Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-06-14, 17:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel

Här följer ett exempel hämtat från verkligheten hur revisorerna - i detta fall revisionsfirman Ernst & Young - skyddar styrelsen, och inte minst Ernst & Youngs uppdragsgivare, HSB, från såväl insyn som från att medlemmarna ska få reda på de olagligheter styrelsen begått.

Jag skickar den 4/5 2010 en skrivelse till auktoriserad revisor Lennart Öhrström, Ernst & Young;
Citat:
Till Lennart Öhrström, Ernst & Young

I årsredovisningen för min bostadsrättsförening skriver du under revisionsberättelsen där det bl.a. står;
"Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter".
Hur menar du att en årsredovisning du granskat med "hög" säkerhet inte innehåller felaktigheter när vem som helst utan några speciella ekonomiska kunskaper bara kan slå upp årsredovisningen och notera felaktigheter?
Dvs precis som under tidigare år, när du varit revisor i föreningen.

När det förekommer så allvarliga såväl som uppenbara fel som nu kan konstateras, undrar man hur många och hur allvarliga fel som döljer sig bakom övriga siffror i redovisningen som medlemmarna inte kan kontrollera pga att vi inte har tillgång till underlaget (vilket du har)?

Hur resonerar du när du, i de årsredovisningar du har uppdraget att granska, inte anmärker på att stämmobeslut inte genomförs?

I revisionsberättelsen för föreningen står det vidare;
"Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar".
Här uppstår genast två frågor;
1. Vad är det som gör att du exkluderar den för bostadsrättsföreningar viktigaste lagen, bostadsrättslagen?
2. Vad är skälet till att du i revisionsberättelsen beviljar styrelsen ansvarsfrihet utan att ens anmärka på lagbrott?

När du ser svart på vitt att styrelsen brutit mot lagen varför bryr du dig inte ens om att undersöka detta och se till att stämman/medlemmarna informeras om vad som hänt?

Har du överhuvudtaget granskat årsredovisningen och styrelsen?

Jag begär dessutom här att att du i egenskap av huvudrevisor för den förening som jag bor i ser till att jag inom i lagen föreskriven tid får svar på de av mina frågor till styrelsen som på årsstämman 2010 lämnats obesvarade (även 2009).
Jag önskar ett svar utan fördröjning om resultatet.

Tacksam för omedelbar bekräftelse att denna skrivelse mottagits.
Svar från Ernst & Young (5/5);
Citat:
Återkommer när jag tagit del av protokoll från årsstämman 2010.

Mvh
Lennart Öhrström
Jag svarar den 5/5 och 12/5;
Citat:
Tack, men jag tror inte du kommer att få ut mycket av stämmoprotokollet som Bengt Skånhamre skriver.
Mot bakgrund av vad som hänt tidigare är jag fullt och fast övertygad om att detta stämmoprotokoll inte kommer att återspegla verkligheten på stämman.

Det är min förhoppning att du även studerar protokollet för årsstämman 2009, om du inte gjort detta tidigare (lekmannarevisorerna kan inte ha gjort detta).
Jag hoppas då att du får tillgång till hela protokollet eftersom jag noterat att styrelsen försöker dölja delar av justeringen.


I väntan på det aktuella stämmoprotokollet (som jag inte kan se hur det skulle tillföra något) förväntar jag mig respons på mina frågor avseende de delar som är fristående från stämmoprotokollet 2010, enligt nedanstående kopia av mitt tidigare mejl.

Jag undrar också vad det är du vill avvakta att svara på för att du behöver stämmoprotokollet för årsstämman 2010?
Notera i övrigt att frågor som styrelsen inte vill/kan besvara på stämman enligt lag ska besvaras inom två veckor efter stämman (alltså inte efter att stämmoprotokollet justerats, om det tar längre tid). I egenskap av revisor har du ett stort ansvar här, eller hur?
Jag tillägger den 19/5;
Citat:
Jag förstår inte vad årsstämmoprotokollet från 2010 har med saken att göra.
Att Bengt Skånhamre, i egenintresse, inte kommer att nämna något i stämmoprotokollet om de fel som han och de andra i styrelsen begått saknar helt relevans i frågan.

Du har inte svarat på om du begärt/tagit del av stämmoprotokollet från årsstämman 2009 (där styrelsen försöker smussla undan viktiga delar av stämmoprotokollet, vilket jag inte känner till om du är medveten om).
Har du tagit del av hela detta protokoll eller enbart av styrelsen utvalda delar... eller av ingenting överhuvudtaget?

Att du brustit i revisionen är ställt bortom allt rimligt tvivel och frågan är nu hur du kommer att försöka göra det bästa av situationen?
Kommer du omedelbart begära att styrelsen kallar till en extrastämma där du personligen informerar medlemmarna om de fel och lagbrott som begåtts och som du inte anmärkt på?

Jag kan inte se någon annan lösning, och önskar omedelbart svar på detta.
Dessutom;
som du förhoppningsvis känner till har nu de två veckorna passerat som du hade på dig att se till så att obesvarade frågor på årsstämman 2010 blev besvarade.
Jag bakar här ihop de svar Ernst & Young gav (den 25/5 2010) med mina kommentarer (i brunt);
Citat:
Mina svar har jag flikat in efter dina punkter här nedan.

Emotser snabbt svar - och hoppas du vill lösa dessa frågor efter bästa förmåga och till gagn för medlemmarna i min brf - eftersom jag annars tvingas gå vidare i detta ärende.


Svar på frågor i mail 2010-05-04;

1. Felaktigheter i årsredovisningen

Styrelsen ansvarar för avgiven årsredovisning. Resultatet av min granskning framgår av revisionsberättelsen.

Min kommentar:
Därav att jag reagerar på att du inte anmärkt på - och tydligen inte ens noterat - felaktigheterna i årsredovisningen.
Jag kan lista ett antal av de fel i årsredovisningen som du missat i din granskning.
Vi pratar alltså inte om enstaka fel i årsredovisningen utan det är ett mycket stort antal märkliga felaktigheter som tydligen undgått dig.
Om jag kan hitta dessa felaktigheter utan underlag bara genom att bläddra genom årsredovisningen så uppstår osökt frågor om du i din granskning ens bläddrat igenom redovisningen och om hur många andra felaktigheter det finns (som endast kan hittas med stöd av underlaget för uppgifterna)?

En del av dessa felaktigheter i redovisningen hade du kunnat få gratis bara genom att bläddra igenom motionerna.

Frågor:
1. Vill du ha en sammanställning med några av felaktigheterna i redovisningarna under din tid som revisor?
2. På vilket sätt kommer du att agera för att försöka rätta upp att du inte anmärkt på felaktigheter tidigare?
Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år? Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?

2. Ej genomförda stämmobeslut

Jag känner inte till några stämmobeslut, under min tid som revisor, som inte genomförts.

Min kommentar:
Det är i så fall illa om du inte känner till vad som framgår på ett så tydligt sätt.
Genom att läsa stämmoprotokoll och kontrollera vilka av dessa beslut som inte genomförts under din tid som revisor är det enkelt att stämma av vilka stämmobeslut som inte genomförts.

Om du läst motionerna till stämmorna så hade du även där kunnat se upplistat och färdigt för dig vilka stämmobeslut som styrelsen struntat i att genomföra.

Frågor:
1. Kommer du nu att granska vilka stämmobeslut som inte genomförts under din tid som revisor?
2. Har du inte läst motionerna?
3. På vilket sätt kommer du att agera för att försöka rätta upp att du tidigare inte anmärkt på att stämmobeslut ej genomförts?
Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år? Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?

3. Revisionsberättelse

Bostadsrättslagen hänvisar, när det gäller revision, till föreningslagen.

Jag känner inte till några lagbrott som påverkar revisionen. Lagbrott, som faller under allmänt åtal, utreds i första hand av polis och åklagare.

Min kommentar:
Det handlar här naturligtvis inte om "utredningen" av lagbrott utan det handlar om din roll som revisor att anmärka på oegentligheter och lagbrott som begåtts av styrelsen.

Du säger att du inte känner till några lagbrott.
Jag har redan informerat dig, på ett mycket tydligt sätt, att brf-styrelsen bröt mot lagen när brf-styrelsen inte hade med medlemmarnas ärenden (motionerna) i kallelsen till årsstämman 2009. Så detta kan du inte hävda att du inte känner till.
Kan något vara enklare att kontrollera än detta?

Frågor:
1. Hur försvarar du att du inte anmärkt på detta i din granskning och informerat medlemmarna om detta lagbrott i din revisionsberättelse?
2. Har du inte läst motionerna till årsstämmorna? Där kan du finna ett antal av de lagbrott/oegentligheter som begåtts av brf-styrelsen under din tid som revisor, utan att du anmärkt på någonting.
3. Hur förklarar du att du t.ex. inte anmärkt på att styrelsen i strid med lagen inte hade med alla ärenden i kallelsen till årsstämman 2009?
4. Hur kommer du att nu i efterskott på bästa möjliga sätt försöka rätta upp detta?
Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år? Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?


4. Årsstämma 2009

Jag har tagit del av årsstämmoprotokoll från 2009. Av punkten 18 framgår att inkomna motioner behandlats och tillfälle till att yttra sig givits.

Min kommentar:
Det saknar relevans. Vad har det för betydelse för vad?

A. Motionena ingick inte i kallelsen. Du anmärkte inte på detta lagbrott!
B. I årsstämmoprotokollet från 2009 framgår det också att styrelsen inom två veckor ska svara på frågor.
I bl.a. justeringen till samma årsstämmoprotokoll står det också att styrelsen vägrade följa lagen i denna fråga.

Frågor:
1. Hur förklarar du att du som revisor inte anmärkt på att styrelsen aldig besvarade de frågor som styrelsen är skyldig enligt lag att besvara inom två veckor från stämman?
2. Hur kommer du att nu i efterskott på bästa möjliga sätt försöka rätta upp detta?
Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år? Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?5. Årsstämma 2010

Jag har tagit del av årsstämoprotokoll från 2010. Av punkten 17 framgår att inkomna motioner behandlats.

Min kommentar:
Det saknar relevans. Vad har det för betydelse för vad?

På denna årsstämma stoppade mötesordförande Mats Engstrand bl.a. mig från att ställa frågor med kommentaren "Det är inte en fråga på årsredovisningen" när jag ställde frågor på årsredovisningen.

Bl.a. vägrade styrelsen svara på frågan om de lokaler som jag förstår att styrelsen utnyttjat sina positioner i styrelsen för att i största hemlighet använda sig av för personligt bruk, i direkt strid med lagen. Även hur mycket dessa styrelseledamöter eventuellt betalat för dessa lokaler vägrade styrelsen svara på.

Fråga:
När jag nu upplyst dig om dessa rum i källarna som styrelseledamöter lagt beslag på för personligt bruk (och för sin släkt), hur tänker du hantera detta?
Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år? Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?

Fråga:
När jag nu upplyst dig om att medlemmarna hindrats att ställa frågor på årsstämman trots medlemmarnas lagstadgade rättighet till detta, hur tänker du agera här? Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år? Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?

Jag har tidigare upplyst dig om att styrelsen vägrat följa stämmobeslutet att medlemmarna har rätt till en skriftlig kopia av hela stämmoprotokollet.
Jag har alltså inte lyckats erhålla stämmoprotokollet från årsstämman 2010, vilket följaktligen är ett lagbrott, vilket jag hoppas du är medveten om.

Fråga:
Hur tänker du hantera detta lagbrott?
Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år? Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?


Jag vill återigen understryka vikten av ett snabbt svar.
Det enda som kan till viss del rätta upp de vad som skett i denna brf är att du å det snaraste begär en extrastämma, där sanningen kommer fram.

Du har som revisor nu möjligheten att göra det bästa av situationen och undvika att jag drar detta vidare i en rättslig process, med tonvikt på din roll, och dina skyldigheter, som revisor.
Men om du inte vill ta något ansvar så återstår inget annat än att jag går vidare i dessa frågor.

Det är inte acceptabelt med årsredovisningar fullproppade med såväl av styrelsen & HSB i efterskott bekräftade felaktigheter som poster som inte tycks ha någon förankring i verkligheten.

När sedan styrelsen ovanpå detta begår det ena lagbrottet efter det andra utan att någon revisor har den minsta synpunkt på detta så får det vara nog.

Nu måste det hända något!

Jag förväntar mig ett klart besked från dig inom de närmaste dagarna, med en konstruktiv plan för framtiden så att det inte fortsätter på detta vis.
Svar uteblir från Ernst & Young och den 2/6 skickar jag följande skrivelse;
Citat:
Jag har inte fått någon som helst respons från dig.

Ska jag tolka detta som att du inte har för avsikt att rätta upp begångna felaktigheter/oegentligheter/olagligheter av styrelsen, som du sedan underlåtit att anmärka på?

Jag vill gärna veta detta så jag kan avgöra om jag nu måste gå vidare i ärendet, eller om du tar ditt uppdrag som revisor seriöst och har för avsikt att ta tag i detta å det snaraste.Svar (3/6) från Ernst & Young;
Citat:
Jag undersöker vissa saker och återkommer därefter.

Jag svarar den 3/6;
Citat:
Viktigt för mig att veta, inte minst eftersom om vi kan lösa vissa frågor på ett för medlemmarna bästa sätt så behöver jag inte ta med detta i stämningen jag kommer att lämna in till tingsrätten (även om styrelsen borde stå till svars för sina handlingar, och ta straffet för detta).
Och som du säkert känner till är det tidskritiskt och måste ske ganska snart.

Räknar då med att jag får besked från dig inom de närmaste dagarna.
Och skulle det vara något specifikt du behöver veta från mig innan dess så är det bara att höra av dig till mig.
Ingen respons, så den 14/6 skickar jag en påminnelse;
Citat:
Tiden tickar iväg och det är helt tyst från dig. Varför?

Vad har du kontrollerat så här långt och vad har du kommit fram till?
Vem har du kontaktat (om någon) och vad har det resulterat i?
Kommer du att begära en extrastämma för att informera medlemmarna, och i så fall när?

Att protokollskrivare Bengt Skånhamre försökt dölja felen i årsredovisningen (dvs de fel som kommit fram på stämman) genom att inte notera dessa i stämmoprotokollet gör naturligtvis inte en utredning och upprättning av detta enklare, men icke desto mindre så kvarstår felaktigheterna i årsredovisningen och medlemmarna har rätt att veta vilka dessa fel varit under de senaste åren, dvs under hela din tid som revisor i föreningen. Speciellt eftersom vissa fel i redovisningen omöjliggör all medlemskontroll. T.ex. de ständigt återkommande felen år efter år i redovisning av av arvoden och ersättningar. Vi vet inte om det är "fel" i redovisningen eller om det helt enkelt är så att styrelsen tagit ut för mycket i arvoden och ersättningar.

Jag hoppas också att du håller med mig att det inte kan fortsätta så här.
När det nu finns en hel styrelse, "ekonomiansvarig" på HSB (Lars Svensson), en huvudrevisor och två lekmannarevisorer så är det orimligt att alla dessa fel i redovisningen kan förekomma.
Det tyder på att det genom hela denna kedja inte finns någon som helst kontroll av redovisningen, och då finns det all anledning till att oroa sig för om allt annat i den insynsskyddade styrelsens värld sköts lika illa, och helt utan kontroll.

Även övriga fel, oegentligheter och lagbrott (bl.a. de jag redan nämnt för dig) måste medlemmarna informeras om.

Jag tycker jag varit ganska generös som gett dig denna möjlighet att lösa problemen genom att informera medlemmarna om de fel som som styrelsen begått i föreningen. Trots detta har jag ännu inte sett ett enda tecken på varken att du utrett något eller att du kommer att vidtaga några åtgärder (vilka, i så fall och när?).

Om du inte tar dessa frågor på allvar så måste jag gå vidare.
.

Jag erhåller följande svar från Lennart Öhrström, Ernst & Young;
Citat:
Jag har tagit del av dina e-postmeddelanden den 25 och 27 maj 2010 och noga övervägt Dina synpunkter.

I min egenskap av revisor är det viktigt att jag förhåller mig opartisk och självständig i förhållande till såväl föreningen som dess olika intressenter, såsom bostadsrättsinnehavare.

Jag har vidare som revisor en vidsträckt tystnadsplikt. Detta innebär att jag inte kan agera i en uppkommen konflikt mellan en medlem och styrelsen. Jag kan heller inte lämna information särskilt till en medlem.

När det gäller synpunkter på hur styrelsen ska agera måste jag därför be er vända er direkt till styrelsen.

Jag å min sida kommer att väga in Dina synpunkter i mitt fortsatta revisionsarbete. Jag kommer även att diskutera dessa med de förtroendevalda revisorerna.

Angående styrelsens utnyttjande av extra lokaler så har jag fått följande information från mina revisorskollegor: "Två styrelsemedlemmar hyr extra förråd i våra fastigheter. De har samma rättigheter som andra dvs. ha möjlighet till extra förråd när lediga finns. Kösystemet för dessa har varit ok men informationen om att det finns förråd att hyra har varit sämre, påpekande har gjorts till styrelsen som kommer att lägga ut förtydligande information på hemsidan. Nytt förfarande och uppföljning om kölistorna för P-platser, extra förråd och mc-plats har påbörjats och kommer enligt styrelsen att förbättras med tiden."
Se även;
Har revisorn i en brf tystnadsplikt?

Anmäla revisor

Hur en stämma i en HSB-förening kan gå till - 2007
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-09-06 klockan 15:05.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-06-14, 22:38
Deadlund Deadlund är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2010
Inlägg: 26
Standard Revisor jobbar på uppdrag av medlemmarna?

Min brf är i ungefär samma situation som din Admin, vi kommer att ta upp frågan på extrastämman, punkten är ej med på dagordningen, men då vi ej valde revisor på stämman så kommer vi vilja ha den punkten med igen, kommer att tas upp innan godkännande av dagordning.
På forening.se kan man läsa följande:

Skatteverket ger rådet till ideella föreningar att oavsett om en revisor är auktoriserad eller inte, bör föreningen se till att han eller hon uppfyller följande kvalifikationer:

* vara en person som har förtroende från samtliga medlemmar
* ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är större i en stor förening än i en liten förening med enkla förhållanden
* vara oberoende gentemot föreningsledningen
* vara myndig
* inte vara försatt i konkurs


Detta är visserligen bara ett råd, men eftersom det är stämman som väljer revisor så kan man tycka att revisorn jobbar på uppdrag för medlemmarna och inte styrelsen, revisorn borde således stå på medlemmarnas sida!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-06-15, 00:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Revisorn gömmer sig bakom floskler

Intressanta tips i all sin enkelhet.

Precis som du säger så ska en revisor arbeta på uppdrag av medlemmarna, och vi kan nog lugnt konstatera att så som regel inte är fallet. Bara det faktum att en minoritet av medlemmarna väljer en eller flera av revisorerna på stämman innebär inte per automatik att dessa stämmovalda revisorer arbetar på uppdrag av medlemmarna.

I de flesta fall arbetar revisorerna för sin uppdragsgivare, styrelsen & bostadsorganisationen, och resultatet blir därefter.

Pensionär har tidigare tryckt på några av problemen med revisorerna och jag skulle vilja säga att två av de absolut viktigaste frågorna för landets brf:ar är att styrelseprotokollen måste öppnas upp för medlemmarna och det måste vara möjligt att kontrollera samtliga förtroendevaldas arbete, där revisorerna inte får vara ett undantag.

Att göra som Ernst & Young och gömma sig bakom rena lögner som att revisorerna har en "vidsträckt tystnadsplikt" visar på en total brist på respekt för sitt uppdrag.

När Lennart Öhrström på Ernst & Young säger detta så måste han ha trott att jag är en vanlig lättlurad medlem om bara böjer sig så fort överhögheten viftar med påstådda regelverk... som inte finns.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:33.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-06-23, 14:26
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Historien fortsätter

Jag svarar (14/6) huvudrevisor Lennart Öhrström, Ernst & Young;

Citat:
Jag har nu mottagit ditt svar.

Där skriver du till min förvåning;
"Jag har vidare som revisor en vidsträckt tystnadsplikt.
Detta innebär att jag inte kan agera i en uppkommen konflikt mellan en medlem och styrelsen.
Jag kan heller inte lämna information särskilt till en medlem".

Eftersom detta i mina öron mer låter som att du vill skydda dig själv (och styrelsen) så undrar jag var exakt i lagen du hittat denna paragraf, och på vilket sätt, rent konkret, denna lagtext i så fall skulle hindra dig från att agera i detta fall?

Innebär det att du som huvudrevisor ser det som viktigast här att medlemmarna inte får information om de allvarliga fel och oegentligheter som begåtts och som du inte anmärkt på i din revisionsberättelse, t.ex.;
- Styrelsen brutit mot lagen som säger att styrelsen ska svara på frågor inom två veckor efter årsstämman?
- Fel uppgifter, bl.a. för arvoden & ersättningar, i redovisningen, från år till år?
- Direkt lagbrott när medlemmarnas ärenden ej ingick i kallelse (eller någon annanstans), där styrelsen dessutom helt slarvat bort annan medlems motioner?

Bara för att i detta sammanhang nämna några av de lagbrott och fel som begåtts av den aktuella styrelsen.

PS.
Du skriver;
"Jag har tagit del av dina e-postmeddelanden deb 25 och 27 maj 2010 och noga övervägt Dina synpunkter".
Jag hoppas du också tagit del av mina skrivelser den 4/5, 5/5, 12/5, 19/5, 2/6, 3/6 och 14/6?
Återigen blir det helt tyst från Ernst & Young, och efter några veckor kompletterar jag med följande;

Citat:
Jag har inte erhållit något svar från dig.
Om det är så att du inte har för avsikt att som revisor agera för att försöka ställa tillrätta de problem jag tagit upp med dig så vill jag be att få information om vem som är din chef och hur jag kan nå denna person.

Vad sedan specifikt gäller det svar du fått från lekmannarevisorerna;
"Två styrelsemedlemmar hyr extra förråd i våra fastigheter. De har samma rättigheter som andra dvs. ha möjlighet till extra förråd när lediga finns. Kösystemet för dessa har varit ok men informationen om att det finns förråd att hyra har varit sämre, påpekande har gjorts till styrelsen som kommer att lägga ut förtydligande information på hemsidan. Nytt förfarande och uppföljning om kölistorna för P-platser, extra förråd och mc-plats har påbörjats och kommer enligt styrelsen att förbättras med tiden."
så vill jag säga följande.
Styrelseledamöterna har samma rättigheter som övriga medlemmar, men problemet jag tagit upp är att andra medlemmar i föreningen inte har samma rättigheter som de styrelsen självsvådligt tagit sig.

Vad menas med "Kösystemet för dessa har varit ok"?
På vilket sätt då?
Det finns ju ingen medlem som ens känner till något kösystem... tydligen inte ens revisorerna!
Hur kan något som inte finns vara "ok"?

Lekmannarevisorerna svarar;
"informationen om att det finns förråd att hyra har varit sämre".
Sämre? Vad menas?
Varför inte vara ärlig och säga sanningen? Informationen har varit obefintlig!
Ända fram till i den sekund som jag skriver detta (och förmodligen länge till) så har inte ett ord yppats (varken muntligen eller skriftligen) till medlemmarna om att det funnits förråd att hyra.
Styrelsens ledamöter - Kjell och Hans-Åke - har bara lagt beslag på dessa för sig själva och sin släkt (utomstående, dvs ej medlemmar).
Finns det ingen revisor i denna förening som begriper att detta är ett solklart lagbrott?

Lekmannarevisorerna svarar;
"påpekande har gjorts till styrelsen".
Inget blir bättre i detta läge av att ljuga eller försöka förvränga sanningen.
Vem har påpekat vad för vem och när?
Sanningen är istället att ingen - varken du som huvudrevisor, eller lekmannarevisorerna, eller någon annan - har påpekat något om styrelsens lagbrott innan jag belyst dessa lagbrott.

Lekmannarevisorerna svarar;
"... som kommer att lägga ut förtydligande information på hemsidan"
Det handlar inte om något "förtydligande".
Det handlar om information!
- Dels information om styrelsens lagbrott som revisorerna har en lagstadgad skyldighet att informera medlemmarna om.
- Dels information om vad som egentligen gäller, dvs vilka lokaler finns att hyra, till vilket pris, hur och när?
Och att styrelsen säger att de ska lägga ut information på hemsidan är ett uttalande som du som huvudrevisor måste begripa att det bara är en förlängning av styrelsens lagbrott.
Styrelsen har inte uppdaterat denna hemsida under de senaste åren. Ingen läser denna längre, inte ens jag.
En hemsida är ett komplement till övriga informationssätt och kan rimligen inte användas för motsatsen, dvs för att dölja information!

Fortfarande hemlighålls vad styrelseledamöterna bestämt åt sig själva att de ska betala för att utnytta medlemmarnas faciliteter.
Som huvudrevisor kan du kontrollera detta, och informera medlemmarna utan vidare fördröjning!
I annat fall kan jag inte se annat än att du är högst delaktig i styrelsens lagbrott.

Lekmannarevisorerna svarar;
"Nytt förfarande och uppföljning om kölistorna för P-platser, extra förråd och mc-plats har påbörjats och kommer enligt styrelsen att förbättras med tiden."
Ja, något "förfarande" och "uppföljning" har bevisligen funnits precis lika lite som kontroll från någon av revisorerna.
Detta "med tiden" svarar styrelsen på allt, och ytterst sällan, oftast aldrig, händer ett dugg!

Vad kommer Ernst & Young nu att göra åt detta lagbrott (och övriga lagbrott jag informerat dig om)?

Måste detta verkligen gå så långt som till en rättslig prövning eller känner Ernst & Young något som helst ansvar för det uppdrag Ernst & Young har och har haft i föreningen?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-28 klockan 16:54.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-06-28, 15:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Tummen ner Fler fel & oegentligheter som revisorn inte anmärkt på

Jag har idag skickat följande komplettering till revisorn som inte tycks bry sig om någonting;

Citat:
Det är fortfarande tyst från dig. Varför?
Jag anser att du agerar synnerligen ansvarslöst och jag förväntar mig nu svar å det snaraste.
Vi pratar här om mycket viktiga punkter i en brf där du är revisor och där du har ett ansvar som sådan för att föreningen drivs på ett korrekt sätt.
När nu detta helt uppenbart inte sker så är det också ditt ansvar att inte försätta föreningen i ett ännu svårare läge än vad det redan är genom att du bistår styrelsen med hjälp i att dölja för medlemmarna vilka fel och oegentligheter som begåtts.
Håller du inte med om detta?

Ytterliggare några punkter.

Regelverket för medlemskap uppfylls ej!
Varför har du inte anmärkt på att lekmannarevisor Doris T. är delägare i en bostadsrätt i föreningen trots att hon inte bor i föreningen?
Det strider mot lagen, men du har trots detta inte upplyst medlemmarna om att styrelsen, som givit sitt medgivande till detta, bryter mot lagen även här!
Detta är mycket allvarligt, inte minst eftersom det kan tolkas som att styrelsen "köpt" tystnad & stöd från lekmannarevisorn... utbyte av tjänster.
När och hur tänker du informera medlemmarna om detta?

Styrelsen slarvar bort medlemmarnas motioner!
Varför har du i din revisionsberättelse inte anmärkt på att styrelsen "slarvat bort" motioner?
En annan medlems motioner kom inte med till årsstämman 2009 överhuvudtaget, inte ens efter att denna medlem påtalat för styrelsen att hans motioner saknades.
När och hur tänker du informera medlemmarna om detta?
Att Ernst & Young inte ens besvarar dessa viktiga skrivelser visar på en allvarlig nonchalans.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-28 klockan 15:53.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-08-31, 11:18
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Ernst & Young tar inget ansvar för de felaktigheter Ernst & Young begått

Jag har av Ernst & Youngs regionchef, Per Karlsson, erhållit ännu ett svar som inte tillför något.

Citat:
Ang ditt mail till Jan Birgerson ang "Bristfällig revision"

Återkommer i ärendet enligt mitt brev

Jag har gått igenom den revision Lennart Öhrström gjort av HSB bostadsrättsförening Tomtestugan i Malmö och kan inte se annat än att den är utförd enligt god revisionssed och uppfyller Ernst & Youngs interna kvalitetsnorm.
Lennart har också, och kommer även framledes att beakta dina och andras input till revisionsarbetet. Detta i enlighet med vad god revisionssed föreskriver.

Ernst & Young har i brev till dig beskrivit de regler en revisor har att leva efter bl a att man som revisor inte kan kommunicera med enskild medlem.

Jag kan inte i nuläget se att Ernst & Young kan göra ytterligare med anledning av ditt mail. Du har ju som medlem i bostadsrättsföreningen möjlighet att påverka ditt beslut vid den ordinarie föreningsstämman vilket är det stadgeenliga forum på vilket du bör framföra dina synpunkter.
Jag svarade enligt följande;
Citat:
Jag vet inte varför du vill undvika att skicka epost, utan föredrar det sätt att kommunicera som var vanligt under 1900-talet.

Jag har erhållit ditt svar, daterat den 27 augusti 2010, och kan bara beklaga att du inte bemött en enda punkt eller besvarat en enda fråga, Du bara upprepar vad jag redan hört.
Detta alltså trots att jag så noga beskrivit bristerna som gjorts i revisionen.

Om Ernst & Young tycker att en revision, där t.ex. varje årsredovisning reviderad av Ernst & Young bevisligen innehåller mängder med fel, är en revision utförd enligt god revisionssed så är det inte utan att man undrar vilka tolkningar Ernst & Young lägger in i rättesnöret "god revisionsed".

Du skriver;
"Ernst & Young har i brev tidigare till dig beskrivit de regler en revisor har att leva efter bl a att man som revisor inte kan kommunicera med en enskild medlem".
Det stämmer inte att Ernst & Young för mig beskrivit reglerna som en revisor har att leva efter.
Jag vill särskilt understryka att Ernst & Young inte beskrivit några regler som säger att en revisor inte kan kommunicera med en enskild medlem.
Tvärtom. Ernst & Young har för mig bekräftat att det inte finns något regelverk som på något sätt reglerar revisorns möjlighet att kommunicera med en enskild medlem.
Det är i stället så att det är en revisors skyldighet, enligt god revisionssed, att beakta enskilda medlemmars synpunkter och rätta upp de fel som begåtts.

Därav min fråga till dig här;
Kan du precisera ordagrant (i form av exakta citat) vad det, enligt dig, står i regelverken som förhindrar revisorn att kommunicera med enskilda medlemmar?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Överlämnande från tidigare styrelse vid utbyte av styrelse plattipus Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2010-06-17 00:29
Beslutsför styrelse och revisor mborg Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2009-06-05 13:28
Låt statliga Kasernen bli ett varnande exempel - Newsdesk (pressmeddelande) Admin Senaste Nytt 0 2009-05-18 20:32
Exempel på medlemsinformation efterlyses LarsB Bostadsrättsforum 1 2009-01-05 10:47Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:53.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare