Sida: << | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Berndt medlem
Hemsida

HSB har tyvärr gjort denna "avgränsning" (lokalförening kontra medlem) vilket i min mening "skär av" demokratin så bekvämt att medlemsönskan inte längre "syns". Förmodligen har inte heller du sett några medlemsförslag på HSB:s hemsidor så därför finns inte medlemmen (enlgt min tolkning) Lev väl!

3/03 2006 (585) e


stephan
Hemsida

Någon som kan tolka detta?

Vilka siffror i balansräkningen gäller???


"tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger basbeloppet"

3/03 2006 (584) e


Allan Johansson
E-postHemsida

Jag har tidigare som ordförande bortåt 15 år, varav de sista tillika som vicevärd, för en liten förening upplevt problematiken med "självständighet i samverkan".

Tyvärr tycks repressalierna inte upphöra trots att jag nu "bara" varit medlem (därtill gravt synskadad) i snart tre år.

Åtgärder för anpassning till det för mig också treåriga funktionshindret sker inte alls eller motivlligt och med snigelfart medan HSB-vald ledamot tillika HSB-anställd med raketfart agerat för att säga upp mig från hyrda lokaler (garage och skyddsrum) sedan uthyrningsregler ensidigt ändrats av styrelsen (det har varit stor omsättning i denna vilket bl a uttryckts i att vi haft tre ordf. under knappt tre år samt attendast en ledamot nuvarnde ordföranden finns kvar från den styrelse som valdes i april 2003 (nuv. sty består at 3 föreningsvalda ord (ingen subbl.) samt 1 HSB-vald jämte en suppleant.

Rekommendrade brev med anmodanden från HSB-anställde vid Sydosts kontor i Kalmar kommer titt som tätt. Anmodanden och anklageler olika frågor t ex om munkavle och censur (i strid med FNs dekl. om MR art 19 och Europakonventionen) om att hyra ska användas till skadestånd, om att av många uppskattad jul- och vinterdekoration med kvälls- och morgonbelysnng ska tas bort p g a att den "stör" och är "missprydande".

Sistnämnda blev droppen som fikc bägaren att rinna över ..och uppmärksammades i lokaltidningarna t ex på första sidan i Östran..(även med vacker bild i Barometenr med dock med vinklad pratipolitserat reportage).

Jag har gjort en "punktsammanställning" med ett stort antal frågor eller farhågor för granskning av revisorerna. Men när jag nu läser om relationen HSB - Bo-revision så tycks inte utsikterna att få en seriös genomgång av frågorna/farhågorna särskilt goda, (gäller bl a försvunna fakturor, försvunna motioner, försvunna protokoll, protokoll från dec. 2002 som ogiltigförklaras av en relativt oerfaren styrelse enligt "utredning" och "förslag" - enligt min menng med ohållbara argument - under senare delen av 2006. Därtill med retroaktiv verkan för at fortsätta bryta mot "pacta sunt servande"!


Vad bör och kan göras?

Jag har försökt få en motion med yrkande om att hemställa om särskild granskning av verksamheten av länsstyrelsens tillsynsorgan, men den motionen har aldrig släppts fram varken ord. stämma 2004 eller 2005 eller extra stämma 2005!

Mitt engagemang i HSB grundades på att jag var och är en varm anhängare av demokratis kooperation där vereksamehetens styrs underifån enligt principen en person en röst.Jag vill inte skada HSB som folkrörelse men anser det viktigt att en balans skapas mellan bostadsrättsföreninger och regionala förenngar samt att fde förtroendevalda måsete få en mycket starakae ställning i förhållande till företagsledning, kommeriella intressen och adminstration.

För ett år sedan hade jag en mejl-kontakt med Gunbritt Måtensson (var med på hennes seminarium om Bonära tjänster" under 70-årsjubileet 2003). Fick ett vänlgt brev som svar, men med konstaterandet att HSB riks inte kan göra något som gäller relationerna mellan och inom regionala och lokala föreningar.

Sökte för någon vecka sedan "köpa mig fri" genom i hyresnämnden gå med på en egentlgen helt ormmlig "förlikning" om uppsägnngen från garage resp. skyddrum. Den ingicks på fel grunder. Och strax därpå eskalerades ändå konflikten genom nytt rekommenderat brev med nya anmodanden (se ovan om balkongdekoration).

Till bilden hör också desinformation, dirty campaining samt att HSB-valda styr val av ordförande för stämmorna (först 2003 genom att VD för HSB Sydost reste 10 mil från Växjö för att leda en extra och en ord. stämma som skulle välja förenngsledare tillika förhandlare bland vars viktigase uppgift var och är att förhandla med HSB Sydost om olika avtal och uppgifter och vaka över tillämpningen av dessa).

Senast har den HSB-valde ledamoten haft med sig en tidigare kollega (som i huvudsak försörjer sig som vicevärd)alltså en annan utomstående för att låta denne väljas till stämmoordförande (i juni resp auguti 2005).

Här avses inte att rikta någon personlig kritik mot någon utan resa de principiellt och etiskt (måhäna även juridikst) viktiga frågor som handlar om "självständighet i samverkan" eller om vilken roll som är lämplig i förhållandet mellan regional organisation och bostadrsrättsförenngarna.

Vad kan och bör göras för att granska vad som gjorts och för att utveckla en en ordning och organiation som framjar vår dekokratiska vision?

Med hjärtliga hälsnngar

Allan Johansson, Vinterbo och Kalmar tel 0730-709656

3/03 2006 (583) e
    Kommentar av Admin
Jag har en liten undran.
Vad innebär att din motion inte "släppts fram"?
Om du lämnat in en motion som sedan inte tas upp på årsstämman så är detta ett solklart lagbrott, som omedelbart ska polisanmälas !!!

Det är inget som skadar HSB som folkrörelse, utan är bara något som kan leda till framtida demokratiska förbättringar, enligt min mening.

Sedan är det ett stort problem att du inte har någon som talar för dig, medan du i din situation måste kämpa mot såväl styrelse som HSB, som har helt andra resurser att tillgå än vad du har. Det är verkligen inte lätt för de flesta att som liten medlem hävda sin rätt då.

Det finns kanske andra läsare av detta forum som har något tips till dig?

Du har helt rätt i att utsikterna inte är särskilt stora att du får stöd av en del av HSB (BoRevision) för att undersöka eller anmärka på en annan del av HSB. Det lär helt enkelt inte inträffa.

Men om du misstänker oegentligheter där bl.a. fakturor, motioner och protokoll försvunnit så bör du lämna över ärendet till allmän åklagare för utredning. Åklagaren är skyldig att undersöka detta (men för att ärendet inte ska avvisas är det noga att allt detaljerat beskrivs). Och det är inte förenat med några kostnader för dig.Hyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum


Jonas (medlem)
Hemsida

Tack för all info om certifieringen. Låter som ganska meningslöst att certifiera sig, och jag förstår nu varför det är så få föreningar som tagit detta steg.

3/03 2006 (581) e


stephan
Hemsida

Ingvar.

Det du tar upp är nog en styrelses allra svåraste3 ärenden. Kan minnas att på HSB:s grundkurser och entreprenadjuridikskurser är de flesta diskussionsobjekt och exempel just från detta ämne. Min erfarenhet konstaterar också detta, framförallt då detta ofta finns med i förvaltningsavtalet. det vill säga föreningen har köpt tjänsten av en förvaltning. Olika förvaltare har olika bedömningar och tillvägagångssätt, vilket i ändå högre grad gäller för försäkringsbolaget i de ärende de blir inkopplade.

Styrelsen har alltid ansvaret. Jag har inte mycket att tipsa om mer än att jag konstaterar att det är stört omöjligt att ha givna regler. d.v.s. inget fall är likt det andra. Avslutar med ett citat ur en av Barab (spe leverantörer med speciell luktgrupp avseende fuktskador) rapporter i ett av "min" förenings gammalt fuktärende. "luktgruppen kan utröna vaniljlukt". Detta var inte positivt!

1/03 2006 (580) e
    Kommentar av Admin
Som Stephan nämner så är detta ingen lätt situation för en styrelse.

Problemet ligger dels i att bevisa att det finns en fuktskada orsakad av just den aktuella bostadsrätten (och som dessutom kan vara till men för omkringliggande lägenheter) och dels i att kunna referera till regler/lagar.

Det krävs med andra ord ett utlåtande från en (minst en) fackman. Det ska då speciellt framgå att fukten inte orsakats av skada i stamledning, för då åker föreningen på alla kostnader.

Bristfällig ventilation kan också vara ett skäl till att föreningen tvingas bekosta allt.

Jag känner inte till den specifika situation som Ingvar frågar efter, men för reperationer pga vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan orsakats av vårdslöshet/försummelse/eget vållande.

När det gäller regler/lagar så kan man med lite möda hänvisa till stadgar/bostadsrättslagen. Dessa är dock så vagt utformade att det lämnar mycket stort utrymme för fria tolkningar.

I stadgarna står t.ex. något i stil med att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick (och i detta sammanhang omnämns badrummet).

PS.
Stephan, en fråga.
Vet du hur denna fråga formuleras i förvaltningsavtal? Om detta skrivits in i ett förvaltningsavtal så måste det ju specificeras noggrannare än i stadgar/lagar, så att förvaltaren ska veta ansvarsfrågor och rutiner.Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


Ingvar, är ordförande
E-postHemsida

Hej jag undrar om än bostadrättsinehavare kan neka att renovera sitt badrum när fukt är konstaterad. Föreningen bekostar utrivning av det befintliga badrummet så lägenhetshavaren ska betala klinkers,kakel+badkar plus kostnad för uppsättning av klinkers+kakel. Tack på förhand

1/03 2006 (579) e
    Kommentar av Admin
Det kan tyckas tufft, men om fukt konstaterats som kan skada omgivande bostadsrätter så är bostadsrättshavaren så illa tvungen att bekosta klinkers/kakel och uppsättning av denna (badkar är ju upp till bostadsrättshavaren om han/hon vill byta ut i denna veva).

Sådana är reglerna.

Jag befinner mig själv i en liknande situation, där ventilationen blivit så dålig att mitt badrum möglar efter att ett nytt ventilationssystem för en massa miljoner installerats. Förhoppningsvis är det ytfukt, så framtiden får utvisa vad som behöver göras.

Det finns föreningar som låter renovera om "alla" badrum i samband med stamrörsbyte, dvs alla delar på kostnaden för detta. Kan vara smart att baka ihop badrumsrenovering med stamrörsbyte om så låter sig göras.

Man kan alltså på en stämma komma överens om en policy där föreningen tar kostnaden för badrumsrenovering under givna förutsättningar, men då måste det finnas ett stämmobeslut på detta.


stephan
Hemsida

Hur något litet kan stort och svårhanterligt.

Fru Berg, har en ballofix som läcker och hör mycket dåligt. Hon ber väninnan Karin att ringa till HSB:s felanmälan.Felanmälan skickar ett fax till föreningens tekniska förvaltare, som senare skickar ut fastighetsskötaren. f-skötaren återkommer till t-förvaltaren och meddelar att "vi" måste anlita en rörmokare. Underentreprenören Bågs rörfirma åker ut, träffar f-skötaren som stänger av vattnet, efter det aviserats till de andra lgh i samma vattenledning. Båg byter ballofix, och meddelar att det är klart, f-skötaren sätter på vattnet. Ingen kontrollerar (ovanligt) att allt funkar, denna gång gick det inte bra utan vatten strömmar ut i köket och innan Fru Berg fått igång proceduren igen är skadan skedd, stor vattenskada. Försäkringsbolag blir inkopplat och ett halvt år senare kommer utfallet, vem betalar vad?

28/02 2006 (578) e


stephan
Hemsida

hej debattfråga.Hur många styrelser anser ni att en HSB-ledamot bör sitta i? Dito förvalta?

Teknisk förvaltning alltså. Ekonomisk förvaltning sköter ju datorer så bra idag så där här väl HSB en 5-7 föreningar per ekonomianställd. En del har ju fastighetsskötsel/teknisk förvaltning tillsamman, vilket absolut inte rekomederas, om man inte vill ge bort eller kraftigt förvåra kontrollen.

28/02 2006 (577) e


stephan
Hemsida

Vid lite mer fundering över detta spektakel med certificering, kommer jag fram till att det är cirka 1,5%av HSB bostadsrättsföreningar som "nappat" 60st. Av dessa 60 var cirka 40 med i "kampanjen" som testpiloter. Hur dessa föreningar fick betala fullt pris ska jag låta vara osagt, men enligt min bedömning kostade detta felaktigt spekulerande av HSB-Toppen medlemmarna några miljoner. Men det är andras pengar och det kommer ju in stadiga miljarder hela tiden.

27/02 2006 (575) e
    Kommentar av Admin
Med andra ord en riktigt rejäl flopp. Men så blir det lätt när man spelar med andra pengar. På HSB bryr man sig inte eftersom alla ekonomiska risker som HSB tar är med andras pengar.

Om HSB ägnat sig lika mycket åt att tänka igenom sina projekt som HSB ägnar åt att fundera på hur de ska kunna plocka föreningarna/medlemmarna på så mycket pengar som möjligt, så hade HSB kanske kunnat fungera som organisation.

Jag tror inte det finns något exempel på någon annan organisation där organisationen är mot medlemmarna. Och HSB tror (vet?) att så länge man lyckas hålla medlemmarna i okunskap så kommer de undan med vad som helst.

Det börjar kanske bli dags att medlemmarna sätter ner foten?


stephan
Hemsida

Kul att du frågar nedan är svaret från HSB på den igår ställda frågan till HSB "hur många hsb-föreningar har certifierat sig.

Kampanjen startade av HSB Malmö för 5 år sedan. I mycket dyrbara reklamkampanjer gick HSB ut med fördelarna om certificering. Som vanligt guld och gröna skogar. Och läste man mellan raderna skulle föreningarnas styrelser bli proffs över en dag om de genomgick certifieringen. kostnad 30-40 000kr i engångskostnad därefter en årlig avgift om 6 000kr vid "årskontrollen".

Med andra ord säger jag att HSB tror att det är en samling "nollor" som sitter i styrelserna som storebror hjälper med detta, i själva verket handlar det om pengar, och uppknytande till HSB. Se även Admins skrivelse om certifiering som du hittar på denna sida.

"2006-02-27 13:25 Mikael Svenske

Svar till Stephan
12 bostadsrättsföreningar med medlemskap i HSB Stockholm är certifierade, lika många till arbetar aktivt med att bli certifierade. Hur det ligger till i övriga 32 HSB-föreningar runt om i landet kan jag inte svara på, där ber jag dig kontakta respektive HSB-förening eller HSB Riksförbund."


27/02 2006 (574) e
    Kommentar av Admin
Ja, precis som du säger så får man (= föreningen/medlemmarna) inte mycket för pengarna, utan det tycks finnas andra skäl för certifieringen.

Jag kommer inte ihåg priserna på rak arm, men om jag inte minns helt fel så får föreningarna betala per skalle. Priset varierar alltså beroende på antalet medlemmar i föreningen. För en mindre förening blir det billigare, för en större förening dyrare.

Jag gick igenom några föreningar för drygt ett halvår sedan, och då var det ett antal av de 36 föreningarna som inte hade förnyat sin certifiering. Hur det är idag vet jag inte, men man kan nog misstänka att det inte är så "många" som 36 föreningar i södra Sverige som i realiteten är certifierade.

En certifiering hade kunnat vara bra, men om man ska genomföra något sådant så måste man nog tänka till lite först, och inte bara kasta ut en certifiering som inte tillför särskilt mycket.

Hur ska då en förening (= medlemmarna) kunna övertygas att föreningen ska certifieras?

Som det är idag så betyder certifieringen egentligen ingenting, och den ger endast en minimalt ökad säkerhet för en bostadsrättsköpare.

PS.
På denna länk; Certifiering
står det mer om certifieringen, även om priserna.
Jag ser nu att grundkostnaden första året ligger på 9.000 kr och för resterande år kostar det 7.000 kr/år. Sedan varierar de övriga kostnaderna på antalet medlemmar och på vilka steg i certifieringen som man väljer att genomföra. Som Stephan skriver så kan det snabbt gå upp i 30.000-40.000 kr det första året för en förening med 200-300 medlemmar.

PS 2.
I Stockholm var 7 av dagens 12 bostadsrättsföreningar piloter i detta projekt. Under fem år har man alltså bara lyckats få in fem föreningar i certifieringsprocessen utöver piloterna (1 förening per år).

Med denna hastighet så kommer det att ta en sisådär ett tusen år innan alla föreningar certifierats. Här går det undan 1

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 8/02-2023 14:40:00 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: