Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ledamot i BRF
Hemsida

Men däremot göra som Stephan beskriver är helt oacceptabelt.

Sen om det gäller 1 kr eller 1 000 kr, någonstans måste det ju vara en en gräns och då är väl 0 kr bra , lika för alla.

27/09 2005 (180) e


Ledamot i BRF
Hemsida

Jag tycker denna stadgeparagraf är rätt, ska man ha rättigheter måste man också acceptera sina skyldigheter, bla att betala hyran i tid.

Vi sa officiellt att dom som inte fullgjort sina plikter bla hyresinbetalning äger ej rätt att rösta om någon begär votering. Det var ingen som hade några invändningar.27/09 2005 (179) e


stephan sundling
Hemsida

Någon som vet hur en fullständig votering ska se ut?
Följande exempel är ju fullständigt, men kan det räcka med mindre:
Förslaget A vann med resultatet 35 för 25 emot av totalt 75 röster, 5st avstod från att rösta.

Det jag undrar i hel klartext är räcker det med att säga/skriva att förslag A vann med 35 mot 25?

27/09 2005 (178) e
    Kommentar av Admin
Jag gissar du menar;
"Förslaget A vann med resultatet 35 för 25 emot av totalt 75 röster, 15 st avstod från att rösta".

Mig veterligen finns det inga regler för detta, men jag tror de flesta styrelser/mötesordföranden väljer att vara tydliga i denna skrivning, så att missförstånd inte ska behöva uppstå, och därför skriver (säger) den fullständiga varianten, med hur många som avstått från att rösta.


Ledamot i BRF
Hemsida

Vi kollar men det är inget man skriver in i protokollet av hänsyn till medlemmen. Och då har det gällt obetald hyra. Rösträknare och ståmmoordförande får veta det men det finns väl ingen anledning att basunera ut det.

27/09 2005 (177) e
    Kommentar av Admin
Men tycker du att det är rätt att denna stadgeparagraf finns?

Och om ni inte skriver in detta i den offentliga röstlängden, hur formulerar ni att aktuell person inte har rösträtt?

Jag undrar hur styrelser (obs, jag pratar inte om din styrelse nu) kan motivera att hemlighålla styrelseprotokollen pga att där kan finnas känsliga uppgifter, och sedan lägger samma styrelse medvetet ut maximalt känsliga uppgifter i stämmoprotokoll till allas beskådan, och utan att de drabbade ens ges en chans att varken förklara sig eller försvara sig.


stephan
Hemsida

Jävsituationer.

Anser du att HSB/RB ledamot är jävig om han sitter kvar i styrelserummet vid ärenden som:
- Beslut om föreningen eller enskilde medlemmen skall betala 125kr:s medlemsavgiften?
- Höjning av lokalhyror om HSB/RB hyr lokal av föreningen?
- När föreningen skall upphandla HSB-konsulter i någon entreprenad?
- Föreningen skall byta elbolag?
- Placering av förenings ”överskottspengar”.
- Upptaganden av lån?.
- Diskussioner om fastighetsskötsel där föreningen har avtal med HSB/RB, om det till exempel gäller klagomål på skötseln?

26/09 2005 (176) e
    Kommentar av Admin
Beror väl lite på situationen, men i de flesta av de exempel du tar upp så är HSB-representanten som regel direkt jävig.

Men sedan finns det nog otaliga exmpel på där HSB-representanten är indirekt jävig.

Det hemska är att jag tror att HSB-representanten endast i ytterst sällsysnta fall utesluts ur diskussionerna där han/hon är jävig.

Det är ännu hemskare att HSB-representantens jävsituation aldrig någonstans regleras (eller ens diskuteras).


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

G-I
Hemsida

Själv tycker jag att detta paragraf är kass och borde tas bort.

Vad menas med "förpliktelser"?
Där finns det utrymme för missbruk. Någon som inte städar på städsdagen, kanske?

Varför skulle en person som har en skuld på 1 krona inte få rösta?

Antingen är man medlem, och har samma rätter som andra, eller så ska man uteslutas ur föreningen om det finns orsak för det.

Tänk om om en obetald avgift håller på att granskas av en domare (under en rättegång). Ska denna medlem förlora sin rösträtt innan han/hon är dömd? Innan man vet om han/hon begått ett brott eller inte?

Så länge paragrafen finns borde den följas, självklart, men jag tycker att den ska bort.

26/09 2005 (175) e
    Kommentar av Admin
Ja, den fyller ingen funktion... i alla fall inte någon annan funktion än att styrelsen kan utnyttja denna regel i egenintresse.

Du har rätt, antingen är man medlem med rösträtt, eller så är man inte medlem (och vräkt) och har ingen rösträtt.

Fantastiskt att dylika stadgar kan finnas i ett demokratiskt land på 2000-talet.

Det säger ju en hel del om hur illa det är i den diktatur som råder inom bostadsrättsbranschen.


stephan
Hemsida

Rösträtt på stämma.
Både HSB och RB:s stadgar säger; "röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen" enligt stadgar och lag är tillskrivit i RB:s mönsterstadgar.

26/09 2005 (174) e
    Kommentar av Admin
Intressant.

Undrar hur många styrelser som kontrollerar vilka som inte fullgjort sina förpliktelser av de som röstar.

Vad jag sett från protokollen i min förening har detta aldrig kontrollerats av någon styrelse (inte ens jag gjorde detta när jag satt i styrelsen).

Då blir en naturlig följdfråga; varför har HSB-representanten aldrig anmärkt på detta (eller BoRevision, eller någon annan på HSB)?


Ledamot i BRF
Hemsida

Nej man har inte rösträtt om tex hyran är obetald då årsstämman hålls.

26/09 2005 (173) e


stephan
Hemsida

Tidigare inlägg från mig ikväll handlar om arbetsordning för styrelsen.

På vår senaste stämma i maj, har man bilagt hela röstlängden, 108 blad.

Stämmoprotokoll med bilagor är öppna handlingar.
Så idag kan alla medlemmar gå ner på förvaltningsexpeditionen och "kolla" hur mycket skuld grannen har.
Några har 1kr. Efter det står det med fetstil; ej röstberättigad.

Snyggt jobbat ?

25/09 2005 (172) e
    Kommentar av Admin
Står det i röstlängden om vem som har skuld och hur mycket?

Röstlängden (den som är bilaga till stämmoprotokollen) ska vara en ren lista med namn och lägenhetsnummer (och vilka som har fullmakter för vem, samt antal röstberättigade). Inga andra personliga uppgifter (inte ens personnummer).

Har man inte rösträtt om man har en skuld (oavsett nivån på denna)?
Mer än vad jag visste, även om jag tror jag läst något om detta för länge sedan (minns dock inte vad det stod riktigt).


stephan f.d.ordf./led.
Hemsida

Exempel på text i arbetsordning för "vår styrelse"

VÅRDNADSPLIKT:
Styrelsen har vårdnadsplikt mot föreningen och skall iaktta lojalitet och främja föreningens medlemmar.

Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar. Ibland behandlas enskilda medlemmar, som inte har betalt avgifter eller kanske stört sina grannar. Det är till hänsyn till dessa personer som styrelsemöten inte är offentliga.
Dessa förpliktelser gäller även sedan styrelseledamot utträtt ur föreningen.

PROTOKOLL:
Protokoll distribueras ej. Protokoll finns tillgänligt för läsning hos förvaltningen, Protokoll får inte kopieras.

Denna arbetsordnings texter beslutades förutom en reservation från mig i mars 2005. Jag undrar är detta verkligen konungadömet Sverige i 2000talet?

25/09 2005 (171) e
    Kommentar av Admin
Iaktta lojalitet... hade det inte varit bra att skriva mot vem lojaliteten ska ligga? Mot HSB, mot föreningen, mot enskilda medlemmar, mot varandra (i styrelsen), eller?

Självklart kan styrelsemöten inte vara offentliga, men det är kanske lite dåligt att använda "känsliga uppgifter" som skäl för att "okänsliga uppgifter" inte ska kunna vara offentliga för medlemmarna.

Vem har bestämt en arbetsordning som säger att protokoll (stämmoprotokoll) ej ska kopieras eller distribueras (t.ex. via webben)?
Och med vilken motivering, kan man undra?

Hur kan medlemmarna acceptera detta?

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.