Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-02-08, 20:50
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Cool En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !

Kursledaren i bostadsrättsjuridik (Stellan Håkansson, HSB Malmö), har inte helt fel när han säger att det står "någonstans" att en styrelse ska iaktta tystlåtenhet.
Det är hur HSB nu - efter några års av hårt arbete att få fram sanningen av flera i detta forum - försökt omformulera vad HSB och de andra bostadsorganisationerna tidigare kallat "tystnadsplikt".

Så här skriver Eva Sörqvist på HSB Riksförbund, den 9/12 2011;
Citat:
Vad får jag säga? – om tystnadsplikt för styrelsen

Du kanske känner igen dig i att det ibland kan vara svårt att avgöra om du kan berätta för grannen om en fråga som ni behandlade på gårdagens styrelsemöte. Vad kan du i egenskap av styrelseledamot egentligen berätta för en nyfiken granne?

Det finns inte någon bestämmelse i lag om ovillkorlig tystnadsplikt avseende vad som tagits upp vid ett styrelsemöte. Men jag brukar säga att du ska iaktta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden som kan skada bostadsrättsföreningen eller medlemmar om de lämnas ut. Det blir alltså ett ställningstagande i varje enskilt fall.

Vissa föreningar löser det på så sätt att man i slutet av styrelsemötet går igenom vilka uppgifter som kan lämnas ut och vilken information som ska stanna hos styrelsen.

Som styrelseledamot ska du komma ihåg att hela tiden ha föreningens och medlemmarnas bästa för ögonen. Man brukar säga att en styrelseledamot har en lojalitets- och vårdnadsplikt mot bostadsrättsföreningen. Detta innebär att du ska verka i bostadsrättsföreningens intresse och inte gynna dig själv, utomstående eller andra medlemmar.

Visst vill ni ha intresserade och engagerade medlemmar? Bra, informera då så mycket som möjligt. Hellre för mycket än för lite information. Informationen kan ske genom till exempel ett informationsblad efter styrelsemötena, regelbundna nyhetsbrev, informationsmöten eller information upplagd på föreningens hemsida.

Att gå ut med information rörande en viss medlem, såsom att viss person släpar efter med avgifterna, är förstås inte lämpligt.

Styrelseprotokollen kan ni som styrelse behålla för er själva. Protokollen är att se som styrelsens arbetsmaterial och är alltså inte offentliga varken för medlemmar eller utomstående. Det är styrelsens sak att avgöra om någon utanför styrelsen ska få ta del av ett styrelseprotokoll. Ofta är det bättre att informera medlemmarna på andra sätt.

Om man lämnar ut uppgifter som kan orsaka bostadsrättsföreningen eller en medlem skada så kan man bli skadeståndsskyldig.
Så med andra ord - informera mycket, men tänk efter innan om vad!
Notera hur HSB fortfarande försöker påverka brf-styrelserna att hemlighålla protokollen i stället för att HSB verkar för att öppna upp brf:arna och sträva efter medlemskontroll i föreningen.

På den kurs i bostadsrättsjuridik som jag gått på HSB Malmö så hävdade kursledare Stellan (precis som enligt citatet här ovan från HSB Riksförbund) att styrelsen själv bestämmer om de ska offentliggöra styrelseprotokollen. Detta måste korrigeras. Jag har hört det så många gånger förr, och det blir inte mer rätt för att HSB upprepar detta en miljon gånger. Föreningens högsta beslutande organ bestämmer över styrelsen, och om föreningsstämman beslutar att styrelseprotokollen ska offentliggöras så blir det också så. När jag påpekade detta på kursen så höll Stellan med om att det var så... men om jag inte varit där...

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?- Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?


Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?Mitt svar:
08 februari, kl 20.10
En korrigering kan här vara på sin plats med anledning av meningen ”Det är styrelsens sak att avgöra om någon utanför styrelsen ska få ta del av ett styrelseprotokoll”.
Föreningens högsta beslutande organ bestämmer över styrelsen & föreningen. Dvs om föreningsstämman beslutar att styrelseprotokollen ska vara offentliga så är det så det blir, oavsett vad styrelsen tycker om detta.Eva Sörqvist
22 februari, kl 20.10
Styrelseprotokollen är inte tillgängliga för andra än ledamöter och revisorer, utan är att anse som styrelsens arbetsmaterial. Styrelsen har en vårdnadsplikt gentemot föreningen och dess medlemmar. Men tanke på vårdnadsplikten så ligger det på styrelsens ansvar att avgöra när det är lämpligt att lämna ut ett styrelsprotokoll eller ett utdrag ur ett sådant. Om föreningsstämman ändå beslutar att styrelseprotokollen ska lämnas ut, så kan styrelsen vägra att verkställa det eftersom det strider mot lag. Självklart ska styrelsen ha ett bra informationsflöde och bra kommuniktaion med medlemmarna. Men det är mycket viktigt att inte skada föreningen, medlemmar eller andra geom att lämna ut känslig information.Mitt svar:
04 mars, kl 20.10
Du skriver "…så kan styrelsen vägra att verkställa det eftersom det strider mot lag". Det är nog en vanlig missuppfattning att detta regleras i lag, men så är det inte. Det enda som kan vara av känslig natur i styrelseprotokollen är personliga problem för enskilda bostadsrättshavare (vilket t ex kan läggas i bilaga som inte offentliggörs eller personuppgifter suddas). I övrigt finns det praktiskt taget inget som kan vara "känsligt" i styrelseprotokoll. Vägrar styrelsen följa stämmans beslut så är detta däremot ett lagbrott, och det kan få konsekvenser för styrelsen i en rättslig prövning.


PS.
På HSB Riksförbund är klockan tydligen alltid 20.10 (men datumen stämmer).


Not.
Så här luddigt och försiktigt svarar HSB Malmö på en medlemsfråga om öppenhet och stämmoprotokoll;

Öppenhet
Jag ville ha en kopia av stämmoprotokollet från föreningsstämman men blev nekad med hänvisning till stadgarna som föreskriver att "protokollet ska hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna". Vicevärden påstod att det var tillräckligt att vi medlemmar fick läsa det på plats. Är det verkligen så att jag inte har rätt till en kopia?

Svar från HSB Malmö
Enligt de lagregler som finns har medlemmar inte rätt att få en kopia av protokollet. Enligt lag och HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar ska det justerade protokollet hållas tillgängligt för de medlemmar som önskar ta del av det senast tre veckor efter föreningsstämman. Det är bara föreningens medlemmar som får ta del av protokollet, som alltså inte är en offentlig handling. Man har rätt att som medlem skriva av protokollet inklusive röstlängden om man inte nöjer sig med att enbart läsa handlingarna på den plats föreningen anvisat. Lagen och stadgarna föreskriver enbart minimikravet; det hindrar alltså inte föreningar som så önskar att ge en medlem en kopia av stämmoprotokollet antingen mot betalning eller helt utan kostnad. Vissa föreningar lägger ut protokollen på sina hemsidor. Jag anser att det är viktigt att medlemmarna får så mycket information som möjligt från föreningen. Det är dock upp till varje förening att besluta hur informationen ska spridas.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-10-15 klockan 19:07.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-02-08, 21:36
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 304
Fråga Tystnadsplikt? Källa?

Jag tror att detta med tystnadsplikt finns i text som handlar om etiska principer: att styrelsemedlem skall iaktta tystnad och solidaritet med föreningen, dvs HSB. Jag vet att styrelserna i brf:arna fått klart för sig att tystnad från styrelsemötena skall råda "ingen får sippra ut". Jag vet också att Borevision vill inte att boende får se underhållsplanen eftersom den inte är offentlig.

Man tar sig för pannan! Folk köper bostad, men får inte se kostnadsplanen för drift och underhåll. Köpa grisen i säcken heter sånt. I alla fall är det tur om det är en god affär att köpa bostad i HSB-"där mljligheterna bor".

Ingen har försökt att få mig att skriva under något dokument som tvingad munkavle på mig. Har någon annan här tvingats göra det?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-02-08, 23:47
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard hsb mörkar

Eva Sörqvist på HSB Riksförbund, den 9/12 2011;
Citat:
"Vad kan du i egenskap av styrelseledamot egentligen berätta för en nyfiken granne?"

Det lyser verkligen igenom vad HSB har för syn på sina medlemmar.
Är man som medlem i en bostadsrättsförening nyfiken på vad de styrande sysslar med?

"Styrelseprotokollen kan ni som styrelse behålla för er själva. Protokollen är att se som styrelsens arbetsmaterial och är alltså inte offentliga varken för medlemmar eller utomstående."

Det kunde lika gärna stå "eftersom ni kontrolleras av (HSB:s hemliga) revisorer så behöver ni inte kontrolleras av medlemmar också"

Som tur är har denna usla organisation försuttit sina chanser att bli en framtidsorganisation, det kan bara gå åt ett håll.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-02-09, 00:30
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

från admins text:
skriver Eva Sörqvist på HSB Riksförbund, den 9/12 2011;

Bl a följande:

Citat:
Styrelseprotokollen kan ni som styrelse behålla för er själva. Protokollen är att se som styrelsens arbetsmaterial och är alltså inte offentliga varken för medlemmar eller utomstående.
Att beskriva det som Styrelsens arbetsmaterial är rent svammel. Det är styrelsens beslut, som allvarligt kan skada mig som delägare, om de är felaktiga, dåligt underbyggda eller kommer för sent.
Vi vet redan att revisorns kontroll inte räcker. Vi vet inte ens om han kontrollerar.

Citat:
Ofta är det bättre att informera medlemmarna på andra sätt.
Vi vet redan att det kommer sällan någon övrig information, eller är den frekvent ofullständig, vilseledande eller rentav felaktig.
Men protokollet är som det är. Lagstadgat, och kan ej smitas undan.
Både jag och revisorn bör kunna kräva kompletterande info, om vi inte är nöjda.
Det ger mig en möjlighet att ibland se om revisorn alls reagerar (eller sover han). Även han måste kunna på något sätt kontrolleras.

Citat:
Om man lämnar ut uppgifter som kan orsaka bostadsrättsföreningen eller en medlem skada så kan man bli skadeståndsskyldig.
Ja här är vi framme vid en mystifikation av ännu outrett slag.

Om vi bortser från det vanliga svamlet om medlem som inte betalar, stör eller missbrukar. Att han finns i föreningen har aldrig kunnat döljas för vare sig de drabbade eller övriga.
Punkten behöver sällan, om ens någonsin(?)behandlas med namn i protollet. Om så skulle vara nödvändigt, censurera den punkten. Alltså ogiltigt skäl att undanhålla viktig info. Några hävdar ibland att det som står i protokollet är ändå så torftigt och av ringa intresse. De vet inte vad de pratar om. Glöm argumentet.

Så till den intressantast frågan som ännu är obesvarad,
Citat:
-uppgifter som kan orsaka bostadsrättsföreningen skada-
Jag misstänker att detta i praktiken bara kan vara fråga om omständigheter som då frekvent utnyttjas av styrelsen.
Föreningens situation är långt sämre än vad medlemmarna känner till. Styrelsen säljer och försvinner. Först långt senare blir saken klar för den nya styrelsen, och alla dem som blivit lurade att köpa till rövarpris.
Jag vill bara komplettera min fråga, ska vi acceptera en lagstiftning som bäddar för den möjligheten. Ska vi acceptera en lagstiftning som gynnar skurkar, mitt i ett samhälle som annars strävar efter ökad insyn, demokratisk medverkan och kontroll?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-05-10, 11:33
insidern insidern är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Inlägg: 105
Standard HSB:s ”hittepåord”.

Man tar sig för pannan när man läser vad Stellan Håkansson(HSB Malmö) och Eva Sörqvist (HSB Riksförbund) skriver och säger. Man har nu kommit på ett nytt ”hittepåord” nämligen tystlåtenhet som ersättning för tystnadsplikt. Att vara tystlåten har ju ingenting med tystnadsplikt att göra. En tystlåten person kan ju vara en blyg person, en person som inte är så talför eller en lyssnande person.

Ett extremt bra exempel på tystlåtna personer är ju tjänstemän i HSB Malmö som sällan eller aldrig svarar på ställda frågor. Deras tystlåtenhet kan ju naturligtvis ha andra orsaker men handlar ju inte om tystnadsplikt. Det framgår mycket tydligt att tystnadsplikt är ett ord som innebär en plikt att inte yppa vissa saker till kreti och pleti.

I detta sammanhang kan man också tänka på HSB ledamöter som ju bara har tystnadsplikt när det gäller information från HSB Malmö till bostadsrättsföreningarna men inte åt andra hållet. Där fungerar man definitivt som den bästa kanalen i organisationen när det gäller information om händelser i de olika bostadsrättsföreningarna.

Claes Caroli styrelsen är ett annat ypperligt exempel på tystlåtenhet i varje fall när det gäller övriga i styrelsen verksamma personer.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-05-10, 23:48
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 304
Fråga Tystlåten

Att vara tystlåten är en personlig egenskap.
Har HSB skippat det sociala kittet som de har flummat med i alla år?
Hur ser kravspecen ut på styrelsekandidater, en miniatyr av Lövdén kanske?
Det låter som en flört med sossarna, inget annat.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-10-04, 12:04
insidern insidern är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Inlägg: 105
Standard HSB, inte schysst att vara tyst.

Att använda sig av orden tystnadsplikt, tystlåtenhet eller tystnad är en specialitet som HSB i allmänhet och HSB Malmö i synnerhet behärskar fullständigt. Alltså när det passar deras agenda.

När det handlar om HSB Malmö så är det som medlem att spela krona och klave. Krona, HSB Malmö vinner. Klave, du förlorar.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-10-04, 13:11
LGGs avatar
LGG LGG är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Sep 2012
Ort: Stockholm
Inlägg: 10
Standard

Hur skall det i detta forum överhuvud taget problem kunna debatteras om allt som sägs i ett styr.rum inte får yppas VEM kan då hjälpa en förtvivlad ledamot i en besvärlig situation???

ELLER är det så att OM namn & platser ej finns med i inslaget så är det ju omöjligt för utomstående att kunna härleda ett problem??? rätt eller fel.

Senast redigerad av LGG: 2012-10-04 klockan 13:25.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-10-06, 12:49
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard Felaktig ingångsvinkel

Den här diskussionen är helt felaktig.
Medlemmarna ska informeras men det betyder inte att det ska ske genom att offentliggöra protokollen, som är och ska vara styrelsens arbetsmaterial.
Om protokollen ska publiceras utan att redigeras kommer de otvivelaktigt att leda till kryptiska och knapphändiga protokoll. Bättre då att ha detaljerade protokoll som är arbetsmaterial och informera medlemmarna på annat sätt.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2012-10-06, 20:03
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 304
Tummen upp Öppna protokoll

Katten George, du tar detta till rätt nivå.

Jag har länge funderat över det här och jag har tänkt slik:

Hur gör de där det fungerar?

Exempel 1:
Vi hade en gång ett system där vi via TV:n i punktform redovisade vilka beslut som var på G i styrelsen. Vi annonserade att synpunkter önskades till 2 dagar före mötet.
Efter mötet redovisades styrelsens beslut.

Exempel 2:
Finns i en brf i dag. Jag har frågat, det fungerar toppen.

De har en enkel Power-Point som de uppdaterar före möte och fyller på med beslutet efteråt. Allt finns att se på TVn hemma i vardagsrummet.
Där visar de också information som är generell, typ jourtelefoner mm.
Lika som på hemsidan kort och gott. En klar fördel då inte alla har dator.

Det finns nämligen en risk om detta styrs teoretisk, läs juridisk, i en modell som skall följas slaviskt. Verksamheten som styrelsen skall hantera måste kunna skötas utan rädsla för repressalier. Den verkligheten är ju olika dels m h t fastigheten och m h t att människor har olika sätt att leva. Styrelsen måste kunna anpassa sig till föreningen.

Varför inte överlämna kontrollen till internrevisorn som ju skall granska att styrelsen agerar etiskt rätt, följer stadgar och sånt.
Det skall vara kul att jobba i en förening annars blir föreningen lidande.

Fint inlägg av dig Katten, menar korsdraget
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening KFES Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 15 2013-07-03 23:25
Avsägelse av bostadsrätt enligt BRL BigM Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2012-01-24 10:26
I klorna på ny sotare enligt lag kluringen Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 12 2010-04-01 01:49
Att hyra är att äga enligt ny dom - Sydsvenskan Admin Senaste Nytt 0 2009-09-19 02:40
Närstående i styrelsen enligt lag? Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 0 2009-03-30 15:54Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:05.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare