178) e
    Kommentar av Admin
Jag gissar du menar;
"Förslaget A vann med resultatet 35 för 25 emot av totalt 75 röster, 15 st avstod från att rösta".

Mig veterligen finns det inga regler för detta, men jag tror de flesta styrelser/mötesordföranden väljer att vara tydliga i denna skrivning, så att missförstånd inte ska behöva uppstå, och därför skriver (säger) den fullständiga varianten, med hur många som avstått från att rösta.


Ledamot i BRF
Hemsida

Vi kollar men det är inget man skriver in i protokollet av hänsyn till medlemmen. Och då har det gällt obetald hyra. Rösträknare och ståmmoordförande får veta det men det finns väl ingen anledning att basunera ut det.

27/09 2005 (177) e
    Kommentar av Admin
Men tycker du att det är rätt att denna stadgeparagraf finns?

Och om ni inte skriver in detta i den offentliga röstlängden, hur formulerar ni att aktuell person inte har rösträtt?

Jag undrar hur styrelser (obs, jag pratar inte om din styrelse nu) kan motivera att hemlighålla styrelseprotokollen pga att där kan finnas känsliga uppgifter, och sedan lägger samma styrelse medvetet ut maximalt känsliga uppgifter i stämmoprotokoll till allas beskådan, och utan att de drabbade ens ges en chans att varken förklara sig eller försvara sig.


stephan
Hemsida

Jävsituationer.

Anser du att HSB/RB ledamot är jävig om han sitter kvar i styrelserummet vid ärenden som:
- Beslut om föreningen eller enskilde medlemmen skall betala 125kr:s medlemsavgiften?
- Höjning av lokalhyror om HSB/RB hyr lokal av föreningen?
- När föreningen skall upphandla HSB-konsulter i någon entreprenad?
- Föreningen skall byta elbolag?
- Placering av förenings ”överskottspengar”.
- Upptaganden av lån?.
- Diskussioner om fastighetsskötsel där föreningen har avtal med HSB/RB, om det till exempel gäller klagomål på skötseln?

26/09 2005 (176) e
    Kommentar av Admin
Beror väl lite på situationen, men i de flesta av de exempel du tar upp så är HSB-representanten som regel direkt jävig.

Men sedan finns det nog otaliga exmpel på där HSB-representanten är indirekt jävig.

Det hemska är att jag tror att HSB-representanten endast i ytterst sällsysnta fall utesluts ur diskussionerna där han/hon är jävig.

Det är ännu hemskare att HSB-representantens jävsituation aldrig någonstans regleras (eller ens diskuteras).


G-I
Hemsida

Själv tycker jag att detta paragraf är kass och borde tas bort.

Vad menas med "förpliktelser"?
Där finns det utrymme för missbruk. Någon som inte städar på städsdagen, kanske?

Varför skulle en person som har en skuld på 1 krona inte få rösta?

Antingen är man medlem, och har samma rätter som andra, eller så ska man uteslutas ur föreningen om det finns orsak för det.

Tänk om om en obetald avgift håller på att granskas av en domare (under en rättegång). Ska denna medlem förlora sin rösträtt innan han/hon är dömd? Innan man vet om han/hon begått ett brott eller inte?

Så länge paragrafen finns borde den följas, självklart, men jag tycker att den ska bort.

26/09 2005 (175) e
    Kommentar av Admin
Ja, den fyller ingen funktion... i alla fall inte någon annan funktion än att styrelsen kan utnyttja denna regel i egenintresse.

Du har rätt, antingen är man medlem med rösträtt, eller så är man inte medlem (och vräkt) och har ingen rösträtt.

Fantastiskt att dylika stadgar kan finnas i ett demokratiskt land på 2000-talet.

Det säger ju en hel del om hur illa det är i den diktatur som råder inom bostadsrättsbranschen.


stephan
Hemsida

Rösträtt på stämma.
Både HSB och RB:s stadgar säger; "röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen" enligt stadgar och lag är tillskrivit i RB:s mönsterstadgar.

26/09 2005 (174) e
    Kommentar av Admin
Intressant.

Undrar hur många styrelser som kontrollerar vilka som inte fullgjort sina förpliktelser av de som röstar.

Vad jag sett från protokollen i min förening har detta aldrig kontrollerats av någon styrelse (inte ens jag gjorde detta när jag satt i styrelsen).

Då blir en naturlig följdfråga; varför har HSB-representanten aldrig anmärkt på detta (eller BoRevision, eller någon annan på HSB)?


Ledamot i BRF
Hemsida

Nej man har inte rösträtt om tex hyran är obetald då årsstämman hålls.

26/09 2005 (173) e


stephan
Hemsida

Tidigare inlägg från mig ikväll handlar om arbetsordning för styrelsen.

På vår senaste stämma i maj, har man bilagt hela röstlängden, 108 blad.

Stämmoprotokoll med bilagor är öppna handlingar.
Så idag kan alla medlemmar gå ner på förvaltningsexpeditionen och "kolla" hur mycket skuld grannen har.
Några har 1kr. Efter det står det med fetstil; ej röstberättigad.

Snyggt jobbat ?

25/09 2005 (172) e
    Kommentar av Admin
Står det i röstlängden om vem som har skuld och hur mycket?

Röstlängden (den som är bilaga till stämmoprotokollen) ska vara en ren lista med namn och lägenhetsnummer (och vilka som har fullmakter för vem, samt antal röstberättigade). Inga andra personliga uppgifter (inte ens personnummer).

Har man inte rösträtt om man har en skuld (oavsett nivån på denna)?
Mer än vad jag visste, även om jag tror jag läst något om detta för länge sedan (minns dock inte vad det stod riktigt).


stephan f.d.ordf./led.
Hemsida

Exempel på text i arbetsordning för "vår styrelse"

VÅRDNADSPLIKT:
Styrelsen har vårdnadsplikt mot föreningen och skall iaktta lojalitet och främja föreningens medlemmar.

Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar. Ibland behandlas enskilda medlemmar, som inte har betalt avgifter eller kanske stört sina grannar. Det är till hänsyn till dessa personer som styrelsemöten inte är offentliga.
Dessa förpliktelser gäller även sedan styrelseledamot utträtt ur föreningen.

PROTOKOLL:
Protokoll distribueras ej. Protokoll finns tillgänligt för läsning hos förvaltningen, Protokoll får inte kopieras.

Denna arbetsordnings texter beslutades förutom en reservation från mig i mars 2005. Jag undrar är detta verkligen konungadömet Sverige i 2000talet?

25/09 2005 (171) e
    Kommentar av Admin
Iaktta lojalitet... hade det inte varit bra att skriva mot vem lojaliteten ska ligga? Mot HSB, mot föreningen, mot enskilda medlemmar, mot varandra (i styrelsen), eller?

Självklart kan styrelsemöten inte vara offentliga, men det är kanske lite dåligt att använda "känsliga uppgifter" som skäl för att "okänsliga uppgifter" inte ska kunna vara offentliga för medlemmarna.

Vem har bestämt en arbetsordning som säger att protokoll (stämmoprotokoll) ej ska kopieras eller distribueras (t.ex. via webben)?
Och med vilken motivering, kan man undra?

Hur kan medlemmarna acceptera detta?

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 14:33:00 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: