Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-04-14, 18:43
Krysia Krysia är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Landskrona
Inlägg: 2
Standard Sekretess på styrelseprotokoll ?

Jag har en fråga: Är det lag på att styrelseprotokollen inte ska vara offentliga, inte ens för medlemmarna i Brf.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-19 klockan 22:02.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-04-14, 18:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad

Utan tvekan ett av de mest diskuterade ämnena i detta forum.

Du kan ägna dagar åt att läsa om detta här, men för att sammanfatta ett svar till dig så gäller följande;

Det finns absolut ingen som helst lag eller regelverk någonstans som säger att styrelseprotokoll inte ska vara offentliga.

Vill styrelsen inte offentliggöra styrelseprotokollen så får föreningens högsta beslutande organ (dvs stämman) ta ett stämmobeslut om att de ska vara offentliga.

Du kan säkert hitta hundra trådar som handlar om detta, men här är en tråd som skapats på sistonde och som går in lite på djupet i bl.a. denna fråga;
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:49.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-04-14, 22:37
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Jepp, håller med detta som Admin säger. Denna fråga har jag kämpat med i flera år jag med.
Kan lägga till att jag nu har lyckats få min styrelse att lägga ut våra styrelseprotokoll på föreningens hemsida (vi täcker dock paragrafer som kan vara kränkande, täcker även info om pågående offerförfrågningar). Tog mig ett år att övertyga styrelsen (och jag själv är med i styrelsen) att det var rätt att göra så.
Nu är jag stolt att vi spelar öppet mot medlemmarna.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-04-16, 19:34
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Jepp, håller med detta som Admin säger. Denna fråga har jag kämpat med i flera år jag med.
Kan lägga till att jag nu har lyckats få min styrelse att lägga ut våra styrelseprotokoll på föreningens hemsida (vi täcker dock paragrafer som kan vara kränkande, täcker även info om pågående offerförfrågningar). Tog mig ett år att övertyga styrelsen (och jag själv är med i styrelsen) att det var rätt att göra så.
Nu är jag stolt att vi spelar öppet mot medlemmarna.
Francois har alla anledning att känna stolthet. Han har lyckats med ett projekt som så många andra av oss ännu inte klarat.

Nog skulle det vara mycket intressant om det kunde skapas en speciell tråd för dessa modiga föreningar som vågat trotsa drakarna och fungerar enligt vår önskan. Med möjligheter för oss andra att enkelt kunna nå och få ta del av deras erfarenheter. Tråden får gärna heta "Rapporter från paradiset"
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-04-18, 22:17
guben guben är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Ort: Örebro
Inlägg: 86
Standard

Är inte risken med att skicka ut protokollen att styrelsen gallrar vad man skriver. Det kan ju bli väldigt torftiga protokoll, inget resonemang, endast beslut?
Denna risk finns väl främst i brf vars styrelse är osäker ochhar låg kompetens.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-04-18, 22:25
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Jo, det finns en risk om detta.
Jag tycker inte man ska tvinga en styrelse att publicera ett protokoll. De ska förstå varför det är bra att göra det.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-04-18, 22:44
guben guben är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Ort: Örebro
Inlägg: 86
Standard

Kunde inte distribution av protokoll ersättas av kort Medlemsinfo efter varje styrelsemöte? Syftet är ju att informera medlemmarna om vad styrelsen gör, vad som är på g. etc.
Protokollen är ju ofta inte särskilt välskrivna och roliga att läsa.

Det blir ju annars en väldig press på den som utsetts till sekereterare.
Det är kanske inte alltid den mest lysande representanten, svårt med gramatik och stavning.
Styrelsen kan ju trots detta innehålla en del kompetenta personer men det lysande arbete som styrelsen gör skyms av dåligt skrivna protokoll.
I värsta fall måste ordförande själv skriva protokollet för att det ska tåla allmän granskning. Det känns inte som rätt prioritering av resurserna.

Jag förstår behovet av genomlysning och demokrati men det är kanske bättre att t.ex. ordförande skriver ett kort referat kvartalsvis till medlemmarna, inte för att undanhålla något utan mest för att det ska bli informativt och "säljande".
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-04-18, 23:28
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av guben Visa inlägg
Kunde inte distribution av protokoll ersättas av kort Medlemsinfo efter varje styrelsemöte? Syftet är ju att informera medlemmarna om vad styrelsen gör, vad som är på g. etc.
Protokollen är ju ofta inte särskilt välskrivna och roliga att läsa.

Det blir ju annars en väldig press på den som utsetts till sekereterare.
Det är kanske inte alltid den mest lysande representanten, svårt med gramatik och stavning.
Styrelsen kan ju trots detta innehålla en del kompetenta personer men det lysande arbete som styrelsen gör skyms av dåligt skrivna protokoll.
I värsta fall måste ordförande själv skriva protokollet för att det ska tåla allmän granskning. Det känns inte som rätt prioritering av resurserna.

Jag förstår behovet av genomlysning och demokrati men det är kanske bättre att t.ex. ordförande skriver ett kort referat kvartalsvis till medlemmarna, inte för att undanhålla något utan mest för att det ska bli informativt och "säljande".
Nej (eller jo, infoblad är också bra). Du beskriver det klassiska sättet att arbeta. Ska försöka förklara varför det är bra att lämna ut protokollen:

Punkt 1- Ett protokoll ska vara välskriven. Det är inte bara styrelseledamöter som ska läsa den, det är också styrelseledamöterna som var frånvarande på förra ötet, revisorer, framtida styrelser som letar efter gammal information. och Så medlemmar, som jag ser det.

Punkt 2- Det finns en del punkter i ett styrelseprotokoll som är olämpliga att publicera. Vi har identifierat 3 kategorier:
K1- det som är relaterat till pågående offerter
K2- det som är personligt är kan kränka en medlem
K3- hur styrelseledamöterna har röstat vid ett beslut (vem rösta ja, vem röstat nej)
I vår styrelse har vi bestämt att vi har tystnadsplikt om dessa 3 punkter och vi lägger en lapp TYSNATSPLIKT över dessa paragrafer i protokollet innan vi publicerar protokollet.

Punkt 3- En styrelse besitter en viss mängd information. Man kan kalla denna mängd för I. I består av informations delar, I1, I2, I3, ... In. Alla dessa punkter finns med i protokollet (ska finnas med).
Det som oftast sker är att styrelsen skriver ett infoblad som delas ut till medlemmarna. Styrelsen eller författaren väljer vilken information han ska ha i infobladet. Han kanske väljer I2, I5, I8, I9. Dessa punkter tror han är intressanta för medlemmar att läsa. De andra punkterna kommer INTE ut till medlemmarna.
Vad jag föreslår är att styrelsen ska göra tvärtom.
I stället för att välja vilka punkter ska publiceras, ska den välja vilka punkter INTE ska publiceras, och då menar jag att dessa punkter ska tillhör kategorierna K1, K2 eller K3. Alla punkter som inte tillhör K1, K2 eller K3 ska visas till medlemmarna. (Not: i vår styrelse delar vi också ut infoblad med utvald information, protokollen lägger vi på hemsidan)


Punkt 4- Styrkan i denna informationsmodell, är att styrelsen verkligen är öppen med sitt arbete. Medlemmar kan följa vad som pågår, och ställa frågor, krav eller bidra med nåt. Och, viktigast av allt:
- ingen i föreningen kan säga at tde inte vet vad styrelsen håller på med
- alla ledamöter vet att de får prata om precis allt med medlemmarna (ni vet, när man träffar medlemmar på gården) utom det som fller i kategorierna K1, K2 och K3.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Tillgång till styrelseprotokoll i brf Einar Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 29 2018-07-14 00:47
Offentliga styrelseprotokoll Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2011-02-14 22:18
Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? Pensionär Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 46 2010-11-13 17:33
Styrelseprotokoll i brf - särskild mening tractors Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2008-11-05 16:55Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:04.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare